thiết trình cây cafe

54 84 0
  • Loading ...
1/54 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 13:08

...CHỦ ĐỀ: KỸ THUẬT CHĂM SÓC CÂY CÀ PHÊ GVHD: LÊ THỊ VU LAN -NGUỒN GỐC VÀ PHÂN BỐ -KỸ THUẬT TRỒNG -CHĂM SÓC -THU HOẠCH VÀ BẢO QUẢN - LỢI ÍCH CỦA CÂY CÀ PHÊ Theo truyền thuyết ghi nhận... trắng màu đỏ sau có biểu lạ thường Họ đem chuyện kể với thầy tu xác nhận công hiệu Q TRÌNH HÌNH THÀNH CỦA CÂY CÀ PHÊ Đó truyền thuyết, di khảo cổ, ghi chép người lại ngày Người ta biết rằng,... 6-8 Chuẩn bị giống + Bầu ding để ươm cây: Dùng túi ni lơng có kích thước 15x23cm 17x25cm đục lỗ cách đáy bầu từ 2-4cm nhằm để thoát nước + Tiêu chuẩn giống - Cây tháng, có 6-7 cặp lá, chiều cao:
- Xem thêm -

Xem thêm: thiết trình cây cafe, thiết trình cây cafe

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay