giáo án lớp 2 TUẦN 28 theo hướng phát triển năng lực

48 148 2
  • Loading ...
1/48 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 13:04

... gì? 28 Giáo viên: - Học sinh tự tìm hiểu yêu cầu làm - Kiểm tra chéo cặp - Học sinh nối tiếp chia sẻ - Bài tập yêu cầu điền dấu >,
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án lớp 2 TUẦN 28 theo hướng phát triển năng lực, giáo án lớp 2 TUẦN 28 theo hướng phát triển năng lực

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay