tiểu luận hướng dẫn kinh doanh tài chính

43 10 0
  • Loading ...
1/43 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 12:48

TIỂU LUẬN:Hướng dẫn Kinh doanh >> Tài chính1. Các khoản vay tài chính•Tại sao cần một khoản vay tài chính •Các loại khoản vay •Thủ tục với ngân hàng 2. Quản lý thông tin tài chính•Hướng dẫn những nội dung của quản lý thông tin tài chính 3. Phân tích tài chính•Kiểm toán tài chính •Kế toán tổng hợp và thể thức kế toán •Kế toán tài chính và đề xuất vay vốn 4. Hướng dẫn tìm nguồn tài trợ•Giới thiệu chung •Vấn đề tài trợ đầu tư •Các nguồn tài trợ hiện có ở Việt nam •Nguồn tài trợ của hệ thống ngân hàng •Các dự án phát triển kinh tế •Các công ty thuê tài chính •Sử dụng cuốn sách hướng dẫn như thế nào •Danh sách các ngân hàng, các dự án phát triển hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, và các công ty cho thuê tài chính. 5. Cẩm nang chi phí•Lời mở đầu •Khái niệm tính chi phí •Tính chi phí cho nhà sản xuất kinh doanh (có kèm ví dụ) •Tính chi phí cho doanh nghiệp thương mại (có kèm ví dụ)• Xác định giá TIỂU LUẬN: Hướng dẫn Kinh doanh >> Tài Các khoản vay tàiTại cần khoản vay tài  Các loại khoản vay  Thủ tục với ngân hàng Quản lý thông tin tàiHướng dẫn nội dung quản lý thơng tin tài Phân tích tài  Kiểm tốn tài  Kế tốn tổng hợp thể thức kế tốn  Kế tốn tài đề xuất vay vốn Hướng dẫn tìm nguồn tài trợ  Giới thiệu chung  Vấn đề tài trợ đầu tư  Các nguồn tài trợ có Việt nam  Nguồn tài trợ hệ thống ngân hàng  Các dự án phát triển kinh tế  Các cơng ty th tài  Sử dụng sách hướng dẫn  Danh sách ngân hàng, dự án phát triển hỗ trợ doanh nghiệp vừa nhỏ, công ty cho thuê tài Cẩm nang chi phí  Lời mở đầu  Khái niệm tính chi phí  Tính chi phí cho nhà sản xuất kinh doanh (có kèm ví dụ)  Tính chi phí cho doanh nghiệp thương mại (có kèm ví dụ)  Xác định giá Các khoản vay tài * Tại nên cần khoản vay để đầu t cho công việc kinh doanh? Bạn cân nhắc tới khoản vay bạn tin tính tốn thấy lợi nhuận thu từ hoạt động kinh doanh khác đầu tư từ khoản vay cao chi phí vay vốn Bạn khơng nên vay để trang trải khoản lỗ công việc kinh doanh Vì điều làm cho bạn lâm vào tình trạng khó khăn tài Thay cho điều đó, bạn cắt giảm chi phí, hợp lý hố hoạt động kinh doanh" làm tốt rẻ hơn" Bạn nên tập chung vào hoạt động kinh doanh mà chắn mang lại lợi nhuận Nếu biện pháp khơng hiệu quả, bạn nên suy nghĩ tới việc thay đổi hoạt động kinh doanh Một vấn đề mà chủ kinh doanh sở hữu doanh nghiệp vừa nhỏ, hay hộ gia đình kinh doanh kinh doanh khơng thức, gặp phải Việt Nam việc đột xuất xảy gia đình họ khoản tiền cho việc Đó thường chi phí y tế Những việc đột xuất làm tài gia đình hao hụt hậu làm hỏng hoạt động kinh doanh bạn Điều tự gợi mà đúc kết từ thực tế Lúc khoản vay trở nên cần thiết để giúp cho công việc kinh doanh bạn suôn sẻ sau bạn bị trút tiền vào việc đột xuất Tuy nhiên khoản vay giúp bạn công việc kinh doanh bạn mang lại lợi nhuận với sở bạn tính tốn thấy việc hồn trả tiền vay không giết chết hoạt động kinh doanh bạn *Các loại khoản vay tài a) Vốn chủ sở hữu Vốn chủ giá trị hàng hoá tiền mặt mà bạn phải bỏ vào cơng việc kinh doanh bạn Đó khoản tiền vốn riêng bạn Nhiều chủ doanh nghiệp chi muốn kinh doanh số tiền riêng họ mà thôi, điều làm cho họ độc lập khỏi ràng buộc bên thứ ba Vốn chủ tăng lên cách lấy lợi nhuận để đầu tư trở lại vào hoạt động kinh doanh Dù cho có vốn chủ không đủ để phát triển hoạt động kinh doanh bạn Bạn nên nghĩ tới khoản tài vay bên lợi nhuận, mà bạn hy vọng thu từ từ hoạt động kinh doanh đầu tư từ nguồn tài bên ngồi, cao chi phi để có khoản tài Vốn chủ yếu tố mà bên thứ ba cân nhắc họ muốn đồng tài trợ cho bạn cho hoạt động kinh doanh bạn mức độ rủi ro bạn b) Các khoản vay từ Gia đình Vay từ thành viên gia đình điều bình thường xảy doanh nghiệp vừa nhỏ đặc biệt khó xin vay từ ngân hàng, điển hình Việt Nam Các điều khoản cho vay rộng tuỳ thuộc vào thoả thuận bạn ngân hàng Nhưng khoản vay gia đình phiền phức Các khoản vay gia đình nói chung có lợi, nhiên gây khó khăn ảnh hưởng tới mối quan hệ gia đình Nếu bạn muốn vay tiền từ thành viên gia đình cho cơng việc kinh doanh mà bạn cho công việc riêng bạn (chứ gia đình) bạn nên phải chắn xem người cho bạn vay biết nhìn nhận vấn đề giống bạn-ngay từ lúc ban đầu chưa cho vay Hãy tránh hiểu nhầm "chung vốn" - mà giải thích rõ thêm c) Các khoản vay từ Bè bạn Các khoản vay từ bè bạn điều bình thường doanh nghiệp vừa nhỏ đây, điều khoản nghi thức khoản vay thay đổi Một khoản vay từ người bạn tốt hỗ trợ nhiều cho hoạt động kinh doanh phát triển bạn Khi chuẩn bị vay tiền từ bạn bè, cần cân nhắc mốt số điều sau: Có khả khoản vay từ người bạn ảnh hưởng tiêu cực đến tình bạn hai người cân hai người trở nên không cân khoản vay trở thành vật đứng tình cảm bè bạn Mọi người bạn suốt đời Nhưng có tình cảm bị đứt quãng Lý việc đứt quãng khoản vay bạn Một khoản vay từ người bạn xem ân huệ Vậy nên đổi lại ? Mặc dầu vậy, khoản tiền vay từ gia đình bè bạn lựa chọn tốt khoản vay ngân hàng khan Đối với doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam khoản vay từ ngân hàng thực khan d) Các khoản vay từ Ngân hàng Ngân hàng ngành kinh doanh Cho vay hoạt động kinh doanh ngân hàng sở giảm đến mức thấp rủi ro ngân hàng Điều hồn tồn dễ hiểu bạn vậy, bạn không muốn khoản tiền tiết kiệm ngân hàng cho khoản vay rủi ro mà ngân hàng định Khi bạn muốn làm đơn xin vay ngân hàng, nhân viên ngân hàng đánh giá trình độ bạn phương diện doanh nhân, đánh giá số liệu doanh nghiệp bạn việc hoàn trả nợ (nếu bạn có), tài sản chấp, tình hình kinh doanh bạn kế hoạch kinh doanh mà tiền vay sử dụng Do ưu tiên ngân hàng tìm biểu xem thân bạn rủi ro tín dụng chấp nhận hay khơng cơng việc kinh doanh bạn có khả thực khơng: "liệu tin tưởng giao tiền cho chị ta không ?" " liệu hoạt động kinh doanh có mang lại lợi nhuận cho ngân hàng không ?" Tất việc nhằm đảm bảo khoản vay hoàn trả Theo quan điểm ngân hàng, câu hỏi cần thiết để đánh giá bạn Một mối quan hệ kinh doanh lâu dài với ngân hàng, ví dụ hình thức đặt tài khoản ngân hàng, giúp ích cho ngân hàng biết bạn tốt Bạn cần phải trình độ khả Bản Kế hoạch Kinh doanh chuẩn bị kỹ lưỡng thiết thực Với doanh nghiệp nhỏ phát triển, đặc biệt doanh nghiệp sản xuất cần vốn lớn, cần khoản tài trung đến dài hạn để có đất, nhà xưởng, máy móc trang thiết bị nhiều nước, có khoản vay ngân hàng dành cho chủ doanh nghiệp có khả đáng tin cậy với kế hoạch kinh doanh hợp lý đủ tài sản chấp Việt Nam doanh nghiệp vừa nhỏ có hội Các ngân hàng đồng ý với khoản vay ngắn hạn với kỳ hạn dài tháng doanh nghiệp thường xem xét tới nhu cầu vay dài hạn họ thành công việc xin khoản vay ngắn hạn Đây chặng đường dài chọn Tuy nhiên thực tế cho thấy khoản vay trung hạn đến dài hạn khơng sẵn có e) Chung vốn Chung vốn có nghĩa thức kinh doanh chung với người khác Bạn nhiều đối tác khác chia xẻ đóng góp vốn kinh doanh, chia xẻ lỗ lãi theo mức đóng góp đối tác cơng việc kinh doanh Đây cách thức tập trung vốn để khởi mở rộng kinh doanh, điều có nghĩa khơng phải bạn điều hành việc kinh doanh Các đối tác chắn quan tâm tới công việc kinh doanh họ cần có khả đến thống định kinh doanh Họ phải hợp tác làm việc tốt Trong trường hợp có bất đồng, đối tác có mức đóng góp lớn người đưa định Cần phải đưa điều khoản trường hợp đối tác muốn rút khỏi doanh nghiệp Điều khoản thông thường áp dụng cho đối tác muốn rút khỏi doanh nghiệp đối tác phải bán cổ phần cho đối tác khác trước bán cho khác f) Các khoản ứng trước cho Nhà cung cấp Một khoản ứng trước cho người cung cấp hàng thực tế khoản tiền phải trả cho máy móc, thiết bị nguyên liệu mà người cung cấp hàng chủ định cho hoãn lại Người cung cấp hàng làm điều phương pháp marketing để bán hàng Việc đòi hỏi mức độ tin cậy lẫn người bán người mua Mối tin cậy hình thành qua mối quan hệ kinh doanh lâu dài với Đối với loại hàng hố đòi hỏi vốn lớn, ví dụ mua máy móc sản xuất đắt tiền, người cung cấp hàng thu xếp với ngân hàng cho bên mua vay tiền để mua hàng Có nghĩa người cung cấp hàng khơng trì hỗn việc tốn tiền mà đóng vai trò người trung gian thu xếp khoản vay ngân hàng cho bên mua hàng g) Khoản trả trước người mua hàng hay tiền bảo chứng người mua hàng Tiền trả trước người mua hàng khoản tiền đặt cọc họ đặt mua hàng bạn Số tiền giúp bạn chi cho việc sản xuất sản phẩm đặt mua Việc tất nhiên đòi hỏi tin tưởng lẫn người mua người cung cấp tất nhiên tin cậy hình thành qua mối quan hệ kinh doanh lâu dài h) Thuế Thuê khái niệm Việt Nam trang thiết bị mà bạn cần khơng sẵn có để thuê Phương pháp thuê cách thức sử dụng phương tiện, máy móc thiết bị mà khơng cần trả tồn chi phí Đây hình thức thuê phức tạp thời hạn lâu Quyền sở hữu hàng hố cho th thuộc cơng ty cho th Có hai hình thức cho th Với hoạt động cho th cơng ty cho th có trách nhiệm bảo dưỡng, sửa chữa bảo hiểm Cá nhân doanh nghiệp thuê sử dụng trang thiết bị phải trả chi phí Trong thuê, bạn nên phải biết rõ chi phí hàng tháng phải trả cho trang thiết bị thuê Nói chung, hợp đồng cho th thường khơng ghi bên sử dụng phép mua lại trang thiết bị sau th Vì cơng ty cho th cần lợi nhuận , việc thuê trang thiết bị thường đắt việc vay tiền ngân hàng để mua trang thiết bị, đặc biệt doanh nghiệp muốn sử dụng trang thiết bị đến tận hết vòng đời kinh tế sản phẩm Thuê-Mua Hình thức Thuê-Mua tương tự hình thức Th, có khác vật th trở thành tài sản người thuê sau số đợt tốn theo qui định Với hình Thuê-Mua, bạn phải trả tỷ lệ lãi xuất định hàng tháng, đắt nhiều so với tỷ lệ lãi xuất tương tự mà bạn việc trả hàng năm tính theo ngân hàng i) Bao tốn (mua nợ) Bao toán hay Mua nợ chưa nhiều người biết đến Việt Nam hình thức khơng có ngành kinh doanh bạn Khi doanh nghiệp đồng ý cho khách hàng họ trả tiền sau hai tháng, khách hàng bạn tỏ thờ việc toán bạn dùng hình thức "bao tốn" để nhận phần lượng tiền nợ Bằng hình thức bao tốn, doanh nghiệp bạn bán hố đơn giấy nợ cho "Nhà Mua nợ" Khi doanh nghiệp bạn bán hoá đơn, cơng ty Mua nợ trả cho bạn lượng tiền mặt tồn số tiền nợ Cơng ty Mua nợ giảm giá trị hoá đơn nợ doanh nghiệp bạn xuống 20% tuỳ theo mức độ rủi ro chúng Sau bán hố đơn nợ, bạn khơng có quyền đòi Lúc "Nhà Mua nợ" có trách nhiệm thu hồi nợ Hình thức mua nợ (bao tốn) đắt doanh nghiệp vừa nhỏ nên cân nhắc kỹ lưỡng đến khoản chi phí phải cho việc Các doanh nghiệp nên suy nghĩ đến việc liệu khách hàng có thực muốn "đối đầu" với "thoả thuận" việc toán hố đơn cho doanh nghiệp bạn hay khơng k) Bạn cần làm để nộp đơn xin vay ngân hàng ? Bạn cần chuẩn bị kỹ Phải có hiểu biết chương trình vay mà bạn nộp đơn Bạn cần phải trình bày kế hoạch kinh doanh mình, ghi chi tiết hoạt động kinh doanh hay dự án mở rộng kinh doanh Bạn cần phải nắm yếu tố đầu vào kết kế hoạch kinh doanh Bạn phải chứng tỏ nhà doanh nghiệp động sáng tạo, người mà ngân hàng tin tưởng Đơi có lợi bạn nêu tên số người biết khả làm chủ doanh nghiệp bạn Những người Hội đồng Kinh doanh địa phương, đặc biệt nhân viên trực tiếp hỗ trợ bạn việc lập kế hoạch kinh doanh Hội Đồng Họ thường người dễ liên lạc l) Các chương trình tín dụng dành cho Các Doanh nghiệp Vừa Nhỏ Đây thông tin hướng dẫn tiếp cận với chương trình cho vay Việt Nam Các bạn cung cấp thông tin cần thiết để làm để xin khoản vay giúp bạn chắn đơn xin vay bạn gửi vào tổ chức tài phù hợp Các bạn xem chương trình "Hướng dẫn tìm nguồn tài trợ có kỳ hạn Việt Nam" Quản lý thông tin tài Cỏc khỏi nim kế tốn Thơng tin kế tốn chuẩn bị tốt trở thành công cụ quản lý cần thiết cho:  Kiểm sốt chi phí giá  So sánh kết hoạt động phận khác  Tính tốn hiệu sử dụng nguồn lực công ty;  định khách quan hữu hiệu Báo cáo thu nhập Báo cáo thu nhập ghi lại doanh thu chi phí cần thiết để tạo doanh thu Báo cáo thu nhập dựa vào nguyên lý thu nhập chi phí cân xứng với Phương pháp gọi kế toán luỹ kế Báo cáo Vốn tự có chủ sở hữu Báo cáo vốn chủ sở hữu thể thay đổi xảy kỳ kế tốn Trong thể khoản đầu tư chủ sở hữu thu nhập ròng lỗ ròng mà cơng ty ghi kỳ Bảng cân đối tài sản Bảng cân đối tài sản phản ánh tài sản công ty phương thức đầu tư cho tài sản khoản vay đầu tư chủ sở hữu Một bảng tổng kết tài sản gồm phần theo mức độ chuyển đổi thành tiền Các tài sản lưu động tiền mặt, khoản phải thu tồn kho; Tài sản cố định, nhà xưởng thiết bị, tài sản dùng khoảng thời gian dài Nợ ngắn hạn khoản phải trả, khoản vay ngắn hạn Các khoản nợ dài hạn vay ngân hàng dài hạn, khoản nợ cổ đông Vốn chủ sở hữu Tổng nợ ngắn hạn, nợ dài hạn vốn chủ sở hữu tổng tài sản lưu động tài sản cố định Nói cách khác tính cân đối bảng cân đối tài sản Vốn chủ sở hữu khoản nợ để đầu tư cho tài sản doanh nghiệp Báo cáo luồng tiền mặt Báo cáo luồng tiền mặt giải thích mối quan hệ thu nhập ròng lượng tiền mặt ròng tạo sử dụng Đối với người cho vay, việc hiểu luồng tiền tương lai quan trọng Bản dự báo luồng tiền để đáp ứng yêu cầu phần quan trọng đơn xin vay tiền Tốt nên chuẩn bị dự báo luồng tiền cho tháng năm cho năm ba năm lâu Phân tích tỷ số: Sử dụng thơng tin tài để quản lý Bạn đưa định có sử dụng thơng tin tài Bước thứ chuẩn bị kỹ lưỡng thông tin Bước thứ hai, phân tích tỷ số để nêu bật khía cạnh chủ yếu hoạt động tài doanh nghiệp Bước thứ ba kiểm tra doanh nghiệp để giải trình tỷ số Tỷ số so sánh số liệu báo cáo tài doanh nghiệp Bạn so sánh số liệu năm với để tìm xu hướng phát triển cơng ty Ví dụ 1: cách theo dõi tỷ số thu nhấp ròng tài sản cua cơng ty, bạn đánh giá tình hình sử dụngt ài sản cơng ty Ví dụ 2: cách theo dõi tỷ số hàng tồn kho với chi phí hàng bán, bạn biết cơng ty có q nhiều hàng tồn kho hay khơng vây bạn thực số biện pháp để cải thiện tình hình để tăng lợi nhuận gộp So sánh với tỷ số công ty khác ngành ý tưởng hay phân tích tỷ số 1997 1998 1999 2000 2001 Lợi nhuận gộp, % =(Tổng doanh thu - Chi phí hàng bán) / Tổng Doanh Thu X 100 Lợi nhuận hoạt động, % =(Thu nhập ròng + chi trả lãi suất) / Tổng doanh thu X 100 Lợi nhuận vốn chủ sở hữu, % =Thu nhập ròng / Vón chủ sở hữu X 100 Thu nhập tài sản, % =Thu nhập ròng / Tổng tài sản X 100 Tỷ số hành =Tái sản lưu động / Tổng khoản phải trả Tỷ số nợ vốn chủ sở hữu =Tổng nợ / Tổng vốn chủ sở hữu Kỳ thu nợ =Các khoản phải thu / Doanh thu hàng năm X 365 (đo khả thu hồi khoản tiền khách nợ) Vòng quay dự trữ, tồn kho =Giá trị hàng tồn kho trung bình đầu kỳ cuối lỳ / Giá hàng bán Luồng tiền =Thu nhập ròng sau thuế + Khấu hap + chi phí phi tiền mặt Tỷ lệ thu nhập đầu tư - Một công cụ để định tài Tỷ lệ thu nhập đầu tư (ROI) tính cách chia thu nhập ròng (lợi nhuận) cho tổng giá trị tài sản công ty nhân với 100 để thể dạng phần trăm (%) ROI tiêu thông thường mức độ lợi nhuận mà mức độ lại dùng để đánh giá hiệu khả sử dụng nguồn lực giao phó cho cơng ty Việc kiểm sốt ROI sé giúp cho nhà quản lý đánh giá hiệu công tác hoạch định cáchoạt động sản suất khác Dự trù vốn: Dự trù vốn trình đánh giá so sánh hạng mục đầu tư khác tài sản cố định máy móc, nhà máy Có phương pháp sử dụng để dự trù vốn: Phương pháp hoàn trả Nguyên lý thời gian cần thiết để hồn lại vốn đầu tư ngắn rủi ro thấp Có nghía có luồng tiền mặt thời gian dài hì khó phán đốn thời gian ngắn Cơng thức là:Thời gian hồn trả = Đâu tư ban đầu / Luồng tiến mặt nămViệc tính luồng tiền mặt dựac vào thu nhập ròng dược tạo nhờ khoản đầu tư cộngvới khấu hao hàng năm tính kết khoản đầu tư Việc phân tích xét đến ảnh hưởng hoạt động đầu tư tổng tồn hoạt động cơng ty.Phương pháp hoản trả nhấn mạnh đến khả khoản đặc biết chiếm ưu môi trường không ổn định Nhựoc điểm phương pháp sau hồn trả người ta khơng ý đến luồng tiền phương pháp không thấy giá trị thời gian tiền Tỷ lệ thu nhập kế toán (ARR) Phương pháp ARR trọng vào tính sinh lời sử dụng số lợi nhuận dự tính dựa vào báo cáo tài sở luỹ kế Cơng thức chung là:Tỷ lệ thu nhập kế tốn = Lợi nhuận trung bình hàng năm dự tính / Đầu tư trung bìnhThu nhập trung bình hàng năm dự tnhs thể chênh lệch doanh thu chi phí dự án Đầu tư trung bình tính đầu tư ban đàu ccộng với đầu tư vào thời điểm cuối dự án chia cho Phương pháp ARR có lợi kết gắn liền với mục tiêu tăng tổng thu nhập vốn đầu tư Nhược điểm ARR không xét đến luồng tiền giá trị thời gian tiền GIá trị ròng Trong phương pháp này, luồng tiền vào dự tính thu từ khoản đầu tư vào TS cố định chiết khấu thời điểm với tỷ lệ chiết khấu chọn trước Chênh lệch luồng tiền vào luồng tiền giá trị ròng Chỉ dự án có giá trị ròng dương chấp nhận thu nhập từ dự án cao tỷ lệ chiết khấu.Giá trị dựa quan niệm cho tiền mà người ta nhận có giá trị đồng tiền nhận tương lai Chiết khấu trình tính giá trị khoản tiền thu tương lai vào thời điểm Tỷ lệ dùng để chiết khấu khoản tiền trả tương lai phí tổn vốn cơng ty, tỷ lệ tiêu thu nhập vốn đầu tư, tỷ lệ cụ thể tỷ lệ trái khốn phủ chẳng hạn Tỷ suất nội hồn Phương pháp đòi hỏi chiết khấu luồng tiền vào dự kiến thời điểm trường hợp dùng giá trị ròng, nhiên phương pháp này, người ta chọn tỷ lệ chiết khấu cho giá trị không Nếu tỷ lệ cao tỷ lệ yêu cầu, tức cao tỷ lệ thu nhập vốn đầu tư mục tiêu công ty, dự án chấp nhận Đề án khả thi Nhứng người cho vay thường yêu cầu trình đề án khả thi Đề án khả thi nghiên cứu kế hoạch công ty - mua mọt thiết bị hay mở rộng nhà máy thực Tốt phải xây dựng kế hoạch kinh doanh đầy đủ bao gồm đề án khả thi thông tin quan trọng công ty Quy trình thực kế hoạch cụ thể tạo hội cho nhà quản lý đánh giá điểm manhj điểm yếu doanh nghiệp Một kế hoạch kinh doanh tốt cách hiệu để thuyết phục người cho vay giá trị cơng ty tính thuyết phục đề nghị vay vốn Mục đích thực kế hoạch để thuyết phục người cho vay xem xét khía cạnh kế hoạch kinh doanh bạn không đơn xem xét khoản chấp công ty Bạn muốn người cho vay đánh giá tồn giá trị cơng tác quản lý hoạch định công ty HIện nay, thuyết phục người cho vay định cho vay không dựa đơn vào giá trị tài sản chấp khó, điều náy thay đổi Hãy tham khảo trang Kế hoạch Kinh doanh để có thêm thơng tin (Trích từ Cuốn sách "Tiếp cận tài Việt Nam" - Sổ tay hướng dẫn dành cho DNVVN Chương trình Hỗ trợ tư vấn Công nghiệp Hướng xuất - GTZ-UNESCAP) Phân tích tài Gii thiu: Cỏc doanh nghip nh thường thất bại chủ doanh nghiệp khơng nắm vững yếu tố hạn chế phát triển thành công doanh nghiệp Thường doanh nghiệp nhỏ tổ chức hoạt động theo kinh nghiệm chuyên môn cụ thể nhà quản lý lĩnh vực marketing, kế tốn sản xuất Kinh nghiệm chuyên môn thường làm hạn chế người chủ doanh nghiệp việc nhận khó khăn nảy sinh lĩnh vực khác hoạt động kinh doanh Bài tập cung cấp cho bạn nhân tố để tìm kiểm tra vấn đề tồn nảy sinh q trình phát triển mở rộng công ty bạn Bài tập thiết kế phù hợp với tình hình kinh doanh bạn giúp bạn giải vấn đề bạn gặp phải tạo hội cho bạn Thiết kế tập Để xác định nhu cầu doanh nghiệp, Trung Tâm Dịch vụ Hỗ trợ Doanh nghiệp thăm thảo luận với doanh nghiệp vừa nhỏ Sự phân tích nhiều doanh nghiệp nhỏ cần giúp đỡ để nhận thông tin cần thiết cho hoạt động kinh doanh họ, ví dụ lập kế hoạch bản, hoạt động kinh doanh nói chung, kế tốn, tìm kiếm nguồn tài khoản vay, quảng cáo khuyến mại, nghiên cứu thị trường, hoạt động kế hoạch kinh doanh Các tác giả kết hợp từ thực tiễn nghiên cứu, với trình tự hợp lý, tư vấn chuyên môn suy nghĩ hệ thống để đưa tập thẩm tra quản lý dành cho doanh nghiệp nhỏ Phương pháp khơng hồn tồn thấu đáo, ví dụ người chủ doanh nghiệp/hoặc người quản lý phải dựa xét đoán cá nhân kinh nghiệm khứ Tuy nhiên phương pháp lại cung cấp khuôn mẫu hệ thống để đảm bảo hoạt động xem xét trước đưa định Thẩm tra phương tiện, dành để thay cho người có kỹ quản lý tốt Việc thẩm tra làm thay cho công việc bạn nhà tư vấn; nhiên, phương pháp thiết kế hiệu giúp bạn tiết kiệm thời gian quí báu Cách sử dụng phương pháp kiểm tốn Để đạt lợi ích tối đa việc thực tập này, bạn nên trả lời tất câu hỏi việc khẳng định có phủ định không vấn đề thuộc lĩnh vực cụ thể Sau hồn thành câu hỏi thẩm tra, bạn xem lại việc phân tích vấn đề để xem xét nên đưa định thích hợp Bài tập phân tích cung cấp cho bạn nét tổng quát mối liên hệ nhân tố phương pháp thẩm tra Bài tập thẩm tra chia thành vấn đề việc quản lý doanh nghiệp nhỏ phát triển -đó marketing, sản xuất, tài chính, tổ chức quản lý Trong doanh nghiệp nhỏ phát triển lành mạnh tài vững vàng, vấn đề hoàn toàn cân Một loạt dẫn chứng mở rộng doanh nghiệp nhỏ BPSC cho phép học viên kiểm tra dần lĩnh vực hoạt 10 (xem trang 9) Vấn đề mà ngân hàng cổ phần gặp phải thiếu nguồn tài dài hạn Tuy nhiên số ngân hàng quản lý nguồn tài trợ có nguồn gốc từ bên ngoài, hay ký với Dự án Phát triển kinh tế Hiệp định cho phép ngân hàng tiếp cận với nguồn tài trợ để tăng lượng khoản vay có kỳ hạn Như vậy, ngân hàng vấn đề giải phần Các ngân hàng liên doanh: Mặc dù ưu tiên hướng tới tín dụng thương mại ngắn hạn, ngân hàng liên doanh hoạt động việc cấp tín dụng có kỳ hạn, phần chiếm trung bình khoảng 20% so với tồn lượng tín dụng mà ngân hàng liên doanh cấp Các ngân hàng quan tâm nhiều đến khách hàng doanh nghiệp quốc doanh lớn doanh nghiệp phần (liên doanh) hay toàn vốn nước đến doanh nghiệp vừa nhỏ Các khoản tín dụng có kỳ hạn mà ngân hàng cấp cho doanh nghiệp vừa nhỏ Việt nam chủ yếu dành cho doanh nghiệp quốc doanh nhỏ doanh nghiệp tư nhân có quy mơ trung bình Các ngân hàng nước ngoài: Trừ số trường hợp đặc biệt, ngân hàng cấp tín dụng có kỳ hạn:  cho công ty liên doanh doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài: với điều kiện doanh nghiệp đưa bảo lãnh tài sản nằm Việt nam;  cho doanh nghiệp quốc doanh lớn: với điều kiện khoản vay phải Nhà nước đảm bảo khơng phải ngân hàng Việt nam hàng đầu đảm bảo Hơn nữa, khoản vay ghi ngoại tệ Lưu ý: Những ngân hàng cấp "tín dụng người mua" cho khách hàng, chừng mực mà họ bảo đảm rủi ro sảy tổ chức thể chế quốc gia liên quan (COFACE Pháp, HERMES Đức, DUCROIRE Bỉ ) Như vậy, doanh nghiệp vừa nhỏ khó mà hy vọng nhận tài trợ từ ngân hàng B Các dự án phát triển kinh tế đối tác nước ngồi tài trợ: Hiện nay, có dự án thuộc loại hoạt động Việt nam: Dự án "Tài Nơng thơn" Dự án với thời hạn dự kiến năm tài trợ nhờ khoản vay khoảng 120 triệu đôla, "Hiệp hội Phát triển Quốc tế" (tiếng anh: IDA) cấp cho Nhà nước Việt 29 nam Mục đích dự án hỗ trợ cố gắng phủ Việt nam việc cải thiện điều kiện sống vùng nơng thơn Để làm điều đó, mục tiêu đưa sau:  khuyến khích đầu tư khu vực kinh tế tư nhân;  tăng cường khả tài trợ cho đầu tư thuộc khu vực tư nhân hệ thống ngân hàng;  nâng cao khả tiếp cận dịch vụ tài người nghèo vùng nơng thơn Qua góc độ mà quan tâm, dự án thể hình thức "nguồn tài trợ" trị giá 100 triệu USD, gọi "Quĩ phát triển nông thôn" (Rural Development Funds - RDF) Quĩ dùng để tái tài trợ cho khoản vay ngắn, trung dài hạn ngân hàng nước cấp cho hộ kinh doanh, doanh nghiệp vừa nhỏ đóng vùng nơng thơn (có nghĩa khu vực Hà nội TP HCM) với lĩnh vực hoạt động khác (nông nghiệp, chăn nuôi, chế biến, dịch vụ, ) Việc vận hành dự án giao cho Ban chuyên môn gọi "Ban quản lý dự án" (Project Management Unit) đặt Ngân hàng Nhà nước Ban chịu trách nhiệm chọn ngân hàng nước, để ký Hiệp định Tham gia, cho phép ngân hàng tiếp cận với nguồn tài trợ Lưu ý: có khoảng 10 ngân hàng chấp nhận tham gia vào hoạt động (xem phiếu kỹ thuật tương ứng) Quỹ phát triển doanh nghiệp vừa nhỏ (SMEDF): Dự án này, thời hạn năm, cộng đồng Châu Âu tài trợ Mục tiêu dự án giúp đỡ Việt nam trình chuyển sang kinh tế thị trường Để thực mục tiêu này, nhiều hoạt động đưa nhằm thúc đẩy phát triển doanh nghiệp quốc doanh tư nhân vừa nhỏ 24 tỉnh thành, để tăng cường phát triển kinh tế, xã hội, đặc biệt tạo cơng ăn việc làm Qua góc độ quan tâm, dự án có "quỹ tài chính" khoảng 25 triệu USD để tái tài trợ phần cho khoản vay có kỳ hạn mà ngân hàng nước tham gia cấp cho doanh nghiệp vừa nhỏ nhà nước tư nhân đáp ứng đủ điều kiện yêu cầu "Quỹ tái tài trợ" hình thành từ khoản trả vay q trình thực dự án trước Liên minh Châu Âu tài trợ từ năm 1992 đến 1994 (trong khn khổ chương trình "European Commission International Programm"), khoản vay cấp cho người Việt nam hồi hương ("returnees") để họ tái định cư Việt nam Vì thế, nguồn tài trợ VND Việc vận hành nguồn tài trợ giao cho ban Quản lý dự án hoạt động chủ quản "Ban Giám đốc" ông thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh Xã hội 30 (đối tác Việt nam dự án) ông Chủ tịch Phái đồn, ơng Đại sứ EU Việt nam đồng làm giám đốc Chính Ban quản lý Dự án chịu trách nhiệm lựa chọn ngân hàng nước chấp nhận ký "Hiệp định Tái tài trợ" cho phép tiếp cận nguồn tài trợ Lưu ý: dự kiến có khoảng ngân hàng cuối chấp nhận tham gia vào hoạt động (xem phiếu tương ứng) Nguồn tài trợ Mêkơng (MFL): Đó nguồn tài trợ trị giá triệu đôla công ty Tài Quốc tế (SFI) trực tiếp vận hành quản lý, SFI công ty Ngân hàng Thế giới Nguồn tài trợ dùng để cấp khoản vay có kỳ hạn tham gia góp vốn doanh nghiệp tư nhân nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp tư nhân phát triển Việc vận hành nguồn tài trợ phối hợp với việc vận hành dự án phát triển có tên "Dự án Phát triển Mêkơng" (MPDF), nhiều bên cho vay vốn tài trợ phận thi hành SFI Lưu ý: dự án MPDF với thời gian vận hành năm, mở rộng hoạt động sang Việt nam, Lào, Campuchia Dự án có mục đích thúc đẩy thành lập phát triển doanh nghiệp vừa nhỏ địa phương: mặt, cách cung cấp hàng loạt dịch vụ tư vấn phong phú, mặt khác giúp đỡ nhiều tổ chức địa phương có hoạt động ảnh hưởng tới phát triển doanh nghiệp, nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ nghề nghiệp tổ chức (xem phiếu SFI) C Các công ty thuê tài chính: Tại Việt nam, quy định hành thuê tài dựa văn sau đây:  Nghị định 64CP Thủ tướng đề ngày 09 tháng năm 1995;  Chỉ thị áp dụng số 03 TT - NH5 Thống đốc Ngân hàng Trung Ương đề ngày 09 tháng năm 1996 Qua quy định trên, tạm thời hình thức thuê mua phép "thuê tài chính", hình thức ứng với ví dụ đưa phần III.1 nghị định năm 1995 định nghĩa sau: "Thuê tài hoạt động tín dụng trung dài hạn thơng qua việc thuê máy móc, thiết bị tài sản khác bất động sản Bên cho thuê cam kết mua máy móc, thiết bị, tài sản khác theo yêu cầu bên thuê có quyền sở hữu tài sản cho thuê Bên thuê sử dụng tài sản thuê trả tiền thuê suốt thời hạn thuê thoả thuận trước huỷ hợp đồng trước thời hạn Khi hết thời hạn thuê, bên thuê chuyển nhượng quyền sở hữu tài sản, trả lại tiếp tục thuê tài sản phù hợp với điều kiện thoả thuận hợp 31 đồng thuê" Hiện nay, công ty hoạt động xếp theo loại sau: Các công ty ngân hàng Việt nam lập ra: cơng ty có nguồn gốc từ  Vietcombank  VBARD  BIDV Các công ty liên doanh, có 3:  "Vietnam International Leasing Company Ltd" (VILC)  "VENA Leasing Company" (VENA)  "Vietnam Leasing Company Ltd" (VLC) đối tác Việt nam là:  VILC: Incombank  VENA: Trường Thành Trading & Services Company Ltd"  VLC: Vietcombank Các cơng ty có 100% vốn nước ngồi: "Kexim Vietnam Leasing Company Ltd" (KVLC), ngân hàng Hàn quốc "Export Import Bank of Korea" nắm giữ vốn CÈm nang chi phÝ Lời mở đầu Các doanh nghiệp ngày hoạt động môi trường cạnh tranh chịu chi phối yếu tố quy định Chính phủ, cạnh tranh nguồn lực sẵn có Nói nhân tố thứ ba, khơng doanh nghiệp có nguồn lực vơ hạn Chính để cạnh tranh có hiệu quả, người chủ doanh nghiệp cần phải phân bổ nguồn lực cách hữu hiệu Ba nguồn lực có sẵn người chủ doanh nghiệp là: nguồn nhân lực, nguồn nguyên liệu nguồn vốn Phần muốn nhấn mạnh vào khía cạnh quan lĩnh vực quản lý nguồn tài chính: quản lý chi phí Khái niệm tính chi phí Mọi hoạt động kinh doanh cần phải có chi phí Chi phí khoản tiền cho cơng việc kinh doanh bạn nhằm tạo bán sản phẩm dịch vụ Nếu bạn nhà cung cấp dịch vụ, bán lẻ hay bán bn, chi phí hoạt động kinh doanh bạn khác so với chi phí nhà sản xuất Nhưng hoạt động kinh doanh phải có chi phí ngun vật liệu, lao động, th mướn v.v Tính chi phí gì? Tính chi phí cách bạn tính tổng chi phí để làm tiêu thụ sản phẩm cung cấp dịch vụ Nhiều doanh nghiệp khơng biết tất 32 chi phí việc kinh doanh họ họ khơng thể tính xác giá thành sản phẩm kinh doanh Hãy xem hai ví dụ đây: a Một xưởng gốm: Xưởng gốm Chân Quê sản xuất tách uống trà Họ khơng tính hết chi phí họ khơng quan tâm đến chi phí mà lo bán sản phẩm với giá thấp đối thủ cạnh tranh Giá thị trường 2.000 đ/chiếc, giá Chân Quê 1.800 đ/chiếc b Một doanh nghiệp sản xuất hàng kim loại: Một khách hàng yêu cầu báo giá khung cửa Nguyên liệu cho khung trị giá 325.000 đ Công ty cửa nhơm kính định chào giá 380.000 đ Họ nghĩ giá thấp giá thị trường cao chi phí nên họ có lãi Tuy nhiên họ quên khoản khác như:  Chi phí lao động cho nhân cơng  Các chi phí khác tiền th nhà xưởng, vận tải Công ty với giá bán 380.000 đ/khung họ lỗ hay lãi Tác dụng tính chi phí cơng việc kinh doanh bạn  Tính chi phí giúp bạn xây dựng giá thành: Khi biết tổng chi phí bạn đặt giá bán cho có lợi nhuận  Tính chi phí giúp bạn kiểm sốt giảm chi phí: Khi nắm rõ chi phí, bạn đưa giải pháp tốt hơn, rẻ cho sản xuất tiêu thụ sản phẩm hay dịch vụ  Tính chi phí giúp bạn đưa định đắn kinh doanh: Khi nắm vững loại chi phí cho loại sản phẩm hay dịch vụ, bạn đưa định tốt việc đưa thị trường loại sản phẩm hay dịch vụ có lợi nhuận cao Khi nắm rõ chi phí, bạn đưa giải pháp tốt hơn, rẻ cho sản xuất tiêu thụ sản phẩm hay dịch vụ  Tính tốn chi phí giúp bạn lập kế hoạch kinh doanh cho tương lai: Khi nắm vững loại chi phí, bạn lên kế hoạch kinh doanh tốt Ví dụ bạn cần nắm vững loại chi phí trước lên kế hoạch chi tiêu bán hàng hay kế hoạch sử dụng vốn  Tính tốn chi phí giúp bạn lập kế hoạch kinh doanh bạn cần tới hỗ trợ tài từ ngân hàng: Kế hoạch kinh doanh cho ngân hàng thấy công việc kinh doanh bạn tương lai tốt đẹp Phân loại chi phí Một câu hỏi liên quan q trình tính chi phí hoạt động sản xuất phi sản xuất liệu khoản chi phí có quan hệ trực tiếp hay gián tiếp đến sản phẩm hay dịch vụ định hay trình sản xuất sản phẩm hay 33 dịch vụ định Mọi doanh nghiệp có hai loại chi phí: chi phí trực tiếp chi phí gián tiếp Chi phí trực tiếp: Đó chi phí xác định với sản phẩm, dịch vụ hay hoạt động định Đối với nhà sản xuất hay cung cấp dịch vụ, chi phí trực tiếp bao gồm tất chi phí có quan hệ trực tiếp tới sản phẩm hay dịch vụ bạn, hay việc sản xuất sản phẩm hay dịch vụ Đối với nhà bán bn hay bán lẻ, chi phí trực tiếp chi phí mua hàng hố để bán Các loại chi phí trực tiếp:  Chi phí nguyên liệu trực tiếp: tổng khoản tiền mà bạn phải trả để có nguyên liệu mà sau trở thành phần sản phẩm bạn sản xuất ra, liên quan trực tiếp tới dịch vụ bạn cung cấp  Chi phí lao động trực tiếp: khoản tiền bạn phải trả dạng tiền công hay tiền lương, tiền thưởng cho công nhân sản xuất sản phẩm dịch vụ bạn Nếu bạn không sản xuất sản phẩm dịch vụ khơng có chi phí lao động trực tiếp Chi phí gián tiếp: Chi phí gián tiếp tất chi phí khác ngồi chi phí trực tiếp nói mà bạn cần để tiến hành hoạt động kinh doanh Các chi phí gián tiếp không liên quan trực tiếp tới sản phẩm hay dịch vụ cụ thể Đó chi phí chung cho toàn hoạt động kinh doanh Các loại chi phí gián tiếp:  Khấu hao:Nếu thiết bị có giá trị sử dụng thời gian dài, bạn cần tính xem tháng giá trị giảm bao nhiêu, cần tính số tiền để thay thiết bị hết thời gian sử dụng, gọi khấu hao tài sản  Chi phí lao động gián tiếp: Những chi phí lương thưởng cho chủ người làm công không trực tiếp làm sản phẩm dịch vụ chi phí gián tiếp Ví dụ lương cho nhân viên bán hàng, văn thư, tạp vụ, bảo vệ chi phí gián tiếp Đối với nhà bán buôn bán lẻ, lương thưởng chủ doanh nghiệp tất nhân viên chi phí gián tiếp gọi chi phí lao động gián tiếp  Các chi phí khác: Đó chi phí văn phòng, thiết bị, tiền th nhà, điện nước, bảo quản, sửa chữa, dịch vụ, bảo hiểm Tính chi phí doanh nghiệp thương mại (bán buôn hay bán lẻ) Sự khác bước tính chi phí doanh nghiệp thương mại với nhà sản xuẩt hay cung cấp dịch vụ 34 "Khi vật mua bán lại sau có tác động định lên nó, loại hình kinh doanh gọi sản xuất Khi vật mua bán lại ngun trạng nó, loại hình kinh doanh thương mại." Sự khác chi phí doanh nghiệp thương mại doanh nghiệp sản xuất:  Chi phí nguyên liệu trực tiếp doanh nghiệp thương mại chi phí mua hàng để bán laị họ khơng sản xuất sản phẩm cách trực tiếp  Các doanh nghiệp thương mại khơng có chi phí lao động trực tiếp Tiền công tiền lương người làm thuê cho doanh nghiệp khâu kho bãi, trưng bày bán hàng hố chi phí lao động gián tiếp  Các chi phí gián tiếp tất chi phí doanh nghiệp thương mại trả trừ khoản giá hàng hoá mua để bán lại Nếu bạn nhà bán buôn hay bán lẻ, bạn theo bước sau để tính tổng chi phí cho doanh nghiệp bạn Bước1: Tính Chi phí nguyên liệu trực + tiếp Bước 2: Tính Các chi phí gián tiếp Bước 3: Tính = Tổng chi phí Khấu hao Chi phí lao động Chi phí khác Các bước tính chi phí Bước 1: Tính chi phí ngun liệu trực tiếp (giá mua hàng hố để bán lại): Dùng biểu mẫu tính chi phí sản phẩm (áp dụng cho nhà bán buôn bán lẻ), bạn hãy:  Liệt kê sản phẩm doanh nghiệp bạn kinh doanh  Xác định chi phí nguyên liệu trực tiếp cho sản phẩm (chúng ta gọi chi phí ngun liệu trực tiếp cho sản phẩm) Bước 2: Tính chi phí gián tiếp: Chi phí gián tiếp cho sản phẩm = Chi phí nguyên liệu trực tiếp cho sản phẩm x Tỷ lệ chi phí gián tiếp (%)* * Tỷ lệ chi phí gián tiếp cho bạn biết tỷ lệ mà cộng vào chi phí ngun liệu trực tiếp tất sản phẩm bạn bán có nghĩa bạn phân bổ hết tổng chi phí gián tiếp cho sản phẩm Để tính tỷ lệ chi phí gián tiếp chi phí gián tiếp cho sản phẩm bạn kinh doanh, tiến hành theo bước sau: 35 i Tính tổng chi phí nguyên liệu trực tiếp hàng tháng  Cộng chi phí nguyên liệu trực tiếp tất sản phẩm doanh nghiệp bạn thường kinh doanh hàng tháng  Viết tổng chi phí nguyên liệu trực tiếp xác định Biểu mẫu tính chi phí sản phẩm ii Tính tổng chi phí nguyên liệu gián tiếp hàng tháng  Hoàn thành Biểu mẫu tính chi phí gián tiếp để có đầy đủ thơng tin chi phí khác, trừ chi phí nguyên liệu trực tiếp, mà doanh nghiệp bạn trả q trình kinh doanh Chú ý đừng qn tính đến chi phí vận tải, chi phí lao động gián tiếp khấu hao tài sản  Viết tổng chi phí gián tiếp hàng tháng xác định Biểu mẫu tính chi phí sản phẩm iii Tính tỷ lệ chi phí gián tiếp: Tỷ lệ chi phí gián tiếp (%) = Tổng chi phí gián tiếp hàng tháng x 100 / Tổng chi phí nguyên liệu trực tiếp hàng tháng iv Doanh nghiệp bạn có thay đổi tổng chi phí nguyên liệu trực tiếp hay tổng chi phí gián tiếp Khi điều xảy ra, tính tốn lại để xem có cần thiết phải điều chỉnh tỷ lệ chi phí gián tiếp hay khơng v Tính tổng chi phí gián tiếp cho sản phẩm Tổng chi phí gián tiếp cho sản phẩm tính cách nhân chi phí nguyên liệu trực tiếp cho sản phẩm với tỷ lệ chi phí gián tiếp Bước 3: Tính tổng chi phí: Tổng chi phí sản phẩm xuất phát điểm để xác định giá sản phẩm Để có lãi kinh doanh, giá sản phẩm bán cần cao tổng chi phí Ví dụ chi tiết tính chi phí cho doanh nghiệp thương mại Hướng dẫn xác định giá Giới thiệu chung "Mục tiêu sống hầu hết doanh nghiệp tạo lợi nhuận Có nhiều yếu tố tác động đến khả sinh lời doanh nghiệp chẳng hạn quản lý, chi phí lao động, chất lượng sản phẩm hay dịch vụ, nhu cầu thị trường cạnh tranh Trong kinh tế thị trường chúng ta, quyền xác định giá thuộc bạn Nhu cầu thị trường điều tiết ảnh hưởng giá sản phẩm hay dịch vụ bạn." Mỗi sản phẩm hay dịch vụ đưa thị trường mức lâu dài sinh khoản lãi tối ưu Có thời điểm, xác định giá khơng khó điều tiết thị trường cạnh tranh hoàn hảo hay doanh nghiệp chiếm lĩnh thị trường Trong trường hợp đó, cần ý đến giảm chi phí, cải tiến sản phẩm dịch vụ tạo tính khác biệt cho sản phẩm hay dịch vụ 36 Trong nhiều trường hợp khác, xác định giá phần khó quản lý marketing ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận Nó bộc lộ điểm yếu quản lý marketing Là chữ "P" thứ hai marketing mix, chiến lược giá đáp ứng mục tiêu sau marketing:  Chiếm nhiều thị phần hơn;  Thâm nhập thị trường nhanh có hiệu hơn;  Đạt doanh số bán theo kế hoạch, nói khía cạnh số lượng sản phẩm bán ra;  Loại bỏ đối thủ cạnh tranh khỏi thị trường giá;  Làm tăng vốn lưu động;  Giảm lỗ cách bán tháo hàng tồn kho dễ hỏng, hư hỏng hay lỗi thời;  Xây dựng hình ảnh mong muốn cho sản phẩm hay dịch vụ bạn;  Tạo hội thị trường bất ngờ cho nhà kinh doanh, hay vượt qua khó khăn thị trường, giảm bớt áp lực từ hội chi phí khác thu nhập sử dụng có hạn người tiêu dùng; Nguyên tắc xác định giá Xác định giá chịu tác động chi phí sản xuất chi phí marketing, khác biệt sản phẩm dịch vụ bạn, tiếng nhãn hiệu, nhu cầu thị trường, sản phẩm nguyên liệu thay thế, giá đối thủ cạnh tranh mục tiêu marketing Tuy nhiên có hai thưc tế cần lợi dụng xác định giá Thứ nhất, mức giá chiếm lĩnh tồn thị trường Các phần thị trường khác phản ứng khác mức giá mức giá cao, thấp hay tương đối phù hợp trường hợp khác người mua hàng tiềm Một phần thị trường sẵn sàng mua loại hàng hoá hay dịch vụ với giá cao so với phần thị trường Thực tế thứ hai có mức giá tạo lợi nhuận nhiều mức giá khác, với mức độ kinh doanh định trước Lợi nhuận cao sinh giá bán cao lượng bán thấp hay giá bán thấp lượng bán cao Chỉ nhờ có tính chi phí, xác định cách tính giá để đạt mức lợi nhuận mục tiêu marketing mong muốn định trước Mức giá lý tưởng cho sản phẩm hay dịch vụ mức giá chấp nhận người bán lẫn người mua Đứng phía người mua, mức giá hợp lý hàm số giá trị mua lựa chọn khác có thị trường Dưới góc độ người bán, lại có nhiều mục tiêu định giá tiềm khác Nhưng mối quan tâm cho hầu hết tất doanh nghiệp nhỏ xác định mức giá để tối đa doanh số bán lợi nhuận mà trang trải hết chi phí hành marketing 37 Nói chung, mức giá bạn cần phải:  Đủ thấp để khuyến khích khách hàng mua  Đủ cao để có lãi Có hai phương pháp để xác định giá: Phương pháp 1: Phương pháp đinh giá cộng thêm Với phương pháp bạn cộng chi phí làm sản phẩm hay dịch vụ bạn với tỷ lệ % lợi nhuận biên để có giá bán Phương pháp đặc biệt phù hợp với nhà sản xuất cung cấp dịch vụ Ví dụ: Cửa hàng bánh Nàng Hương -Tính giá bán Chi phí cho bánh 2,000 đồng x Tỷ lệ % lợi nhuận biên 30% -= Lợi nhuận biên 600 đồng Chi phí cho bánh 2,000 đồng + Lợi nhuận biên 600 đồng = Giá bán 2,600 đồng Nếu công việc kinh doanh bạn hoạt động hiệu quả, phương pháp đưa giá bán có khả cạnh tranh vùng Nếu khơng chi phí bạn cao chi phí người cạnh tranh điều nghĩa giá bạn cao Phương pháp 2: Phương pháp định giá cạnh tranh Tìm hiểu xem doanh nghiệp khác vùng bạn lấy tiền cho sản phẩm dịch vụ bán Sau cho giá bạn có khả cạnh tranh Nếu bạn định giá cao đối thủ cạnh tranh, bạn cần chắn có đủ khả đáp ứng nhu cầu khách hàng tốt họ Muốn bạn xem giá người cạnh tranh làm để giá bạn có khả cạnh tranh với giá họ Thực tế dùng hai phương pháp định giá theo chi phí so sánh Bạn cần chi phí cho sản phẩm cách hợp lý, đảm bảo giá bạn phải đủ trang trải chi phí Ln kiểm tra đánh giá giá đối thủ xem giá cạnh tranh không phải đảm bảo so sánh tương xứng Ví dụ khơng so sánh giá bán nhà sản xuất với giá bán người bán lẻ Các bước xác định giá Bước 1: Nắm chi phí Chi phí yếu tố quan trọng cho q trình xác định giá Để tính chi phí sản phẩm hay dịch vụ, xem chi tiết Error! Bookmark not defined 38 Xác định mức giá cho sản phẩm hay dịch vụ cần góp phần đạt mục tiêu sau:  Phân bổ tồn chi phí sản xuất hàng hoá hay dich vụ  Phân bổ chi phí marketing chi phí hành  Có lãi  Chịu khoản giảm giá cho mạng lưới phân phối  Chịu khoản hoa hồng bán hàng  Vẫn có cạnh tranh với đối thủ khác thị trường Phân tích điểm hòa vốn phương pháp thơng dụng để tính lượng hàng hố bán thời điểm tổng doanh thu tổng chi phí Chúng ta xác định giá đơn vị sản phẩm hay dịch vụ mức mà chi phí biến đổi (như nguyên liệu, lao động, marketing) tỷ lệ định chi phí cố định cơng ty (chi phí hành chính) phân bổ mức giá này, mà lượng hàng bán đủ để trang trải tất khoản chi phí cố định biến đổi, đạt hoà vốn Trên mức giá đó, giá bán đơn vị sản phẩm trừ chi phí biến đổi (trực tiếp) để tạo chúng cho ta lợi nhuận Bước 2: Biết mức khách hàng chấp nhận trả Giá bạn đưa phải khách hàng chấp nhận Nếu bạn định giá cao cho sản phẩm bạn nhanh chóng nhận điều bạn bán hàng chí khơng bán Hiệu bánh Nàng Hương (trong ví dụ chúng ta) hỏi khách hàng giá bán bánh Bông Lan họ mua Phần lớn họ trả lời 4000 đ cho bánh cao Nhiều người nói họ mua bánh giá khơng q 000 đ Bây hiệu bánh Nàng Hương biết giá bánh phải khoảng từ 2.000đ đến 3.000đ  000 đ chi phí để làm bánh Bông Lan  000 đ mức giá cao mà khách hàng chấp nhận Nếu khách hàng chấp nhận trả thấp chi phí bạn, cố gắng cắt giảm chi phí Còn khơng thể giảm chi phí thấp bạn cách chuyển sang kinh doanh sản phẩm hay dịch vụ khác Bước 3: Biết mức giá đối thủ cạnh tranh Hãy tìm hiểu đối thủ cạnh tranh đặt cho sản phẩm hay dịch vụ giống bạn  Nếu giá bạn thấp đối thủ cạnh tranh, bạn thu hút nhiều khách hàng đến với doanh nghiệp bạn  Nếu giá bạn cao đối thủ cạnh tranh, khách hàng bạn đến mua hàng đối thủ cạnh tranh không mua hàng bạn Đặt giá cao hay thấp doanh nghiệp khác có lý Ví dụ: Bạn đặt giá thấp với lý như:  Sản phẩm hay dịch vụ bạn chưa người biết đến 39  Bạn muốn thu hút khách hàng Đặt mức giá mức cạnh tranh nghĩa đánh bại mức giá đối thủ cạnh tranh Nhiều doanh nghiệp thành cơng với chiến lược giá giúp tăng lượng hàng bán cách đáng kể Thực chất doanh nghiệp cần phải tăng lượng hàng bán giảm chi phí chiến lược giá giảm lợi nhuận biên đơn vị doanh số bán Bạn đặt giá cao như:  Khách hàng cảm thấy sản phẩm hay dịch vụ bạn tốt đối thủ cạnh tranh  Bạn cung cấp thêm vài dịch vụ khác chẳn hạn kéo dài thời gian phục vụ, giao hàng miễn phí hay bảo hành tốt Đặt giá mức cạnh tranh thực người mua quan tâm nhiều đến yếu tố phi giá Bước 4: Biết cách làm cho giá hấp dẫn Có nhiều cách làm cho giá bạn hấp dẫn khách hàng § Giá lẻ: Với giá kết thúc số 5, hay thường 9, chiến lược giá thường sử dụng dựa lý tâm lý người mua Người mua có xu hướng làm tròn 2,900 đồng xuống 2,000 đồng làm tròn lên thành 3,000 đồng § Giá mua nhiều: Đây phương pháp dùng đợt khuyến mại bán số đơn vị sản phẩm với giá xác định Ví dụ: bánh giá 5,500 đồng Phương pháp đặt biệt có hiệu mặt hàng tiêu dùng chi phí thấp dầu gội đầu kem đánh § Giảm giá:  Nếu khách hàng mua số lượng hàng hoá lớn, bạn giảm giá theo số lượng  Nếu khách hàng trả tiền mặt trả trước, bạn giảm giá toán nhanh  Vào thời điểm định năm, bạn giảm giá mua trỏi v 40 -Đại học Ngoại ThơngLớp cao đẳng 1A- QTKD- chuyên ngành KDQT ***** Tiểu luận Đề tài: Hớng dẫn kinh doanh- tài Sinh viên thực hiện: Nguyễn HảI Vân Phạm Lê Na Trần Quang Khánh D Trà My 41 42 43 ... biết trạng tài doanh nghiệp Việc khơng nắm trạng tài doanh nghiệp nguyên nhân dẫn đến thất bại doanh nghiệp Điều hành doanh nghiệp với cơng cụ tài tương đối giản đơn ln nắm tình hình tài doanh nghiệp... trình bày kế hoạch kinh doanh mình, ghi chi tiết hoạt động kinh doanh hay dự án mở rộng kinh doanh Bạn cần phải nắm yếu tố đầu vào kết kế hoạch kinh doanh Bạn phải chứng tỏ nhà doanh nghiệp động... động kinh doanh Dù cho có vốn chủ không đủ để phát triển hoạt động kinh doanh bạn Bạn nên nghĩ tới khoản tài vay bên lợi nhuận, mà bạn hy vọng thu từ từ hoạt động kinh doanh đầu tư từ nguồn tài
- Xem thêm -

Xem thêm: tiểu luận hướng dẫn kinh doanh tài chính, tiểu luận hướng dẫn kinh doanh tài chính

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay