tiểu luận hướng dẫn kinh doanh tài chính

43 20 0
  • Loading ...
1/43 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 12:48

TIỂU LUẬN:Hướng dẫn Kinh doanh >> Tài chính1. Các khoản vay tài chính•Tại sao cần một khoản vay tài chính •Các loại khoản vay •Thủ tục với ngân hàng 2. Quản lý thông tin tài chính•Hướng dẫn những nội dung của quản lý thông tin tài chính 3. Phân tích tài chính•Kiểm toán tài chính •Kế toán tổng hợp và thể thức kế toán •Kế toán tài chính và đề xuất vay vốn 4. Hướng dẫn tìm nguồn tài trợ•Giới thiệu chung •Vấn đề tài trợ đầu tư •Các nguồn tài trợ hiện có ở Việt nam •Nguồn tài trợ của hệ thống ngân hàng •Các dự án phát triển kinh tế •Các công ty thuê tài chính •Sử dụng cuốn sách hướng dẫn như thế nào •Danh sách các ngân hàng, các dự án phát triển hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, và các công ty cho thuê tài chính. 5. Cẩm nang chi phí•Lời mở đầu •Khái niệm tính chi phí •Tính chi phí cho nhà sản xuất kinh doanh (có kèm ví dụ) •Tính chi phí cho doanh nghiệp thương mại (có kèm ví dụ)• Xác định giá ... biết trạng tài doanh nghiệp Việc khơng nắm trạng tài doanh nghiệp nguyên nhân dẫn đến thất bại doanh nghiệp Điều hành doanh nghiệp với cơng cụ tài tương đối giản đơn ln nắm tình hình tài doanh nghiệp... trình bày kế hoạch kinh doanh mình, ghi chi tiết hoạt động kinh doanh hay dự án mở rộng kinh doanh Bạn cần phải nắm yếu tố đầu vào kết kế hoạch kinh doanh Bạn phải chứng tỏ nhà doanh nghiệp động... động kinh doanh Dù cho có vốn chủ không đủ để phát triển hoạt động kinh doanh bạn Bạn nên nghĩ tới khoản tài vay bên lợi nhuận, mà bạn hy vọng thu từ từ hoạt động kinh doanh đầu tư từ nguồn tài
- Xem thêm -

Xem thêm: tiểu luận hướng dẫn kinh doanh tài chính, tiểu luận hướng dẫn kinh doanh tài chính

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay