Đường thẳng và đường tròn trong mặt phẳng tọa độ (Khóa luận tốt nghiệp)

121 34 0
  • Loading ...
1/121 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 12:13

Đường thẳng và đường tròn trong mặt phẳng tọa độ (Khóa luận tốt nghiệp)Đường thẳng và đường tròn trong mặt phẳng tọa độ (Khóa luận tốt nghiệp)Đường thẳng và đường tròn trong mặt phẳng tọa độ (Khóa luận tốt nghiệp)Đường thẳng và đường tròn trong mặt phẳng tọa độ (Khóa luận tốt nghiệp)Đường thẳng và đường tròn trong mặt phẳng tọa độ (Khóa luận tốt nghiệp)Đường thẳng và đường tròn trong mặt phẳng tọa độ (Khóa luận tốt nghiệp)Đường thẳng và đường tròn trong mặt phẳng tọa độ (Khóa luận tốt nghiệp)Đường thẳng và đường tròn trong mặt phẳng tọa độ (Khóa luận tốt nghiệp)Đường thẳng và đường tròn trong mặt phẳng tọa độ (Khóa luận tốt nghiệp)Đường thẳng và đường tròn trong mặt phẳng tọa độ (Khóa luận tốt nghiệp) ... minh ho c nh m c ph i , d ki n nh ng vi n ch PH N N I DUNG NG TH NG TRONG M T PH NG T t 1.1 T m t ph ng 1.1.1 T m m t ph ng Trong m t ph ng t c ,t c cg OM t a m c bi u di n theo OM b i h th C... ng th ng ; n; nc ng th ng th 1.3 c l i c ng th ng Trong m t ph ng u ng th ng m n a; b d : x x0 at y y0 bt t R Nh b N u ng th N ub i tr c cc Trong m t ph ng x x0 a t a; b a y y0 b b ng x0 ; x... a ng th ng y y0 s N u B C B k theo h s ng: k k x x0 1.6 t ng th ng Trong m t ph ng t Ax By C v i A2 ,m B2 ng th ng qu ng Trong m t ph ng ng th ng d : A x x0 n m B y y0 Nh d : Ax By C nc a n
- Xem thêm -

Xem thêm: Đường thẳng và đường tròn trong mặt phẳng tọa độ (Khóa luận tốt nghiệp), Đường thẳng và đường tròn trong mặt phẳng tọa độ (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay