Phát huy tính tích cực của học sinh thông qua phương pháp dạy học

20 37 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 12:06

... Néi dung: a- Ph¸t huy tính tích cực học sinh thông qua phơng pháp dạy học: 1- Phơng pháp đàm thoại (vấn đáp) dạy KTCN: Đàm thoại thực chất phơng pháp giáo viên đặt câu hỏi học sinh trả lời, đồng... KTCN phải đợc giảng dạy tốt góp phần giáo dục toàn diện cho học sinh Qua kinh nghiệm năm thấy giáo viên cải tiến phơng pháp dạy môn, phát huy tính tích cực học sinh học sinh học môn thích thú dạt... phơng pháp dạy học, đổi cách kiểm tra, đánh giá kiến thức áp dụng phơng pháp dạy học vào dạy KTCN nh để nâng cao chất lợng dạy, phát huy tính tÝch cùc cña häc sinh, tăng thêm hứng thú học tập học sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát huy tính tích cực của học sinh thông qua phương pháp dạy học , Phát huy tính tích cực của học sinh thông qua phương pháp dạy học

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay