Phương pháp tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường trong giảng dạy vật lý THPT

27 36 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 12:06

... rừng để bảo vệ môi trường sống của người và sinh vật Giới thiệu só học tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường giảng dạy vật lý Dưới là số tiết học tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường mà đưa... bảo vệ mơi trường (BVMT) Với lí tơi chọn đề tài: " Phương pháp tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường giảng dạy vật lý THPT muốn gửi đến đồng nghiệp vài kinh nghiệm nhằm mục đích nâng cao giáo. .. giáo dục toàn diện cho HS, giáo dục cho HS ý thức bảo vệ môi trường là giải pháp bảo vệ môi trường cho tương lai Khái niệm dạy học tích hợp Quá trình dạy học tích hợp hiểu là q trình dạy
- Xem thêm -

Xem thêm: Phương pháp tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường trong giảng dạy vật lý THPT , Phương pháp tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường trong giảng dạy vật lý THPT

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay