Phương pháp tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường trong giảng dạy vật lý THPT

27 9 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 12:06

MỤC LỤC I PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Khái niệm về dạy học tích hợp GDMT qua dạy học vật lí THPT Mục đích nghiên cứu Khách thể và đối tượng nghiên cứu 6.Nhiệm vụ nghiên cứu Trang 3 4 6 Phương pháp nghiên cứu * Thời gian nghiên cứu 6.Nhiệm vụ nghiên cứu II NỘI DUNG NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI 6 Chương I: Cơ sở lý luận liên quan đến đề tài nghiên cứu Cơ sở pháp lý Cơ sở lý luận Cơ sở thực tiễn Chương II: Thực trạng của đề tài nghiên cứu Khái quát phạm vi nghiên cứu Thực trạng của đề tài nghiên cứu Nguyên nhân Chương III: Giải pháp chủ yếu để thực đề tài Cơ sở đề xuất giải pháp Các giải pháp chủ yếu Tổ chức, triển khai, thực giới thiệu số bài học tích hợp GD BVMT III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ bài học kinh nghiệm Ý nghĩa khả ứng dụng và triển khai kiến nghị và đề xuất IV TÀI LIỆU THAM KHẢO 7 9 9 10 10 10 12 14 26 26 26 26 27 27 KÝ HIỆU VIẾT TẮT TRONG ĐỀ TÀI STT 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Ký hiệu viết tắt BVMT CNTT GDMT GV HS TB THPT SGK SL TNTN Nội dung viết tắt Bảo vệ môi trường Công nghệ thông tin Giáo dục môi trường Giáo viên Học sinh Trung bình Trung học phở thông Sách giáo khoa Số lượng Tài nguyên thiên nhiên PHẦN MỞ ĐẦU 1.Lí chọn đề tài Mơi trường là vấn đề và thu hút sự quan tâm của toàn nhân loại Trong mấy chục năm trở lại sự phát triển của khoa học - kỹ thuật, sự gia tăng dân số nhanh và q trình thị hố mạnh mẽ làm cho cường độ khai thác và sử dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên, môi trường ngày càng mạnh Kết quả là, nhiều nguồn tài nguyên bị cạn kiệt, nhiều hệ sinh thái bị phá huỷ, nhiều cân tự nhiên bị phá huỷ, rối loạn và môi trường sống của lâm vào tình trạng khủng hoảng với quy mô toàn cầu Để bảo vệ môi trường, nơi sinh thành của mình, người thực nhiều biện pháp khác nhau, có biện pháp giáo dục môi trường (GDMT) GDMT xem là biện pháp có hiệu quả cao, giúp người có biện pháp đắn việc khai thác, sử dụng hợp lí nguồn tài nguyên và có ý thức việc thực nhiệm vụ bảo vệ môi trường Hiện nay, việc giáo dục môi trường qua giảng dạy trường học, nhất là trường THPT có ý nghĩa và chiếm vị trí đặc biệt Nhà trường là nơi đào tạo thế hệ trẻ, người chủ tương lai đất nước, người thực khai thác, sử dụng, cải tạo và bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên (TNTN) và mơi trường đất nước Nếu họ có nhận thức đầy đủ vấn đề về mơi trường, ra trường, dù bất lĩnh vực nào, hoạt động nào họ đều thực nhiệm vụ bảo vệ mơi trường cách có hiệu quả Thực tế, với việc lồng ghép kiến thức về mơi trường vào chương trình giảng dạy vật lí, học sinh có nhìn đắn và toàn diện về vấn đề môi trường Song vần cần tiếp tục khắc sâu nội dung kiến thức này cho học sinh để nâng cao nhận thức, rèn luyện kỹ năng, hình thành thái độ và hành vi dắn cho học sinh việc bảo vệ môi trường (BVMT) Với lí tơi chọn đề tài: " Phương pháp tích hợp giáo dục bảo vệ mơi trường giảng dạy vật lý THPT” muốn gửi đến đồng nghiệp vài kinh nghiệm nhằm mục đích nâng cao giáo dục toàn diện cho HS, giáo dục cho HS ý thức bảo vệ môi trường là giải pháp bảo vệ môi trường cho tương lai Khái niệm dạy học tích hợp Q trình dạy học tích hợp hiểu là q trình dạy học toàn thể hoạt động học tập góp phần hình thành học sinh lực rõ ràng, có dự tính trước điều cần thiết cho học sinh, nhằm phục vụ cho trình học tập tương lai, nhằm hòa nhập học sinh vào sống lao động Mục tiêu bản của tư tưởng sư phạm tích hợp là nâng cao chất lượng giáo dục học sinh phù hợp mục tiêu giáo dục của nhà trường Các dạng vận dụng dạy học tích hợp GDMT vào mơn học trường phở thơng thường là: - Hình thức liên hệ - Hình thức lồng ghép Giáo dục mơi trường qua dạy học mơn vật lí bậc THPT Ngày vấn đề ô nhiễm môi trường, phá vỡ cân sinh thái là vấn đề quan tâm chung của nhân loại Vì vậy, người ta coi vấn đề môi trường là "vấn đề toàn cầu" Nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường xác định chủ yếu là hoạt động của người: phá rừng, sản xuất công, nông nghiệp, giao thông vận tải, sinh hoạt, dân số tăng nhanh Ở bậc THPT, mơn học có vị trí khác vấn đề thực GDMT Có nhiều mơn học có thuận lợi đối tượng mơn liên quan nhiều đến vấn đề môi trường sinh thái như: sinh học, địa lý, hóa học, giáo dục cơng dân Các môn học khác vật lý, khơng có chủ đề nghiên cứu riêng về vấn đề mơi trường sinh thái, song đều tìm hội đưa vấn đề GDMT vào nội dung bài học Điều quan trọng giáo viên phải chuẩn bị hiểu biết về vấn đề mơi trường, có sự hiểu biết sâu sắc kiến thức môn Để định hướng cho việc lựa chọn nội dung GDMT phù hợp, nêu lên số vấn đề mơi trường quan tâm có liên quan trực tiếp tới trình vật lý như: Tài nguyên rừng bị suy giảm: - Dưới góc độ khoa học vật lý, nêu lên trình vật lý như: tượng mao dẫn của đất, q trình quang hợp, thế năng, động dòng chảy của nước gây sự bào mòn đất - Các giải pháp bảo vệ rừng, phát triển rừng nhìn từ góc độ vật lý: chống sói mòn đất, hạn chế khí nhà kính… Ơ nhiễm nước : Vai trò của nước sự sống Trái Đất, q trình lý hóa nước bị nhiễm, biện pháp bảo vệ nước, chu trình nước tự nhiên ( liên quan tới tượng chuyển thể của nước…) Ơ nhiễm khơng khí: Ơ nhiễm khí quyển, q trình suy giảm tầng ơzơn, chất phóng xạ, hóa chất khí thải; Ơ nhiễm tiếng ồn: Liên quan trực tiếp tới q trình vật lý sóng âm Các nguồn ô nhiễm: tiếng xe cộ, karaokê giới hạn cho phép Ô nhiễm ánh sáng: Sự chiếu sáng gây tác hại đến người và sinh vật Ơ nhiễm phóng xạ: Các tia phóng xạ, lò phản ứng hạt nhân… Mục đích nghiên cứu Việc giáo dục môi trường giảng dạy vật lý nhằm mục đích để tất cả em hiểu bản chất của vấn đề mơi trường tính phức tạp , quan hệ nhiều mặt, tính hữu hạn của tài nguyên, thiên nhiên và khả chịu tải của môi trường, quan hệ chặt chẽ môi trường và phát triển GDMT có ý nghĩa rất quan trọng việc đào tạo thế hệ trẻ Vật lí là mơn học có khả giáo dục mơi trường cho HS, q trình giảng dạy nên lồng ghép kiến thức giáo dục môi trường vào bài giảng có nội dung phù hợp.Qua bài giảng cụ thể HS có hiểu biết nhất định về mơi trường, có ý thức, thái độ, hành vi tốt môi trường, em có số kĩ và biện pháp bảo vệ môi trường thông thường để áp dụng địa phương nơi em sinh sống 5 Khách thể đối tượng nghiên cứu a.Khách thể nghiên cứu Tìm hiểu về mơi trường địa bàn của nhà trường và môi trường xung quanh nhà trường; hoạt động giảng dạy môn vật lý lớp trường trung học phổ thông b.Đối tượng nghiên cứu Đề tài “ phương pháp tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường giảng dạy vật lý “ nghiên cứu và viết dựa và đặc điểm tâm sinh lý của đối tượng học sinh khối lớp 10,11,12 và dựa vào hoạt động dạy – học của thầy và trò 6.Nhiệm vụ nghiên cứu Qua đề tài “ Phương pháp tích hợp giáo dục bảo vệ mơi trường giảng dạy vật lý “ giúp học sinh có tính tự giác, có tinh thần trách nhiệm , kĩ nhận thức và cách ứng xử đắn , tích cực với vấn đề mơi trường nảy sinh Đồng thời có hành động cụ thể để bảo vệ môi trường tuyên truyền, vận động bảo vệ mơi trường gia đình, nhà trường và cộng đồng Phương pháp nghiên cứu Để thực thi đề tài này sử dụng phương pháp sau: - Nghiên cứu chương trình, SGK để xây dựng mục tiêu dạy học, có mục tiêu GDMT - Xác định nội dung GDMT cần tích hợp - Lựa chọn và vận dụng phương pháp và phương tiện dạy học phù hợp: đây, trứơc hết phải vận dụng phương pháp dạy học tích cực - Xây dựng tiến trình dạy học dạy học cụ thể - Dự giờ, trao đổi kinh nghiệm của đồng nghiệp, thông qua tham khảo sách báo,các thông tin đại chúng - Dựa vào công tác điều tra, khảo sát tham quan, nghiên cứu tình hình mơi trường địa phương, thảo luận phương án xử lý Thời gian nghiên cứu Thời gian nghiên cứu đề tài năm học 2014-2015 PHẦN NỘI DUNG NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI Chương : Cơ sở lí luận liên quan đến đề tài nghiên cứu 1.Cơ sở pháp lí - Căn vào chủ trương của Đảng và Nhà nước, của ngành Giáo dục và Đào tạo về công tác bảo vệ môi trường , vào Luật bảo vệ môi trường 2005 - Căn vào quyết định 1363/QĐ – TTg của thủ tướng phủ về việc phê duyệt đề án “ Đưa nội dung bảo vệ môi trường vào hệ thống giáo dục quốc dân” Căn quyết định 256/2003/QĐ – TTg của Thủ tướng phủ về việc phê duyệt chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2010 và định hướng đến 2020, xác định bảo vệ môi trường là phận cấu thành tách rời của chiến lược kinh tế , xã hội, là sở quan trọngđể đảm bảo phát triển bền vững đất nước - Căn vào thị số 32/2006/CT – BGD& ĐT ngày 1-8-2006 về nhiệm vụ trọng tâm giáo dục phổ thông - Căn vào văn bản đạo của Sở giáo dục & đào tạo thành phố Hà Nội 2.Cơ sở lí luận Sự phát triển nhanh chóng về kinh tế xã hội năm qua làm đổi Xã hội Việt Nam , số kinh tế không gnuwngf nâng cao Tuy nhiên sự phát triển kinh tế chưa đảm bảo cân với việc bảo vệ mơi trường, hiểm họa suy thối mơi trường ngày càng đe dọa sống của loài người Chính bảo vệ mơi trường là vấn đề sống của nhân loại và của quốc gia Việc tích hợp nội dung bảo vệ mơi trường giảng dạy vật lý là việc làm cần thiết giúp học sinh hiểu biết mối quan hệ môi trường tự nhiên , môi tường xã hội và vai trò của người tron g Từ có thái độ thân thiện với mơi trường, u quý, tơn trọng thiên nhiên, tơn trọng di sản văn hóa và ý thức hành động trước vấn đề môi trường nảy sinh 3.Cơ sở thực tiễn * Thực trạng chung Hiện người khai thác mức và sử dụng không hợp lý nguồn tài nguyên, dẫn đến mất cân sinh thái , môi trường sống bị ô nhiễm nghiêm trọng và đe dọa đến sống người : Ơ nhiễm khơng khí, hiệu ứng nhà kính, nguồn nức bị nhiễm , rừng bị suy thối… Vì thế , việc lựa chọn nội dung để tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường giảng dạy vật lý là vấn đề quan trọng và cần thiết nhằm trang bị cho học sinh hệ thống kiến thức dầy đủ về môi trường và kĩ bảo vệ môi trường phù hợp với tâm lí lứa t̉i bên cạnh tun trùn giáo dục nâng cao ý thức và trách nhiệm bảo vệ môi trường *Thực trạng địa phương em sinh sống a.Thuận lợi : -Có số gia đình có sử dụng thùng đựng rác sinh hoạt -Một số gia đình có ý thức giữ gìn vệ sinh chung -HS có ý thức giữ gìn vệ sinh mơi trường chung -Chính qùn địa phương thường xun tở chức nhiều b̉i tun trùn, mít tinh về mơi trường b.Khó khăn: Qua q trình thực tế địa phương em HS tơi có kết luận chung đại đa số gia đình em HS đều khơng có sọt rác gia đình , tất cả rác sinh hoạt ngày đều vứt bỏ đại, và vứt đại xuống sông nào là bọc , giấy , , xác chết động vật , rau cải hư , chai nhựa , thủy tinh , ……chính việc làm thế làm cho môi trường ô nhiễm, gây cho nguồn nước ô nhiễm và gây nhiều bệnh nguy hiểm cho người dân nhất là bệnh về đường ruột cho người dân , ….Xung quanh nơi em sinh sống có rất nhiều hố rác Ý thức của người dân chưa cao , không biết là việc làm gây biết ba nhiêu nguy hiểm cho mọi người Và với quan niệm “ bệnh bị , miễn là khơng bệnh thơi ” với tư tưởng ích kỹ, hẹp hòi thế làm cho môi trường thêm ô nhiễm nặng Ở gia đình em có cách sinh hoạt và vứt rác bừa bãi thế làm em có ý thức bảo vệ môi trường được, và tất cả em thầy nhà trường tun trùn giáo dục đều khơng có tác dụng.Vì cha mẹ em là tấm gương cho em nôi theo, nếu cha mẹ em có việc làm tốt góp phần bảo vệ mơi trường , em có ý thức bảo vệ mơi trường , nếu cha mẹ em có việc làm khơng tốt ảnh hưởng bảo vệ mơi trường , em khơng có ý thức bảo vệ mơi trường Cần phải có sự kết hợp gia đình, nhà trường và xã hội việc giáo Chương II : Thực trạng đề tài nghiên cứu 1.Khái quát phạm vi nghiên cứu Căn vào đặc điểm tâm sinh lí lứa t̉i và trình độ nhận thức kiến thức môn vật lý của học sinh Qua thực tế giảng dạy, dự giờ, trao đổi với đồng nghiệp, qua công tác điều tra, khảo sát , tham quan, nghiên cứu tình hình mơi trường địa phương Nhận thấy việc tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường môn vật lý là biện pháp tốt nhất nhằm giúp em có ý thức, trách nhiệm giữ gìn mơi trường xung quanh ngày càng xanh, , đẹp 2.Thực trạng đề tài nghiên cứu Bảo vệ môi trường là nhiệm vụ của toàn xã hội, có học sinh Tuy nhiên, có rất nhiều học sinh khơng mấy quan tâm , chí thờ việc bảo vệ mơi trường Vì vậy, q trình dạy học giáo viên cần giáo dục học sinh biết cách bảo vệ môi trường, trước hết là môi trường xung quanh em Trong trình dạy vật lý, giáo viên đề cập đến biện pháp giáo dục bảo vệ môi trường Tuy nhiên, việc này chưa thường xun, đơi mang tính sách vở, thiếu sự gần gữi với thực tế địa phương vật lý lại là mơn khoa học mang tính thực tiễn cao, hoàn toàn vừa đưa biện pháp giáo dục bảo vệ môi trường lien quan đến nội dung bài cụ thể lại vừa gần gũi với sự hiểu biết của học sinh Những điều này kích thích trí tò mò , sáng tạo, hứng thú với học tập , giúp sự hiểu biết của học sinh ngày càng nâng cao , đặc biệt em quan tâm nhiều đến việc bảo vệ môi trường xung quanh em 3.Nguyên nhân - Do thời lượng tiết học hạn chế nên giáo viên giảng dạy ngại sâu vào việc tích hợp giáo dục bảo vệ mơi trường - Do điều kiện giảng dạy, sở vật chất trang thiết bị thiếu, tài liệu tham khảo cho giáo viên học sinh chưa phong phú, chưa đáp ứng nhu cầu và hấp dẫn học sinh - Do kĩ sử dụng công nghệ thông tin của số giáo viên nhiều hạn chế Chương III : Giải pháp chủ yếu để tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường giảng dạy vật lý 1.Cở sở đề xuất giải pháp Do sự phát triển mạnh mẽ của q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa, đứng trức tình trạng mơi trường sống bị suy thối nghiêm trọng.Để cho nội dung tích hợp giáo dục môi trường đạt hiệu quả cao xin trình bày số giải pháp tích hợp 2.Các giải pháp chủ yếu a.Xây dựng nơi dung tích hợp phù hợp với nội dung học Để học sinh nhận thức đắn vai trò của mơi trường với đời sống , từ có hành động cụ thể để bảo vệ mơi trường trước hết cần đưa cho học sinh vấn đề gần gũi, phù hợp với nhận thức của em học sinh Đối với môn vật lý, việc giáo dục môi trường cần thông qua nội dung của bài học cụ thể chương trình học Khi khai thác hội GDMT dù theo hình thức nào cần tuân theo ngun tắc sau: Khơng làm mất tính đặc trưng của môn học Không biến bài học môn thành bài học môi trường; Khai thác nội dung chọn lọc, tập trung, không tràn lan, tùy tiện; Phát huy tích cưc nhận thức của HS, khai thác kinh nghiệm thực tế của HS, tận dụng hội để HS tiếp xúc trực tiếp với môi trường b.Thu thập tài liệu sinh động có sức thuyết phục Hiện với sự phát triển vượt bậc của cơng nghệ thơng tin, việc tìm kiếm tư liệu mạng internet trở nên dễ dàng 10 Sau lựa chọn hình ảnh thích hợp ta nên lưu lại tập tin định dạng để đưa vào giáo án điện tử hình ảnh đạt chất lựơng cao Ví dụ : bài “ – vật lý 10” sử dụng hình ảnh lũ quét, hay hình ảnh sạt lở , sói mòn đất, hay nhà máy thủy điện c Lựa chọn thời điểm thích hợp tiến trình giảng dạy để tích hợp Việc lựa chọn thời điểm nội dung để tích hợp hết sức quan trọng Một mặt làm cho bài học trở nên sinh động hơn, có ý nghĩa mặt khác nếu lựa chọn không phù hợp làm cho bài dạy bị đứt quãng, xa rời trọng tâm kiến thức Do giáo viên cần phải nghiên cứu kĩ lưỡng phương án tích hợp cho vừa đảm bảo nội dung kiến thức bài dạy vừa đạt mục tiêu giáo dục bảo vệ môi trường Ví dụ : dạy bài :” Bài 33 Các nguyên lí nhiệt động lực học” sau học xong nguyên lý thứ của nhiệt động lực học giới thiệu về động nhiệt và máy lạnh Từ học sinh liên hệ với thực tế : Động nhiệt sử dụng rất rộng rãi sống Tuy nhiên động nhiệt , máy lạnh lại gây tác hại rất lớn môi trường sống của : - gây tiếng ồn - xả vào mơi trường khí độc sinh từ việc đốt cháy nhiên liệu - là tác nhân gây hiệu ứng nhà kính * Biện pháp khắc phục  Hạn chế sử dụng động nhiệt  Cải tiến động nhệt thân thiện với môi trường  Nghiên cứu , thử nghiệm đưa vào sử dụng loại xăng ethanol, là loại nhiên liệu tiết kiệm và giảm bớt khí thải mơi trườn  Tiết kiệm lượng sử dụng tụ lạnh máy lạnh.Bảo vệ tầng ôzôn d.Sử dụng phương pháp thí nghiệm dạy: Tiến hành thí nghiệm ảo cách mơ hình hóa qua chương trình phần mềm máy vi tính hay sử dụng thí nghiệm gắn liền với đời sống thực tế để bài dạy sinh động, lôi 13 -Ví dụ : Thí nghiệm về tượng mao dẫn về nước và làm cho tươi tốt Hoạt động này giúp HS ý thức việc trồng rừng để bảo vệ môi trường sống của người và sinh vật Giới thiệu só học tích hợp giáo dục bảo vệ mơi trường giảng dạy vật lý Dưới là số tiết học tích hợp giáo dục bảo vệ mơi trường mà đưa việc giảng dạy vật lí bậc THPT STT Địa tích hợp Nội dung tích hợp (Chương, bài, mục) Lớp 10 Chương II Động lực học chất Tìm hiểu ảnh hưởng của lực ma sát điểm đến sự ô nhiễm môi trường Cách Bài 13 Lực ma sát giảm thiểu sự ảnh hưởng I Lực ma sát trượt Tìm hiểu ảnh hưởng của thời tiết II Lực ma sát lăn đến lực ma sát có ích từ III Lực ma sát nghỉ tìm cách khắc phục Chương III: Cân và - Tìm hiểu cách ứng phó với chuyển động của vật rắn trận động đất nhỏ thông qua sự hiểu Bài 20 Các dạng cân biết về mức vững vàng của cân Cân của vật có mặt chân đế III Cân của vật có mặt chân đế Chương IV: Các định luật bảo - Tìm hiểu sự ảnh hưởng khí thải toàn của động phản lực ảnh hưởng Bài 23 Động lượng Định luật đến sự ô nhiễm môi trường, tạo hiệu bảo toàn động lượng ứng nhà kính và cách giảm thiểu II Định luật bảo toàn động lượng Chương IV: Các định luật bảo Tìm hiểu sự ảnh hưởng của cơng toàn śt hao phí đến sự nhiễm mơi Bài 24 Công và công suất trường, tạo tiếng ồn tạo hiệu ứng 14 II Cơng śt nhà kính Tìm hiểu cách giảm cơng śt hao phí Chương IV: Các định luật bảo Ảnh hưởng của cách tạo hồ toàn nước để chạy nhà máy thủy Bài 26 Thế điện đến môi trường, đến tầng ơzơn I Thế trọng trường Tìm hiểu về nguồn lượng Chương IV: Các định luật bảo Tìm hiểu ảnh hưởng của việc thay toàn đởi vị trí tăng hồ chứa Bài 27 Cơ nước tới mơi trường khí hậu I Cơ của vật chuyển động Tìm hiểu sự biến đởi từ thế trọng trường thành động tượng lũ quét, lũ ống và ảnh hưởng của tới người Tìm hiểu về khơng khí nhiễm và Chương V Chất khí Bài 28 Cấu tạo chất Thuyết so sánh không khí nhiễm và động học phân tử chất khí khơng khí khơng bị nhiễm I Các thể rắn, lỏng, khí Tìm hiểu cách giảm thiểu sự nhiễm khơng khí và cách ứng phó với khơng khí nhiễm Tìm hiểu tác dụng của khí Chương V Chất khí Bài 32 Nội và sự biến Trái Đất, của tầng ôzôn việc thiên nội giữ ổn định nhiệt độ của Trái Đất II Các cách làm thay đổi nội Chương V Chất khí Tìm hiểu mối liên quan động Bài 33 Các nguyên lí của nhiệt nhiệt và vấn đề ô nhiễm môi động lực học trường II.3 Vận dụng ngun lí thứ hai Tìm phương án giảm thiểu khí 10 của nhiệt động lực học thải máy lạnh để giữ tầng ôzôn Chương VI: Chất rắn và chất Tìm hiểu sự hình thành băng Bắc 15 lỏng Sự chuyển thể Cực, Nam Cực và nguyên nhân Bài 34 Chất rắn kết tinh Chất gây tượng băng tan 11 rắn vơ định hình Tìm hiểu sự ảnh hưởng của I Chất rắn kết tinh tượng băng tan Bắc Cực tới khí hậu, tới người Chương VI: Chất rắn và chất Tìm hiểu tượng mao dẫn lỏng Sự chuyển thể rễ từ tìm hiểu lợi ích Bài 37 Các tượng bề mặt việc trồng để bảo vệ môi của chất lỏng 12 trường, ổn định khí hậu III Hiện tượng mao dẫn Chương VI: Chất rắn và chất Giải thích về sự BĐKH và lỏng Sự chuyển thể tượng hạn hán, ngập lụt Bài 38 Sự chuyển thể của Tìm hiểu thế nào là mưa axit và ảnh 13 chất hưởng của mưa axit tới cối, I Sự nóng chảy cơng trình xây dựng và đời sống II Sự bay người Chương VI: Chất rắn và chất Tìm hiểu sự ảnh hưởng của khí hậu lỏng Sự chuyển thể đến độ ẩm của khơng khí và ngược Bài 39 Độ ẩm của khơng khí lại III Ảnh hưởng của độ ẩm khơng khí Lớp 11 Chương I: Điện tích Điện - Sự hình thành tầng điện li trường - Tác dụng của tầng điện li Bài Điện tích Định luật Cu- - Mối quan hệ tầng điện li với lông sự BĐKH Trái Đất I Sự nhiễm điện của vật Điện tích Tương tác điện Chương I: Điện tích Điện Ứng dụng tượng tĩnh điện vào trường việc giảm thiểu ô nhiễm môi Bài Điện thế Hiệu điện thế trường II Hiệu điện thế Tìm hiểu thiết bị lọc bụi tĩnh điện 16 sử dụng nhà máy Chương II: Dòng điện khơng - Tìm hiểu phương án giảm đởi cơng śt hao phí, tiết kiệm điện Bài Điện Cơng śt tiêu thụ nhằm sử dụng tiết điện kiệm lượng và hiệu quả, giảm Điện tiêu thụ và công thiểu sự ảnh hưởng đến môi trường suất điện Cơng śt tỏa nhiệt của vật dẫn có dòng điện chạy qua Chương III: Dòng điện - Tìm hiểu ảnh hưởng của khí hậu mơi trường đến sự tạo thành dòng điện Bài 15 Dòng điện chất chất khí Cách ứng phó với dòng khí điện chất khí Bản chất dòng điện chất - Tìm hiểu ảnh hưởng của hồ quang khí điện đến môi trường IV Hồ quang điện và điều kiện tạo hồ quang điện Chương IV: Từ trường Tìm hiểu sự ảnh hưởng của từ trường Bài 19 Từ trường ngoài đến từ trường Trái Đất III Từ trường Tìm hiểu về bão từ (nguyên nhân gây bão từ, đặc điểm của bão từ, ảnh hưởng của bão từ) từ tìm Chương VI: Khúc xạ ánh sáng phương án ứng phó Tìm hiểu tác dụng của ánh sáng Bài 26 Khúc xạ ánh sáng Mặt Trời Trái Đất I Sự khúc xạ ánh sáng Tìm hiểu ánh sáng khúc xạ qua tầng ôzôn và tác dụng của tầng ôzôn Chương VII: Mắt Các dụng cụ Tìm hiểu tác hại của tia tử ngoại tới quang mắt Bài 31 Mắt Tìm hiểu tác dụng của tầng ơzơn IV Các tật của mắt và cách đến việc ngăn cản tia tử ngoại từ 17 khắc phục Lớp 12 Chương I: Dao động Mặt Trời đến Trái Đất - Tìm hiểu ảnh hưởng của động đất Bài Dao động tắt dần, dao đến cơng trình xây dựng từ động cưỡng tìm phương án ứng phó IV Hiện tượng cộng hưởng Chương II: Sóng và sóng - Tìm hiểu tượng giao thoa âm sóng mặt nước thực Bài Giao thoa sóng tế thế nào? Tìm hiểu ảnh hưởng I Hiện tượng giao thoa của hai của sóng thần và phương án sóng mặt nước ứng phó với Chương II: Sóng và sóng - Tìm hiểu cách sử dụng đặc âm trưng vật lí của âm để xác định, dự Bài 10 Đặc trưng vật lí của âm đốn sóng thần, động đất II Những đặc trưng vật lí của âm Chương II: Sóng và sóng Tìm hiểu cách sử dụng đặc trưng âm vật lí, sinh lí của âm để xác định tàu Bài 11 Đặc trưng sinh lí của ngầm, vật trơi dạt, đàn cá, độ âm sâu đáy biển và sử dụng việc III Âm sắc lập bản đồ và tìm hiểu tiếp việc dự đốn động đất sóng thần Từ việc hiểu đặc trưng của âm, tìm phương án giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn Chương IV: Dao động và sóng Tìm hiểu tác dụng của tầng điện li điện từ sự phát và thu sóng điện từ Bài 22 Sóng điện từ Tìm hiểu sự ảnh hưởng của sự II Sự trùn sóng vơ tuyến BĐKH toàn cầu tới tầng điện li khí Chương V: Sóng ánh sáng Tìm hiểu tượng tán sắc ánh Bài 24 Tán sắc ánh sáng sáng qua khí quyển, qua tầng 18 III Giải thích tượng tán ơzơn sắc ánh sáng Chương V: Sóng ánh sáng Tìm hiểu tác dụng của tầng ôzôn đối Bài 27 Tia hồng ngoại và tử với sự hấp thụ tia tử ngoại ngoại Tìm hiểu tác dụng của tia tử ngoại đối IV Tia tử ngoại với sinh vật và người Tìm hiểu nguyên nhân gây lỗ thủng tầng ơzơn, tìm hiểu tác hại của lỗ thủng từ tìm phương án giảm thiểu Chương VI: Lượng tử ánh sáng Tìm hiểu cách sử dụng lượng Bài 31 Hiện tượng quang điện Mặt Trời thay thế cho dạng lượng khác làm giảm thiểu sự III Pin quang điện ô nhiễm môi trường tiết kiệm lương 3.2 Địa SGK theo chương trình Nâng cao STT Địa tích hợp Nội dung tích hợp (Chương, bài, mục) Lớp 10 nâng cao Chương II Động lực học chất - Tìm hiểu ảnh hưởng của lực ma sát điểm đến sự ô nhiễm môi trường Cách Bài 20 Lực ma sát giảm thiểu sự ảnh hưởng Lực ma sát nghỉ - Tìm hiểu ảnh hưởng của thời tiết Lực ma sát trượt đến lực ma sát có ích từ Lực ma sát lăn tìm cách khắc phục Chương III: Tĩnh học của vật - Tìm hiểu cách ứng phó với rắn trận động đất nhỏ thông qua sự hiểu Bài 26 Cân của vật rắn về mức vững vàng của cân tác dụng của hai lực Trọng tâm Cân của vật rắn giá đỡ nằm ngang 19 Chương IV: Các định luật bảo - Tìm hiểu sự ảnh hưởng của khí thải toàn của động phản lực ảnh hưởng đến Bài 32 Chuyển động sự ô nhiễm môi trường, tạo hiệu ứng phản lực Bài tập về định luật nhà kính và cách giảm thiểu bảo toàn động lượng Động phản lực, tên lửa Chương IV: Các định luật bảo - Tìm hiểu sự ảnh hưởng của cơng toàn śt hao phí đến sự nhiễm mơi Bài 33 Cơng và công suất trường, tạo tiếng ồn tạo hiệu ứng nhà Cơng śt kính - Tìm hiểu cách giảm cơng śt hao phí Chương IV: Các định luật bảo - Ảnh hưởng của cách tạo hồ toàn nước để chạy nhà máy thủy điện Bài 35 Thế Thế đến môi trường, đến tầng ôzôn trọng trường - Tìm hiểu về nguồn lượng Thế trọng trường Chương IV: Các định luật bảo - Tìm hiểu ảnh hưởng của việc thay toàn đởi vị trí tăng hồ chứa nước tới mơi trường khí hậu Bài 37 Định luật bảo toàn - Tìm hiểu sự biến đởi từ thế năng thành động Thiết lập định luật tượng lũ quét, lũ ống và Chương VI Chất khí ảnh hưởng của tới người - Tìm hiểu về khơng khí ô nhiễm và Bài 44 Thuyết động học phân so sánh khơng khí nhiễm và tử chất khí Cấu tạo chất khơng khí khơng bị nhiễm Cấu trúc của chất khí - Tìm hiểu cách giảm thiểu sự nhiễm khơng khí và cách ứng phó với khơng khí nhiễm - Tìm hiểu tác dụng của khí 20 Trái Đất, của tầng ơzơn việc giữ ổn định nhiệt độ của Trái Đất Chương VII: Chất rắn và chất - Tìm hiểu sự hình thành băng lỏng Sự chuyển thể Bắc cực, Nam cực và nguyên Bài 50 Chất rắn nhân gây tượng băng tan I Chất rắn kết tinh và chất rắn - Tìm hiểu sự ảnh hưởng của vơ định hình tượng băng tan Bắc cực tới khí hậu, tới người Chương VII: Chất rắn và chất - Tìm hiểu tượng mao dẫn lỏng Sự chuyển thể rễ từ tìm hiểu lợi ích Bài 54 Hiện tượng dính ướt việc trồng để bảo vệ mơi và khơng dính ướt Hiện trường, ởn định khí hậu tượng mao dẫn 10 Hiện tượng mao dẫn Chương VII: Chất rắn và chất - Giải thích về sự BĐKH và lỏng Sự chuyển thể tượng hạn hán, ngập lụt Bài 55 Sự chuyển thể Sự - Tìm hiểu thế nào là mưa axit và ảnh 11 nóng chảy và đơng đặc hưởng của mưa axit tới cối, cơng Sự nóng chảy và đơng đặc trình xây dựng và đời sống người Chương VII: Chất rắn và chất - Tìm hiểu sự ảnh hưởng của khí hậu lỏng Sự chuyển thể đến độ ẩm của khơng khí và ngược Bài 56 Sự hố và sự lại ngưng tụ 12 Độ ẩm khơng khí Chương VIII Cơ sở của nhiệt - Tìm hiểu mối liên quan động động lực học nhiệt và vấn đề ô nhiễm môi Bài 60 Nguyên tắc hoạt động trường của động nhiệt và máy - Tìm phương án giảm thiểu khí lạnh Ngun lí II nhiệt động thải máy lạnh để giữ tầng ôzôn lực học 21 Động nhiệt Máy lạnh Lớp 11 nâng cao Chương I: Điện tích Điện - Sự hình thành tầng điện li trường - Tác dụng của tầng điện li Bài 1: Điện tích Định luật - Mối quan hệ tầng điện li với Cu-lông sự BĐKH Trái Đất I Hai loại điện tích Sự nhiễm điện của vật Chương I: Điện tích Điện - Ứng dụng tượng tĩnh điện vào trường việc giảm thiểu ô nhiễm môi trường Bài Cơng của lực điện - Tìm hiểu thiết bị lọc bụi tĩnh điện Hiệu điện thế sử dụng nhà máy Hiệu điện thế Chương II: Dòng điện khơng - Tìm hiểu phương án giảm cơng đởi śt hao phí, tiết kiệm điện tiêu Bài 12: Điện và công thụ nhằm sử dụng tiết kiệm suất điện Định luật Jun- Len- lượng và hiệu quả, giảm thiểu sự ảnh xơ hưởng đến môi trường Công suất của dụng cụ tiêu thụ điện Chương III: Dòng điện - Tìm hiểu ảnh hưởng của khí hậu mơi trường đến sự tạo thành dòng điện chất Bài 22 Dòng điện chất khí Cách ứng phó với dòng điện khí chất khí Các dạng phóng điện - Tìm hiểu ảnh hưởng của hồ quang khơng khí áp śt bình điện đến mơi trường thường - Tìm hiểu về sự phóng điện với vai Chương IV: Từ trường trò xúc tác tạo thành ơzơn Tìm hiểu sự ảnh hưởng của từ trường Bài 26 Từ trường ngoài đến từ trường Trái Đất Từ trường Tìm hiểu về bão từ (nguyên nhân gây 22 bão từ, đặc điểm của bão từ, ảnh hưởng của bão từ) từ tìm Chương VI: Khúc xạ ánh sáng phương án ứng phó Tìm hiểu tác dụng của ánh sáng Mặt Bài 44 Khúc xạ ánh sáng Trời Trái Đất Chiết śt của mơi trường Tìm hiểu ánh sáng khúc xạ qua tầng ôzôn và tác dụng của tầng ôzôn Chương VII: Mắt Các dụng Tìm hiểu tác hại của tia tử ngoại tới cụ quang mắt Bài 51 Các tật của mắt và Tìm hiểu tác dụng của tầng ôzôn đến cách khắc phục việc ngăn cản tia tử ngoại từ Mặt Trời đến Trái Đất Lớp 12 nâng cao Chương II: Dao động - Tìm hiểu ảnh hưởng của động đất Bài 11 Dao động cưỡng đến cơng trình xây dựng từ Cộng hưởng 2 Cộng hưởng Chương III: tìm phương án ứng phó Sóng Bài 16 Giao thoa sóng - Tìm hiểu tượng giao thoa sóng mặt nước thực tế Sự giao thoa của hai sóng thế nào? Tìm hiểu ảnh hưởng của mặt nước sóng thần và phương án khắc Chương III: Sóng phục Tìm hiểu cách sử dụng đặc trưng Bài 11 Sóng âm Nguồn nhạc vật lí của âm để xác định, dự đốn âm sóng thần, động đất Những đặc trưng của âm Tìm hiểu cách sử dụng đặc trưng vật lí, sinh lí của âm để xác định tàu ngầm, vật trôi dạt, đàn cá, độ sâu đáy biển và sử dụng việc lập bản đồ và tìm hiểu tiếp việc dự đốn động đất sóng thần Chương IV: Dao động và sóng - Tìm hiểu tác dụng của tầng điện li 23 điện từ sự phát và thu sóng điện từ Bài 25 Trùn thơng - Tìm hiểu sự ảnh hưởng của sự sóng điện từ BĐKH toàn cầu tới tầng điện li Sự truyền sóng điện từ quanh Trái Đất Chương VI: Sóng ánh sáng Tìm hiểu tượng tán sắc ánh sáng Bài 35 Tán sắc ánh sáng qua khí quyển, qua tầng ơzơn Giải thích tượng tán sắc ánh sáng Chương VI: Sóng ánh sáng - Tìm hiểu tác dụng của tầng ơzơn Bài 40 Tia hồng ngoại và tử sự hấp thụ tia tử ngoại ngoại - Tác dụng của tia tử ngoại đến Tia tử ngoại người và sinh vật - Tìm hiểu nguyên nhân gây lỗ thủng tầng ơzơn, tìm hiểu tác hại của lỗ thủng từ tìm phương án giảm thiểu Chương VI: Lượng tử ánh Tìm hiểu cách sử dụng lượng sáng Mặt Trời thay thế cho dạng Bài 31 Hiện tượng quang lượng khác làm giảm thiểu sự ô điện Quang trở và pin nhiễm môi trường tiết kiệm quang điện lượng Pin quang điện Chương IX: Hạt nhân nguyên - Tìm hiểu ảnh hưởng của phóng xạ tử phản ứng phân hạch đến mơi Bài 56 Phản ứng phân hạch trường Nhà máy điện hạt nhân - Tìm hiểu cách ứng phó của nhà máy điện nguyên tử trước trận động đất, sóng thần Chương IX: Hạt nhân nguyên - Tìm hiểu tác dụng sử tử dụng lượng phản ứng 24 Bài 57 Phản ứng nhiệt hạch phân hạch Thực phản ứng nhiệt - Tìm hiểu về nguồn nhiên liệu vơ hạch Trái Đất tận phản ứng nhiệt hạch Qua trình tổ chức triển khai thực chuyên đề nhận thấy học sinh u thích mơn học hơn, chất lượng môn tăng lên rõ rệt, số học sinh giỏi tăng, số học sinh yếu giảm Tuy nhiên việc quan trọng nhất là hầu hết học sinh đều có ý thức tự giác bảo vệ mơi trường xung quanh, tích cực tham gia hoạt động bảo vệ môi trường trồng cây, xanh hóa trường học PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 1.Những học kinh nghiệm - Giáo dục môi trường mơn vật lí THPT đòi hỏi giáo viên chuẩn bị tiết dạy liên môn và kiến thức rộng - Hoạt động dạy học khơng mơn vật lí mà phải lồng ghép nội dung môi trường vào số môn : Địa, Sinh, Giáo dục công dân - Liên hệ bàn bạc với nhà trường ý kiến kịp thời - Xử lý kịp thời và hiệu quả trường hợp vi phạm, gây ô nhiễm môi trường - Phối hợp chặt chẽ đoàn thể -Tham gia nhiều buổi tuyên truyền về môi trường địa phương tổ chức Ý nghĩa Đây là cách làm nhỏ đem lại hiệu quả tương đối cao.Vì góp phần giáo dục HS ý thức bảo vệ và giữ gìn mội trường lớp học, trường học gia đình và xã hội, góp phần thực tốt giảng dạy mơn vật lý Giúp nhà trường có cách xử lý rác tốt hơn, vạch cho em HS biện pháp góp phần bảo vệ và giữ gìn mơi trường và gia đình em có cách để xử lý rác thải tốt và đem lại hiệu quả cao Khả ứng dụng triển khai 25 Có thể áp dụng và triển khai giáo viên giảng dạy mơn vật lí khối lớp và trường học là cách làm khơng q khó và gần gũi với chúng ta, với giáo viên, khơng đòi hỏi yêu cầu cao và sở vật chất tốn cho việc làm Những kiến nghị đề xuất Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của xã hội và là hành vi đạo đức gắn liền với Nếu mơi trường lành tạo điều kiện cho HS phấn khởi học tập, phát huy mọi tiềm tư duy, ngược lại nếu môi trường xung quanh bị ô nhiễm ảnh hưởng xấu đến HS về mọi mặt, HS chán trường học dẫn đến chất lượng giáo dục giảm sút Chính thế giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho HS là cần thiết, phải có sự phối hợp gia đình, nhà trường và xã hội Phải có đầy đủ yếu tố này việc giáo dục ý thức em tốt -Tăng cường công tác giáo dục BVMT cho em HS và xem là nhiệm vụ của giáo viên -Thường xuyên tổ chức phong trào thi đua về môi trường cho em tham gia -Tất cả giáo viên đều phải giáo dục em không phải là nhiệm vụ của riêng -Tạo mọi điều kiện để em thực tốt việc phân loại rác -Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục bảo vệ mơi trường nhiều hình thức -Tạo mọi điều kiện để nhà trường thực tốt công tác tuyên truyền về môi trường -Phối kết hợp chặt chẽ nhà trường và gia đình em HS - Các cấp lãnh đạo có kế hoạch cấp thêm cho trường đầu chiếu projecter để tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên giảng dạy giáo án điện tử - Sở giáo dục và Đào tạo cần tổ chức thêm hoạt động học tập chuyên đề phương pháp tích hợp bảo vệ mơi trường 26 TÀI LIỆU THAM KHẢO Mơi trường khí hậu thay đởi - mối hiểm hoạ toàn cầu - Lê Huy Bá Mơi trường sống và người - Ngũn Đình Khoa Giáo dục bảo vệ môi trường nhà trường phổ thông - Nguyễn Dược Khoa học môi trường - Lê Văn Khoa 5.Chương trình Giáo dục phở thơng mơn Vật lí cấp THPT Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành 6.Sách giáo khoa (Ban Cơ bản và Nâng cao) mơn Vật lí lớp 10, lớp 11, lớp 12 Nhiều tác giả Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Hướng dẫn thực Chuẩn kiến thức, kỹ mơn Vật lí lớp 10, lớp 11, lớp 12 Nhiều tác giả Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Một số tài liệu tham khảo của dự án và Internet 27 ... rừng để bảo vệ môi trường sống của người và sinh vật Giới thiệu só học tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường giảng dạy vật lý Dưới là số tiết học tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường mà đưa... bảo vệ mơi trường (BVMT) Với lí tơi chọn đề tài: " Phương pháp tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường giảng dạy vật lý THPT muốn gửi đến đồng nghiệp vài kinh nghiệm nhằm mục đích nâng cao giáo. .. giáo dục toàn diện cho HS, giáo dục cho HS ý thức bảo vệ môi trường là giải pháp bảo vệ môi trường cho tương lai Khái niệm dạy học tích hợp Quá trình dạy học tích hợp hiểu là q trình dạy
- Xem thêm -

Xem thêm: Phương pháp tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường trong giảng dạy vật lý THPT , Phương pháp tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường trong giảng dạy vật lý THPT

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay