Sử dụng hình học để chứng minh bất đẳng thức đại số

14 28 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 12:06

... nên nhẹ nhàng việc trình bày chứng minh ii sử dụng Bất đẳng thức tam giác chứng minh Bất đẳng thức đại số A Cơ sở lý thuyết Với ba điểm A, M, B ta có AM + MB AB (Đẳng thức xảy A, M, B thẳng hàng,... nghiêm trọng: Về đa số học sinh có sách giáo khoa nhng tài liệu tham khảo tập chứng minh bất đẳng thức ít, mặt khác số học sinh su tầm đợc sách hay tập tập chứng minh bất đẳng thức nhng không đồng... BC = 1   a− 2÷ + ;   AC =2 Bất đẳng thức cần chứng minh tơng đơng với AB + BC AC, bất đẳng thức Đẳng thức xẩy A, B, C thẳng hàng B nằm A C a = Nh bất đẳng thức tởng chừng nh tầm cách giải
- Xem thêm -

Xem thêm: Sử dụng hình học để chứng minh bất đẳng thức đại số , Sử dụng hình học để chứng minh bất đẳng thức đại số

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay