SẢN XUẤT SẠCH HƠN TÔM ĐÔNG LẠNH

44 7 0
  • Loading ...
1/44 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 12:04

LỜI CẢM ƠN Khi tiến hành đề tài “Nghiên cứu áp dụng giải pháp sản xuất cho ngành cơng nghiệp chế biến tơm đơng lạnh” , nhóm em nhận ủng hộ giúp đỡ tận tình Q Thầy Cơ Viện Khoa Học Ứng Dụng HUTECH Nhóm em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban Giám hiệu Quý Thầy Cô công tác trường Đại học Công Nghệ TP.HCM tận tình dạy dỗ truyền đạt cho chúng em tất kiến thức bổ ích Nhóm em xin chân thành cảm ơn Cơ Vũ Hải Yến hướng dẫn tận tình, đóng góp ý kiến định hướng cho em trình học tập để em hồn thành tốt báo cáo Do kiến thức em chưa đủ sâu rộng nên q trình thực khơng thể tránh khỏi thiếu sót, kính mong Q Thầy Cơ thơng cảm dạy thêm cho nhóm em Em chân thành cảm ơn lời nhận xét chân tình Quý Thầy Cô để giúp cho báo cáo em hoàn thiện Và cuối em xin gửi đến Quý Thầy Cô lời chúc sức khỏe thành công công việc MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU .2 1.1 Tổng quan phương pháp luận sản xuất 1.1.1 Khái niệm sản xuất 1.1.1.1 Khái niệm 1.1.1.2 Sản xuất trình 1.1.2 Các thuật ngữ liên quan đến sản xuất 1.1.3 Lịch sử phát triển sản xuất 1.1.4 Lợi ích sản xuất 1.1.4.1 Lợi ích trực tiếp áp dụng sản xuất 1.1.4.2 Lợi ích gián tiếp áp dụng sản xuất CHƯƠNG 2: CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN TÔM ĐÔNG LẠNH 2.1 Giới Thiệu Tổng Quát Về Tôm 2.1.1 Chu kỳ sống tôm sú .7 2.1.2.Đặc điểm dinh dưỡng 2.1.3.Đặc điểm sinh trưởng 2.2.Các dạng sản phẩm chế biến: 2.3 Qui trình chế biến .10 2.3.1 Tiếp nhận 11 2.3.2 Rửa 11 2.3.3 Phân loại .11 2.3.4 Vặt đầu tôm 11 2.3.5 Bóc vỏ, bỏ gân 12 2.3.6 Xếp khuôn 12 2.3.7 Làm lạnh đông tôm .13 2.3.8 Ra khn, bao gói, đóng thùng bảo quản .13 CHƯƠNG 3: SẢN XUẤT SẠCH HƠN TÔM ĐÔNG LẠNH DANH SÁCH ĐỘI SẢN XUẤT SẠCH HƠN 14 Phiếu công tác 1: Các thông tin chung 15 Phiếu công tác 2: Các thông tin thu 16 Phiếu công tác 3: Sơ đồ cơng nghệ thể dòng thải 19 Phiếu công tác 21 Phiếu cơng tác : Phân tích dòng thải 24 Phiếu cơng tác 7: Tóm tắt dòng thải khả SXSH 25 Phiếu công tác 8: Lựa chọn phương án SXSH có khả thực 27 Phiếu cơng tác 9: Phân tích tính khả thi kỹ thuật 28 Phiếu cơng tác 10: Phân tích tính khả thi kinh tế 30 Phiếu cơng tác 11: Phân tích khía cạnh mơi trường 32 Phiếu công tác 12: Điểm lựa chọn cho biện pháp SXSH 33 Phiếu công tác 13: Kế hoạch thực SXSH 34 MỞ ĐẦU Trong năm cuối kỷ 20 đầu kỷ 21, giới liên tiếp phải trải qua thảm họa môi trường xảy phạm vi toàn cầu Nguyên nhân chủ yếu việc phát triển dân số công nghiệp nhanh kèm theo phát thải ngày nhiều chất nhiễm vào mơi trường Việc tìm cách giảm thiểu thải chất thải vào môi trường từ nhà máy, xí nghiệp,… vấn đề mang tính cấp bách với quốc gia giới Chính mà nhiều chun gia mơi trường giới đưa nhiều biện pháp để giải vấn đề như: Công nghệ xử lý cuối đường ống, công nghệ sạch, công nghệ sản xuất hơn,… Tuy nhiên, năm gần hướng giải pháp hữu hiệu ứng dụng số nước phát triển việc áp dụng sản xuất (SXSH) vào trình hoạt động sản xuất cơng nghiệp dịch vụ nhiều lĩnh vực Một nguyên tắc sản xuất phòng ngừa giảm thiểu chất thải nguồn phát sinh chúng Phương pháp tiếp cận vừa mang tính tích cực, lại vừa chủ động Việt Nam nước có kinh tế phát triển với công nghiệp lạc hậu, tiêu hao nhiều nguyên nhiên liệu, dẫn đến lượng chất thải sinh nhiều Kết chi phí sản xuất lớn làm giảm khả cạnh tranh chế thị trường doanh nghiệp Mặt khác, việc xây dựng hệ thống xử lý chất thải đòi hỏi chi phí đầu tư lớn mà điều kiện kinh tế nước ta khó thực Chính việc áp dụng nguyên lý sản xuất cách phù hợp vào ngành sản xuất công nghiệp nhằm hạn chế lượng chất thải sinh trình sản xuất đồng thời nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp Ở thành phố Đà Nẵng, ngành thuỷ sản coi ngành kinh tế mũi nhọn định hướng phát triển kinh tế thành phố Tuy nhiên trình sản xuất công ty chế biến thủy sản nói chung, Cơng ty Chế biến Xuất Thủy sản Thọ Quang Đà Nẵng nói riêng, năm thải lượng lớn chất thải điều làm nhiễm mơi trường nước, mơi trường khơng khí xung quanh Xuất phát từ sở lý luận thực tiễn chúng tơi tiến hành chọn đề tài “ Nghiên cứu áp dụng sản xuất Công ty Chế biến Xuất Thủy sản Thọ Quang, Phường Thọ Quang, Quận Sơn Trà, Tp Đà Nẵng” nhằm hạn chế phát sinh chất thải nguồn, giảm chi phí sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm đem lại hiệu kinh tế cao cho công ty CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Tổng quan phương pháp luận sản xuất 1.1.1 Khái niệm sản xuất 1.1.1.1 Khái niệm Theo Chương trình Mơi trường LHQ (UNEP, 1994): “Sản xuất áp dụng liên tục chiến lược phòng ngừa mơi trường tổng hợp trình sản xuất, sản phẩm dịch vụ nhằm làm giảm tác động xấu đến người môi trường” Sản phẩm dịch vụ Tă ng hiệ u su ất Li ên tục Chiế n lược sản xuất Ph òn g ng ừa Gi ảm rủi ro Tổ ng hợ p Qu trì nh sả n xu ất Co n ng ườ i M trư ờn g Hì nh 1 Sơ đồ kh qu át đị nh ng hĩ a S X S H Như vậy, SXSH không ngăn cản phát triển, SXSH yêu cầu phát triển phải bền vững mặt môi trường sinh thái Không nên cho SXSH chiến lược mơi trường liên quan đến lợi ích kinh tế 1.1.1.2 Sản xuất trình  Đối với trình sản xuất: - Giảm tiêu thụ nguyên liệu lượng cho đơn vị sản phẩm - Loại bỏ tối đa vật liệu lượng cho đơn vị sản phẩm - Giảm lượng độc tính tất dòng thải trước chúng khỏi trình sản xuất  Đối với sản phẩm: - SXSH làm giảm tác động tiêu cực chu trình sống (vòng đời) sản phẩm, tính từ khai thác nguyên liệu đến thải bỏ cuối  Đối với dịch vụ: - SXSH làm giảm tác động tới môi trường dịch vụ cung cấp suốt vòng đời sản phẩm từ thiết kế sử dụng hệ thống dịch vụ đến tiêu thụ toàn nguồn hàng dịch vụ 1.1.2 Các thuật ngữ liên quan đến sản xuất SXSH đề cập tới thay đổi thái độ quan điểm, áp dụng bí cải tiến quy trình sản xuất cải tiến sản phẩm Sau số khái niệm tương tự SXSH: Công nghệ (Clean technology): Là biện pháp kỹ thuật ngành công nghiệp áp dụng để giảm thiểu hay loại bỏ trình phát sinh chất thải hay ô nhiễm nguồn tiết kiệm nguyên liệu, lượng (Theo định nghĩa OCED, 1987) Cơng nghệ tốt có (Best Available Technology – BAT): Là cơng nghệ sản xuất có hiệu có việc bảo vệ mơi trường nói chung, có khả triển khai điều kiện thực tiễn kinh tế, kỹ thuật, có quan tâm đến chi phí việc nghiên cứu, phát triển triển khai (Theo định nghĩa UNIDO, 1992) Hiệu sinh thái (Eco-efficiency): Là phân phối hàng hố dịch vụ có giá rẻ giảm nguyên liệu, lượng tác động đến mơi trường suốt q trình sản phẩm dịch vụ (Theo định nghĩa WBCSD, 1992) Phòng ngừa nhiễm (Pollution prevention) : Hai thuật ngữ SXSH phòng ngừa nhiễm (PNƠN) thường sử dụng thay Chúng khác mặt địa lý Thuật ngữ PNÔN sử dụng Bắc Mỹ SXSH sử dụng khu vực lại giới Giảm thiểu chất thải (Waste minimisation) : Là tập trung vào việc tái chế rác thải phương tiện khác để giảm thiểu lượng rác việc áp dụng nguyên tắc 3P (Polluter Pay Principle) 3R (Reduction, Reuse, Recycle) (Theo khái niệm Cục Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ, 1988 (US EPA) 1.1.3 Lịch sử phát triển sản xuất Con người bắt đầu nhận thức vấn đề BVMT kể từ công nghiệp đời ảnh hưởng đến môi trường, sức khỏe mà mang lại Do đó, song song với q trình phát triển cơng nghiệp nhận thức hoạt động BVMT người diễn theo xu sau Ô nhiễm lớn Tốn nhiều nguyên liệu,nhiên liệu SẢN XUẤT TRUYỀN THỐNG Sản phẩm (Hiệu suất thấp) Chất thải nhiều Trước năm 50, chất thải thải người trông chờ vào khả tự làm thiên nhiên Chính vậy, hoạt động BVMT người ln phớt lờ tình trạng nhiễm hoạt động mà họ gây Những năm 60, người nhận thức ảnh hưởng hoạt động sản xuất, khai thác tác động xấu đến mơi trường sống Vì có số biện pháp giảm thiểu tác hại chất ô nhiễm sức khỏe người như: Nâng cao ống khói, pha lỗng dòng thải, Đến năm 70, người tiếp cận với biện pháp xử lý chất thải như: Xây dựng nhà máy xử lý nước thải, thiết bị lọc bụi, chôn lấp chất thải rắn, Tuy nhiên, với cách giải thực sau chất thải sinh ra, có nghĩa cho chất thải qua hệ thống xử lý trước thải bên ngồi mơi trường Từ năm 80 đến người nhận thức điều biện pháp năm 60,70 mang tính bị động mà lại giải khơng triệt để nhiều chi phí xử lý Chính lập luận mà người có cách nhìn nhận đưa biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu mang tính chủ động Vì vậy, mà xuất thuật ngữ như: Sản xuất (1985), phòng ngừa nhiễm, giảm thiểu chất thải, hiệu suất sinh thái Tóm lại, từ phớt lờ nhiễm pha lỗng phát tán chất thải, đến kiểm sốt cuối đường ống cuối SXSH q trình phát triển khách quan, tích cực vừa góp phần tiết kiệm chi phí xử lý, hạn chế nhiễm mơi trường, nâng cao lợi ích kinh tế cho doanh nghiệp nói riêng tồn xã hội nói chung 1.1.4 Lợi ích sản xuất Việc áp dụng sản xuất mang lại lợi ích đáng kể cho doanh nghiệp mơi trường Sau lợi ích mà SXSH mang lại Hai lợi ích chính: - Giảm chất thải đồng nghĩa với giảm nhiễm mơi trường (có lợi mặt môi trường) - Giảm chất thải đồng nghĩa với giảm nguyên liệu thô đầu vào tăng sản phẩm đầu (có lợi mặt kinh tế) 1.1.4.1 Lợi ích trực tiếp áp dụng sản xuất Về kinh tế, nhờ nâng cao hiệu bảo tồn ngun liệu thơ lượng, giảm chi phí xử lý cuối đường ống, cải thiện mơi trường bên bên ngồi cơng ty Cụ thể là: Nâng cao hiệu áp dụng SXSH dẫn đến hiệu sản xuất tốt hơn, nghĩa có nhiều sản phẩm sản xuất đơn vị đầu vào nguyên liệu thô Bảo tồn ngun liệu thơ lượng: Do giảm tiêu thụ nguyên liệu thô lượng nên giảm chi phí đầu vào, đồng thời giảm chi phí xử lí Đây yếu tố doanh nghiệp đặc biệt quan tâm nguồn tài nguyên ngày cạn kiệt, giá tăng cao Cải thiện mơi trường bên ngoài: Thực SXSH giảm lượng mức độ độc hại chất thải nên đảm bảo chất lượng môi trường, đồng thời giảm nhu cầu lắp đặt vận hành thiết bị xử lí cuối đường ống Cải thiện môi trường bên (môi trường làm việc): Điều kiện môi trường làm việc người lao động cải thiện cơng nghệ sản xuất bị rò rỉ chất thải hơn, quản lí nội vi tốt nên môi trường làm việc lành hơn, phát sinh tai nạn lao động, giảm đáng kể bệnh nghề nghiệp, Thu hồi phế liệu phế phẩm Tuân thủ quy định luật pháp tốt Các hội thị trường hấp dẫn 1.1.4.2 Lợi ích gián tiếp áp dụng sản xuất Tiếp cận dễ dàng với nguồn tài chính: Do SXSH tạo hình ảnh mơi trường có tính tích cực cho cơng ty phía cho vay vốn, tiếp cận tốt với nguồn tài Tuân thủ tốt quy định môi trường: Do SXSH giúp người xử lí dòng thải dễ dàng, đơn giản rẻ nên tuân thủ tiêu chuẩn xả thải Các hội thị trường tốt hơn: Do nhận thức người tiêu dùng môi trường ngày tăng nên đòi hỏi doanh nghiệp phải thể thân thiện với môi trường sản phẩm trình sản xuất họ Các doanh nghiệp thực SXSH đáp ứng tiêu chuẩn môi trường ISO 14000, yêu cầu thị trường nhãn sinh thái Hình ảnh tốt cộng đồng: SXSH tạo hình ảnh “xanh” cho doanh nghiệp, xã hội quan hữu quan chấp nhận Tránh báo cáo truyền thơng bất lợi hủy hoại danh tiếng tạo dựng nhiều năm công ty CHƯƠNG 2: CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN TÔM ĐÔNG LẠNH 2.1 Giới Thiệu Tổng Quát Về Tôm 2.1.1 Chu kỳ sống tơm sú: Vòng đời phát triển tơm biển thường chia làm giai đoạn: trứng ( phôi), ấu trùng, hậu ấu trùng, tôm giống, tiền trưởng thành trưởng thành  Giai đoạn trứng Được tính từ trứng đẻ đến trứng nở, trứng sau đẻ chìm xuống nước trương nước lơ lửng Thời gian trứng nở từ 12÷18 sau đẻ, tùy thuộc vào nhiệt độ nước  Giai đoạn ấu trùng Được chia làm giai đoạn ấu trùng nauplius, zoea, mysis Mỗi giai đoạn ấu trùng chia làm nhiều giai đoạn phụ Ấu trùng nauplius: Gồm giai đoạn chia từ N đến N6, trải qua sáu lần lột xác để biến thành ấu trùng zoea, thời gian từ 2,5÷3 ngày tùy thuộc vào nhiệt độ nước Thời gian chúng sống trôi nổi, không ăn thức ăn mà chủ yếu nhờ vào nỗn hồn Ấu trùng zoea: Gồm giai đoạn chia từ Z đến Z6, trải qua ba lần lột xác để biến thành ấu trùng, thời gian từ 3÷5 ngày tùy thuộc vào nhiệt độ nước Thời gian chúng sống trôi nổi, đặc trưng giai đoạn thả ngửa, bơi ngược, thức ăn chủ yếu thực vật Ấu trùng mysis: Gồm giai đoạn chia từ M đến M3, trải qua ba lần lột xác để biến thành hậu ấu trùng, thời gian lột xác từ 3÷5 ngày tùy thuộc vào nhiệt độ nước, chúng sống trôi nổi, đặc trưng giai đoạn giai đoạn thả ngửa bơi ngược, thức ăn chủ yếu thực vật  Giai đoạn hậu ấu trùng Giai đoạn chúng bắt đầu bơi phía trước, hồn chỉnh quan, thể gần giống tôm trưởng thành, sống trôi nổi, cuối giai đoạn người ta gọi tôm bột, sống bám Chúng háu ăn thức ăn chủ yếu giai đoạn sinh vật phù du, thời gian giai đoạn thường kéo dài từ 8÷10 ngày tùy thuộc vào nhiệt độ nước Phiếu công tác 8: Lựa chọn phương án SXSH có khả thực TT Khả SXSH Vị trí sản xuất Phân lọai Thực Cần xem xét thêm Lọai bỏ I Quản lý tốt mặt sản xuất -Thay ballast sắt ballast điện từ cho hiệu suất chiếu sáng>90% -Bảo ôn hệ thống dẫn nhà máy chưa bảo ôn -Bảo ôn cách nhiệt đường ống phân phối nhằm giảm thất thoát nhiệt môi trường xung quanh vật liệu cách nhiệt (sử dụng vật liệu cánh nhiệt sợi thuỷ tinh gốm - Ceramic) -Dùng biến tần để thay cho van bypass để điều khiển hoạt động bơm nước cấp (Biến tần lấy tính hiệu áp suất đường ống đẩy để điều khiển bơm) -Lắp đặt hệ thống rãnh, đường ống thu hồi nước rửa lần rửa Lắp đặt hệ thống sử dụng dung môi làm lạnh R32 rẻ giảm tượng Nhà Kính Tồn xưởng -Các kho bảo quản, khu vực mạ băng -Các kho bảo quản, khu vực mạ băng + + + -Phòng máy + -Khu vực rửa -Kho bảo quản,khu vực cấp đông,tái đông + + 27 Phiếu cơng tác 9: Phân tích tính khả thi kỹ thuật T Biện pháp SXSH cần phân T tích mặt kỹ thuật Yêu cầu kỹ thuật Ảnh hưởng mặt kỹ thuật Ảnh hưởng đến suất, chất lượng Tiết kiệm Năng lượng Vật liệu Tính khả thi kỹ thuật chung Thay hệ thống cấp đông thay cho hệ thống cấp đông cũ Giảm rò rỉ lạnh x Xem xét lại Thay đường ống dẫn khí lạnh đường ống cũ bị rò rỉ Giảm rò rỉ lạnh x Thực Thay vòi phun nước điều chỉnh lưu lượng Giảm lượng nước thải x Thực -Lắp đặt hệ thống rãnh, đường ống thu hồi nước rửa lần rửa Giảm lượng nước hao hụt x Xem xét lại -Bảo ôn hệ thống dẫn nhà máy chưa bảo ơn Giảm rò rỉ lạnh x Thực -Dùng biến tần để thay cho van bypass để điều khiển hoạt động bơm nước cấp Tăng hiệu suất bơm x Thực -Thay ballast sắt ballast điện từ cho hiệu suất chiếu sáng>90% Tăng hiệu suất chiếu x Thực -Lắp đặt hệ thống sử dụng dung môi làm lạnh R32 rẻ giảm tượng Nhà Kính Thời gian làm lạnh nhanh, giảm hiệu ứng nhà kính x Thực sáng Phiếu cơng tác 10: Phân tích tính khả thi kinh tế 28 TT Biện pháp SXSH cần Đầu phân tích mặt kinh tế tư -Thay đèn T8 (đèn đơn) – ballast sắt từ thành đèn T8 (máng đèn 26 inox thiết kế lắp bóng) – ballast điện tử triệu phân xưởng chế biến, bố đồng trí lại vị trí đèn cho hợp lý -Lắp biến tần (VSD) điều khiển cho bơm nước nóng vào xưởng chế biến tơm 25 triệu đồng -Tiến hành bảo ôn cách nhiệt đường ống phân phối nhằm giảm thất nhiệt mơi trường xung quanh vật liệu cách nhiệt (sử dụng vật liệu cánh nhiệt sợi thuỷ tinh gốm - Ceramic) Nhiệt độ bề mặt ống cách nhiệt giảm xuống, với nhiệt độ bề mặt bình giảm 400C nhiệt thất giảm 67 W/h - Lắp biến tần cho bơm nước lạnh vào xưởng sản xuất triệu đồng -Lắp đặt hệ thống sử dụng dung môi làm lạnh R32 rẻ giảm 50 triệu đồng 27 triệu đồng 10 Chi phí v/hàn h 18 triệu đồng/ năm Sinh lời Tổng số 45 triệu đồng/ năm 30 40 triệu triệu đồng/ đồng/ năm năm 15 triệu đồng/năm năm 10 triệu đồng/năm 2.5 năm triệu đồng/năm năm 20 đồng/năm 0.5 năm 55 năm Trung bình Trung bình Thấp 48 triệu triệu đồng/ đồng/ năm năm 40 27 22 triệu triệu đồng/ đồng/ năm năm 28 Thời Tổng số gian trừ chi phí hồn vốn (năm) Khả thi kinh tế 95 triệu triệu đồng/ đồng/ triệu Cao Cao 29 tượng Nhà Kính năm năm đồng/năm Phiếu cơng tác 11: Phân tích khía cạnh môi trường 30 Giảm tải lượng ô nhiễm nước Biện pháp SXSH cần phân tích khía cạnh mơi trường Lưu lượng m3/ngà y Xây nhà máy xử lý nước thải 25 Lắp đặt hệ thống bảo ôn - Thay hệ thống làm lạnh TT COD TSS kg/ngà kg/ngày y Đánh giá ô nhiễm Khí Rắn 160 khơng khơng - - có khơng - - - có khơng Lắp bóng đèn compact - - - có khơng Xử lý chất thải rắn - - - không không Đánh giá chung Môi trường Thấp Thấp Thấp Thấp Thấp 31 Phiếu công tác 12: Điểm lựa chọn cho biện pháp SXSH Tính khả thi Tổng số điểm Xếp hạng chung Cao 100 Lắp biến tần (VSD) điều khiển cho bơm nước nóng vào xưởng việc dùng van bypass để điều khiển lưu Trung bình lượng nước nóng áp suất gây lãng phí điện 70 -Bảo ơn hệ thống dẫn nhà máy chưa bảo ôn 80 -Bảo ôn cách nhiệt đường ống phân phối nhằm giảm thất nhiệt mơi trường xung quanh vật liệu cách nhiệt Thấp (sử dụng vật liệu cánh nhiệt sợi thuỷ tinh gốm Ceramic) 20 -Dùng biến tần để thay cho van bypass để điều khiển hoạt động bơm nước cấp (Biến tần lấy Trung bình tính hiệu áp suất đường ống đẩy để điều khiển bơm) 60 -Lắp đặt hệ thống rãnh, đường ống thu hồi nước rửa lần rửa Trung bình dùng cho việc khác 50 TT Phương án SXSH -Thay ballast sắt ballast điện từ cho hiệu suất chiếu sáng>90% Cao 32 Phiếu công tác 13: Kế hoạch thực SXSH TT Phương án SXSH Thời gian thực Lợi ích Kinh tế Dự báo A Ghi Môi trường Thực tế Dự báo Thự c tế triệu 700 ngà n đồn g triệu Đem đến đồn trung tâm để xử g lý Ngắn hạn Xử lý hộp thuốc sử tuần dụng triệu Đồng Đồng Xử lý đầu, vỏ, tôm tuần Lắp đặt lưới chắn hệ tuần thống thoát nước triệu 500 ngàn đồng triệu đồng 1 triệu triệu Có thể bán cho đồn 200 trung tâm để g ngà làm phân bón n hữu đồn g 700 ngà n đồn g 800 ngà n đồn g Ngăn cản chất thải rắn 33 Lắp biến tần VSD TT B Phương án SXSH tuần Thời gian thực triệu đồng Điều khiển cho bơm nước vào phân xưởng chế biến cá (khóa nhánh tuần hồn bồn chứa Lắp thêm cảm biến áp suất đường ống cài đặt áp xuất max-min cho biến tần điều khiển bơm Biến tần thay cho van bypass cách lấy tính hiệu áp suất đường ống đẩy để điều khiển bơm Triệu đồng Lợi ích Kinh tế Ghi Môi trường Dự báo Thực tế Dự báo Thự c tế 20 27 triệu triệu đồn đồn g g Dài hạn Xây nhà máy xử lý tái sử dụng nước thải năm 40 triệu đồn g 45 triệu đồng Lắp đặt thêm hệ thống lượng mặt trời nhằm tiết kiệm điện năm 20 triệu đồn g 25 triệu đồng Lắp đặt hệ thống bảo ôn để tránh thất thoát nhiệt năm 30 triệu đồn g 33 triệu đồng 34 Công đọan Tên Đầu vào Đầu Dòng thải lỏng Rắn/khí Tiếp nhận ngun liệu Tôm nguyên -Tôm nguyên (Hao hụt 10 kg/5 tấn) -Đá vảy Rửa lần Tôm nguyên (Hao hụt 28 kg/5 tấn) -Tôm bán thành phẩm 4.972 Phân cỡ/loại -Nước đá sử dụng bào quản ngun liệu -Rắn: bùn, đất cát -Khí: CO2 Tơm -Nước rửa ngun liệu -Nước 500 kg tơm/200 lít nước -Rắn: nhớt,tạp chất -Khí: : CO2 -Tơm thành phẩm 4.972 -Rắn:vụn tơm -Đá vảy Vặt đầu, bóc vỏ, bỏ đường gân (chỉ), (Hao hụt 480kg/ tôm) Tôm bỏ đầu, vỏ tôm Rửa lần Tôm bỏ đầu, vỏ tôm Tôm thành phẩm 4.487 Xếp khuôn Tôm đạt chuẩn Tôm thành phầm 4.487 Làm lạnh đông Tôm đạt chuẩn Tôm thành phẩm 4.487 -Nước mạ băng Làm bóng Tơm đạt chuẩn -Tơm bán thành phẩm 4.487 -Nước thải nguyên liệu ( Hao hụt 3kg/ tấn) -Tôm thành phẩm 4.492 -Đá vẩy pha Clorin 20 ppm 30 ppm Nước thải từ đá vẩy nguyên liệu ướp Rắn: đầu, vỏ tôm Nước thải rửa tôm Rắn: vụn tôm -Nước + nước sát trùng Clorin 2-5 ppm 35 Ra khuôn Tôm đạt chuẩn -Tôm bán thành phầm 4.487 Nước thải -Nước lạnh 12oC Đóng gói Tơm đạt chuẩn -Tơm bán thành phầm 4.487 -Rắn:các bao bì hỏng -Khí:CO2 Trữ đông Tôm đạt chuẩn -Tôm bán thành phầm 4.487 -Các thùng xếp pallet 36
- Xem thêm -

Xem thêm: SẢN XUẤT SẠCH HƠN TÔM ĐÔNG LẠNH, SẢN XUẤT SẠCH HƠN TÔM ĐÔNG LẠNH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay