THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ACB – CHI NHÁNH TRẦN KHAI NGUYÊN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KINH TẾ NÔNG LÂM

77 24 0
  • Loading ...
1/77 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 11:50

... Dương Văn Trung NỘI DUNG TÓM TẮT DƯƠNG VĂN TRUNG Tháng 05 năm 2012 “ Thực Trạng Giải Pháp Nâng Cao Hoạt Động Tín Dụng Tại Ngân Hàng TMCP ACB – Chi Nhánh Trần Khai Nguyên” DƯƠNG VĂN TRUNG May... thành Trung tâm Dữ liệu dạng mô-đun (enterprise module data center) Tp HCM với tổng giá trị đầu tư gần triệu USD Đây trung tâm liệu xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế Việt Nam Ngoài ra, Trung tâm... động vốn ngắn, trung dài hạn theo hình thức tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi tốn, chung chi tiền gửi, tiếp nhận vốn ủy thác đầu tư, nhận vốn từ tổ chức tìn dụng nước, cho vay ngắn hạn, trung dài hạn,
- Xem thêm -

Xem thêm: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ACB – CHI NHÁNH TRẦN KHAI NGUYÊN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KINH TẾ NÔNG LÂM, THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ACB – CHI NHÁNH TRẦN KHAI NGUYÊN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KINH TẾ NÔNG LÂM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay