NGHIÊN CỨU CHIẾN LƯỢC E MARKETING HẠT SALBA CỦA CÔNG TY TNHH TMDV NÔNG SẢN VIỆT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KINH TẾ NÔNG LÂM

79 8 0
  • Loading ...
1/79 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 11:50

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****************** DƯƠNG THỊ THU NGHIÊN CỨU CHIẾN LƯỢC E - MARKETING HẠT SALBA CỦA CÔNG TY TNHH TM-DV NÔNG SẢN VIỆT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KINH TẾ NÔNG LÂM Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 06/2012 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NƠNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****************** DƯƠNG THỊ THU NGHIÊN CỨU CHIẾN LƯỢC E - MARKETING HẠT SALBA CỦA CÔNG TY TNHH TM-DV NÔNG SẢN VIỆT Ngành: Kinh Tế Nông Lâm LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Người hướng dẫn: ThS.LÊ VĂN LẠNG Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 06/2012 Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp khoa khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “NGHIÊN CỨU CHIẾN LƯỢC E-MARKETING CỦA CÔNG TY TNHH TM-DV NÔNG SẢN VIỆT” DƯƠNG THỊ THU, sinh viên khóa 34, ngành Kinh Tế Nơng Lâm, bảo vệ thành công trước hội đồng vào ngày _ ThS LÊ VĂN LẠNG Người hướng dẫn, Ngày Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo Ngày tháng năm tháng năm Thư ký hội đồng chấm báo cáo Ngày tháng năm LỜI CẢM TẠ Đầu tiên xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Ba, Mẹ người sinh thành nuôi nấng dạy dỗ đến ngày hôm Xin cảm ơn anh, chị người thân động viên suốt thời gian vừa qua Xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu tồn thể q thầy trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh, đặc biệt quý thầy khoa Kinh Tế nhiệt tình giảng dạy truyền đạt cho kiến thức quý báu suốt khóa học trường Xin chân thành cảm tạ biết ơn sâu sắc Thầy Lê Văn Lạng, người tận tình hướng dẫn giúp đỡ tơi hoàn thành luận văn Xin chân thành cảm ơn anh chị thuộc phòng marketing cơng ty TNHH TM-DV Nơng Sản Việt nhiệt tình giúp đỡ cung cấp thơng tin cần thiết giúp tơi hồn thành luận văn Xin cảm ơn tất người bạn động viên giúp đỡ suốt thời gian học tập, nghiên cứu trường Xin chân thành cảm ơn! TP HCM, ngày 08 tháng 06 năm 2012 Sinh viên DƯƠNG THỊ THU NỘI DUNG TÓM TẮT DƯƠNG THỊ THU, Tháng năm 2012 “Nghiên Cứu Chiến Lược E – Marketing Hạt Salba Của Công Ty TNHH TM DV Nông Sản Việt” DƯƠNG THỊ THU, June 2012 “A Study on E - Marketing Strategy of Salba Seed in Trading and Services Co., Ltd Vietnam” Ngày tốc độ phát triển vũ bão khoa học công nghệ thông tin mang lại ứng dụng nhiều lĩnh vực, có thương mại dịch vụ Đối với khía cạnh marketing, internet phương tiện điện tử bổ trợ hiệu mà ta hay gọi E-marketing Việc tác giả lựa chọn đề tài “Nghiên cứu chiến lược Emarketing hạt salba công ty TNHH TM DV Nông Sản Việt” dựa ứng dụng rộng rãi E-marketing thời đại cơng nghệ thơng tin tình hình kinh doanh thực tế cuả cơng ty Thơng qua khóa luận, tác giả tiến hành tìm hiểu nghiên cứu khái niệm, lý thuyết, sở lý luận e-marketing Đồng thời đánh giá hoạt động kinh doanh xây dựng kế hoạch ứng dụng e-marketing cho sản phẩm hạt salba công ty phương pháp nghiên cứu định tính Từ sử dụng cơng cụ để đề giải pháp e-marketing nhằm hoàn thiện hệ thống marketing công ty Bằng việc phân tích mơi trường E-marketing khả ứng dụng thương mại điện tử công ty Nông sản việt cho sản phẩm hạt salba nhập khẩu, đề tài đưa mục tiêu chiến lược E-marketing cách cụ thể Tuy nhiên với kiến thức hạn hẹp với thời gian không cho phép chắn đề tài nhiều thiếu sót hạn chế Rất mong nhận góp ý bổ sung từ phía thầy cơ, q cơng ty từ bạn bè để đề tài hồn thiện có ý nghĩa thực tiễn cao MỤC LỤC Trang  DANH MỤC CÁC BẢNG viii DANH MỤC CÁC HÌNH ix DANH MỤC PHỤ LỤC x CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Phạm vi không gian 1.3.2 Phạm vi thời gian 1.4 Cấu trúc khóa luận CHƯƠNG TỔNG QUAN 2.1 Tổng quan tài liệu nghiên cứu có liên quan 2.2 Tổng quan công ty TNHH TM DV Nơng Sản Việt 2.2.1 Q trình hình thành phát triển 2.2.2 Cơ cấu quản lý công ty 2.2.3 Chức năng, nhiệm vụ phòng ban CHƯƠNG NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Cơ sở lý luận 11 3.1.1 Những vấn đề marketing 11 3.1.2 Thương mại điện tử 12 3.1.3 Phân khúc thị trường thị trường mục tiêu 15 3.1.4 Khái niệm e-marketing 16 3.1.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến môi trường công ty 20 3.2 Phương pháp nghiên cứu 21 3.2.1 Sơ đồ thiết kế nghiên cứu 21 3.2.2 Phương pháp nghiên cứu 21 v   11 CHƯƠNG KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 4.1 Phân khúc thị trường thị trường mục tiêu 24 4.1.1 Phân khúc thị trường 24 4.1.2 Xác định thị trường mục tiêu 27 4.2 Thực trạng hoạt động E-marketing công ty 27 4.2.1 Cách thức bán hàng trực tuyến công ty 27 4.2.2 Các công cụ E-marketing áp dụng 29 4.2.3 Một số chiến dịch e-marketing tiểu biểu công ty năm 2011 35 4.3 Phân tích mơi trường ảnh hưởng đến kết kinh doanh cơng ty 39 4.3.1 Phân tích mơi trường bên ngồi 39 4.3.2 Phân tích mơi trường cạnh tranh 41 4.3.3 Phân tích mơi trường bên 41 4.4 Ma trận SWOT 43 4.5 Phối thức e-marketing-mix 45 4.6 Giải pháp E-marketing cho công ty 51 4.6.1 Nâng cao hiệu hoạt động website www.salbadinhduong.vn 51 4.6.2 Giải pháp E-marketing thực công ty 55 4.6.3 Một số giải pháp e-marketing khác 56 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 60 5.1 Kết luận 60 5.2 Kiến nghị 61 5.2.1 Đối với công ty 61 5.2.2 Đối với Nhà Nước 62 TÀI LIỆU THAM KHẢO 63 PHỤ LỤC vi   24 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ACC Việt agricultural commondities Co., Ltd (Công ty TNHH TM-DV Nơng Sản Việt) CRM Chương trình quản lý quản hệ khách hàng DN Doanh nghiệp FAQs Frequently Asked Questions (Những câu thường hỏi) PR Public Promotion (Quan hệ cơng chúng) SEO Search Engine Optimization (Tối ưu hóa cơng cụ tìm kiếm) TMDT Thương mại điện tử TM-DV Thương mại dịch vụ TNHH Trách nhiệm hữu hạn VNNIC Trung tâm internet Việt Nam vii   DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 3.1 Bảng Phân Loại Tài Liệu Nguồn Cung Cấp Thông Tin Thứ Cấp 22 Bảng 3.2 Bảng Nội Dung Đối Tượng Quan Sát Phục Vụ Công Tác Thu Thập Thông Tin Sơ Cấp 22 Bảng 3.3 Bảng Đối Tượng Nội Dung Của Phỏng Vấn Chuyên Sâu 23 Bảng 4.1: Bảng Giá Hạt Salba 24 Bảng 4.2: Bảng Kế Hoạch Marketing Online Năm 2012 30 Bảng 4.3 Bảng Thống Kê Số Lượt Visits Của Website 31 Bảng 4.4 Bảng Các Từ Khóa Được Mua Trên Google 34 Bảng 4.5 Bảng Kế Hoạch Thực Hiện Chiến Dịch SEO Năm 2011-2012 35 Bảng 4.6: Bảng Tổng Hợp Chương Trình E-marketing Chiến Dịch Valentine 35 Bảng 4.7: Bảng Tổng Hợp Chương Trình E-marketing Chiến Dịch 8/3 37 Bảng 4.8 Bảng Thành Phần Dinh Dưỡng Có Trong 100g Hạt Salba 46 Bảng 4.9 Bảng Kế Hoạch Thực Hiện Chiến Dịch Hưởng Ứng Giờ Trái Đất 57 viii   DANH MỤC CÁC HÌNH   Trang Hình 3.1 Sơ Đồ Thiết Kế Nghiên Cứu 21 Hình 4.1 Hình Ảnh Trang Chủ www.salbadinhduong.vn 28 Hình 4.2 Hình Ảnh Về Hạt Salba 46 Hình 4.3 Hình Ảnh Minh Họa Cách Sử Dụng Hạt Salba 47 Hình 4.4 Hình Ảnh Mẫu Mã Bao Bì Hạt Salba 48 Hình 4.5 Hình Ảnh Logo Hạt Salba 48 Hình 4.6 Bản Demo Chia Sẻ Ý Kiến Trên Website 54 ix   Bước 3: Tìm kiếm khách hàng Mạng xã hội liên quan mật thiết đến phân khúc thị trường Các nhân viên marketing phải xác định rõ khách hàng đâu? Những hội để tiếp cận xây dựng mối quan hệ sâu sắc với khách hàng gì? Khách hàng tham gia chat room hay kết nối với nhóm thành viên cụ thể? Vì cơng ty bán hàng cho phần lớn bà mẹ, công ty nên tận dụng trang web tương tự webtretho.com hay chavame.com giúp công ty dễ dàng đăng tải viết, tài liệu chuyên ngành hướng dẫn, cung cấp kiến thức tuyệt vời cho khách hàng cơng ty… Hình 4.10 Bản Demo Chia Sẻ Ý Kiến Trên Website Một lo ngại khách hàng đăng kí mua hàng trực tuyến hình thức tốn qua thẻ ATM khơng đủ an tồn Do đo, có khách hàng lo sợ khơng dám đặt hàng trực tuyến Vì thế, cơng ty cần có hình thức tốn cụ thể, nhanh chóng, an tồn dễ dàng sử dụng khách hàng có nhu cầu đặt mua online Theo xu hướng phát triển TMDT, hình thức tốn trung gian với hỗ trợ bên thứ ví điện tử, internet banking, cổng tốn trực tuyến uy tín (VNmart.vn, Nganluong.vn, OnePay ) Chính Phủ khuyến khích phát triển Do đó, cơng ty nên nghiên cứu phát triển hình thức tương lai nhằm phục vụ tốt cho nhu cầu tốn trực tuyến khách hàng Ví dụ, cơng ty hợp tác với OnePay tốn trực tuyến Sau công ty xác nhận khách hàng đăng kí mua hàng xong, khách hàng thực chuyển tiền cho OnePay Sau nhận tiền, OnePay thực liên lạc thông báo 54   cho công ty để nhân viên Nông Sản Việt chuyển hàng cho khách hàng Và khách hàng thông báo nhận hàng với OnePay lúc cơng ty Nông Sản Việt nhận tiền Tất nhiên, công ty người đứng trả phí cho OnePay, đơi khoản phí khách hàng phải gánh chịu phần nhỏ 4.6.2 Giải pháp E-marketing thực công ty Hiện tại, công ty sử dụng cơng cụ để thực e-marketing là: website, Google Adwords, email marketing, SEO, social media marketing đăng viết báo điện tử Theo kết nghiên cứu khảo sát AC Nielsen 2011 xu hướng e-marketing nhiều người tiêu dùng marketer chấp nhận đánh giá cao mạng xã hội (social media marketing), hình thức tối ưu hóa cơng cụ tìm kiếm Các hình thức quảng cáo banner, liên kết link khơng phổ biến người tiêu dùng cho phiền tối, khơng tích cực Đối với mạng xã hội, cơng ty phải khuyến khích họ chia sẻ nội dung mà công ty muốn gửi gắm tới khách hàng Sử dụng phương pháp để người dùng chia sẻ sản phẩm nội dung website công ty Vd : Thêm vào cuối viết dòng “ Nếu bạn thấy viết có ích , chia sẻ cho bạn bè bạn ”.Tạo nội dung thú vị hấp dẫn : Nếu muốn viết hay tin tức hạt salba công ty tạo quan tâm lan truyền rộng cơng ty cần cho họ thứ thú vị có ích Hiện nay, công ty, hoạt động email marketing dừng lại hình thức gửi email từ cơng ty đến khách hàng Nếu công ty biết tận dụng thêm hình thức email marketing từ phía người sử dụng đến cơng ty chắn cơng ty thỏa mãn nhu cầu suy nghĩ từ phía khách hàng Khi thực Google Adwords, nhân viên marketing ý tới khía cạnh bệnh tiểu đường nên từ khóa mua liên quan đến bệnh Nhưng thực tế, quan tâm đến bệnh này, người tiêu dùng quan tâm đến nhiều điều khác sức khỏe, dinh dưỡng, vấn đề giảm cân tìm kiếm nhiều Do đó, ngồi mua từ khóa tiểu đường, cơng ty mua thêm từ khóa giảm cân dinh dưỡng 55   4.6.3 Một số giải pháp e-marketing khác Các công cụ e-markeing internet đa dạng phong phú Tùy theo tính chất cơng ty mà sử dụng công cụ cách hiệu Đối với công ty Nơng Sản Việt, ngồi cơng cụ e-marketing sử dụng, đề xuất số giải pháp e-marketing sau: + Hiện nay, khoa học ngày phát triển, điện thoại di động với nhiều chức lên mạng, vào web Do đó, cơng ty nên nghiên cứu đưa phiên website dành cho điện thoại di động Các tính điện thoại di động phải đảm bảo đọc tin tức sản phẩm, đăng kí mua hàng online + Ngồi chiến dịch valentine, 8/3, tiếp sức mùa thi, công ty nên tổ chức thêm nhiều chiến dịch có ý nghĩa chiến dịch “hưởng ứng trái đất” Mục đích kiện nhằm đề cao việc tiết kiệm điện làm giảm lượng khí thải điơxít cacbon, khí gây hiệu ứng nhà kính nhằm đánh động ý người với ý thức bảo vệ môi trường Tuy kiện bắt đầu lần năm 2007, Earth hour nhận quan tâm ủng hộ nhiều người khắp giới Vì hội để cơng ty thực chiến dịch “Earth hour” mục đích để kêu gọi người tắt điện vào trái đất ăn chay để bảo vệ mơi trường, chống biến đổi khí hậu Song song với việc kêu gọi công ty giới thiệu cách ăn chay khoa học với hạt salba Ngồi ra, có dịp lễ lớn Việt Nam mà cơng ty khơng thể bỏ qua lễ vu lan vào lễ vu lan, phật tử, người theo đạ phật ăn chay trường tháng bảy Nếu nắm bắt hai hội có chiến lược marketing đắn, cơng ty thành công Chiến dịch không thực google Adwords trái đất việc tìm từ khóa thích hợp khó, ta mua từ khóa “giờ trái đất”, “cách hưởng ứng trái đất” điều mà người tìm hiểu muốn biết thơng thường trái đất đâu, ý nghĩa thông thường họ nghĩ tắt điện cách hưởng ứng tốt Một điều quan trọng khác chi phí cho từ khóa mắc so với từ khóa thơng thường Khi thực gửi mail cho khách hàng, công ty nên chọn đối tượng thành phần tri thức, nhân viên công sở, người 56   làm Nhà Nước, sinh viên, người bắt kịp nhịp sống đại Họ hiểu ý nghĩa trái đất hiểu ăn chay hành động thiết thực để bảo vệ môi trường sống Bảng 4.6 Bảng Kế Hoạch Thực Hiện Chiến Dịch Hưởng Ứng Giờ Trái Đất Cơng cụ Hình thức Chi phí dự Kết Số lượng kiến dự bán dự kiến(link) kiến Email Gửi mail với nội dung ăn 400.000đ 1500/4000 8kg marketing chay chống biến đổi khí hậu 100 10kg PR Giới thiệu ý nghĩa việc 2.000.000đ báo điện ăn chay trái đất tử cách ăn chay với hạt salba Social Đăng topic, chia sẻ 150 15kg media mạng xã hội marketing facebook, yahoo ý nghĩa trái đất cách hưởng ứng trái đất + Blog marketing Lợi cơng ty Nơng Sản Việt có website hạt salba chuyên nghiệp, lượng khách hàng biết đến website ngày nhiều Vì website salbadinhduong.vn nên mở thêm đường dẫn đến mục gọi “blog salba” Đây cơng cụ truyền thơng mang tính tương tác tự nhiên, dễ dàng tiếp cận gây cảm tình với người tiêu dùng, nhanh chóng nắm bắt nhu cầu suy nghĩ họ Để có blog hiệu quả, công ty nên: - Xây dựng nội dung hấp dẫn, phù hợp Sức lôi trang nhật kí điện tử trước hết nội dung Vì cơng ty khơng nên đưa thơng cáo báo chí hay sách doanh nghiệp mà chọn lọc thơng tin hữu ích tình hình sức khỏe người Việt Nam, tình trạng bệnh nhân tiểu dường ngày gia tăng hay chủ đề nhẹ nhàng bữa ăn, ngon dễ làm ngày cuối tuần hay đơn giản cốc cà phê với hạt salba cho hương thơm nhẹ nhàng phải thể ngôn ngữ phong cách gần gữi với cộng đồng mạng Không nhận ủng hộ độc giả, blog trở thành người thơng tin hữu ích giúp cơng ty 57   nâng cao uy tín blogger khác chia sẻ đường link, trích dẫn thơng tin hay ý kiến - Cá nhân hóa: bên cạnh nội dung, cư dân blog quan tâm đến tâm tư, tình cảm phản ánh cá nhân thể qua hình ảnh, màu sắc giọng điệu câu chữ Blog salba nơi chia sẻ suy nghĩ quan điểm thơng tin mang tính cá nhân cơng ty, hạt salba Điều thể qua cách bố trí giao diện blog, văn phong - Quảng bá xây dựng mối quan hệ: Một blog chẳng có tác dụng khơng nhận quan tâm chia sẻ cộng đồng mạng Vì thế, bạn phải thu hút độc giả tăng lưu lượng cho blog cách tham gia vào diễn đàn, mạng xã hội, tạo liên kết với blogger khác quảng bá thông qua công cụ online khác chat, email… - Thường xuyên cập nhật: Thông tin ln cập nhật đặn thu hút người đọc quay trở lại Nếu viết entry ngày bạn nên thơng tin hoạt động cập nhật nội dung mới, để tạo mối quan hệ gắn bó với người quan tâm đến Tuy nhiên, khơng nên lạm dụng điều gây nên nhàm chán cho người đọc - Trả lời comment: Chỉ đánh giá tốt viết hay quan tâm đến hoạt động doanh nghiệp người ta bình luận Do đó, tích cực trả lời lời bình, bạn xây dựng lòng trung thành với khách hàng mục tiêu, đồng thời hội để giải thích phản hồi lại ý kiến bất lợi doanh nghiệp 4.6.4 Tăng cường công tác đào tạo nguồn nhân lực Công tác đào tạo nguồn nhân lực mắt xích quan trọng định đến thành cơng công ty, với thay đổi ngày khoa học công nghệ, việc tiếp thu kiến thứ vận dụng vào thực tiễn sỗng nhân viên giúp công ty hoạt động hiệu có tính chun nghiệp Tăng số lương đội ngũ nhân viên nhằm mở rộng quy mô công ty Đội ngũ nhân viên phải trang bị tốt đào tạo chuyên sâu tuyển dụng nhân viên có trình độ cao: SEO chun nghiệp, biên soạn nội dung, marketer trực tuyến Ở đây, cơng ty có lợi đội ngũ nhân viên trẻ, ham học hỏi, động, giàu sáng tạo, họ tiếp thu kiến thức dễ dàng linh động vận dụng 58   hồn cảnh thực tế công ty thay đổi thị trường Cơng tác đào tạo thực nhiều cách: Thứ nhất: cử nhân viên học khóa ngắn hạn đào tạo e-marketing cơng ty tổ chức dịp cuỗi sáu tháng để người có kinh nghiệm công ty trao đổi với nhân viên mục tiêu cách thức thực công việc cho hiệu Thứ hai: công ty tiếp nhận sinh viên có nhu cầu thực tập học năm cuối trường đại học, cao đẳng, khối ngành kinh tế nước Công ty cử người có kinh nghiệm đào tạp, hướng dẫn vấn đề đến vấn đề phức tạp lĩnh vực e-marketing Công ty phải xác định đội ngũ nhân ưu tiên hàng đầu để công ty tuyển dụng sau Sau thực công tác đào tạo cơng ty có nguồn nhân lực chất lượng làm việc mà khơng cần tốn chi phí đào tạo khác Mặt khác, sinh viên không công ty nhận vào làm thức trở thành cộng tác viên đắc lực để tìm kiếm khách hàng, bán hàng cho công ty hưởng hoa hồng đại lý Như vậy, chi phí tìm kiếm khách hàng, chi phí bán hàng công ty giảm xuống cách đáng kể Tóm lại, tăng cường cơng tác đào tạo nguồn nhân lực nhân tố chủ chốt để cơng ty Nơng Sản Việt nâng cao hình ảnh hạt salba, hướng đến chuyên nghiệp cách làm việc để hài lòng khách hàng khách hàng khó tính nhất.    59   CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Trong tương lai không xa, TMDT dần thay cho thương mại truyền thống tất giao dịch, hoạt động mua bán trao đổi trực tuyến, việc lại chi phí giảm cách đáng kể hiệu mag lại cao cho doanh nghiệp Đó hướng đắn tròn xu hội nhập Qua trình xây d ựng kế hoạch ứng dụng E-marketing cho sản phẩm hạt salba công ty TNHH TM DV Nơng Sản Việt thấy có nhiều nét khác biệt so với kế hoạch marketing truyền thống Q trình theo trình t ự phân tích mơi trường E-marketing, từ thiết lập mục tiêu có khả thi đến xây dựng Emarketing chiến lược, bước quan trọng kế hoạch 4P cuối bước ước lượng hiệu Tuy hoạt động vài năm công ty tạo uy tín niềm tin khách hàng động giàu nhiệt huyết đội ngũ nhân viên với lực quản lý tinh thần trách nhiệm ban lãnh đạo hy vọng cơng ty tương lai vươn xa nữa, hoạt động chuyên nghiệp để góp phần nhỏ vào việc chăm sóc sức khỏe người Việt Nam Các công cụ marketing nhân viên marketing công ty vận dụng hiệu quả, tương lai không xa, website salbadinhduong.vn trở thành website uy tín, nhiều khách hàng biết đến salba trỏ thành sản phẩm phổ biến có kệ bếp gia đình Đề tài góp phần quan trọng kế hoạch marketing cho sản phẩm gạo hạt salba công ty thị trường nội địa thời đại phát triển mạnh mẽ công nghệ thông tin Thơng qua kế hoạch E-marketing cơng ty lựa chọn giải pháp, chiến l ược marketing hiệu nhằm phát triển thị 60   trường, gia tăng khách hàng góp phần xây dựng hình ảnh thương hiệu hạt salba cơng ty Qua q trình phân tích chiến lược xây dựng kế hoạch E-marketing cho ta thấy kế hoạch dựa tảng 4p marketing, song điểm 4p có bổ trợ của phương tiện điện tử internet mà quan trọng thông qua website Hy vọng năm tới hoạt động thương mại điện tử phát triển mạnh mẽ Việt Nam, mở kỉ nguyên mới, thị trường ngành đầy triển vọng cho sinh viên 5.2 Kiến nghị Dù vào hoạt động kinh doanh thời gian ngắn công ty Nông Sản Việt thương hiệu hạt salba đạt số thành tựu định Nhưng trước yêu cầu đổi hội nhập kinh tế, trước cạnh tranh mạnh mẽ ngành hàng thực phẩm với nhiều sản phẩm thay làm tăng them lựa chọn khách hàng… công ty cần phấn đấu mặt Qua trình thực tập tìm hiểu đề tài: “nghiêm cứu hoạt động e-marketing hạt salba công ty TNHH TM DV Nông Sản Việt” với kiến thức hạn hẹp sinh viên, xin đưa số kiến nghị nhằm giúp cơng ty hồn thiện tăng cường hiệu hoạt động e-marketing công ty 5.2.1 Đối với công ty Công ty cần phải trọng nhiều công tác e-marketing nghiên cứu thị trường để nắm bắt kịp thời biến động xu emarketing nhằm đề định đắn Tạo điều kiện để nhân viên tham gia vào nhân viên tham gia vào kháo đào tạo chuyên môn, tạo môi trường làm việc bình đẳng, giúp nhân viên khẳng định cơng việc gắn bó lâu dài với mục tiêu dài hạn công ty Tăng cường quảng bá hạt salba cách tận dựng tối đa cơng cụ emarketing để khách hàng nhận biết sử dụng hạt salba thực phẩm thiệt yếu sống hàng ngày 61   Thực tốt việc quan tâm chăm sóc khách hàng để giứ chân khách ahnfg cũ đồng thời tạo niềm tin để khách hàng sẵn sàng đặt long tin vào sản phẩm công ty Đầu tư thêm cơng nghệ nguồn nhân lực để nâng cao hiệu hoạt động công ty 5.2.2 Đối với Nhà Nước Nhà Nước cần xây dựng, hoàn thiện thống hệ thống pháp luật TMDT đế doanh nghiệp hoạt động ổn định hiệu Trong xu hướng hội nhập với nước giới, tình hình chung nước ta nhập kahs nhiều mặt hàng từ nước ngoài, Nhà Nước nên điều chỉnh thuế nhập cho hợp lí để doanh nghiệp Việt Nam nhìn thấy hội làm giàu sau sách 62   TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT TS Lưu Thanh Đ ức Hải, 2007 Quản trị tiếp thị - công cụ hoạch định chiến lược marketing doanh nghiệp NXB Giáo dục Philip Kotler 1997 Quản trị marketing NXB Thống kê Nguyễn Mậu Duy Quang, Phân tích chiến lược Marketing công ty cổ phẩn điện thoại di động Thành Công Mobile Luận văn tốt nghiệp cử nhân kinh tế, Đại học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh, Việt Nam Ủy Ban Quốc Gia hợp tác kinh tế quốc tế, 2005 Tìm hiều thương mại điện tử NXB Chính trị quốc gia Phan Thăng – Phan Đình Quyền, 2000 Marketing Nhà xuất Thống Kê, Hà Nội, Việt Nam Nguyễn Trung Toàn, 2007 Các kỹ Marketing tr ên Internet NXB Lao động WEBSITE www.marketingvietnam.net www.salbadinhduong.vn http://vnexpress.net/gl/doi-song/thuoc-thuc-pham/2012/03/bo-sung-dinh-duong-voingu-coc-nguyen-hat-tu-nhien/ http://www.khoahocphothong.com.vn/news/detail/12195/hat-salba -sieu-thuc-phamthoi-dai.html http://adwords.google.com.vn/cm/CampaignMgmt?_c=6028610137&_u=2484909577 #a.3644854713_78239313.key&app=cm https://www.google.com/analytics/web/#report/visitorsoverview/a26181531w51596894p52306888 http://www.ticsoft.com/tu-van-quang-ba-website/Gioi-thieu-ve-Search-Engine/69/ http://www.semvietnam.com/2009/04/27/sem-cuoc-chien-gianh-vi-tri-dan-dau/ 63     PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1: BẢNG CÂU HỎI PHỎNG VẤN CHUYÊN SÂU Đối tượng vấn: Lãnh đạo cơng ty Nơng Sản Việt: trưởng phòng, phó phòng, nhân viên phòng marketing Thời gian: từ 29/03 – 5/04/2012 Địa điểm vấn: Tại trụ sở công ty TNHH TM DV Nông Sản Việt Cách thức vấn: Thảo luận trực tiếp NỘI DUNG Theo anh/ chị, thương mại điện tử gi? Anh/ chị đánh vai trò, lợi ích thương mại điện tử? Tại cơng ty có hoạt động kinh doanh ứng dụng thương mại điện tử? Cơ sở vật chất, hạ tầng người phục vụ cho thương mại điện tử công ty nay? Anh/ chị nhận định vai trò marketing cho sản phẩm hạt salba? Anh/ chị hiểu loại hình E-marketing (marketing điện tử)? Khi ứng dụng TMDT cần có điều kiện nào? Định hướng phát triển thương mại điện tử công ty? - Cơ sở vật chất, hạ tầng,… - Nguồn nhân lực quản lý,… - Ngân sách,… Khó khăn, thuận lợi công ty ứng dụng e-markeing sản phẩm hạt salba? Anh/ chị kỳ vọng lợi ích mà hoạt động e-marekting mang lại? Doanh số, thị trường,… 10 Kế hoạch E-marketing mix (4Ps) có giống khác biệt so với kế hoạch Marketing mix (4Ps) truy ền thống?       + Giống nhau: - Product (Sản phẩm) - Price (Giá) - Place (Phân phối) - Promotion (Chiêu thị) + Khác nhau: 4Ps E-marketing Marketing truyền thống Product (Sản phẩm) Price (Giá) Place (Phân phối) Promotion (Chiêu th ị) 11 Khi xây dựng kế hoạch ứng dụng E-marketing cho sản phẩm hạt salba cần trọng yếu tố gì?       PHỤ LỤC 2: Bảng Kế Hoạch SEO Audit STT Thành phần Nội dung cũ Nội dung chỉnh sửa Page URL http://salbadinhduong.vn http://salbadinhduong.vn Meta Title Salba Dinh Duong - An Chay | Salba (Tối đa 60 ký tự) Meta Description Hạt Salba– ngũ cốc có thành phần dinh dưỡng vượt trội, giúp cân bữa ăn thiếu chất, đặc biệt cung cấp omega 3, đạm (protein) cao cấp từ thực vật cho người ăn chay Hiện Salba dùng phòng hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường, cao huyết áp, tim mạch, viêm khớp, cholesterol cao (mỡ máu), loãng xương, Stress (trầm cảm), táo bón …Salba tái khám phá vào năm 1991 nhiều người Canada, Mỹ, NZ, Châu Âu… sử dụng ngày Dinh dưỡng – ăn chay tốt cho sức khỏe bạn điệu trị số bệnh tiểu đường, cao huyết áp, tim mạch, viêm khớp, loãng xương, Xin LH: 0906 863 815 (Tối đa 160 ký tự) Meta Keywords:     Text/Content (nội dung từ khóa) Image Internal Site Links: Chưa có dinh duong, an chay, ăn chay, dinh dưỡng, chay, an, duong, salba, Công ty TNHH TM DV Nông Sản Việt, 69/2/40 Đường D2 P.2 Q.Bình Thạnh TPHCM,0906 863 815 Giữ ngun Khơng thay đổi The alt Thuc pham dinh duong – an chay, san pham dinh duong an chay, dinh duong- an chay Chưa có Đã tạo liên kết footer Từ khóa: ăn chay - dinh duong - an chay   PHỤ LỤC 3: Bảng Kế Hoạch Gửi Email marketing Thời gian 27/10/2011 email gioi thieu chung ve hat salba 10/11/2011 Tieu duong, tao bon 26/11/2011 giam can 10/12/2011 Loang xuong 23/12/2011 Chuc mung giang sinh + Giu am cho da tu ben 10/1/2012 cholesterol mau 15/1/2012 Email chuc tet + Qua tet (lien ket cong ty khac ban salba tang qua tet) 10/2/2012 Socola voi salba cho Valentine 26/02/2012 Van dong vien 5/3/2012     Nội dung Tram cam, stress doi voi suc khoe phu nu (chien dich 8-3) 26/03/2012 chuyen vui ve salba 10/4/2012 Tiep suc mua thi 26/04/2012 Giam stress cho mua thi 10/5/2012 Loang xuong 26/5/2012 Chat chong oxi hoa 10/6/2012 cholesterol mau 26/6/2012 Giam can 10/7/2012 Can bang dinh duong 26/7/2012 Van dong vien 10/8/2012 Tram cam, stress 26/8/2012 chuyen vui ve salba 10/9/2012 Tieu duong 26/9/2012 Viem khop 10/10/2012 Tao bon 26/10/2012 Viem loet bao tu   PHỤ LỤC Bảng Kế Hoạch Bán Hàng Từ Tháng 4/2012- 11/2012 (ĐVT: 1000Đ) Lãi suất ngân hàng 2% Giá bán kg Salba 1320 Tháng 10 11 40 60 80 100 120 130 140 150 Doanh số 52800 79200 105600 132000 158400 171600 184800 198000 Trừ chi phí 24800 22500 35800 17800 29500 33800 19800 27500 Chiết khấu đại lý 10560 15840 21120 26400 31680 34320 36960 39600 tiền hàng 21120 31680 42240 52800 63360 68640 73920 79200 Lợi nhuận trước thuế -3680 9180 6440 35000 33860 34840 54120 51700 -111860 -102680 -96240 -61240 -27380 7460 61580 113280 1.11 1.13 1.15 1.18 1.20 1.22 1.25 1.27 -83548 -52101 -22828 6095 49309 88893 Số sản phẩm kỳ vọng bán tháng Lũy kế Suất chiết khuất Quy giá trị PHỤ LỤC Bảng Kế Hoạch Chi Tiêu Từ Tháng 4/2011- 11/2012 (ĐVT:1000Đ) Các khoản chi 10 11 Báo giác ngộ 300 5000 300 300 5000 300 300 5000 Báo phụ nữ Hội thảo TT dinh dưỡng 5000 Lilflet+bao nylon 6600 Seo 5000 google adw 2000 Database+email marketing 16000 5000 5000 5000 5000 2000 5000 5000 5000 2000 5000 5000 2000 500 500 500 500 500 500 500 500 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 Lương 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 Tổng cộng 24800 22500 35800 17800 29500 33800 19800 27500 Khác     16000 ... 2012 Sinh viên DƯƠNG THỊ THU NỘI DUNG TÓM TẮT DƯƠNG THỊ THU, Tháng năm 2012 “Nghiên Cứu Chiến Lược E – Marketing Hạt Salba Của Công Ty TNHH TM DV Nông Sản Việt” DƯƠNG THỊ THU, June 2012 “A Study... thương mại điện 12   tử quan Ngồi giao dịch mua bán hàng hoá, phương thức mà doanh nghiệp nộp thu doanh thu thuế giá trị gia tăng cho Nhà nước TMDT cá nhân phủ (C2A: Consumer- Administration) TMDT... cách giảm khơng thu phí đăng ký kinh doanh qua mạng Thực tế, việc thu triển khai gặp nhiều khó khăn đặc thù Internet Các lợi ích khác: Nâng cao uy tín, hình ảnh doanh nghiệp; cải thi n chất lượng
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU CHIẾN LƯỢC E MARKETING HẠT SALBA CỦA CÔNG TY TNHH TMDV NÔNG SẢN VIỆT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KINH TẾ NÔNG LÂM, NGHIÊN CỨU CHIẾN LƯỢC E MARKETING HẠT SALBA CỦA CÔNG TY TNHH TMDV NÔNG SẢN VIỆT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KINH TẾ NÔNG LÂM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay