NGHIÊN CỨU CHIẾN LƯỢC E MARKETING HẠT SALBA CỦA CÔNG TY TNHH TMDV NÔNG SẢN VIỆT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KINH TẾ NÔNG LÂM

79 37 0
  • Loading ...
1/79 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 11:50

... 2012 Sinh viên DƯƠNG THỊ THU NỘI DUNG TÓM TẮT DƯƠNG THỊ THU, Tháng năm 2012 “Nghiên Cứu Chiến Lược E – Marketing Hạt Salba Của Công Ty TNHH TM DV Nông Sản Việt” DƯƠNG THỊ THU, June 2012 “A Study... thương mại điện 12   tử quan Ngồi giao dịch mua bán hàng hoá, phương thức mà doanh nghiệp nộp thu doanh thu thuế giá trị gia tăng cho Nhà nước TMDT cá nhân phủ (C2A: Consumer- Administration) TMDT... cách giảm khơng thu phí đăng ký kinh doanh qua mạng Thực tế, việc thu triển khai gặp nhiều khó khăn đặc thù Internet Các lợi ích khác: Nâng cao uy tín, hình ảnh doanh nghiệp; cải thi n chất lượng
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU CHIẾN LƯỢC E MARKETING HẠT SALBA CỦA CÔNG TY TNHH TMDV NÔNG SẢN VIỆT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KINH TẾ NÔNG LÂM, NGHIÊN CỨU CHIẾN LƯỢC E MARKETING HẠT SALBA CỦA CÔNG TY TNHH TMDV NÔNG SẢN VIỆT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KINH TẾ NÔNG LÂM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay