GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐỒNG NAI LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH THƯƠNG MẠI

94 6 0
  • Loading ...
1/94 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 11:50

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH  DƯƠNG THỊ THƠ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐỒNG NAI LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH THƯƠNG MẠI Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 06/2012 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH  DƯƠNG THỊ THƠ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐỒNG NAI Ngành: Quản Trị Kinh Doanh Thương Mại LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Người hướng dẫn: Ths TRẦN ĐÌNH LÝ Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 06/2012 Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “Giải pháp hồn thiện cơng tác quản trị nguồn nhân lực công ty Cổ Phần Cảng Đồng Nai” Dương Thị Thơ, sinh viên khóa K34, ngành Quản Trị Kinh Doanh Thương Mại, bảo vệ thành công trước hội đồng vào ngày _ Giảng viên hướng dẫn Ths TRẦN ĐÌNH LÝ (Chữ ký) Ngày tháng năm 2012 Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo Thư ký hội đồng chấm báo cáo (Chữ ký) (Chữ ký) Ngày tháng năm 2012 Ngày tháng năm 2012 LỜI CẢM TẠ Giảng đường lý thuyết, môi trường làm việc thực hành Qua bốn năm ngồi ghế Trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh, q thầy truyền cho tơi kiến thức bổ ích Qua thời gian thực tập Công Ty Cổ Phần Cảng Đồng Nai, chú, anh chị phòng Tổ Chức Nhân Sự giúp tơi có thêm kiến thức thực tế quý báu Nay thời gian thực tập xong Lời xin gởi lời cảm ơn đến cha, mẹ người sinh thành ông, bà ngoại người nuôi dưỡng, dạy bảo khôn lớn trưởng thành ngày hôm Xin chân thành cảm ơn quý thầy, cô Trường Đại Học Nơng Lâm T.p Hồ Chí Minh nói chung Khoa Kinh tế nói riêng tận tình giảng dạy, trang bị cho kiến thức chuyên môn kinh nghiệm sống để làm hành trang cho vững tin bước vào đời Đồng thời xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy TRẦN ĐÌNH LÝ Trong thời gian qua tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tơi hồn thành khóa luận tốt nghiệp Về phía Tổng Cơng ty Cổ Phần Cảng Đồng Nai, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến chú, anh chị Phòng Tổ Chức Nhân Sự Tôi xin gửi lời cảm ơn đặc biệt đến Chị Vân Anh – Trưởng phòng Tổ chức Nhân Sự Các cô chú, anh, chị khơng ngại áp lực cơng việc mà giành nhiều thời gian tận tình hướng dẫn, bảo cho tơi tình hình thực tế kinh nghiệm Một lần nữa, tơi xin gửi lời cảm ơn chân thành với lời chúc sức khỏe thành công đến quý thầy cô Trường Đại học Nơng Lâm Thành phố Hồ Chí Minh cô chú, anh chị Công ty Cổ Phần Cảng Đồng Nai XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN! Sinh viên thực Dương Thị Thơ NỘI DUNG TÓM TẮT DƯƠNG THỊ THƠ Tháng 06 năm 2012 “Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực công ty Cổ Phần Cảng Đồng Nai” DUONG THI THO June 2012, “Solutions to improve the human resource management in the Dong Nai Port Joint Stock Company” Khóa luận nghiên cứu thực trạng quản trị nguồn nhân lực Công ty Cổ Phần Cảng Đồng Nai thơng qua việc phân tích tình hình áp dụng sách quản trị nguồn nhân lực, tình hình triển khai thực chức quản trị nguồn nhân lực kết thu thể qua số liệu báo cáo… Từ thực trạng cho đánh giá tổng quan xác mặt đạt mặt yếu sách sử dụng nguồn nhân lực Cơng ty Trên sở đó, kết hợp vận dụng lý luận quản trị nguồn nhân lực nhằm tìm số giải pháp nâng cao hiệu sử dụng nguồn nhân lực Công ty cách hữu hiệu cụ thể MỤC LỤC Trang DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii DANH MỤC CÁC HÌNH ix DANH MỤC CÁC BẢNG x DANH MỤC PHỤ LỤC xi CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1.1 Lí chọn đề tài: 1.2 Mục tiêu đối tượng nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 1.3 Mục tiêu cụ thể Phạm vi nghiên cứu: 1.3.1 Phạm vi không gian: 1.3.2 Phạm vi thời gian: 1.4 Bố cục luận văn: CHƯƠNG TỔNG QUAN 2.1 Tổng quan tài liệu nghiên cứu: 2.2 Tổng quan Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai 2.2.1 Giới thiệu tổng quát công ty: 2.2.2 Quá trình hình thành phát triển cơng ty: 2.2.3 Lĩnh vực hoạt động kinh doanh công ty: 2.3 Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn công ty 2.3.1 Chức năng: 2.3.2 Nhiệm vụ: 2.3.3 Quyền hạn 2.4 Cơ cấu tổ chức 2.4.1 Bộ máy tổ chức công ty: 2.4.2 Nhiệm vụ chức phòng ban Cơng ty 2.7 Triển vọng phát triển Công ty Cổ Phần Cảng Đồng Nai Việt Nam 10 2.8 Tình hình hoạt động kinh doanh dịch vụ Công Ty: 11 v CHƯƠNG NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 16 3.1 Cơ sở lý luận 16 3.1.1 Một số khái niệm quản trị nguồn nhân lực 16 3.1.2 Vai trò quản trị nguồn nhân lực 16 3.1.3 Ý nghĩa thực tiễn quản trị nguồn nhân lực: 17 3.1.4 Nhóm chức thu hút nguồn nhân lực: 18 3.1.5 Nhóm chức đào tạo phát triển nguồn nhân lực: 20 3.1.6 Nhóm chức trì nguồn nhân lực: 21 3.1.7 Những nhân tố ảnh hưởng đến quản trị nguồn nhân lực 22 3.2 Phương pháp nghiên cứu 25 3.2.1 Phương pháp thống kê mô tả: 25 3.2.2 Phương pháp phân tích số liệu : 26 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 29 4.1 Thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực Công ty Cổ Phần Cảng Đồng Nai: 29 4.1.1 Biến động lao động công ty qua năm 29 4.1.2 Đặc điểm, cấu nguồn nhân lực 29 4.1.3 Cơng tác phân tích cơng việc 33 4.1.4 Công tác hoạch định nguồn nhân lực 33 4.1.5 Công tác tuyển dụng nhân 34 4.1.6 Công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực 41 4.1.7 Chính sách phân phối quỹ lương, quỹ khen thưởng, phụ cấp phúc lợi 50 4.1.8 Cơng tác đánh giá thành tích tập thể cá nhân 55 4.1.9 Môi trường điều kiện làm việc 57 4.2 Đánh giá hiệu quản trị nguồn nhân lực Công ty: 58 4.2.1 Mức độ thỏa mãn CBCNV Công ty: 58 4.2.2 Đánh giá hài lòng cơng việc CBCNV 58 4.2.3 Đánh giá mối quan hệ nhân viên cấp lãnh đạo công ty 59 4.3 Giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác tuyển dụng đào tạo nguồn nhân lực công ty: 60 4.3.1 Mục tiêu công tác quản trị nguồn nhân lực Công ty PDN đến năm 2015 60 4.4 Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực công ty PDN đến năm 2015 60 4.4.1 Giải pháp hoạch định nguồn nhân lực 60 4.4.2 Nhóm giải pháp tuyển dụng nhân 62 vi 4.4.2.1 Nguồn tuyển dụng: 63 4.4.2.2 Nguyên tắc qui trình tuyển dụng: 64 4.4.2.3 Tiêu chuẩn tuyển dụng 65 4.4.3 Nhóm giải pháp tạo động lực trì nguồn nhân lực: 65 4.4.3.1 Chính sách tiền lương, tiền thưởng đãi ngộ nhân tài 65 4.4.3.2 Công tác đánh giá nhân viên 67 4.4.3.3 Mối quan hệ lao động 68 4.4.4 Nhóm giải pháp đào tạo phát triển nguồn nhân lực: 69 4.4.4.1 Nội dung đào tạo 69 4.4.4.2 Đánh giá hiệu sau đào tạo: 71 4.4.4.3 Công tác định hướng phát triển nghề nghiệp sau đào tạo 71 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 76 5.1 Kết luận: 76 5.2 Kiến nghị: 77 5.2.1 Đối với Nhà nước: 77 5.2.2 Đối với Cục Hàng Hải Việt Nam: 77 5.2.3 Đối với Công Ty PDN: 78 TÀI LIỆU THAM KHẢO 79 vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT SXKD Sản Xuất Kinh Doanh CEO Chef Executive Officer UBND Ủy Ban Nhân Dân QĐUBT Quyết Định Ủy Ban Tỉnh TGĐ Tổng Giám Đốc DWT Deadweight Tonnage: đơn vị đo lực vận tải an tồn tàu tính CBCNV Cán Bộ Công Nhân Viên WTO World Trade Organization: Tổ Chức Kinh Tế Thế Giới TSLN Tỷ Suất Lợi Nhuận DT Doanh Thu HĐKD Hoạt Động Kinh Doanh TP.HCM Thành Phố Hồ Chí Minh TCNS Tổ Chức Nhân Sự PDN Đồng Nai Port KH-KD Kế Hoạch Kinh Doanh viii DANH MỤC CÁC HÌNH Trang Hình 2.1 Sơ đồ cấu tổ chức công ty Cổ Phần Cảng Đồng Nai Hình 3.1 Các Yếu Tố Thành Phần Chức Năng Quản Trị Nguồn Nhân Lực 17 Hình 4.1 Diễn Biến Nguồn Nhân Lực Từ năm 2006 -> 2011 (ĐVT: người) 29 Hình 4.2 Quy trình tuyển dụng Cơng Ty 37 Hình 4.3 Đánh giá nhân viên công tác tuyển dụng nhân Cơng ty 38 Hình 4.4 Quy trình cơng tác đào tạo: 41 Hình 4.5 Khảo sát mức độ tham gia khóa đào tạo nhân viên 43 Hình 4.6 Đánh giá nhân viên nội dung đào tạo Công Ty năm 2011 45 Hình 4.7 Mức độ hài lòng nhân viên cơng tác đánh giá hiệu làm việc sau Đào Tạo Công ty 48 Hình 4.8: Thu nhập bình quân CBCNV Công Ty PĐN (Đvt: đồng/tháng) 50 Hình 4.9 Đánh giá nhân viên chế độ tiền lương, thưởng 52 Hình 4.10 Đánh gía Nhân Vên chế độ phúc lợi 54 Hình 4.11 Mức độ hài lòng nhân viên cơng tác đánh giá thành tích tập thể cá nhân 56 Hình 4.12 Đánh giá mức độ hài lòng cơng việc 59 Hình 4.13 Mối quan hệ nhân viên cấp lãnh đạo 59 ix công nghệ đại, cập nhật vận dụng sáng tạo kiến thức khoa học công nghệ quản lý kinh tế trình điều hành SXKD - Đối với cán quản lý: cần tập trung vào nội dung tâm lý lãnh đạo, nghệ thuật lãnh đạo, vai trò lãnh đạo chức quản lý theo quan điểm lý thuyết hệ thống, kỹ xử lý tình huống,… - Đối với cán kỹ thuật: cần tập trung vào nội dung chương trình quản lý máy móc thiết bị tàu, phà… - Đối với cán kế toán-tài chánh: cần tập trung vào nội dung như: phân tích quản trị tài chánh, quản lý nhân nâng cao, kế toán quản trị, … - Đối với dự án đầu tư mới, tiêu đào tạo chuyên viên kỹ thuật huấn luyện tay nghề cho công nhân tiêu bắt buộc… Tăng cường công tác nghiên cứu khoa học cải tiến kỹ thuật toàn thể cán công nhân viên công ty PDN Tổ chức khóa bồi dưỡng nâng cao theo định kỳ lớp huấn luyện nghiệp vụ, kỳ thi chuyên môn, thi thợ giỏi Công tác đào tạo phải xác định rõ mục tiêu cụ thể như: bồi dưỡng huấn luyện đội ngũ CBCNV hay phát triển nghiệp vụ, khoa học, kỹ quản lý giỏi, có trình độ lý luận, chuyên môn đáp ứng yêu cầu phát triển Công ty PDN, tâm huyết với Công ty PDN, có đủ lực phẩm chất đáp ứng yêu cầu chức danh công việc Để đạt hiệu cao, Cơng ty PDN cần phải phân tích nhu cầu đào tạo, phân tích doanh nghiệp, phân tích nhân viên có kế hoạch đào tạo cụ thể về: loại hình đào tạo, đối tượng đào tạo, mục tiêu khóa đào tạo Chương trình đào tạo Công ty PDN phải: - Căn mục tiêu chiến lược Công ty PDN giai đoạn để xác định yêu cầu đặt cho công tác đào tạo huấn luyện CBCNV - Trên sở chức danh cơng việc bảng đánh giá hồn thành công việc CBCNV hàng năm tháng để có yêu cầu đào tạo cho CBCNV, tổng hợp thành kế hoạch chương trình đào tạo Cơng ty PDN Chương trình đào tạo phải sát với yêu cầu công việc CBCNV - Chương trình đào tạo phải cung cấp kiến thức kỹ xử lý công việc phù hợp với khả tiếp thu trí tuệ CBCNV 70 - Đào tạo phải chọn người, mục đích, yêu cầu với hiệu cao kịp thời Dựa đánh giá hồn thành cơng việc CBCNV để chọn người đào tạo 4.4.4.2 Đánh giá hiệu sau đào tạo: Việc đánh giá kết đào tạo khiến người cử đào tạo có ý thức chuyên cần học tập Không nên dừng lại chỗ chứng chỉ, cấp mà nhân viên đạt Phương pháp thực bao gồm: - Trắc nghiệm: yêu cầu học viên điền vào bảng câu hỏi có liên quan đến kiến thức đào tạo, phản ứng học viên sau đào tạo - Phỏng vấn: nhằm xác định kết đạt trình học tập học viên - Xem xét, đánh giá hiệu công việc mang lại cho Công ty thơng qua cơng việc hồn thành số lượng chất lượng - Tạo điều kiện để người đào tạo tham gia thi bên ngồi tổ chức ngoại ngữ, tin học…thì phản ánh kết người đào tạo cách khả quan 4.4.4.3 Công tác định hướng phát triển nghề nghiệp sau đào tạo Công ty PDN cần đẩy mạnh công tác định hướng phát triển nghề nghiệp để phát khả nghề nghiệp CBCNV từ đưa định xếp công việc đắn, đào tạo xác tiết kiệm Trước tiên, Cơng ty PDN cần thể rõ bình đẳng thăng tiến nghề nghiệp nhân viên cách có quy chế đề bạt cán Những người có thành tích vượt trội, có khả quản lý, có lực phù hợp với nhu cầu xem xét đề bạt, có xét đến trình độ lý luận trị để có người cán vừa hiểu biết vừa chun Ngồi Cơng ty PDN cần phải xây dựng chương trình định hướng, phát triển nhân cách có hệ thống hơn, hỗ trợ cơng tác đào tạo, bố trí nhân viên ngày phù hợp với trình độ chuyên môn khả 71 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận: Trong nguồn lực doanh nghiệp nguồn nhân lực có điểm đặc biệt diện tất khâu trình hoạt động doanh nghiệp định đến hiệu mang lại nguồn lực khác Trong trình hình thành phát triển, công ty PDN đạt thành tích đáng kể phát triển sản lượng điện thoại doanh thu, nộp Ngân sách Nhà nước, phục vụ ngày tốt nhu cầu nhân dân công cụ đắc lực phục vụ cho Đảng Nhà nước Tuy vậy, Cơng ty PDN số tồn công tác quản trị nguồn nhân lực… Sau phân tích kỹ lưỡng thực trạng quản trị nguồn nhân lực Công ty PDN, luận văn đưa số giải pháp, kiến nghị nhằm hồn thiện cơng tác quản trị nguồn nhân lực Cơng ty Trong lưu ý giải pháp sau: - Phân tích cơng việc cách cụ thể, xây dựng mô tả công việc tiêu chuẩn công việc, làm sở cho hoạt động quản trị nguồn nhân lực - Thường xuyên hoạch định nguồn nhân lực nhằm đánh giá tình hình tại, dự báo cho tương lai để hỗ trợ cho giải pháp quản trị nguồn nhân lực hướng Đánh giá nhân viên cách nhằm khuyến khích nhân viên làm sở để phát triển nhân viên theo hướng mục tiêu, chiến lược Công ty - Cải tiến chế độ đãi ngộ để trở thành cơng cụ mạnh mẽ kích thích động viên nhân viên làm việc giữ chân nhân viên giỏi, khuyến khích lao động sáng tạo 5.2 Kiến nghị: 5.2.1 Đối với Nhà nước: Trong năm qua, Đảng Nhà nước có nhiều văn định hướng đạo tập trung nguồn lực cho phát triển ngành dịch vụ đường biển Tuy nhiên, đến văn pháp luật điều chỉnh hoạt động dịch vụ vận tải đường biển tản mạn, thiếu đồng bộ, hiệu hiệu lực thấp Do vậy, cần phải nhanh chóng xây dựng ban hành Luật để tạo hành lang pháp lý hoàn chỉnh, tạo điều kiện cho ngành dịch vụ Cảng phát triển, phục vụ tốt nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa đất nước đồng thời nâng cao lực quản lý Nhà nước lĩnh vực Đảm bảo ổn định trị, kinh tế-xã hội đất nước, bước xây dựng nhà nước pháp quyền thực công việc quản lý sản xuất kinh doanh công cụ luật pháp chủ yếu, tạo sân chơi bình đẳng cho thành phần kinh tế nước Thiết lập tiền đề cần thiết cho ngành dịch vụ Cảng biển Việt Nam bước hội nhập thành công (xây dựng sách thương quyền, thành lập quan phán xử cạnh tranh doanh nghiệp,…) Khẩn trương trình Quốc hội thơng qua Luật dịch vụ vận tải đường biển để phát triển nhanh đại hóa ngành, tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động ngành 5.2.2 Đối với Cục Hàng Hải Việt Nam: Rà sốt lại chế, sách hành liên quan đến máy tổ chức quản lý, bổ sung quy định bất hợp lý, thiếu khả thi theo thẩm quyền kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, định Củng cố tăng cường hệ thống quản lý nhà nước cảng biển Việt Nam ngang tầm với yêu cầu phát triển kinh tế tình hình 77 5.2.3 Đối với Công Ty PDN: Để hoạt động kinh doanh nói chung cơng tác quản trị nguồn nhân lực nói riêng đạt kết tốt Em nghĩ rằng, Công Ty PDN nên tăng phân quyền, phân cấp quản lý điều hành hoạt động Cơng ty, thay đổi sách bổ nhiệm cán hay phân bổ quyền hạn nhà lãnh đạo Công ty Dù cho Giám đốc Cơng ty có quyền đề nghị bổ nhiệm bãi nhiệm Giám đốc, Phó giám đốc đơn vị phải đồng ý Tổng giám đốc có hiệu lực pháp lý, điều dẫn đến tình trạng “trên bảo khơng nghe” Vì em xin kiến nghị bổ nhiệm chức Giám đốc Cơng, Kế tốn trưởng, Bí thư Đảng ủy cho Cơng ty PDN chức danh khác Công ty Giám đốc Công ty lựa chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm chịu trách nhiệm với định 78 TÀI LIỆU THAM KHẢO Trần Kim Dung,2009 Quản trị nguồn nhân lực NXB Thống kê,363 trang Nguyễn Thanh Hội, 2002 Quản trị nhân NXB Thống kê Business Edge, Likert, 1967 Tạo động lực làm việc phải tiền NXB trẻ 117 trang Lê Thanh Hà , 2003 Giáo trình Tâm lý nghệ thuật lãnh đạo, chương trình đào tạo bồi dưỡng 1000 giám đốc Nguyễn Thanh Hội Quản trị nguồn nhân lực NXB Viện quản trị doanh nghiệp Nguyễn Thanh Hội Quản trị học NXB Thống kê Lê Thanh Hà, Nguyễn Thị Liên Diệp, Phan Thị Minh Châu, 1996 Quản trị học, NXB Trẻ Trần Văn Tùng, Lê Ái Lâm, 1996 Phát triển nguồn nhân lực, kinh nghiệm giới thực tiễn nước ta, NXB Chính trị quốc gia Nguyễn Hữu Lam,1996 Nghệ thuật lãnh đạo, NXB Giáo dục George T.Milkovich – Jim Keyser ,1987 Quản trị nguồn nhân lực NXB Thống kê Trần Thị Bích Nga, Phạm Ngọc Sáu, 2006.Tuyển dụng đãi ngộ người tài (Cẩm nang kinh doanh-HARVARD), NXB Tổng hợp TP.HCM Các Website: www.vef.vn www.dongnaiport.com.vn www.vietnamnet.com.vn 79 PHỤ LỤC 1: CÁCH TÍNH PHÂN PHỐI QUỸ LƯƠNG CỦA CÔNG TY PĐN PHÂN PHỐI TIỀN LƯƠNG KẾ HOẠCH CHO TẬP THỂ a Phân phối quỹ tiền lương kế hoạch cho tập thể (Vkh): Vkh = Vcskh + Vkkh Trong đó: Vkh : quỹ tiền lương kế hoạch phân phối cho tập thể Vcskh : quỹ tiền lương sách kế hoạch tập thể Vkkh : quỹ tiền lương khoán kế hoạch 1- Xác định quỹ tiền lương sách kế hoạch tập thể: Vcskh = Vkn + Vtv + [LĐbq * (Hcb + Hpc) * TL min] * 12 tháng Trong đó: LĐbq : lao động có mặt bình qn theo kế hoạch năm tập thể TLmin: tiền lương tối thiểu Nhà nước cơng bố thời điểm tính Hcb : hệ số lương cấp bậc bình quân tập thể Hpc : hệ số phụ cấp bình quân tập thể Vkn : quỹ tiền lương kiêm nhiệm chức vụ Vtv : quỹ tiền lương trả lao động hợp đồng mang tính chất thời vụ PHỤ LỤC 2: BẢNG CÂU HỎI ĐỂ MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Ngày … Tháng … năm …… - Công ty:……………………… - Bộ phận:……………………… - Chức danh cấp bậc công việc tại: ……………………………………… Hãy mô tả nhiệm vụ công việc anh (chị)……………………… …… Những bổn phận khác quan trọng công việc anh (chị)………………………………… Hãy liệt kê máy móc thiết bị anh (chị) sử dụng Những trình độ học vấn cần có để đảm nhận công việc Trung học Đại học Cao đẳng Trên đại học Hãy liệt kê khóa học đặc biệt, môn học hay lớp đào tạo cần thiết chưa học …………………………………………………………………………… Những kinh nghiệm trước cơng việc tương tự cần có kinh nghiệm cần tích lũy thời gian bao lâu? Khơng cần kinh nghiệm cơng việc trước Cần có kinh nghiệm tích lũy tháng Cần có kinh nghiệm tích lũy tháng – năm Cần có kinh nghiệm tích lũy năm – năm Cần có kinh nghiệm tích lũy năm – năm Cần có kinh nghiệm tích lũy năm Thời gian cần thiết để làm quen với công việc tuần lễ tháng tháng năm tháng Trên năm Công việc cần giám sát mức độ nào? Thường xuyên Vài lần ngày để báo cáo Thỉnh thoảng Kiểm tra có hạn chế Ít khơng cần có giám sát Mục tiêu cần đạt công việc - Lỗi kiểm tra phát nào? - Ảnh hưởng lỗi khơng phát ra? Thần kinh, thị giác có yêu cầu cao mức bình thường khơng? Rất cao Thỉnh thoảng u cầu Cần tập trung cao Bình thường 10 Sự hoạt động bắp,vận động toàn thân,tư làm việc: ngồi, đứng, khom lưng, lại liên tục khả gây mệt mỏi (Đánh giá % thời gian loại) 11 Hãy nêu điều kiện làm việc có ảnh hưởng đến suất chất lượng cơng việc (tiếng ồn, rung, ẩm ướt, nóng, ngồi trời, cao, may rủi, nguy hiểm): - Số lần làm việc đêm tháng - Số km phải tháng để thực công việc 12 Đánh dấu trách nhiệm mà anh (chị) phải đảm trách? Chỉ dẫn Xếp đặt vị trí cơng việc cho nhân viên Giao nhiệm vụ Hoạt động vấn đề nhân Kiểm tra Chọn lựa nhân viên Thuyên chuyển, đề nghị phê chuẩn Kỷ luật, đề nghị phê chuẩn Cho nghỉ việc - đề nghị phê chuẩn Phối hợp hoạt động Quản lý lương bổng 13 Hãy liệt kê công việc kiểm tra, giám sát anh (chị)? PHỤ LỤC 3: BẢNG THĂM DÒ MỨC ĐỘ THỎA MÃN CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG VỀ CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐỒNG NAI Thưa Anh/ Chị, tên là: Dương Thị Thơ - sinh viên trường Đại học Nông Lâm Tp HCM Hiện thực tập tốt nghiệp công ty với đề tài “Giải pháp hồn thiện cơng tác quản trị nguồn nhân lực công ty Cổ Phần Cảng Đồng Nai” Trong trình thực đề tài, tơi muốn tìm hiểu thêm thông tin thực tế công tác tuyển dụng đào tạo nguồn nhân lực công ty Anh/ Chị vui lòng trả lời giúp tơi câu hỏi bên Mọi thông tin Anh/ Chị cung cấp xin bảo đảm giữ bí mật Rất mong nhận hợp tác Anh/ Chị Xin Chân Thành Cảm Ơn Phần 1: Thơng tin cá nhân Bộ phận: …………………………… Trình độ: …………………………… …… Tuổi: ………………………… …… Giới tính: ……………………………….… Anh/ Chị làm vị trí bao lâu? …………… ………………………… Phần 2: Đánh giá mức độ thỏa mãn người lao đọng sách nhân công ty Anh/Chị tuyển vào công ty do?  Yết thị trước công ty  Trung tâm giới thiệu việc làm  Người quen giới thiệu  Báo chí, đài, internet Cơng việc có với chuyên ngành mà Anh/Chị đào tạo hay khơng? Có Khơng Anh/Chị có hài lòng cơng việc hay khơng? Rất hài lòng Hài lòng Khơng Anh/Chị cảm thấy mức độ hấp dẫn công việc nào? Rất nhiều Trung bình Nhiều Ít hài lòng Rất Anh/Chị cảm thấy công tác tuyển dụng Công ty có hợp lý khơng? Rất hợp lý Tương đối hợp lý Hợp lý Khơng hợp lý Việc bố trí nhân công ty Anh/Chị thấy phù hợp không? Rất phù hợp Không phù hợp Phù hợp Rất không phù hợp Tương đối phù hợp Anh/Chị thấy hiệu làm việc sau đào tạo nào?  Rất hiệu  Bình thường  Hiệu  Khơng hiệu Mức độ hài lòng Anh/Chị công việc nào?  Rất hài lòng  Bình thường  Hài lòng  Khơng hài lòng Anh/Chị có tham gia khóa đào tạp cơng ty thời gian làm việc khơng?  Có  Khơng Nếu “Có” Anh/Chị vui lòng trả lời tiếp câu 10,11,12,13,14,15,16 10 Trong thời gian làm việc công ty, Anh/Chị tham gia khóa đào tạo Cơng ty hay bên ngồi Cơng ty?  khóa  khóa  khóa  Trên khóa 11 Anh/Chị tham gia phương pháp đào tạo sau dây? (Có thể chọn nhiều phương án)  Mở lớp bồi dưỡng công ty  Kèm cặp vị trí làm việc  Gửi đào tạo trường  Cử đào tạo nước ngồi 12 Anh/Chị thấy phương pháp đào tạo Cơng ty nào?  Rất phù hợp  Bình thường  Phù hợp  Không phù hợp 13 Anh/Chị thấy khóa đào tạo có chất lượng hay khơng? Hài lòng  Khơng hài lòng  Bình thường  Tùy khóa 14 Anh/Chị thấy hiệu làm việc sau đào tạo nào?  Rất hiệu  Bình thường  Hiệu  Khơng hiệu 15 Sau đào tạo Anh/Chị thấy khả thăng tiến hay thu nhập Anh/Chị cải thiện hay khơng?  Cải thiện nhiều  Cải thiện  Bình thường  Khơng cải thiện 16 Theo Anh/Chị chi phí khóa đào tạo nào?  Hợp lý Chấp nhận Không hợp lý 17 Theo Anh/Chị có cần thiết mở thêm nhiều lớp đào tạo Cơng ty hay khơng? Cần thiết Bình thường Không cần thiết 18 Anh/Chị mong muốn đào tạo về: (Có thể chọn nhiều phương án)  Kĩ để làm việc  Kiến thức chuyên môn  Khác…… 19 Anh/Chị có hài lòng với mức tiền lương, thưởng Cơng ty hay khơng?  Rất hài lòng  Bình thường  Hài lòng  Khơng hài lòng 20 Anh/Chị đánh giá chế đọ phúc lợi công ty nào?  Rất tốt  Tương đối tốt  Tốt  Khơng tốt 21 Anh/Chị có ln động viên khích lệ để ngày làm việc tốt khơng?  Có  Khơng 22 Mối quan hệ Anh/Chị với cấp đồng nghiệp cơng ty có tốt khơng?  Rất tốt  Tương đối tốt  Tốt  Không tốt 23 Anh/ Chị có đóng góp để nâng cao hiệu công tác quản trị nguồn nhân lực công ty? ……………………………………………………………………………… Xin Chân Thành Cảm Ơn Sự Hợp Tác, Giúp Đỡ Của Anh/ Chị PHỤ LỤC 4: MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ CƠNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐỒNG NAI Hội Đồng Quản Trị ban Tổng Giám Đốc Cơng Ty Trụ sở Cơng ty 02 cần cẩu container Liebherr sức nâng 40 tấn/cái Bãi container khu vực Long Bình Tân Xe chụp container ... TÓM TẮT DƯƠNG THỊ THƠ Tháng 06 năm 2012 “Giải pháp hồn thi n cơng tác quản trị nguồn nhân lực công ty Cổ Phần Cảng Đồng Nai” DUONG THI THO June 2012, “Solutions to improve the human resource... hạn lĩnh vực đầu tư xây dựng Ban Thi t bị xe máy: - Chức năng: Hỗ trợ cho Tổng Giám đốc việc quản lý phương tiện thi t bị xe máy - Nhiệm vụ: Cung ứng kịp thời thi t bị máy móc vật tư có yêu cầu... đề tài “ GIẢI PHÁP HỒN THI N CƠNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐỒNG NAI ” 1.2 Mục tiêu đối tượng nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung Giải pháp hoàn thi n công tác quản trị
- Xem thêm -

Xem thêm: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐỒNG NAI LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH THƯƠNG MẠI, GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐỒNG NAI LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH THƯƠNG MẠI

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay