GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐỒNG NAI LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH THƯƠNG MẠI

94 23 0
  • Loading ...
1/94 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 11:50

... TÓM TẮT DƯƠNG THỊ THƠ Tháng 06 năm 2012 “Giải pháp hồn thi n cơng tác quản trị nguồn nhân lực công ty Cổ Phần Cảng Đồng Nai” DUONG THI THO June 2012, “Solutions to improve the human resource... hạn lĩnh vực đầu tư xây dựng Ban Thi t bị xe máy: - Chức năng: Hỗ trợ cho Tổng Giám đốc việc quản lý phương tiện thi t bị xe máy - Nhiệm vụ: Cung ứng kịp thời thi t bị máy móc vật tư có yêu cầu... đề tài “ GIẢI PHÁP HỒN THI N CƠNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐỒNG NAI ” 1.2 Mục tiêu đối tượng nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung Giải pháp hoàn thi n công tác quản trị
- Xem thêm -

Xem thêm: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐỒNG NAI LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH THƯƠNG MẠI, GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐỒNG NAI LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH THƯƠNG MẠI

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay