PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY TNHH MTV VISSAN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH THƯƠNG MẠI

88 5 0
  • Loading ...
1/88 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 11:50

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HCM  DƯƠNG THỊ MIN PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY TNHH MTV VISSAN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH THƯƠNG MẠI Tp Hồ Chí Minh Tháng 06 năm 2012 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HCM  DƯƠNG THỊ MIN PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY TNHH MTV VISSAN Ngành: Quản Trị Kinh Doanh Thương Mại LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC GVHD: ThS PHẠM THỊ NHIÊN Tp Hồ Chí Minh Tháng 06 năm 2012 Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “Phân tích thực trạng số giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động xuất Công ty VISSAN” DƯƠNG THỊ MIN, sinh viên khóa 34, ngành QUẢN TRỊ KINH DOANH THƯƠNG MẠI, bảo vệ thành công trước hội đồng vào ngày TH.S PHẠM THỊ NHIÊN Giáo viên hướng dẫn Ngày Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo tháng năm 2012 Thư ký hội đồng chấm báo cáo (Chữ ký) Ngày tháng (Chữ ký) năm 2012 Ngày tháng năm 2012 LỜI CẢM ƠN Lời xin gửi lời biết ơn sâu sắc công sinh thành, dưỡng dục bố mẹ lo lắng, quan tâm bước đường Để đạt kết ngày hôm nay, em xin gửi lời tri ân sâu sắc quý thầy khoa Kinh tế tồn thể thầy trường Đại học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh tận tình truyền đạt kiến thức quý báu suốt bốn năm Đại học Đặc biệt, em xin chân thành cảm ơn Phạm Thị Nhiên tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em hồn thành khóa luận tốt nghiệp Em xin gửi lòng biết ơn chân thành đến Ban Giám đốc tồn thể CB.CNV Cơng ty TNHH MTV VISSAN, đặc biệt anh chị Phòng Xuất Nhập tạo điều kiện thuận lợi cho em tìm hiểu, nghiên cứu, học tập, trau dồi kiến thức trình thực tập giúp em hồn thành khóa luận Lời cuối cùng, xin gửi tới người bạn bên giúp đỡ suốt năm giảng đường Đại học Chúc bạn may mắn, hạnh phúc, thành cơng đường nghiệp Xin chân thành cảm ơn! Sinh viên Dương Thị Min NỘI DUNG TÓM TẮT DƯƠNG THỊ MIN Tháng năm 2012 “Phân Tích Thực Trạng Và Một Số Giải Pháp Nhằm Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Xuất Khẩu Tại Công Ty VISSAN” DUONG THI MIN June 2012 “To Analyse situation and some solution to improve effect of Export Activities at VISSAN” Đối với Việt Nam tất nước giới, hoạt động xuất đóng vai trò đặc biệt quan trọng nghiệp phát triển kinh tế xây dựng đất nước Nhận thấy tầm quan trọng hoạt động xuất , khóa luận “Phân tích thực trạng số giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động xuất Công ty VISSAN” nghiên cứu nhằm mục tiêu: phân tích thực trạng hoạt động xuất Cơng ty TNHH MTV VISSAN, nhằm đề số giải pháp nâng cao hiệu hoạt động xuất thời gian tới Khóa luận sử dụng phương pháp thu thập liệu thứ cấp, phương pháp so sánh, phân tích SWOT để tổng hợp, phân tích làm rõ mục tiêu nghiên cứu Qua trình thực tập nghiên cứu khóa luận, nhận thấy: Trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế vừa qua, Công ty gặp nhiều khó khăn, kim ngạch xuất năm 2010 giảm mạnh so với năm 2009 Hiệu hoạt động xuất chưa cao, chưa tương xứng với tiềm phát triển Cơng ty Từ kết nghiên cứu khóa luận đưa vài giải pháp tìm nguồn cung ứng nguyên vật liệu ổn định, tăng cường công tác nghiên cứu thị trường xuất khẩu, kế hoạch Marketing – Mix nhằm hoàn thiện nâng cao hiệu hoạt động xuất Công ty thời gian tới MỤC LỤC Trang DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii DANH MỤC CÁC BẢNG x DANH MỤC CÁC HÌNH xi DANH MỤC CÁC PHỤ LỤC xii CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Phạm vi nghiên cứu .3 1.4 Cấu trúc khóa luận CHƯƠNG TỔNG QUAN 2.1 Tổng quan tài liệu nghiên cứu có liên quan 2.2 Tổng quan Công ty TNHH Một Thành Viên Việt Nam Kỹ Nghệ Súc Sản VISSAN .4 2.2.1 Lịch sử hình thành phát triển 2.2.2 Logo hiệu 2.2.3 Sứ mệnh, nhiệm vụ, giá trị cốt lõi, phương châm hoạt động 2.2.4 Sơ đồ tổ chức nhiệm vụ phòng ban 2.2.5 Ngành nghề kinh doanh 10 2.2.6 Mạng lưới kinh doanh 10 2.2.7 Tầm nhìn từ đến năm 2020 11 CHƯƠNG NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 13 3.1 Các khái niệm 13 3.1.1 Khái niệm xuất .13 3.1.2 Vai trò xuất 13 3.1.3 Nhiệm vụ xuất 15 3.1.4 Ý nghĩa xuất 16 3.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu kinh doanh xuất 16 3.2.1 Các yếu tố bên doanh nghiệp 16 3.2.2 Các yếu tố bên doanh nghiệp .20 v 3.3 Các hình thức xuất chủ yếu 22 3.3.1 Hình thức xuất trực tiếp 22 3.3.2 Hình thức xuất gián tiếp .22 3.3.3 Hình thức xuất chỗ 24 3.4 Sự cần thiết phải phân tích tình hình hiệu kinh doanh xuất 24 3.5 Phương pháp nghiên cứu .26 3.5.1 Thu thập tổng hợp số liệu 26 3.5.2 Phương pháp phân tích liệu .26 CHƯƠNG KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 29 4.1 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Cơng ty năm 2009 – 2011 29 4.2 Tình hình hoạt động xuất Công ty giai đoạn 2009 – 2011 32 4.2.1 Phân tích tổng quát kết XNK Công ty giai đoạn 2009 – 2011 32 4.2.2 Phân tích tình hình xuất Công ty theo cấu thị trường .33 4.2.3 Phân tích tình hình xuất Cơng ty theo cấu mặt hàng 40 4.2.4 Tình hình xuất theo phương thức Incoterms 43 4.2.5 Phương thức xuất Công ty .46 4.2.6 Phương thức toán áp dụng hoạt động XK Công ty .48 4.3 Chỉ tiêu đánh giá hiệu xuất 48 4.4 Đánh giá hoạt động xuất Công ty 50 4.4.1 Những kết đạt 50 4.4.2 Những khó khăn tồn tổ chức quản lý hoạt động xuất Công ty VISSAN .52 4.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh xuất Công ty 53 4.5.1 Các yếu tố bên .53 4.5.2 Các yếu tố bên doanh nghiệp .59 4.6 Thực trạng kinh doanh xuất Công ty dựa Ma trận SWOT 63 4.7 Những giải pháp nâng cao hiệu hoạt động XK Công ty TNHH MTV VISSAN .65 4.7.1 Tăng cường công tác nghiên cứu thị trường XK 65 4.7.2 Tiếp tục đầu tư, đổi thiết bị công nghệ sản xuất đại 66 4.7.3 Nâng cao chất lượng đội ngũ CB.CNV Công ty 66 4.7.4 Tìm nguồn cung ứng nguyên vật liệu ổn định 67 4.7.5 Lập kế hoạch chiến lược marketing phù hợp 67 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 71 5.1 Kết luận 71 vi 5.2 Kiến nghị 72 5.2.1 Kiến nghị với Công ty 72 5.2.2 Kiến nghị với quan Nhà nước 73 TÀI LIỆU THAM KHẢO 74 PHỤ LỤC 75  vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ATVSTP: An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm BHXH: Bảo hiểm xã hội BHYT: Bảo hiểm y tế CB.CNV: Cán Bộ Cơng nhân viên CGAL: Chả giò ăn liền CGĐL: Chả giò đơng lạnh CPXK: Chi phí xuất DTXK: Doanh thu xuất EMC: Export Management Company – Công ty quản lý xuất Giò CL: Giò loại HACCP: Hazard Analysis and Critical Control Point - Hệ thống phân tích mối nguy kiểm sốt điểm tới hạn ISO: International Organization for Standardization - Tổ Chức Quốc Tế Về Tiêu Chuẩn Hóa KN NK: Kim ngạch nhập KN XK: Kim ngạch xuất LNXK: Lợi nhuận xuất NHTM: Ngân hàng Thương Mại NSNN: Ngân sách Nhà nước T.XNK: Tổng kim ngạch xuất nhập TNHH MTV: Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên TPCBK: Thực phẩm chế biến khác TS LNCP: Tỷ suất lợi nhuận chi phí TS LNDT: Tỷ suất lợi nhuận doanh thu TS: Tỷ suất UBND: Uỷ Ban Nhân Dân VAT: Value Added Tax – Thuế giá trị gia tăng WTO: World Trade Organization – Tổ chức Thương Mại Thế giới XK: Xuất viii XNCBTP: Xí nghiệp chế biến thực phẩm XNCN: Xí nghiệp chăn ni XNK: Xuất Nhập XXTT: Xúc xích tiệt trùng ix việc sản xuất với quy mô lớn, đòi hỏi cần có nguồn đầu tư cho hoạt động thu mua dự trữ nguyên vật liệu quy trình sản xuất Được hỗ trợ từ chủ sở hữu Tổng Cơng ty Thương Mại Sài Gòn nên Công ty vay vốn với lãi suất không Công ty UBND TP.HCM cho vay với lãi suất ưu đãi để dự trữ hàng hóa tháng cao điểm nhằm bình ổn giá cho ngành hàng thực phẩm Do hoạt động kinh doanh có hiệu nên Công ty dễ dàng thu hút vốn từ nhân dân, tập thể, CB.CNV với lãi suất huy động cao Đồng thời, Công ty Ngân hàng Thương Mại, quỹ đầu tư phát triển đô thị thành phố sẵn sàng cho vay vốn để đầu tư mở rộng sản xuất Nhìn chung, việc vay vốn VISSAN thuận lợi Bảng 4.9: Số Vốn Hoạt Động Của Công Ty Năm 2009 – 2011 Đơn vị tính: tỷ đồng Chỉ tiêu Năm 2009 Vốn tự có Năm 2010 Năm 2011 Giá trị (%) Giá trị (%) Giá trị (%) 235 238 240 69,32 68,79 68,18 4 1,18 1,16 1,42 Vốn từ NHTM 100 104 107 29,50 30,06 30,40 Tổng 339 346 352 100 100 100 Vốn từ CBCNV Nguồn: Phòng kế tốn Nguồn vốn Công ty tăng lên qua năm chứng tỏ hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty ngày phát triển, Công ty ngày tạo uy tín Năm 2011, vốn tự có Cơng ty 240 tỷ đồng, chiếm 68,18 % so với tổng vốn Tiếp đến vốn huy động từ NHTM với tỷ trọng 30, 40 % Nguồn vốn huy động từ CBCNV chiếm 1,42 % so với tổng vốn Nguồn vốn điều kiện quan trọng để Công ty phát triển sản xuất kinh doanh Công ty huy động sử dụng hợp lý nguồn vốn ngày đầu tư nhiều vào mua sắm thiết bị, đầu tư vào dự án di dời VISSAN di dời XNCN Gò Sao, vào chi nhánh Hà Nội chi nhánh Đà Nẵng, chi nhánh trực thuộc, sửa chữa thay phụ tùng, máy móc, nhà xưởng tạo điều kiện mở rộng sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng sản phẩm, hạ giá thành nhằm tăng khả cạnh tranh sản phẩm thị trường 61 c) Về sản phẩm Hiện nay, sản phẩm Công ty chủ yếu mặt hàng truyền thống thực phẩm chế biến Hàng năm, Phòng Nghiên cứu Phát triển Sản phẩm Công ty nghiên cứu tạo nhiều sản phẩm nhằm đa dạng hóa chủng loại, đáp ứng nhu cầu nước xuất Với sở hạ tầng, máy móc trang thiết bị đại, với đội ngũ cán cơng nhân viên có tay nghề, nhiệt tình chun nghiệp ln kiểm sốt chặt chẽ quy trình từ khâu chế biến đến thành phẩm, đảm bảo tốt sản phẩm đầu Tăng cường nhân viên kiểm tra việc sản xuất hàng hoá phù hợp với tiêu chuẩn đặt d) Về giá Giá công cụ quan trọng tạo vị cạnh tranh công ty khác ngành Việc định giá sản phẩm Công ty ảnh hưởng nhiều yếu tố như: chi phí nguyên liệu, phụ liệu khác, chi phí tiền lương, chi phí phân xưởng Cơng ty ln tìm cách cắt giảm chi phí khơng cần thiết tăng suất, từ hạ giá thành sản phẩm để sản phẩm cạnh tranh với công ty nước cơng ty nước ngồi khác Giá sản phẩm rẻ chất lượng ổn định mục tiêu mà Công ty ln hướng tới, đặc biệt tình hình kinh tế có nhiều biến động khó khăn giúp Cơng ty có khả cạnh tranh lớn phát triển e) Công tác nghiên cứu thị trường xúc tiến bán hàng Trong bối cảnh nay, Cơng ty phải đối mặt với nhiều hình thức thị trường xuất Khả cạnh tranh giá cả, chất lượng, mẫu mã hàng hóa Cơng ty cải thiện nhìn chung yếu Có thực tế thị trường xuất Cơng ty nhỏ bé, quy mơ nhỏ Chính vậy, thời gian qua Cơng ty tích cực cơng tác xúc tiến thương mại, quảng cáo, theo dõi thị trường giá cả, tham gia nhiều hội chợ nước Việc nghiên cứu lựa chọn đối tác giúp Công ty tìm kiếm nhiều bạn hàng tin cậy, ổn định, có khả hợp tác lâu dài Tuy nhiên, cơng tác nghiên cứu thị trường nước ngồi Cơng ty nhiều hạn chế Hiện Cơng ty chưa có phận chuyên sâu nghiên cứu thị trường nước ngồi riêng biệt mà nhập phòng thị trường mà Công ty 62 bận rộn phát triển thị trường nội địa 4.6 Thực trạng kinh doanh xuất Công ty dựa Ma trận SWOT Để có chiến lược tổng quát đắn, DN cần xây dựng sơ đồ SWOT xác Sơ đồ dựa phân tích bốn yếu tố: Điểm mạnh ( Strengths), Điểm yếu ( Weathnesses), Cơ hội ( Opportunities), Đe dọa ( Threats) Bảng 4.10: Ma Trận SWOT Về Hoạt Động Kinh Doanh XK Của Công ty VISSAN O: Những hội 1: Việt Nam gia nhập nhiều tổ chức giới tạo nhiều thuận lợi để mở rộng thị trường 2: Nền trị nước ln ổn định 3: Sự hỗ trợ từ quyền 4: Thói quen dùng thực phẩm chế biến ngày nhiều 5: Nguồn nguyên liệu nước dồi 6: Mối quan hệ lâu năm với nước Đông Âu 7: Thói quen ẩm thực gần gũi với nước Á Châu 63 T: Những nguy 1: Các rào cản thương mại vận dụng ngày tinh vi, linh hoạt hơn, gây khó khăn cho DN muốn XK vào thị trường 2: Sự cạnh tranh DN ngành nước, áp lực từ SP thay 3: Nguyên vật liệu nước chưa đạt yêu cầu giá chất lượng 4: Thương hiệu VISSAN chưa có uy tín trường quốc tế 5: Mơi trường sách, pháp luật chưa thuận lợi 6: quy định truy xuất nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa ảnh hưởng khả thâm nhập thị trường 7: Tình hình suy thối kinh tế giới ảnh hưởng trực tiếp đến ngành CN CBTP, đặt Cơng ty trước khó khăn, thách thức S: Những điểm mạnh 1: Nhà xưởng rộng lớn, tiện cho phát triển sản xuất 2: Có hệ thống sản xuất đầy đủ, khép kín suốt từ xí nghiệp chăn nuôi tới thành phẩm 3: Sản xuất nước phát triển mạnh, tăng sức mạnh vốn, uy tín 4: Đội ngũ nhân viên lâu năm, lành nghề 5: Vị trí cao thị trường nước, thương hiệu uy tín, hình ảnh tốt SO: Tận dụng hội để phát huy điểm mạnh S3O1O2O3: Tận dụng nguồn đầu tư hỗ trợ để mở rộng quy mô sản xuất, đồng thời đáp ứng nhu cầu XK S1S2O5O6O7: xâm nhập vào thị trường hạn chế, thị trường truyền thống với sách giá sản phẩm đa dạng, đạt chất lượng theo yêu cầu S1S2O4: đầu tư sở vật chất, trang thiết bị đại, đáp ứng nhu cầu ngày cao thị trường 64 ST: Sử dụng điểm mạnh để hạn chế nguy S1S2T1T3T4T6T7: Công ty thực chiến lược nâng cao chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế HACCP S2T4: Giữ vững phát triển thị trường nước, sở cho chiến lược thâm nhập thị trường nước thương hiệu Cơng ty phải ln củng cố MQH với khách hàng cũ, mở rộng quan hệ với KH thị trường khác S1S2S3S4S5O2: Dựa vào lợi tiềm lực, quy mô rộng lớn để vươn lên chiếm lĩnh thị trường, cạnh tranh với đối thủ phát triển mạnh S5T1T6T8: Dựa vào uy tín thương hiệu, DN hàng đầu lĩnh vực công nghệ giết mổ gia súc CBTP để: tận dụng ưu đãi từ NN, vượt qua rào cản XK nước S1S2O1O6O7: Tiếp tục đổi CN, thiết bị sản xuất tạo sản phẩm đạt yêu cầu chất lượng W: Những điểm yếu WT: Tối thiểu hóa WO: Tận dụng hội 1: Thiết bị cũ kỹ, thiếu điểm yếu tránh khỏi để khắc phục điểm yếu W1W2O2O3: Tận dụng đồng mối đe dọa 2: Chưa có chứng chất sách hỗ trợ W4W8T1T6: Tăng cường công tác nghiên cứu thị Nhà nước, địa lượng HACCP phương đại hóa trang trường, đẩy mạnh thâm 3: Chưa có chi nhánh nhập phát triển thị thiết bị, tiếp thu công nước 4: Chất lượng thực phẩm nghệ mới, nâng cao trình trường mà ta có ưu độ tay nghề người lao chế biến không phù hợp với vị phương Tây động trình độ quản lý 5: Chưa có chiến lược xâm nhập thị trường cụ thể 4.7 Những giải pháp nâng cao hiệu hoạt động XK Công ty TNHH MTV VISSAN 4.7.1 Tăng cường công tác nghiên cứu thị trường XK Việc nghiên cứu thị trường vô quan trọng cần thiết đặc biệt kinh tế thị trường cạnh tranh gay gắt Nếu khơng có thơng tin kịp thời thay đổi thị trường nước ngồi nước doanh nghiệp dễ rơi vào bị động thất bại khó tránh khỏi Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần biết rõ vị trí đâu biết rõ mặt mạnh mặt yếu so với công ty cạnh tranh, để làm điều doanh nghiệp cần phải có phận tìm hiểu phân tích mở rộng thị trường Hiểu rõ vị đối thủ tiềm tảng cho xây dựng chiến lược chương trình tiếp thị Một mặt, Cơng ty cần tìm cách mở rộng quan hệ với thị trường mới, song mặt khác, phải nên trọng việc chủ động đưa giải pháp nhằm củng cố mối quan hệ với bạn hàng truyền thống đối tác quen thuộc, Công ty tốn nhiều chi phí việc quảng cáo, giới thiệu Cơng ty cần phải xây dựng hệ thống nghiên cứu thị trường hoàn chỉnh: - Xác định nguồn thông tin, xây dựng hệ thống thu thập thông tin đầy đủ thị trường mặt: + Môi trường pháp luật nước, sách ưu đãi nước phát triển dành cho nước phát triển, tâm lý tập quán tiêu dùng vùng khác 65 + Thông tin công ty giới, mối quan tâm chiến lược kinh doanh năm tới vấn đề khác tỷ giá, lạm phát, hoạt động ngân hàng + Có đội ngũ cán giỏi làm cơng tác nghiên cứu, phân tích thị trường Qua đó, nhân viên thu thập thơng tin, phân tích, đánh giá loại nhu cầu sản phẩm, thị hiếu thị trường, xác định thị trường mục tiêu Công ty cần thâm nhập Sau nghiên cứu thị trường, phân tích đánh giá nhu cầu sản phẩm thị trường mục tiêu, Công ty áp dụng vào sản xuất thử, bán thử thị trường kèm theo giải pháp trợ giúp khuyến mại, quảng cáo, xúc tiến bán hàng Qua đó, Cơng ty tiến hành đánh giá hiệu hoạt động nghiên cứu thị trường thông qua khả thâm nhập, đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng nước bạn sản phẩm hay hoạt động XK Công ty - Tham gia hội chợ triển lãm chuyên ngành, qua tiếp xúc với khách hàng tiềm nhu cầu khách hàng Đồng thời, hội để khách hàng hiểu biết sản phẩm Cơng ty, từ gợi mở nhu cầu, biến nhu cầu thành sức mua thực tế 4.7.2 Tiếp tục đầu tư, đổi thiết bị công nghệ sản xuất đại Cơ sở vật chất kỹ thuật đại, phù hợp yếu tố then chốt tạo nên sản phẩm có chất lượng cao, thực mang lại sức cạnh tranh mạnh mẽ cho sản phẩm Công ty thị trường nội địa giới 4.7.3 Nâng cao chất lượng đội ngũ CB.CNV Công ty Để hoạt động lâu dài có hiệu quả, doanh nghiệp cần phải có máy quản lý am hiểu chuyên môn đồng thời có kiến thức quản trị Về lý thuyết thực tế, yếu tố người vô quan trọng khơng thể thiếu có ảnh hưởng lớn đến kết sau hoạt động kinh doanh Trong chạy đua cân sức mặt tài doanh nghiệp có máy quản lý nguồn nhân lực giỏi, động, linh hoạt chiến thắng Trong hoạt động XNK, cán cơng nhân viên phải người có đủ lực để tìm hiểu cách rõ ràng, xác kịp thời nhu cầu thị trường quốc tế, quy mô nhu cầu khả đáp ứng nhu cầu Cơng ty Đồng thời, phải nắm xác thông tin thay đổi nhu cầu giá thị trường, nguyên nhân 66 thay đổi báo cáo cho ban lãnh đạo Cơng ty Để có đội ngũ cán công nhân viên vậy, nhân viên cán Công ty trước tiên phải người giỏi chun mơn nghiệp vụ vị trí hoạt động mình, ln rèn luyện thói quen theo dõi, ghi nhận, nghiên cứu phân tích thị trường liên quan tới sản phẩm, thị trường mục tiêu Tay nghề người công nhân liên quan trực tiếp đến chất lượng sản phẩm suất lao động Công ty phải thường xuyên đào tạo, nâng cao tay nghề cho công nhân bậc thợ, đặc biệt cho công nhân trẻ học việc Khi Công ty nhập công nghệ máy móc tiên tiến cấp thiết tổ chức hướng dẫn công nhân cách thức vận hành, sử dụng để nâng cao chất lượng sản phẩm suất lao động 4.7.4 Tìm nguồn cung ứng nguyên vật liệu ổn định Để việc sản xuất có thị trường tiêu thụ sản phẩm Công ty ổn định, Cơng ty cần phải có nguồn cung ứng nguyên vật liệu ổn định số lượng chất lượng Ký hợp đồng dài hạn mua heo hơi, bò với hộ dân, giảm dần hình thức mua qua thương lái có nguồn gốc khơng rõ ràng Các nguồn nguyên liệu phải đảm bảo chất lượng, nguồn gốc rõ ràng Đồng thời có kế hoạch dự trữ sử dụng hợp lý, tiết kiệm nguồn nguyên liệu ngày khan Hỗ trợ nông dân, khuyến khích người chăn ni gia súc, gia cầm kết hợp với việc tư vấn kỹ thuật chăn nuôi , kỹ thuật phối giống với việc bao tiêu sản phẩm cho người chăn nuôi Tiếp tục phát triển đàn heo xí nghiệp chăn ni Gò Sao Đồng thời, kêu gọi với đối tác liên doanh nước ngồi có ngành chăn ni tiên tiến, từ đó, tận dụng hội giống, kỹ thuật chăn nuôi, sản xuất thức ăn gia súc Thực thành công công tác này, Cơng ty có nguồn ngun liệu đầu vào chủ động hơn, chất lượng tốt giá rẻ 4.7.5 Lập kế hoạch chiến lược marketing phù hợp Chiến lược sản phẩm Chất lượng sản phẩm sống doanh nghiệp, yếu tố cạnh tranh hàng đầu để trì tồn phát triển doanh nghiệp, tạo lập uy tín với khách hàng Đặc biệt sản phẩm xuất khơng có mặt thị trường để tìm 67 hiểu ngun nhân khơng có hội để sửa chữa Tập trung tăng cường hoạt động nghiên cứu phát triển vào mặt hàng chủ lực có sức tiêu thụ mạnh thị trường, đồng thời phát triển sản phẩm đôi với việc tiếp tục đa dạng hóa sản phẩm để giới thiệu cho khách hàng tiêu thụ thị trường khác Công ty cần đảm bảo chất lượng sản phẩm phải hoàn thiện nữa, đạt chứng nhận quốc tế HACCP Quản lý chất lượng sản phẩm tất khâu từ đầu vào đến đầu ra, điều chỉnh sản phẩm phù hợp với vị quốc gia Chiến lược giá Trong thời buổi kinh tế thị trường cạnh tranh gay gắt, giá sản phẩm nhân tố định đến việc tiêu thụ sản phẩm Công ty Nếu sản phẩm đạt chất lượng, giá phải việc tiêu thụ sản phẩm dễ dàng khách hàng chấp nhận Do đó, việc định giá phù hợp quan trọng cần thiết cho tồn phát triển Công ty Hiện nay, giá bán sản phẩm VISSAN cao so với đối thủ cạnh tranh, VISSAN cần phải nỗ lực để xây dựng giá thành sản phẩm cho phù hợp như: Cố gắng tìm kiếm nguồn nguyên liệu giá phải chăng, nên cắt giảm tối đa chi phí sản xuất kinh doanh lãng phí Sử dụng nguồn vốn cách hiệu để hạ giá thành sản phẩm nhằm giữ chân khách hàng cũ, tăng khả cạnh tranh tìm kiếm khách hàng dễ dàng Công ty nên thường xuyên tham khảo giá doanh nghiệp cạnh tranh với ngồi nước để xác định giá xác, tránh bị ép giá, khách hàng Cần có chiến lược giá cho loại nhóm hàng, cần linh hoạt chế định giá cho phù hợp điều kiện cụ thể thị trường Chiến lược phân phối Cần ổn định kênh phân phối Công ty, đồng thời cần tìm kiếm đại lý phân phối, chi nhánh riêng thị trường nước Công ty nên phân phối sản phẩm đa dạng, tránh bị lệ thuộc nhiều vào hai thị trường điều giúp cho Cơng ty đối phó đứng vững trước biến động thị trường 68 Chiến lược chiêu thị cổ động Để đưa sản phẩm đến với người tiêu dùng khơng thể khơng sử dụng đến hình thức quảng cáo Thực chiến lược quảng cáo để giới thiệu sản phẩm đến người tiêu dùng nước để họ hiểu thêm sản phẩm Cơng ty Các hình thức quảng cáo tỏ có hiệu mà Công ty cần khai thác ý thông qua quảng cáo sản phẩm qua internet cách đăng website, tổ chức xúc tiến thương mại, đăng tạp chí thương mại, tạp chí thực phẩm… Nâng cấp hoàn thiện website Cơng ty để khách hàng tìm thấy thông tin cần thiết Công ty, sản phẩm… Lập kế hoạch xây dựng hệ thống văn phòng đại diện, phòng trưng bày giới thiệu sản phẩm, cửa hàng bán lẻ tương lai gần để trực tiếp giới thiệu bán sản phẩm trực tiếp cho người tiêu dùng nước Tăng cường tham gia hội trợ triển lãm, liên kết với tổ chức xúc tiến thương mại để người biết sản phẩm Công ty nhiều Công ty biết thêm thị hiếu khách hàng, đối thủ cạnh tranh Khi vận dụng hình thức quảng cáo Cơng ty cần xem xét tuỳ thị trường cụ thể, tuỳ đoạn thị trường mà Công ty hướng vào để quảng cáo mang lại hiệu cao Hồn thiện cơng tác ký kết tổ chức thực hợp đồng Đào tạo nâng cao trình độ ngoại ngữ, kỹ thuật ngoại thương cho nhân viên tạo điều kiện cho nhân viên học ngoại ngữ, nghiệp vụ….để tạo đội ngũ có trình độ ngày cao, song song với việc tuyển dụng thêm nhân giỏi hoạt động ngoại thương có khả giao tiếp với đối tác nước ngoài, nhằm đạt hiệu việc giao dịch với đối tác, nâng cao vị Công ty bàn đàm phán Kiểm tra nguồn nguyên liệu, tiến độ sản xuất, khả đáp ứng hợp đồng xây dựng sẵn hệ thống giá bán xuất khẩu, chiết khấu, giảm giá,…để đàm phán thương lượng khách hàng có u cầu trả lời thời gian ngắn nhất, nhanh nhất, rút ngắn thời gian xem xét, phê duyệt tạo hài lòng cho khách hàng Cơng ty cần ý khả toán đối tác, cẩn thận việc sử dụng 69 công cụ toán, điều kiện toán giao dịch có khả tiềm ẩn rủi ro việc thực nghĩa vụ toán đối tác Cần nâng cao lực cập nhật phân tích thơng tin tình trạng pháp lý để phòng tránh giảm thiểu rủi ro giao kết hợp đồng xuất đặc biệt quốc gia chịu tác động ảnh hưởng khủng hoảng tài vừa qua Liên kết với số hãng tàu có uy tín, giá tốt đảm bảo chất lượng dịch vụ…nhằm thu hút khách hàng Công ty đưa giá vận chuyển thấp so với công ty khác ngành xuất theo điều kiện Công ty cần nghiên cứu tổ chức cho phận phối hợp chặt chẽ với trình thực hợp đồng, đặc biệt sản xuất hàng hóa làm thủ tục hải quan Cơng ty nên tăng cường trách nhiệm nhân viên xuất nhập khẩu, họ cần theo dõi sát lô hàng mà đảm trách 70 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Hàng chục năm qua, biểu tượng Ba Bông Mai Công ty TNHH MTV Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản VISSAN, thuộc Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn, trở nên quen thuộc thị trường thực phẩm ngồi nước với nhiều dòng sản phẩm tiếng như: Đồ hộp, Xúc xích, Thịt nguội… nhiều mặt hàng tươi sống khác Trong năm qua, hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty phát triển tốt Trong trình hoạt động, Công ty chấp hành đầy đủ quy định pháp luật, thực nghiêm chỉnh nghĩa vụ NSNN sở giữ vững ổn định phát triễn Cơng ty Khóa luận “Phân tích thực trạng số giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động xuất Công ty VISSAN” nhằm mục tiêu tìm hiểu tình hình kinh doanh xuất Cơng ty, từ đó, đưa vài giải pháp đẩy mạnh hoạt động xuất dựa việc sử dụng phương pháp thu thập liệu thứ cấp, xử lý liệu phương pháp so sánh, phân tích SWOT để tổng hợp, phân tích, khóa luận có kết luận sau: Thị trường xuất Cơng ty nhỏ bé, chưa tương xứng với tiềm phát triển Công ty Công ty khơng chủ động tìm kiếm khách hàng mà chủ yếu khách hàng tìm đến Mơi trường kinh doanh biến động mở nhiều hội thách thức cho doanh nghiệp Việt Nam nói chung Cơng ty VISSAN nói riêng Điều quan trọng Cơng ty phải nắm bắt hội để nâng cao hiệu xuất Ngồi ra, Cơng ty cần phát huy mạnh vốn có tạo thành lợi cạnh tranh, đồng thời, khắc phục mặt yếu để tồn phát triển nhiều thị trường khác 71 Khóa luận đưa giải pháp tăng cường công tác đào tạo, tìm nguồn cung ứng nguyên vật liệu ổn định, đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường xuất khẩu, tiếp tục đầu tư, đổi thiết bị công nghệ sản xuất đại, kế hoạch Marketing – Mix, hồn thiện cơng tác ký kết tổ chức thực hợp đồng, nhằm góp phần giúp Cơng ty hồn thiện nâng cao hiệu xuất Những đề xuất giải pháp khóa luận phần khắc phục hạn chế tồn phát huy nhiều mạnh vốn có Cơng ty Qua hứa hẹn hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty cải thiện thời gian tới 5.2 Kiến nghị 5.2.1 Kiến nghị với Công ty Để nâng cao suất, chất lượng hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh bên cạnh việc tăng cường đầu tư, đổi công nghệ, thiết bị, Công ty phải trọng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chăm lo đời sống cán công nhân viên, xây dựng mơi trường văn hóa doanh nghiệp ngày tốt Tình hình kinh tế giới nhiếu biến động, xuất ngày nhiều quy định khắt khe với sản phẩm thực phẩm chế biến tươi sống nhập nước, Công ty cần nâng cao lực cập nhật phân tích thơng tin tình trạng pháp lý, luật pháp, quy định hành nhập sản phẩm nước, tình hình biến động kinh tế… để phòng tránh giảm thiểu rủi ro giao kết hợp đồng xuất đặc biệt quốc gia chịu tác động ảnh hưởng khủng hoảng tài vừa qua Hiện nay, sản phẩm Cơng ty chưa thị trường nước ngồi biết đến nhiều, Cơng ty thụ động việc tìm kiếm khách hàng mở rộng thị trường Vì Cơng ty cần tăng cường nghiên cứu mở rộng thị trường, phát triển thương hiệu sản phẩm Công ty thương trường Giá nguyên vật liệu có nhiều biến động, tình trạng nguyên liệu ngày khan hiếm, Công ty nên giữ mối quan hệ tốt với công ty cung cấp đầu vào nước để thuận tiện việc chủ động đầu vào, mở rộng quan hệ với công ty khác để việc thu mua nguyên vật liệu đầu vào thuận lợi, làm giảm nguy thiếu hụt sản phẩm dẫn đến uy tín với khách hàng nước ngồi 72 Cơng ty cần tăng cường mở rộng quan hệ với đối tác nước ngồi để tìm đầu cho sản phẩm mình, từ tăng quy mơ xuất sản phẩm mình, góp phần đem lại nhiều lợi nhuận 5.2.2 Kiến nghị với quan Nhà nước Để khuyến khích hoạt động kinh tế đối ngoại khuyến khích xuất bên cạnh việc đảm bảo ổn định trị kinh tế cần giữ vững quan hệ hồ bình với nước khu vực giới, giữ vững mở rộng quan hệ hợp tác hữu nghị với nước, tạo bầu khơng khí thuận lợi cho hoạt động kinh doanh quốc tế nói chung hoạt động xuất đất nước nói riêng Tích cực kiềm chế lạm phát: Sự bất ổn giá nước hạn chế lớn cản trở hoạt động doanh nghiệp, kể doanh nghiệp kinh doanh xuất lẫn doanh nghiệp kinh doanh thị trường nội địa Ổn định giá đầu vào cho sản xuất không giúp doanh nghiệp dễ dàng xây dựng kế hoạch kinh doanh cho doanh nghiệp, mà giúp cho kinh tế phát triển ổn định vững Nhà nước nên có sách hỗ trợ doanh nghiệp xuất nói chung doanh nghiệp xuất thực phẩm chế biến nói riêng vốn, thực sách tín dụng hỗ trợ xuất Lựa chọn, tổ chức, hướng dẫn doanh nghiệp nước ta tham gia hội trợ triển lãm quốc tế tổ chức nước để giới thiệu quảng bá sản phẩm Việt Nam, chủ động tìm kiếm khách hàng ký kết hợp đồng xuất khẩu, tiếp cận với khoa học công nghệ Nhà nước cần phải đại hóa ngành hải quan, hàng năm tổ chức khóa huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ hải quan Luật vận tải quốc tế, Luật thuế tránh gây thiệt hại cho đơn vị kinh doanh XNK cho kinh tế quốc dân 73 TÀI LIỆU THAM KHẢO Hồ Thị Thu Anh Th.S Nguyễn Thị Hồng Mai, 2008 Giáo trình tốn quốc tế Hà Nội, Nhà xuất Thanh Niên Nguyễn Quang Hùng, 2010 Phân tích kinh tế doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập Hà Nội, Nhà xuất Tài Chính Đồn Hồng Lê, 2010 Đổi quản lý Nhà nước Xuất Nhập Khẩu nước ta điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế Đà Nẵng, Nhà xuất Đà Nẵng Nguyễn Thị Bình Minh, 2010 Kinh doanh quốc tế Trường Đại Học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh Lê Thị Uyên Trang, 2009 Quy trình giải pháp xuất Cơng ty TNHH MTV Việt Nam Kỹ Nghệ Súc Sản Vissan Luận văn tốt nghiệp cử nhân Quản Trị Kinh Doanh, Đại Học Hoa Sen, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam http://vef.vn/2011-03-15-ngoai-thuong-voi-nhat-ban-se-anh-huong-nghiemtrong-boi-dong-dat http://tapchicongnghiep.vn/News/channel/1/News/160/13589/Chitiet.html http://www.chobinhtay.gov.vn/NewsDetail.aspx?id=8534 http://vietnam.vnanet.vn/vnp/vi-vn/13/251/251/29546/default.aspx http://nld.com.vn/20111021021013583p1014c1088/vissan-thuong-hieu-hangdau-viet-nam.htm 74 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Một Số Sản Phẩm Của Doanh Nghiệp      ... viên Dương Thị Min NỘI DUNG TÓM TẮT DƯƠNG THỊ MIN Tháng năm 2012 “Phân Tích Thực Trạng Và Một Số Giải Pháp Nhằm Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Xuất Khẩu Tại Công Ty VISSAN” DUONG THI MIN June 2012... phố Hồ Chí Minh chợ đầu mối quản lý 600 điểm bán 10 55 Cửa Hàng Giới Thi u Sản phẩm 700 đại lý hàng chế biến Thành phố Hồ Chí Minh Tỉnh, Thành nước Hệ thống Siêu thị: Đáp ứng sống văn minh người... thuật Lập kế hoạch sửa chữa, bao bì, thay máy móc, trang thi t bị, thực kiểm tra định kỳ trang thi t bị, lập kế hoạch phân bổ, bổ sung thi t bị Nghiên cứu sản phẩm đối thủ cạnh tranh đánh giá
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY TNHH MTV VISSAN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH THƯƠNG MẠI, PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY TNHH MTV VISSAN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH THƯƠNG MẠI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay