PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY TNHH MTV VISSAN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH THƯƠNG MẠI

88 31 0
  • Loading ...
1/88 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 11:50

... viên Dương Thị Min NỘI DUNG TÓM TẮT DƯƠNG THỊ MIN Tháng năm 2012 “Phân Tích Thực Trạng Và Một Số Giải Pháp Nhằm Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Xuất Khẩu Tại Công Ty VISSAN” DUONG THI MIN June 2012... phố Hồ Chí Minh chợ đầu mối quản lý 600 điểm bán 10 55 Cửa Hàng Giới Thi u Sản phẩm 700 đại lý hàng chế biến Thành phố Hồ Chí Minh Tỉnh, Thành nước Hệ thống Siêu thị: Đáp ứng sống văn minh người... thuật Lập kế hoạch sửa chữa, bao bì, thay máy móc, trang thi t bị, thực kiểm tra định kỳ trang thi t bị, lập kế hoạch phân bổ, bổ sung thi t bị Nghiên cứu sản phẩm đối thủ cạnh tranh đánh giá
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY TNHH MTV VISSAN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH THƯƠNG MẠI, PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY TNHH MTV VISSAN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH THƯƠNG MẠI

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay