PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG GIAO NHẬN HÀNG HÓA NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIAO NHẬN VÀ VẬN TẢI QUỐC TẾ HOÀN THÀNH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH THƯƠNG MẠI

81 6 0
  • Loading ...
1/81 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 11:49

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH ********* DƯƠNG TƠN TÚ PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG GIAO NHẬN HÀNG HĨA NHẬP KHẨU TẠI CƠNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIAO NHẬN VÀ VẬN TẢI QUỐC TẾ HOÀN THÀNH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH THƯƠNG MẠI Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 6/2012 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM ********* DƯƠNG TÔN TÚ PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG GIAO NHẬN HÀNG HĨA NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIAO NHẬN VÀ VẬN TẢI QUỐC TẾ HOÀN THÀNH Ngành: Quản Trị Kinh Doanh Thương Mại LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Người hướng dẫn: Th.S NGUYỄN THỊ BÍCH PHƯƠNG Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 06/2012 Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp Đại học khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG GIAO NHẬN HÀNG HĨA NHẬP KHẨU TẠI CƠNG TY TNHH GIAO NHẬN VÀ VẬN TẢI QUỐC TẾ HỒN THÀNH ” DƯƠNG TƠN TÚ, sinh viên khóa 34, ngành Quản Trị Kinh Doanh Thương Mại, bảo vệ thành công trước hội đồng vào ngày _ ThS Nguyễn Thị Bích Phương Giáo viên hướng dẫn, Ngày Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo (chữ ký, họ tên) Ngày tháng tháng năm Thư ký hội đồng chấm báo cáo (chữ ký, họ tên) năm Ngày tháng năm LỜI CẢM TẠ Qua thời gian thực tập tiếp cận thực tế công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Giao Nhận Vận Tải Quốc Tế Hồn Thành, tơi tiếp xúc mở rộng tầm nhìn Những kiến thức tiếp thu trường lớp thực tế hành trang vô quý báu cho bước đường tương lai Sau nỗ lực thân cố gắng hồn thiện đề tài, Tơi xin chân thành gởi lời cảm ơn đến tất người giúp đỡ Trước hết xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc cha mẹ - Những Người nuôi dưỡng nên người ngày hơm nay, khơng có đo cơng lao to lớn Vì Con cố gắng phấn đấu trở thành người tốt, người thành đạt có ích cho gia đình xã hội Tơi xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến thầy cô giáo Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh nói chung, Ban chủ nhiệm thầy giáo khoa Kinh Tế nói riêng hướng dẫn, dạy cho tơi kiến thức hữu ích Đặc biệt xin gửi lời cảm ơn đến cô Nguyễn Thị Bích Phương, tận tình hướng dẫn tơi q trình học tập hồn thành khóa luận tốt nghiệp Cám ơn anh, chị công ty TNHH TM DV giao nhận vận tải quốc tế Hồn Thành giúp đỡ tơi q trình thực tập có đóng góp ý kiến thực tế Tôi xin chân thành cảm ơn đến tất người! Kính chúc người sức khỏe, thành đạt hạnh phúc TP Hồ Chí Minh, 30/05/2012 Dương Tơn Tú NỘI DUNG TĨM TẮT DƯƠNG TƠN TÚ Tháng 05 năm 2012 “Phân Tích Hoạt Động Giao Nhận Hàng Hóa Nhập Khẩu Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Giao Nhận Và Vận Tải Quốc Tế Hoàn Thành” DƯƠNG TÔN TÚ May 2012 “Analyzing Activities To Deliver Import Goods At Hoan Thanh Import - Export Freigh Forwarding Co.,Ltd” Cùng với phát triển ngoại thương, thị trường dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập Việt Nam thời gian qua có bước phát triển khả quan, với mức tăng trưởng bình quân hàng năm 20-25%, ngành giao nhận Việt Nam góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế đất nước Khóa luận “Phân Tích Hoạt Động Giao Nhận Hàng Hóa Nhập Khẩu Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Giao Nhận Vận Tải Quốc Tế Hoàn Thành” tập trung phân tích tình hình hoạt động kinh doanh, sâu phân tích hoạt động giao nhận hàng hóa nhập công ty, thấy điểm mạnh, điểm yếu; nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động giao nhận cơng ty Trên sở phân tích đánh giá, dự báo triển vọng thị trường giao nhận, khóa luận đề xuất giải pháp hồn thiện hoạt động giao nhận cho cơng ty Hồn Thành thời gian tới Khóa luận sử dụng nguồn số liệu thứ cấp từ phòng ban cơng ty chủ yếu năm 2010-2011 nguồn liệu thứ sơ cấp thu từ kết điều tra Bảng câu hỏi khảo sát khách hàng đầu năm 2012 cơng ty Hồn Thành Các phương pháp nghiên cứu sau sử dụng đề tài: Phương pháp thống kê mô tả, phương pháp so sánh, phương pháp phân tích tổng hợp, phân tích SWOT MỤC LỤC Trang DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii DANH MỤC CÁC BẢNG ix DANH MỤC CÁC HÌNH x DANH MỤC PHỤ LỤC xi CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề .1 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Cấu trúc luận văn CHƯƠNG TỔNG QUAN 2.1 Tổng quan hoạt động giao nhận Việt Nam .4 2.2 Tổng quan cơng ty Hồn Thành 2.2.1 Giới thiệu công ty 2.2.2 Quá trình hình thành phát triển 2.2.3 Chức năng, nhiệm vụ công ty 2.2.4 Cơ cấu tổ chức, máy quản lý công ty 2.2.5 Tình hình nhân cơng ty Hoàn Thành 10 2.3 Đặc điểm hoạt động kinh doanh công ty 11 2.3.1 Lĩnh vực hoạt động 11 2.3.2 Hoạt động kinh doanh công ty Hoàn Thành 12 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 14 3.1 Cơ sở lí luận 14 3.1.1 Dịch vụ giao nhận xuất nhập 14 3.1.2 Người giao nhận 16 3.1.3 Quy trình giao nhận hàng hóa nhập 22 v 3.1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động giao nhận 25 3.2 Phương pháp nghiên cứu .27 3.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 27 3.2.2 Phương pháp xử lý số liệu 27 3.2.3 Phương pháp phân tích 27 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 28 4.1 Tình hình hoạt động kinh doanh cơng ty năm gần 28 4.1.1 Kết hoạt động kinh doanh năm 2009-2011 28 4.1.2 Khách hàng công ty 29 4.2 Quy trình giao nhận hàng hóa nhập cơng ty TNHH Hoàn Thành .30 4.3 Phân tích hoạt động giao nhận hàng nhập công ty năm 20102011 32 4.3.1 Doanh thu hoạt động giao nhận công ty 32 4.3.2 Khối lượng hàng giao nhận công ty 32 4.3.3 Giao nhận hàng nhập theo phương thức vận tải 33 4.3.4 Giao nhận hàng nhập theo hình thức gom hàng 35 4.3.5 Giao nhận hàng nhập theo thị trường 35 4.3.6 Giao nhận hàng nhập theo sản phẩm 37 4.4 Nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động giao nhận công ty 38 4.4.1 Nhân tố bên 38 4.4.2 Nhân tố bên 44 4.5 Đánh giá hoạt động giao nhận hàng nhập công ty 51 4.5.1 Hiệu kinh doanh dịch vụ giao nhận công ty 51 4.5.2 Ưu nhược điểm hoạt động giao nhận cơng ty Hồn Thành 52 4.5.3 Ma trận SWOT nhân tố ảnh hưởng hoạt động giao nhận công ty 54 4.6 Các giải pháp đẩy mạnh hoạt động cung ứng DV giao nhận hàng hóa cơng ty Hồn Thành 55 vi 4.6.1 Định hướng phát triển công ty thời gian tới 55 4.6.2 Các giải pháp nâng cao hiệu cung cấp dịch vụ giao nhận Hoàn Thành 56 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 61 5.1 Kết luận 61 5.2 Kiến nghị .62 5.2.1 Đối với Nhà nước 62 5.2.2 Đối với Hiệp hội giao nhận 63 TÀI LIỆU THAM KHẢO 64 PHỤ LỤC 64 vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT B/L Vận đơn đường biển CFS Container Freight Station, nơi giao nhận phục vụ hàng lẻ để chuyên chở Container C/O Giấy chứng nhận xuất xứ Cont Container ĐL Đại lý DN Doanh nghiệp D/O Lệnh giao hàng DT Doanh thu DV Dịch vụ FDI Vốn đầu tư nước FIATA Liên đoàn hiệp hội giao nhận quốc tế ICD Inland Container Spot, thường dịch Cảng khô Cảng nằm sâu nội địa, bến cảng Hàng hóa xuất nhập chủ yếu container chung chuyển làm thủ tục GN Giao nhận LNTT Lợi nhuận trước thuế L/C Letter of credit ( tốn tín dụng thư) TT Tỉ trọng Tue Twenty feet Eqivalent Unit, đơn vị quy đổi chuẩn cho tất container 20 tấn, dài 19.1 feet, dung tích 30.5 m VCCI Phòng Thương Mại Công nghiệp Việt Nam XNK Xuất nhập viii DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1 Tình Hình Nhân Sự Cơng Ty Hồn Thành năm 2012 11 Bảng 4.1 Tình Hình Doanh Thu Lợi Nhuận Công Ty Năm 2009- 2011 28 Bảng 4.2 Số Lượng Khách Hàng 29 Bảng 4.3 Doanh Thu Công Ty năm 2010, 2011 32 Bảng 4.4 Khối Lượng Hàng Giao Nhận Công Ty năm 2010-2011 32 Bảng 4.5 Cơ Cấu Doanh Thu Giao Nhận Hàng Theo Phương Thức Vận Tải 33 Bảng 4.6 Cơ Cấu Khối Lượng Giao Nhận Hàng Nhập Khẩu Theo Loại Hình Vận Tải 34 Bảng 4.7 Khối Lượng Doanh Thu Giao Nhận Hàng Nhập Khẩu Theo Các Phương Thức Gom Hàng 35 Bảng 4.8 Khối Lượng Giao Nhận Công Ty Hoàn Thành Theo Thị Trường năm 2011 36 Bảng 4.9 Hiệu Quả Kinh Doanh Dịch Vụ Giao Nhận Công Ty 51 Bảng 4.10 Hiệu Quả Kinh Doanh Dịch Vụ Giao Nhận Công Ty Theo Phương Thức Vận Tải 51 Bảng 4.11 Ma Trận SWOT 54 ix Thủ tục hành ngày cải cách tiện kinh doanh, tiến đến trình độ nhân viên, bồi hoạt động Logicstic dưỡng chuyên môn, thu hút nhân viên W7O123: Liên kết, tăng cường vốn đầu tư Thách thức (T) ST Cạnh tranh ngày S12345T14: Cạnh tranh gay gắt chất lượng giá, WT W1T23: Theo sát tình hình hoạt động công ty Chất lượng sở hạ tầng nâng cao uy tín yếu Khó khăn làm thủ tục hải quan Biến động kinh tế giới Việt Nam 4.6 Các giải pháp đẩy mạnh hoạt động cung ứng DV giao nhận hàng hóa cơng ty Hồn Thành 4.6.1 Định hướng phát triển công ty thời gian tới Dựa vào tình hình kinh tế giới nước, dựa vào khả tài nguồn nhân lực, điểm mạnh yếu, bảng đánh giá khách hàng, hội nhân tố ảnh hưởng, sở quan trọng cho công ty để đề phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2012 năm tới 2013 So với các đối thủ cạnh tranh, Hồn Thành q nhỏ bé quy mơ dịch vụ, sở vật chất Trong thời gian tời công ty dự định chi 15% lợi nhuận sau thuế hàng năm vào tái đầu tư, mua thêm phương tiện làm hàng như: xe tải, xe đầu kéo, hệ thống thiết bị cần thiết khác Ngồi cơng ty dự định mở rộng quy mô, tăng cường nhân viên, mở rộng thêm chi nhánh để đáp ứng nhu cầu khách hàng nhiều Đẩy mạnh xúc tiến thương mại, hoạt động marketing 55 Hoàn thiện mặt quản lý, giúp tiết kiệm chi phí, nâng cao chất lượng dịch vụ Mở rộng thị trường, đối tượng khách hàng, tăng cường thêm khâu giao nhận hàng xuất mở rộng thêm dịch vụ giao nhận 4.6.2 Các giải pháp nâng cao hiệu cung cấp dịch vụ giao nhận Hồn Thành ™ Mở rộng thị trường Cơng ty Hoàn Thành cần phải mở rộng thị trường kinh doanh hoạt động dịch vụ giao nhận Đây biện pháp hữu hiệu để đạt mục tiêu lợi nhuận, mục tiêu củng cố, tăng trưởng cách ổn định mà định hướng công ty đề Khi thị trường mở rộng cho dù khu vực thị trường có biến động khơng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động tồn cơng ty Có mở rộng thị trường đảm bảo lợi ích lâu dài cơng ty cán công nhân viên, nâng cao triển vọng phát triển công ty Do nguồn nhân lực, tài cơng ty hạn chế, cơng ty nên tập trung mở rộng thị trường theo chiều sâu, thị trường có cơng ty thu hút thêm nhiều khách hàng giữ chân khách hàng cũ Công ty củng cố, thiết lập quan hệ lâu dài với khách hàng truyền thống chất lượng dịch vụ, việc mở rộng phạm vi dịch vụ Để làm việc này, cơng ty cần khơng ngừng hồn thiện quy trình giao nhận mình, đồng thời xem xét lại thời gian thực dịch vụ cho nhanh chóng Ngồi ra, để dịch vụ công ty khách hàng lựa chọn việc trì mối quan hệ thân thiết với khách hàng sau họ sử dụng dịch vụ điều quan trọng Bộ phận sale-marketing cơng ty thực hình thức như: gọi điện hỏi thăm khách hàng, giữ liên lạc email thường xuyên, tặng quà vào dịp đặc biệt năm Đồng thời cơng ty kí với khách hàng thường xun gói phí DV giảm giá theo hợp đồng dài hạn, hay có số lượng lớn quy định giao nhận cont tuần, tháng giảm giá cho khách Để tìm thêm khách hàng mới, cơng ty liên kết với công ty lớn lĩnh vực kinh doanh dịch vụ Logistics Việt Nam có thêm nguồn hàng 56 cách ổn định thời gian dài, công ty tăng cường công tác xúc tiến: quảng cáo, tuyên truyền để khách hàng biết đến công ty Nhờ ưu công ty phương tiện vận tải, nhận giá cước rẻ từ hãng tàu, công ty cần phát huy mạnh để đưa đến DV với giá thấp so với đối thủ cạnh để thu hút khách hàng ™ Đa dạng hóa sản phẩm Hiện tại, ngành nghề kinh doanh công ty bao gồm hầu hết dịch vụ liên quan đến giao nhận vận tải Tuy nhiên thực tế hoạt động, có vài dịch vụ số cơng ty trọng đem lại doanh thu lớn, ví dụ dịch vụ hàng nhập đường biển, hàng nhập đường hàng không, hàng nhập đường bộ… Còn dịch vụ khác chưa cơng ty trọng tới hoạt động cầm chừng như: dịch vụ giao hàng lẻ, dịch vụ giao nhận hàng xuất … Thực tế cho thấy nhu cầu sử dụng dịch vụ ngày tăng cao hứa hẹn đem lại mức doanh lợi lớn Nếu công ty khai thác mảng tốt cho phát triển tương lai Đối với dịch vụ như: giao hàng lẻ, thuê kho, vận tải dịch vụ đóng gói , nguồn vốn hạn chế, cơng ty chủ yếu thuê trang thiết bị để thực dịch vụ giá thành đầu vào tương đối cao, dẫn đến khả cạnh tranh Cơng ty giải vấn đề cách tìm kiếm đối tác tin cậy để thuê thêm kho bãi hợp tác hình thức nhà vận tải độc quyền (như nhà cung ứng) Điều quan trọng công ty phải xây dựng mối quan hệ thân thiết với nhà cung ứng để hưởng ưu đãi giá Từ ưu đãi đó, giá thành đầu vào dịch vụ giảm xuống khách hàng dần tăng lên Tuy nhiên khai thác thêm sản phẩm mới, công ty cần phải bảo đảm chất lượng dịch vụ, phấn đấu để tất khách hàng hài lòng, khơng khách hàng cho dịch vụ cơng ty “bình thường” Nếu dịch vụ tốt để lại ấn tượng cho khách hàng có hội tiếp tục hợp tác Đối với Hoàn Thành, để tạo nên khác biệt, công ty cần tư vấn hỗ trợ khách hàng lựa chọn gói cước DV cho phù hợp Cung cấp cho khách hàng biết DV công ty như: đưa lời khuyên điều khoản hợp đồng ngoại thương, giải thích điều khoản phức tạp để khách hàng không hiểu sai, dẫn đến tranh chấp, 57 tư vấn thị trường pháp luật có liên quan đến hoạt động giao nhận xuất nhập khẩu, tư vấn việc lựa chọn hãng tàu có uy tín độ tin cậy cao, tuyến đường, thủ tục xuất nhập khẩu, thuế Làm công ty thực tốt phương châm hoạt động công ty là: “Hồn thành tốt cơng việc cho q khách hàng niềm hạnh phúc chúng tơi” ™ Hồn thiện công tác xúc tiến Xúc tiến thương mại đem lại hiệu lớn thực tốt Hiện này, số doanh nghiệp không theo đuổi chiến lược xúc tiến lâu dài Nhưng để tìm giữ vững tăng thêm nguồn khách hàng cho cơng ty Hồn Thành cần quan tâm đến vấn đề Đẩy mạnh công tác xúc tiến để khách hàng biết đến cơng ty nhiều Cơng ty áp dụng hình thức xúc tiến quảng cáo, quan hệ khách hàng như: - Tham gia vào kiện, chương trình thể thao, văn hóa, liên doanh với công ty lớn mạnh đó, mạnh kho bãi, mạnh vốn đầu tư - Viết thơng tin hữu ích cơng ty báo chí, truyền hình - Đăng thơng tin giới thiệu internet - Nhờ người sử dụng DV hài lòng với DV cơng ty, giới thiệu cho khách hàng - Mở thêm nhiều ứng dụng trang web để khách hàng tiện dụng tra lịch tàu chạy, tra vị trí container, tra biểu thuế, luật doanh nghiệp, ™ Nâng cao số lượng chất lượng nguồn nhân lực Với đội ngũ nhân viên cơng ty nên tuyển dụng thêm nhân viên để đáp ứng vị trí thiếu cơng ty Các vị trí cơng ty cần tuyển dụng quản trị mạng, bán hàng, quan hệ chăm sóc khách hàng, có cơng ty có hội phát triển thị trường, tìm kiếm khách hàng Bên cạnh việc tuyển dụng nhân viên công ty nên trọng đến khâu tổ chức, đào tạo nhằm nâng cao trình độ chun mơn cho nhân viên cũ trước thay đổi thị trường Cụ thể công ty cần thường xuyên tổ chức: 58 + Các khóa học nghiệp vụ ngoại thương, nghiệp vụ toán quốc tế, giao tiếp khách hàng, đào tạo thêm luật pháp cho cán kinh doanh + Các chương trình đạo tạo nâng cao nghiệp vụ giao nhận như: Nâng cao nghiệp vụ dịch vụ thuê giao nhận, vấn đề pháp lý cung ứng dịch vụ Logistics VCCI tổ chức; Khai báo hải quan thuế ĐH Kinh tế tổ chức hướng dẫn thông tư thuế cục hải quan tổ chức Đồng thời công ty phải tạo động lực làm việc thơng qua sách đãi ngộ khuyến khích nhân viên hồn thành tốt cơng việc, hỗ trợ nhân viên phí cơng tác, tăng lương cho nhân viên tương xứng với mức tăng giá hàng tiêu dùng, cho nhân viên hội thăng tiến phù hợp với lực làm việc, để giữ chân nhân viên có cơng ty Do nhân viên công ty đảm nhận mảng công việc định nên cần đề quy chế phù hợp gắn bó trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền hạn với lợi ích cá nhân mơi trường làm việc thoải mái, dân chủ hợp tác để phát huy hết khả đóng góp cho công việc chung Công ty cần tổ chức chương trình giao lưu để nhân viên làm quen với nhau, tạo bầu khơng khí vui vẻ đồng thời giúp trau dồi kinh nghiệm, giúp đỡ công việc, tạo nên đoàn kết, gắn kết có trách nhiệm thành viên cơng ty Điểm mạnh công ty mối quan hệ nhân viên cấp tốt, có mối quan hệ chặt chẽ công việc, thành viên hỗ trợ giải khó khăn, khúc mắt cơng việc cách nhanh chóng, cần phát huy ™ Tăng cường nguồn vốn Do vốn nên cơng ty gặp nhiều khó khăn hoạt động kinh doanh Do đó, Hồn Thành muốn mở rộng quy mơ kinh doanh, có dịch vụ giá trị lớn cần xem xét đến việc tăng cường vốn Tăng vốn, giúp công ty đầu tư mua thêm phương tiện làm hàng, phục vụ hoạt động giao nhận như: xe kéo, cần cẩu, xe tải, xe nâng, Công ty cần bổ sung thêm hệ thống định vị, liên lạc nhằm kiểm sốt quy trình giao nhận chặt chẽ xử lí tình bất ngờ để khơng ảnh hưởng đến tiến độ cơng việc Ngồi có nguồn vốn lớn, cơng ty thực lơ hàng có giá trị lớn mà hãng tàu đòi hỏi phải ứng trước tiền cước tàu Có nguồn vốn, công 59 ty thực thuận lợi việc tăng cường số lượng chất lượng nguồn nhân lực, tăng cường công tác xúc tiến, đa dạng hóa sản phẩm… 60 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Ngành kinh doanh dịch vụ giao nhận ngành kinh doanh mẻ doanh nghiệp Việt Nam Tuy hoạt động năm, công ty TNHH Thương mại dịch vụ giao nhận vận tải quốc tế Hoàn Thành bắt đầu tạo uy tín niềm tin khách hàng lĩnh vực kinh doanh dịch vụ giao nhận Phân tích tình hình giao nhận cơng ty năm qua cho thấy cơng ty Hồn Thành mạnh dịch vụ giao nhận hàng nhập khẩu, hàng nhập đường đường biển Doanh thu, lợi nhuận hoạt động kinh doanh giao nhận qua năm tăng, thị trường ngày mở rộng, khách hàng tăng, chứng tỏ công ty đà phát triển Tuy kết phân tích hoạt động giao nhận cơng ty nhiều hạn chế: chưa khai thác nhiều loại hình dịch vụ, đặc biệt dịch vụ giao nhận xuất khẩu, khách hàng số lượng hàng giao nhận nhỏ lẻ, giá trị lượng hàng không cao… Các hoạt động marketing, nghiên cứu thị trường, tìm kiếm khách hàng cơng ty chưa có, kho bãi, phương tiện vận tải thiếu, chưa có kho chun dụng, nguồn nhân lực cơng ty thiếu yếu nghiệp vụ… Vì vậy, để hồn thiện cơng tác giao nhận mình, cơng ty cần thực đồng giải pháp sau: mở rộng thị trường, đa dạng hóa loại hình dịch vụ, tăng cường chất lượng dịch vụ, hoàn thiện công tác Marketing, công tác tổ chức, quản lý Về phía Nhà nước Hiệp hội giao nhận cần có biện pháp hỗ trợ sách, thuế, xây dựng sở hạ tầng để hoạt động giao nhận cơng ty nói riêng ngành giao nhận Việt Nam phát triển với tiềm 61 5.2 Kiến nghị 5.2.1 Đối với Nhà nước Tiếp tục ban hành hoàn thiện hệ thống pháp luật: thuế, đầu tư, thủ tục hải quan…cho qn thơng thống, đồng thời có sách khuyến khích để doanh nghiệp vừa nhỏ đứng vững thị trường nước Lắng nghe ý kiến doanh nghiệp quần chúng để hồn thiện sách, pháp luật Có sách ưu đãi vay vốn nhằm giúp đỡ cơng ty mở rộng thị trường hoạt động Điều tiết để hạn chế tác động giá xăng dầu tỉ giá ngoại tệ ảnh hưởng đến ngành xuất nhập giao nhận Mở rộng mối quan hệ hợp tác với nhiều nước giới, thu hút vốn đầu tư FDI nhiều vào nghành vận tải, giúp doanh nghiệp có điều kiện mở rộng thị trường, thu ngoại tệ cho quốc gia Và có vốn để đầu tư vào công nghệ đại, đầu tư xây dựng bến cảng, kho bãi, đội tàu lớn góp phần nâng cao lực cạnh tranh nước ta giao nhận quốc tế Cơ sở hạ tầng nhiều yếu kém, đặc biệt hệ thống giao thông đường bộ, gây nhiều khó khăn cho việc chun chở hàng hố, làm chậm tiến độ giao nhận hàng doanh nghiệp, phát sinh chi phí khơng đáng có, cần phải nâng cấp hoàn thiện Các cảng cần mở rộng xây dựng đại hơn, tránh trường hợp việc khai báo tải số cảng, số cảng khác lại người khai báo quy trình thủ tục rườm rà, thủ công gây thời gian Việc cấm biển báo quy định trọng tải xe chở hàng không hợp lí tuyến đường cầu gây khó khăn cho doanh nghiệp Những DV bắt buộc phải thực Việt Nam (đại lý tàu biển, kiểm dịch, kiểm đếm hàng, ) việc phải tuân theo hiệp định song phương, Việt Nam cần quy định giá tối thiểu nhằm tránh việc cạnh tranh hạ giá doanh nghiệp gây thất thu cho doanh nghiệp ngân sách nhà nước Giá xếp dỡ hàng hóa nên quy định mức tối thiểu để DN nước cạnh tranh khơng mức tối thiểu 62 Nghiên cứu ứng dụng tốt phương pháp khai hải quan điện tử, tổ chức khâu mang tính chuyên nghiệp giúp doanh nghiệp rút ngắn thời gian, công sức, tiết kiệm tiền bạc Điều đòi hỏi cán hải quan doanh nghiệp phải có kiến thức cần thiết khai hải quan điện tử để đảm bảo tiến trình giao nhận hàng 5.2.2 Đối với Hiệp hội giao nhận Nâng cao liên kết hợp tác nhà cung cấp dịch vụ giao nhận, logistics để phát huy vai trò ngành kinh tế mũi nhọn Việt Nam Nâng cao tính chuyên nghiệp, đề xuất định hướng phát triển dịch vụ giao nhận vận tải quốc tế phù hợp với xu hướng chung tồn cầu, đóng góp hiệu vào công phát triển kinh tế đất nước Việt nam Hiệp Hội kênh thơng tin kết nối tin tức giới cho tồn ngành việc cung cấp thông tin vấn đề cấp thiết phải quan tâm mực Bên cạnh thơng tin kết nối với tồn cầu, Hiệp Hội cần phổ biến văn bản, quy định luật nước nước để doanh nghiệp hoạt động pháp luật hiệu 63 TÀI LIỆU THAM KHẢO Hồng Văn Châu, 2005 Giáo trình vận tải giao nhận hàng hóa xuất nhập NXB Khoa học kĩ thuật Nguyễn Việt Tuấn, Lý Quang Diệu, 2009 Nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu, NXB Thanh Niên Nguyễn Thị Bích Phương, 2009 Nghiệp vụ ngoại thương Khoa Kinh Tế, Đại học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam Đoàn Thị Hồng Vân, 2010 Quản trị xuất nhập Nhà Xuất Bản Lao Động - Xã Hội Các trang web: www.customs.gov.vn www.mof.gov.vn www.mard.gov.vn www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=393&idmid=3&ItemID=10372 www.tongcucthongke.org.vn www.khaihaiquan.com www.vietship.vn http://translate.googleusercontent.com http://www.transimexsaigon.com/services.php?cid=7 http://chinhphu.vn 64 PHỤ LỤC BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT KHÁCH HÀNG Nhằm mục đích nâng cao chất lượng dịch vụ, Công ty TNHH TMDV Giao nhận vận tải quốc tế Hoàn Thành (Hoàn Thành) lấy ý kiến quý khách hàng Xin quý khách hàng vui lòng dành thời gian trả lời bảng câu hỏi khảo sát khách hàng Những câu hỏi phục vụ cho mục đích nghiên cứu, chúng tơi xin đảm bảo thông tin cung cấp từ khách hàng giữ kín Rất mong hợp tác q cơng ty để Hồn Thành cải thiện dịch vụ đáp ứng khách hàng tốt I Thông tin chung : ¾ Tên người đại diện cho ý kiến: ¾ Chức vụ: ¾ Cơng ty: ¾ Địa chỉ: II Thơng tin cụ thể : Anh (Chị) biết đến công ty Hồn Thành thơng qua: a Người quen giới thiệu c Phương tiện khác b Quảng cáo internet Đánh giá giá dịch vụ công ty: a Rất cao b Cao c Trung bình d Thấp e Rất thấp d Hơi e Quá Về loại dịch vụ Hoàn Thành cung cấp: a Rất đa dạng b Khá đa dạng c Trung bình Chất lượng dịch vụ nào? a Rất tốt b Tốt c Trung bình d Kém c Trung bình d Hơi chậm c Bình thường d Chưa tốt e Rất Tiến độ cơng việc hồn thành: a Rất nhanh b Nhanh e Rất chậm Về thái độ phục vụ nhân viên: a Rất tốt b Khá tốt không tốt Đánh giá chung mức độ thỏa mãn khách hàng: e Hoàn toàn a Rất hài lòng b Hài lòng c Bình thường d Khơng hài lòng e Rất khơng hài lòng Chân thành cám ơn hợp tác quý công ty! THỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐIỀU TRA Số Lượng Phỏng Vấn: 15 Doanh Nghiệp TỶ PHƯƠNG ÁN CÂU LỆ TỶ CÂU PHƯƠNG ÁN (%) LỆ (%) Người quen giới thiệu 86,7 Rất nhanh 0,0 Quảng cáo internet 6,7 Nhanh 6,7 Phương tiện khác 6,7 Trung bình 73,3 Hơi chậm 20 Rất chậm 0,0 Rất cao 0,0 Rất tốt 100 Cao 13,3 Khá tốt 0,0 Trung bình 86,7 Bình thường 0,0 Thấp 0,0 Chưa tốt 0,0 Rất thấp 0,0 Hồn tồn khơng tốt 0,0 Rất đa dạng 0,0 Rất hài lòng 13,3 Khá đa dạng 86,7 Hài lòng Trung bình 13,3 Hơi 60 Bình thường 26,7 0,0 Khơng hài lòng 0,0 Q 0,0 Rất khơng hài lòng 0,0 Rất tốt 0,0 Tốt 93,3 Trung bình 6,7 Kém 0,0 Rất 0,0 ... tục GN Giao nhận LNTT Lợi nhuận trước thuế L/C Letter of credit ( tốn tín dụng thư) TT Tỉ trọng Tue Twenty feet Eqivalent Unit, đơn vị quy đổi chuẩn cho tất container 20 tấn, dài 19.1 feet, dung... vi hoạt động lượng khách hàng công ty tăng qua năm, chất lượng dịch vụ khách hàng đánh giá tốt Tuy nhiên, bối cảnh kinh tế Việt Nam giới bất ổn nay, tình hình cạnh tranh ngày gay gắt, việc tìm... tiếp tục tăng số lượng chất lượng Theo thống kê Sở kế hoạch đầu tư Tp HCM năm 2011, trung bình tu n có cơng ty Logistics đời Mặc dù phát triển nhanh số lượng DN Logistics, song DN Việt Nam đa
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG GIAO NHẬN HÀNG HÓA NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIAO NHẬN VÀ VẬN TẢI QUỐC TẾ HOÀN THÀNH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH THƯƠNG MẠI, PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG GIAO NHẬN HÀNG HÓA NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIAO NHẬN VÀ VẬN TẢI QUỐC TẾ HOÀN THÀNH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH THƯƠNG MẠI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay