HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN GUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ NHIỆT ĐỚI LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH THƯƠNG MẠI

82 5 0
  • Loading ...
1/82 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 11:49

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH  ĐỒNG ĐỨC THÀNH HỒN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ NHIỆT ĐỚI LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH THƯƠNG MẠI Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 06/2012 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH  ĐỒNG ĐỨC THÀNH HỒN THIỆN CƠNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ NHIỆT ĐỚI Ngành: Quản Trị Kinh Doanh Thương Mại LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Người hướng dẫn: ThS ĐỖ MINH HỒNG Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 06/2012 Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “HỒN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ NHIỆT ĐỚI” ĐỒNG ĐỨC THÀNH, sinh viên khóa K34, ngành QUẢN TRỊ KINH DOANH THƯƠNG MẠI, bảo vệ thành công trước hội đồng vào ngày _ ThS Đỗ Minh Hoàng Người hướng dẫn Ngày tháng Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo Ngày tháng năm 2012 năm 2012 Thư ký hội đồng chấm báo cáo Ngày tháng năm 2012 LỜI CẢM TẠ Từ cắp sách đến trường, bên cạnh nỗ lực thân, nhận công ơn dạy dỗ quý thầy cô Nhân xin cảm ơn tất thầy dìu dắt tôi, cảm ơn công lao thầy cô khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh tận tình truyền đạt cho tơi kiến thức quý báu giảng đường sống Tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn đến gia đình tơi, cha mẹ tơi- người có công sinh thành, dưỡng dục nên người Đặc biệt xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cô Đỗ Minh Hồng - người tận tình giảng dạy, bảo hướng dẫn tơi suốt q trình học tập hoàn thành luận văn tốt nghiệp Tơi xin chân thành gửi lòng biết ơn đến tồn thể Ban Giám Đốc anh chị cán công nhân viên Công Ty Cổ Phần Phát Triển Và Đầu Tư Nhiệt Đới Ngồi cho tơi gửi lời cảm ơn tới quý anh chị, bạn bè, người thân… hết lòng ủng hộ giúp đỡ tơi thực đề tài Cuối xin gửi lời chúc tốt đẹp tới trường ĐH Nông Lâm TP Hồ Chí Minh, Cơng Ty Cổ Phần Phát Triển Và Đầu Tư Nhiệt Đới Chúc quý Thầy, quý Cô, q Anh Chị tồn thể bạn bè ln mạnh khỏe, hạnh phúc thành đạt Xin chân thành cảm ơn! Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 06 năm 2012 Sinh viên ĐỒNG ĐỨC THÀNH NỘI DUNG TÓM TẮT ĐỒNG ĐỨC THÀNH Tháng 06 năm 2012 “Hồn thiện cơng tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công Ty Cổ Phần Phát Triển Và Đầu Tư Nhiệt Đới” DONG DUC THANH June 2012 “Improve Training and Human Resource Development Mission at Tropical Development and Investment Corporation” Hiện khoa học công nghệ ngày phát triển vũ bão, cho dù khoa học công nghệ có phát triển nữa, khơng thể phủ nhận vai trò người ngày trở nên quan trọng tổ chức Con người đào tạo, phát triển với đầy đủ trình độ kiến thức kỹ cần thiết nhân tố định đến thành công hay thất bại tổ chức Đặc biệt thời kì kinh tế suy thối tồn cầu lạm phát tăng cao Hàng ngàn doanh nghiệp nước bị phá sản ngày khoảng số tiến hành giảm biên chế để cắt giảm chi phí Thì lúc này, người trở thành yếu tố quan trọng định sống doanh nghiệp Vì vậy, khóa luận tập trung nghiên cứu đặc điểm, thực trạng công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công Ty Cổ Phần Phát Triển Và Đầu Tư Nhiệt Đới Cụ thể khóa luận sâu vào nghiên cứu mặt sau: Thực trạng công tác đào tạo nguồn nhân lực, nhận diện yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động cơng ty Khóa luận đánh giá hoạt động đào tạo định hướng phát triển nguồn nhân lực, qua phản ánh cách khách quan công tác tuyển dụng đào tạo, mặt đạt được, điểm hạn chế… đề xuất số giải pháp góp phần hồn thiện cơng tác giúp Cơng ty ngày hồn thiện hơn, tốt Khóa luận sử dụng kết bảng câu hỏi điều tra 67 nhân viên nguồn số liệu thứ cấp phòng ban cơng ty Các phương pháp nghiên cứu sau sử dụng : thống kê mơ tả, so sánh, phân tích tổng hợp MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH MỤC CÁC BẢNG viii DANH MỤC CÁC HÌNH viii DANH MỤC PHỤ LỤC x CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu ngiên cứu 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Cấu trúc luận văn tốt nghiệp CHƯƠNG TỔNG QUAN 2.1 Tổng quan tài liệu nghiên cứu 2.2 Tổng quan công ty 2.2.3 Chức nhiệm vụ công ty 2.2.4 Cơ cấu tổ chức công ty 2.3 Đặc điểm thị trường, khách hàng đối thủ cạnh tranh CHƯƠNG NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Cơ sở lý luận 11 13 13 3.1.1 Khái niệm nguồn nhân lực 13 3.1.2 Khái niệm đào tạo phát triển nguồn nhân lực 13 3.1.3 Tác dụng công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực 14 3.1.4 Nguyên tắc công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực 15 3.1.5 Lý do, mục đích cơng tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực 15 3.1.6 Phân loại hình thức đào tạo 16 3.1.7 Quy trình đào tạo nguồn nhân lực doanh nghiệp 19 3.1.8 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu đào tạo phát triển nguồn nhân lực 23 3.2 Phương pháp nghiên cứu 25 v 3.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 25 3.2.2 Phương pháp xử lý số liệu 26 3.2.3 Phương pháp phân tích số liệu 26 CHƯƠNG KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 4.1 Thực trạng công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực 27 27 4.1.1 Tình hình lao động cơng ty qua năm 2009 – 2011 27 4.1.2 Kết cấu lao động công ty 28 4.1.3 Thực trạng công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực công ty 31 4.2 Đánh giá công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực công ty 39 4.2.1 Đánh giá công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực cấp quản lý 39 4.2.2 Đánh giá công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực công nhân viên công ty 41 4.3 Ưu nhược điểm công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực 49 4.3.1 Ưu điểm 49 4.3.2 Khuyết điểm 49 4.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác tuyển dụng đào tạo nguồn nhân lực cơng ty 50 4.4.1 Các yếu tố bên ngồi 50 4.4.2 Các yếu tố bên 52 4.5 Giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác tuyển dụng đào tạo nguồn nhân lực công ty 55 4.5.1 Định hướng phát triển cơng ty 55 4.5.2 Giải pháp hồn thiện công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực 55 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 64 5.1 Kết luận 64 5.2 Kiến nghị 65 5.2.1 Đối với phủ 65 5.2.2 Đối với giáo dục 66 TÀI LIỆU THAM KHẢO 68 vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BGĐ Ban giám đốc CBCNV Cán công nhân viên CĐ Cao đẳng CEO Chief Executive Officer – Giám đốc điều hành CNC Công nghệ cao CP Cổ phần CVNS Chuyên viên nhân ĐH Đại học ĐTB Điểm trung bình ĐVT Đơn vị tính ERP Enterprise Resource Planning – Hoạch định tài nguyên doanh nghiệp GDP Gross Domestic Product HĐQT Hội đồng quản trị LĐ TB&XH Lao động thương binh xã hội MBA Master of Business Administration NSLD Năng suất lao động NV Nhân viên NXB Nhà xuất TBP Trưởng phận TC Trung cấp TGĐ Tổng giám đốc THHH Trách nhiệm hữu hạn TLBQ Tiền lương bình quân TP Thành phố VNR VietNam Report vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh Của Công Ty Giai Đoạn 2009-2011 .11  Bảng 3.1 Tỷ Lệ Mẫu Ngẫu Nhiên Phân Tầng 25  Bảng 4.1 Tình Hình Lao Động Của Cơng Ty Từ Năm 2009 – 2011 27  Bảng 4.2 Kết Cấu Lao Động Của Công Ty Từ Năm 2009 – 2011 .29  Bảng 4.3 Kết Quả Đào Tạo Năm 2009 - 2011 .35  Bảng 4.4 Kết Quả Thực Hiện Chính Sách Duy Trì Và Sử Dụng Lao Động Sau Đào Tạo Năm 2011 .37  Bảng 4.5 Tình Hình Chi Phí Đào Tạo Nhân Sự 37  Bảng 4.6 Chi Phí Đào Tạo Nhân Sự Năm 2009 – 2011 .38  Bảng 4.7 Đánh Giá Của Cấp Quản Lý Về Công Tác Đào Tạo Hiện Nay 39  viii DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 2.1 Sơ Đồ Tổ Chức Công Ty Cổ Phần Phát Triển Và Đầu Tư Nhiệt Đới 8  Hình 3.1 So Sánh Đào Tạo Và Phát Triển Nguồn Nhân Lực 14  Hình 3.2 Quy Trình Đào Tạo Nguồn Nhân Lực Trong Doanh Nghiệp .19  Hình 3.3 Ba Mức Độ Của Kết Quả Đào Tạo Trong Doanh Nghiệp 23  Hình 4.1 Quy Trình Đào Tạo Hội Nhập Tại Công Ty Cổ Phần Phát Triển Và Đầu Tư Nhiệt Đới .31  Hình 4.2 Quy Trình Đào Tạo Nâng Cao Tại Cơng Ty Cổ Phần Phát Triển Và Đầu Tư Nhiệt Đới .32  Hình 4.3 Tỷ Lệ Nhân Viên Biết Về Mục Tiêu, Chiến Lược Kinh Doanh Của Công Ty Trong Những Năm Tới 40  Hình 4.4 Nhận Xét Của Nhân Viên Về Chính Sách Và Kế Hoạch Đào Tạo Của Công Ty 41  Hình 4.5 Nhận Xét Của Nhân Viên Về Năng Lực Làm Việc Hiện Tại Của Mình 42  Hình 4.6 Nhu Cầu Đào Tạo Nâng Cao Về Trình Độ Và Kỹ Năng Của Nhân Viên 42  Hình 4.7 Tỷ Lệ Nhân Viên Đã Từng Tham Gia Các Khóa Đào Tạo Nâng Cao Của Công Ty 43  Hình 4.8 Thực Trạng Chính Sách Đào Tạo Của Cơng Ty 44  Hình 4.9 Mục Tiêu Của Nhân Viên Khi Tham Gia Khóa Đào Tạo Do Công Ty Tổ Chức .45  Hình 4.10 Tỷ Lệ Số Nhân Viên Tự Tham Gia Các Khóa Đào Tạo Bên Ngồi 45  Hình 4.11 Nhận Xét Của Nhân Viên Về Nội Dung Đào Tạo 46  Hình 4.12 Nhận Xét Của Nhân Viên Về Giảng Viên Đào Tạo 47  Hình 4.13 Nhận Xét Của Nhân Viên Về Phương Pháp Đào Tạo .47  Hình 4.14 Ứng Dụng Kiến Thức Đào Tạo Vào Công Việc 48  ix b) Xây dựng khung chương trình đào tạo phát triển Sau phân tích cơng việc, có mơ tả cơng việc tất vị trí cơng ty Cần xác định giai đoan phát triển vị trí từ nhân viên lên quản lý cấp trung, từ quản lý cấp trung lên quản lý cấp cao Từ xây dựng chương trình thăng tiến cho nhân viên Ở giai đoạn thăng tiến có yêu cầu, tiêu chuẩn lực khác theo chiều hướng khó giần Do để đạt yêu cầu tiêu chuẩn lực, vị trí cơng việc cần đưa chương trình đào tạo phát triển Từ giúp hệ thống hóa chương trình đào tạo tồn cơng ty mẫu chuẩn cho việc xác định nhu cầu đào tạo Người đảm nhận vị trí cơng việc chủ động việc học, ý thức cao cho phát triển thăng tiến nghề nghiệp Khung chương trình đào tạo phát triển nguồn nhân lực cho vị trí cấp độ khác nên xây dựng cần phải nêu rõ thông tin sau : - Thông tin chung công việc - Định hướng phát triển vị trí - Các giai đoạn phát triển yêu cầu tiêu chuẩn lực - Nội dung chương trình đào tạo - Chương trình rèn luyện - Phương pháp đào tạo, huấn luyện Dựa khung chương trình đào tạo đánh giá nhân viên hàng năm, dựa kế hoạch làm việc thực tế nhân viên phụ trách phận lập kế hoạch trao đổi với nhân viên kế hoạch Sauk hi hai bên thống gởi phòng nhân Từ phòng nhân tổng hợp tất phận gởi cho TGĐ c) Gắn kết công tác tuyển dụng với công tác đào tạo chuyên môn nghiệp vụ Công tác tuyển dụng quan trọng cơng tác nhân nguồn cung cấp nhân lực cho công ty Tuy nhiên với đặc thù ngành nơng nghiệp cơng nghệ cao nguồn nhân lực Đa số theo phương pháp truyền thống, nên tuyển nhân viên công ty phải đào tạo chuyên môn nghiệp vụ từ đến tháng Để đảm báo trình học việc nhân viên thực cách hiệu quả, nhân viên học việc phải có cán hướng dẫn kèm cặp Vì 57 trình tuyển dụng diễn nhanh ạt q trình đào tạo khơng đáp ứng kịp Làm cho nhiều nhân viên sau khóa huấn luyện xong chưa đạt yêu cầu công việc Đây ngun nhân gây nhiều khó khăn tình trạng nhân viên làm việc không hiệu quả, nhân viên nghỉ việc cho thơi việc khơng đáp ứng cơng việc Để cải thiện tình hình cần kết hợp công tác tuyển dụng với công tác huấn luyện chun mơn nghiệp vụ Từ đảm bảo chất lượng nguồn nhân lực, kết đào tạo ứng dụng phát triển nguồn nhân lực d) Thay đổi nguồn kinh phí đào tạo Chi phí mối quan tâm hàng đầu doanh nghiệp, không riêng chi phí đào tạo, chi phí khác cần kiểm sốt chặt chẽ Do cơng tác đào tạo có ảnh hưởng lớn đến lực sản xuất kinh doanh nên doanh nghiệp cần phải thận trọng việc lên kế hoạch Nếu chi phí đầu tư thấp, ảnh hưởng đến chất lượng số lượng đào tạo Trước định hướng phát triển tương lai việc mở rộng quy mô hoạt động Công Ty Nhiệt Đới, công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực công ty phải quan tâm đầu tư nhiều Không dừng lại đó, kinh phí đào tạo tăng, phải quản lý sử dụng có hiệu quả, phân bổ phải hợp lý, tránh lãng phí tránh việc khơng dám sử dụng dẫn đến khơng hồn thành kế hoạch đào tạo, không phát triển nguồn nhân lực Có điều kiện thuận lợi kinh phí, cán quản lý mạnh dạn thiết lập kế hoạch đào tạo chuyên nghiệp, hiệu Họ có thêm động lực để thực tốt nhiệm vụ Các lớp đào tạo có quy mơ làm cho cán đào tạo có trách nhiệm hơn, tự họ cảm thấy cần phải nỗ lực công việc để xứng đáng với quan tâm từ phía cơng ty Kinh phí đào tạo dồi dào, phương tiện đầu tư nhiều hơn, thu hút nhiều người lao động tham gia học tập nghiêm túc, bên cạnh đáp ứng đòi hỏi từ phía học viên Ngồi ra, đảm bảo kinh phí, cơng ty gửi nhân viên học lớp bồi dưỡng bên tham gia đào tạo ngồi nước, học tập trình độ khoa học kỹ thuật tiên tiến Điều làm nâng cao chất lượng công tác đào tạo phát triển giúp công ty thực kế hoạch kinh doanh tương lai 58 Kinh phí cần hoạch định rõ ràng phải xem khoản đầu tư Không nên để phụ thuộc vào lợi nhuận hàng năm cơng ty Vì tính ổn định khơng cao dẫn đến việc lập thực kế hoạch đào tạo gặp nhiều khó khăn Đồng thời khoản kinh phí ổn định góp phần tạo ổn định sách phát triển nguồn nhân lực, giúp nhân viên nắm tốt để phát triển thân thăng tiến công việc e) Tăng cường công tác truyền thông nội Kênh truyền thông nội thông suốt, cởi mở tự nhiên hình thành Khi khơng có giao lưu, thấu hiểu chủ trương cơng ty, sách ban lãnh đạo, chắn nhân viên có cách hiểu phát tán thông điệp khác bên ngồi, gây nhiễu thơng tin hay thơng tin khơng đồng Mặt khác, méo mó thơng tin gây ức chế, phát sinh ấm ức dẫn đến nói xấu lãnh đạo, đồng nghiệp thơng tin thêu dệt đóng góp ý kiến, phản biện thức họp… Cơng Ty Nhiệt Đới cần tăng cường sử dụng công cụ cở để truyền đạt tầm nhìn – sứ mệnh, mục tiêu, chiến lược, sách chung cơng ty đến nhân viên bảng thông báo, tin nội bộ, họp giao ban Phần lớn truyền thơng đối nội khơng văn hố giao tiếp, chia sẻ lời, phạm vi nội dung công việc, mà nhu cầu mở lòng Người lãnh đạo giữ vai trò việc xây dựng kênh truyền thông nội nhu cầu giao tiếp cơng ty Do đó, trước người lãnh đạo phải thay đổi thái độ với nhân viên, tạo khơng khí gần gũi dân chủ, khuyến khích người biết nói nghe, phát huy tất kênh liên kết e-mail, điện thoại nội bộ, tin nội bộ, họp giao ban vui vẻ, thư động viên cấp với cấp dưới… Quan trọng tạo khơng khí để người cảm thấy tin cậy, thoải mái trao đổi, tâm với f) Khuyến khích nhân viên ứng dụng kiến thức, kỹ đào tạo công việc Tăng cường đào tạo biện pháp quan trọng đường để nâng cao tố chất cho nhân viên Việc nhân viên tham gia đào tạo có ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu đào tạo, ngày có nhiều nhân viên tham gia ủng hộ cho hoạt động đào tạo khơng nâng cao lực họ mà hiệu hoạt động sản 59 xuất kinh doanh gia tăng nhanh chóng Cơng ty cần giúp nhân viên nhận thức tầm quan trọng cần thiết đào tạo như: khai thác lực tiềm ẩn thân, tạo hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp,…từ đó, hình thành tính chủ động, tự giác tham gia đào tạo với thái độ tích cực Điều quan trọng mục tiêu cốt lõi việc đào tạo nhân viên công ty ứng dụng kiến thức, kỹ vào công việc thực tế tương lai Vì sau khóa đào tạo mà nhân viên không ứng dụng ứng dụng coi mục tiêu thất bại Như công tác đào tạo thể nhiệm vụ chức việc ứng dụng thành công Việc ứng dụng kiến thức kỹ sau đào tạo thành công hay thất bại phụ thuộc vào nhiều yếu tố : chương trình đào tạo, lực nhân viên, ủng hộ cấp quản lý…Nhưng thực tế cho thấy vấn đề nhiều nằm nhân viên cơng ty đào tạo Sự nhiệt tình nhân viên việc ứng dụng vào công việc sau đào tạo quan trọng Bởi lẽ cơng ty nên có sách ràng buộc khuyến khích nhân viên sau: - Sau kết thúc khóa đào tạo nhân viên phải viết báo cáo tóm tắt nội dung chương trình học, kiến thức kỹ tiếp thu - Đề xuất giải pháp, sáng kiến để giải vấn đề hay thực trạng mà công ty gặp phải - Lập kế hoạch ứng dụng kiến thức kỹ sau đào tạo đề xuất nguồn lực để thực cần - Các cấp quản lý ban lãnh đạo có trách nhiệm lắng nghe ghi nhận ý kiến đóng góp từ nhân viên Đồng thời phải thể phương tram chấp nhận thay đổi - Những đề xuất, ý tưởng, kế hoạch thực ứng dụng thành công tuyên dương khen thưởng - Công ty cần trích khoản ngân sách cho việc ứng dụng kế hoạch, ý tưởng, đề xuất khen thưởng cho việc ứng dụng sau đào tạo 60 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực giữ vai trò quan trọng, có tính chất định đến thành công hay thất bại tổ chức bối cảnh kinh tế Việt Nam giới Do đó, việc trọng xây dựng phát triển khâu đào tạo phát triển nguồn nhân lực vấn đề đặc biệt quan trọng Qua nội dung nghiên cứu trình bày khóa luận, rút số kết luận sau: - Trong thời buổi thiếu nhân lực giỏi công ty phải cạnh tranh để mời gọi người tài, tuyển dụng giữ nhân viên có chun mơn, có nhiệt huyết lòng trung thành với cơng ty thành công lớn Tuy nhiên nguồn nhân lực thị trường ln có giới hạn số lượng lực Nguồn nhân lực chất lượng cao Việt Nam không đủ để phục vụ cho doanh nghiệp, mà th nhân lực nước ngồi chi phí q cao Bởi lẽ doanh nghiệp Việt Nam nói chung Công Ty Cổ Phần Phát Triển Và Đầu Tư Nhiệt Đới nói riêng, muốn tồn phát triển cần thiết phải quan tâm đầu tư cho công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực nội bộ, đồng thời đòi hỏi lãnh đạo cơng ty phải có quan tâm mực tới cơng tác Bởi hồn thiện cơng tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực trình đầu tư lợi ích lâu dài ln ln phải cải tiến cho phù hợp với thời kỳ phát triển - Qua phân tích tình hình thực tế công tác nhận thấy Công Ty Cổ Phần Phát Triển Và Đầu Tư Nhiệt Đới có nhiều cố gắng việc đào tạo phát triển nguồn nhân lực, lập kế hoạch đào tạo, dự trù định hướng phát triển nguồn nhân lực, tăng thêm kinh phí đào tạo hàng năm, mở thêm nhiều lớp đào tạo nâng cao trình độ, kỹ năng, đảm bảo an toàn lao động, tổ chức tư vấn tâm lý…Đồng thời đánh giá khả thực công việc cách công bằng, công tác đào tạo phát triển nhằm tăng hội thăng tiến cho công nhân viên Tuy nhiên, bên cạnh yếu tố tích cực vài hạn chế cần khắc phục để hồn thiện cơng tác cơng ty: công nhân viên đa số chưa nắm mục tiêu, chiến lược, tầm nhìn – sứ mệnh, việc xác định nhu cầu lập kế hoạch đào tạo chưa xác, nhân viên thụ động công tác đào tạo, kinh phí đào tạo phát triển nguồn nhân lực không ổn định… Xuất phát từ thực trạng công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực, tác giả mạnh dạn đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác cho công ty tương lai tăng cường truyền thông nội bộ, xây dựng lại mô tả công việc – tiêu chuẩn lức, xây dựng chương trình đào tạo trình phát triển nghề nghiệp cho vị trí, xác định nguồn kinh phí đào tạo rõ ràng hàng năm, có sách khuyến khích nhân viên ứng dụng kiến thức kỹ đào tạo vào cơng việc Trong q trình thực khóa luận tác giả nhận thấy số hạn chế định khóa luận như: - Cỡ mẫu điều tra khơng lớn nên độ xác kết nghiên cứu mang tính chất tương đối - Các giải pháp mà tác giả đưa dựa nhận xét, đánh giá trình thực tập, quan sát vấn với lượng thời gian nghiên cứu không dài nên chưa thật bật sâu sát với tình hình thực tế 5.2 Kiến nghị 5.2.1 Đối với phủ Song song với nỗ lực không ngừng doanh nghiệp, hiệp hội Nhà nước cần phải có chủ trương, sách cụ thể nhằm xây dựng phát triển nguồn nhân lực có chất lượng, trình độ cao đáp ứng nhu cầu phát triển xã hội Có hệ cơng nhân viên giỏi chun mơn, vững vàng trình độ nhận thức, đủ sức đối đầu với thách thức Cũng từ mà cơng ty có nhiều điều kiện hội để tuyển chọn nguồn nhân lực tốt nhất, phù hợp nhất, nhằm đảm bảo cho phát triển bền vững công ty Để thực vấn đề nêu Nhà nước cần: 65 - Tăng cường lãnh đạo Đảng Nhà nước cho vừa đảm bảo tính thống giáo dục đào tạo vừa đảm bảo tính chủ động sáng tạo sở đào tạo, đồng thời đảm bảo nguồn cung ứng nhân viên có chất lượng cao cho doanh doanh nghiệp - Có sách tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tham gia đào tạo, xây dựng mơ hình liên kết đào tạo: Nhà nước - nhà trường - nhà doanh nghiệp, bước đầu hình thành mơ hình đào tạo chỗ - đào tạo doanh nghiệp - Tạo điều kiện để người lao động dễ dàng tiếp cận tiến thời kỳ nhằm góp phần tạo đội ngũ lao động có đầy đủ lực đại Tóm lại, người vốn quý định phát triển đất nước nói chung cơng ty nói riêng Vì vậy, đòi hỏi khơng có cơng ty mà nhà nước cần có cải tiến, đổi sách kinh tế, xã hội để thỏa mãn nhu cầu người góp phần mang lại hiệu cho công ty phát triển đất nước 5.2.2 Đối với giáo dục Hiện hệ thống giáo dục Việt Nam có nhiều bất cập bị doanh nghiệp lên tiếng Các trường ĐH/CĐ/TC mọc lên nhiều khắp tỉnh thành nước Các trường ngồi cơng lập tập trung đào tạo ngành tốn chi phí, chất lượng chưa đạt yêu cầu, mục tiêu lợi nhuận nhiều Các trường cơng lập mở đa ngành đào tạo, ngây tượng rối hệ thống hoạt động sai chức gây phân tán nguồn lực tài Bộ giáo dục cần phải kiểm tra rà soát giải thể trường khơng đạt chất lượng đào tạo, chun mơn hóa nhiệm vụ theo ngành nghề, chức cho trường Khi mà giới, công nghệ thay đổi cách nhanh chóng giáo dục cần phải đổi để phù hợp với tình hình thực tế Khơng nói nội dung chương trình đào tạo cần phải cập nhật phương pháp đào tạo cần phải thay đổi cho phù hợp Chẳng hạn việc tổ chức cho sinh viên tham quan, thực tập doanh nghiệp vào hè năm Từ tạo điều kiện để doanh nghiệp hỗ trợ nhà trường công tác đào tạo, giúp nhà trường sinh viên liên tục tiếp xúc cập nhật cơng nghệ Hoặc bỏ môn 66 lỗi thời, không thực cần thiết khỏi chương trình thay mơn học mới, khóa huấn luyện thực tế Sinh viên trường yếu kỹ cần thiết yếu để phục vụ cho công việc xã hội Đồng thời tư tưởng, đạo đức tâm lý chưa ổn định dẫn đến tình trạng nhảy việc thưởng xuyên làm ảnh hưởng đến trình phát triển thân doanh nghiệp Cần tăng cường khóa học, huấn luyện kỹ mềm cho sinh viên Tăng cường buổi sinh hoạt tư tưởng, đạo đức, tâm lý nghề nghiệp giúp sinh viên chuẩn bị điều kiện thiết yếu trường Tăng cường hướng dẫn, tư nghề nghiệp để sinh viên có định hướng cho thân từ sinh viên Từ sinh viên có thời gian để tìm hiểu nghiên cứu chun sâu lĩnh vực u thích đam mê Khi trường sinh viên nắm phần kiến thức chun mơn giúp dễ tìm việc làm phù hợp, hội phát triển cao giảm gánh nặng lớn cho doanh nghiệp nhận sinh viên tốt nghiệp 67 TÀI LIỆU THAM KHẢO Business Edge, 2005 Tạo động lực làm việc phải tiền NXB trẻ 117 trang Đinh Tiến Dũng Giáo trình Đào tạo phát triển nguồn nhân lực, Chương trình Giám Đốc Nhân Sự, Trường Doanh Nhân PACE Đồng Thị Thanh Phương, Nguyễn Thị Ngọc An, Quản trị nguồn nhân lực, NXB trẻ Lê Thành Hưng Giáo trình Quản trị nguồn nhân lực, Khoa Kinh Tế, Đại Học Nơng Lâm, TP.HCM Nguyễn Hồi Thảo Trang, 2009 Thực trạng giải pháp nâng cao hiệu tuyển dụng đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho nghiệp Cơng nghiệp hóa- Hiện đại hóa Việt Nam, luận văn Th.S Đại Học Kinh Tế, TP.HCM Nguyễn Hữu Thân, 1996 Quản trị nhân NXB Thống Kê, 433 trang Phạm Minh Hạc, 2001 Nghiên cứu người nguồn nhân lực vào cơng nghiệp hóa, đại hóa, NXB trẻ Trần Kim Dung, 2004 Quản trị nguồn nhân lực, NXB Thống Kê, 363 trang Trần Minh Tân, 2009 Nghiên cứu công tác tuyển dụng đào tạo nguồn nhân lực doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam, luận văn Th.S Đại Học Kinh Tế, TP.HCM Các Website: www.vef.vn www.doanhnhan360.com www.tamnhin.net www.gso.gov.vn www.vietnamnet.com.vn 68 PHỤ LỤC Phụ lục Bảng Câu Hỏi Phỏng Vấn Chuyên Gia BẢNG THĂM DỊ Ý KIẾN CHUN GIA VỀ CƠNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ NHIỆT ĐỚI Nhằm hồn thiện sách phát triển nguồn nhân lực cơng ty nên phòng nhân thực khảo sát để lấy ý kiến thực tế nhân viên Trên sở chúng tơi xây dựng sách, chế độ tốt cho phát triển nghề nghiệp anh chị phát triển công ty Rất mong nhận hợp tác anh chị Xin ông/bà vui lòng cho điểm thích hợp vào bảng bên : từ đến 5, với điểm thấp ( không đồng ý) , điểm cao ( đồng ý) Chỉ tiêu Công ty lập kế hoạch đào tạo hàng năm tốt Chính sách kinh phí đào tạo hàng năm cơng ty Trình độ nhân viên phù hợp, đáp ứng tốt yêu cầu công việc Công ty tổ chức đào tạo nhân viên tốt Hiệu làm việc sau đào tạo nhân viên công ty tăng lên Phổ biến cho nhân viên biết mục tiêu, chiến lược kinh doanh công ty Công tác đào tạo giúp phát triển trì nguồn nhân lực Vấn đề đào tạo cấp thiết Xin chân thành cảm ơn hợp tác giúp đỡ anh chị! 69 Điểm Phụ lục Bảng Câu Hỏi Phỏng Vấn Nhân Viên BẢNG THĂM DỊ Ý KIẾN NHÂN VIÊN VỀ CƠNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ NHIỆT ĐỚI Nhằm hồn thiện sách đào tạo phát triển nguồn nhân lực cơng ty nên phòng nhân thực khảo sát để lấy ý kiến thực tế Anh/ Chị vấn đề Từ sở chúng tơi cải thiện đưa sách, chế độ tốt cho phát triển nghề nghiệp Anh/ Chị phát triển công ty Rất mong nhận hợp tác anh chị Phần 1: Thơng tin cá nhân Bộ phận: ………………….Trình độ: …………Tuổi:……Giới tính: Nam Nữ Phần 2: Đánh giá nhân viên công tác tuyển dụng đào tạo nguồn nhân lực cơng ty Anh/Chị có biết mục tiêu, chiến lược kinh doanh công ty năm tới ? Biết rõ Biết hiểu nội dung Biết rõ chưa hiểu Khơng biết Đánh giá Anh/Chị sách, kế hoạch đào tạo công ty nào? Rất tốt Khá tốt Chưa tốt Khơng tốt Bình thường Với lực Anh/Chị nhận thấy làm việc ? Tốt, hoàn toàn đáp ứng công việc Khá tốt, đáp ứng 80% cơng việc Bình thường, tơi đáp ứng cơng việc mức 60% Chưa tốt, chưa đáp ứng cơng việc Anh/Chị có muốn tham gia đào tạo nâng cao trình độ, kỹ khơng ? Có, cơng ty tài trợ kinh phí Có, dù cơng ty khơng tài trợ kinh phí Khơng Anh/Chị tham gia khóa đào tạo nâng cao cơng ty tổ chức ? Chưa tham gia Từ đến khóa Từ đến khóa Trên khóa 70 Nếu chọn “Chưa tham gia” anh chị vui lòng chuyển đến trả lời câu 12 13 Anh/Chị tham gia khóa tạo nâng cao phần lớn … cấp đề cử tự đề xuất với cấp kế hoạch phát triển công ty khung chương trình đào tạo cơng ty khác, …………………………………………………………………………… Giảng viên tham gia giảng dạy có truyền đạt tốt kiến thức hay không? Rất tốt Khá tốt Chưa tốt Khơng tốt Bình thường Theo Anh/Chị nội dung chương trình đào tạo cơng ty nào? Rất tốt Khá tốt Chưa tốt Khơng tốt Bình thường Theo Anh/Chị phương pháp đào tạo công ty nào? Rất tốt Khá tốt Bình thường Chưa tốt Khơng ứng dụng 10 Anh/Chị ứng dụng kiến thức học vào công việc nào? Rất tốt Khá tốt Bình thường Chưa tốt Khơng ứng dụng 11 Mục tiêu lớn tham gia khóa đào tạo Anh/Chị gì? Hồn thành tốt cơng việc Thăng chức Tăng lương Chuyển đổi cơng việc Hồn thiện thân Ổn định cơng việc 12 Anh/Chị có tự học thêm khóa đào tạo khác bên ngồi khơng? Có, khóa chun mơn Có, khóa kỹ mềm Có, khóa kỹ quản lý Có, khóa đời sống – xã hội Có, khóa khác Khơng 13 Đóng góp hồn thiện cơng tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực công ty: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Xin chân thành cảm ơn hợp tác giúp đỡ anh chị! 71 Phụ lục Bảng Mô Tả Công Việc Đề Nghị Cho Công Ty LOGO Công Ty BẢNG MƠ TẢ CƠNG VIỆC Kí mã hiệu: Lần sốt xét: Ngày ban hành: THƠNG TIN CHUNG Vị trí cơng việc Bộ phận, phòng : : Chức danh cấp trực tiếp: Người thực công việc : Tên người cấp trực tiếp : Thời hạn báo cáo cơng việc: Loại hình làm việc: Ký tên (nhận cơng việc) : Ký tên (giao cơng việc): MỤC ĐÍCH/ TỔNG QUAN VỀ VỊ TRÍ: MƠ TẢ TRÁCH NHIỆM - NHIỆM VỤ Kết mong đợi TRÁCH NHIỆM 1: - Nhiệm vụ - Nhiệm vụ -… TRÁCH NHIỆM 2: - Nhiệm vụ - Nhiệm vụ -… TRÁCH NHIỆM 3: - Nhiệm vụ - Nhiệm vụ -… TÍNH CÁCH (khơng q tính cách) - Tính cách Mơ tả - Tính cách Mơ tả - Tính cách Mơ tả -… 72 QUAN HỆ TRONG CÔNG VIỆC Cấp : Cấp : Các phận liên quan : Bên : Cấp độ TIÊU CHUẨN NĂNG LỰC Trình độ Kiến thức Chun mơn Ngoại ngữ Tin học Chuyên môn Kỹ Quản lý Lãnh đạo Năng lực cốt lõi Cá nhân Quản lý Lãnh đạo Chuyên môn Kinh Quản lý nghiệm Lãnh đạo Phê duyệt Họ tên: Chức vụ: Giám đốc Xem xét Họ tên: Chức vụ: PT Bộ Phận 73 Soạn thảo Họ tên: Chức vụ: PT Nhân Sự Phụ lục Một Số Hình Ảnh Về Cơng Ty Cổ Phần Phát Triển Và Đầu Tư Nhiệt Đới Trung Tâm Nghiên Cứu Ứng Dụng Công Nghệ Cao Một số sản phẩm công ty Một số hoạt động thể thao công ty Đào tạo nhân viên 74 ... cơng tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công Ty Cổ Phần Phát Triển Và Đầu Tư Nhiệt Đới” DONG DUC THANH June 2012 “Improve Training and Human Resource Development Mission at Tropical Development... tính ERP Enterprise Resource Planning – Hoạch định tài nguyên doanh nghiệp GDP Gross Domestic Product HĐQT Hội đồng quản trị LĐ TB&XH Lao động thương binh xã hội MBA Master of Business Administration... Trường đại học kinh tế – luật Công ty cổ phần tri thức doanh nghiệp quốc tế tổ chức, ThS Nguyễn Thanh Trọng, Trường đại học kinh tế – luật ThS.Phạm Thị Lý, Trường đại học kinh tế nhận định Việt
- Xem thêm -

Xem thêm: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN GUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ NHIỆT ĐỚI LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH THƯƠNG MẠI, HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN GUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ NHIỆT ĐỚI LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH THƯƠNG MẠI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay