NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH TIÊU THỤ THỰC PHẨM GIA SÚC, GIA CẦM CHẾ BIẾN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI C.P VIỆT NAM TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

70 17 0
  • Loading ...
1/70 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 11:49

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH *************** DỖN THU HUYỀN NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH TIÊU THỤ THỰC PHẨM GIA SÚC, GIA CẦM CHẾ BIẾN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI C.P VIỆT NAM TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 6/2012   BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH *************** DỖN THU HUYỀN NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH TIÊU THỤ THỰC PHẨM GIA SÚC, GIA CẦM CHẾ BIẾN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI C.P VIỆT NAM TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Ngành: Quản Trị Kinh Doanh LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Giáo viên hướng dẫn: ThS VŨ THANH LIÊM Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 6/2012   Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “Nghiên cứu tình hình tiêu thụ thực phẩm gia súc ,gia cầm chế biến công ty cổ phần chăn ni C.P Việt Nam”, Dỗn Thu Huyền, sinh viên khóa 2008 – 2012, ngành Quản Trị Kinh Doanh thực hiện, bảo vệ thành công trước hội đồng vào ngày _ Th.s VŨ THANH LIÊM Người hướng dẫn, Ký tên, ngày … tháng … năm 2012 Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo _ Ký tên, ngày … tháng … năm 2012   Thư ký hội đồng chấm báo cáo _ Ký tên, ngày … tháng … năm 2012 LỜI CẢM ƠN Lời muốn nói lời biết ơn chân thành tới bậc sinh thành _những người ni dưỡng, dạy bảo, chăm sóc hi sinh nhọc nhằn bao năm để có ngày hơm Em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới quý thầy cô Trường Đai học Nơng Lâm T.P Hồ Chí Minh nói chung q thầy khoa kinh tế trường nói riêng truyền đạt cho em kiến thức suốt bốn năm giảng đường, chia sẻ kinh nghiệm sống quý báu, hành trang cho nghiệp sống em mang bên Em xin chân thành cảm ơn thầy Vũ Thanh Liêm giảng viên khoa kinh tế trường Đại học Nông Lâm hướng dẫn tận tình cho em suốt thời gian thực khóa luận tốt nghiệp Và lời cảm ơn trân trọng xin gửi tới Ban lãnh đạo công ty cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam tạo điều kiện cho tơi thực tập hồn thành đề tài tốt nghiệp này, cảm ơn anh Lê Hữu Phúc _Trưởng phòng kinh doanh anh chị phận nhiệt tình dẫn tơi tiếp cận vấn đề thực tế, giải đáp thắc mắc thời gian thực tập cơng ty, bên cạnh cung cấp cho thông tin cần thiết để hồn thành làm Cảm ơn người bạn bên tôi, chia sẻ vui buồn, khó khăn với sống xa nhà Đặc biệt người bạn hiền bốn năm đèn sách Cuối em xin gửi tới Quý thầy cô Trường Đại học Nông Lâm, Ban lãnh đạo công ty cổ phần C.P toàn thể anh chị công ty lời chúc sức khỏe, thành đạt nghiệp may mắn sống   NỘI DUNG TĨM TẮT Dỗn Thu Huyền Tháng năm 2012 “Nghiên Cứu Tình HìnhTiêu Thụ Sản Phẩm Thực Phẩm Gia Súc, Gia cầm Chế Biến Tại Công Ty Cổ Phần Chăn Ni C.P Việt Nam” Dỗn Thu Huyền May 2012 “Researching on food consumption of cattle and poultry processing in C.P Viet Nam Livestock Corporation, T.P Ho Chi Minh city” Khóa luận nhằm nghiên cứu thực trạng tiêu thụ sản phẩm thực phẩm thị trường Việt Nam T.P hồ Chí Minh, tình hình tiêu thụ, tình hình tổ chức tiêu thụ, công tác tổ chức xúc tiến nhân tố ảnh hưởng tới tiêu thụ thực phẩm gia súc gia cầm chế biến Công ty chăn nuôi C.P Việt Nam Qua kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm qua cho ta thấy cơng ty chế biến lớn mạnh có vị thị trường thực phẩm.Và để có thành cơng đó, C.P Group kỹ lưỡng qua khâu chuẩn bị, sản xuất chế biến tiêu thụ, đề chiến lược hỗ trợ công tác tiêu thụ sản phẩm hiệu Mặc dù từ bắt đầu thâm nhập thị trường Việt Nam C.P gặp khơng khó khăn trở ngại Song C.P thể cho thấy họ ln có lối đắn để khắc phục khó khăn có bước tiến vững lĩnh vực thực phẩm thị trường đầy tiềm Từ tình hình thực tế, khóa luận đưa phân tích, đánh giá thể điểm mạnh, điểm yếu, nghuy hội cơng ty mơ hình SWOT, từ mạnh dạn đưa ý kiến đóng góp : tăng cường công tác quản lý nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao hiệu hoạt động kênh phân phối, đầu tư nâng cao trình độ chun mơn cho đội ngũ nhân sự…nhằm hoàn thiện đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm công ty   MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii  DANH MỤC CÁC BẢNG viii  DANH MỤC CÁC HÌNH ix  CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1  1.1 Đặt vấn đề 1  1.2 Mục tiêu nghiên cứu 2  1.2.1 Mục tiêu chung 2  1.2.2 Mục tiêu cụ thể 2  1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Phạm vi không gian 3  3  1.3.2 Phạm vi thời gian 3  1.4 Cấu trúc khóa luận 3  CHƯƠNG TỔNG QUAN Tổng quan công ty nghiên cứu 4  4  2.1 Sơ lược công ty: 2.2 Quá trình thành lập phát triển C.P Việt Nam 4  6  2.4 Tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi mục tiêu hoạt động 12  2.5 Tình hình lao động cơng ty 13  2.6 Những thuận lợi khó khăn cơng ty 14  CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Cơ sở lý luận 16  16  3.1.1 Khái niệm, vai trò nội dung tiêu thụ sản phẩm 16  3.1.2 Sự cần thiết phải đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm công ty 19  3.1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động tiêu thụ sản phẩm công ty 20  3.2 Phương pháp nghiên cứu 21  3.2.1 Phương pháp thu thập xử lý số liệu 21  3.2.2 Phương pháp phân tích liệu 21  CHƯƠNG NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 23  4.1 Thực trạng thị trường thực phẩm gia súc, gia cầm chế biến Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh 23  4.1.1 Tình hình tiêu thụ thực phẩm Việt Nam 23  4.1.2 Thị trường tiêu thụ thực phẩm T.P Hồ Chí Minh 24  v  4.2 Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm công ty năm 2010 2011 25  4.2.1 Đánh giá biến động doanh thu công ty năm 2010 201125  4.2.2 Tình hình tiêu thụ sản phẩm theo cấu mặt hàng 4.2.3 Tình hình tiêu thụ sản phẩm theo kênh phân phối 27  32  4.3 Phân tích tình hình tổ chức tiêu thụ thực phẩm gia súc, gia cầm chế biến C.P35  4.3.1 Phân tích cơng tác nghiên cứu thị trường công ty 35  4.3.2 Phân tích cơng tác xây dựng chiến lược kế hoạch tiêu thụ sản phẩm 35  4.4 Phân tích công tác tổ chức xúc tiến, yểm trợ hoạt động tiêu thụ sản phẩm gia súc gia cầm chế biến C.P 43  4.4.1 Về quảng cáo 43  4.4.2 Về khuyến mại 43  4.4.3 Tham gia hội trợ chuyển lãm 44  4.4.4 Quan hệ công chúng hoạt động khuếch trương khác 44  4.4.5 Dịch vụ trước, sau bán hang 44  4.5 Phân tích mối ảnh hưởng tới tình hình tiêu thụ sản phẩm cơng ty 44  4.5.1 Các nhân tố bên ngồi doanh nghiệp 45  4.5.2 Các nhân tố bên doanh nghiệp 4.6 Ma trận SWOT 47  50  4.7 Một số biện pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm gia súc, gia cầm chế biến công ty cổ phần chăn nuôi C.P 52  4.7.1 Đào tạo phát triển đội ngũ nhân công ty 4.7.2 Tăng cường công tác quản lý nâng cao chất lượng sản phẩm 52  52  4.7.3 Nâng cao hiệu hoạt động kênh phân phối 53  4.7.4 Tăng cường công tác tổ chức xúc tiến, yểm trợ hoạt động tiêu thụ sản phẩm54  4.7.5 Cải tiến website nâng cao hình ảnh cơng ty CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận 5.2 Kiến nghị 56  56  57  TÀI LIỆU THAM KHẢO 60  vi  54  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DN : Doanh nghiệp LN : Lợi nhuận NSX : Nhà sản xuất NTD : Người tiêu dùng SXKD : Sản xuất kinh doanh WTO : Tổ chức thương mại Thế giới vii  DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.2 Cơ Cấu Tổ Chức Lao Động Tại Công Ty 13  Bảng 4.1 Doanh Thu Của Công Ty Trong Năm 2010-2011 26  Bảng 4.2 Danh Mục Thực Phẩm Chế Biến Theo Nhóm Của Cơng Ty C.P 27  Bảng 4.3 Doanh Thu Tiêu Thụ Theo Từng Nhóm Sản Phẩm Của Công Ty Trong Năm 2010 2011 28  Bảng 4.4 Doanh Thu Tiêu Thụ Sản Phẩm Qua Kênh Phân Phối 32  Bảng 4.5 Cơ Cấu Trình Độ Lao Động Của Công Ty Trong Năm 48  viii  DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 2.1 Sơ Đồ Tổ Chức Cơng Ty Cổ Phần Chăn Ni C.P Việt Nam 8  Hình 2.2 Sơ Đồ Tổ Chức Nhà máy Chế biến thịt 9  Hình 4.1 Doanh Thu Tiêu Thụ Sản Phẩm Trong Năm 2010 – 2011 26  Hình 4.2 Doanh Thu Theo Từng Nhóm Sản Phẩm 30  Hình 4.3 Cấu Trúc Kênh Phân Phối Của C.P 32  Hình 4.4 Doanh Thu Tiêu Thụ Sản Phẩm Qua Các Kênh Phân Phối 33  Hình 4.5 Các Bước Xử Lý Đơn Hàng 38  Hình 4.6 Phương Thức Giao Hàng Và Vận Chuyển 39  ix   người hướng tới sản phẩm chế biến sẵn tiện lợi Văn hóa thực phẩm vùng miền yếu tố định Đối thủ cạnh tranh Trong kinh tế thị trường cạnh tranh điều khơng thể tránh khỏi, nhân tố trực tiếp ảnh hưởng tới thị trường tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp, chí đẩy doanh nghiệp tới chỗ phá sản bị thơn tính Việc mở rộng thị phần mục tiêu doanh nghiệp, xuất nâng cao sức mạnh cạnh tranh sản phẩm thị trường, hiểu rõ mạnh yếu đối thủ cạnh tranh để có chiến lược tiêu thụ tối ưu Đây yếu tố tích cực để doanh nghiệp phải không ngừng cố gắng nâng cao chất lượng sản phẩm mình, hồn thiện tổ chức quản lý đáp ứng ngày tốt nhu cầu xã hội Trong kinh tế thị trường nay, việc theo dõi, nghiên cứu nắm bắt đối thủ cạnh tranh việc thiếu được, mang tính sống doanh nghiệp Sự đời nhiều đối thủ cạnh tranh hay vượt trội chất lượng, kiểu dáng hay sách mặt hàng cạnh tranh làm cho thị trường tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp co lại, chí bị hẳn khơng có biện pháp sách ứng phó kịp thời Việc nghiên cứu đối thủ cạnh tranh đóng vai trò đặc biệt quan trọng hoạt động đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp công việc quan tâm thích đáng thường xuyên hoạt động kinh doanh đơn vị Chính trị pháp luật hành vi phủ Việt Nam đánh giá nước thứ khu vực Châu Á có trị ổn định xảy hàng loạt khủng bố giới, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh, nhiên quốc gia khác muốn đầu tư vào Việt Nam tạo nên áp lực cạnh tranh Nhà nước mở rộng khuyến khích đầu tư nước ngồi vào Việt Nam Các sách pháp luật dần hồn thiện nhiên kẽ hở ảnh hưởng đến bình đẳng cạnh tranh doanh nghiệp Đối với thực phẩm, Chính phủ có pháp lệnh vệ sinh an toàn thực phẩm, Luật quyền sở hữu công nghiệp quy định ghi nhãn mác, bao bì nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cơng ty làm ăn chân Nhưng việc thi hành quan chức không triệt để 46   nên thị trường lưu thông lượng hàng giả không nhỏ, hàng nhái, hàng không rõ nhãn mác, hàng phẩm chất, hạn sử dụng Ngoài yếu tố khác sở hạ tầng, giao thông thời gian qua cải tiến, điều thuận tiện thúc đẩy việc giao dịch hàng hóa Hệ thống thơng tin liên lạc, hệ thống điện nước cải tiến rõ rệt 4.5.2 Các nhân tố bên doanh nghiệp Yếu tố tài C.P Việt Nam thành viên C.P Thái Lan thành lập vào năm 1973 với hình thức 100% vốn nước ngồi Là cơng ty thuộc tập đoàn lớn Thái Lan nên dựa vào cơng ty mẹ, tiềm tài C.P nói chung nhà máy chế biến thịt nói riêng lớn (vốn đầu tư ban đầu 2000000 USD, sau vào hoạt động năm, để đầu tư cho hoạt động sản xuất kinh doanh nhà máy, Ban giám đốc nhà máy định đầu tư vào dây truyền sản xuất kinh doanh đại, mở rộng mạng lưới phân phối cơng ty Tính đến năm 2007 tổng số vốn tăng lên tới 3000000 USD Với tiềm lực tài lớn mạnh sẵn có, cơng ty có nhiều thuận lợi sản xuất kinh doanh hoạt động tổ chức tiêu thụ sản phẩm Sản phẩm Chất lượng sản phẩm yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến việc tiêu thụ sản phẩm Đặc biệt lĩnh vực thực phẩm nên sản phẩm công ty không chất lượng giá hợp lý mà phải an tồn đảm bảo vệ sinh thực phẩm Năm 2006 C.P đầu tư nhập dây chuyền máy móc chế biến đại từ Mỹ với công suất chất lượng cao Để giữ vững nâng cao uy tín doanh nghiệp cho sản phẩm, đòi hỏi phải khơng ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm cách thay đổi nâng cao quản lý chất lượng Trên sở làm tăng lợi nhuận, tạo uy tín cho doanh nghiệp thị trường Có bảo đảm cho q trình sản xuất diễn liên lục Không dừng lại đó, C.P lên kế hoạch sản xuất cho đời sản phẩm cho sản phẩm phù hợp với sản phẩm thành viên kênh phân phối, sản phẩm có phù hợp để bổ sung vào chủng loại hàng hóa mà trung gian kinh doanh hay không 47   Điều quan trọng khơng quan tâm đến vấn đề sản phẩm công ty làm cho thành viên kênh lo ngại vấn đề tiêu thụ Đội ngũ nhân Bảng 4.5: Cơ Cấu Trình Độ Lao Động Của Cơng Ty Trong Năm Năm 2010 Trình độ Số lượng (Người) Năm 2011 Cơ cấu Số lượng Cơ cấu (%) Người (%) So sánh ±∆ Tỉ lệ (%) Trên đại học 14 2,30% 17 2,51% 21,43% Đại học 198 32,57% 227 33,53% 29 14,65% 85 13,98% 106 15,66% 21 24,71% Phổ thông 311 51,15% 327 48,30% Tổng 608 100,00% 677 100% Cao đẳng, trung cấp 16 69 5,14% 11,35% Nguồn: Phòng Nhân Trong năm trở lại đây, tình hình kinh tế khủng hoảng,việc làm ăn sản xuất kinh doanh trở nên khó khăn nên người sử dụng lao động trở nên khắt khe định tuyển dụng, C.P không nằm ngoại lệ số Mặc dù năm 2010-2011 cơng ty có bước phát triển tỉ lệ tăng trưởng thấp nhũng năm trước đây, công ty cân nhắc việc sử dụng lao động Số lao động cơng ty tăng lên 69 người (tăng 11,35%) Nhìn bảng cấu ta thấy: tổng số lao động cơng ty tỉ lệ lao động đại học chiếm 2,51% (năm 2011) tăng 21,43% so với năm 2010 ( đa số nằm Ban lãnh đạo công ty phận, số chuyên gia từ C.P Thái Lan cử qua), tỉ lệ đại học chiếm mức tương đối 33.53% năm 2011 (trong nhân viên kinh doanh phận sale nhân viên phận) số lao động cần thiết hoạt động lĩnh vực chế biến thực phẩm cơng tác nghiên cứu, phát triển sản phẩm phức tạp cộng thêm yêu cầu thị trường ngày cao mặt hàng thực phẩm Số lao động tăng thành phần trình độ, song tỉ lệ tăng phận lao động phổ thông giảm nhường lại mức tăng cho phận lao động có trình độ đại học, đại học, cao đẳng trung cấp Nhìn mặt chung cấu lao động công ty hợp lý 48   Kênh phân phối Kênh phân phối có vai trò quan trọng, đưa sản phẩm từ nơi sản xuất đến tay người tiêu dùng cuối cho thỏa mãn khách hàng số lượng chủng loại sản phẩm, thời gian nơi cung cấp, chất lượng sản phẩm giá chấp nhận Nắm rõ tầm quan trọng đó, C.P xây dựng mạng lưới tiêu thụ rộng từ hệ thống kênh phân phối: kênh đại (những hệ thống siêu thị người tiêu dùng tin chọn,những cửa hàng tự chọn tiện lợi khắp thành phố), kênh truyền thống( với lượng khách hàng lớn tập trung chợ truyền thống), kênh institute _ khúc thị trường (bao gồm trường học, bếp an công nghiệp với lượng tiêu thụ lớn thực phẩm ngày, nhà hàng, khách sạn…) chưa nhiều đối thủ tập trung cạnh tranh, kênh C.P shop khắp địa bàn thành phố tiến tới phát triển hệ thống phân phối thị trường tỉnh Tuy nhiên, hoạt động tiêu thụ hiệu phụ thuộc nhiều vào hiệu hoạt động kênh phân phối - Đối với kênh đại: Do cơng ty cho phép trung gian toàn quyền định giá sản phẩm kênh ( C.P quản lý nhà bán sỉ không quản lý nhà bán lẻ) Nên dễ dẫn đến giá cạnh tranh không thống xung đột thành viên kênh - Đối với kênh truyền thống: sản phẩm từ nhà máy trải qua nhiều khâu trung gian hàng tới tay người tiêu dùng dễ bị hư hỏng khó kiểm sốt - Đối với kênh Institute lượng tiêu thụ lớn không ổn định thay đổi hàng ngày cơng ty, trường học Mặt khác, sản phẩm C.P phân phỗi rộng rãi nhiên kênh phân phối chưa trọng đầu tư cách tổ chức xếp tiêu thụ sản phẩm chưa có sức hút mạnh khách hàng Nhà cung cấp C.P sản xuất chế biến thực phẩm theo dây chuyền cơng nghệ khép kín từ khâu cung cấp giống tới thức ăn chăn nuôi, thu mua chế biến tiêu thụ Do công ty gần hoàn toàn chủ động nguồn cung nguyên liệu chính, giá thành sản phẩm thấp hơn, chất lượng sản phẩm bảo đảm mạnh công ty chế biến thực phẩm cạnh tranh thị trường 49   4.6 Ma trận SWOT Những yếu tố ảnh hưởng môi trường kinh doanh tác động mạnh mẽ đến công ty Những tác động thể cụ thể ma trận SWOT công ty: 50    Điểm yếu ( Weaknesses) Điểm mạnh (Strengths) S1 Đội ngũ nhân giàu kinh nghiệm, có trình độ kỹ làm S W việc tốt S2 Nguồn nguyên liệu ổn định chủ động O S3 Sản phẩm mặt hàng đáp ứng T dùng nhu cầu thiết yếu người tiêu S4 Mạng lưới kênh phân phối rộng S5 Thương hiệu C.P thị trường lớn Cơ hội ( Opportunities) O1 Dân số đông O2 Mức sống người dân ngày cao O3 Trên thị trường xuất nhiều sản phẩm chất lượng không rõ nguồn gốc O4 Thị trường thực phẩm T1 Nguồn cung sản phẩm ảnh hưởng mạnh có thiên tai dịch bệnh T2 Có nhiều đối thủ lớn cạnh tranh T3 Yêu cầu khách hàng ngày cao T4 Xung dột thành viên kênh đại hạn dùng ngắn W2 Thực phẩm C.P chưa để lại dấu nhấn khách hàng W3 Sản phẩm chưa đa dạng chủng loại, mẫu mă W4 Nhiều thành viên kênh phân phối sản phẩm chưa thực hoạt động hiệu Kết hợp SO: Khai thác hội Kết hợp WO: Khắc phục điểm yếu để nắm lấy hội điểm mạnh S125O1: Đầu tư phát triển sản W2W3O123: Xúc tiến quảng phẩm để thực chiến lược cáo, tăng cường hiệu lực hớt váng thị trường marketing S5O3: Điều chỉnh sản phẩm, nâng W1O4: Lên kế hoạch tồn cao chất lượng sản phẩm tạo lòng kho dự trữ sản phẩm hợp lý tin cho khách hàng W123O2: Tạo thống kênh phân phối, xây dựng văn hóa cơng ty Kết hợp ST: Dùng điểm mạnh vượt qua đe dọa S1T1: Tăng cường công tác quản lý quy trình sản xuất từ nguồn cung tới chế biến sản phẩm S125T3: Nâng cao chất lượng sản phẩm cũ, phát triển sản phẩm S1245T2: Giữ vững phát triển thương hiệu S1S3T4: Áp dụng chiến lược giá cho thành viên kênh 51  kiện bảo quản khắt khe phát triển mạnh Đe dọa (Threats) W1 Sản phẩm đòi hỏi điều Kết hợp WT: Phòng thủ đe dọa tối thiểu W2T23: Tạo khác biệt sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng W123T12: Đảm bảo chất lượng sản phẩm đầu vào tới sản phẩm đến tay khách hàng Nguồn: Thống kê tổng hợp  4.7 Một số biện pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm gia súc, gia cầm chế biến công ty cổ phần chăn nuôi C.P 4.7.1 Đào tạo phát triển đội ngũ nhân công ty Trong chế thị trường ngày nay, tiêu thụ sản phẩm trở nên khó khăn Mặc dù sản phẳm tốt, giá họp lý, để bán nhiều hàng hóa tác động trực tiếp lên định mua hàng người tiêu dùng người bán hàng Một nhân viên bán hàng động, khéo léo biết lơi kéo khách hàng phía mình, biết xử lý tốt tình kết lượng hàng bán luôn cao Do vậy, công ty phải nâng cao chất lượng tuyển dụng, đào tạo khơng ngừng nâng cao trình độ chun mơn cho nhân viên lĩnh vực tiêu thị sản phẩm Đồng thời nên có biện pháp khuyến khích người lao động Khơng thế, cơng ty phải nâng cao trình độ chun mơn tay nghề cho đội ngũ cán công nhân công ty nâng cao xuất lao động, giảm giá thành sản phẩm nâng cao sức cạnh tranh cho sản phẳm thị trường Để đảm bảo thực tốt công tác này, công ty cần mở thêm lớp, khóa đào tạo cho công nhân viên Chẳng hạn: công ty mẹ C.P Thái Lan, trình hoạt động, C.P Việt Nam thường xuyên có trao đổi nhận đạo từ Ban điều hành công ty mẹ nhân viên làm việc trực tiếp với ban lãnh đạo Việt Nam Để công việc nắm bắt cách kịp thời thuận tiện công ty mở số khóa đào tạo khuyến khích phận công nhân viên học tiếng Thái Để khuyến khích cơng nhân viên tham gia hồn thành tốt khóa đào tạo, cơng ty đưa số sách tăng lương thưởng lao động có thành tích cơng việc nhờ khóa đào tạo (thơng qua đợt thi nâng bậc) Tuy nhiên công việc phải công ty hoạch định thành chiến lược phát triển nguồn nhân lực lâu dài 4.7.2 Tăng cường công tác quản lý nâng cao chất lượng sản phẩm Sản phẩm yếu tố quan trọng nhất, hồn sống công ty, sản phẩm yếu tố định chủ yếu đến hoạt động sản xuất kinh doanh công ty Tận dụng lợi hệ thống, C.P quan tâm tới chất lượng nguồn cung cấp đảm bảo chất lượng sản phẩm Hiện thị trường xuất nhiều sản phẩm chất lượng, công ty cần tăng cường cơng tác quản lý, kiểm tra hàng hóa 52   khâu chế biến, dự trữ, phân phối Thường xuyên theo dõi sản phẩm loại thị trường vừa làm sở nghiên cứu phát triển sản phẩm đồng thời theo dõi xử lí kịp thời xuất trường hợp hàng giả, hàng hư hỏng đến tay người tiêu dùng Thực công tác quản lý chặt chẽ giúp công ty giảm thiểu chi phí sai sót, phát sinh 4.7.3 Nâng cao hiệu hoạt động kênh phân phối Có mạng lưới rộng mạnh công ty khâu phân phối tiêu thụ sản phẩm Tuy nhiên hệ thống kênh phân phối rộng ln tồn thiếu sót gây ảnh hưởng đến hiệu hoạt động kênh tiêu thụ sản phẩm công ty C.P kỹ lưỡng công tác lựa chọn thành viên kênh, quy định rõ ràng tuyển chọn Với điều kiện không khắt khe tuyển chọn kênh nên dễ thu hút nhiều thành viên kênh Đối với thành viên kênh đại: ngồi việc đưa mức giá chung cho thành viên kênh phân phối biện pháp khuyến khích chiết khấu theo tích điểm dựa lượng hàng tiêu thụ hàng kỳ thành viên kênh Thực tốt biện pháp hạn chế mức thấp cạnh tranh giá cả, xung đột thành viên kênh thúc đẩy tăng lượng hàng tiêu thụ Đối với kênh truyền thống: Đẩy mạnh tiêu thụ hàng theo kênh phân phối cấp 2, rút ngắn thời gian chênh lệch giá sản phẩm đến tay người tiêu dùng Kênh Istitute: áp dụng tương tự với phương pháp chiết khấu theo điểm tích kèm với kế hoạch bàn luận lượng thực phẩm bên Đối với cửa hàng C.P Shop: Nâng cao hiệu công tác bán hàng Công ty đầu tư phụ giúp hệ thống kênh phân phối tiêu thụ nhiều nâng cao hình ảnh cơng ty, tạo điểm ý cho sản phẩm bắng cách cung cấp cho thành viên kênh bảng hiệu quảng cáo, hỗ trợ vật phẩm trang trí quầy hàng sản phẩm C.P Hỗ trợ tủ để dự trữ hàng thực phẩm chế biến với vật dụng chuyên dùng kênh truyền thống lẫn đại Hỗ trợ tư vấn bán hàng cho nhân viên cửa hàng chợ….hỗ trợ kiểm tra hàng tồn kho, giao hàng tận nơi… Đồng thời phận kế hoạch cần ln ln tiến hành nắm bắt tình hình thị trường để lên kế hoạch tiêu thụ đáp ứng cho kênh phân phối 53   4.7.4 Tăng cường công tác tổ chức xúc tiến, yểm trợ hoạt động tiêu thụ sản phẩm Trong năm qua công ty quan tâm đầu tư công tác xúc tiến, yểm trợ hoạt động tiêu thụ sản phẩm, ảnh hưởng hoạt động mang lại kết cao tiêu thụ mang lại doanh thu lớn cho cơng ty Trong thực tế trích phần ngân sách cho công tác có phần hạn chế Trong thời gian tới cơng ty cần trọng cụ thể như: Xây dựng chiến lược, sách xúc tiến cho sản phẩm cơng ty để sản phẩm có sức cạnh tranh lớn với đối thủ cạnh tranh sản phẩm chuyên biệt mặt hàng như: xúc xích, gà sản phẩm chế biến từ gà, thịt heo sản phẩm chế biến từ heo, trứng gà loại Tiếp tục đầu tư quảng cáo kênh quảng cáo hiệu trang web: Việt Báo, báo người lao động, tham gia quảng cáo sản phẩm phương tiện vận chuyển xe buýt, banner, bảng hiệu ngồi trời chương trình PR trường học hay tổ chức họp báo Sử dụng hình thức khuyến mại cho trung gian phân phối người tiêu dùng cuối Không trọng hình thức khuyến cho trung gian phân phối Để người tiêu dùng biết tới gắn bó với sản phẩm hơn, C.P nên có chương trình khuyến đến tận người tiêu dùng cuối như: tặng vật phẩm mang biểu tượng cơng ty bao bì sản phẩm, bốc thăm trúng thưởng, quay sổ số với khách hàng mua sản phẩm công ty với lượng lớn Tham gia hội chợ, triển lãm để đưa sản phẩm đến với khách hàng nhiều hơn, thêm nhiều ý từ phía khách hàng Để hoạt động cơng tác xúc tiến hoạt động có hiệu hơn, cơng ty cần xây dựng chương trình hoạt động cụ thể: Xác định mục tiêu cho công tác xúc tiến cụ thể, xác định ngân sách cho hoạt động xúc tiến, xây dựng kế hoạch, phương án cho hoạt động xúc tiến, thực đánh giá kết sau chương trình, đợt xúc tiến 4.7.5 Cải tiến website nâng cao hình ảnh cơng ty Hình ảnh cơng ty góp phần khơng nhỏ việc tạo thu hẹp khoảng cách cạnh tranh thị trường, thị trường nước hay ngồi nước Một hình ảnh tích cực có tính chuyên nghiệp công ty nhận thức 54   bên đối tác tạo tin tưởng cho họ cơng ty Điều tác động mạnh đến hiệu hoạt động kinh doanh công ty Hiện vào trang web cơng ty ngồi hoạt động cơng ty, ta khó tìm kiếm thơng tin sản phẩm, giá Có thể để khách hàng biết đến sản phẩm qua hình ảnh giới thiệu thêm cơng dụng, cách sử dụng, thông tin sản phẩm cách quảng cáo sản phẩm mà tiết kiệm chi phí, khơng làm cho người xem thấy tính chun nghiệp cơng ty Qua để kích thích nhu cầu khách hàng, trang web đăng tải hình ảnh sản phẩm đẹp mắt, phong phú chủng loại, bên cạnh nên tải báo hay sản phẩm hay lợi ích từ sản phẩm cơng ty, gợi ý ngon, đặc biệt cam kết chất lượng… chẳng hạn: Sản phẩm chế biến C.P chia thành nhóm danh mục sản phẩm có nhóm thịt gà Thì trang web đưa hình ảnh sản phẩm cơng ty, bên cạnh đưa danh sách ngon cách chế biến từ sản phẩm gà Ngoài chuyên mục sản phẩm đăng nhiều nói cơng dụng, lợi ích từ thịt gà, báo nói mặt tốt sản phẩm thị trường… Hơn trang web cần đầu tư thêm chuyên mục thường xuyên đáp lại ý kiến đánh giá, đóng góp người tiêu dùng, khách ghé thăm…Nói chung cần đảm bảo trang Web hữu ích, tiện dụng, sinh động thường xuyên cập nhật 55   CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Hoạt động tiêu thụ sản phẩm đóng vai trò quan trọng hoạt động kinh doanh công ty Đặc biệt kinh tế mà chun mơn hóa sản xuất tiêu thụ ngáy cao, cạnh tranh thị trường khốc liệt hoạt động tiêu thụ sản phẩm ngày xem vấn đề sống cho doanh nghiệp Hoạt động tiêu thụ hiệu giúp doanh nghiệp giảm giá thành, bú đắp chi phí có lợi nhuận đảm bảo cho trình sản xuất tái sản xuất mở rộng Lượng sản phẩm tiêu thụ lớn làm tăng uy tín doanh nghiệp khách hàng làm tăng thị phần doanh nghiệp Khóa luận nghiên cứu tình hình hoạt động tiêu thụ thực phẩm chế biến công ty cổ phần chăn ni C.P thành phố Hồ Chí Minh nhằm tìm biện pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm Từ việc sử dụng phương pháp thu thập liệu thơng tin, xử lý phân tích số liệu khóa luận đưa kết luận sau: Hiện thị trường thực phẩm sôi động ngày phát triển phục vụ nhu cầu ngày cao người tiêu dùng Thị trường coi bánh mà ngày bị chia nhiều phần Với thành phố kinh tế phát triển đông dân Việt Nam _thành phố Hồ Chí Minh thị trường tiêu thụ thực phẩm mạnh mẽ môi trường cạnh tranh khốc liệt với nhiều đối thủ cạnh tranh lớn mạnh nhiều đối thủ tiềm Công ty cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam công ty chế biến thực phẩm gia súc, gia cầm chế biến lớn thị trường với sản phẩm gần gũi, cần thiết an toàn tiện lợi cho người sử dụng Doanh thu hàng năm công ty lớn q trình hoạt động sản xuất kinh doanh Do có lợi dẫn dắt từ công ty mẹ 56   Charoen Pokphand Thái lan hệ thống nhà máy sản xuất kinh doanh ngành chăn ni: cơng ty có hỗ trợ từ nguồn vốn, kỹ thuật chủ động nguồn nguyên liệu với nhiều lợi giá cả…Do khó khăn tình hình chung từ năm 2008 trở lại tốc độ tăng trưởng công ty chậm so với thời kỳ trước (năm 2010-2011 tốc độ tăng doanh thu chiếm 15,59%) Doanh thu theo cấu sản phẩm nhóm xúc xích chiếm tỉ lệ lớn doanh thu từ sản phẩm tươi sống Tình hình tiêu thụ theo kênh phân phối cơng ty tổ chức xếp hợp lý có kết doanh thu đánh giá tầm quan trọng kênh, điển hình như: Quy trình xử lý đơn hàng phương thức kênh: giao hàng vận chuyển, tốn rõ ràng mạch lạc, dễ điều phối, dễ quản lý Với mạng lưới tiêu thụ rộng biện pháp quản lý kênh tốt, C.P dễ dàng tiêu thụ phân phối sản phẩm Cơng ty có hoạt động xã hội cộng đồng, tham gia triển lãm hội chợ để góp phần quảng bá sản phẩm 5.2 Kiến nghị Qua thời gian thực tập công ty học hỏi nhiều điều bổ ích xuất phát từ tình hình thực tế tơi mạnh dạn có số kiến nghị sau: Đối với công ty Một mặt C.P cần đa dạng hóa sản phẩm nhằm cho sản phẩm C.P phong phú cách cho phòng kinh doanh kết hợp với phòng Marketing R&D, nghiên cứu thị hiếu khách hàng, cho nhiều sản phẩm sản phẩm công ty C.P dừng lại thực phẩm gia súc, gia cầm chế biến mở rộng sản phẩm, thực phẩm cao cấp thịt đà điểu, cá sấu,… Vì xu hướng sử dụng thực phẩm gia súc, gia cầm chế biến nhà sản xuất thị trường khai thác mạnh nên tương lai, thị trường bị bão hòa Mặc dù doanh nghiệp có tiếng thị trường thực phẩm C.P trọng vào sản phẩm, giá phân phối mà khơng trọng tới chiêu thị làm cho sản phẩm C.P dễ dàng bị người tiêu dùng lãng quên Mặt khác, người tiêu dùng chưa quen thuộc với sách C.P đưa ra, 57   mà C.P cần xem lại chiến lược phù hợp hay chưa để kịp thời thay đổi hoàn thiện cho hệ thống tốt Với sách tuyển chọn thành viên kênh, điều kiện đưa dễ dàng, thu hút nhiều thành viên kênh C.P lại chưa có sách nhằm phát triển quản lý thành viên cách tốt C.P nên đưa điều kiện tuyển chọn thành viên gắt gao nhằm nâng cao hiệu hoạt động kênh C.P áp dụng kênh giá cho thành viên khác nên dễ gây cạnh tranh giá trung gian phân phối, khiến cho C.P khó kiểm sốt giá sản phẩm thị trường Chính mà C.P nên đưa chiến lược giá cụ thể rõ ràng, nên sử dụng kênh giá cho tất thành viên kênh Bên cạnh đó, sử dụng sách ưu đãi chiết khấu hay thưởng, làm điều này, C.P vừa khuyến khích trung gian tiêu thụ sản phẩm công ty, vừa tránh cạnh tranh gay gắt giá trung gia Mặt khác, C.P cần có thõa thuận điều kiện bảo quản trách nhiệm thành viên kênh hợp đồng, tránh trường hợp trung gian chạy đua theo sách động viên cơng ty mà lấy hàng hóa vượt khả Mặt khác, hầu hết sản phẩm C.P sản phẩm tiêu dùng nên công ty muốn tất sản phẩm đến tay người tiêu dùng cách nhanh phân phối rộng rãi nhất, nhiên, sản phẩm tiêu dùng nên người tiêu dùng nhạy cảm giá, C.P có sử dụng cấu trúc kênh phân phối cấp chưa có phù hợp phân phối vậy, sản phẩm C.P trải qua nhiều trung gian đến tay người tiêu dùng khiến giá số sản phẩm C.P bị đội lên, làm cho giá thành cao đến tay người tiêu dùng khiến họ nhạy cảm giá quay sang sử dụng đối thủ cạnh tranh Đối với Nhà Nước Các sản phẩm thực phẩm mặt hàng nhạy cảm ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe người tiêu dùng nay, sản phẩm chất lượng an tồn cho người tiêu dùng thị trường tồn xuất ngày nhiều thực phẩm không rõ nguồn gốc, hàng chất lượng Do để bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng 58   Nhà Nước cần quản lý chặt chẽ việc chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm thị trường Việt Nam nước phát lên nhờ nông ngiệp ngành chăn nuôi có đóng góp lớn Do Nhà Nước cần có biện pháp hạn chế nhập mặt hàng thực phẩm nước có mức cung nhiều, tạo điều kiện cho doanh nghiệp nước Ngồi hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp ngành có điều kiện phát triển mở rộng sản xuất kinh doanh sách tín dụng, ngân hàng hợp lý Bên cạnh Nhà Nước cần thắt chặt quản lí thị trường loại bỏ trường hợp bn lậu, buôn bán hàng giả hàng chất lượng, xử lý nghiêm đối tượng làm rối thị trường bảo vệ quyền lợi cho doanh nghiệp làm ăn chân cạnh tranh công 59   TÀI LIỆU THAM KHẢO - Mai Huy Hoàng, 2011 Giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm Công ty TNHH đầu tư công nghệ Tân Long Luận văn tốt nghiệp đại học, Khoa Kinh Tế, Đại Học Nông Lâm T.P HCM, Việt Nam - Ngô Thị Thơm, 2009 Chiến lược phân phối thực phẩm gia súc, gia cầm chế biến công ty cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam Luận văn tốt nghiệp đại học, Khoa Marketing, Đại học Tài Chính – Marketing, Việt Nam - Trần Thị Tuyết Mai, 2010 Phân Tích Tình Hình Tiêu Thụ Sản Phẩm Thức Ăn Thủy Sản Tại Công Ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P Việt Nam, Luận văn tốt nghiệp Đại Học, Khoa Kinh Tế, Đại Học Nông Lâm T.P HCM, Việt Nam - Báo cáo thống kê tháng 12, năm 2011, Bộ Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn, ngày 25, tháng 12, năm 2011 - Tình hình tiêu thụ thực phẩm Việt Nam dự báo _phần 1, Cục Xúc Tiến Thương Mại, ngày 30, tháng 9, năm 2009 Dùng hàng Việt, tháng 5, năm2011. 60  ... thịt 9  Hình 4.1 Doanh Thu Tiêu Thụ Sản Phẩm Trong Năm 2010 – 2011 26  Hình 4.2 Doanh Thu Theo Từng Nhóm Sản Phẩm 30  Hình 4.3 Cấu Trúc Kênh Phân Phối Của C.P 32  Hình 4.4 Doanh Thu Tiêu Thụ Sản... sản phẩm doanh nghiệp  Căn để hoạch định kế hoạch tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp: Nhu cầu thị trường sản phẩm, phương án kinh doanh mà doanh nghiệp lựa chọn, chiến lược sách kinh doanh doanh nghiệp,... hoạt động ảnh hưởng sống doanh nghiệp Một doanh nghiệp muốn tồn phát triển thời buổi kinh tế sản phẩm sản xuất phải tiêu thụ được, doanh nghiệp bù đắp chi phí bỏ sản xuất thu lợi nhuận, trì tiếp
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH TIÊU THỤ THỰC PHẨM GIA SÚC, GIA CẦM CHẾ BIẾN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI C.P VIỆT NAM TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH, NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH TIÊU THỤ THỰC PHẨM GIA SÚC, GIA CẦM CHẾ BIẾN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI C.P VIỆT NAM TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay