KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – MIỀN TÂY LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KẾ TOÁN

128 6 0
  • Loading ...
1/128 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 11:49

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH ĐỒN NGỌC KHÁNH KẾ TỐN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GỊN – MIỀN TÂY LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KẾ TỐN Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 06/2012 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH ĐỒN NGỌC KHÁNH KẾ TỐN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GỊN – MIỀN TÂY Chuyên ngành: Kế Toán LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Người hướng dẫn: GV Bùi Công Luận Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 06/2012 Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học khoa Kinh tế, trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “Kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Cơng ty Cổ Phần Bia Sài Gòn - Miền Tây” Đồn Ngọc Khánh, sinh viên khóa 34, ngành Kế Tốn, bảo vệ thành công trước hội đồng vào ngày ThS BÙI CÔNG LUẬN Giáo Viên Hướng Dẫn Ký tên, ngày Chủ tịch Hội đồng chấm báo cáo Ký tên, ngày tháng năm tháng năm Thư ký Hội đồng chấm báo cáo Ký tên, ngày tháng năm LỜI CẢM TẠ Lời xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến ba, mẹ sinh thành dưỡng dục, bên dạy dổ nên người, tảo tần cho ăn học đến nơi đến chốn Em xin chân thành cảm ơn quý thầy cô trường Đại Học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh,đặc biệt q thầy khoa Kinh Tế tận tình truyền đạt kiến thức chun mơn, kiến thức sống bổ ích để em tự tin bước vào đời Em không quên hướng dẫn, bảo tận tình thầy Bùi Cơng Luận, giảng viên mơn kế tốn, khoa Kinh Tế Thầy giúp đỡ em nhiều để em hồn thành khóa luận Xin gửi đến thầy lời cảm ơn chân thành Xin cảm ơn Ban lãnh đạo Cơng Ty Cổ Phần Bia Sài Gòn-Miền Tây tạo điều kiện để em thực tập, tiếp xúc thực tế công việc, xin chân thành cám ơn Cô Trương Thị Mỹ Hồng kế toán trưởng anh, chị phòng kế tốn ln giúp đỡ, hướng dẫn em tận tình cung cấp số liệu để em thực khóa luận Cuối cùng, em dành lời cảm ơn đến người bạn bên cạnh động viên chia sẻ khó khăn, vui buồn để em mạnh mẽ đường đời, vượt qua khó khăn sống Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên Đồn Ngọc Khánh NỘI DUNG TĨM TẮT ĐỒN NGỌC KHÁNH, tháng 06 năm 2012 “Kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Cơng Ty Cổ Phần Bia Sài Gòn-Miền Tây” DOAN NGOC KHANH, June 2012 “Accounting Production Cost and Unit Cost at Sai Gon Beer Western Joint Stock Company” Luận văn thực dựa nguồn số liệu thu thập chủ yếu phòng kế tốn Cơng ty Cổ Phần Bia Sài Gòn-Miền Tây Nhằm tìm hiểu máy kế tốn Cơng Ty Cổ Phần Bia Sài Gòn-Miền Tây, đặc biệt kế tốn chi phí tính giá thành sản phẩm nội dung nghiên cứu đề tài Thông qua việc quan sát mơ tả cơng tác kế tốn cơng ty kết hợp với phương pháp thống kê, so sánh liệu thu thập đồng thời so sánh lý thuyết thực tiễn từ đưa nhận xét, đề xuất kiến nghị góp phần hồn thiện cơng tác kế tốn cơng ty MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH MỤC CÁC BẢNG viii DANH MỤC CÁC HÌNH ix DANH MỤC PHỤ LỤC x CHƯƠNG 1.1 Đặt vấn đề: 1.2.Mục tiêu nghiên cứu: 1.3.Phạm vi nghiên cứu: 1.4.Cấu trúc khóa luận: CHƯƠNG 2.1 Giới thiệu chung Cơng Ty Cổ Phần Bia Sài Gòn-Miền Tây: 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển: 2.1.2 Các thành tích đạt được: 2.1.3 Sản phẩm: 2.1.4 Tình hình nhân Cơng ty: 2.2 Tổ chức máy quản lý công ty: 2.2.1 Sơ đồ tổ chức máy quản lý: 2.2.2 Chức nhiệm vụ phận: 2.3 Tổ chức cơng tác kế tốn Cơng ty: 10 2.3.1 Sơ đồ tổ chức máy kế toán: 10 2.3.2 Chức nhiệm vụ phận: 11 2.3.3 Tổ chức vận dụng chế độ kế toán: 12 CHƯƠNG 15 3.1 Những nội dung chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp sản xuất: 15 3.1.1 Chi phí sản xuất: 15 3.1.2 Giá thành sản xuất: 18 3.1.3 Mối quan hệ chi phí sản xuất giá thành sản phẩm: 19 3.2 Nội dung kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm: 19 3.2.1 Tập hợp chi phí sản xuất: 19 3.2.2 Tổng hợp chi phí sản xuất: 21 3.2.3 Đối tượng tính giá thành kỳ tính giá thành: 21 3.2.4 Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ: 21 3.2.5 Các phương pháp tính giá thành sản phẩm: 24 3.3 Quy trình kế tốn chi phí sản xuất tính Z sản phẩm doanh nghiệp: 29 3.3.1 Kế tốn chi phí ngun vât liệu trực tiếp: 30 3.3.2 Kế tốn chi phí nhân cơng trực tiếp: 31 3.3.3 Kế tốn chi phí sản xuất chung: 33 3.3.4 Kế tốn tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm: 34 3.3.5 Kế toán thiệt hại sản phẩm hỏng: 35 3.3.6 Kế toán thiệt hại ngừng sản xuất: 37 3.4 Phương pháp nghiên cứu: 38 CHƯƠNG 39 4.1 Đặc điểm chung tổ chức hoạt động sản xuất Công ty Cổ Phần Bia Sài Gòn – Miền Tây: 39 4.2 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất: 40 4.3 Đối tượng tính giá thành: 40 v 4.4 Kỳ tính giá thành: 40 4.5 Phương pháp tính giá thành: 41 4.6 Nội dung kế tốn chi phí sản xuất tính Z sản phẩm Cơng ty: 42 4.6.1 Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: 42 4.6.2 Kế tốn tập hợp chi phí nhân công trực tiếp: 49 4.6.3 Kế tốn chi phí sản xuất chung: 57 4.6.4 Kế toán đánh giá sản phẩm hỏng phế liệu, sản phẩm phụ: 66 4.6.5 Kế toán đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ tính giá thành sản phẩm: 67 CHƯƠNG 73 5.1 Kết luận: 73 5.2 Kiến nghị: 74 TÀI LIỆU THAM KHẢO 75 vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BHTN Bảo hiểm thất nghiệp BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế BP Bộ phận CCDC Công cụ, dụng cụ CK Cuối kỳ CP Chi phí CPSX Chi phí sản xuất DD Dở dang GĐ Giai đoạn GTGT Giá trị gia tăng KPCĐ Kinh phí cơng đồn KT Kế tốn NVL Ngun vật liệu NC Nhân công PB Phân bổ PC Phiếu chi PX Phiếu xuất PS Phát sinh QĐ Quyết định SDĐK Số dư đầu kỳ SDCK Số dư cuối kỳ SP Sản phẩm SPS Số phát sinh TK Tài khoản TSCĐ Tài sản cố định TT Trực tiếp UNC Ủy nhiệm chi Z Giá thành vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Bảng Cơ Cấu Trình Độ Chun Mơn Cán Bộ Công Nhân Viên Bảng 4.1 Danh Mục Một Số Nguyên Vật Liệu 47 Bảng 4.2 Bảng Lương Khoán Tỉ Lệ Phần Trăm Lương 51 Bảng 4.3 Bảng Tập Hợp Chi Phí Bia 355ml GĐ 01 68 Bảng 4.4 Bảng Giá Thành Sản Phẩm Bia 355ml Tháng 11/2011 73 Bảng 4.5 Bảng Giá Thành Sản Phẩm Bia Hơi Tháng 11/2011 73 viii DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 2.1 Bia Sài Gòn Lager Hình 2.2 Bia Sài Gòn Export Hình 2.3 Sơ Đồ Tổ Chức Bộ Máy Quản Lý Hình 2.4 Sơ Đồ Tổ Chức Bộ Máy Kế Toán 10 Hình 2.5 Sơ Đồ Trình Tự Ghi Sổ Kế Tốn Cơng Ty 14 HÌnh 3.1 Sơ Đồ Tổng Hợp Chi Phí Sản Xuất 21 Hình 3.2 Sơ Đồ Tính Giá Thành Theo Phương Pháp Kết Chuyển Song Song 27 Hình 3.3 Sơ Đồ Tính Giá Thành Theo Phương Pháp Kết Chuyển Tuần Tự 28 Hình 3.4 Sơ Đồ Kế Tốn Chi Phí Sản Xuất Tính Z Sản Phẩm Theo Phương Pháp Kê Khai Thường Xuyên 30 Hình 4.1 Quy Trình Sản Xuất Cơng Ty 39 Hình 4.2 Sơ Đồ Quy Trình Chi Phí Ngun Vật Liệu Trực Tiếp 45 Hình 4.3 Sơ Đồ Chữ T Tài Khoản 621 Tháng 11/2011 49 Hình 4.4 Lưu Đồ Quy Trình Chi Phí Nhân Cơng Trực Tiếp 53 Hình 4.5 Sơ Đồ Chữ T Tài Khoản 622 Tháng 11/2011 56 Hình 4.6 Lưu Đồ Quy Trình Chi Phí Sản Xuất Chung 61 Hình 4.7 Sơ Đồ Chữ T Tài Khoản 627 Tháng 11/2011 65 Hình 4.8 Sơ Đồ Hạch Tốn Nhập Kho Thành Phẩm Bia 355 71 Hình 4.9 Sơ Đồ Hạch Tốn Nhập Kho Thành Phẩm Bia Hơi 72 ix Phụ lục 10 Phụ lục 11 Phụ lục 12 Phụ lục 13 Phụ luc 14 Phụ lục 15 Phụ lục 16 Phụ lục 17 Phụ lục 18 ... tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công Ty Cổ Phần Bia Sài Gòn-Miền Tây” DOAN NGOC KHANH, June 2012 “Accounting Production Cost and Unit Cost at Sai Gon Beer Western Joint Stock... Câu hỏi đặt thử thách doanh nghiêp Để tìm câu trả lời doanh nghiệp phải cải tiến nâng cao chất lượng sản phẩm, tiết kiệm yếu tố đầu vào hạ giá thành sản phẩm Muốn vậy, doanh nghiệp sản xuất cần... hợp lý giúp việc cung cấp thông tin cho doanh nghiệp cách nhanh chóng kịp thời, vạch chiến lược kinh doanh hiệu mang lại lợi nhuận cao Và thực tế khơng doanh nghiệp nhiều lĩnh vực từ công nghiệp,
- Xem thêm -

Xem thêm: KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – MIỀN TÂY LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KẾ TOÁN, KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – MIỀN TÂY LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KẾ TOÁN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay