PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BÌNH CHÁNH ( BCCI ) KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

89 5 0
  • Loading ...
1/89 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 11:49

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH  ĐỖ XN HỊA PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BÌNH CHÁNH ( BCCI ) KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 06 /2012 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH  ĐỖ XN HỊA PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BÌNH CHÁNH ( BCCI ) KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỂ NHẬN VĂN BẰNG CỬ NHÂN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 06 /2012 Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp Đại học khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CƠNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BÌNH CHÁNH” ĐỖ XN HỊA, sinh viên khóa 34, ngành Quản Trị Kinh Doanh Thương Mại, bảo vệ thành công trước hội đồng vào ngày Ths PHẠM THỊ NHIÊN Người hướng dẫn Ngày Chủ tịch Hội đồng chấm báo cáo (Ký, ghi rõ họ tên) Ngày tháng năm 2012 tháng năm 2012 Thư ký Hội đồng chấm báo cáo (Ký, ghi rõ họ tên) Ngày tháng năm 2012 LỜI CẢM TẠ Xin gởi lời cảm ơn chân thành đến cha mẹ, người sinh nuôi dưỡng khôn lớn thành người, người làm chỗ dựa động viên tôi vấp ngã, cho niềm tin nghị lực để thực ước mơ hoài bảo Tơi xin gởi lời cảm ơn sâu sắc đến tồn thể thầy giảng đường Đại Học Nông Lâm đặc biệt thầy cô Khoa Kinh Tế tận tình giảng dạy, cung cấp cho tơi kiến thức q báu để tơi tự tin công việc sống sau Xin chân thành biết ơn cô Phạm Thị Nhiên giảng viên Khoa Kinh Tế tận tình giảng dạy, giúp đỡ hướng dẫn nhiệt tình suốt khoảng thời gian thực luận văn Tôi cảm ơn người bạn chia sẻ buồn vui giúp đỡ q trình học tập Tơi xin gửi lòng biết ơn chân thành đến Ban Giám đốc toàn thể cán nhân viên Công ty CP Đầu Tư Và Phát Triển Bình Chánh, đặc biệt anh, chị phòng NS-QTVP-QTCL giúp đỡ tạo điều kiện cho thực tập, tiếp xúc với thực tế nghề nghiệp Quản trị nhân Tôi xin chúc quý công ty ngày làm ăn phát đạt, gặt hái nhiều thành công mong đợi Cuối cùng, xin chúc tồn thể q thầy trường Đại Học Nơng Lâm dồi sức khỏe gặt hái nhiều thành công nghiệp giáo dục hoạt động nghiên cứu Chân thành biết ơn tất ! TP Hồ Chí Minh, ngày Sinh viên Đỗ Xuân Hòa / /2012 NỘI DUNG TĨM TẮT ĐỖ XN HỊA Tháng năm 2012 “Phân Tích Thực Trạng Quản Trị Nguồn Nhân Lực Công Ty CP Đầu Tư Phát Triển Bình Chánh (BCCI)” DO XUAN HOA June 2012 “Analysis Human Resource Management at Binh Chanh Construction Investment Shareholding Company” Đề tài áp dụng phương pháp vấn với bảng câu hỏi soạn sẵn, chọn mẫu ngẫu nhiên phân tầng dùng phương pháp thống kê mô tả để phân tích thực trạng quản trị nguồn nhân lực Cơng ty CP Đầu Tư Phát Triển Bình Chánh qua năm 2009-2011 Nội dung phân tích gồm hoạt động thu hút nguồn nhân lực, hoạt động đào tạo phát triển, hoạt động trì nguồn nhân lực phân tích kết hiệu quản trị nguồn nhân lực thơng qua tiêu chi phí lao động Kết nghiên cứu cho thấy, tình hình phân tích công việc tốt việc mô tả công việc nhiều hạn chế, chưa cụ thể rõ ràng Điều dễ gây nên lãng phí việc tuyển dụng đầu vào Cơng ty chưa thật có hiệu việc thu hút ứng viên bên ngoài, mặc khác chưa tận dụng hết nguồn tuyển dụng, từ bỏ lỡ nhiều hội việc tìm kiếm lực lượng lao động có trình độ, tay nghề Việc bố trí nhân chưa thật hợp lý, tình trạng kiêm nhiệm hay người làm nhiều người làm nguyên nhân bất mãn người lao động ảnh hưởng đồng lương họ Công tác đào tạo phát triển Công ty trọng nhiều năm qua Với sách thăng tiến đề bạt nội dựa thâm niên cơng tác phần hạn chế phấn đấu vươn lên lớp trẻ Hoạt động sử dụng trì nguồn nhân lực chưa thật hiệu Chính sách lương bổng đãi ngộ nhiều hạn chế, đánh giá lực nhân viên chưa công khách quạn, mối quan hệ lãnh đạo người lao động chưa tốt Hiệu sử lao động năm 2011 nhiều hạn chế MỤC LỤC Trang Danh mục chữ viết tắc viii Danh mục bảng ix Danh mục hình ix Danh mục phụ lục xi CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1.1.Đặt vấn đề 1.2.Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Cấu trúc khóa luận CHƯƠNG TỔNG QUAN 2.1 Lịch sử hình thành phát triển Cơng ty CP Đầu Tư Xây Dựng Bình Chánh (BCCI) 2.1.1 Lịch sử hình thành 2.1.2 Quá trình phát triển 2.2 Chức mục tiêu Công ty 2.2.1 Chức 2.2.2 Mục tiêu 2.3 Cơ cấu máy quản lý Công ty 2.4 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty qua Năm 20092011 2.5 Phương pháp trả lương Công ty 2.6 Những thuận lợi khó khăn Cơng ty 12 2.6.1 Thuận lợi 12 2.6.2 Khó khăn 12 CHƯƠNG NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU v 14 3.1 Khái niệm, vai trò, ý nghĩa quản trị nguồn nhân lực 14 3.1.1 Khái niệm 14 3.1.2 Vai trò 14 3.1.3 Ý nghĩa 14 3.2 Các chức Quản trị nguồn nhân lực 15 3.2.1 Thu hút nguồn nhân lực 16 3.2.2 Đào tạo phát triển 19 3.2.3 Duy trì nguồn nhân lực 19 3.3 Các tiêu đánh giá kết hiệu Quản trị nguồn nhân lực 24 3.4 Phương pháp nghiên cứu 25 3.4.1 Phương pháp phân tích 25 3.4.2 Phương pháp thu thập số liệu 25 3.4.3 Phương pháp xử lý số liệu 26 CHƯƠNG KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 27 4.1 Đánh giá chung tình hình lao động qua năm 2009 - 2011 27 4.2 Đặc điểm mẫu nghiên cứu 30 4.2.1 Độ tuổi người vấn 30 4.2.2 Trình độ người vấn 30 4.3 Phân tích tình hình phân tích cơng việc, tuyển dụng bố trí nguồn nhân lực Công ty năm 2009 - 2011 31 4.3.1 Tình hình phân tích cơng việc 31 4.3.2 Tình hình tuyển dụng 31 4.3.3 Phân tích tình hình bố trí nhân Cơng ty 41 4.4 Phân tích thực trạng cơng tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực 42 4.4.1 Đào tạo phát triển nguồn nhân lực 42 4.4.2 Ưu nhược điểm hình thức đào tạo 42 4.4.3.Đánh giá hiệu cơng tác đào tạo 46 4.5 Phân tích thực trạng sử dụng trì nguồn nhân lực 48 4.5.1 Hệ thống đánh giá lực nhân viên 48 4.5.2 Tình hình trả cơng lao động 49 4.5.3 Chính sách chế độ thưởng, phụ cấp, phúc lợi 51 vi 4.5.4 Điều kiện làm việc 54 4.5.5 Quan hệ lao động 56 4.6 Đánh giá chung mức độ thỏa mãn người lao động 59 4.7 Phân tích kết hiệu quản trị nguồn nhân lực Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Bình Chánh 62 4.8 Một số ý kiến đề xuất nhằm hồn thiện cơng tác quản trị nhân Công ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Bình Chánh 4.8.1 Hồn thiện cấu tổ chức quản lý nhân Công ty 65 65 4.8.2 Hồn thiện cơng tác tuyển dụng thu hút nguồn nhân Cơng ty 65 4.8.3 Hồn thiện cơng tác trì động viên nhân viên 67 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 71 5.1 Kết luận 71 5.2 Kiến nghị 71 5.2.1 Đối với Công ty 71 5.2.2 Về phía Nhà nước 72 Tài liệu tham khảo 73 Phụ lục 74 vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BĐS Bất động sản BHXH - BHYT Bảo hiểm xã hội – Bảo hiểm y tế BQL Ban quản lý BQ Bình quân CB-NV Cán - Nhân viên CP Cổ phần DN Doanh nghiệp DNVN Doanh nghiệp Việt Nam DS Danh sách DT Doanh thu GD Giao dịch KCN Khu công nghiệp KDC Khu dân cư LĐBQ Lao động bình quân LN Lợi nhuân NLĐ Người lao động NNL Nguồn nhân lực NV Nhân viên P Phòng P.NS-QTVP-QTCL Phòng Nhân - Quản trị văn phòng - Quản trị chất lượng QL Quỹ lương QTNNL Quản trị nguồn nhân lực SXKD Sản xuất kinh doanh TLBQ Tiền lương bình qn TP.HCM Thành phố Hồ Chí Minh UBND Ủy Ban Nhân Dân VN Việt Nam viii DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1 Kết Quả Hiệu Quả Hoạt Động Sản Xuất Kinh Doanh qua Năm 20092011 Bảng 2.2 Hệ Số Lương Căn Bản Hệ Số Lương Thành Tích theo Chức Danh Cơng Việc 10 Bảng 3.1 Tỷ Lệ Mẫu Ngẫu Nhiên Phân Tầng 26 Bảng 4.1 Kết Cấu Lao Động Cuối Kỳ qua Năm 2009 - 2011 29 Bảng 4.2 Trình Độ Những Người Phỏng Vấn 30 Bảng 4.3 Nguồn Cung Ứng Lao Động Công Ty 36 Bảng 4.4 Số Lượng Lao Động Tuyển Mới qua Năm 2009-2011 37 Bảng 4.5 Kinh Phí Tuyển Dụng Bình Qn Trên Người qua Năm 2009-2011 38 Bảng 4.6 Mức Đánh Giá Cách Bố Trí Nhân Sự NLĐ 41 Bảng 4.7 Một Số Chương Trình Đào Tạo Cơng Ty qua Năm 2009-2011 44 Bảng 4.8 Chi Phí Đào Tạo Trung Bình cho Một Lao Động qua Năm 2009-2011 45 Bảng 4.9 Tỷ Lệ Đánh Giá NLĐ Đánh Giá Kết Quả Thực Hiện Công Việc 48 Bảng 4.10 Sự Biến Động Tổng Quỹ Lương Tiền Lương Bình Quân 49 Bảng 4.11 Tỷ Lệ Đánh Giá NLĐ Tiền Lương, Thưởng 50 Bảng 4.12.Tỷ Lệ Đánh Giá NLĐ Chế Độ Thưởng, Trợ Cấp, Phúc Lợi Công Ty 53 Bảng 4.13 Tỷ Lệ Đánh Giá NLĐ Điều Kiện Làm Việc Công Ty 54 Bảng 4.14 Đánh Giá Người Lao Động Nội Qui, Qui Định Công Ty 55 Bảng 4.15 Tỷ Lệ Đánh Giá NLĐ MQH Các Đồng Nghiệp 57 Bảng 4.16 Tỷ Lệ Đánh Giá MQH NLĐ với Nhà Lãnh Đạo 57 Bảng 4.17 Thâm Niên Công Tác Người Lao Động qua Năm 2009-2011 58 Bảng 4.18 Số Lượng Lao Động Nghỉ Việc qua Năm 2009-2011 59 Bảng 4.19 Tỷ Lệ Đánh Giá Mức Độ Thỏa Mãn NLĐ 60 Bảng 4.20 Các Chỉ Tiêu Lợi Ích Kinh Tế Sử Dụng Người Lao Động 64 ix tiền lương tạo 8,97 đồng doanh thu, giảm năm 2010 23,96 đồng tương ứng với tỷ lệ giảm 72,76% Như vậy, so với năm 2010 việc sử dụng chi phí tiền lương năm 2009 2011 hiệu năm 2011 hiệu Về lợi nhuận, giống doanh thu việc sử dụng chi phí tiền lương năm 2011 năm 2009 khơng đạt hiệu năm 2010 Nếu năm 2010 muốn có đồng lợi nhuận phải bỏ 0,08 đồng chi phí tiền lương hay đồng chi phí tiền lương bỏ Cơng ty thu 12,36 đồng lợi nhuận; năm 2009, muốn có đồng lợi nhuận phải bỏ 0,12 đồng chi phí tiền lương, nhiều năm 2010 0,04 đồng với tỷ lệ nhiều 33,33% Năm 2009 đồng chi phí tiền lương bỏ thu 8,43 đồng lợi nhuận, năm 2010 3,93 đồng tương đương tỷ lệ 46,62% Ở năm 2011, muốn tạo đồng lợi nhuận phải bỏ 0,27 đồng chi phí tiền lương; cao năm 2010 0,19 đồng ứng với tỷ lệ tăng 237,5%, mức tăng cao Và đồng chi phí tiền lương bỏ Cơng ty thu 3,76 đồng lợi nhuận, năm 2010 8,6 đồng với tỷ lệ 69,58% Do tình hình khó khăn khơng tránh khỏi việc Cơng ty làm ăn khơng hiệu năm trước nhìn chung việc Cơng ty kinh doanh có lời cố gắng lớn ban lãnh đạo tập thể CB-NV Công ty Mặc dù mức lương trung bình người lao động Cơng ty cao số vị trí Cơng ty có mức lương thấp, chênh lệch mức lương người lao động Cơng ty lớn, Cơng ty có sách ưu đãi đến họ, việc chi trả lương thấp lâu dài ảnh hưởng tiêu cực đến doanh thu, đồng lương thấp nên nhân viên không muốn làm việc họ tìm công việc khác tốt làm cho Công ty phải khoản chi phí để tuyển dụng đào tạo người khác thay họ 63 Bảng 4.20 Các Chỉ Tiêu Lợi Ích Kinh Tế Sử Dụng Người Lao Động Chỉ tiêu ĐVT Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 So sánh So sánh 10/09 11/10 ±∆ ±∆ % % Tổng DT (từ bán 1000đ 489.765.370 691.457.628 201.625.719 201.692.258 41,18 -489.831.909 -70,84 1000đ 154.372.105 259.651.746 84.605.120 105.279.641 68,2 -175.046.626 -67,42 Tổng QL năm 1000đ 18.306.120 21.000.720 22.484.400 2.694.600 14,72 1.483.680 7,06 LĐBQ DS Người 190 212 205 22 11,58 -7 -3,3 TLBQ/người/năm 1000đ 96.348 99.060 109.680 2.712 2,81 10.620 10,72 hàng cung cấp dịch vụ) Lợi nhuận (từ bán hàng cung cấp dịch vụ) DT/nhân viên 1000đ/người 2.577.712,47 3.261.592,58 983.540,09 683.880,11 26,53 -2.278.052,5 -69,84 LN/nhân viên 1000đ/người 812.484,76 1.224.772,39 412.707,9 412.287,63 50,74 -812.064,49 -66,3 Chi phí TL/DT Lần 0,04 0,03 0,11 -0,01 -25 0,08 266,67 DT/chi phí TL Lần 26,75 32,93 8,97 6,18 23,1 -23,96 -72,76 Chi phí TL/LN Lần 0,12 0,08 0,27 -0,04 -33,33 0,19 237,5 LN/chi phí TL Lần 8,43 12,36 3,76 3,93 46,62 -8,6 -69,58 Nguồn tin: Phòng Tài Chính -Kế Toán 64 4.8 Một số ý kiến đề xuất nhằm hồn thiện cơng tác quản trị nhân Cơng ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Bình Chánh 4.8.1 Hoàn thiện cấu tổ chức quản lý nhân Công ty Vấn đề cần giải Hiện nay, Cơng ty có xu hướng giảm bớt biên chế CB-NV bên cạnh đó, Cơng ty tiếp tục mở rộng dự án kinh doanh mình, dẫn đến tình trạng kiêm nhiệm Mặc khác số phòng ban lại có số lượng cơng việc CB-NV cơng tác người có kinh nghiệm nên Công ty muốn giữ họ lại Đều dẫn đến tình trạng người làm nhiều người làm Hiện phối hợp làm việc phòng ban Công ty chưa tốt Điều khiến cho công việc không thực cách trôi chảy, mà hiểu tổ chức phòng ban có mối quan hệ mật thiết với nhau, tạo thành thể thống Nếu phận hoạt động khơng hiệu ảnh hưởng đến tồn Cơng ty khơng phải riêng phận Giải pháp Cơng ty cần xem xét, rà soát lại số lượng để điều chỉnh, bố trí thêm nhân cho hợp lý hay thuyên chuyển tạm thời CB-NV phòng ban việc sang phòng ban bị tải công việc sau chuyển họ vị trí cũ sau Lãnh đạo Cơng ty phải tìm cách củng cố phát triển mối quan hệ phòng ban Các phòng ban cần phải hợp tác, hỗ trợ cho để làm tốt công việc Cơng ty Lợi ích Tình trạng kiêm nhiệm tạo nên áp lực công việc nhân viên kiêm nhiệm giảm giúp họ thoải mái công việc, không cảm thấy căng thẳng chán nản làm việc lo sợ không hoàn thành tiêu đề Mối quan hệ phòng ban cải thiện giúp cho quy trình hoạt động Cơng ty trơi chảy, thơng suốt hiệu quả, góp phần quan trọng cho thành cơng Cơng ty 4.8.2 Hồn thiện công tác tuyển dụng thu hút nguồn nhân Cơng ty a) Hồn thiện cơng tác lập bảng mô tả công việc 65 Vấn đề cần giải Việc phân tích cơng việc Cơng ty chưa rõ ràng cụ thể, tổng quát dẫn đến việc tuyển dụng hay trình làm việc CB-NV gặp nhiều khó khăn Giải pháp Cơng việc bao gồm: - Tóm tắt cơng việc: mơ tả tóm tắt thực chất cơng việc - Các mối quan hệ thực công việc: nên ghi rõ mối quan hệ người thực công việc với người khác ngồi Cơng ty - Chức năng, trách nhiệm công việc: nên liệt kê chức năng, nhiệm vụ chính, sau nên giải thích cơng việc cụ thể cần thực nhiệm vụ, trách nhiệm - Quyền hành người thực công việc: nên xác định rõ giới hạn hay phạm vi quyền hành định mặt tài nhân - Tiêu chuẩn mẫu đánh giá nhân viên thực công việc - Điều kiện làm việc Lợi ích Lập bảng mô tả công việc rõ ràng trước tiến hành tuyển nhân viên, việc giúp cho nhà quản trị lựa chọn ứng viên tốt tập hồ sơ xin việc Hay mô tả cơng việc chi tiết giúp Cơng ty có định xác bố trí, sử dụng lao động, phân định rõ chức nhiệm vụ đơn vị, nhân viên Góp phần nâng cao lực quản lý điều hành đảm bảo tính công đánh giá, sử dụng lao động b) Đa dạng hóa nguồn cung ứng lao động Vấn đề cần giải Hiện Công ty thường tuyển dụng CB-NV thơng qua nguồn nội hay người quen giới thiệu Dẫn đến tình trạng bè phái, nhân viên không đủ lực, thiếu công tuyển dụng, hay hết, Công ty bỏ qua nguồn cung ứng lao động khác bỏ qua người có lực thực Giải pháp 66 Để đa dạng hóa nguồn cung ứng lao động theo tơi Cơng ty cần quan tâm đến vấn đề sau: - Tiếp tục trì hai hình thức tuyển dụng truyền thống nhắc đến - Công ty nên quan tâm đến nguồn bên liên hệ chặt chẽ với trường Đại học, Cao đẳng Có chương trình khuyến khích sinh viên trao học bổng cho sinh viên giỏi, thu hút sinh viên vào làm việc cho Công ty cung cấp thông tin nhu cầu cần tuyển dụng nhân viên cho sinh viên tốt nghiệp - Hiện nay, Cơng ty quan tâm đến việc tuyển dụng thơng qua hình thức Internet Ngày việc tìm kiếm thơng tin mạng Internet ngày trở nên phổ biến, theo tơi Cơng ty nên tận dụng trang web trang web việc làm khác để đăng thông báo tuyển dụng Việc làm vừa tốn chi phí vừa tạo thêm phương tiện quảng cáo hiệu - Hồ sơ đầu vào xin dự tuyển cần thoáng chút thủ tục giấy tờ để tránh bỏ qua ứng viên thực có lực, tiềm Công ty Khi vấn xong trúng tuyển Cơng ty u cầu họ bổ sung đầy đủ chưa muộn Lợi ích Việc đa dạng hóa nguồn cung ứng lao động giúp cho Cơng ty có thêm nguồn nhân lực đầu vào cần thiết đảm bảo cho chất lượng q trình tuyển dụng Giúp Cơng ty khơng bỏ sót ứng viên giỏi, thiếu cơng tuyển dụng, ngồi góp phần hạn chế tình trạng bè phái, chia rẽ nội Cơng ty 4.8.3 Hồn thiện cơng tác trì động viên nhân viên a) Về tiền lương Vấn đề cần giải Nhìn chung thu nhập thực tế hàng tháng CB-NV Công ty tương đối cao Nhưng phủ nhận mức lương chênh lệch số vị trí Cơng ty lớn Nguyên nhân do: - Số lao động vị trí bảo vệ đơng mức lương bình qn họ dao động từ 2,5 – 3,5 triệu đồng/tháng 67 - Những CB-NV bậc thấp thường có mức lương dao động từ – triệu đồng/tháng CB-NV cấp quản lý nhận mức lương từ 10-20 triệu đồng tùy theo chức vụ Do Cơng ty áp dụng sách trả lương theo phương thức 3Ps nên việc trả lương lao động tương đối người, việc có số CB-NV bị giảm bớt việc nên ảnh hưởng phần đến mức lương họ Giải pháp Công ty cần tạo điều kiện cho họ cải thiện thu nhập cách phân cơng bố trí nhân cách hợp lý, tạo điều kiện cho họ làm tăng ca (nhân viên bảo vệ), thêm Cần thực xác việc đánh giá lực nhân viên, chấm công hay thi đua hàng tháng, hàng quý Lợi ích Tiền lương tiêu chí hàng đầu người lao động thế, có mức lương cao nhu cầu người Vì thế, khơng thể giúp họ có mức lương cao mong muốn BCCI nên cố gắng tạo cho đội ngũ CB-NV mức lương hợp lý, thực với trí lực họ giúp họ cãi thiện sống thời kỳ lạm phát giá leo thang bên cạnh giúp Cơng ty trì nguồn nhân lực b) Về chế độ thưởng Vấn đề cần giải Hiện Cơng ty có q hình thức khen thưởng CB-NV, có hình thức khen thưởng thơng qua mức lương thành tích, hay khen thưởng thành tích đạt cuối năm, thưởng Tết Điều dẫn đến tình trạng CB-NV giỏi, quen việc hay có lực tìm cho Cơng ty khác có nhiều ưu đãi hấp dẫn Giải pháp Công ty cần áp dụng thêm số chế độ thưởng nhằm khuyến khích tinh thần làm việc người lao động Mức thưởng không cần phải nhiều tiền quan trọng làm hài lòng người lao động, cộng thêm động viên khen thưởng từ cấp động lực thúc đẩy người lao động cống hiến Cơng ty, tập thể 68 Lợi ích Giúp cho mơi trường làm việc Công ty thêm chuyên nghiệp, động đầy tính cạnh tranh, giúp cho Cơng ty hoạt động hiệu Người lao động muốn gắn bó lâu dài với Cơng ty hơn, qua giúp Cơng ty giữ chân CBNV Tất người lao động muốn thưởng cho cống hiến đóng góp họ theo cách thức định Người lao động nhận Cơng ty khơng có tiền khơng phải tất người làm việc tiền Tuy vậy, tiền quan trọng thước đo giá trị việc đánh giá kết hiệu mà người lao động đạt được, tiền giúp thỏa mãn nhiều nhu cầu khác xã hội Và tiền lương, Cơng ty có chế độ khen thưởng hợp lý giúp giữ chân CB-NV giỏi giàu kinh nghiệm qua thời kỳ khó khăn tới c) Thời gian nghỉ ca Vấn đề cần giải Hiện Cơng ty có thời gian nghỉ trưa 1,5 giờ; thời gian vừa đủ cho người lao động ăn trưa, nghỉ ngơi hồi phục sức khỏe để tiếp tục cho ca làm việc chiều Tuy nhiên, có hạn chế Cơng ty khơng có chỗ để người lao động nằm nghỉ Hiện Cơng ty có căn-tin khơng gian, cách bố trí xếp căn-tin ăn khơng làm cho người lao động hài lòng Giải pháp - Nếu phải ngồi nguyên ngày mệt mỏi, ảnh hưởng đến suất chất lượng buổi làm việc buổi chiều, Cơng ty nên xem xét lắp đặt thêm số ghế xếp hay ghế dài để CB-NV tận dụng nằm nghỉ vào buổi trưa - Căn-tin nên cải thiện chất lượng số lượng ăn phục ngày cho CB-NV, nên đặt thêm số bàn ghế để tránh tình trạng chờ đợi để ăn trưa - Thường xuyên vệ sinh, dọn dẹp để tạo cảm giác thống mát căntin Cơng ty nên thường xuyên thực công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm căn-tin 69 - Trang trí thêm chậu xen kẽ tạo khơng khí mát mẻ, mặt khác có tác động tốt đến thị giác người lao động Lợi ích Thời gian nghỉ ca quan trọng giúp CB-NV lấy lại lượng tập trung để có buổi chiều làm việc hiệu d) Mối quan hệ lao động Vấn đề cần giải Qua khảo sát ta thấy mối quan hệ CB-NV với khơng tốt, tượng phân hóa, mâu thuẫn cơng việc hay chia bè phái Cơng ty Đây tình trạng cần phải giải cách nhanh chóng triệt để nội Cơng ty bị chia rẽ ảnh hưởng xấu đến kết làm việc hay mục tiêu chung Cơng ty Bên cạnh đó, việc số lãnh đạo ưu với người quen, đối xử không công với cấp dưới, phân công công việc khơng thỏa đáng, dễ gây tình trạng bất bình, khơng hài lòng người lao động, họ dễ chán nản dẫn tới bỏ việc Giải pháp Công ty nên tăng cường thêm buổi đào tạo ngoại khóa, trò chơi tập thể, hoạt động thể thao, thi đua hay văn nghệ để cãi thiện mối quan hệ CBNV Công ty Đối với CB-NV nhà quản trị nên bố trí cơng việc phù hợp với công việc mà họ đào tạo Trưởng phòng hay phó phòng nên tiếp thu xúc ý kiến đóng góp CB-NV phòng ban giải hợp lý đưa lên lãnh đạo Công ty Không nên để tình cảm hay mối quan hệ quen biết cá nhân xen vào cơng việc Điều dẫn đến bất bình cho người lao động lâu dài Cơng ty ảnh hưởng đến hoạt động Cơng ty Lợi ích Một tập thể vững mạnh, đồn kết giúp cho Cơng ty phát triển thêm mạnh mẽ bền vững Khơng khí nơi làm việc thoải mái, không bị áp lực, mâu thuẫn tạo cho người lao động tinh thần sảng khoái giúp họ làm việc hiệu 70 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Công ty BCCI thành lập hoạt đồng với mục đích phục vụ an cư cho cộng đồng góp phần phát triển hạ tầng xã hội Hiện nay, phải đối mặt với kinh tế gặp nhiều khó khăn bất ổn với nổ lực tồn thể CB-NV, Cơng ty bước khắc phục khó khăn vướng mắc Tuy nhiên, sách thu hút trì lao động hạn chế Dẫn đến Cơng ty lượng lớn lao động thực có lực không tuyển dụng hay CBNV giỏi, có kinh nghiệm tìm đến cơng việc khác hấp dẫn hơn… Do đó, Cơng ty cần quan tâm vấn đề quản trị nguồn nhân lực nhằm nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh 5.2 Kiến nghị 5.2.1 Đối với Cơng ty Nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, Công ty cần nổ lực để xây dựng chiến lược dài hạn kế hoạch cụ thể cho giai đoạn việc tuyển dụng, đào tạo củng cố lại hệ thống quản trị nguồn nhân lực Công ty Công ty cần phải phân bố lại nguồn nhân lực lao động, tránh tượng người làm nhiều, người làm Hồn thiện hệ thống lương bổng đãi ngộ cho hợp lý Việc đánh giá lực nhân viên cần khách quan công tránh đánh giá dựa theo chủ quan, cảm tính Thường xuyên cập nhật áp dụng kiến thức quản trị tiên tiến vào công việc quản lý cách phù hợp với điều kiện thực tế Công ty Công ty cố gắng xây đựng môi trường thoải mái, yên tĩnh, có chỗ cho CB-NV nghĩ ngơi để hồi phục lượng làm việc hiệu Vấn đề Căn-tin cần quan tâm đến Đem đến bầu khơng khí thân thiện, đoàn kết, thể nét đặc trưng văn hóa nội Đây động lực gắn kết người lao động với nhau, phấn đấu mục tiêu chung Cơng ty 5.2.2 Về phía Nhà nước Cần có nhiều sách ưu tiên cho người lao động, bên cạnh tạo điều kiện giúp Công ty phát huy tối đa hiệu kinh doanh sách thuế, hạn ngạch… Mở rộng qui mô đào tạo đào tạo ngành nghề tăng nhanh tốc độ đào tạo theo yêu cầu xã hội Cần tăng cường hổ trợ lãnh đạo Đảng Nhà nước Công ty đảm bảo an ninh, trật tự nhằm tạo mơi trường kinh doanh an tồn bình đẳng, giúp Công ty an tâm làm ăn đạt hiệu cao 72 TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT Trần Thanh Bút Hiện Trạng Quản Trị Nguồn Nhân Lực Công Ty Dệt Phong Phú, TPHCM Luận Văn tốt nghiệp đại học, Khoa Kinh Tế, Đại Học Nông Lâm TPHCM, 2004 Trần Kim Dung, Quản Trị Nguồn Nhân Lực, NXB Thống Kê TP Hồ Chí Minh, 2004 Trương Thị Bích Huệ Phân Tích Thực Trạng Quản Trị Nguồn Nhân Lực Công Ty Phát Triển Kinh Tế Duyên Hải (COFIDEC) Luận Văn tốt nghiệp đại học, Khoa Kinh Tế, Đại Học Nông Lâm TPHCM, 2007 Các Website: www.business.gov.vn www.tuoitre.com.vn www.ctu.edu.vn www.hrlink.vn TIẾNG NƯỚC NGOÀI Winstanley Nathan W.French 1986 Human resource management Houghton Mifflin Com NewJersey 73 PHỤ LỤC Phụ lục : Bảng câu hỏi thăm dò người lao động ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM Mã Số: Khoa Kinh Tế SVTH: Đỗ Xuân Hòa PHIẾU ĐIỀU TRA Chào Anh (chị), xin vui lòng biết ý kiến riêng Anh (chị) số lĩnh vực bên dưới, cách điền số thông tin vào phiếu Các thông tin thu thập dùng hồn tồn vào việc thực khóa luận tốt nghiệp cử nhân, ngồi khơng dùng vào mục đích khác Xin Chân Thành Cảm Ơn Anh (chị) Đã Trả Lời Đầy Đủ Các Câu Hỏi! Phần 1: Thông tin cá nhân anh/chị: Chức vụ: Vui lòng đọc câu hỏi sau khoanh tròn vào câu trả lời phù hợp với anh/ chị Câu 1.Tuổi anh/chị nằm khoảng nào? a/ 18-25 tuổi b/ 26-35 tuổi c/ 36-45 tuổi d/ Trên 45 tuổi Câu Anh/chị làm việc vị trí bao lâu? a/Dưới năm b/ 2-5 năm c/ 6-10 năm d/ Trên 10 năm Câu Trình độ cao anh/chị có gì? a/ Trên đại học b/ Đại học c/ Cao đẳng d/ Trung cấp e/ Khác Phần 2: Đánh giá NLĐ liên quan đến công tác nhân Công ty I/ Hoạt động thu hút nguồn nhân lực Câu Anh/chị làm việc vị trí do: a/ Người quen giới thiệu b/ Nội Cơng ty c/ Qua đài, báo chí, Internet d/ Trung tâm giới thiệu việc làm e/ Khác (ghi rõ)………………… Câu Mức độ hấp dẫn thân công việc anh/chị là: a/ Rất nhiều b/ Nhiều c/ Trung bình d/ Ít e/ Rất Câu Năng lực anh chị so với yêu cầu công việc a/ Cao nhiều b/ Cao chút c/ Tương đương d/ Thấp chút e/ Thấp nhiều II/ Công tác đào tạo phát triển Câu Anh/chị có tham gia khóa đào tạo Công ty thời gian làm việc không? a/ Có b/ Khơng Nếu “Có” trả lời thêm câu hỏi 8, 9, 10 Câu Anh chị có thích khóa đào tạo khơng? a/ Rất thích b/ Thích c/ Tương đối thích d/ Khơng thích e/ Hồn tồn khơng thích Câu Khóa đào tạo có giúp ích cho cơng việc anh/chị không? a/ Rất nhiều b/ Nhiều d/ Không nhiều e/ Vơ ích c/ Tương đối nhiều Câu 10 Anh/chị áp dụng kiến thức từ khóa đào tạo vào cơng việc nào? a/ Rất tốt d/ Khơng tốt b/ Tốt c/Tương đối tốt e/ Hồn tồn khơng tốt III/ Sử dụng trì nguồn nhân lực Câu 11 Việc đánh giá kết thực cơng việc Cơng ty anh/chị có công không? a/ Rất công d/ Không công b/ Công c/ Tương đối công e/ Hồn tồn khơng cơng Câu 12 Theo anh/chị đánh giá lực nhân viên Công ty cần dựa vào tiêu chuẩn nào? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Câu 13 Anh/chị có biết tiêu chuẩn để đánh giá lực nhân viên Công ty không? a/ Biết rõ b/Biết rõ d/ Biết sơ sơ c/ Tương đối biết e/ Hồn tồn khơng biết Câu 14 Theo anh/chị việc đánh giá lực nhân viên Cơng ty có thực tốt khơng? a/ Rất tốt b/ Tốt d/ Không tốt c/ Tương đối tốt e/ Hồn tồn khơng tốt Câu 15 Lương Công ty trả cho anh/chị so với mức lương Công ty khác ngành nào? a/ Cao nhiều b/ Cao c/ Ngang d/ Thấp e/ Thấp nhiều Câu 16 Thời điểm tốn lương Cơng ty nào? a/ Đúng hạn b/ Thỉnh thoảng trễ Câu 17 Theo anh/chị nội quy, quy định Công ty NLĐ là: a/ Rất phù hợp b/ Đúng d/ Khắt khe c/ Bình Thường e/ Sai nguyên tắc Câu 18 Anh/ chị đánh sách trợ cấp phúc lợi Công ty? a/ Rất tốt b/ Tốt d/ Không tốt c/ Tương đối tốt e/ Hồn tồn khơng tốt Câu 19 Anh/chị cho biết điều kiện y tế, an toàn bảo hộ lao động Công ty nào? a/ Rất tốt b/Tốt d/ Không tốt c/ Tương đối tốt e/ Hồn tồn khơng tốt Câu 20 Anh/chị thấy điều kiện làm việc( nhiệt độ, ánh sáng, tiếng ồn, công tác vệ sinh, công cụ, dụng cụ… )của Công ty nào? a/ Rất tốt d/ Không tốt b/ Tốt c/ Tương đối tốt e/ Hồn tồn khơng tốt Câu 21 Anh/chị cảm thấy thời gian làm việc nghỉ ngơi Cơng ty có hợp lý khơng? a/ Rất hợp lý d/ Không hợp lý b/ Hợp lý c/ Tương đối hợp lý e/ Hồn tồn khơng hợp lý Câu 22 Anh/chị nhận thấy mối quan hệ đồng nghiệp nào? a/ Rất tốt b/ Tốt d/ Không tốt c/ Tương đối tốt e/ Hồn tồn khơng tốt Câu 23 Anh/chị nhận thấy mối quan hệ với nhà lãnh đạo trực tiếp nào? a/ Rất tốt d/ Khơng tốt b/ Tốt c/ Tương đối tốt e/ Hoàn toàn khơng tốt Câu 24 Anh/chị vui lòng liệt kê điều làm anh/chị hài lòng Cơng ty( theo thứ tự a/ hài lòng nhất)? a/ b/ c/ d/ e/ Câu 25 Anh/chị vui lòng liệt kê điều làm anh/chị khơng hài lòng Cơng ty(theo thứ tự a/ khơng hài lòng nhất?) a/ b/ c/ d/ e/ Câu 26 Theo anh/chị Công ty cần phải làm để cải thiện sách nhân nay? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ... việc” doanh nghiệp, hay tổ chức tạo văn hóa kinh doanh, làm bật lên vị khác biệt doanh nghiệp so với đối thủ cạnh tranh, nguồn lực tài phương tiện để đạt mục tiêu mà doanh nghiệp đặt Nhà quản lý doanh... doanh nghiệp Để tuyển người cho việc trước hết doanh nghiệp cần phải vào kế hoạch sản xuất, kinh doanh thực trạng sử dụng nhân viên doanh nghiệp nhằm xác định công việc cần tuyển thêm người Do. .. 1.1.Đặt vấn đề Đối với doanh nghiệp chất lượng nhân viên có vai trò cốt yếu định thành cơng kinh doanh Chính nhân tố người tạo suất hiệu làm việc khiến cho chất lượng hoạt động doanh nghiệp nâng cao
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BÌNH CHÁNH ( BCCI ) KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH, PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BÌNH CHÁNH ( BCCI ) KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay