KẾ TOÁN NGUỒN KINH PHÍ VÀ CÁC KHOẢN THU CHI HOẠT ĐỘNG TẠI TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT TP. MỸ THO LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HOC NGÀNH KẾ TOÁN

124 70 0
  • Loading ...
1/124 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 11:49

... NGỌC DUNG, Khoa Kinh Tế, Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh Tháng 06 năm 2012 “Kế Tốn Nguồn Kinh Phí Các Khoản Thu Chi Hoạt Động Trung Tâm Phát Triển Quỹ Đất Thành Phố Mỹ Tho” DO THI NGOC DUNG, ... mạnh Do kiến thức kế toán hành nghiệp hạn hẹp lực có hạn thân nên đề tài em chắn nhiều thi u sót, mong đóng góp từ phía thầy cơ, anh chị bạn để đề tài hoàn thi n Em xin chân thành cám ơn! NỘI DUNG. .. thi t kế, kỹ thuật, dự toán, tổng dự tốn + Lập, trình thẩm định phê duyệt kế hoạch đấu thầu, tổ chức đấu thầu trình phê duyệt kết đấu thầu + Triển khai thi công giám sát thi công dự án theo thi t
- Xem thêm -

Xem thêm: KẾ TOÁN NGUỒN KINH PHÍ VÀ CÁC KHOẢN THU CHI HOẠT ĐỘNG TẠI TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT TP. MỸ THO LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HOC NGÀNH KẾ TOÁN, KẾ TOÁN NGUỒN KINH PHÍ VÀ CÁC KHOẢN THU CHI HOẠT ĐỘNG TẠI TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT TP. MỸ THO LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HOC NGÀNH KẾ TOÁN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay