KẾ TOÁN NGUỒN KINH PHÍ VÀ CÁC KHOẢN THU CHI HOẠT ĐỘNG TẠI TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT TP. MỸ THO LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HOC NGÀNH KẾ TOÁN

124 5 0
  • Loading ...
1/124 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 11:49

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH   ĐỖ THỊ NGỌC DUNG KẾ TỐN NGUỒN KINH PHÍ VÀ CÁC KHOẢN THU CHI HOẠT ĐỘNG TẠI TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT TP MỸ THO LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HOC NGÀNH KẾ TOÁN Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 06/2012 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH   ĐỖ THỊ NGỌC DUNG KẾ TOÁN NGUỒN KINH PHÍ VÀ CÁC KHOẢN THU CHI HOẠT ĐỘNG TẠI TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT TP MỸ THO Ngành: Kế Toán LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Người hướng dẫn: GV Trịnh Đức Tuấn Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 06/2012 Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học khoa kinh tế, trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “KẾ TỐN NGUỒN KINH PHÍ VÀ CÁC KHOẢN THU, CHI HOẠT ĐỘNG TẠI TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT THÀNH PHỐ MỸ THO” Do ĐỖ THỊ NGỌC DUNG, sinh viên khóa 34, ngành KẾ TỐN, bảo vệ thành cơng trước hội đồng vào ngày _ GV Trịnh Đức Tuấn Người hướng dẫn Ngày Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo Ngày tháng năm tháng năm Thư ký hội đồng chấm báo cáo _ Ngày tháng năm LỜI CẢM TẠ Lời đầu tiên, xin gửi lời cám ơn chân thành đến cha mẹ, người sinh thành nuôi dưỡng Là người tạo điều kiện tốt cho học tập phát triển Cám ơn bạn bè người thân bên em, ủng hộ giúp đỡ em hoàn thành tốt đề tài Đặc biệt, em xin gửi lời cám ơn chân thành sâu sắc đến thầy Trịnh Đức Tuấn tận tâm hướng dẫn dạy em suốt thời gian qua Em xin gửi lời cám ơn đến ban lãnh đạo Trung Tâm Phát Triển Quỹ Đất Thành Phố Mỹ Tho tạo điều kiện cho em thực tập đơn vị em cám ơn tất cô anh chị trung tâm tận tình giúp đỡ tạo điều kiện cho em hồn thành tốt khóa luận Đặc biệt, em cám ơn chị Minh - Kế toán trưởng Trung Tâm Phát Triển Quỹ Đất Thành Phố Mỹ Tho tận tình giúp đỡ cho em thực tập đơn vị Em xin chúc thầy dồi sức khỏe để dạy cho đàn em Chúc cho Trung Tâm Phát Triển Quỹ Đất Thành Phố Mỹ Tho ln hồn thành tốt nhiệm vụ Nhà nước giao cho, góp phần làm cho nước ta ngày giàu mạnh Do kiến thức kế tốn hành nghiệp hạn hẹp lực có hạn thân nên đề tài em chắn nhiều thiếu sót, mong đóng góp từ phía thầy cô, anh chị bạn để đề tài hoàn thiện Em xin chân thành cám ơn! NỘI DUNG TÓM TẮT ĐỖ THỊ NGỌC DUNG, Khoa Kinh Tế, Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh Tháng 06 năm 2012 “Kế Tốn Nguồn Kinh Phí Các Khoản Thu Chi Hoạt Động Trung Tâm Phát Triển Quỹ Đất Thành Phố Mỹ Tho” DO THI NGOC DUNG, Faculty of Economics, Nong Lam University – Ho Chi Minh City, June 2012 “Accouting of National Budget and Source of Revenues, Business Expenses at Land Fund Development Center of My Tho city” Đề tài tìm hiểu cơng tác kế tốn nguồn kinh phí khoản thu chi hoạt động Trung Tâm Phát Triển Quỹ Đất Thành Phố Mỹ Tho Mở đầu luận văn việc đặt vấn đề mục tiêu nghiên cứu đề tài Tiếp theo trình bày khái quát Trung Tâm Phát Triển Quỹ Đất Thành Phố Mỹ Tho tổ chức hoạt động, chức nhiệm vụ phận, chế độ kế tốn vận dụng Sau đó, đưa lý thuyết liên quan đến vấn đề nghiên cứu luận văn, phương pháp nghiên cứu sử dụng luận văn Vận dụng kiến thức học trường tìm hiểu thực trạng cơng tác kế tốn nguồn kinh phí khoản thu chi hoạt động gồm quy trình hoạt động từ việc lập, luân chuyển chứng từ, định khoản, ghi sổ đến lập báo cáo Trên sở đưa nhận xét vài biện pháp đề xuất nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn có liên quan Cuối đúc kết vấn đề có vài kiến nghị khác có ảnh hưởng đến cơng tác kế toán đơn vị MỤC LỤC Trang DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii DANH MỤC CÁC BẢNG x DANH MỤC CÁC HÌNH xi DANH MỤC PHỤ LỤC .xii CHƯƠNG 1MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Phạm vi nghiên cứu khóa luận 1.4 Cấu trúc luận văn CHƯƠNG TỔNG QUAN 2.1 Lịch sử hình thành phát triển trung tâm phát triển quỹ đất TP Mỹ Tho 2.1.1 Sơ lược Trung tâm phát triển quỹ đất TP Mỹ Tho 2.1.2 Quá trình hình thành phát triển 2.2 Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Trung tâm phát triển quỹ đất TP.Mỹ Tho 2.2.1 Vị trí, chức 2.2.2 Nhiệm vụ, quyền hạn 2.3 Cơ cấu tổ chức máy quản lý Trung tâm 2.3.1 Ban lãnh đạo 2.3.2 Các tổ trực thuộc 2.3.3 Sơ đồ tổ chức máy quản lý 2.4 Trách nhiệm, quyền hạn tổ chức máy đơn vị 2.4.1 Ban Giám Đốc 2.4.2 Nhiệm vụ tổ trực thuộc 2.4.3 Trách nhiệm, quyền hạn tổ trưởng 10 2.4.4 Trách nhiệm, quyền hạn viên chức 11 2.5 Tổ chức phận kế toán 11 v 2.5.1 Hình thức tổ chức phận kế toán đơn vị 11 2.5.2 Nhiệm vụ kế toán đơn vị 11 2.6 Chế độ kế toán vận dụng đơn vị 12 2.6.1 Niên độ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng đơn vị 12 2.6.2 Chế độ kế toán áp dụng 12 2.6.3 Hệ thống chứng từ, tài khoản, sổ sách kế toán báo cáo tài 12 2.6.4 Kế tốn máy 15 2.7 Nhận xét 15 CHƯƠNG NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 17 3.1 Cơ sở lý luận 17 3.1.1 Khái quát công tác kế tốn đơn vị hành nghiệp 17 3.1.2 Đặc điểm đơn vị nghiệp có thu tự đảm bảo tồn chi phí hoạt động thường xuyên 18 3.1.3 Kế tốn nguồn kinh phí hoạt động 19 3.1.4 Kế toán khoản thu 22 3.1.5 Kế toán khoản chi hoạt động 26 3.2 Phương pháp nghiên cứu 30 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 32 4.1 Nguồn kinh phí hoạt động đơn vị 32 4.1.1 Những vấn đề chung 32 4.1.2 Dự toán Thu – Chi 32 4.1.3 Chứng từ, tài khoản, sổ sách sử dụng 35 4.1.4 Sử dụng nguồn kinh phí 36 4.1.5 Quyết tốn nguồn kinh phí 38 4.1.6 Sơ đồ hạch toán tổng hợp nguồn kinh phí hoạt động 32 4.1.7 Nhận xét 41 4.2 Kế toán khoản thu 41 4.2.1 Những vấn đề chung 41 4.2.2 Quy trình thu 42 4.2.3 Chứng từ, tài khoản sổ sách sử dụng 43 4.2.4 Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh 43 vi 4.2.5 Sơ đồ hạch toán tổng hợp khoản thu 45 4.2.6 Nhận xét 46 4.3 Kế toán khoản chi hoạt động 46 4.3.1 Những vấn đề chung 46 4.3.2 Quy trình chi 48 4.3.3 Chứng từ, tài khoản sổ sách sử dụng 48 4.3.4 Hạch toán kế toán 49 4.3.5 Sơ đồ hạch toán tổng hợp chi hoạt động 59 4.3.6 Nhận xét: 60 4.4 Nhận xét chung 60 4.5 Một số giải pháp hồn thiện cơng tác kế toán đơn vị 61 4.5.1 Đối với tài khoản sử dụng 61 4.5.2 Đối với hệ thống sổ kế toán 64 4.5.3 Đối với việc kết chuyển khoản cuối năm 64 4.5.4 Đối với chi toán cá nhân 65 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 68 5.1 Kết luận 68 5.2 Đề nghị 69 TÀI LIỆU THAM KHẢO 71 vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Bảo hiểm thất nghiệp BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế BTC Bộ tài HCSN Hành nghiệp KPHĐ Kinh phí hoạt động KPCĐ Kinh phí cơng đồn KP Kinh phí NQ Nghị NSNN Ngân sách Nhà nước NĐ Nghị định QĐ Quyết định TT Thông tư TK Tài khoản TTLT Thơng tư liên tịch TC Tài VD Ví dụ UBND Ủy ban nhân dân XDCB Xây dựng TSCĐ Tài sản cố định KBNN Kho bạc Nhà nước KB Kho bạc TT Thanh toán DS Danh sách TCKH Tài – Kế hoạch HCTH Hành – Tổng hợp TM Tiền mặt TG Tiền gửi viii UNC Ủy nhiệm chi UNT Ủy nhiệm thu GTGT Giá trị gia tăng SC Sửa chữa TƯNS Tạm ứng ngân sách ix (5) Ngày 16/12/2011 vào UNC số 42 lập ngày 16/12/2011 đơn vị nộp tiền bảo hiểm cho quan Bảo Hiểm Xã Hội TP.Mỹ Tho Nợ TK 332 - 17.418.880 Có TK 1121 - 17.418.880 67 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Qua tháng thực tập tìm hiểu thực tế cơng tác kế tốn nguồn kinh phí khoản thu chi hoạt động Trung tâm phát triển quỹ đất TP Mỹ Tho giúp em củng cố, mở rộng thêm kiến thức chuyên ngành Qua trình hình thành phát triển từ năm 2006 đến nay, Trung tâm phát triển quỹ đất TP.Mỹ Tho hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Nhà nước giao phó, hồn thành tốt cơng trình mà Trung tâm ký kết hợp đồng với chủ đầu tư, tạo quỹ đất để xây dựng nâng cấp tuyến đường giao thông, nhà cho người dân Đồng thời đưa giá hợp lý cho người dân đơn vị thực công tác áp giá bồi thường hỗ trợ tái định cư, tạo điều kiện cho người dân có chỗ thích hợp Trung tâm thực kịp thời hoàn thành tốt nhiệm vụ giao Đây công lao tất cán CCVC Trung tâm khơng thể khơng kể đến phận kế tốn tổ Hành – Tổng hợp với lực lượng cán có trình độ chun mơn nghiệp vụ tinh thần trách nhiệm cao, ln nổ lực để hồn thành tốt cơng việc cấp giao phó Với cách tổ chức máy kế toán gọn nhẹ, kết hợp hình thức kế tốn tập trung cơng tác kế toán tương đối thuận lợi Với việc áp dụng phần mềm kế toán MISA chuyên dụng, Trung tâm kịp thời cập nhật cải cách đổi chế độ kế toán ban hành theo Quyết định số 19/2006/QĐ – BTC ngày 30/3/2006 Bộ Trưởng Bộ Tài Chính, việc ghi chép in sổ sách, biểu mẫu phù hợp với chế độ kế toán hành đơn vị hoạt động nghiệp có thu Tuy nhiên, chế độ kế tốn HCSN ban hành đưa vào vận dụng nên kế tốn đơn vị có bỡ ngỡ định, cơng tác kế tốn khó tránh khỏi sai sót xảy 68 Trong thời gian tham gia thực hành kế tốn đơn vị, ngồi đề xuất phần kết thảo luận, xin đề vài đề nghị sau với mong muốn hồn thiện cơng tác kế tốn đơn vị Từ giúp Trung tâm phát triển quỹ đất TP.Mỹ Tho hồn thành tốt nhiệm vụ Nhà nước giao phó 5.2 Đề nghị Trước tiên, nhìn chung cơng tác kế tốn Trung tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ giao Tiến độ hoàn thành cơng trình ln thời hạn với điều khoản ký kết hợp đồng Tuy nhiên, Trung tâm gặp khó khăn việc áp giá bồi thường số cơng trình Do Trung tâm chưa nhận nhiều cơng trình để thực nên khoản thu không nhiều dẫn đến việc thu không đủ bù cho khoản chi hoạt động nên việc tạm ứng ngân sách để chi trả cho hoạt động thường xuyên khó tránh khỏi Trong việc thực bút toán kết chuyển Trung tâm nên xem xét điều chỉnh lại cho phù hợp với quy định chế độ kế toán hành Khi kết thúc kỳ kế tốn chưa có báo cáo tốn duyệt kế tốn khơng thực bút toán kết chuyển Cuối kỳ, kế tốn tiến hành khóa sổ kế tốn để kết thúc kỳ kế toán năm; đồng thời mở sổ kế toán cho năm sau lúc bút toán kết chuyển thực Sau khoá sổ đồng thời mở sổ kế toán cho năm sau, kế toán kết chuyển chi hoạt động năm sang chi hoạt động năm trước nguồn kinh phí hoạt động năm sang nguồn kinh phí hoạt động năm trước Khi có báo cáo tốn duyệt kế toán thực bút toán kết chuyển chi hoạt động năm trước sang nguồn kinh phí hoạt động năm trước Đơn vị nên mở thêm chi tiết tài khoản 461, 661 để phản ánh cho phù hợp theo nguồn hình thành với quy định từ mở sổ kế toán chi tiết chi hoạt động nguồn kinh phí hoạt động theo nguồn hình thành, theo niên độ kế toán theo Mục lục Ngân sách Nhà nước Đồng thời kế toán nên mở thêm tài khoản phản ánh nguồn chi hoạt động không thường xun nguồn kinh phí hoạt động khơng thường xun để phản ánh khoản phát sinh 69 Phần mềm kế tốn đơn vị nhiều khuyết điểm việc ghi sổ chưa xác khơng quy định, tài khoản kế tốn sử dụng thiếu gây khó khăn cơng tác kế tốn cụ thể việc hạch tốn khơng hợp lý khơng tài khoản Đơn vị nên xem xét, chỉnh sửa lại đồng thời phải nâng cấp phần mềm kế toán để thuận lợi cho cơng tác kế tốn, phù hợp với quy định chế độ kế toán hành 70 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài Chính Chế Độ Kế Tốn Hành Chính Sự Nghiệp (Ban hành theo Quyết định số 19/2006/QĐ – BTC Bộ Trưởng Bộ Tài Chính) Nhà Xuất Bản Tài Chính, Hà Nội, 549 trang Lê Văn Hoa Bài Giảng Kế Tốn Hành Chính Sự Nghiệp Ngành Kế Tốn, Khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh Lê Văn Hoa Bài Giảng Mơn Sổ Sách Chứng Từ Kế Toán Ngành Kế Toán, Khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh Bùi Xn Nhã Bài Giảng Kế Tốn Đại Cương Ngành Kế Toán, Khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh Các luận văn tốt nghiệp đại học Chuyên ngành Kế Toán Khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh 71 ... NGỌC DUNG, Khoa Kinh Tế, Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh Tháng 06 năm 2012 “Kế Tốn Nguồn Kinh Phí Các Khoản Thu Chi Hoạt Động Trung Tâm Phát Triển Quỹ Đất Thành Phố Mỹ Tho” DO THI NGOC DUNG, ... mạnh Do kiến thức kế toán hành nghiệp hạn hẹp lực có hạn thân nên đề tài em chắn nhiều thi u sót, mong đóng góp từ phía thầy cơ, anh chị bạn để đề tài hoàn thi n Em xin chân thành cám ơn! NỘI DUNG. .. thi t kế, kỹ thuật, dự toán, tổng dự tốn + Lập, trình thẩm định phê duyệt kế hoạch đấu thầu, tổ chức đấu thầu trình phê duyệt kết đấu thầu + Triển khai thi công giám sát thi công dự án theo thi t
- Xem thêm -

Xem thêm: KẾ TOÁN NGUỒN KINH PHÍ VÀ CÁC KHOẢN THU CHI HOẠT ĐỘNG TẠI TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT TP. MỸ THO LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HOC NGÀNH KẾ TOÁN, KẾ TOÁN NGUỒN KINH PHÍ VÀ CÁC KHOẢN THU CHI HOẠT ĐỘNG TẠI TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT TP. MỸ THO LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HOC NGÀNH KẾ TOÁN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay