ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG, ĐÀO TẠO VÀ BỐ TRÍ NGUỒN NHÂN SỰ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MAY VIỆT THẮNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH THƯƠNG MẠI

0 4 0
  • Loading ...
1/0 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 11:48

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH ĐỖ THỊ MỸ TRANG ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG, ĐÀO TẠO VÀ BỐ TRÍ NGUỒN NHÂN SỰ CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN MAY VIỆT THẮNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH THƯƠNG MẠI Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 02/2012 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH  ĐỖ THỊ MỸ TRANG ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HIỆU QUẢ CƠNG TÁC TUYỂN DỤNG, ĐÀO TẠO VÀ BỐ TRÍ NGUỒN NHÂN SỰ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MAY VIỆT THẮNG Ngành: Quản Trị Kinh Doanh LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Người hướng dẫn: Th.S VŨ THANH LIÊM Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 02/2012 Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học khoa kinh tế, trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HIỆU QUẢ CƠNG TÁC TUYỂN DỤNG, ĐÀO TẠO VÀ BỐ TRÍ NGUỒN NHÂN SỰ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MAY VIỆT THẮNG” ĐỖ THỊ MỸ TRANG, sinh viên khóa 34, ngành QUẢN TRỊ KINH DOANH THƯƠNG MẠI, bảo vệ thành công trước hội đồng vào ngày VŨ THANH LIÊM Người hướng dẫn (Chữ ký) Ngày Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo tháng năm 2012 Thư ký hội đồng chấm báo cáo ( Chữ ký Họ tên) Ngày tháng ( Chữ ký Họ tên) năm 2012 Ngày tháng năm 2012 LỜI CẢM TẠ Kính thưa q thầy trường Đại Học Nơng Lâm TP.Hồ Chí Minh, q ban lãnh đạo Công ty Cổ Phần May Việt Thắng, Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh Đề tài tốt nghiệp “ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG, ĐÀO TẠO VÀ BỐ TRÍ NGUỒN NHÂN SỰ CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN MAY VIỆT THẮNG ” qua năm 2009-2010, hình thành với mong muốn dùng kiến thức học trường để áp dụng vào thực tế, cụ thể vào phát triển nhân Cơng ty Việt Thắng Trong q trình tìm hiểu thực đề tài, gặp phải số giới hạn khách quan nên đề tài khơng tránh khỏi sai sót Tơi mong nhận lời bảo góp ý quý thầy cơ, cơng ty bạn bè để hồn thiện kiến thức Tơi xin nói lời cảm ơn tha thiết lòng đến cha mẹ chịu nhiều vất vả sống no đủ không vướng bận điều kiện học tập thật tốt Cảm ơn ông bà dành cho yêu thương bao lời dạy bảo Cảm ơn tất người thân yêu chỗ dựa tinh thần cho Tôi trân trọng kính gửi lòng biết ơn chân thành đến q thầy, cô đặc biệt quý thầy cô khoa kinh tế, trường Đại học Nơng Lâm, TP.HCM tận tình giảng dạy truyền đạt kiến thức quý báu cho tơi suốt q trình học tập trường Xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Thầy Vũ Thanh Liêm- người Thầy tận tình bảo, hướng dẫn, giúp đỡ tơi suốt q trình thực đề tài Tơi đồng kính gởi lời cảm ơn đến ban giám đốc, anh (chị) cô (chú) công ty cổ phần May Việt Thắng, đặc biệt anh (chị), (chú) phòng nhân cơng nhân viên nhiệt tình hỗ trợ, giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho tơi hồn thành tốt luận văn Và cuối cùng, xin gởi lời cảm ơn tới tất bạn bè chia sẽ, trao đổi quan tâm giúp đỡ tơi q trình học tập vừa qua Xin chân thành cảm ơn! Sinh viên thực Đỗ Thị Mỹ Trang NỘI DUNG TÓM TẮT ĐỖ THỊ MỸ TRANG Tháng năm 2012 “Đánh giá mức độ hiệu công tác tuyển dụng, đào tạo bố trí nguồn nhân Cơng ty Cổ Phần May Việt Thắng” DO THI MY TRANG Feb 2012 “Assess The Level Of Effective Recruitment, Training And Human Resource Arrangement At Viet Thang Garment Joint Stock Company” Đề tài sử dụng chủ yếu tài liệu thứ cấp, tài liệu sơ cấp theo cách chọn mẫu ngẫu nhiên đơn giản nhằm phân tích phần đánh giá cơng tác tuyển dụng, đào tạo bố trí nguồn nhân công ty qua năm 2009-2010 Tiến hành khảo sát người lao động qua việc sử dụng bảng câu hỏi soạn sẵn Công ty May Việt Thắng, đồng thời trao đổi vấn với cán công nhân viên nhà máy văn phòng cơng ty Nội dung phân tích gồm phân tích hoạt động tuyển dụng, hoạt động đào tạo, công tác bố trí nhân cơng ty, sau đánh giá hiệu công tác thông qua tiêu suất lao động, chi phí tiền lương Qua nhận số ưu nhược điểm hoạt động tổ chức máy công ty ma trận SWOT Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện cấu nhân phù hợp nhằm nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh công ty Kết nghiên cứu cho thấy công ty chưa thật có hiệu việc thu hút nguồn lao động bên ngoài, mặc khác chưa tận dụng hết nguồn tuyển dụng, từ bỏ lỡ nhiều hội việc tìm kiếm lực lượng lao động có trình độ chun mơn tay nghề Việc bố trí nhân tương đối hợp lý, thiếu lao động chưa có quy trình mơ tả đánh giá công việc cụ thể Số lao động năm 2010 giảm so với năm 2009 Công tác đào tạo công ty trọng nhiều hạn chế năm qua hoạt động sử dụng lao động năm 2010 tương đối có hiệu MỤC LỤC TRANG Danh mục chữ viết tắt viii  Danh mục bảng ix  Danh mục hình x  Danh mục phụ lục xi  CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1  1.1 Đặt vấn đề 1  1.2 Mục tiêu nghiên cứu 2  1.2.1 Mục tiêu chung 2  1.2.2 Mục tiêu cụ thể 3  1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3  1.4 Ý nghĩa 3  1.5 Cấu trúc khóa luận 3  CHƯƠNG TỔNG QUAN 4  2.1 Tổng quan tài liệu nghiên cứu trước 4  2.1.1 Quản trị nguồn nhân lực 2.1.2 Nhu cầu nhân Châu Á: Kế hoạch tuyển mộ theo xu hướng tăng 5  2.1.3 Tình hình nhân Việt Nam: Nhu cầu tăng 5  2.1.4 Nguồn nhân lực cho dệt may Việt Nam 6  2.2 Tổng quan công ty 7  2.2.1 Thông tin chung 7  2.2.2 Các loại hình hoạt động 9  2.2.3 Quá trình hình thành phát triển 10  2.2.4 Chức năng, nhiệm vụ, định hướng phát triển thành tựu đạt 11  2.2.5 Cơ cấu tổ chức chức phòng ban cơng ty 12  2.3 Kết hoạt động sản xuất kinh doanh, thuận lợi khó khăn 16  2.3.1 Kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009-2010 16  2.3.2 Thuận lợi khó khăn 17  CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Cơ sở lý luận 19  19  v 3.1.1 Khái niệm nhân lực: 19  3.1.2 Tuyển dụng nguồn nhân 19  3.1.3 Khái niệm đào tạo phát triển nguồn nhân 24  3.1.4 Bố trí nhân 26  3.1.5 Các tiêu đánh giá kết quả, hiệu công tác tuyển dụng, đào tạo bố trí nguồn nhân 26  3.1.6 Ma trận SWOT 27  3.2 Phương pháp nghiên cứu 27  3.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 27  3.2.2 Phương pháp xử lý số liệu 28  3.2.3 Phương pháp phân tích số liệu 28  CHƯƠNG NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 4.1 Tổng quan nhân công ty năm 2010 29  29  4.1.1 Trình độ cơng nhân viên năm 2010 30  4.1.2 Cơ cấu theo độ tuổi năm 2010 31  4.1.3 Cơ cấu theo giới tính năm 2010 32  4.1.4 Cơ cấu theo thâm niên công tác năm 2010 33  4.2 Đánh giá nhân tố ảnh hưởng đến công tác nhân công ty 34  4.2.1 Các nhân tố bên cơng ty 34  4.2.2 Các nhân tố bên ngồi cơng ty: 35  4.3 Tình hình tuyển dụng, đào tạo bố trí nhân cơng ty 37  4.3.1 Tuyển dụng 37  4.3.2 Đào tạo 48  4.3.3 Bố trí nhân 53  4.4 Đáng giá mức độ hiệu công tác thông qua tiêu 58  4.4.1 Chi phí doanh thu 58  4.4.2 Đánh giá thơng qua suất lao động qua năm 2009-2010 59  4.5 Ma trận SWOT 60  4.6 Đề xuất số giải pháp cải thiện công tác tuyển dụng, đào tạo bố trí nguồn nhân sự: 62  4.6.1 Cơng tác tuyển dụng 62  vi 4.6.2 Công tác đào tạo: 62  4.5.3 Công tác sử dụng nguồn nhân sự: 63  CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 64  5.1 Kết luận 64  5.2 Kiến nghị 64  5.2.1 Đối với công ty 64  5.2.2 Đối với nhà nước 65  TÀI LIỆU THAM KHẢO 66  PHỤ LỤC   vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DV Dịch vụ WTO World Trade Organization DN Doanh nghiệp NNL Nguồn nhân lực LNTT Lợi nhuận trước thuế DT Doanh thu CP Chi phí CPTL Chi Phí tiền lương TL Tiền lương NSLĐ Năng suất lao động NSBQ Năng suất bình quân VNĐ Việt Nam đồng ĐVT Đơn vị tính TLBQ Tiền lương bình qn LV Làm việc HĐLĐTV Hợp đồng lao động thử việc HĐLĐ Hợp đồng lao động GTTSL Giá trị tổng sản lượng HĐQT Hội đồng quản trị CPĐT Chi phí đào tạo ĐTTH Điều tra tổng hợp BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế ATLĐ An toàn lao động PCCC Phòng cháy chữa cháy CMND Chứng minh nhân dân NLĐ Người lao động viii DANH MỤC CÁC BẢNG BẢNG TRANG Bảng 2.1 Kết Quả Hoạt Động Sản Xuất Kinh Doanh 16  Bảng 4.1 Trình Độ Nhân Sự 30  Bảng 4.2 Độ Tuổi Lao Động 31  Bảng 4.3 So Sánh Trình Độ Người Lao Động Qua Năm 2009-2010 34  Bảng 4.4 Trình Độ Tương ứng Với Chức Danh Chun Mơn Của Mẫu Khảo Sát 37  Bảng 4.5 Nguồn Tuyển Dụng Của Công Ty Qua Mẫu Khảo Sát 41  Bảng 4.6 Chi Phí Đào Tạo Cho Người Lao Động Qua Năm 2009-20010 50  Bảng 4.7 Tỷ Lệ Công Nhân Viên Nghiên Cứu Thấy Được Đánh Giá Kết Quả Công Việc 55  Bảng 4.8 Hiệu Quả Sử Dụng Lao Động Qua Chỉ Tiêu Chi Phí Và Doanh Thu 58  Bảng 4.9 Năng Suất Lao Động Qua Năm 2009-2010 59  ix DANH MỤC CÁC HÌNH HÌNH TRANG Hình 2.1 Logo Cơng Ty 7  Hình 2.2 Bộ Máy Nhân Sự Trong Cơng Ty 13  Hình 3.1 Sơ Đồ Phân Tích Cơng Việc: 20  Hình 3.2 Quá Trình Tuyển Dụng 21  Hình 4.1 Biểu Đồ Số Lượng Nhân Sự Qua Các Năm 29  Hình 4.2 Biểu Đồ Cơ Cấu Nhân Sự Theo Trình Độ 30  Hình 4.3 Biểu Đồ Cơ Cấu Nhân Sự Theo Giới Tính 32  Hình 4.4 Biểu Đồ Cơ Cấu Nhân Sự Theo Thâm Niên Cơng Tác 33  Hình 4.5 Tỷ Lệ Nam Nữ Trong Mẫu Nghiên Cứu 37  Hình 4.6 Độ Tuổi Người Lao Động Được Nghiên Cứu 38  Hình 4.7 Biểu Đồ Thể Hiện Thâm Niên Làm Việc Của Đội Ngũ Lao Động Được Nghiên Cứu 39  Hình 4.8 Biểu Đồ Thể Hiện Đánh Giá Người Lao Động Về Việc Mơ Tả Cơng Việc 40  Hình 4.9 Q Trình Tuyển Dụng Cơ Bản Của Cơng Ty 44  Hình 4.10 Tỷ Lệ Cơng Nhân Viên Được Phỏng Vấn Hay Kiểm Tra Tay Nghề Sau Khi Được Nhận Theo Mẫu Nghiên Cứu 46  Hình 4.11 Tỷ Lệ Cơng Nhân Được Khảo Sát Quá Trình Thử Việc Dễ Thực Hiện 47  Hình 4.12 Tỷ Lệ Cơng Nhân Viên Được Đào Tạo Hay Được Tham Gia Các Lớp Học Chuyên Môn Trong Thời Gian Làm Việc Tại Cơng Ty 51  Hình 4.13 Biểu Đồ Thể Hiện Mức Độ Hiệu Quả Trong Việc Đào Tạo Của Công Ty Đối Với (68%) Hay 34 Người Lao Động Có Tham Gia Đào Tạo 52  Hình 4.14 Đánh Giá Của Lao Động Về Sự Bố Trí Cơng Việc Tương ứng Với Năng Lực Làm Việc Của Họ 53  Hình 4.15 Tỷ Lệ Cơng Nhân Viên Tại Cơng Ty Thích Cơng Việc Hiện Tại Của Họ 54  Hình 4.16 Nhận Xét Việc Đánh Giá Cơng Việc Của Cấp Trên Qua Người Nghiên Cứu Trong 46 Người (92%) Được Đánh Giá Kết Quả Cơng Việc 55  Hình 4.17 Biểu Đồ Thể Hiện Mức Độ Thỏa Mãn Của Người Lao Động Về Công Việc Hiện Tại 56  x DANH MỤC PHỤ LỤC Phụ lục 1: THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Phụ lục 2: PHIẾU KIỂM TRA TAY NGHỀ THỬ VIỆC Phụ lục 3: PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG VIỆC Phụ lục 4: HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG THỬ VIỆC (VÀ XÁC ĐỊNH THỜI HẠN) Phụ lục 5: HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG THỜI VỤ Phụ lục 6: PHIẾU KHẢO SÁT VỀ ĐỀ TÀI TUYỂN DỤNG, ĐÀO TẠO VÀ BỐ TRÍ NHÂN SỰ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MAY VIỆT THẮNG xi CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Làm để tuyển dụng, đào tạo sử dụng nguồn nhân có hiệu vấn đề khó khăn thử thách lớn doanh nghiệp kinh tế chuyển đổi Sự biến động mạnh mẽ mơi trường kinh doanh, tính chất khốc liệt cạnh tranh yêu cầu phải đáp ứng nhu cầu ngày cao nhân viên kinh tế thị trường tạo sức ép lớn, đòi hỏi quản trị gia Việt Nam phải có quan điểm mới, lĩnh hội phương pháp nắm vững kỹ quản trị người Có thể nói sức mạnh nguồn nhân xem tài sản quý báu, lợi cạnh tranh chủ yếu thương trường Cơng ty Nó thể qua đóng qóp mặt thể lực trí lực thành viên trình hình thành mục tiêu kinh doanh doanh nghiệp Và vấn đề đặt để đội ngũ cán cơng nhân viên đủ sức đương đầu với thử thách hội từ phía thị trường? Trong bối cảnh hội nhập kinh tế giới, Việt Nam gia nhập WTO, hầu hết doanh nghiệp Việt Nam không đủ mạnh tài cơng nghệ để cạnh tranh với công ty khổng lồ giới Sự cạnh tranh quốc gia, DN với nhau, thực chất cạnh tranh người, đặc biệt người tài, người có lực Nhưng DN chưa quan tâm tận dụng hết nguồn lực này, DN đưa định cạnh tranh theo cách khác như: giảm giá, tăng cường khuyến mãi, nâng cao chất lượng sản phẩm… Tuy nhiên lợi cạnh tranh DN lại phụ thuộc vào nguồn lực người tổ chức Do tuyển dụng, đào tạo, khai thác tiềm lực nhân tài chiến lược định thành công chiến thắng quốc gia, tổ chức (nhalanhdao.com) Thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh năm vừa qua, tổ chức phải thừa nhận nguồn lực người chìa khóa dẫn đến thành cơng Việc lập kế hoạch tạo liên kết việc tuyển chọn kỹ lưỡng hơn, đào tạo nhiều cho người lao động, trả lương cao để họ có thu nhập ổn định hơn…giúp tổ chức đạt suất lao dộng cao cách làm cho người hăng say với công việc Do vậy, nhà quản lý DN phải nhận thức quản lý người khó so với vận hành máy móc với nút bấm cơng tắc Thừa hay thiếu nhân viên tạo cho doanh nghiệp khó khăn, bỏ lỡ hội kinh doanh Như vấn đề đặt công ty làm để thu hút, đào tạo sử dụng lực lượng lao động có tay nghề kỷ thuật chuyên môn cao Ở nước ta, ngành may mặc ngành có kim ngạch xuất cao gặp nhiều khó khăn vấn đề quản lý nhân Và công ty cổ phần May Việt Thắng thành lập năm 2005, công ty chuyên sản xuất thương mại sản phẩm dệt, may với 1500 công nhân viên không ngoại lệ Công nhân thường xuyên nghỉ việc, tỉ lệ lao dộng cao tay nghề thấp vấn đề cần gải phận nhân công ty Xuất phát từ yêu cầu thực tế công ty tầm quan trọng công tác tuyển dụng, đào tạo sử dụng nguồn nhân sự, cho phép ban lãnh đạo công ty, xin thực đề: “ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG, ĐÀO TẠO VÀ BỐ TRÍ NGUỒN NHÂN SỰ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MAY VIỆT THẮNG”qua năm 2009-2010 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung Đề tài thực nhằm đánh giá độ hiệu cơng tác tuyển dụng, đào tạo bố trí nguồn lao động Công ty qua năm 2009-2010 Qua có kiến nghị nhằm khắc phục hạn chế để nâng cao hiệu công tác tuyển dụng, đào tạo bố trí nguồn nhân công ty 1.2.2 Mục tiêu cụ thể Nghiên cứu thực trạng nguồn nhân công ty, lập ma trận SWOT Đánh giá hiệu công tác nhân thông qua tiêu Đề số giải pháp nhằm nâng cao công tác tuyển dụng, đào tạo bố trí nguồn nhân cơng ty 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đề tài nghiên cứu văn phòng cơng ty May Việt thắng, cụ thể phòng nhân cơng ty Thời gian thực từ 15 tháng đến 15 tháng 11 cơng ty Vì hạn chế khơng gian thời gian nên đề tài có nhiều sai sót, hạn hẹp kiến thức Kính mong thầy thơng cảm đóng góp ý kiến để tơi hồn thành khóa luận 1.4 Ý nghĩa Luận văn nhằm giúp Cơng ty có nhìn tổng thể cơng tác tuyển dụng, đào tạo bố trí nguồn nhân cơng ty, đồng thời có tác dụng nghiên cứu tiền khả thi hỗ trợ giúp công ty sử dụng tốt nguồn nhân lực mình, góp phần định hình chiến lược phát triển nguồn nhân giúp cơng ty cạnh tranh tốt bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu 1.5 Cấu trúc khóa luận Ngồi phần Chương 1: Mở đầu Chương 5: Kết luận- kiến nghị, luận văn gồm chương khác: Chương 2: Tổng quan cơng ty tình hình nhân Chương 3: Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu với số khái niệm nhằm làm rõ vấn đề phương pháp áp dụng để thực khóa luận Chương 4: Nội dung kết nghiên cứu Chương với nội dung trình bày thực tế công tác tuyển dụng, đào tạo sử dụng nguồn lao động, sau đánh giá độ hiệu tiêu, thông qua ma trận SWOT rút điểm mạnh hạn chế từ cơng tác nhân Từ đề xuất số giải pháp hồn thiện cơng tác tuyển dụng, đào tạo bố trí nguồn lao động Cơng ty đến năm 2015 CHƯƠNG TỔNG QUAN 2.1 Tổng quan tài liệu nghiên cứu trước 2.1.1 Quản trị nguồn nhân lực Từ cuối năm 1970, vấn đề cạnh tranh gay gắt thị trường với chuyển đổi từ q trình sản xuất cơng nghiệp theo lối cổ truyền sang hướng công nghệ kỹ thuật đại nhu cầu ngày cao nhân viên tạo cách tiếp cận quản trị người Nhiệm vụ quản trị người tất nhà quản trị gia Ở Việt Nam: Trong trình phát triển kinh tế-xã hội, người yếu tố quan trọng, động lực tạo nên cải vật chất, tinh thần cho xã hội Không phải ngẫu nhiên mà chiến lược ổn định phát triển kinh tế xã hội năm 2000 Đảng ta khẳng định “mục tiêu động lực phát triển người, người Chiến lược kinh tế xã hội đặt người vào vị trí trung tâm, giải phóng người, cải thiện sức lao động, khơi dậy tiềm cá nhân, tập thể lao động cải cộng đồng dân tộc… ” Và dù thay đổi quản trị nhân phải đảm bảo thực mục tiêu sau: Mục tiêu xã hội: Đó đáp ứng nhu cầu thách đố xã hội, hoạt động lợi ích xã hội khơng phải riêng Mục tiêu thuộc tổ chức: Là làm cách cho quan, tổ chức hoạt động có hiệu quả, quản trị nhân tự khơng phải cứu cánh, phương tiện giúp tổ chức đạt mục tiêu Mục tiêu cá nhân: Nhà quản trị phải giúp nhân viên đạt mục tiêu cá nhân họ Nhà quản trị phải nhận thức họ quên lãng mục tiêu cá nhân nhân viên, suất lao động giảm việc hoàn thành cơng tác suy giảm nhân viên rời bỏ công ty Sự chuyển đổi sang kinh tế thị trường thực tiễn quản trị nhân Việt Nam trình chuyển từ chế độ tuyển dụng lao động suốt đời sang chế độ lao động hợp đồng, từ hình thức đào tạo phát triển quyền lợi đương nhiên nhằm phát triển nguồn nhân sang hướng đầu tư cho cá nhân Hệ thống tiền lương cũ (hệ thống tiền lương mang tính bình qn dựa vào thâm niên, thể sâu sắc triết lý “cùng làm hưởng” “ công bàng xã hội”) chuyển sang hệ thống trả công danh nghiệp chịu trách nhiệm, nâng cao quyền hạn trách nhiệm giám đốc quyền tự chủ công ty Tuy nhiên, thách thức việc quản trị nhân doanh nghiệp Việt Nam lớn, làm để quản trị nguồn nhân có hiệu 2.1.2 Nhu cầu nhân Châu Á: Kế hoạch tuyển mộ theo xu hướng tăng Các công ty đa quốc gia Trung Quốc Singapore tăng việc tuyển dụng cấp quản lý cao cấp đáng kể ba tháng qua tin châu Á hồi phục vững sau khủng hoảng toàn cầu (Khảo sát Công ty Hudson Asia) Cụ thể Hồng Kông, nơi có 35% cơng ty cho họ tuyển dụng nhân viên vòng ba tháng tới, cao mức 22% khảo sát hồi tháng Năm Ở Trung Quốc, 39% cơng ty có dự tính bổ sung nhân lực, tăng mức 27% khảo sát trước Tiền lương dự kiến tăng lên năm tới toàn khu vực châu Á điều kiện kinh doanh dần hồi phục: Theo công ty Hewitt Consultants Trung Quốc tăng 6,7% năm tới sau tăng 4,5% năm Hồng Kơng Singapore khiêm tốn hơn, mức 3% (Quantritructuyen.com – Theo quantri.com.vn) 2.1.3 Tình hình nhân Việt Nam: Nhu cầu tăng Theo thống kê Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực Thông tin thị trường lao động, năm 2010, nhu cầu tuyển dụng Thành phố Hồ Chí Minh vào khoảng 234.000 lao động, chủ yếu lao động phổ thông với 56,41%, số ngành nghề dệt may, nhựa, bao bì, mộc, mỹ nghệ, trang trí nội thất, điện tử - viễn thông… Về dự báo năm 2011, Thành phố Hồ Chí Minh cần tuyển 265.000 lao động Trong số này, nhu cầu lao động phổ thông chiếm 45%, lao động có trình độ đại học, cao đẳng khoảng 20%, lao động có trình độ từ sơ cấp nghề đến trung cấp chiếm khoảng 35% Đào tạo chưa hợp lý Trong nhu cầu sử dụng lao động có trình độ đại học chiếm 11,09% so với 53,2% sinh viên trường lao động chưa qua đào tạo 56,41% có 0,55% Các doanh nghiệp nước muốn đầu tư lại sử dụng nhiều lao động phổ thông, sinh viên trường thiếu việc làm Dự báo ngành có thâm dụng lao động lớn phải đối mặt với việc thiếu lao động trầm trọng sau dịp Tết Nguyên đán Do lạm phát tăng cao, mức lương người lao động khu chế xuất, khu cơng nghiệp khó bù đà tăng chi phí sinh hoạt Trong năm qua, nguồn cung nhân lực có tăng, chưa đáp ứng nhu cầu khoảng cách cung cầu tồn thời gian dài Ngày nay, kiểu tìm kiếm nguồn nhân lực truyền thống đăng quảng cáo tuyển dụng báo chí, Internet, hợp tác với trung tâm giới thiệu việc làm, dịch vụ săn đầu người…vẫn coi tương đối phổ biến chiếm ưu tương lai Tuy nhiên, nhiều trường hợp, phương pháp chưa hẳn mang lại kết mong muốn Đã đầu tư thêm kinh phí cho dự án tuyển dụng, chủ yếu dành cho chức bán hàng sản xuất; đào tạo nhân viên phát triển lực lượng lãnh đạo, chi trả thêm tiền lương cho nhân viên chưa có thâm niên, cơng nhân khu vực ngồi Thành phố Hồ Chí Minh Hà Nội Hiện Việt Nam, Doanh nghiệp vừa nhỏ ngày phải đối đầu với nguy bị đối thủ “săn mất” nhân viên giỏi Tình trạng "chảy máu chất xám" Doanh nghiệp vừa nhỏ tiếp diễn 2.1.4 Nguồn nhân lực cho dệt may Việt Nam Hiện ngành Dệt May Việt Nam thu hút lượng lớn lao động, dự kiến tăng lên đến 3,5-4 triệu lao động vào 2010 Trong đó, nguồn nhân lực cung ứng cho ngành dệt may vốn thiếu thời gian gần thiếu trầm trọng, nhiều doanh nghiệp dệt may tuyển đủ công nhân để đảm bảo đơn hàng nhận dẫn đến tình trạng tranh giành lao động doanh nghiệp dệt may Đội ngũ kỹ thuật viên nhân viên thiết kế mẫu thiếu trầm trọng từ lâu chưa cải thiện đáng kể Đây nguyên nhân khiến cho tỷ lệ di chuyển lao động doanh nghiệp dệt may mức cao từ 18 - 27 % (so với tổng số lao động), chí 30-40%, tỷ lệ tuyển (so với tổng số lao động) mức 35% Gần mức báo động Theo Hiệp hội Dệt May Việt Nam, tình trạng thiếu hụt trầm trọng lao động cho ngành Dệt May có nguyên nhân tốc độ phát triển nhanh ngành, ngày có nhiều doanh nghiệp sản xuất hàng dệt may đời dẫn đến nhu cầu sử dụng lao động ngày cao Trong số lao động đào tạo không đáp ứng đủ so với nhu cầu thực tế Năm 2010 qua với nhiều khó khăn doanh nghiệp Tuy vậy, năm qua, tình hình tuyển dụng lao động theo chiều hướng lên, nhu cầu dự báo tiếp tục tăng năm 2011 2.2 Tổng quan công ty 2.2.1 Thông tin chung Hình 2.1 Logo Cơng Ty Cơng ty cổ phần May Việt Thắng công ty Tổng Công Ty Việt thắng- Công ty cổ phần nhà nước Cộng hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ban hành CÔNG TY CỔ PHẦN MAY VIỆT THẮNG Tên giao dịch: Viet Thang Garment Joint Stock Company Tên viết tắt: VIGACO Ngày thành lập: 21 tháng 11 năm 2005 Chính thức hoạt động ngày 01/01/2006 Địa trụ sở : 127 Lê Văn Chí - Phường Linh Trung - Quận Thủ Đức Thành phố Hồ Chí Minh Website:www.vietthang.com.vn Điện thoại: (84-8) 38975641 - Fax: (84-8) 38961703 Mã số thuế: 0304163091 Giấy phép kinh doanh: số 4103004063 Văn phòng giao dịch: 35-37 bến Chương Dương, Quận 1, TP.HCM Diện tích nhà xưởng : 22.000 m2 Vốn điều lệ : 16 tỷ đồng Dây chuyền công nghệ lắp ráp từ : Châu Âu 2.2.2 Các loại hình hoạt động a) Ngành nghề kinh doanh Sản xuất thương mại sản phẩm dệt may nguyên phụ liệu Gia công: may, in vải, thêu, giặt, chống nhàu Sản xuất: áo sơ mi nam nữ, quần áo mùa đông, trang phục thể thao, chăn Drapgối, áo ngủ, đồng phục Thương mại mua bán nguyên phụ liệu, hóa chất, phụ tùng, máy móc ngành dệt may Các dịch vụ: ủy thác xuất nhập khẩu, giác vẽ sơ đồ vi tính, cho thuê nhà xưởng, cho thuê mặt (3 kho với diện tích 750 m2) Kinh doanh bất động sản b) Thị trường phân phối  Thị trường nước Nhắm vào khách hàng có thu nhập trung bình miền đất nước Sản phẩm công ty bán trưng bày siêu thị hệ thống siêu thị Toàn Quốc: Siêu thị VINATEX, Siêu thị sách Nguyễn Văn Cừ, Siêu thị Bình An, Siêu thị Starmart, Siêu thị CO.OP Sài Gòn, Siêu thị BigC, Siêu Thị Rosa Sản phẩm đa dạng chủng loại, kiểu dáng áo sơ mi, áo Jacket, quần kaki, chống nhàu chất lượng cao phục vụ đối tượng khác hàng Cửa hàng Thành Phố Hồ Chí Minh 270 Võ Văn Ngân, Kp3 - Q.Thủ Đức - TP.HCM 146 Cao Thắng - P11 - Q10 - TP.HCM ĐT: (08) 3818 1771 61 Lê văn Sĩ- P.13- Q.Phú Nhuận- TP.HCM 207 (số cũ 129) Quang Trung - P.10 - Q.Gò Vấp - TP.HCM Cửa hàng đại lý Hà Nội miền Trung 180 Cầu Giấy – Quận Cầu Giấy – TP Hà Nội ĐT: 04.37673321 34 Ngơ Quyền - Q Hồn Kiếm – Tp Hà Nội ĐT 04.6292 2519  Thị trường quốc tế Cung cấp theo đơn hàng công ty Perry Ellis, JC Penny, Mast Spencer… Đáp ứng nhu cầu thị hiếu khách hàng nước với nhiều mặt hàng chất lượng cao Thị trường xuất chủ yếu : Châu Âu, Mỹ, Nhật Bản Khách hàng thân thiết : Piere Cardin, Hugo Boss, Jack Wolfskin, Seiden, Stichker, BCBG,CK 2.2.3 Quá trình hình thành phát triển Năm 2006, công ty thành lập từ liên kết nhà đầu tư: Các doanh nhân người Đài Loan, Việt Nam Mỹ, tên gọi ban đầu là: công ty Việt Mỹ kỹ nghệ dệt –sợi Công Ty, tên tương mại VIMYTEX Công ty bao gồm ba nhà máy chính: nhà máy đánh sợi, dệt, nhà máy nhuộm in hoàn tất với thiết bị tân tiến lúc giờ, chủ yếu nhập từ USA, Nhật Bản Đài Loan Năm 1975 Cơng ty quốc hữu hóa đổi tên thành nhà máy dệt Việt Thắng Từ đó, Cơng ty tiếp tục phát triển có thêm khoản đầu tư nhỏ từ chương trình phát triển liên hiệp quốc UNDP (United Nations Development Program) Năm 1989 Theo xu hướng phát triển để giải phần đẩu cho sản phẩm mình, nhà máy dệt Việt Thắng cho đời phân xưởng may qui mô lớn Để phù hợp với tầm vóc quy mơ, nhà máy dệt Việt Thắng đổi tên thành nhà máy liên hợp Dệt Việt Thắng Năm 1991 Kinh tế Việt Nam bắt đầu khởi sắc nhờ có sách đổi theo chế thị trường, tạo điều kiện cho doanh nghiệp có mơi trường hoạt động động hơn, nhà máy liên hợp Dệt Việt Thắng đổi tên thành công ty Dệt Việt thắng nhà nước đầu tư mở rộng Trong tính đến cuối năm 2005 từ xưởng may xưởng sản xuất phụ, cơng ty dệt Việt Thắng có nhà máy may với qui mô lớn, trang thiết bị đại phòng chức chuyên quản lý ngành may Cuối năm 2005, để tiếp tục phù hợp với xu hội nhập khu vực quốc tế, Bộ Cơng nghiệp tập đồn Dệt –May Việt Nam chủ trương cổ phần hóa số nhà máy may công ty công ty cổ phần May Việt Thắng(sau xin gọi tắt công ty) đời thức vào ngày 22/11/2005 Cơng ty cổ phần may Việt Thắng hạch tốn độc lập, có đầy đủ tư cách pháp nhân, có dấu riêng chịu trách nhiệm trước Nhà nước pháp luật hoạt động kinh doanh công ty Công ty thức vào hoạt động tháng 1/2006 Từ lúc cơng ty khơng ngừng lớn mạnh, sản phẩm đến tận tay người tiêu dùng không nước mà vượt ngồi phạm vi lãnh thổ quốc gia Tiền thân cơng ty có truyền thống Dệt may lâu đời Việt Nam 10 Cuối năm 2005 Thời điểm tiếp nhận, cơng ty có khoảng 1000 công nhân, phân bố nhà máy văn phòng cơng ty Do ảnh hưởng tình hình biến động chung lao động thị trường, tổ chức nội nhà máy, công ty định sáp nhập hai nhà máy trung tâm thời trang nhà máy May cũ thành nhà máy May Như vậy, thời điểm công ty thành lập qui mô công ty bao gồm: Nhà máy May 1, Nhà máy May 3, Nhà máy May 5, Văn phòng cơng ty Trang thiết bị công ty thuộc loại đại Nguồn nước sử dụng cho sản xuất phải sử dụng chung lệ thuộc công ty mẹ Cuối năm 2006, công ty mạnh dạn đầu tư mở rộng sản xuất theo chiều rộng chiều sâu: phân xưởng chống nhàu- hồn tất tồn văn phòng, kho hàng nhà máy May sửa mở rộng, trang bị thêm máy móc- thiết bị mới, đại; sửa chữa, cải tạo tồn nhà xưởng văn phòng nhà máy May Đầu năm 2007, công ty khánh thành lò đốt than, chấm dứt lệ thuộc nguồn ngun liệu cơng ty mẹ thừa lực cung cấp cho công ty bạn Đầu năm 2008, công ty bắt đầu vận hành nhà máy May 7, chuyên sản xuất hàng nội địa nhằm chủ động giải tốt nhu cầu tiêu thụ nước Giữa năm 2009, công ty đầu tư thêm số tổ wash áo sơ mi, thức vào hoạt động từ tháng 11 năm 2009 phục vụ mặt hàng cao cấp, thời trang có chất lượng cho cơng ty bên ngồi Tính đến cơng ty có 1.500 cơng nhân số lượng tiếp tục tăng ngày 2.2.4 Chức năng, nhiệm vụ, định hướng phát triển thành tựu đạt a) Chức năng: Công ty đơn vị trực thuộc Bộ Cơng thương nhẹ có chức sản xuất kinh doanh mặc hàng may mặc, nguyên phụ liệu, in vải, thêu, giặt chống nhàu, mua bán nguyên phụ liệu, hóa chất, phụ tùng, máy móc ngành dệt Hợp tác, liên doanh với đơn vị sản xuất kinh doanh khác Công ty trao đổi kỹ thuật, chuyển giao khoa học cơng nghệ, kí kết hợp đồng gia công thị trường nước giới b) Nhiệm vụ: Thực đầy đủ hạch toán kinh tế, chứng từ, sổ sách rõ ràng theo quy định nhà nước 11 Tổ chức sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng sản phẩm, không ngừng phát triển hiệu kinh tế cho công ty góp phần phát triển kinh tế Việt Nam Mở rộng thị trường nước Thực hạn ngạch kí kết với Cơng Thương Mở rộng quan hệ trao đổi hàng hóa, chuyển giao công nghệ, tranh thủ giúp đỡ vốn công nghệ nước Thế giới Công ty phải luôn chăm lo công việc làm đời sống công nhân viên, đào tạo nâng cao tay nghề trình độ chun mơn Bên cạnh nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân viên c) Định hướng phát triển: Mở rộng thị trường, tập trung sản xuất mặt hàng có chất lượng cao đáp ứng nhu cầu thị hiếu khách hàng nước Chấn chỉnh phương thức quản lý, giảm chi phí hư hỏng sản phẩm Hoạch định sách hợp lý phù hợp với cơng ty Đầu tư thêm cho máy móc thiết bị, xây dựng nhà xưởng đại Củng cố đội ngũ lao động, phát huy tính sáng lao động Không ngừng nâng cao đời sống người lao động tạo động lực để người lao động hay say sản xuất Tiếp tục trì, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh công ty d) Thành tựu: Công ty giành danh hiệu như: Doanh nghiệp phong tặng danh hiệu “Hàng Việt Nam chất lượng cao khách hàng chấp thuận” nhiều năm liền Top ten nhãn hiệu thương mại hàng đầu Việt Nam Chứng nhận tổ chức quốc tế: WRAP (World wide Responsible Apprarel Production) BSCI (Business Social Compliance Initiative) ISO 9001:2000; ISO 14100; SA 8000 2.2.5 Cơ cấu tổ chức chức phòng ban cơng ty a)Cơ cấu tổ chức nhân công ty Đại diện tổng giám đốc công ty cổ phần May Việt Thắng ông Lê Nguyên Ngọc Công ty chia thành phòng ban, nhà máy tổ wash áo sơ mi ( may mẫu) thuộc quản lý ban kinh doanh nội địa 12 Hình 2.2 Bộ Máy Nhân Sự Trong Công Ty Đại Hội Đồng Cổ Đơng Hội đồng quản trị Ban kiểm sốt Tổng giám đốc (Lê Nguyên Ngọc) Ban nội địa (Lê Thanh Phong) Ban kế toán (Đào Thị Nội) Các đại lý, cửa hàng Tổ wash áo sơ mi Nhà máy May Nhà máy May Ban nghiệp vụ (Ngô Đăng Tiến) Ban nhân (Nguyễn Đức Doanh) Nhà máy May Nhà máy May Nguồn: Ban nhân b) Chức khối văn phòng  Tổng giám đốc: Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước hội đồng quản trị pháp luật hoạt động kinh doanh công ty Là người chịu trách nhiệm tổ chức điều hành sản xuất Đề phương án kinh doanh, kế hoạch sản xuất, xây dựng chiến lược kinh doanh hợp lý để công ty phát triển bền vững Trực tiếp đạo bổ nhiệm chức vụ công ty 13  Ban nhân sự: Ban nhân có nhiệm vụ quản lý, thu hút trì nguồn nhân lực cho công ty đảm bảo lực lượng lao động ổn định Đồng thời phân công trách nhiệm cho nhân viên, phân bổ nhân viên cho hợp lý, đảm bảo người lúc Chăm lo đời sống cho công nhân viên vật chất lẫn tinh thần để công nhân viên yên tâm làm việc Đào tạo nâng cao tay nghề cho người lao động Ban hành quy chế, thực chế độ, sách có liên quan đến người lao động, quản lý bảo hiểm xã hội bảo hiểm tai nạn Là phận tham mưu cho tổng giám đốc công tác đào tạo người giỏi  Ban nghiệp vụ: Tổ chức điều động kế hoạch công ty xuống nhà máy, theo dõi đánh giá hoạt động sản xuất công ty Chịu trách nhiệm đơn hàng, hợp đồng xuất nhập công ty Thực hiên cơng việc có liên quan đến xuất nhập Xây dựng kế hoạch tiêu thụ sản phẩm cung cấp vật tư Nghiên cứu thị trường giới tìm kiếm khách hàng  Ban kế tốn: Lập báo cáo tài cung cấp cho Ban Đại hội cổ đông Hội đồng quản trị, tổng giám đốc pháp luật hoạt động công ty Trực tiếp đạo điều phối hoạt động trưởng ban Tập hợp chi phí sản xuất, hạch tốn giá thành xác nhanh chóng cho tổng giám đốc kịp thời chấn chỉnh tài chính, tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm Lập báo cáo cung cấp cho quan Nhà nước, thuế, sở, ngân hàng Phục vụ cơng tác kiểm tốn năm để trình đại hội đồng cổ đơng thường niên hội đồng quản trị Quản lý sổ sách, tốn cho cơng ty theo quy định kế toán pháp luật nhà nước Chịu trách nhiệm chi trả tiền lương cho công nhân viên khoản mục chi phí khác có liên quan 14  Ban kinh doanh nội địa: Quản lý kênh phân phối, đại lý, chi nhánh, cửa hàng công ty Thực đơn hàng, hợp đồng nước cơng ty Ngồi ban nội địa quản lý tổ wash áo sơ mi chuyên thiết kế cho đời mẫu mã thời trang chất lượng Tổ chức nghiên cứu thị trường nước, tìm kiếm khách hàng, ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm Nghiên cứu thiết kế sản phẩm mẫu theo ý kiến khách hàng Thực chương trình giao lưu với đơn vị, công ty khác ngành Dệt May Việt Nam…  Chức khối sản xuất: Sản xuất chủng loại sản phẩm sơ mi thời trang nam nữ, chủng loại sản phẩm quần tây, kaki, kaki chống nhăn, quần thời trang ( sản xuất Nhà máy MAY 1, Nhà máy MAY 3, Nhà máy MAY 5, Nhà máy MAY 7) Các chủng loại quần, áo jacket (sản xuất Nhà máy MAY 5) 15 2.3 Kết hoạt động sản xuất kinh doanh, thuận lợi khó khăn 2.3.1 Kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009-2010 Bảng 2.1 Kết Quả Hoạt Động Sản Xuất Kinh Doanh ĐVT:1000đ Chỉ tiêu Năm2009 Năm2010 Chênh lệch +/- DT bán hàng cung cấp % 286.024.296 328.407.111 42.382.815 14,81 130.941 328.434 197.493 150,83 285.893.355 328.078.677 42.185.322 14,76 237.795.260 276.110.023 38.314.763 16,11 48.098.095 51.968.654 3.870.559 8,05 DT hoạt động tài 2.159.136 2.029.852 -129.284 -5,99 Chi phí tài 2.066.304 6.328.730 4.262.426 206,28 Trong chi phí lãi vay 1.884.481 3.122.582 1.238.101 65,70 8.Chi phí bán hàng 16.149.443 20.664.709 4.515.266 27,96 Chi phí quản lý doanh 25.657.120 19.259.182 -6.397.938 -24,94 6.384.364 7.745.885 1.361.521 21,33 11 Doanh thu khác 481.178 267.907 -213.271 -44,32 12 Chi phí khác 373.544 488.242 114.698 30,71 13 Lợi nhuận khác 107.633 (220.335) -327.968 -304,71 6.491.997 7.526.550 1.034.553 15,94 995.775 1.794.151 798.376 80,18 5.496.222 6.097.336 601.114 10,94 3.435 3.811 376 10,95 DV Các khoảng giảm trừ DT Thuần bán hàng cung cấp DV Giá vốn hàng bán LN gộp bán hàng cung cấp DV nghiệp 10 LN từ hoạt động kinh doanh 14 Tổng LN trước thuế 15 CP thuế TNDN hành 16 LN sau thuế TNDN 17 Lãi cổ phiếu ( Nguồn: Ban kế tốn) 16 Năm 2009 cơng ty đầu tư thêm tổ wash áo sơ mi Thêm vào đó, năm cơng ty đối mặt khó khăn khủng hoảng kinh tế giới Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp công ty giảm từ 5.796 triệu đồng (năm 2008) 5.496 triệu đồng Năm 2010 năm công ty vượt lên khủng hoảng kinh tế, thể gia tăng lợi nhuận sau thuế tăng lên 6.097 triệu đồng Nguồn thu công ty có từ gia tăng doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Chứng tỏ công ty có điều chỉnh sản xuất kinh doanh phù hợp xu hướng thị trường: nhà máy may tổ wash áo sơ mi vào hoạt động đáp ứng mục tiêu công ty đề ra: chủ động giải tốt việc đáp ứng nhu cầu nước phục vụ mặt hàng thời trang cao cấp cho cơng ty bên ngồi Thị trường năm 2010 phục hồi, khách hàng chi dùng cho nhu cầu may mặc nhiều hơn, thị trường lao động tăng cao đòi hỏi nhiều chi phí cho chi phí bán hàng Tuy nhiên doanh nghiệp giảm chi phí quản lý doanh nghiệp 24,94% 19.259 triệu đồng Năm 2010 chi phí tài cơng ty tăng 206,3% cơng ty tăng lãi vay 65,7% Chi phí lãi vay tăng chứng tỏ cơng ty sử dụng nguồn vốn bên ngồi nhiều để đầu tư vào hoạt động sản xuất Mặc dù loại chi phí tăng vào năm 2010 cơng ty đạt lợi nhuận sau thuế tăng 10,94% đạt tới số 6.097 triệu đồng, lãi cổ phần tăng 376 VNĐ so với năm 2009, với đà cơng ty phát triển mạnh tương lai 2.3.2 Thuận lợi khó khăn a) Thuận lợi Việt Nam nước trọng ngành dệt may, đóng góp vào tổng kim ngạch xuất cao Do phủ Việt Nam tạo điều kiện cho công ty may phát triển Cơng ty có đội ngũ lao động dồi dào, động nhiệt tình với cơng việc, thái độ làm việc thân thiện, đoàn kết Đây lợi quan trọng, chìa khóa dẫn đến thành công cho công ty tương lai Đặc biệt cán bộ, lãnh đạo giàu kinh nghiệm 17 Đội ngũ cơng nhân có tay nghề, giỏi, sáng tạo không ngừng học hỏi điều quí giá thời buổi cạnh tranh tồn cầu gay gắt Cơng ty có chiến lược phát triển sản phẩm, hệ thống kênh phân phối dày đặc b) Khó khăn Bộ máy nhân biến động, công ty phải thường xuyên tuyển dụng đào tạo tay nghề Thương hiệu Việt Thắng mẻ phận khách hàng Cơng ty cần nổ lực để thương hiệu gia đình, tổ chức ngồi nước biết đến Trên thị trường có nhiều cơng ty may đời, tồn song song cạnh tranh với nhiều thương hiệu giới cạnh tranh khác Đây thách thứ lớn mà Công ty May Việt Thắng phải nổ lực vượt qua để khẳng định 18 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Cơ sở lý luận 3.1.1 Khái niệm nhân lực: Bao gồm tất tiềm người tổ chức hay xã hội (kể thành viên ban lãnh đạo doanh nghiệp) tức tất thành viên doanh nghiệp sử dụng kiến thức, khả năng, hành vi ứng xử giá trị đạo đức để thành lập, trì phát triển doanh nghiệp Nguồn nhân lực hiểu tồn trình độ chun mơn mà người tích lũy được, có khả đem lại thu nhập tương lai (Beng, Fischer & Dornhushch , 1995) NNL bao gồm hiểu theo nghĩa bao gồm kinh nghiệm, kỹ năng, trình độ đào tạo tận tâm, nỗ lực hay đặc điểm khác tạo giá trị gia tăng lực cạnh tranh cho tổ chức người lao động 3.1.2 Tuyển dụng nguồn nhân Tuyển dụng chức quản trị nguồn nhân lực Phòng nhân có chức quảng cáo thông báo tuyển người, sàng lọc người xin việc Tuyển dụng trình thu hút người xin việc có trình độ từ lực lượng lao động xã hội lực lượng lao động từ nhiều nguồn tổ chức để thu hút đủ số lượng chất lượng lao động nhằm đạt mục tiêu Bộ phận nhân phải đảm bảo có đủ số lượng công nhân viên với phẩm chất lực cho phù hợp với yêu cầu công việc DN Do DN phải tiến hành phân tích cơng việc, tuyển dụng bố trí nhân lực 19 a) Phân tích cơng việc Hình 3.1 Sơ Đồ Phân Tích Cơng Việc: Phân tích cơng việc Bản mô tả công việc Tuyển dụng, chọn lựa Đào tạo, huấn luyện Bản tiêu chuẩn công việc Đánh giá nhân viên Xác định giá trị công việc Trả công, khen thưởng (Nguồn: Trần Kim Dung, 2003, trang 70) Phân tích công việc tài liệu để xây dựng Bản mô tả công việc (Job Description), Bản yêu cầu chuyên môn (Job Requirements) Bản tiêu chuẩn công việc (Job Specification) Bản mô tả công việc liệt kê nhiệm vụ, chức năng, mối quan hệ công việc (giám sát ai, báo cáo cho ai) Bản yêu cầu chuyên môn nêu lên yêu cầu học vấn, kinh nghiệm, điều kiện làm việc, yêu cầu kiểm tra, giám sát tiêu chuẩn cần đạt thực công việc Bản tiêu chuẩn công việc liệt kê yêu cầu lực cá nhân trình độ học vấn, kinh nghiệm cơng tác, khả giải vấn đề, kỹ đặc điểm cá nhân thích hợp cho cơng việc Bản mơ tả công việc tiêu chuẩn công việc sử dụng làm thông tin sở cho việc tuyển lựa, chọn lọc đào tạo nhân viên, đánh giá việc thực công việc trả công lao động b) Quá trình tuyển dụng Quá trình tuyển dụng nhân có ảnh hưởng tới chất lượng ngồn nhân công ty sau Khi công ty thu hút nhiều người ứng tuyển làm tăng hội 20 tuyển chọn người phù hợp với công ty, chất lượng nguồn lao động nâng lên nhiều Từ hiệu cơng việc DN thay đổi Hình 3.2 Quá Trình Tuyển Dụng Chuẩn bị tuyển dụng Thông báo tuyển dụng Thu nhận, nghiên cứu hồ sơ Phỏng vấn sơ ỨNG VIÊN Kiểm tra, trắc nghiệm BỊ BÁC Phỏng vấn lần hai BỎ (loại bỏ) Xác minh, điều tra Khám sức khỏe Ra định tuyển dụng Bố trí cơng việc 21 c) Các nguồn phương pháp tuyển mộ nhân Khi có nhu cầu tuyển người, tổ chức tuyển mộ từ lực lượng lao động bên tổ chức từ thị trường lao động bên Nguồn bên thường ưu tiên Tuy nhiên nhiều trường hợp tuyển mộ từ nguồn bên ngồi có ý nghĩa (i) Thông qua bảng thông báo tuyển mộ: Thông báo bao gồm vị trí cơng việc cần tuyển người, thông tin nhiệm vụ công việc yêu cầu trình độ cần tuyển mộ Bảng thông báo gửi đến tất nhân viên tổ chức (ii) Phương pháp thu hút thông qua giới thiệu cán bộ, công nhân viên tổ chức: Qua kênh thông tin phát người có lực phù hợp với yêu cầu công việc, cách cụ thể nhanh chóng (iii) Căn vào thông tin "Danh mục kỹ năng", mà tổ chức thường lập cá nhân người lao động, lưu trữ phần mềm nhân tổ chức (iv) Qua quảng cáo phương tiện truyền thông như: Trên kênh đài truyền hình, đài phát thanh, báo, tạp chí ấn phẩm khác (v) Thông qua trung tâm môi giới giới thiệu việc làm Đây phương pháp thu hút áp dụng phổ biến nước ta doanh nghiệp hay tổ chức khơng có phận chun trách Quản trị nhân Các trung tâm thường đặt trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp tổ chức quần chúng quan quản lý lao động địa phương Trung ương (vi) Phương pháp thu hút ứng viên thông qua hội chợ việc làm Đây phương pháp nhiều tổ chức áp dụng (vii) Phương pháp thu hút ứng viên thông qua việc cử cán phòng nhân tới tuyển mộ trực tiếp trường đại học, cao đẳng, dạy nghề d) Đánh giá trình tuyển dụng nhân Yêu cầu tiêu chuẩn đặt ứng viên có rõ ràng khơng? Qui trình tuyển dụng có theo trình tự chặt chẽ, hợp lý khơng? Tỷ lệ sàng lọc có hợp lý khơng? Đánh giá hiệu quảng cáo tuyển dụng hiệu thu hút với mục tiêu tổ chức 22 Sự đảm bảo công cho tất hội xin việc e) Q trình hoạch định nguồn nhân Nó cần thực mối quan hệ mật thiết với trình hoạch định thực chiến lược, sách kinh doanh doanh nghiệp Thơng thường theo bước sau: + Phân tích mơi trường, xác định mục tiêu chiến lược cho doanh nghiệp + Phân tích trạng quản trị nguồn nhân doanh nghiệp + Dự báo khối lượng công việc ( mục tiêu, kế hoạch trung dài hạn), hay xác định công việc tiến hành phân tích cơng việc (đối với mục tiêu, kế hoạch ngắn hạn) + Dự báo nhu cầu nguồn nhân (đối với mục tiêu, kế hoạch dài, trung ngắn hạn) + Phân tích quan hệ cung cầu nguồn nhân sự, khả điều chỉnh, đề sách, kế hoạch, chương trình thực giúp cho doanh nghiệp thích ứng với nhu cầu nâng cao hiệu sử dụng nguồn nhân + Thực sách, kế hoạch, chương trình quản trị nguồn nhân doanh nghiệp bước năm + Kiểm tra đánh giá tình hình thực *Các phương pháp xác định số công nhân cần tuyển đào tạo nhằm phục vụ cho cơng ty Phương pháp tính tốn vào khối lượng cơng việc: Cni=Ti/(Qi*Hi) Cni: số công nhân đảm nhận công việc thứ i Ti: tổng thời gian cần thiết để hồn thành cơng việc thứ i Qi: quỹ thời gian làm việc công nhân đảm nhận công việc thứ i Hi: hệ số vượt mức công nhân đảm nhận công việc thứ i Phương pháp tính tốn vào số lượng máy móc thiết bị thiết bị Cni =(Mi*K)/Dmi Mi: số máy đảm nhiệm công việc thứ i K: số ca làm việc ngày Dmi : số máy cơng nhân điều khiển đồng thời Phương pháp tính tốn vào số tăng sản lượng Ii=(Isf* Icni)/Iwi 23 Ii: số tăng công nhân kỹ thuật kỳ kế hoạch Isf: số tăng khối lượng sản phẩm, dịch vụ kỳ kế hoạch Icni: tỷ số tăng tỷ trọng công nhân kỹ thuật Dmi: tỷ số tăng suất lao động kỳ kế hoạch 3.1.3 Khái niệm đào tạo phát triển nguồn nhân a) Đào tạo: Là hoạt động truyền tải thông tin liệu từ người (huấn luyện viên giảng viên) sang người khác (học viên) Là trình nâng cao lực người mặt thể lực, trí lực, tâm lực theo tiêu chuẩn định Kết có thay đổi kiến thức, kĩ thái độ học viên từ mức độ từ thấp đến mức độ cao làm cho người lao động thực chức năng, nhiệm vụ có hiệu công tác họ b) Đào tạo nguồn nhân sự: loại hoạt động có tổ chức, thực thời gian định nhằm đem đến thay đổi nhân cách nâng cao lực người Là trình học tập để chuẩn bị người cho tương lai, để họ chuyển tới cơng việc thời gian thích hợp dựa định hướng tương lai tổ chức Cụ thể trang bị cho người lao động: kiến thức phổ thông, kiến thức chuyên môn, kiến thức quản lý, kỹ thuật phòng ngừa rủi ro, qui trình, kỹ thuật xử lý trang thiết bị mới… Đào tạo nguồn nhân cần thiết cho thành công tổ chức phát triển chức người Kết trình đào tạo nguồn nhân nâng cao chất lượng, phát triển NNL Nhóm chức đào tạo, phát triển thường thực hoạt động: hướng nghiệp, huấn luyện, đào tạo kỹ thực hành cho cơng nhân, bồi dưỡng nâng cao trình độ lành nghề cập nhật kiến thức quản lý, kỹ thuật cho cán quản lý cán chuyên môn nghiệp vụ Đào tạo giúp nhà quản trị quản lý nhân viên cho phù hợp với thay đổi quy trình công nghệ, môi trường kinh doanh doanh nghiệp c) Phân loại hình thức đào tạo Theo định hướng nội dung đào tạo + Đào tạo định hướng theo nội dung công việc: đào tạo kỹ 24 + Đào tạo định hướng doanh nghiệp: đào tạo cách thức, phương thức làm việc điển hình doanh nghiệp Theo mục đích nội dung đào tạo + Đào tạo bản: Đào tạo theo hướng cung cấp thông tin, kiến thức dẫn cho nhân viên tuyển + Đào tạo nghề nghiệp: Đào tạo kỹ nhằm giúp cho nhân viên có trình độ lành nghề thích ứng với cơng việc theo yêu cầu + Đào tạo kỹ thuật an toàn lao động, hướng dẫn nhân viên cách thức thực cơng việc cách an tồn, nhằm ngăn ngừa trường hợp tai nạn lao động + Đào tạo chuyên sâu: Đào tạo cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật thường tổ chức định kỳ giúp cho đội ngũ cán chuyên môn cập nhật với kiến thức, kỹ + Đào tạo nâng cao lực cho quản trị gia Để họ tiếp xúc, làm quen với phương pháp làm việc mới, nâng cao kỹ thực hành kinh nghiệm tổ chức quản lý, khuyến khích nhân viên doanh nghiệp Theo cách thức tổ chức: Đào tạo quy, đào tạo chức, lớp cạnh xí nghiệp cơng ty, kèm cặp chỗ Theo địa điểm nơi đào tạo: Đào tạo nơi làm việc (bên trong), đào tạo bên Theo đối tượng học viên: Đào tạo mới, đào tạo lại Theo thời gian đào tạo: Đào tạo dài hạn hay ngắn hạn Ngồi đào tạo thơng qua lớp học, có thêm hình thức Đào tạo trực tuyến Đào tạo kết hợp Trong đó: Đào tạo lớp học: thực bên hay DN, tự tổ chức lớp học mời công ty đào tạo huấn luyện trực tiếp DN Đào tạo trực tuyến hay gọi E-Learning: Thơng qua máy tính kết nối Internet, tài khoản truy cập nhà cung cấp khóa học, học viên làm chủ q trình học tập Đào tạo kết hợp: kết hợp hai phương pháp đào tạo Trong bối cảnh khủng hoảng tài nay, đào tạo kết hợp lời khuyên tốt cho doanh nghiệp chiến lược phát triển nhân 25 3.1.4 Bố trí nhân Bao gồm hoạt động định hướng người lao động vào trình biên chế nội tổ chức với hoạt động thuyên chuyển, đề bạt, xuống chức Bố trí lao động phù hợp với cơng việc làm lao động thích thú với cơng việc làm  đánh giá khả thu hút nhân lực: Bản thân cơng việc có hấp dẫn khơng? Người lao động có thích cơng việc khơng? Chính sách cán cơng ty nào? Bố trí cơng việc có phù hợp kỹ không? 3.1.5 Các tiêu đánh giá kết quả, hiệu công tác tuyển dụng, đào tạo bố trí nguồn nhân Bao gồm tiêu như: NSLĐ, CPTL/DT, DT/CPTL, chi phí đào tạo Năng suất lao động định nghĩa OECD (Tổ chức Hợp tác Phát triển Kinh tế- Organization for Economic Cooperation and Development) "tỷ số sản lượng đầu với số lượng đầu vào sử dụng." Thước đo sản lượng đầu thường GDP(Gross Domestic Product) GVA (Gross Value Added) tính theo giá cố định, điều chỉnh theo lạm phát Ba thước đo thường sử dụng lượng đầu vào là: thời gian làm việc, sức lao động số người tham gia lao động Năng suất lao động (NSLĐ) chia làm loại: Năng suất lao động giá trị sản lượng bình quân làm việc công nhân sản xuất trực tiếp Giá trị tổng sản lượng (GTTSL) Năng suất lao động = Tổng số làm việc năm Năng suất lao động ngày giá trị sản lượng bình qn ngày làm việc công nhân sản xuất trực tiếp Giá trị tổng sản lượng (GTTSL) Năng suất lao động ngày = Tổng số ngày làm việc bình quân 26 Năng suất lao động năm giá trị sản lượng bình quân công nhân sản xuất trực tiếp đạt năm Giá trị tổng sản lượng (GTTSL) Năng suất lao động năm = Số lao động danh sách Chi phí tiền lương (CPTL)/ doanh thu (DT): muốn có đồng DT phải bỏ đồng CPTL Doanh thu/ chi phí tiền lương: đồng CPTL tạo đồng DT (Nguồn: Trần Kim Dung, 2003, trang 50) 3.1.6 Ma trận SWOT Phân tích SWOT việc đánh giá cách chủ quan liệu xếp theo định dạng SWOT trật tự lơ-gíc dễ hiểu, dễ trình bày, dễ thảo luận đưa định, sử dụng trình định Mẫu phân tích SWOT trình bày dạng ma trận hàng cột, chia làm phần: Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats Từ mơ hình SWOT thường đưa chiến lược bản: (1) Chiến lược S-O (Strengths - Opportunities): chiến lược dựa ưu công ty để tận dụng hội thị trường (2) Chiến lược W-O (Weaks - Opportunities): chiến lược dựa khả vượt qua yếu điểm công ty để tận dụng hội thị trường (3) Chiến lược S-T (Strengths - Threats): chiến lược dựa ưu của công ty để tránh nguy thị trường (4) Chiến lược W-T (Weaks - Threats): chiến lược dựa khả vượt qua hạn chế tối đa yếu điểm công ty để tránh nguy thị trường 3.2 Phương pháp nghiên cứu 3.2.1 Phương pháp thu thập số liệu Thông tin sử dụng bao gồm thông tin sơ cấp thông tin thứ cấp, chủ yếu thơng tin sơ cấp Thơng tin sơ cấp: vấn người lao động qua bảng câu hỏi khảo sát lập 27 Thông tin thứ cấp: tham khảo, nghiên cứu, tập hợp thơng tin có liên quan từ sách báo, Internet, luận văn Thông tin từ phòng nhân phòng kế tốn, phòng kinh doanh công ty Phương pháp chọn mẫu phương pháp vấn điều tra sử dụng bảng câu hỏi điều tra ngẫu nhiên 50 công nhân viên theo phương pháp chọn mẫu ngầu nhiên theo tỷ lệ cho trước( 20% cán quản lý, 80% công nhân sản xuất), chọn lần không lặp lại để xem xét tỷ lệ đánh giá, mức độ hiệu cơng tác tuyển dụng, đào tạo bố trí lao động 3.2.2 Phương pháp xử lý số liệu Các thông tin thu thập xử lý phần mềm Excel, tính tốn tỷ lệ thích hợp để đưa nhận xét 3.2.3 Phương pháp phân tích số liệu Phương pháp nghiên cứu chủ yếu sử dụng luận văn phương pháp thống kê mô tả, ma trận SWOT phân tích với cách tiếp cận hệ thống số liệu thông tin thực tế thu thập Công ty Luận văn khái quát mô tả công tác tuyển dụng, đào tạo sử dụng nguồn nhân Cơng ty có sở để so sánh tiêu nhằm đánh giá cách xác thực trạng mức độ hiệu cơng tác Để từ có giải pháp đưa nhằm giúp cơng ty có hướng tích cực tốt cơng tác tuyển dụng, đào tạo bố trí nguồn nhân So sánh chênh lệch tuyệt đối: a = a1 - a2 Tỷ lệ chênh lệch tuyệt đối: % = ( a1 - a0 )/ a0 * 100 = ( a * 100)/ a0 28 CHƯƠNG NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 4.1 Tổng quan nhân công ty năm 2010 Con người yếu tố giúp Việt Thắng bắt kịp yêu cầu đổi khách hàng May mặc thời trang sản phẩm có nhiều chi tiết đòi hỏi tinh xảo, tỉ mỉ chăm chút cao suốt q trình chế tạo Bản thân cơng nhân cần vững tay nghề, có kinh nghiệm hiểu rõ yêu cầu kỹ thuật sản phẩm Chỉ lao động trải qua thời gian đào tạo trực tiếp sản xuất hội tụ tố chất mà khơng có máy móc thay Nhìn lại năm hoạt động số lượng nhân viên có biến động thể qua biểu đồ sau: Hình 4.1 Biểu Đồ Số Lượng Nhân Sự Qua Các Năm Số lượng nhân viên 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 1607 1240 1397 1498 1460 số lượng 2006 2007 2008 2009 2010 Năm ( Nguồn: liệu lưu trữ cơng ty) Nhìn vào biểu đồ ta thấy trải qua năm hoạt động nhìn chung cơng ty có mở rộng quy mô số lượng nhân từ 1240 người lên 1460 người Số lượng gia tăng không đáng kể thể phát triển công ty 29 Trong giai đoạn từ năm 20062008 số lượng nhân viên tăng qua năm thời kỳ kinh tế ổn định giai đoạn nhà nước khuyến khích phát triển Từ năm 2008-2010 số lượng nhân viên giảm xuống 147 người, nguyên nhân vào đầu năm 2009, 2010 cơng nhân bỏ việc quê tiền lương làm không đủ chi trả sống Do tình hình lạm phát gia tăng suốt năm 2008 giá leo thang, lượng lớn người có xu hướng quay làm công cho khu công nghiệp quê nhà Tuy quý năm 2011 số lượng công nhân xin vào làm việc lên tới 79 người Điều chứng minh sách đãi ngộ cơng ty tốt đồng thời phát phần hạn chế tư tưởng công nhân không mang tính chun nghiệp, thích bỏ việc 4.1.1 Trình độ công nhân viên năm 2010 Công ty cổ phần May Việt Thắng có chức ngành cơng nghiệp nhẹ đòi hỏi lao động trí óc khơng cao mà cần sức lao động kinh nghiệm làm việc Vì 90% có trình độ 12/12 tham gia vào sản xuất trực tiếp sản phẩm doanh nghiệp Công nghệ mà công ty sử dụng công nghệ bán tự động nên trình độ cơng nhân cần biết đọc chữ làm Bảng 4.1 Trình Độ Nhân Sự Trình độ Đại học Cao đẳng Trung cấp Trung học trở xuống Số lượng 42 22 38 1358 Tỉ lệ% 2,88% 1,51% 2,60% 93,01% Hình 4.2 Biểu Đồ Cơ Cấu Nhân Sự Theo Trình Độ 2,88% 1,51% 2,60% Đại học Cao đẳng Trung cấp Trung học trở xuống 93,01% ( Nguồn: liệu lưu trữ công ty) 30 Bảng biểu đồ 4.2 thể chất lượng hệ thống công ty dù lao động trình độ 12/12 chiếm tỉ lệ lớn phù hợp với trình độ chun mơn tay nghề cơng ty, trình độ nhân viên đại học đại học khiêm tốn điều ảnh hưởng nhiều đến cơng tác quản lý công ty 4.1.2 Cơ cấu theo độ tuổi năm 2010 Bảng 4.2 Độ Tuổi Lao Động Độ tuổi 18-25 26-35 36-45 45-55 Số lượng 589 625 216 30 Tỉ lệ 40,34% 42,81% 14,79% 2,06% ( Nguồn: liệu lưu trữ công ty) Qua bảng 4.2 ta thấy lao động trẻ từ 18-25 chiếm 40,34% lực lượng trẻ có sáng tạo, nhiệt huyết lao động, sức khỏe đảm bảo Tuy nhiên nói cơng ty với chủ trương nhận người có kinh nghiệm làm việc trước mà khơng trải qua q trình đào tạo cơng ty Do lực lượng trẻ người sẵn sàng rời bỏ cơng ty trước tiên thấy lợi ích họ bị ảnh hưởng mức lương chi trả không phù hợp với tay nghề họ, dù trẻ tuổi Lao động tuổi từ 26-35 có số lượng lao động lớn nhà máy 42,81% nữ chiếm 30,11% nhóm lao động trẻ, tư tưởng chắn hơn, đặc biệt phụ nữ giai đoạn gần lập gia đình nên cần cơng việc phù hợp sống, ổn định thu nhập Chính nhóm đặc biệt cơng ty ý có sách khuyến khích phù hợp cơng việc, tạo thiện cảm với cơng ty để từ trở thành lực lượng lao động nồng cốt công ty gắn bó lâu dài với nhà máy Nhóm lao động tuổi từ 36-45, 46-55 chiếm tỉ lệ thấp, nhóm khơng trẻ giàu kinh nhiệm tay nghề gắn bó với cơng ty lâu dài Chính lợi lớn tuổi nên tiếng nói họ tập thể cơng nhân có trọng lượng hơn, tạo bình ổn lực lượng lao động Bởi lời khuyên người trải nhiều lúc có tác động mạnh mẽ sách mà cơng ty đưa nhằm giữ chân nhóm lao động trẻ Đây sợi dây kết nối tình cảm hệ theo truyền thống ”Kính già yêu trẻ” người Việt Nam 31 Công ty cổ phần May Việt Thắng công ty Tổng công ty Việt Thắng tách riêng sáu năm gần nên số lượng người có thâm niên cao từ cơng ty lớn chuyển qua khơng phải ít, đặc biệt đội ngũ lãnh đạo, tổ chức văn phòng cơng ty Nhìn chung máy lao động năm 2010 so với 2009 giảm 38 người 2,54% Năm 2010, dư âm từ khủng hoảng thị trường lạm phát nên công nhân thường xuyên nghỉ việc hay chuyển sang cơng ty khác để có mức lương cao hơn, hay môi trường làm việc công nhân nhận thấy không tốt cho Ban lãnh đạo cần có nhiều sách thu hút giữ chân nguồn nhân 4.1.3 Cơ cấu theo giới tính năm 2010 Hình 4.3 Biểu Đồ Cơ Cấu Nhân Sự Theo Giới Tính 23% Nam Nữ 77% ( Nguồn: liệu lưu trữ công ty) Qua biểu đồ cho thấy tỉ lệ nữ giới gấp ba lần tỉ lệ nam giới Sỡ dĩ có điều tính chất mặt hàng sản xuất cơng ty hàng may mặc đòi hỏi khéo léo tỉ mỉ điều phù hợp với tính cách sức khỏe nữ giới, đại phận công nhân công ty nữ giới, nam giới thường làm việc phận kho bãi, bốc xếp, vận hành máy, phận văn phòng, cửa hàng tỉ lệ nam nữ đồng Nhìn chung cấu theo giới tính cơng ty phù hợp với mặt hàng sản xuất kinh doanh công ty 32 4.1.4 Cơ cấu theo thâm niên công tác năm 2010 Hình 4.4 Biểu Đồ Cơ Cấu Nhân Sự Theo Thâm Niên Công Tác 7% 34% < năm 2-5 năm > năm 59% ( Nguồn: Dữ liệu lưu trữ công ty) Qua biểu đồ cho ta thấy số lượng người có thâm niên cơng tác từ 2-5 năm cao chiếm 59% toàn lao động Có thể nói nhóm lao động gia nhập công ty sau tách thành cổ phần May Việt Thắng người gắn bó lâu dài với công ty hệ để tiếp nối cho người đến tuổi nghỉ hưu Bên cạnh cơng ty có chủ trương nhận người có kinh nghiệm >1 năm lao động với tay nghề có sẵn đào tạo trước đó, người lao động nhanh chóng hòa nhịp tiến độ cơng việc với suất tạo cao Điều làm giảm bớt phần chi phí đào tạo lao động Nhưng dao hai lưỡi công ty sử dụng chiến lược này, với vốn liếng kinh nghiệm có tay, họ sẵn sàng rời bỏ cơng ty để tìm chỗ làm với mức lương cao doanh nghiệp khác Điều đòi hỏi ban quản lý nhân công ty đưa chiêu thức giữ chân người lao động lại làm việc dường công ty làm điều tốt số lượng nhân viên có thâm niên cơng tác từ 2-5 năm chiếm 59% >5 năm chiếm 34% 33 Bảng 4.3 So Sánh Trình Độ Người Lao Động Qua Năm 2009-2010 Trình độ văn hóa Năm 2009 Năm 2010 Số người Tỷ trọng Số người (người) (%) (người) Đại học 39 2,60 42 Cao đẳng 24 1,60 Trung cấp 41 Lao động phổ Tỷ trọng (%) chênh lệch +/- (%) 2,88 7,69 22 1,51 -2 -8,33 2,74 38 2,60 -3 -7,32 1394 93,06 1358 93,01 -36 -2,58 1498 100,0 1460 100,0 -38 -2,54 thông Tổng Nguồn: Ban nhân  biểu đồ thể biến động trình độ người lao động năm 2009, 2010 Năm 2010 số người có trình độ đại học tăng nhân viên tương ứng 7,69% Trong trình độ trung cấp giảm bớt nhân viên ( ứng 7,32%), cao đẳng giảm nhẹ lao động với mức giảm 8,33% Công ty thu hút nguồn lao động có trình độ kiến thức hạn chế, năm 2010 khơng chân người lao động có trình độ cao Cần trì lao động có trình độ mức ổn định lực lượng cạnh tranh với công ty khác ngành Khối sản xuất trực tiếp trình độ phổ thơng chiếm tỷ lệ cao Năm 2010 giảm 36 lao động phổ thông 4.2 Đánh giá nhân tố ảnh hưởng đến công tác nhân công ty Công ty chịu tác động với môi trường thay đổi bên bên ngồi Cơng ty phải tự điều chỉnh cho phù hợp để tồn cơng ty may mặc có mức cạnh tranh gay gắt 4.2.1 Các nhân tố bên công ty a) Mục tiêu công ty Mục tiêu ban lãnh đạo đề ra, cụ thể ban giám đốc công ty Sứ mạng công ty tạo sản phẩm may mặc có chất lượng cao đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng nước, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh cơng ty có hiệu mang lợi nhuận cao Đồng thời giảm than phiền khách hàng, mang đến cho khách hàng tin tưởng hài lòng b) Bầu khơng khí văn hóa cơng ty 34 Cơng ty có giá trị xã hội chặt chẽ Khi cơng nhân viên vào cổng cơng ty phải ln có giấy phép, nội quy công ty rõ ràng cụ thể Các cơng nhân viên ln có ý thức làm việc nghiêm túc với tác phong công nghiệp, công nhân có trang phục theo quy định Ban nhân dễ dàng quản lý lực lượng lao động đảm bảo hoạt động sản xuất ổn định c) Hoạt động cơng đồn: Cơng đồn cơng ty hoạt động nhằm bảo vệ quyền lợi cho người lao động Công ty ln khuyến khích tạo điều kiện cho cơng đoàn hoạt động Như đảm bảo lao động làm việc hăng say, trung thành với cơng ty có cơng đồn chăm lo cho cơng nhân viên 4.2.2 Các nhân tố bên ngồi cơng ty: a) Kinh tế văn hóa xã hội: Sự phát triển kinh tế Việt Nam nay, lạm phát tăng cao thứ trở nên khó khăn cơng việc học tập, giải trí…nên việc đòi hỏi sống thoải mái công nhân viên điều đáng Cơng ty có định cải thiện mức lương đảm bảo sống NLĐ Bên cạnh đó, để tồn thị trường này, DN cạnh tranh với cạnh tranh nguồn lao động giỏi có tay nghề Ban lãnh đạo cơng ty khơng ngừng cố gắng thu hút giữ chân công nhân viên có trình độ tay nghề Đây lợi cho hoạt động kinh doanh công ty Việt Nam nước có nhiều sách với người lao động làm sống người khơng ngừng nâng cao Văn hóa cộng đồng Việt Nam ảnh hưởng đến văn hóa sách cơng ty Cơng ty có hỗ trợ cho công nhân viên tiền xe quê, thai sản, bệnh tật, cưới hỏi… công ty phát huy tinh thần yêu thương người gắn liền với sắc văn hóa Việt Nam Đồng thời tăng mức độ thõa mãn người lao động trung thành với công việc b) Thị trường lao động; Thị trường lao động Việt Nam dồi Trong phát triển kinh tế Việt Nam lực lượng lao động cần nâng cao trình độ tay nghề đáp ứng nhu cầu thị trường Cơng ty có sách đào tạo, huấn luyện công nhân viên theo kịp đà phát triển thị trường Đồng thời, công ty dễ dàng thu hút nhiều lao động từ nhiều nguồn khác thị trường 35 c) Luật pháp: Công ty ấn định mức lương theo luật Việt Nam quy định luật lao động chi phối mối quan hệ HĐLĐ người lao động ban giám đốc công ty Việc quản lý công nhân viên phải thay đổi theo thay đổi pháp luật cơng ty hoạt động hợp pháp quy định pháp luật d) Khoa học kỹ thuật Càng phát triển có nhiều hội thách thức công ty, cơng ty phải thường xun đầu tư máy móc trang thiết bị đại nhằm tăng lực cạnh tranh thị trường Bộ máy nhân điều chỉnh cho phù hợp Công ty cần thường xuyên đào tạo hướng dẫn cơng nhân sử dụng máy móc, cơng nghệ e) Khách hàng: Công ty quan tâm đến hài lòng khách hàng ngồi nước cách nâng cao chất lượng sản phẩm phong cách phục vụ Công nhân viên cửa hàng, chi nhánh công ty đào tạo cung cách phục vụ, ứng xử cho đáp ứng nhu cầu khách hàng cơng ty tiêu chí khách hàng hết f) Đối thủ cạnh tranh Cơng ty may Sài Gòn, Tổng cơng ty may Việt Tiến….là đối thủ cạnh tranh mạnh công ty Vì cơng ty cần nỗ lực sách sản xuất kinh doanh đặc biệt máy nhân nhiệt tình có tay nghề cao 36 4.3 Tình hình tuyển dụng, đào tạo bố trí nhân cơng ty 4.3.1 Tuyển dụng a) Đặc điểm mẫu khảo sát Hình 4.5 Tỷ Lệ Nam Nữ Trong Mẫu Nghiên Cứu 22% Nam Nữ 78% Nguồn: ĐTTH Vì cơng ty thuộc chun ngành may mặc nên tỷ lệ nữ tham gia vào sản xuất chiếm tỷ lệ lớn khoảng 78%, lại 22% nam Đề tài lấy mẫu ngẫu nhiên với 40 lao động trực tiếp sản xuất công ty Bảng 4.4 Trình Độ Tương ứng Với Chức Danh Chun Mơn Của Mẫu Khảo Sát Trình độ văn hóa Cấp 1-3 Trung cấp Cao đẳng Đại học Chức Nhân viên văn phòng 1 danh Kỹ thuật viên 1 (người) Công nhân 33 Tổng 33 7 Nguồn: ĐTTH Nhân viên văn phòng vấn người có người có trình độ đại học, trung cấp cao đẳng Như tồn chun viên, cán cơng ty trình độ cao, nhiên trực tiêp hỏi cấp lãnh đạo máy văn phòng, xem đầu não tồn cơng ty chưa có nguồn lao động có cấp đại học Ban 37 nhân cần có sách phương thức thu hút nhân có trình độ cao, giỏi chun môn nghiệp vụ hơn, tạo điều kiện cho ban quản lý học lên cao để nâng cao trình độ phục vụ cho chiến lược sản xuất kinh doanh Kỹ thuật viên có trình độ cao đẳng người, trung cấp người hai có thâm niên làm việc cao Và vấn ban kỹ thuật biết có kỹ thuật viên trình độ phổ thơng lại có thâm niên làm việc lâu nghề nhóm đào tạo chuyên sâu đảm nhận chức vụ kỹ thuật quan trọng khác Có thể thấy cơng ty tạo hội cho công nhân viên phát triển nghề nghiệp thăng tiến công ty thơng qua khóa đào tạo ngắn dài hạn Cơng nhân trực tiếp sản xuất đa phần có trình độ phổ thơng, có số trình độ trung cấp cao đẳng Hình 4.6 Độ Tuổi Người Lao Động Được Nghiên Cứu 22% 28% 18t-25t 26t-35t Trên 35t 50% Nguồn: ĐTTH Qua nghiên cứu độ tuổi 26-35 tuổi chiếm 50 % (khoảng 25 người), cấu lao động trẻ, điều kiện thuận lợi nâng cao lực cạnh tranh cho công ty Chiếm tỷ lệ lớn người lao động độ tuổi 35 tuổi chiếm 28 % toàn mẫu nghiên cứu ứng với 14 người, đội ngũ có thâm niên kinh nghiệm làm việc cao Khoảng 18-25 tuổi chiếm 22% ứng với 11 công nhân viên, nhóm có thay đổi cơng việc cao nên cần quan tâm 38 Hình 4.7 Biểu Đồ Thể Hiện Thâm Niên Làm Việc Của Đội Ngũ Lao Động Được Nghiên Cứu 18% 34%
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG, ĐÀO TẠO VÀ BỐ TRÍ NGUỒN NHÂN SỰ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MAY VIỆT THẮNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH THƯƠNG MẠI, ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG, ĐÀO TẠO VÀ BỐ TRÍ NGUỒN NHÂN SỰ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MAY VIỆT THẮNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH THƯƠNG MẠI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay