ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG, ĐÀO TẠO VÀ BỐ TRÍ NGUỒN NHÂN SỰ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MAY VIỆT THẮNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH THƯƠNG MẠI

0 38 0
  • Loading ...
1/0 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 11:48

... thực Đỗ Thị Mỹ Trang NỘI DUNG TÓM TẮT ĐỖ THỊ MỸ TRANG Tháng năm 2012 “Đánh giá mức độ hiệu cơng tác tuyển dụng, đào tạo bố trí nguồn nhân Công ty Cổ Phần May Việt Thắng” DO THI MY TRANG Feb 2012... công việc Do vậy, nhà quản lý DN phải nhận thức quản lý người khó so với vận hành máy móc với nút bấm công tắc Thừa hay thi u nhân viên tạo cho doanh nghiệp khó khăn, bỏ lỡ hội kinh doanh Như... cho ngành dệt may vốn thi u thời gian gần thi u trầm trọng, nhiều doanh nghiệp dệt may tuyển đủ công nhân để đảm bảo đơn hàng nhận dẫn đến tình trạng tranh giành lao động doanh nghiệp dệt may
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG, ĐÀO TẠO VÀ BỐ TRÍ NGUỒN NHÂN SỰ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MAY VIỆT THẮNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH THƯƠNG MẠI, ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG, ĐÀO TẠO VÀ BỐ TRÍ NGUỒN NHÂN SỰ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MAY VIỆT THẮNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH THƯƠNG MẠI

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay