THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HỆ THỐNG PHÂN PHỐI TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT THIẾT KẾ BÌNH MINH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH THƯƠNG MẠI

83 7 0
  • Loading ...
1/83 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 11:48

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH ************ ĐỖ THỊ MỪNG THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HỆ THỐNG PHÂN PHỐI TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT THIẾT KẾ BÌNH MINH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH THƯƠNG MẠI Thành Phố Hồ Chí Minh Tháng 6/2012 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH *********** ĐỖ THỊ MỪNG THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HỆ THỐNG PHÂN PHỐI TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT THIẾT KẾ BÌNH MINH Ngành: Quản Trị Kinh Doanh Thương Mại LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Người hướng dẫn: Th.S TRẦN HỒI NAM Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 6/2012 Hội đồng chấm báo cáo khoá luận tốt nghiệp đại học khoa Kinh Tế, Trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khố luận “Thực Trạng Và Một Số Giải Pháp Nhằm Hoàn Thiện Hệ Thống Phân Phối Tại Công Ty Cổ Phần Nội Thất Thiết Kế Bình Minh” Đỗ Thị Mừng, sinh viên khoá 34, ngành Quản Trị Kinh Doanh Thương Mại bảo vệ thành công trước hội đồng vào ngày Th.S TRẦN HOÀI NAM Người hướng dẫn Ngày Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo Ngày Tháng Năm Tháng Năm Thư ký hội đồng chấm báo cáo Ngày Tháng Năm LỜI CẢM TẠ Lời chân thành xin gửi lời biết ơn đến ba mẹ, người bên chăm lo, động viên, khuyến khích, giúp cho tơi bước trưởng thành có ngày hơm Các thầy khoa Kinh Tế trường Đại Học Nông Lâm TpHCM truyền đạt cho kiến thức vô quý báu hành trang cần thiết để tơi bước vào đời cách vững chắc, khơng biết làm ngồi lời cảm ơn tơi cố gắng phấn đấu phát huy mà thầy nhiệt tình giảng dạy Và đặc biệt nữa, xin gửi lòng biết ơn đến thầy Trần Hồi Nam, người hướng dẫn tơi thật tận tình suốt q trình thực khóa luận Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến ban lãnh đạo anh chị Công ty Cổ Phần Nội Thất Thiết Kế Bình Minh tạo điều kiện thuận lợi cho học hỏi học thực tiễn hoàn thành luận văn Xin cảm ơn anh chị công ty hỗ trợ có hội cọ sát thực tế, cung cấp cho tơi thơng tin bổ ích q trình nghiên cứu Xin gửi lời cảm ơn đến bạn bè tôi, người bạn bên suốt thời gian vừa qua, để lại dấu ấn đẹp thời sinh viên Cuối cùng, xin chúc tất người sức khỏe thật dồi dào, thành công hạnh phúc Xin chân thành cảm ơn! Tp Hồ Chí Minh, Tháng 06 /2012 Đỗ Thị Mừng NỘI DUNG TÓM TẮT ĐỖ THỊ MỪNG, Tháng năm 2012 “Thực Trạng Và Một Số Giải Pháp Nhằm Hoàn Thiện Hệ Thống Phân Phối Tại Công Ty Cổ Phần Nội Thất Thiết Kế Bình Minh” DO THI MUNG, June 2012 “The Current Situation And The Solutions For Perfecting The Distribution Channels Of Bình Minh Design Furniture Corporation” Hệ thống phân phối đóng vai trò quan trọng việc đưa hàng hóa thị trường, định thành bại hoạt động doanh nghiệp Khóa luận nhằm mục tiêu: phân tích tình hình hoạt động kinh doanh thực trạng phân phối sản phẩm công ty Tìm hiểu nhân tố ảnh hưởng hoạt động phân phối công ty điểm mạnh, điểm yếu để từ đưa số giải pháp nhằm hồn thiện hệ thống phân phối Khóa luận sử dụng phương pháp so sánh, phương pháp thống kê mơ tả, phân tích ma trận Swot để phân tích mục tiêu nghiên cứu Trong trình tìm hiểu hoạt động phân phối cơng ty Nội Thất Bình Minh cho tơi thấy tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, thực trạng hoạt động phân phối hàng hóa cơng ty, nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động phân phối Từ đưa số giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống phân phối công ty để nâng cao khả cạnh tranh, mở rộng thị trường tối đa hóa lợi nhuận MỤC LỤC Trang  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii  DANH MỤC CÁC BẢNG viii  DANH MỤC CÁC HÌNH ix  DANH MỤC PHỤ LỤC x  CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1  1.1  Đặt vấn đề 1  1.2  Mục tiêu nghiên cứu 2  1.2.1  Mục tiêu chung 2  1.2.2  Mục tiêu cụ thể 2  1.3  Phạm vi nghiên cứu 2  1.4  Cấu trúc khóa luận .2  CHƯƠNG TỔNG QUAN 4  2.1 Tổng quan thị trường nội thất 4  2.2  Tổng quan công ty 5  2.2.1  Qúa trình hình thành phát triển công ty 5  2.2.2  Cơ cấu máy tổ chức công ty 7  2.2.3  Đặc điểm sản xuất kinh doanh 10  2.2.4   Cơng trình thành tích đạt .12  CHƯƠNG 3.NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 14  3.1  Cơ sở lý luận 14  3.1.1  Một số khái niệm .14  3.1.2 Vai trò chức hệ thống phân phối 16  3.1.3  Bản chất hệ thống phân phối 17  3.1.4 Cấu trúc kênh phân phối 18  3.1.5  Các thành viên hệ thống phân phối 19  3.1.6  Nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động phân phối 21  3.2   Phương pháp nghiên cứu 23  3.2.1   Phương pháp thống kê mô tả 23  v 3.2.2   Phương pháp so sánh: 23  3.2.3  Phân tích ma trận Swot .24  CHƯƠNG KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 25  4.1  Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh công ty giai đoạn 20102011 25  4.1.1  Phân tích kết hoạt động kinh doanh công ty năm 2010-2011 25  4.1.2  Tình hình tiêu thụ sản phẩm năm 2010-2011 26  4.1.3  Tình hình tài cơng ty 28  4.1.4  Tình hình nguồn nhân lực công ty .29  4.2  Thực trạng hoạt động hệ thống phân phối sản phẩm công ty 30  4.2.1  Cấu trúc kênh phân phối công ty 30  4.2.2 Quy trình phân phối sản phẩm 33  4.2.2  Quy trình tuyển chọn thành viên kênh phân phối .37  4.2.4  Hiệu hoạt động phân phối công ty năm 2010-2011 40  4.3  Phân tích nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động phân phối công ty 42  4.3.1  Nhân tố thuộc môi trường bên 42  4.3.2  Nhân tố thuộc mơi trường bên ngồi 46  4.4 Phân tích ma trận SWOT 53  4.5  Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống phân phối công ty .57  4.5.1  Giải pháp 1:Tăng cường hiệu hoạt động marketing mix 57  4.5.2  Giải pháp 2:Xây dựng phát triển đội ngũ nhân .61  4.5.3  Giải pháp 3: Củng cố mở rộng mạng lưới phân phối 63  CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .64  5.1  Kết luận 64  5.2  Kiến nghị 65  5.2.1  Đối với công ty 65  5.2.2  Đối với nhà nước .66  TÀI LIỆU THAM KHẢO .67  PHỤ LỤC  vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT NTD Người tiêu dùng Đvt Đơn vị tính HTPP Hệ thống phân phối KPP Kênh phân phối NSX Nhà sản xuất NTDCC Người tiêu dùng cuối GDP Tổng thu nhập quốc dân TTTH Tính tốn tổng hợp NPP Nhà phân phối WTO (world Trade Organization ) Tổ chức Thương Mại Thế Giới DN Doanh nghiệp LĐ Lao động LLBH Lực lượng bán hàng DT Doanh thu FID Chỉ số giá tiêu dùng KH Khách hàng BMD Bình Minh Design BLĐ Ban lãnh đạo vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 4.1: Báo Cáo Kết Quả Hoạt Hoạt Động Sản Xuất Kinh Doanh 25  Bảng4.2: Cơ Cấu Doanh Thu Bán Hàng Trong Năm 2010-2011 27  Bảng 4.3: Tài Sản-Nguồn Vốn Của Công Ty Qua Hai Năm 2010-2011 28  Bảng 4.4: Nhân Sự Của Công Ty Qua Hai Năm 2010-2011 29  Bảng 4.5:Tỷ Lệ Chiết Khấu Dành Cho Đại Lý .38  Bảng 4.6: Tỷ Lệ Hoa Hồng Dành Cho Showroom Công Ty 39  Bảng 4.7:Tỷ Lệ Hoa Hồng Dành Cho Nhân Viên Kinh Doanh Tại Công Ty 39  Bảng4.8: Doanh Thu Bán Hàng Theo Kênh Phân Phối Trong Năm 2010-2011 40  Bảng 4.9: Doanh Thu Sản Phẩm Theo Khu Vực 41  Bảng 4.10: Bảng Kết Quả Lựa Chọn Sản Phẩm Của Khách Hàng Theo Mức Ưu Tiên Các Yếu Tố .57  viii DANH MỤC CÁC HÌNH Trang  Hình 2.1 Sơ Đồ Cơ Cấu Tổ Chức Tại Công Ty .7  Hình 3.1 Cấu Trúc Của Marketing-Mix 14  Hình 3.2 Sơ Đồ Cấu Trúc Kênh Phân Phối Doanh Nghiệp Có Thể Sử Dụng 18  Hình 3.3 Sơ Đồ Phân Loại Những Người Tham Gia Vào Kênh 19  Hình 3.4 Ảnh Hưởng Của Mơi Trường Vĩ Mô Đến Kênh Phân Phối 21  Hình 4.1: Sơ Đồ Hệ Thống Phân Phối Của Cơng Ty 31  Hình 4.2:Biểu Đồ Phân Bổ Lực Lượng Bán Hàng Của Công Ty 34  Hình 4.3 :Sơ Đồ Quy Trình Xử Lý Đơn Đặt Hàng Và Tiến Hành Giao Hàng .35  Hình4.4:Biểu Đồ Tăng Trưởng GDP (2010-2011) 47  Hình 4.5 Địa Điểm Lựa Chọn Khi Mua Hàng 51  Hình 4.6 Biểu Đồ Thể Hiện Phương Tiện Nhận Biết Của Người Tiêu Dùng Về Sản Phẩm 60  Hình 4.7 Biểu Đồ Thể Hiện Mức Hài Lòng Của Khách Hàng Về Kĩ Năng Và Cách Phục Vụ Của Nhân Viên Bán Hàng 62  ix - Nghiên cứu thị trường để kịp thời đưa sản phẩm phù hợp với xu hướng chung thị trường, phù hợp với địa phương, khu vực khác - Thực đa dạng hóa sản phẩm, đổi thiết kế, linh hoạt, sản phẩm khơng có giới hạn kích thước sản phẩm để đáp ứng người tiêu dùng - Khắc phục tình trạng hàng bị lỗi xuống mức tối thiểu cách thêm tuyển nhân công sản suất trực tiếp, quản lý trình sản xuất chặt chẽ Đồng thời đẩy mạnh thực tốt dịch vụ hậu để khách hàng tin tưởng công ty nhiều - Đầu tư công nghệ đại vào dây chuyền sản xuất để có sản phẩm với chất lượng tốt - Ngồi cơng ty cần trọng đến cơng tác thu mua kiểm soát chất lượng nguyên liệu đầu vào  Chiến lược giá Giá có ảnh hưởng đến lựa chọn nhãn hiệu,sản phẩm khách hàng Với mức giá không hợp lý, người tiêu dùng lựa chọn sản phẩm thay doanh nghiệp khác Vì cần phải: - Chính sách giá linh hoạt, mềm dẻo nhằm theo kịp biến động thị trường đối thủ cạnh tranh - Kết hợp sách định giá với chương trình khuyến mãi: thơng tin chương trình khuyến đối thủ cạnh tranh phải thu thập cách kịp thời để từ có biện pháp để cạnh tranh giá so với đối thủ - Ổn định giá bán đối tượng đại lý, nhà phân phối, khách hàng thị trường  Chiến lược phân phối: Theo kết việc điều tra mức độ ưu tiên lựa chọn yếu tố mua hàng vị trí cửa hàng chiếm 8.57% so với tổng yếu tố Và câu hỏi khác vị trí mua hàng đa số khách hàng muốn cửa hàng hay địa điểm phân phối thuận tiện có chất lượng sản phẩm tốt Vì cơng ty có chiến lược phân phối sản phẩm phù hợp: - Lựa chọn xây dựng showroom tìm kiếm đại lý khu đông dân cư, vị trí địa lý, giao thơng thuận lợi, đảm bảo thuận tiện cho việc giao hàng, tạo lợi cạnh tranh 58 - Mở rộng phạm vi phân phối để người tiêu dùng biết đến sản phẩm công ty nhiều - Đào tạo đội ngũ giao hàng chuyên nghiệp để rút ngắn thời gian giao hàng, đảm bảo tính kịp thời phân phối sản phẩm đến khách hàng  Chiến lược chiêu thị  Quảng cáo: - Quan tâm nhiều đến hình thức quảng cáo để nâng cao hình ảnh cơng ty so với đối thủ - Báo chí: ngồi báo đô thị địa ốc mà công ty liên kết quảng cáo cơng ty cần mở rộng báo chí khác như: tiếp thị gia đình - Ngồi quảng cáo ngồi trời( băng ron, ap phích) công ty nên quảng cáo tivi, chương trình gameshow trình chiếu tivi để người tiêu dùng biết đến sản phẩm cơng ty Các hình ảnh quảng cáo phải rõ ràng, ấn tượng, thông điệp quảng cáo phải cô động, thu hút khách hàng - Tham gia hội trợ triển lãm nội thất, xây dựng VietBuild Để quảng cáo hình ảnh thương hiệu, sản phẩm công ty  Khuyến mãi: giảm giá sản phẩm, tặng sản phẩm kèm khách hàng mua sản phẩm lớn Cụ thể khách hàng mua sản phẩm sofa có ghế tặng thêm ghế loại cho sản phẩm  Quan hệ cơng chúng: trì mối quan hệ tốt đẹp với quyền, với nhà truyền thông, với công chúng Công ty nên đầu tư mối quan hệ công chúng gắn kết công ty với khách hàng qua tổ chức từ thiện, tổ chức văn hóa xã hội 59 Hình 4.6 Biểu Đồ Thể Hiện Phương Tiện Nhận Biết Của Người Tiêu Dùng Về Sản Phẩm 34% 12% Qua người thân giới thiệu 15.300% Qua hội chợ Qua báo, internet 39.000% Qua hệ thống showroom Nguồn:Tính Tốn Tổng Hợp  Cải thiện hệ thống website công ty Qua kết điều tra khách hàng sử dụng phương tiện để biết tới sản phẩm Bình Minh hình 4.6 ta thấy tầm quan trọng internet nhận biết sản phẩm BMD Chiếm 39% tổng phương tiện truyền thông khác mà công ty sử dụng để tiếp cận với khách hàng Cùng với công nghệ thông tin ngày phát triền yếu tố quan trọng doanh nghiệp hoạt động quảng cáo hiệu quả, nâng cao hình ảnh cơng ty cơng ty cần phải trọng đến hệ thống website Hiện website công ty chưa đầu tư nhiều bắt mắt Công ty cần phải thiết kế bổ sung mục website đa dạng để người tiêu dùng nắm bắt tăng mức độ tin tưởng Website nên gợi mở để sẵn cơng cụ cho người tự tìm kiếm thơng tin, tin tức phải ln cập nhập khổng có thơng tin cơng ty mà phải có thơng tin khác có ý nghĩa giáo dục tiêu dùng, kiến thức cách trưng bày sản phẩm phù hợp với không gian nhà, xu hướng phát triển, mua sắm mẫu mã mặt hàng nội thất giới nước Website tạo kết nối với người tiêu dùng với đường link, người tiêu dùng liên hệ với công ty họ có nhu cầu sản phẩm 60 Liên kết với trang web thương mại điện tử khác như: vật giá, chợ điện tử, 1001shoppings Để quảng bá tiếp cận khách hàng tốt khách hàng biết đến sản phẩm công ty nhiều để nâng cao hình ảnh cạnh tranh cơng ty Góp phần nâng cao hiệu kinh doanh công ty, tăng lợi cạnh tranh so với đối thủ 4.5.2 Giải pháp 2:Xây dựng phát triển đội ngũ nhân Con người yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến thành cơng hay thất bại doanh nghiệp lớn hay nhỏ Một cơng ty dù có sở vật chất đại tới đâu , máy móc thiết bị có tốt khơng thể hoạt động thiếu quản lý người Hiện số lượng nhân viên cơng ty yếu biến động Lực nhân viên kinh doanh công ty yếu so với đối thủ để phát triển mở rộng thị trường không ổn định Việc thuyên chuyển sức ép công việc, mức lương, hay mâu thuẫn thành viên công ty điều mà doanh nghiệp tránh khỏi Khi cơng ty phải bỏ chi phí phát sinh phải tuyển dụng đào tạo lại nhân viên Vì để lực lượng nhân viên ln ổn định Cơng ty cần có sách quan tâm tích cực hơn, xây dựng đội ngũ nhân viên nhiệt tình, có kiến thức, chun mơn cao, có trách nhiệm với cơng việc.Cơng ty ln động viên khích lệ nhân viên qua việc Khen thưởng, tặng quà Trao đổi thường xuyên cởi mở, thảng thắn đối vối nhân viên Tổ chức hoạt động dã ngoại, du lịch, thể thao 61 Hình 4.7 Biểu Đồ Thể Hiện Mức Hài Lòng Của Khách Hàng Về Kĩ Năng Và Cách Phục Vụ Của Nhân Viên Bán Hàng 10.700% 33.300% Hài lòng Bình thường 57% Khơng hài lòng Nguồn:Tính Tốn Tổng Hợp Thái độ kĩ bán hàng nhân viên bán hàng yếu tố không phần quan trọng việc định mua hàng khách hàng Và kết điều tra mức độ hài lòng khách hàng nhân viên bán hàng hình 4.7 ta thấy đa khách hàng cảm thấy bình thường (57%) chứng tỏ nhân viên bán hàng chưa thực hiệu việc thu hút khách hàng sản phẩm cơng ty nên tổ chức đào tạo đội ngũ bán hàng chuyên nghiệ với số công tác đào tạo như: - Cung cấp, đào tạo nhân viên hiểu rõ đặc tính sản phẩm, cách thức sử dụng bảo quản sản phẩm để nhân viên tư vấn cách tốt tới khách hàng - Mở lớp tập huấn, đào tạo, nâng cao kĩ bán hàng cho nhân viên bán hàng cho nhân viên giao hàng - Tuyển dụng, tăng cường lực lượng nhân cho phận kinh doanh để đáp ứng nhu cầu khách hàng cách kịp thời - Thực sách đãi ngộ, nêu cao thành tích cá nhân, chế độ hoa hồng để khích thích khả làm việc đạt hiệu cao thành viên hệ thống showroom với nhau, lực lượng nhân viên khai thác với 62 4.5.3 Giải pháp 3: Củng cố mở rộng mạng lưới phân phối Hiện số lượng đại lý hệ thống showroom cơng ty tập trung Tp.HCM tỉnh thuộc khu vực phía nam Tây Nguyên: Cần thơ, Vũng Tàu, Long An Vì thị trường quen thuộc việc giữ vững, xây dựng mối quan hệ tốt, có uy tín để bảo vệ phát triển thị phần điều quan trọng công ty Công ty phải thường xuyên tìm hiểu nhu cầu đại lý, người tiêu dùng để có sách thay đổi phù hợp với nhu cầu họ Thiết lập mối quan hệ tốt đẹp thành viên kênh - Xem xét lại xây dựng sách khuyến mãi, thưởng, chiết khấu, hoa hồng hấp dẫn nữa, giửi thư thăm hỏi, quà tặng để hỗ trợ nhằm tăng quan hệ thân thiết kết nối lâu dài với trung gian phân phối - Điều chỉnh lại khoản hợp đồng cho phù hợp với nguyện vọng đại lý, tránh rườm rà, phức tạp, hợp tác tinh thần đơi bên có lợi, vui vẻ để thu hút nhiều đại lý khác làm thành viên cho Công ty - Công ty cần quan tâm tới hoạt động chăm sóc khách hàng, hỗ trợ cho đại lý công tác bán hàng, thông tin phản hồi chất lượng khách hàng đại lý đến phận kinh doanh công ty Tìm hiểu nhu cầu thị trường khu vực tỉnh lân cận Tp.HCM thị trường tiềm Cần mở rộng tìm kiếm thêm đại lý xây dựng thêm hệ thống Showroom, công ty nhằm làm tăng doanh thu, tiếp cận bao phủ thị trường rộng Cập nhật thường xuyên sản phẩm nhà sản xuất khác, đa dạng hóa sản phẩm với chất lượng ưu việt để làm phong phú sản phẩm Công ty nhằm tăng khả cạnh tranh Đầu tư mở rộng đại lý phân phối đến thị trường khu vực miền Trung miền Bắc 63 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Khóa luận nghiên cứu nhằm mục tiêu tìm hiểu tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh cơng ty, thực trạng phân phối sản phẩm nhận diện nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động phân phối cơng ty để từ đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống phân phối.Tuy thực tế lý thuyết có nhiều khác biệt kiến thức giảng đường giúp ích tơi nhiều q trình nghiên cứu tơi rút số kết luận sau Hệ thống phân phối công ty bao gồm đại lý, cửa hàng trực thuộc, công ty thiết kế chủ đầu tư bao phủ thị trường Tp.HCM, tỉnh khu vực phía Nam Tây ngun Nhìn chung kênh phân phối cơng ty chủ yếu trực tiếp đến tay người tiêu dùng thơng qua trung gian để đưa sản phẩm tới tay người tiêu dùng Phạm vi phân phối cơng ty yếu so với doanh nghiệp cạnh tranh, số lượng thành viên kênh hạn chế cơng ty cần đẩy mạnh công tác mở rộng thêm thị trường khu vực Trung Bắc Bộ Lực lượng bán hàng công ty chưa phát huy hết lực nghiệp vụ bán hàng, lực lượng nhân viên kinh doanh yếu so với thị trường tiềm cần khai thác Hệ thống phân phối chịu ảnh hưởng nhân tố bên chiến lược marketing mix, đặc điểm thị trường, nhân tố bên khách hàng, đối thủ cạnh tranh, kinh tế, văn hóa, xã hội Do để xây dựng hệ thống phân phối hiệu công ty cần phải nắm bắt yếu tố để có điều chỉnh thích hợp, đặc biệt thị trường bất động sản có ảnh hưởng lớn đến phất triển doanh nghiệp 64 Sự thay đổi môi trường kinh tế mặt đem lại hội có thách thức khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh cơng ty Do chiến lược kinh doanh đắn, phân phối hợp lý, linh hoạt, thích hợp với thay đổi mơi trường đòi hỏi cấp thiết doanh nghiệp nói chung cơng ty Bình Minh nói riêng Qua thời gian thực tập tìm hiểu thực tế tơi đề xuất số giải pháp mang tính chủ quan Tuy nhiên thiếu kinh nghiệm nên sai sót điều tránh hy vọng đề xuất phần góp phần cho hoạt động công ty tốt 5.2 Kiến nghị 5.2.1 Đối với công ty Phát triển thương mại điện tử internet cơng cụ quan trọng việc thúc đẩy triển khai giới thiệu hàng hóa Quảng bá sản phẩm qua internet, tiến dần đến bán hàng thông qua internet cho phù hợp với yêu cầu thị trường Ngồi website cơng ty công ty cần liên kết nhiều doanh nghiệp lĩnh vực thương mại điện tử như: vatgia.com; chodientu.com; saigondaugia.com; thuonghieuviet.com để đăng thông tin sản phẩm, công ty để tiếp cận khách hàng tốt Đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường để nắm bắt cách xác nhu cầu thị hiếu người tiêu dùng nội thất Duy trì chất lượng sản phẩm phải thực cách liên tục, thường xun, tồn diện q trình sản xuất, tiêu thụ sản phẩm cung cấp dịch vụ cho khách hàng Nâng cao sách cho nhân viên bán hàng cho đại lý phân phối Thực ngày tốt công tác chăm lo đội ngũ nhân viên, công ty vật chất lẫn tinh thần, Tăng cường , đa dạng hình thức khuyến cho hệ thống phân phối cho người tiêu dùng cuối Tăng cường mở rộng hệ thống phân phối khu vực miền Bắc Trung, tăng cường sách ưu đãi, chiết khấu, hoa hồng thành viên thống phân phối 65 Hiện nhân cho marketing bán hàng thiếu nên việc quảng cáo,quảng bá thương hiệu chưa đạt hiệu cao Công ty cần tuyển dụng đào tạo kỹ trình độ chun mơn cho nhân viên 5.2.2 Đối với nhà nước Nhà nước nên có sách hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng đầu tư vào sở hạ tầng phát triển hệ thống thông tin liên lạc.Xây dựng tuyến đường có chất lượng thuận tiện việc vận chuyển hàng hóa từ làm giảm chi phí vận chuyển, rút ngắn thời gian giao hàng Chính sách nhằm ổn định lạm phát kiềm chế việc gia tăng lãi suất , tăng cường công tác kiểm tra, quản lý thị trường để tránh tình trạng bán phá giá, hàng nhái, hàng giả thị trường ảnh hưởng tới uy tín doanh nghiệp Khơng ngừng hồn thiện hệ thống pháp luật nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh doanh nghiệp đặc biệt thị trường bất động sản xây dựng cần có sách hỗ trợ phát triển nữa, hoạt động kinh doanh công ty ảnh hưởng không nhỏ từ bất động sản ngành xây dựng Nhà nước cần có sách hỗ trợ, giúp đỡ để doanh nghiệp có điều kiện nâng cao chất lượng sản phẩm mình, xúc tiến, quảng bá thương hiệu doanh nghiệp tham gia vào trình hội nhập kinh tế khu vực giới Có sách khuyến khích doanh nghiệp vay vốn, mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao công nghệ đáp ứng yêu cầu cạnh tranh khốc liệt thị trường Chính sách giảm thuế nhập nguyên liệu đầu vào để khuyến khích doanh nghiệp phát triển Nhà nước nên khuyến khích việc mở trường đào tạo ngành thiết kế trang trí nội ngoại thất để đáp ứng nhu cầu nhân lực có trình độ chun mơn cao lĩnh vực kinh doanh 66 TÀI LIỆU THAM KHẢO TS Trương Đình Chiến, 2002.Quản trị kênh marketing( kênh phân phối) Nhà xuất Thống Kê Hà Nội, Việt Nam PGS.TS Nguyễn Xuân Quang,2007.Giáo trình Marketing thương mại, NXB DHKT Quốc Dân Hà Nội Ths Trần Đình Lý Giáo trình marketing bản, Trường Đại Học Nơng Lâm Tp.Hồ Chí M inh Lê Thế Giới( chủ biên)- Nguyễn Xuân Lãn, 2001 Quản Trị Marketing, NXB giáo dục Đào Thị Thu Nguyệt,2010 Nghiên cứu thực trạng giải pháp phát triển hệ thống phân phối nội địa công ty cổ phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành Luận văn tốt nghiệp đại học, khoa Kinh Tế, Đại Học Nông Lâm TPHCM, tháng 7/2010 Phạm Thị Thanh Tâm,2010 Thực trạng số giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống phân phối công ty Cổ Phần Gạch Men Anh Em-DIC Luận văn tốt nghiệp đại học, khoa Kinh Tế, Đại Học Nông Lâm TPHCM, tháng 7/2010 Website www.BMDfuniture.com www.hawa.com.vn www.gso.gov.vn www.economy.com.vn 67 PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1: PHIẾU ĐIỀU TRA KHÁCH HÀNG Chào quý khách hàng Tôi Đỗ Thị Mừng, sinh viên Đại học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh Hiện tơi làm đề tài tìm hiểu “ Hệ thống phân phối sản phẩm nội thất công ty Cổ Phần Nội Thất Thiết Kế Bình Minh” Xin quý khách bớt chút thời gian cho số thông tin hay ý kiến quý khách sản phẩm dịch vụ công ty Tôi xin cam đoan thông tin hay ý kiến khách hàng để sử dụng cho mục đích nghiên cứu, khơng sử dụng cho mục đích khác Trước hết A/c cho biết số thông tin Họ tên:………………………………………………Nam/ Nữ………… Địa chỉ:…………………………………………………………………… Nghề nghiệp:……………………………………………………………… A/c biết sản phẩm BMD? a Sofa b Bàn, tủ, kệ tivi, c Khác ………………………………………………………… A/c biết sản phẩm BMD qua đâu? a Bạn bè, người thân giới thiệu b Thông qua hội chợ c Hệ thống Showroom công ty d Qua phương tiện truyền thông ,báo , internet A/c sử dụng sản phẩm BMD chưa? a Đã sử dụng b Chưa sử dụng Mức độ hài lòng A/c sản phẩm , dịch vụ BMD nào? ( đánh dấu vào ô tương ứng) Tiêu chuẩn Rất hài Hài lòng lòng Bình Khơng Rất thường hài lòng khơng hài lòng Giá Chất lượng sản phẩm Cách phục vụ nhân viên bán hàng Cách thức trưng bày sản phẩm Chương trình khuyến cơng ty Dịch vụ hậu Khi có nhu cầu mua sản phẩm nội thất, địa điểm A/ c muốn đến gì? a Các cửa hàng bán sản phẩm nội thất b Các trung tâm thương mại c Khác……………………………………………………………………… Địa điểm A/c lựa chọn mua hàng phải nào? a Thuận tiện, dù chất lượng cớ thấp chút b Cửa hàng xa chất lượng tốt c Khơng quan tâm vị trí, có nhu cầu mua d Khác……………………………………………………………………… Ai người định mua hàng? a A/c người đinh b Phụ thuộc người người khác( gia đình, bạn bè, ) c Khác…………………………………………………………………… Khi lựa chọn sản phẩm yếu tố A/c quan tâm theo thư tự ưu tiên từ 1-5? Yếu tố 1.Chất lượng sản phẩm 2.Giá 3.Vị trí cửa hàng bán sản phẩm 4.Dịch vụ hậu chăm sóc khách hàng 5.Thương hiệu công ty Thứ tự PHỤ LỤC 2: HỆ THỐNG SHOWROOM CỦA CÔNG TY PHỤ LỤC 3: THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH HỘI CHỢ TRIỂN LÃM VIFA HOME (2011) ... Tháng năm 2012 “Thực Trạng Và Một Số Giải Pháp Nhằm Hoàn Thi n Hệ Thống Phân Phối Tại Công Ty Cổ Phần Nội Thất Thi t Kế Bình Minh” DO THI MUNG, June 2012 “The Current Situation And The Solutions... thất Thi t kế Bình Minh tiền thân cơng ty Bradon Miles Design Trụ sở - nhà máy hoạt động Khu công nghiệp Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai Công ty Bradon Miles Design doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Bradon... chọn doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nội thất nước nước ngồi Vì việc giải khó khăn mở rộng thị trường cơng ty Nội Thất Thi t Kế Bình Minh trở nên cấp bách Để thực tốt kế hoạch tiêu thụ, tăng doanh
- Xem thêm -

Xem thêm: THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HỆ THỐNG PHÂN PHỐI TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT THIẾT KẾ BÌNH MINH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH THƯƠNG MẠI, THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HỆ THỐNG PHÂN PHỐI TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT THIẾT KẾ BÌNH MINH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH THƯƠNG MẠI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay