GIẢI PHÁP NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH 4

87 7 0
  • Loading ...
1/87 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 11:48

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH ************ ĐỖ THỊ LAN PHƯƠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH TỔNG HỢP Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 06/2012 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM ************ ĐỖ THỊ LAN PHƯƠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH Ngành: Quản Trị Kinh Doanh Tổng Hợp LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Giáo viên hướng dẫn: Th.S HOÀNG THẾ VINH Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 06/2012 Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học khoa Kinh Tế, Trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “GIẢI PHÁP NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH 4” ĐỖ THỊ LAN PHƯƠNG, sinh viên khóa 34, ngành QUẢN TRỊ KINH DOANH TỔNG HỢP bảo vệ thành công trước hội đồng vào ngày Th.S Hoàng Thế Vinh Giáo viên hướng dẫn Ngày Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo (chữ ký, họ tên) Ngày Tháng Năm 2012 Tháng Năm 2012 Thư ký hội đồng chấm báo cáo (chữ ký, họ tên) Ngày Tháng Năm 2012 LỜI CẢM TẠ Lời xin gửi lời cám ơn sâu sắc tới bố mẹ người thân gia đình an ủi, động viên giúp đỡ mặt vật chất tinh thần có ngày hơm Xin chân thành cám ơn thầy cô giáo Trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh Đặc biệt tơi chân thành cám ơn thầy Hoàng Thế Vinh, người bảo nhiệt tình, hướng dẫn để tơi hồn thành tốt khóa luận Xin chân thành cám ơn Ban giám đốc, cô chú, anh chị làm việc Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn chi nhánh tận tình giúp đỡ tơi thời gian qua Cám ơn người bạn bên cạnh trải qua năm tháng học tập trường Vì thời gian thực tập khơng nhiều, kiến thức hạn chế nên khơng thể tránh khỏi sai sót, mong đóng góp ý kiến Quý Thầy Cô để luận văn ngày hoàn thiện Xin gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể người TP.HCM, Ngày tháng năm 2012 Đỗ Thị Lan Phương NỘI DUNG TÓM TẮT ĐỖ THỊ LAN PHƯƠNG Tháng 06 năm 2012 “Giải pháp nâng cao hoạt động tín dụng ngắn hạn Ngân Hàng Nơng Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Chi nhánh ” DO THI LAN PHUONG June, 2012 “Solution to Promote Short-Term Credit at Bank for Agriculture And Rural Development Branch 4” Khóa luận tiến hành tìm hiểu thực trạng cho vay ngắn hạn chi nhánh thông qua tiêu: Doanh số cho vay, doanh số thu nợ, nợ ngắn hạn…khóa luận sử dụng tiêu tài chính: hệ số thu nợ, tỷ lệ nợ hạn để đánh giá hoạt động tín dụng ngắn hạn Bằng phương pháp so sánh, phân tích tổng hợp, khóa luận nhận định tầm quan trọng tín dụng ngắn hạn hoạt động NH Qua đó, phân tích điểm mạnh điểm yếu, thực trạng tín dụng Chi nhánh nhằm đưa giải pháp nâng cao hoạt động cho vay ngắn hạn NHNo&PTNT nói riêng NHNo&PTNT nói chung Qua nêu lên giải pháp nâng cao hoạt động tín dụng ngắn hạn chi nhánh việc khai thác tiềm vốn có thị trường nhằm tối đa hóa lợi nhuận đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng MỤC LỤC Trang DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii  DANH MỤC CÁC BẢNG ix  DANH MỤC CÁC HÌNH x  CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1  1.1.Đặt vấn đề 1  1.2 Mục tiêu nghiên cứu 2  1.2.1 Mục tiêu chung 2  1.2.2 Mục tiêu cụ thể 2  1.3 Phạm vi nghiên cứu 2  1.3.1 Phạm vi không gian 2  1.3.2 Phạm vi thời gian 2  1.4 Cấu trúc luận văn 2  CHƯƠNG TỔNG QUAN 4  2.1 Tổng quan NHNNo&PTNT Việt Nam 4  2.1.1 Thông tin doanh nghiệp 4  2.1.2 Quá trình hình thành phát triển 6  2.1.3 Định hướng phát triển NHNo&PTNT Việt Nam 8  2.1.4 Văn hóa Agribank 10  2.2 Tổng quan NHNNo&PTNT Chi nhánh 11  2.3 Chức nhiệm vụ Ngân Hàng Chi nhánh 11  2.3.1 Chức năng: 11  2.3.2 Nhiệm vụ: 12  2.4 Cơ cấu tổ chức NHNo&PTNT Chi nhánh 12  2.5 Các sản phẩm dịch vụ Chi nhánh 16  2.6 Cơ cấu nhân chi nhánh 17  CHƯƠNG NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Cơ sở lý luận 19  19  v 3.1.1 Ngân hàng thương mại 19  3.1.2 Nghiệp vụ huy động vốn 20  3.1.3 Các lý luận ngân hàng 22  3.1.4 Rủi ro tín dụng 24  3.1.5 Phân loại tín dụng ngắn hạn 24  3.1.6 Những quy định chung tín dụng NHNo&PTNT Việt Nam 30  3.1.7 Các tiêu đánh giá hoạt động tín dụng ngân hàng 33  3.2 Phương pháp nghiên cứu 34  3.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 34  3.2.2 Phương pháp xử lý số liệu 35  3.2.3 Phương pháp phân tích, tổng hợp 35  CHƯƠNG KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 36  4.1 Quy mơ hoạt động tín dụng NHNo&PTNT Chi nhánh 36  4.2 Quy trình cấp tín dụng ngắn hạn chi nhánh 38  4.3 Kết hoạt động kinh doanh NHNo&PTNT 41  4.4 Vốn huy động chi nhánh qua năm (2009-2011) 43  4.5 Tình hình hoạt động tín dụng ngắn hạn chi nhánh 45  4.5.1 Doanh số cho vay ngắn hạn 46  4.5.2 Doanh số thu nợ ngắn hạn 49  4.5.3 Dư nợ cho vay ngắn hạn 51  4.5.4 Nợ hạn cho vay ngắn hạn 53  4.6 Một số tiêu đánh giá hoạt động tín dụng chi nhánh 55  4.7 Đánh giá khách hàng vay vốn NHNo&PTNT Chi nhánh 56  4.7.1 Ý kiến khách hàng lãi suất cho vay 56  4.7.2 Về qui trình, thủ tục vay vốn 57  4.7.3 Ý kiến khách hàng điều kiện vay vốn 58  4.7.4 Ý kiến khách hàng phương thức giải ngân toán 59  4.7.5 Đánh Giá Của Khách Hàng Về Thái Độ Phục Vụ Và Thời Gian Thẩm Định 60  4.8 Đánh giá kết hoạt động tín dụng ngắn hạn NHNo&PTNT 4.8.1.Điểm mạnh 61  61  vi 4.8.2 Điểm yếu 62  4.8.3 Cơ hội 62  4.8.4 Thách thức 63  4.9 Một số giải pháp nâng cao hoạt động tín dụng NHNo&PTNT 64  4.9.1 Đa dạng hóa đối tượng cho vay 64  4.9.2 Chú trọng công tác cán 64  4.9.3 Tăng cường hoạt động huy động vốn 64  4.9.4 Hiện đại hoá công nghệ ngân hàng 65  4.9.5 Thực tốt công tác Marketing ngân hàng 66  4.10 Biện pháp hạn chế rủi ro tín dụng cho ngân hàng 66  4.10.1 Đối với khách hàng vay 66  4.10.2 Đối với ngân hàng 67  CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 68  5.1 Kết luận 68  5.2 Kiến nghị 69  5.2.1 Đối với Ngân Hàng Nhà Nước 69  5.2.2 Đối với Nhà Nước 69  5.2.3 Đối với NHNN&PTNT Chi nhánh 69  TÀI LIỆU THAM KHẢO   PHỤ LỤC       vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BGĐ Ban Giám Đốc NHNo&PTNT Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn (Bank For Agriculture And Rural Development) NHNo&PTNT Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Chi Nhánh DN Doanh nghiệp CN&HGĐ Cá nhân hộ gia đình VHĐ Vốn huy động DSCV Doanh số cho vay DSTN Doanh số thu nợ VNĐ Việt Nam đồng NHTM Ngân hàng thương mại NHTMNN Ngân hàng thương mại Nhà nước SXKD Sản xuất kinh doanh IPCAS Hệ thống tốn kế tốn khách hàng PGD Phòng giao dịch viii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Trình Độ Chuyên Môn Nghiệp Vụ Nhân Viên Chi Nhánh Năm 2011 18  Bảng 4.1 Kết hoạt động kinh doanh chi nhánh 41  Bảng 4.2 Vốn Huy Động Của Chi Nhánh Năm 2009-2011 43  Bảng 4.3 Tình Hình Hoạt Động Tín Dụng Của Chi Nhánh 45  Bảng 4.4 Doanh Số Cho Vay Ngắn Hạn Theo Đối Tượng 46  Bảng 4.5 Doanh Số Cho Vay Theo Mục Đích Sử Dụng 48  Bảng 4.6 Doanh Số Thu Nợ Ngắn Hạn Theo Đối Tượng 49  Bảng 4.7 Doanh Số Thu Nợ Theo Mục Đích Sử Dụng 50  Bảng 4.8 Dư Nợ Cho Vay Theo Đối Tượng 51  Bảng 4.9 Dư nợ Cho Vay Phân Theo Mục Đích Sử Dụng Vốn 52  Bảng 4.10 Nợ Quá Hạn Phân Theo Đối Tượng Sử Dụng 53  Bảng 4.11 Nợ Quá Hạn Theo Mục Đích Sử Dụng 54  Bảng 4.12 Các Chỉ Tiêu Đánh Giá Hoạt Động Tín Dụng Tại Chi Nhánh 55  Bảng 4.13 : Biểu Đồ Đánh Giá Của Khách Hàng Về Quyết ĐịnhVay Vốn 58  Bảng 4.14: Biểu Đồ Của Khách Hàng Về Phương Thức Giải Ngân Và Thanh Toán 59    ix Đội ngũ nhân viên trẻ có trình độ tốt đủ lực chun mơn điều hành cơng việc góp phần khơng nhỏ làm tăng hiệu ngân hàng Cơ sở vật chất, trang thiết bị, công nghệ trang bị tương đối tốt đáp ứng nhu cầu làm việc cán cơng nhân viên 4.8.2 Điểm yếu Chi phí hoạt động mức cao so với nguồn lợi nhuận thu về, điều ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh ngân hàng Nợ hạn giảm mức cao với tỷ năm 2011, điều đòi hỏi ngân hàng cần phải có nhiều biện pháp để tích cực xử lý nợ hạn Các dự án đầu tư chưa thẩm định chặt chẽ, chưa có tính khả thi cao cấp tín dụng gây thiệt hại nguồn vốn cho ngân hàng Vấn đề thông tin khách hàng có tác động tới an tồn tín dụng Ngân hàng, cá nhân sử dụng điều kiện tài sản bảo đảm để vay tín dụng nhiều ngân hàng khác nhau, Ngân hàng khó kiểm tra tính trung thực khách hàng khách hàng lợi dụng điều để vay nhiều ngân hàng khác nhau, đến lúc thu hồi nợ ngân hàng chia khoản lổ lấy thêm từ khách hàng thất nghiệp khơng tài sản khác, chí có trường hợp cá nhân không trả nợ ngân hàng sau lại tiếp tục vay ngân hàng khác không địa bàn cũ, ngân hàng cho vay sau biết tiểu sử nợ xấu khách hàng tình trạng cũ lặp lại Việc kiểm sốt thơng tin khách hàng chưa quan tâm nhiều 4.8.3 Cơ hội Nhu cầu tín dụng ngắn hạn nhiều cá nhân doanh nghiệp vừa nhỏ tăng lên, đặc biệt với việc mua sắm hàng hoá, trang thiết bị phục vụ cho sản xuất, mua sắm phương tiện lại có giá trị lớn Các khoản vay đối tượng khách hàng cá nhân khơng có giá trị lớn khoản vay tổ chức song xét số lượng khách hàng tiềm lâu dài thuận lợi mà Ngân hàng thu từ khách hàng lớn Hiện TPHCM có dự án phát triển đô thị, xây dựng sửa chữa đường, xây dựng khu dân cư đòi hỏi cần có lượng vốn để thực thi Vì Ngân hàng cần tận dụng hội để phát triển thêm nguồn vốn cho vay để tạo lập 62 mối quan hệ với khách hàng nơi bị giải toả quy hoạch lại phát triển nhu cầu nhà vốn đền bù chưa cấp nên nhu cầu để tìm nguồn vốn để sửa chữa, xây dựng nhà diễn mạnh mẽ Chi nhánh NHN0 & PTNT nằm khu vực quận thành phố, gần trung tâm quận 1, quận nơi tập trung hoạt động kinh tế thành phố nên thuận lợi lĩnh vực kinh doanh tiền tệ 4.8.4 Thách thức Khó khăn tình hình cạnh tranh Ngân hàng với nhiều chi nhánh ngân hàng ngồi nước số cơng ty tài Nhiều ngân hàng thành lập địa bàn nên việc cạnh tranh ngày gay gắt đòi hỏi Ngân hàng cần phải có kế hoạch sách để cạnh trang với ngân hàng thương mại khác Do tính chất việc cạnh tranh, để thu hút khách hàng, chiếm lĩnh thị phần, phát triển thêm sản phẩm mới, nên xảy tình trạng ngân hàng cho vay khách hàng xảy nhiều tranh chấp việc xử lý nợ Có nhiều ngân hàng nâng cao lãi suất huy động, hạ thấp lãi suất cho vay, cuối lợi ích địa bàn giảm xuống Để thực hoạt động kinh doanh đòi hỏi Ngân hàng phải có lượng vốn, với nguồn vốn tự có khơng thể tực Đây nguồn vốn để trang bị xây dựng cho Ngân hàng, nguồn vốn thực để thực có nguồn vốn huy động Nguồn vốn huy động chủ yếu nguồn vốn ngắn hạn, cho vay chủ yếu trung dài hạn nên Ngân hàng gặp nhiều khó khăn việc cho vay Mơi trường pháp lý liên quan đến hoạt động tín dụng Việt Nam nhiều bất cập, phối hợp quan án ngân hàng chưa chặt chẽ, việc xác định giá trị tài sản liên quan đến vốn vay xử lý tài sản chấp nhiều bất cập nhân tố khiến rủi ro tín dụng ngắn hạn tăng lên Việc xây dựng hệ thống sở liệu tín dụng khách hàng tốn kém, từ khâu thu nhập đến vấn đề bảo mật có đòi hỏi có liên kết mạng lưới ngân hàng   63 4.9 Một số giải pháp nâng cao hoạt động tín dụng NHNo&PTNT 4.9.1 Đa dạng hóa đối tượng cho vay Đa dạng hóa đối tượng cho vay hình thức phân chia rủi ro thị trường Hiện kinh tế thị trường nước ta phát triển, loại hình doanh nghiệp đa dạng loại hình sở hữu Chủ trương sách Chính phủ nước ta tiến tới bình đẳng pháp luật tất loại hình kinh tế, số lượng doanh nghiệp nước ta thành lập ngày tăng tham gia vào tất lĩnh vực đời sống kinh tế xã hội, nhu cầu vốn cần đáp ứng Khi kinh tế phát triển doanh nghiệp hoạt động ổn định hơn, chế thị trường tự chọn lọc doanh nghiệp làm ăn chân có hiệu quả, loại bỏ doanh nghiệp làm ăn yếu lúc giảm bớt gánh nặng cho ngân hàng Tuy nhiên, tình hình ngân hàng thương mại nước ta nên mở rộng thị phần hoạt động mình, vừa giúp tăng lợi nhuận ngân hàng, vừa giúp doanh nghiệp nước nâng cao lực hoạt động, tăng sức cạnh tranh 4.9.2 Chú trọng công tác cán Để phù hợp với xu hội nhập cạnh tranh ngày gay gắt nay, không doanh nghiệp ngân hàng thường xuyên phải thực đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ cán Để làm việc chi nhánh cần liên hệ chặt chẽ với trường Đại học, giáo sư, nhà ngân hàng nước quốc tế để tạo thuận lợi cho việc đào tạo Ngồi cần có tuyển chọn cán có chun mơn trình độ nghiệp vụ tốt để đào tạo nâng cao, đồng thời tăng yêu cầu đầu vào kinh nghiệm, nghiệp vụ Để nhân viên nhận thức tầm quan trọng khách hàng đóng góp cá nhân mục tiêu, để thân nhân viên nhận thấy khích lệ có trách nhiệm hơn, ngân hàng liên kết với trường đại học khối kinh tế ngân hàng vào giảng dạy sâu lắng nghe tiếng nói nhân viên tổ chức trước nghĩ đến việc thỏa mãn khách hàng bên Quan trọng cá nhân nhân viên tự rèn luyện đạo đức thân tay nghề 4.9.3 Tăng cường hoạt động huy động vốn Đối với chi nhánh ngân hàng NNo&PTNT chi nhánh nghiệp vụ huy động vốn bị hạn chế sách nhà nước nhằm hạn chế khả huy động 64 ngân hàng liên doanh dẫn đến khả mở rộng qui mơ cho vay ngân hàng bị thu hẹp lại Tuy nhiên hệ thống ngân hàng thương mại nước ta cần phải tăng cường huy động vốn thị trường nhằm mở rộng khả cho vay ngân hàng cách: Tạo điều kiện thuận lợi, dễ dàng để doanh nghiệp mở tài khoản tiền gửi sử dụng tiền mặt cách linh hoạt, đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp để chi trả phục vụ cho hoạt động kinh doanh Có sách ưu đãi lãi suất (lãi suất huy động cho vay) doanh nghiệp Vì lãi suất công cụ tác động mạnh đến việc khách hàng định đặt giao dịch với ngân hàng hay không Ngân hàng phải dành cho doanh nghiệp điều kiện phục vụ thuận lợi Ngân hàng cung cấp cho khách hàng tiện lợi địa điểm giao dịch, giảm thời gian chờ đợi làm thủ tục gửi rút tiền, bí mật số dư theo yêu cầu khách hàng, phát triển giao dịch qua mạng điện tử, thu tiền nhà Đồng thời tăng cường công tác bảo đảm an ninh ngân hàng quỹ tiết kiệm Ngân hàng phải thường xuyên theo dõi biến động tài khoản tiền gửi doanh nghiệp để rút quy luật vận động đồng vốn giúp doanh nghiệp sử dụng tốt số dư tài khoản tiền gửi ngân hàng Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng cáo loại hình tiền gửi tiết kiệm có ngân hàng nhằm làm cho người dân có hiểu biết rõ lợi ích việc gửi tiết kiệm 4.9.4 Hiện đại hố cơng nghệ ngân hàng Ngày công nghệ thông tin bùng nổ, công nghệ ngân hàng ngày đại việc đưa tin học vào hoạt động ngân hàng trở thành nhu cầu xúc hầu hết ngân hàng Do chi nhánh cần trang bị sở vật chất, kỹ thuật đại, trang bị máy tính, máy toán trụ sở quầy giao dịch cho tiện lợi Chi nhánh cần triển khai số phần mềm giao dịch trực tiếp nối mạng với kho bạc Nhà nước, chương trình tham gia trả góp, hệ thống gửi tiền nơi lĩnh tiền nhiều nơi Ngồi cần đại hố hệ thống toán: tăng cường sử dụng 65 phương thức tốn khơng dùng tiền mặt, dịch vụ chuyển tiền tự động, dịch vụ ngân hàng điện tử Chi nhánh nên tổ chức hướng dẫn khách sử dụng dịch vụ sản phẩm này, qua vừa quảng cáo, tuyên truyền cho Chi nhánh vừa thu hút khách hàng sử dụng thử dịch vụ 4.9.5 Thực tốt công tác Marketing ngân hàng Các ngân hàng trao đổi kinh nghiệm nội ngân hàng, mời chuyên gia Marketing giỏi giảng dạy, cử có kinh nghiệm Marketing theo học khóa đào tạo chuyên ngành Marketing ngân hàng nước ngồi Tóm lại, người yếu tố mang tính định việc xây dựng hệ thống quản lý quan hệ khách hàng biện pháp sau: - Chi nhánh thực giao dịch tận nơi với khách hàng xa - Thường xuyên có chương trình lấy ý kiến khách hàng nhằm cải tiến phong cách giao dịch, phục vụ khách hàng ngày tốt - Ngồi ra, Chi nhánh khơng ngừng đưa sách tiếp thị marketing tới khách hàng đặc biệt tầng lớp dân cư tờ rơi, quảng cáo qua hệ thống loa đài, báo chí, truyền nhằm thực chiến lược huy động vốn, giúp cho dân cư địa bàn hoạt động Chi nhánh hiểu rõ ưu đãi dịch vụ ngân hàng cung cấp 4.10 Biện pháp hạn chế rủi ro tín dụng cho ngân hàng 4.10.1 Đối với khách hàng vay Sử dụng vốn mục đích, đầu tư dự án có tính khả thi, tránh gây thất thoát vốn cho ngân hàng Mạnh dạn đổi cách thức quản lý, đầu tư cho công tác tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động kinh doanh Bên cạnh đầu tư mua sắm máy móc, tài sản phục vụ cho hoạt động sản xuất doanh nghiệp Minh bạch hoạt động tài doanh nghiệp, cần rõ ràng việc ghi chếp sổ sách kế tốn đảm bảo tính nghiêm chỉnh trung thực Điều giúp cán ngân hàng phân tích, thẩm định tình hình thực tế doanh nghiệp, hạn chế thủ tục phức tạp cho vay 66 Khách hàng cần đảm bảo trả nợ vay hạn, tránh việc kéo dài trả khoản vay, gây ảnh hưởng đến việc kinh doanh ngân hàng, đống thời làm niềm tin ngân hàng 4.10.2 Đối với ngân hàng Cần phối hợp chặt chẽ công tác kiểm tra nội ngân hàng: Kiểm tra nội có tra NHNN tính nhanh chóng, kịp thời vấn đề phát sinh việc kiểm tra thực thường xuyên Sàng lọc lựa chọn khách hàng Ngân hàng phải tập hợp thông tin tin cậy khách hàng vay tiền, dựa thông tin thu thập ngân hàng tiến hành phân loại khách hàng, xem xét khách hàng có triển vọng tốt hay khơng Cần nâng cao công tác giám sát quản lý sau cho vay: Ngồi thẩm định trước cho vay, việc kiểm soát sau cho vay quan trọng Khi ngân hàng cho vay khoản vay cần phải quản lý cách chủ động để đảm bảo hồn trả Tích cực đơn đốc, giám sát khách hàng trả nợ hẹn, chủ động báo trước cho khách hàng biết thời gian trả nợ, để khách hàng xếp khoản nợ Hạn chế cho vay: ngân hàng cần phải từ chối cung cấp tín dụng cho khách hàng sẵn sàng chấp nhận lãi suất cao Rèn luyện đạo đức trình độ chun mơn nghiệp vụ nhân viên: Đạo dức cán yếu tố quan trọng để giải tình vấn đề hạn chế rủi ro tín dụng Một cán vừa giỏi lực chun mơn vừa có phẩm chất tốt cá nhân xuất sắc đóng góp vào phát triển ngân hàng       67     CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ     5.1 Kết luận Với chuyển biến mạnh mẽ tích cực, kinh tế Việt Nam đạt kết đáng khích lệ, đặc biệt ngành ngân hàng Ngân hàng thương mại Việt Nam khẳng định tên tuổi với ngân hàng thương mại khu vực giới dịch vụ lẫn dịch vụ đáp ứng cho khách hàng Tuy nhiên giai đoạn trước cạnh tranh nhiều ngân hàng, ngân hàng khơng thể lòng với thành tựu đạt mà phải khơng ngừng hồn thiện nghiệp vụ, tác phong làm việc, nâng cao hiệu phục vụ khách hàng Hoạt động tín dụng ngân hàng NNo&PTNT chi nhánh đem lại nhiều kết thiết thực: giúp người dân có vốn sản xuất kinh doanh, ổn định sống, tăng sản lượng hàng hóa cho xã hội, tăng thu nhập cho người dân Qua phân tích ngân hàng đạt kết tốt, nguồn vốn huy động năm 2011 tăng 197,15 tỷ đồng so với năm 2010 ứng với tỷ lệ 30%; doanh số cho vay tăng 100,93 tỷ đồng so với năm 2010 ứng với tỷ lệ 22%; Chỉ tiêu nợ hạn dự nợ ngân hàng qua năm mức qui định 3% Những thành tín dụng đạt giúp lợi nhuận đạt 45 tỷ đồng vào năm 2011 Điều chứng tỏ qui mô hoạt động ngân hàng ngày mở rộng, cơng tác tín dụng ln trọng Đây kết có từ nỗ lực nhân viên ngân hàng, đoàn kết trí tạo nên sức mạnh hồn thành tốt nhiệm vụ giao Qua trình thực tập chi nhánh với số liệu thu thập ít, kiến thức hạn hẹp nên đề tài tập trung vào phân tích thực trạng hoạt động tín dụng ngắn hạn chưa mở rộng sang hoạt động tín dụng trung dài hạn Do biện pháp hạn chế rủi ro dừng lại hoạt động tín dụng nói chung mà chưa sâu vào tín dụng ngắn hạn 68 5.2 Kiến nghị 5.2.1 Đối với Ngân Hàng Nhà Nước Nhà nước cần khuyến khích phát triển tổ chức hỗ trợ tài bên cạnh quỹ tín dụng, quỹ hỗ trợ phát triển cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp vừa nhỏ nơi có nhu cầu để tạo điều kiện rót vốn cho doanh nghiệp Đây mơ hình tài trợ vốn trung dài hạn cho doanh nghiệp vừa nhỏ áp dụng thành cơng nhiều nước Đảm bảo bình đẳng quan hệ tín dụng ngân hàng với đối tượng lấy hiệu kinh doanh làm tiêu chí hàng đầu để đánh giá, cần xoá bỏ tư tưởng phụ thuộc hình thức sở hữu, quy mơ doanh nghiệp vay Các hoạt động ngân hàng ngày đa dạng, phong phú phức tạp nên nhiều ngân hàng khơng thể kiểm sốt hết hoạt động Vì thơng qua việc giám sát từ xa, việc tra NHNN đảm bảo an toàn cho hoạt động ngân hàng 5.2.2 Đối với Nhà Nước Cần có hợp tác nhiều cấp quyền cơng tác thu hồi nợ ngân hàng Nhà nước cần thiết phải hồn thiện văn pháp quy có biện pháp qui định cụ thể bảo đảm an toàn cho hoạt động ngân hàng Nhà nước cần chấn chỉnh lại hoạt động kinh doanh thành phần kinh tế, tạo môi trường kinh doanh ổn định ổn định sách đầu tư, sách xuất nhập khẩu, sách đất đai, 5.2.3 Đối với NHNN&PTNT Chi nhánh Trong suốt thời gian thực tập NHNNo&PTNT chi nhánh thơng qua việc phân tích số liệu kết đạt qua năm chi nhánh cho thấy hoạt động vững chi nhánh Để chi nhánh ngày phát triển thời gian tới xin có số kiến nghị sau: Chi nhánh cần phải có chương trình tiếp thị chu đáo nhằn nâng cao hình ảnh ngân hàng địa bàn quận quận lân cận nhằm đến gần với đối tượng khách hàng cá nhân 69 Chi nhánh nên mở thêm phòng giao dịch quận lân cận để phục vụ khách hàng tốt nữa, nâng cao uy tín sức cạnh tranh ngân hàng Để đáp ứng nhu cầu phát triển nhanh chóng bền vững chi nhánh, đề nghị chi nhánh nên đầu tư đại hóa hệ thống thơng tin để nâng cao hiệu hoạt động hạn chế rủi ro Phát động phong trào thi đua khen thưởng, có mức thưởng phạt rõ ràng, khuyến khích cơng nhân viên tích cực làm tốt cơng việc Định kỳ chi nhánh nên phối hợp với chi nhánh khác để tổ chức buổi tập huấn ngắn hạn nhằm nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ cán bộ, nhân viên ngân hàng Ngoài làm tốt công tác tuyển dụng trọng dụng nhân tài 70 TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Viết Sản, 2006 Nghiệp vụ ngân hàng Bài giảng khoa Kinh tế, Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh, Việt Nam Tiến sĩ Nguyễn Đăng Dờn, 2009 Tín dụng ngân hàng, Nhà xuất Thống Kê, TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Hồng Chun, 2010 Phân tích tình hình hoạt động tín dụng Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thơn Chi Nhánh Huyện Bình Minh Tỉnh Vĩnh Long Luận văn tốt nghiệp cử nhân kinh tế, Đại Học Nông Lâm, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam Nguyễn Thị Thu Thủy, 2010 Phân tích hoạt động tín dụng Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đại Á- Chi Nhánh Trảng Bom Luận văn tốt nghiệp cử nhân kinh tế, Đại Học Nơng Lâm, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam Các Website tham khảo: www.tailieu.vn www.nganhangonline.com www.vbard.com.vn PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1: PHIẾU THĂM DÒ KHÁCH HÀNG Xin chào anh (chị), sinh viên năm cuối chuyên ngành quản trị kinh doanh trường Đại học Nông Lâm TP.HCM Hiên thực đề tài: “GIẢI PHÁP NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH 4” Để đề tài gần với thực tế thực bảng câu hỏi Những thông tin anh (chị) cung cấp tài liệu quý báu cho khóa luận tơi thành cơng tốt đẹp Tơi xin cam đoan thông tin không dành cho mục đích khác Rất mong giúp đỡ anh (chị) Anh (chị) cần đánh dấu (X) vào lựa chọn cho câu hỏi: I THƠNG TIN CÁ NHÂN Họ tên:……………………………………………………………………………… Địa chỉ:………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… II THÔNG TIN CHUNG Hiện anh (chị) vay vốn ngân hàng theo hình thức nào? Tín chấp Thế chấp Theo anh (chị) mức lãi suất cho vay ngân hàng so với lãi suất vay thị trường Thấp Vừa phải Cao Hạn mức cho vay ngân hàng có đáp ứng nhu cầu vốn anh (chị) khơng? Có Không Thời hạn vay anh (chị) là: Ngắn hạn Trung hạn Dài hạn Nhận xét anh (chị) quy trình, thủ tục vay vốn ngân hàng nào? Rườm rà Chấp nhận Đơn giản Yếu tố làm cho anh chị định vay vốn NHNo&PTNT Chi nhánh Quy trình thủ tục vay vốn Tài sản đảm bảo Lãi suất, mức cho vay Anh (chị) nhận thấy thái độ phục vụ nhân viên ngân hàng Hài lòng Chấp nhận Khơng hài lòng Anh (chị) đánh phương thức giải ngân toán ngân hàng Linh hoạt Không linh hoạt Theo anh (chị) thời gian thẩm định mà ngân hàng áp dụng nào? Nhanh Vừa phải Quá lâu 10 Khi đến ngân hàng vay vốn anh chị gặp khó khăn khâu nào? Làm giấy đề nghị vay vốn Chờ thẩm định Chờ giải ngân 11 Một vài ý kiến anh (chị) để cải thiện hoạt động ngân hàng? ……………………………………………………………………………………… … …………………………………………………………………………………… …… ………………………………………………………………………………………… Xin chân thành cảm ơn! PHỤ LỤC 2: Mẫu đề nghị vay vốn dành cho hộ gia đình, cá nhân, tổ chức hợp tác thực vay vốn có đảm bảo tài sản CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc … o0o…… MẪU SỐ : 01B/CV (do khách hàng lập) Kính gửi: CHI NHÁNH NHNo&PTNT……………………………………………… Họ tên chủ hộ người đại diện:…………………………………………………… Năm sinh:……………………………………………………………………………… CMND số……………………ngày cấp:……………….Nơi cấp:……………………… Hiện cư trú tại:……………………… Xã (phường)…………………………………… Huyện (quận) (thị xã)……………………Tỉnh (thành phố)…………………………… Nhành nghề SXKD…………………………Số giấy phép kinh doanh:……………… Trình độ chun mơn (nếu có)………………………………………………………… CÁC THÀNH VIÊN TRONG HỘ GIA ĐÌNH (Từ đủ18 tuổi trở lên) TT HỌ VÀ TÊN QUAN HỆ VỚI KÝ TÊN HOẶC CHỦ HỘ ĐIỂM CHỈ Hiện cư trú tại………………………………Xã (phường)…………………………… Huyện (quận) (thị xã)……………………Tỉnh (thành phố)…………………………… Chúng làm giấy đề nghị ngân hàng xem xét cho vay số tiền………………đồng (Bằng chữ……………………………………………………………………………….) Để thực phương án kèm theo giấy đề nghị (nếu có) ĐỐI TƯỢNG VẬT TƯ CHI PHÍ SẢN XUẤT CẦN VAY VỐN STT Đối tượng Số lượng Thành tiền - Lãi suất vay…………………………………….%/tháng - Thời hạn vay:…………………………………….tháng - Ngày trả nợ cuối cùng:……/……/20… - Trả lãi theo…………………………………………………………………………… - Chúng chấp, cầm cố tài sản trị giá…………………đồng sau: STT Tên tài sản Giấy tờ tài Đặc điểm kĩ sản thuật Giá trị LỊCH SỬ TÍN DỤNG TT Tên ngân hàng vay Tại NHNo&PTNT - Ngắn hạn - Trung dài hạn Tại ngân hàng khác - Ngắn hạn - Trung dài hạn Tổ chức, cá nhân khác Hạn trả nợ cuối Dư nợ đến ngày xin vay Chúng cam kết : - Sử dụng vốn vay mục đích, trả nợ gốc lãi hạn thỏa thuận , sai phạm chúng tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm trước pháp luật ……., ngày… tháng……năm 20… Chủ hộ người đại diện (ký ghi rõ họ tên) Ghi chú: - Phải ghi đầy đủ thành viên gia đình (từ 18 tuổi trở lên) - Phải ghi cụ thể đối tượng vay vốn (thí dụ vay chăn nuôi gia cầm, gia súc phải ghi rõ con, tổng chi phí cho loại khơng ghi chung chung “chăn nuôi” Vay mua vật tư nông nghiệp phải ghi rõ kg đạm, NPK…) - Nếu giấy đề nghị vay vốn tờ rời phải đóng dấu giáp lai ... cao hoạt động tín dụng ngắn hạn Ngân Hàng Nơng Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Chi nhánh ” DO THI LAN PHUONG June, 2012 “Solution to Promote Short-Term Credit at Bank for Agriculture And Rural... Nhánh 45  Bảng 4.4 Doanh Số Cho Vay Ngắn Hạn Theo Đối Tượng 46  Bảng 4.5 Doanh Số Cho Vay Theo Mục Đích Sử Dụng 48  Bảng 4.6 Doanh Số Thu Nợ Ngắn Hạn Theo Đối Tượng 49  Bảng 4.7 Doanh Số Thu Nợ... động khác góp vốn, mua cổ phần, tham gia thị trường tiền tệ, kinh doanh ngoại hối, kinh doanh vàng, kinh doanh bất động sản, kinh doanh dịch vụ bảo hiểm, nghiệp vụ ủy thác đại lý, dịch vụ tư vấn
- Xem thêm -

Xem thêm: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH 4, GIẢI PHÁP NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH 4

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay