XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH MARKETING TRỰC TIẾP TẠI CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NAM VIỆT

81 5 0
  • Loading ...
1/81 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 11:48

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH  ĐỖ MINH THIỆT XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH MARKETING TRỰC TIẾP TẠI CƠNG TY TNHH CƠNG NGHỆ THƠNG TIN NAM VIỆT KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH THƯƠNG MẠI Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 06/2012 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH  ĐỖ MINH THIỆT XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH MARKETING TRỰC TIẾP TẠI CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NAM VIỆT Ngành: Quản Trị Kinh Doanh Thương Mại KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Người hướng dẫn: ThS NGUYỄN THỊ BÍCH PHƯƠNG Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 06/2012 Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “Xây Dựng Chương Trình Marketing Trực Tiếp Tại Công Ty TNHH Công Nghệ Thông Tin Nam Việt” Đỗ Minh Thiệt, sinh viên khóa K34, ngành Quản Trị Kinh Doanh Thương Mại, bảo vệ thành công trước hội đồng vào ngày _ Nguyễn Thị Bích Phương Giáo viên hướng dẫn Ngày tháng Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo Ngày tháng năm 2012 năm 2012 Thư ký hội đồng chấm báo cáo Ngày tháng năm 2012 LỜI CẢM TẠ Từ sinh tới nay, nhận quan tâm, dạy dỗ gia đình thầy cô Những người cho niềm tin, yêu thương kiến thức để bước vào đời Nhân xin chân thành gửi lời cảm ơn đến gia đình tơi, cha mẹ tơi - người có cơng sinh thành, dưỡng dục nên người Cũng đồng cảm ơn tất thầy dìu dắt tơi, cảm ơn cơng lao thầy cô khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh tận tình truyền đạt cho kiến thức quý báu giảng đường sống Đặc biệt xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cô Nguyễn Thị Bích Phương - người tận tình giảng dạy, bảo hướng dẫn tơi suốt q trình học tập hồn thành luận văn tốt nghiệp Tơi xin chân thành gửi lòng biết ơn đến anh Vũ Văn Nam giám đốc công ty TNHH Công Nghệ Thông Tin Nam Việt toàn thể anh chị cán công nhân viên công ty Đã hỗ trợ giúp đỡ tơi thời gian thực tập Ngồi cho gửi lời cảm ơn tới quý anh chị, bạn bè, người thân… hết lòng ủng hộ giúp đỡ thực đề tài Cuối xin gửi lời chúc tốt đẹp tới trường ĐH Nông Lâm, Công ty TNHH Công Nghệ Thông Tin Nam Việt Chúc quý Thầy, quý Cô, quý Anh Chị tồn thể bạn bè ln mạnh khỏe, hạnh phúc thành đạt Xin chân thành cảm ơn! Hồ Chí Minh, ngày tháng năm Sinh viên ĐỖ MINH THIỆT NỘI DUNG TÓM TẮT ĐỖ MINH THIỆT Tháng 06 năm 2012 “Xây Dựng Chương Trình Marketing Trực Tiếp Tại Cơng Ty TNHH Công Nghệ Thông Tin Nam Việt” DO MINH THIET June 2012 “Curriculum Development Direct Marketing At Nam Viet Informatic Technology Company Limited” Khi đất nước bước vào giai đoạn hội nhập kinh tế phải đối mặt với thuận lợi, khó khăn nay, hoạt động Marketing Trực Tiếp trở thành yếu tố quan trọng, góp phần thúc đẩy thành cơng doanh nghiệp Khóa luận “Xây Dựng Chương Trình Marketing Trực Tiếp Tại Công Ty TNHH Công Nghệ Thông Tin Nam Việt” tập trung phân tích yếu tố mơi trường ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, đặc điểm, thực trạng công tác marketing trực tiếp công ty TNHH Công Nghệ Thông Tin Nam Việt thời gian qua, qua phản ánh cách khách quan cơng tác marketing trực tiếp mà công ty thực hiện, mặt đạt được, điểm hạn chế Trên sở tác giả xây dựng chương trình marketing trực tiếp cho cơng ty năm 2012- 2013 đề xuất số giải pháp hỗ trợ cho việc thực chương trình marketing trực tiếp Cơng ty đạt hiệu Khóa luận sử dụng nguồn số liệu thứ cấp phòng ban cơng ty năm 2010, 2011 sách báo, internet… Các phương pháp nghiên cứu sau sử dụng: Thống kê mơ tả, so sánh, phân tích nhân tố tác động MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii  DANH MỤC CÁC BẢNG viii  DANH MỤC CÁC HÌNH ix  DANH MỤC PHỤ LỤC x  CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1  1.1 Đặt vấn đề 1  1.2 Mục tiêu nghiên cứu 2  1.2.1 Mục tiêu chung 2  1.2.2 Mục tiêu cụ thể 2  1.3 Phạm vi nghiên cứu 2  1.3.1 Về nội dung 2  1.3.2 Phạm vi không gian 2  1.3.3 Phạm vi thời gian 3  1.4 Bố cục luận văn 3  CHƯƠNG TỔNG QUAN 4  2.1 Tổng quan tài liệu nghiên cứu 4  2.2 Tình hình phát triển marketing trực tiếp Thế Giới Việt Nam 5  2.3 Tổng quan công ty 6  2.3.1 Giới thiệu chung 6  2.3.2 Quá trình hình thành phát triển 7  2.3.3 Mục tiêu định hướng phát triển 7  2.3.4 Bộ máy tổ chức, nhiệm vụ chức phòng ban 8  CHƯƠNG NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 11  3.1 Cơ sở lý luận 11  3.1.1 Khái niệm marketing trực tiếp 11  3.1.2 Vai trò marketing trực tiếp 12  3.1.3 Ý nghĩa marketing trực tiếp 12  3.1.4 Các phương tiện thực marketing trực tiếp 13  v 3.1.5 Xây dựng chương trình marketing trực tiếp 3.2 Phương pháp nghiên cứu 15  20  3.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 20  3.2.2 Phương pháp phân tích số liệu 20  CHƯƠNG KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 21  4.1 Phân tích mơi trường tác động đến hoạt động marketing công ty Nam Việt21  4.1.1 Môi trường vĩ mô 21  4.1.2 Môi trường vi mơ 25  4.2 Phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh công ty 34  4.2.1 Sản phẩm dịch vụ Công ty 34  4.2.2 Kết quả, hiệu hoạt động kinh doanh công ty năm 2010 - 2011 36  4.3 Phân tích thực trạng hoạt động marketing trực tiếp Công Ty 37  4.3.1 Mục tiêu marketing trực tiếp 37  4.3 Các phương tiện marketing trực tiếp công ty thực 38  4.4 Xây dựng chương trình marketing trực tiếp năm 2012-2013 cho cơng ty 43  4.4.1 Ngân sách chương trình 43  4.4.2 Mục tiêu chương trình 43  4.4.3 Phân khúc thị trường 44  4.4.4 Khách hàng mục tiêu 44  4.4.5 Tiến trình thực 45  4.4.6 Thử nghiệm yếu tố marketing trực tiếp 59  4.4.7 Đo lường hiệu chương trình 59  4.5 Giải pháp hỗ trợ thực chương trình marketing trực tiếp cơng ty CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 62  66  5.1 Kết luận 66  5.2 Kiến nghị 67  5.2.1 Đối với nhà nước 67  TÀI LIỆU THAM KHẢO 68  PHỤ LỤC  vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CB-CNV Cán công nhân viên TNHH Trách nhiệm hữu hạn CNTT Công nghệ thông tin BRVT Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu BGĐ Ban giám đốc HC-NS Hành – Nhân Sự TC-KT Tài – Kế toán TL Thực lãnh GT Giá trị HHCK Hoa hồng chiết khấu LCB Lương TSLĐ – ĐTNH Tài sản lưu động – Đầu tư ngắn hạn TSCĐ – ĐTDH Tài sản lưu động – Đầu tư dài hạn VCSH Vốn chủ sở hữu LHQ Liên hiệp quốc KHKT Khoa học kỹ thuật HCM Hồ Chí Minh WTO World Trade Organization - Tổ chức thương mại giới ODA Official Development Assistance – Viện trợ phát triển phủ FDI Foreign Direct Investment - Đầu tư trực tiếp nước TMĐT Thương mại điện tử KD Kinh Doanh CT Chương trình vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Thống Kê Nhân Sự Phòng Ban Năm 2010 – 2011 10  Bảng 4.1 Một Số Chỉ Tiêu Kinh Tế Việt Nam Giai Đoạn 2007 – 2011 22  Bảng 4.2 Danh Mục Nhà Cung Cấp Công Ty Nam Việt 26  Bảng 4.3 Danh Sách Khách Hàng Hiện Tại Công Ty 27  Bảng 4.4 Thống Kê Lượng Khách Hàng Giao Dịch Năm 2010 – 2011 27  Bảng 4.5 Danh Sách Đối Thủ Cạnh Tranh Công Ty 28  Bảng 4.6 Thống Kê Trình Độ Học Vấn NV Công Ty Năm 2010 – 2011 29  Bảng 4.7 Thống Kê Tài Sản Nguồn Vốn Công Ty Năm 2010 – 2011 31  Bảng 4.8 Thống Kê Thiết Bị Công Ty Năm 2010 - 2011 33  Bảng 4.9 Tổng Hợp Kết Quả, Hiệu Quả KD Năm 2010 – 2011 36  Bảng 4.10 Kết Quả Hoạt Động Marketing Qua Điện Thoại Năm 2011 39  Bảng 4.11 Kết Quả Hoạt Động Marketing Qua Catalog Năm 2011 40  Bảng 4.12 Doanh Thu Từ Hoạt Động Marketing Trực Tiếp Năm 2011 42  Bảng 4.13 Dự Trù Chi Phí Thu Thập Danh Sách Khách Hàng 47  Bảng 4.14 Dự Trù Chi Phí Chào Hàng 50  Bảng 4.15 Mức Độ Quan Trọng Tiêu Thức Đánh Giá 51  Bảng 4.16 Đánh Giá Phương Tiện Truyền Thông 52  Bảng 4.17 Dự Trù Chi Phí Thực Hiện Phương Tiện Truyền Thơng 56  Bảng 4.18 Chi Phí Thử Nghiệm Chương Trình 59  Bảng 4.19 Ước Lượng Chi Phí CT Marketing Trực Tiếp Năm 2012 - 2013 60  Bảng 4.20 Thời Gian Thực Hiện CT Marketing Trực Tiếp 62  viii DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 2.1 Sơ Đồ Tổ Chức Bộ Máy Quản Lý Cơng Ty 8  Hình 4.1 Mẫu Catalog Cơng Ty Năm 2011 41  Hình 4.2 Mẫu Demo Website Cơng Ty 55  Hình 4.3 Sơ Đồ Kênh Phân Phối 57  ix  Dự trù chi phí cho phương tiện truyền thơng Bảng 4.17 Dự Trù Chi Phí Thực Hiện Phương Tiện Truyền Thơng Tổng chi phí Chi phí/NV/tháng Số nhân Thời (Đồng) (Đồng) viên gian 300.000 100.000 tháng Card điện thoại Marketing qua điện thoại 2.800.000 100.000 tháng Card điện thoại Marketing qua catalog 8.400.000 100.000 + 200.000 tháng Card điện thoại lại Marketing qua internet 1.500.000 100.000 tháng Card điện thoại Marketing qua truyền hình 0 0 Không thực Marketing qua báo chí, tập chí 0 0 Khơng thực Marketing mua hàng máy 0 0 không thực TỔNG 13.000.000 Công cụ Marketing qua thư trực tiếp Ghi Nguồn: Phòng Kinh Doanh tổng hợp 56  Cách tính chi phí phương tiện truyền thơng sau: Phương tiện = Chi phí x số nhân viên thực x thời gian thực Với cơng cụ marketing mua hàng máy chưa phổ biến Việt Nam đưa vào mang tính chất tham khảo Còn phương tiện khác marketing qua truyền hình, marketing qua báo chí, tạp chí không thực không phù hợp với tình hình cơng ty Như tổng chi phí cho phương tiện truyền thơng đề xuất xây dựng chương trình 13.000.000 đồng  Phương pháp phân phối  Kênh phân phối Hình 4.3 Sơ Đồ Kênh Phân Phối Cơng ty Khách hàng Nguồn: Phòng Kinh Doanh Qua sơ đồ thấy rõ việc phân phối sản phẩm dịch vụ công ty đơn giản, điều phù hợp với mơ hình marketing trực tiếp xu Với bùng nổ ngành CNTT với phát triển khoa học kỹ thuật đại làm cho trình tăng trưởng phát triển doanh nghiệp tiến lại gần hơn, cơng cụ hiệu đóng vai trò định q trình cạnh tranh doanh nghiệp mạng lưới phân phối việc triển khai thực chức nội doanh nghiệp  Phương thức giao hàng Với đặc thù sản phẩm dịch vụ CNTT mà công ty phân phối tồn kho chiếm tỷ lệ nhỏ (hầu khơng có), công ty phải đảm bảo hệ thống liên lạc vận chuyển xuyên suốt với nhà phân phối để đáp ứng nhu cầu khách hàng cách nhanh xác Ngồi ra, cơng ty chưa có phương tiện vận chuyển chuyên chở riêng nên việc giao hàng đơn hàng lớn công ty phải thuê vận chuyển ngồi Mặt khác, Cơng ty phải ln 57 có nhân viên hướng dẫn khách hàng thủ tục giao nhận mua bán bên liên quan, điều kiện giao nhận phụ thuộc vào trình thương lượng hai bên, thông thường Công ty tiến hành giao hàng trụ sở khách hàng Với thời gian ngày kể từ ngày khách hàng ký xác nhận hợp đồng  Ứng xử sáng tạo  Nhân viên tiếp xúc Đối với nhân viên chào hàng qua catalog, tiếp xúc qua điện thoại cần đòi hỏi huấn luyện kỹ lưỡng, thành phần tác động lớn đến hành vi mua khách hàng, cử chỉ, lời nói phải thật xác lơi họ phải đội ngũ quan tâm đào tạo cách nhất, phải có biện pháp khuyến khích tiền thưởng, chế độ đãi ngộ nhân viên để tạo nhân viên hoạt động nhiệt tình hiệu Việc tuyển dụng đội ngũ phải chặt chẽ khắt khe giọng nói, ngoại hình, ứng xử tốt nhiều tình Khơng mà trang phục phải thật bắt mắt, truyền đạt ý tưởng cần nhắn nhủ Vì cần phải nghiên cứu trang phục cho phù hợp (In logo, tên công ty lên áo đồng phục, ), kết hợp với tên nhân viên giúp cho tiếp xúc hiệu  Các công cụ sáng tạo công ty - Với marketing internet cần có sáng tạo thiết kế nhằm thu hút khách hàng truy nhập vào website công ty tạo đường liên kết công cụ tìm kiếm, diễn đàn… - Chi phí đồng phục: 5.000.000 đồng (cho toàn thể 25 nhân viên công ty, người cái) - Bảng tên nhân viên: 750.000 đồng (25 nhân viên công ty) - Các công cụ hỗ trợ nhân viên tiếp xúc trực tiếp (như nước uống, keo gum…): 2.000.000 đồng tháng Vậy tổng chi phí ứng xử sáng tạo dự kiến: 7.750.000 đồng Bên cạnh đó, để chương trình hoạt động hiệu cơng ty cần bổ sung thêm số trang thiết bị cần thiết như: - Máy điện thoại để bàn cái: 400.000 đồng - Máy tính để bàn cái: 8.000.000 đồng 58 Vậy tổng chi phí bổ sung trang thiết bị 8.400.000 đồng 4.4.6 Thử nghiệm yếu tố marketing trực tiếp Đây việc cần thiết nhà làm marketing trực tiếp Với việc làm người làm marketing trực tiếp thấy tỷ lệ phần trăm phản ứng lại tỷ lệ đặt hàng, lỗi thường mắc phải điều hành quản lý Với khách hàng lựa chọn với sản phẩm dịch vụ CNTT lựa chọn chào hàng việc chạy thử nghiệm thực cụ thể sau: Trong danh sách khách hàng mục tiêu Công ty, nhân viên tuyển chọn huấn luyện tiến hành chọn mẫu tùy ý phương tiện truyền thông 100 khách hàng tiến hành thử nghiệm điều kiện thực tế với thời gian tháng Nếu số 100 khách hàng thử nghiệm có mức độ đáp phản ứng lại 18% tỷ lệ đặt hàng 4,5% chấp nhận Hơn qua việc chạy thử nghiệm người làm marketing trực tiếp nhận biết yếu tố cần xem xét để đạt phù hợp chương trình Bảng 4.18 Chi Phí Thử Nghiệm Chương Trình Cơng cụ Marketing qua thư trực tiếp Marketing qua internet Marketing qua catalog Marketing qua điện thoại TỔNG Tổng chi phí Số lượng NV (Đồng) (Người) 300.000 tháng 2.100.000 tháng Thời gian 2.400.000 Nguồn: Phòng kinh doanh tổng hợp Giống cách tính chi phí phương tiện truyền thơng nêu trên, người làm marketing tính chi phí thử nghiệm chương trình 2.400.000 đồng 4.4.7 Đo lường hiệu chương trình a) Đo lường hiệu Hiệu hoạt động marketing trực tiếp công ty đo lường thông qua tiêu: mức độ phản ứng, tỷ lệ đặt hàng khách hàng - Mức độ phản ứng khách 18% tỷ lệ đặt hàng 4,5% chương trình đạt hiệu 59 Ngồi cơng ty tạo lập sở liệu khách hàng với 1500 khách hàng cho hoạt động bán hàng sau b) Ước lượng hiệu chương trình  Ước lượng chi phí Từ tính tốn khóa luận ước lượng chi phí chương trình sau: Bảng 4.19 Ước Lượng Chi Phí CT Marketing Trực Tiếp Năm 2012 - 2013 Cơng việc Chi phí (Đồng) Thu thập danh sách khách hàng 6.300.000 Huấn luyện nhân viên 10.000.000 Chi phí hồn thành thư 1.900.000 Thiết kế chào hàng 2.700.000 Phương tiện truyền thông 13.000.000 Hỗ trợ ứng xử sáng tạo 7.750.000 Bổ sung trang thiết bị 8.400.000 Thử nghiệm chương trình 2.400.000 TỔNG 52.450.000 Nguồn: Phòng kinh doanh So với chi phí chương trình lần trước 28.100.000 đồng chương trình lần với chi phí ước lượng 52.450.000 đồng tăng 86,7% Sở dĩ chi phí chương trình lần cao người làm marketing trực tiếp thực thêm công cụ marketing trực tiếp marketing qua thư trực tiếp marketing qua internet, đồng thời thực thêm công việc thu thập danh sách khách hàng, bổ sung trang thiết bị, thử nghiệm chương trình Số lượng khách hàng chọn để marketing tăng 5,3 lần Với việc tăng thêm người làm marketing hy vọng mang lại mức phản ứng tỷ lệ đặt hàng cao chương trình lần trước  Ước lượng doanh thu Do chương trình marketing trực tiếp thực nhiều sản phẩm dịch vụ khác khóa luận giả định mức đặt hàng tương đương có mức doanh thu so với chương trình lần trước Mà chương trình lần trước thực phương tiện với tỷ lệ đặt hàng 4,5% tương ứng mức doanh thu 473,2 triệu đồng Nhưng mục tiêu chương trình lần 60 đặt với tỷ lệ đặt hàng 4,5% thực phương tiện Vì vậy, người làm marketing ước tính doanh thu chương trình lần mang lại 946,4 triệu đồng với tỷ lệ tăng 100%  Ước lượng lợi nhuận Dựa vào việc ước lượng chi phí doanh thu chương trình lần đem so sánh chúng với ta thấy tỷ lệ tăng doanh thu cao tỷ lệ tăng chi phí Điều có nghĩa chương trình lần mang hiệu cho công ty c) Phân tích rủi ro - Rủi ro giá: Do giá sản phẩm dịch vụ CNTT đa phần nhập từ nước ngồi, giá chúng phụ thuộc lớn vào yếu tố kinh tế tỷ giá, tốc độ tăng trưởng, lạm phát…Nhưng theo dự đoán, yếu tố thời gian tới có biến đổi liên tục Vì làm cho giá mặt hàng ln biến động gây khó khăn việc kinh doanh công ty - Rủi ro hệ thống sở hạ tầng CNTT: Marketing trực tiếp triển khai thực thực tế kiểm soát tốt mang lại hiệu cao Bên cạnh đó, gặp khơng khó khăn xảy cố máy tính, đường truyền internet, điện thoại…gây khó khăn việc gửi thư điện tử, gọi điện thoại chào hàng, website bị ngưng trệ, khách hàng gọi điện liên hệ lại Từ ảnh hưởng trực tiếp đến việc đặt hàng, giảm doanh thu, phát sinh chi phí khắc phục d) Kiểm sốt hoạt động chương trình Marketing Trên sở chương trình marketing xây dựng, định kỳ hàng tháng, hàng quý công ty cần kiểm tra mục tiêu tiến trình thực để có biện pháp điều chỉnh cần thiết Nội dung kiểm tra bao gồm: - Mức độ phối hợp phận liên quan đến hoạt động marketing - Khả phản ứng đặt hàng phương tiện cụ thể chương trình - Tình hình thực chương trình marketing 61 Bảng 4.20 Thời Gian Thực Hiện CT Marketing Trực Tiếp Tháng Công việc 5.4 Marketing qua catalog 5.3 Marketing qua điện thoại 5.2 Marketing qua internet 5.1 Marketing qua thư trực tiếp Triển khai thực Thử nghiệm chương trình 3.4 Thiết kế tờ rơi 3.3 Thiết kế thư trực tiếp 3.2 Thiết kế email trực tiếp 3.1 Thiết kế website Thiết kế xét duyệt công cụ hỗ trợ Huấn luyện nhân viên Thu thập danh sách khách hàng 10 11 12 1/03 Nguồn: Phòng kinh doanh 4.5 Giải pháp hỗ trợ thực chương trình marketing trực tiếp công ty 1) Tăng cường thu thập xử lý thông tin thị trường Trong kinh tế thị trường, doanh nghiệp, tổ chức muốn tồn phát triển bắt buộc phải dự báo nhu cầu thị trường, lấy thị trường làm trung tâm hoạt động sản xuất kinh doanh Qui mô, cấu phát triển nhu cầu định đến qui mô, cấu phát triển sản xuất kinh doanh Nghiên cứu thị trường để nắm vững nhu cầu loại sản phẩm dịch vụ khách hàng cần, từ cơng ty tìm cách giới thiệu sản phẩm dịch vụ mà công ty kinh doanh để đáp ứng nhu cầu thị trường thơng qua chương trình marketing Có đẩy mạnh nghiên cứu thị trường, cơng ty thu nhận lượng thông tin đủ lớn để định cần thiết cho trình kinh doanh tiến hành cách thuận lợi Có đủ thơng tin đảm bảo lợi cạnh tranh Chỉ sở thu thập 62 thông tin đầy đủ xác cơng ty xây dựng chương trình marketing trực tiếp hiệu Để nâng cao chất lượng chương trình marketing trực tiếp, công ty cần phải xây dựng hệ thống thông tin như: - Thông tin môi trường kinh doanh, trị, văn hố, xã hội thơng tin môi trường kinh tế, đối thủ cạnh tranh thị trường để công ty xây dựng marketing trực tiếp phù hợp - Thơng tin tình hình sử dụng sản phẩm dịch vụ CNTT công ty - Thơng tin tình hình viễn cảnh thị trường ngành CNTT - Thông tin giá sản phẩm dịch vụ CNTT hành Các hỗ trợ sau phần đóng góp cho việc xây dựng hệ thống thông tin công ty: - Liên kết bạn hàng truyền thống nhằm để họ giúp đỡ vấn đề thơng tin đặc biệt bạn hàng lớn công ty thị trường BRVT - Xây dựng đội ngũ cán chuyên trách nhằm nghiên cứu đầy đủ cung cấp thơng tin thị trường dự báo biến động thị trường 2) Hồn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực công ty Đội ngũ nhân viên công ty người trực tiếp tham gia vào trình thực marketing trực tiếp Vì trình độ chun mơn, lực, thái độ làm việc họ định trực tiếp đến hiệu cơng việc Do cần đầu tư tuyển chọn huấn luyện đội ngũ làm công tác marketing trực tiếp - Công ty nên thường xuyên tổ chức khóa đào tạo nghiệp vụ cho nhân viên nhằm cập nhật kiến thức kĩ cần thiết phù hợp với môi trường kinh doanh ngày thay đổi - Để thu hút trì nhân viên giỏi, cơng ty cần phải cải thiện chế độ tiền lương nhân viên lương nhân viên lên Với mức lương công ty áp dụng không tạo động lực thúc đẩy nhân viên làm việc Tiến hành cải thiện mức lương cho nhân viên để đảm bảo ổn định mặt nhân sự, giữ chân nhân viên giỏi Thêm vào cơng ty nên trọng hoạt động khuyến khích động viên tinh thần nhân viên marketing, nhân viên kinh doanh thưởng, tuyên dương,… 63 họ tìm đơn hàng lớn hay họ người bán hàng nhiều tháng chẳng hạn - Về máy tổ chức nhân sự: Cơ cấu tổ chức yếu tố định đến hiệu cơng tác xây dựng chương trình marketing trực tiếp Cơng ty Do để hoạt động Cơng ty có hiệu cần có cấu tổ chức hợp lý, qui định rõ chức năng, nhiệm vụ phòng ban, tránh chồng chéo hỗ trợ, hợp tác với để đạt mục tiêu đề Nhưng bên cạnh cơng ty cần bổ sung thêm lực lượng nhân cho phòng ban để đảm bảo tồn hoạt động cơng ty diễn hiệu nhất, tránh tình trạng trễ nãi việc giải vấn đề 3) Nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ công ty Chất lượng sản phẩm yếu tốt tạo nên sức mạnh cạnh tranh công ty, công ty đảm bảo chất lượng sản phẩm ổn định lâu dài khách hàng thích tiêu thụ sản phẩm cơng ty Khi uy tín công ty đảm bảo, nâng cao niềm tin cơng ty lòng khách hàng Sản phẩm, dịch vụ công ty phải kiểm tra kỹ trước nhập kho hay trước giao hàng cho khách hàng, tránh tình trạng hàng đến tay khách hàng có trục trặc bị hư hỏng thời gian bảo hành Như vậy, công ty cho nhân viên đến bảo hành tạo ấn tượng khơng tốt công ty với khách hàng giao dịch lần Ngay xác nhận việc mua bán hai bên địa điểm, thời gian giao nhận hàng hình thức tốn, cơng ty cố gắng tiến hành giao hàng địa điểm thời gian thỏa thuận với khách hàng Đối với khách hàng xa công ty ủy quyền dịch vụ vận chuyển cho đơn vị uy tín vận chuyển hàng hóa Để đảm bảo chất lượng sản phẩm, công ty cần xây dựng mối quan hệ liên kết vững với đại lý cung ứng sản phẩm nhằm đảm bảo số lượng chất lượng nguồn hàng cung ứng Bên cạnh đó, sức thực việc cắt giảm chi phí để gia tăng lợi nhuận 4) Thực tốt cơng tác chăm sóc khách hàng Khách hàng quan trọng với hoạt động kinh doanh công ty nào, hàng bán nhiều hay tùy thuộc vào khách hàng có chọn sản phẩm cơng ty 64 hay khơng Do đó, cơng ty nên có kế hoạch để giữ chân khách hàng Công ty phải lắng nghe tôn trọng ý kiến khách hàng Bảo đảm bán hàng hóa mà cơng ty marketing với khách hàng, giao hàng hẹn với khách Sau giao hàng, nhân viên kinh doanh nên gọi điện thoại lại để thăm dò mức độ hài lòng khách hàng Ngồi cơng ty nên cử nhân viên kỹ thuật thực việc bảo trì thời gian định khách hàng có u cầu, tránh tình trạng bị khách hàng phàn nàn Nếu khâu bảo trì, bảo dưỡng làm tốt lần sau chắn khách hàng quay lại với công ty 65 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Trong thời đại bùng nổ công nghệ thông tin viễn thông, ngồi cơng cụ marketing truyền thống, muốn người tiêu dùng biết đến sản phẩm dịch vụ với chi phí thấp khơng qua trung gian, bị giới hạn mặt không gian thời gian, marketing trực tiếp lựa chọn tốt cho nhiều doanh nghiệp Marketing trực tiếp hỗ trợ đắc lực cho trình kinh doanh doanh nghiệp đạt hiệu Công ty TNHH Công Nghệ Thông Tin Nam Việt bắt đầu thực marketing trực tiếp từ năm 2011 Khóa luận sâu phân tích nhiều góc độ khác để đánh giá thành quả, hạn chế hoạt động marketing trực tiếp công ty TNHH Công Nghệ Thông Tin Nam Việt Công ty áp dụng công cụ marketing trực tiếp, tỷ lệ phản ứng 18% tỷ lệ đặt hàng mà chương trình mang lại 4.5% Điều cho thấy hoạt động marketing trực tiếp góp phần đáng kể doanh thu cơng ty, nhiên thực cơng ty gặp nhiều khó khăn, hạn chế chưa có đủ nhân sự, sở vật chất, thiết bị, chưa nhắm chọn khách hàng mục tiêu tạo lập sở liệu khách hàng Dựa sở luận giải trình bày cách hệ thống lý luận xây dựng chương trình marketing, dựa vào kết phân tích đánh giá thực trạng thực marketing trực tiếp Cơng ty, khóa luận xây dựng chương trình marketing trực tiếp cho cơng ty năm 2012-2013 với đầy đủ nội dung bước bản: phân tích mơi trường, thu thập danh sách khách hàng, ước lượng chi phí, tổ chức nhân Chương trình ước lượng hiệu đạt giải pháp hỗ trợ thực nhằm nâng cao chất lượng hiệu chương trình marketing trực tiếp công ty TNHH Công Nghệ Thông Tin Nam Việt Được thực giới hạn thời gian, có nhiều cố gắng khả kiến thức thân hạn chế nên khóa luận chắn nhiều khiếm khuyết chưa thể nghiên cứu cách hoàn chỉnh vấn đề đặt ra.Vì em mong nhận ý kiến đóng góp q thầy cô anh chị Công ty TNHH Công Nghệ Thơng Tin Nam Việt để tiếp tục hồn thiện khóa luận 5.2 Kiến nghị 5.2.1 Đối với nhà nước Tiếp tục đầu tư phát triển sở hạ tầng ngành CNTT viễn thông: Để phục vụ mục tiêu phát triển dài hạn ngành CNTT, tạo tiền đề cho phát triển ngành khác có ngành cung cấp sản phẩm dịch vụ CNTT Hiện ngành giai đoạn đầu phát triển gặp nhiều khó khăn phải đối mặt với sở hạ tầng chưa đồng bộ, chi phí cao… Bên cạnh đó, đa phần sản phẩm dịch vụ thay ngành phải nhập từ nước có ngành CNTT phát triển mạnh Mỹ, Nga, Trung Quốc, Hàn Quốc…làm cho giá thành sản phẩm cao Vì thời gian tới phủ cần có sách đầu tư phát triển sở hạ tầng ngành CNTT chiều sâu lẫn chiều rộng, bên cạnh đầu tư thêm trung tâm sản xuất phần mềm bổ trợ cho ngành để tránh tình trạng phụ thuộc nguồn hàng nhập khẩu, tạo cơng ăn việc làm, góp phần phát triển ngành khác làm giảm giá thành sản phẩm Để hỗ trợ cho danh nghiệp, Chính phủ cần tăng cường biện pháp kinh tế vĩ mô để giảm lãi suất, tỷ lệ lạm phát xuống mức phù hợp tạo điều kiện cho doanh nghiệp mở rộng hoạt động kinh doanh Bên cạnh phủ cần giữ tỷ giá đồng USD so với VND mức ổn định sản phẩm CNTT phân phối thị trường Việt Nam đa phần nhập từ nước 67 TÀI LIỆU THAM KHẢO David H Bangs JR, 2004 Hướng dẫn lập kế hoạch kinh doanh (Phan Thăng & Trần Đoàn Lâm) Nhà xuất Lao Độg – Xã Hội, Hà Nội, Việt Nam, 286 trang Tuấn Việt, 2010 Hoạt động marketing trực tiếp ngày nay, NXB Thống Kê, 118 trang Thu Hương, 2010 Lập kế hoạch kinh doanh, NXB Đại Học Kinh Tế Quốc Dân, 210 trang Nguyễn Đặng Tuấn Minh, 2011 Kinh doanh trực tuyến – Tối ưu hóa cộng cụ thương mại điện tử, NXB Dân Trí, 156 trang Trần Anh Khoa, 2009 Nghiên cứu việc ứng dụng Marketing Trực Tiếp doanh nghiệp Việt Nam, luận văn Th.S Đại Học Kinh Tế, TP.HCM Các Website: www.namviet-it.com www.gso.gov.vn www.vietnamnet.com.vn www.bit.com.vn www.vnecon.vn www.dantri.com 68 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Mẫu sản phẩm catalog năm 2011 s Phụ lục 2: Mẫu đồng phục thẻ nhân viên công ty ... Chí Minh, ngày tháng năm Sinh viên ĐỖ MINH THIỆT NỘI DUNG TÓM TẮT ĐỖ MINH THIỆT Tháng 06 năm 2012 “Xây Dựng Chương Trình Marketing Trực Tiếp Tại Công Ty TNHH Công Nghệ Thông Tin Nam Việt” DO MINH. .. định cho doanh nghiệp Theo số liệu thống kê Bộ Cơng Thương, có khoảng 38% số doanh nghiệp Việt Nam có website riêng 93% số doanh nghiệp kết nối Internet để phục vụ cho sản xuất kinh doanh Mặc... việc phân tích mơi trường nội doanh nghiệp, mặt mạnh tổ chức doanh nghiệp kỹ năng, nguồn lực lợi mà doanh nghiệp 15 có trước đối thủ cạnh tranh (năng lực chủ chốt doanh nghiệp) có nhiều nhà quản
- Xem thêm -

Xem thêm: XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH MARKETING TRỰC TIẾP TẠI CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NAM VIỆT, XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH MARKETING TRỰC TIẾP TẠI CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NAM VIỆT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay