ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN – CHI NHÁNH CÁI BÈ – PHÒNG GIAO DỊCH HẬU THÀNH

80 5 0
  • Loading ...
1/80 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 11:48

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH ****************** ĐINH VĂN HIẾU ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN – CHI NHÁNH CÁI BÈ – PHÒNG GIAO DỊCH HẬU THÀNH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 06/2012 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH ****************** ĐINH VĂN HIẾU ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN – CHI NHÁNH CÁI BÈ – PHÒNG GIAO DỊCH HẬU THÀNH Ngành: Quản Trị Tài Chính LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Người hướng dẫn: TIÊU NGUYÊN THẢO Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 06/2012 Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “ Đánh giá hoạt động cho vay ngân hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn chi nhánh Cái Bè phòng giao dịch Hậu Thành” Đinh Văn Hiếu, sinh viên khóa 34, ngành Quản Trị Tài Chính, bảo vệ thành công trước hội đồng vào ngày _ TIÊU NGUYÊN THẢO Người hướng dẫn, (Chữ ký) Ngày tháng năm Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo Thư ký hội đồng chấm báo cáo (Chữ ký (Chữ ký Họ tên) Họ tên) Ngày tháng năm Ngày tháng năm LỜI CẢM TẠ Lời đầu tiên, xin gửi lời cám ơn chân thành lời tri ân sâu sắc đến Cha Mẹ kính yêu, người trải qua khó khăn để ni dưỡng khôn lớn đến ngày hôm Và xin cảm ơn gia đình tơi chỗ dựa vững tơi trưởng thành Tơi xin gởi lời cảm ơn đến Trường Đại Học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh, q thầy Khoa Kinh Tế tận tình giảng dạy truyền đạt kiến thức suốt gần năm đại học cho hành trang vững để bước vào đời Xin cảm ơn anh Trương Minh Phương, cô chú, anh chị công tác NHNo & PTNT chi nhánh huyện Cái Bè PGD Hậu Thành hướng dẫn giúp đỡ suốt thời gian thực tập Ngân hàng Tôi xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến thầy Tiêu Nguyên Thảo trực tiếp, tận tình hướng dẫn giúp đỡ tơi hồn thành khóa luận tốt nghiệp Và tơi xin gửi lời cám ơn đến bạn bè thân yêu tôi, người quan tâm, giúp đỡ ln bên cạnh tơi lúc khó khăn Cuối cùng, tơi xin chúc cho Cha Mẹ, gia đình, quý thầy cô Trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM thầy Thảo, cô chú, anh chị công tác NHNo & PTNT chi nhánh huyện Cái Bè PGD Hậu Thành người bạn thân yêu lời chúc sức khỏe, vui vẻ thành công sống Chúc cho NHNo & PTNT chi nhánh huyện Cái Bè PGD Hậu Thành phát triển vững mạnh Xin chân thành cảm ơn TP Hổ Chí Minh, tháng năm 2012 Đinh Văn Hiếu NỘI DUNG TÓM TẮT ĐINH VĂN HIẾU Tháng năm 2012.“Đánh giá hoạt động cho vay ngân hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn chi nhánh huyện Cái Bè – PGD Hậu Thành” DINH VAN HIEU June 2012 “Lending Evaluation Activities at The Bank of Agriculture and Rural Development Cai Be Branch – Transaction Office Hau Thanh” Khóa luận nghiên cứu hoạt động cho vay Ngân hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn chi nhánh huyện Cái Bè – PGD Hậu Thành sở phân tích tình hình tín dụng thơng qua số liệu doanh số cho vay, doanh số thu nợ, dư nợ nợ hạn qua năm từ 2009 – 2011 để làm rõ thực trạng hiệu tín dụng chi nhánh Dựa vào đó, đánh giá hoạt động cho vay thông qua tiêu dư nợ tổng vốn huy động, hệ số thu nợ, nợ xấu tổng dư nợ vòng quay vốn tín dụng Bên cạnh đó, đề tài đánh giá dựa ý kiến khách hàng thông qua bảng câu hỏi khảo sát Từ đó, đưa giải pháp nhằm làm tăng hiệu hoạt động cho vay PGD Qua năm 2009-2011, doanh số cho vay Nhìn chung, hiệu sử dụng vốn Ngân hàng tốt, vòng quay vốn tín dụng tương đối cao, tỷ lệ nợ xấu giảm cho thấy chất lượng nghiệp vụ tín dụng PGD ngày nâng lên Thông qua việc khảo sát khách hàng, cho thấy ngân hàng làm tốt việc giữ chân khách hàng số công tác hoạt động cho vay khách hàng đánh giá cao, nhiên có điểm số khách hàng cảm thấy chưa hài lòng số cán cơng nhân viên có phong cách làm việc chưa chuyên nghiệp, chưa tận tình phục vụ khách hàng Để đảm bảo cho cơng tác tín dụng, ngân hàng cần có biện pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng hiệu kinh doanh PGD MỤC LỤC Trang  DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT viii  DANH MỤC CÁC BẢNG ix  DANH MỤC CÁC HÌNH xi  DANH MỤC PHỤ LỤC .xii  CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1  1.1 Đặt vấn đề 1  1.2 Mục tiêu nghiên cứu 2  1.2.1 Mục tiêu chung 2  1.2.2 Mục tiêu cụ thể 2  1.3 Phạm vi nghiên cứu 2  1.3.1 Không gian 2  1.3.2 Thời gian 2  1.3.3 Đối tượng nghiên cứu 2  1.4 Cấu trúc luận văn 2  CHƯƠNG TỔNG QUAN 4  2.1 Tổng quan NHNo & PTNT Việt Nam 4  2.1.1 Lịch sử hình thành: 4  2.1.2 Những thành tựu đạt gần 4  2.2 Tổng quan NHNo & PTNT chi nhánh huyện Cái Bè PGD Hậu Thành 5  2.2.1 Tình hình kinh tế xã hội huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang 5  2.2.2 Sơ lược NHNo & PTNT chi nhánh Cái Bè PGD Hậu Thành 6  2.2.3 Cơ cấu tổ chức chức phận 7  2.2.4 Các hoạt động chi nhánh 8  2.2.5 Một số quy định sách tín dụng NHNo & PTNT chi nhánh huyện Cái Bè PGD Hậu Thành 9  2.2.6. Quy trình xét duyệt cho vay 12  CHƯƠNG NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 15  v 3.1 Cơ sở lý luận 15  3.1.1 Khái quát NHTM 15  3.1.2 Tổng quan tín dụng ngân hàng 16  3.1.3 Hệ thống tiêu phân tích hoạt động cho vay 18  3.1.4 Hệ thống tiêu đánh giá hoạt động cho vay 19  3.2 Phương pháp nghiên cứu 20  3.2.1 Thu thập liệu sơ cấp thứ cấp 20  3.2.2 Phương pháp xử lý số liệu 20  3.2.3 Phương pháp phân tích số liệu 20  CHƯƠNG KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 22  4.1 kết hoạt động kinh doanh NHNo&PTNT PGD Hậu Thành qua năm 2009 – 2011 22  4.1.1 Phân tích thu nhập: 23  4.1.2. Phân tích chi phí: 25  4.1.3. Phân tích lợi nhuận: 25  4.2 Tình hình nguồn vốn PGD Hậu Thành qua năm 2009 – 2011 26  4.2.1 Tình hình huy động vốn 26  4.2.2 Cơ cấu nguồn vốn PGD qua năm 2009 – 2011 28  4.3 Tình hình hoạt động cho vay cho NHNo & PTNT chi nhánh H.Cái Bè PGD Hậu Thành qua năm 2009 -2011 29  4.3.1 Doanh số cho vay 29  4.3.2 Doanh số thu nợ 33  4.3.3 Tình hình dư nợ 37  4.3.4 Tình hình nợ hạn 39  4.4 Đánh giá hoạt đông cho vay chi nhánh NHNo & PTNT chi nhánh Huyện Cái Bè PGD Hậu Thành 42  4.4.1 Đánh giá hoạt đông cho vay chi nhánh NHNo & PTNT chi nhánh Huyện Cái Bè PGD Hậu Thành thông qua hệ thống tiêu 42  4.4.2 Đánh giá hoạt động tín dụng PGD Hậu Thành thơng qua kết khảo sát khách hàng 44  4.5 Thuận lợi khó khăn hoạt động tín dụng ngắn hạn PGD 50  vi 4.5.1 Thuận lợi 50  4.5.2 Khó khăn 51  4.6 Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động cho vay NHNo&PTNH chi nhánh chi nhánh Cái Bè PGD Hậu Thành 52  4.6.1 Tăng nguồn vốn huy động 52  4.6.2 Tăng doanh số cho vay 53  4.6.3 Tăng doanh số thu nợ 53  4.6.4 Biện pháp hạn chế rủi ro tín dụng xử lý nợ hạn 54  CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 56  5.1 Kết luận 56  5.2 Kiến nghị 57  5.2.1 Kiến nghị chi nhánh NHNo & PTNT chi nhánh H.Cái Bè PGD Hậu Thành… 57  5.2.2 Kiến nghị khách hàng 57  5.2.3 Đối với Đối với nhà nước, quyền huyện Cái Bè 58  TÀI LIỆU THAM KHẢO 59  vii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT CBTD Cán tín dụng Cty CP Công ty cổ phần DN Doanh nghiệp DNNQD Doanh nghiệp quốc doanh DSCV Doanh số cho vay DSTN Doanh số thu nợ ĐVT Đơn vị tính HGĐ, CN Hộ gia đình, cá nhân NH Ngân hàng NHNo & PTNT Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn NHTM Ngân hàng thương mại NQH Nợ hạn PGD Phòng giao dịch TD Tín dụng TDNH Tín dụng ngân hàng TG CKH Tiền gửi có kì hạn TG KKH Tiền gửi khơng kì hạn TMCP Thương mại cổ phần TNHH Công ty trách nhiệm hữu hạn UBND Ủy ban nhân dân VĐH Vốn điều hòa VHĐ Vốn huy động viii DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 4.1 Kết Quả Kinh Doanh NHNo&PTNT PGD Hậu Thành qua Năm 2009 – 2011 22  Bảng 4.2 Tình Hình Huy Động Vốn PGD Hậu Thành qua Năm 2009 - 2011 26  Bảng 4.3 Cơ Cấu Nguồn Vốn PGD qua Năm 2009 – 2011 28  Bảng 4.4 Doanh Số Cho Vay theo Thời Hạn Tín Dụng 29  Bảng 4.5 Doanh Số Cho Vay theo Thành Phần Kinh Tế PGD qua Năm 2009 – 2011 32  Bảng 4.6 Doanh Số Thu Nợ theo Thời Hạn Tín Dụng 34  Bảng 4.7 Doanh Số Thu Nợ PGD theo Thành Phần Kinh Tế 35  Bảng 4.8 Tình Hình Dư Nợ PGD theo Thời Hạn Tín Dụng qua Năm 2009 – 2011 37  Bảng 4.9 Dư Nợ theo Thành Phần Kinh Tế PGD qua Năm 2009 – 2011 38  Bảng 4.10 Nợ Quá Hạn theo Thời Hạn Tín Dụng PGD qua Năm 2009 – 2011 40  Bảng 4.11 Nợ Quá Hạn theo Thành Phần Kinh Tế PGD qua Năm 2009 – 2011 41  Bảng 4.12 Các Chỉ Tiêu Đánh Giá Hiệu Quả Hoạt Động Tín Dụng 42  Bảng 4.13 Nguồn Gốc Khách Hàng Biết Đến để Vay Vốn Ngân Hàng 45  Bảng 4.14 Số Lần Khách Hàng Vay Ngân Hàng 45  Bảng 4.15 Đánh Giá Của Khách Hàng Tác Phong Phục Vụ Nhân Viên Ngân Hàng 46  Bảng 4.16 Đánh Giá Khách Hàng Thái Độ Phục Vụ Nhân Viên Ngân Hàng 47  Bảng 4.17 Đánh Giá Khách Hàng Lãi Suất Ngân Hàng 47  Bảng 4.18 Đánh Giá Khách Hàng Mức Cho Vay 48  Bảng 4.19 Đánh Giá Khách Hàng Thủ Tục Vay Vốn Ngân Hàng 48  Bảng 4.20 Đánh Giá Khách Hàng Mức Độ Khơng Hài Lòng 49  ix Duy trì phát triển mối quan hệ lâu bền với khách hàng truyền thống đồng thời mở rộng mối quan hệ lâu bền với khách hàng nhằm huy động tối đa nguồn vốn nhàn rỗi từ tổ chức Ngân hàng cần quan tâm đáp ứng tiện ích khách hàng, đặc biệt thái độ phục vụ, tốn nhanh chóng Ngồi yếu tố tinh thần cần thường xuyên quan tâm động viên, thăm hỏi ý đến ngày lễ, Tết Thực sách khuyến khích lợi ích vật chất khách hàng có số dư tiền gửi cao như: quà tặng, rút thăm trúng thưởng,… Không ngừng cải tiến phong cách giao tiếp, phục vụ văn minh, lịch sự, tận tình nhanh chóng tạo cho khách hàng cảm nhận thoải mái cần thiết đến với Ngân hàng 4.6.2 Tăng doanh số cho vay Thực thay đổi cấu khách hàng theo hướng đa dạng, hợp lý, không tập trung vào số khách hàng, không tập trung lớn vào ngành hàng, phải có biện pháp giữ khách hàng tốt, mở rộng tín dụng với khách hàng tiềm tăng cường công tác tiếp thị để tăng khách hàng tăng dư nợ nhằm mục đích phát triển ổn định, bền vững, phân tán rủi ro Thường xuyên theo dõi, phân tích biến động lãi suất thị trường, nghiên cứu, đổi hoàn thiện sách lãi suất tín dụng Tổ chức hội nghị khách hàng để nghe ý kiến phản hồi từ khách hàng, tìm hiểu khơi thơng nhu cầu mới, bày tỏ lòng biết ơn Ngân Hàng Nâng cao trình độ chun mơn cho CBTD, ý nâng cao lực thẩm định, chất lượng dịch vụ Thực tốt khai thác có hiệu thơng tin tín dụng nhằm tránh rủi ro xảy góp phần tăng trưởng tín dụng bền vững 4.6.3 Tăng doanh số thu nợ Thực chất việc thu nợ tài sản khách hàng giải pháp tốt mà giải pháp tình thế, bắt buộc khả thu hồi khoản nợ từ việc phát tài sản chấp, cầm cố, khó khăn, thực chất chứng minh thu nợ tài sản xiết nợ gánh nặng xử lý nợ ngân hàng thương mại Việc quan trọng CBTD phải xác định thực lực tài khách 53 hàng vay, xác định hiệu phương án sản xuất kinh doanh khách hàng Đối với thu nợ theo thể loại cho vay, sau cho vay cán tín dụng phải thường xuyên kiểm tra trình sử dụng vốn vay khách hàng Trong khoảng thời gian trước, hay sau cho vay CBTD phải thường xuyên đến sở kinh doanh khách hàng để kiểm tra, đánh giá, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh khách hàng, thường xuyên theo dõi biến động nhu cầu thị trường nước Như giúp cho Ngân hàng nắm vững tình hình sản xuất kinh doanh khách hàng mà có hướng đầu tư kế hoạch thu hồi vốn thích hợp Các CBTD phải có phương pháp xử lý vừa mềm dẻo vừa nghiêm khắc tùy theo đối tượng vay vốn cụ thể, tùy theo thiện chí trả nợ khách hàng nào, để từ có sở để có giải pháp xử lý để công tác thu nợ đạt hiệu cao 4.6.4 Biện pháp hạn chế rủi ro tín dụng xử lý nợ hạn a Biện pháp hạn chế rủi ro Thiết lập quy trình tín dụng mang tính khoa học cao Tiến hành phân tán rủi ro biện pháp phân tán khách hàng, phân tán đia lý phân tán ngành Sàng lọc lựa chọn khách hàng Ngân hàng phải tập hợp thông tin tin cậy khách hàng vay tiền, dựa thông tin thu thập ngân hàng tiến hành phân loại khách hàng, xem xét khách hàng có triển vọng tốt hay khơng Theo dõi, giám sát khoản vay để hạn chế việc khách hàng sử dụng vốn vay sai mục đích sử dụng vốn vào hoạt động kinh doanh có mức độ rủi ro cao, có khả tốn Bảo hiểm tín dụng Trong hoạt động tín dụng có khách hàng có khả có nhiều rủi ro khách hàng tiềm năng, để hạn chế rủi ro mà giữ khách hàng, ngân hàng chuyển rủi ro cho chủ thể khác có khả chịu đựng rủi ro Xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng điểm quan trọng việc quản lý rủi ro tín dụng, cách để ngân hàng thu thập thông tin người vay tiền họ 54 Đảm bảo tiền vay công cụ quan trọng để hạn chế rủi ro tín dụng, biện pháp đảm bảo tiền vay hữu hiệu sử dụng tài sản chấp, trường hợp khách hàng khơng thể hồn trả vốn vay lãi, ngân hàng phát tài sản đảm bảo để bù vào tổn thất vay gây nên Lập quỹ dự phòng rủi ro giúp ngân hàng ổn định hoạt động kinh doanh trường hợp có rủi ro xảy ra, biện pháp quan trọng giúp tăng khả chống đỡ rủi ro ngân hàng Ngoài biện pháp đòi hỏi lãnh đạo ngân hàng phải quan tâm đến việc quản trị nguồn nhân lực, trình độ chun mơn nghiệp vụ lẫn đạo đức nghề nghiệp người ln nhân tố định thành công b Biện pháp thu nợ xử lý nợ hạn Giao tiêu thi đua để CBTD phấn đấu cơng tác thu nợ Rà sốt lại loại nợ trước nợ đến hạn, hạn chế đến mức thấp nợ hạn phát sinh Khi đến hạn mà khách hàng khơng có khả trả nợ xin gia hạn có kế hoạch sản xuất kinh doanh tốt ngân hàng xem xét cho khách hàng gia hạn Ngược lại khách hàng kế hoạch sản xuất kinh doanh khơng khả thi ngân hàng tiến hành biên pháp thu hồi nợ Tranh thủ hỗ trợ UBND, cấp quyền địa phương để thu nợ Khởi kiện tòa án để xử lý trường hợp khách hàng cố tình kỳ kèo khơng muốn trả nợ 55 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Hoạt động ngành ngân hàng có vai trò quan trọng tác động trực tiếp đến kinh tế, điều thể rõ ràng thực tế hầu hết thành phần kinh tế sử dụng vốn ngân hàng bổ sung phần vốn thiếu để thực hoạt động sản xuất kinh doanh, nhu cầu tiêu dùng tạo sản phẩm cho xã hội Cùng với phát triển NHNo & PTNT nói chung chi nhánh Cái Bè PGD Hậu Thành nói riêng, năm qua chi nhánh đóng góp nhiều thành đáng kể vào thành cơng chung tồn hệ thống PGD Hậu Thành đạt nhiều kết đề hoạt động có lợi nhuận trì tốc độ tăng trưởng cao, có điều nhờ nỗ lực không ngừng tập thể cán công nhân viên ngân hàng nhằm nâng cao hoạt động huy động vốn cho vay, đồng thời cải tiến nâng cao chất lượng tín dụng ngày tốt để đáp ứng nhu cầu ngày cao tất khách hàng thành phần kinh tế thông qua tảng cán quản lý giỏi chuyên môn nghiệp vụ, am hiểu nhu cầu khách hàng Kết ngân hàng đạt tăng trưởng ổn định hoạt động huy động vốn, doanh số cho vay, doanh số thu nợ, đặc biệt ngân hàng nỗ lực hạn chế nợ hạn mức 5%, giúp ổn định hoạt động cho ngân hàng, tạo tính khoản, nâng cao uy tín khách hàng, mà Ngân hàng giữ chân khách hàng tăng lượng khách hàng đến giao dịch với Ngân hàng Bên cạnh phát triển vượt bậc ngân hàng mặt hạn chế như: tiếp thị thu hút nguồn vốn nhiều hạn chế, cho vay chưa tương xứng với tiềm địa bàn Ngoài khách hàng đánh giá chưa cao số cán công nhân viên, khơng hài lòng thủ tục cơng chứng thời gian chờ giải ngân.Với việc điều chỉnh số hạn chế trên, thời gian tới PGD Hậu Thành gặt hái nhiều thành công nữa, giúp nâng cao vị ngành ngân hàng 5.2 Kiến nghị 5.2.1 Kiến nghị chi nhánh NHNo & PTNT chi nhánh H.Cái Bè PGD Hậu Thành Với nhu cầu vốn ngày tăng vấn đề tăng cường huy động vốn để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế địa phương, xuất phát từ yêu cầu đó, Ngân hàng cần đẩy mạnh công tác huy động vốn để giảm thiểu vốn điều chuyển từ ngân hàng cấp Ngân hàng nên phát động phong trào thi đua hồn thành tiêu, kế hoạch có tổng kết khen thưởng kịp thời tín dụng hồn thành nhiệm vụ tốt Ngân hàng thường mở lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao trình độ chuyên môn để thực hịên công việc tốt Nên kiến nghị với ngân hàng cấp phân phối thêm cán tuyển dụng thêm nhân viên, để từ chất lượng công việc tốt hơn, cán đảm nhận cơng việc để sâu vào thực chất công việc hơn, để giảm tải quản lý công việc dẫn đến chất lượng tốt Tiến hành đánh giá, phân loại, xếp hạng tín nhiệm khách hàng, để từ có sách phù hợp với loại khách hàng Điều quan trọng khách hàng quen thuộc phải tìm cách để tạo mối quan hệ lâu dài vững với họ, trì mối quan hệ sẵn có, tạo cho khách hàng cảm giác thuận lợi hiệu gắn bó lâu dài với ngân hàng Kết hợp chặt chẽ với cấp ủy, quyền ban ngành đồn thể địa phương để hoạt động tín dụng ngày hiệu hơn, thực đầy đủ gắn kết sản xuất với chế biến tiêu thụ Từ giúp cải thiện đời sống người dân huyện nói riêng phát triển kinh tế xã hội nói chung 5.2.2 Kiến nghị khách hàng Khách hàng cần phải nắm bắt thông tin thị trường, giá xây dựng kế hoạch kinh doanh cụ thể trước vay vốn đóng góp ý kiến cho ngân hàng phục vụ khách hàng tốt 57 Khách hàng sử dụng vốn vay mục đích, đầu tư ngành nghề chọn Khách hàng phải có kế hoạch trả nợ vay hạn, sau chu kỳ sản xuất kinh doanh nên hạch toán để xác định lãi, lỗ rút kinh nghiệm cho chu kỳ sản xuất kinh doanh 5.2.3 Đối với Đối với nhà nước, quyền huyện Cái Bè Đối với quyền địa phương cấp cần có quy hoạch rõ ràng việc phát triển kinh tế địa phương, để ngân hàng xét duyệt cho vay Giải thủ tục hành việc đăng ký, cơng chứng giấy tờ giúp khách hàng nhanh chóng nhận vốn vay phục vụ kịp thời cho công việc sản xuất kinh doanh Điều giúp ngân hàng tiết kiệm thời gian, chi phí nguồn nhân lực Phòng tài ngun mơi trường: thực đăng kí chấp nhanh, giải ngày, cán phụ trách việc đăng kí chấp vắng cần phải có người thay Tránh tình trạng khách hàng phải chờ đợi lâu lại nhiều lần Hỗ trợ ngân hàng trường hợp cần thiết xử lý nợ hạn hay truy tố trách nhiệm đơn vị lừa đảo chiếm đoạt vốn ngân hàng Khi có văn cần nhanh chóng phổ biến hướng dẫn thi hành cụ thể sớm ban hành văn bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế, phát huy hiệu điều chỉnh văn pháp luật 58 TÀI LIỆU THAM KHẢO TS Nguyễn Minh Kiều, 2006 Tiền tệ - Ngân Hàng.TP Hồ Chí Minh NXB Thống Kê, Việt Nam Nguyễn Viết Sản, 2006 Nghiệp vụ ngân hàng Bài giảng khoa Kinh Tế, Đại Học Nông Lâm TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam Nguyễn Văn Tiến, 2005 Quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng TP Hồ Chí Minh, Nhà xuất thống kê Trần Bảo Trung Đánh giá hoạt động cho vay ngắn hạn hộ sản xuất nông nghiệp Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn chi nhánh huyện Cai Lậy tỉnh Tiền Giang luận văn tốt nghiệp, tháng 12/2011, khoa Kinh Tế Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM Quyết định số 666/QĐ-HĐQT-TDHo, Hà Nội, tháng năm 2010 quy định cho vay khách hàng hệ thống NHNo & PTNT Việt Nam Báo cáo tổng kết NHNo & PTNT chi nhánh huyện Cái Bè – PGD Hậu Thành năm 2009, 2010, 2011 Sổ tay tín dụng, Tập huấn tín dụng, Hướng dẫn nghiệp vụ cho cán tín dụng NHNo & PTNT Danh sách Website tham khảo: http://www.agribank.com.vn http://www.tiengiang.gov.vn 59 PHỤ LỤC Phụ Lục số PHIẾU KHẢO SÁT KHÁCH HÀNG Kính chào q khách! Tơi tên Đinh Văn Hiếu, sinh viên khoa Kinh Tế - Trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM Hiện thực đề tài “Đánh giá hoạt động cho vay ngân hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn chi nhánh Cái Bè – phòng giao dịch Hậu Thành” Được cho phép NHNo&PTNT chi nhánh huyện Cái Bè PGD Hậu Thành, làm phiếu khảo nhằm phục vụ cho việc thực đề tài tốt nghiệp tôi, để đề tài gần với thực tế Tôi cam đoan việc khảo sát nhằm phục vụ cho việc thực đề tài tốt nghiệp mà khơng phải dùng cho mục đích khác Rất mong giúp đỡ Quý Khách Họ tên khách hàng:…………………………………….… Giới tính : Nam  Nữ Địa liên hệ:………………………………………………………………………… Câu 1: Ông (Bà) biết đến hoạt động cho vay NHNo&PTNT thông qua đâu ? a Báo chí phương tiện đại chúng b Bạn bè người thân giới thiệu c Gần nhà d Phương tiện khác Câu 2: Ông (Bà) vay vốn NHNo&PTNT lần? a lần b 2-5 lần c Trên lần Câu 3: Tác phong phục vụ nhân viên ngân hàng Theo Ông(Bà) nào? a Rất chuyên nghiệp b Chuyên nghiệp c Bình thường d Rất tệ Câu 4: Theo Ông(Bà) phục vụ/hướng dẫn nhân viên Ngân hàng nào? a Rất nhiệt tình b Nhiệt tình b Bình thường c Rất tệ Câu 5: Theo Ơng(Bà) lãi suất cho vay ngân hàng nào? a Phù hợp b Chấp nhận c Chưa phù hợp Câu 6: Mức cho vay ngân hàng có đáp ứng nhu cầu vay vốn Ơng(Bà) hay khơng? a Có b Chỉ phần Câu 7: Theo Ông(Bà) thủ tục vay vốn ngân hàng nào? a Đơn giản b Bình thường c Phức tạp Câu 8: Khi đến ngân hàng vay vốn Ơng (Bà) thường gặp khó khăn hay khơng thỏa mãn khâu nào? (nếu có đánh dấu  vào câu trả lời, chọn nhiều câu trả lời)  Làm giấy đề nghị vay vốn thủ tục công chứng  Chờ thẩm định  Chờ giải ngân Câu 9: Nếu lần sau Ơng(Bà) có nhu cầu vay vốn có tiếp tục vay NHNo&PTNT hay khơng? a Có b c Khơng Câu 10: Ơng(Bà) có đề xuất giúp cho Ngân hàng đáp ứng ngày tốt nhu cầu hay khơng? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Phụ lục số TỔNG HỢP ĐIỂM VÀ PHÂN LOẠI Trên sở xác định quy mô ngành nghề/lĩnh vực doanh nghiệp, cán tín dụng chấm điểm tài phi tài doanh nghiệp Điểm tổng hợp dùng để phân loại doanh nghiệp tổng số điểm tài yếu tố khác, có tính đến loại hình sở hữu doanh nghiệp báo cáo tài có kiểm tốn khơng Phân loại khách hàng theo bảng điểm sau: Loại Số điểm đạt đuợc AAA 92,4 – 100 AA 84,8 – 92,3 A 77,2 – 84,7 BBB 69,6 – 77,1 BB 62,0 – 69,5 B 54,4 – 61,9 CCC 46,8 – 54,3 CC 39,2 – 46,7 C 31,6 – 39,1 D
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN – CHI NHÁNH CÁI BÈ – PHÒNG GIAO DỊCH HẬU THÀNH, ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN – CHI NHÁNH CÁI BÈ – PHÒNG GIAO DỊCH HẬU THÀNH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay