THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KIÊN LONG CHI NHÁNH ĐỒNG NAI

91 21 0
  • Loading ...
1/91 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 11:48

... THỊ THANH     NỘI DUNG TÓM TẮT ĐINH THỊ THANH Tháng 06 năm 2012 “Thực Trạng Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Cho Vay Tiêu Dùng Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Kiên Long Chi Nhánh Đồng Nai” DINH. .. 5  2.1 Giới thi u tổng quan ngân hàng TMCP Kiên Long 5  2.1.1 Giới thi u chung .5  2.1.2 Quá trình hình thành phát triển ngân hàng TMCP Kiên Long 6  2.2 Giới thi u ngân hàng... khách hàng Hướng tới mục tiêu: “Hồn thi n khách hàng” Tổ chức máy hoạt động tinh gọn, động, phong cách làm việc hiệu quả, chất lượng, tăng cường trang thi t bị cần thi t phục vụ cho công tác chuyên
- Xem thêm -

Xem thêm: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KIÊN LONG CHI NHÁNH ĐỒNG NAI, THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KIÊN LONG CHI NHÁNH ĐỒNG NAI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay