KẾ TOÁN DOANH THU – CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CP ĐẠI THIÊNLỘC, TX. THỦ DẦU MỘT, TỈNH BÌNH DƯƠNG (QUÝ IV2011)

126 3 0
  • Loading ...
1/126 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 11:48

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH ĐINH THỊ NGÀ KẾ TỐN DOANH THU – CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CP ĐẠI THIÊNLỘC, TX THỦ DẦU MỘT, TỈNH BÌNH DƯƠNG (QUÝ IV/2011) LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KẾ TỐN Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 06/2012 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH  ĐINH THỊ NGÀ KẾ TỐN DOANH THU – CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CP ĐẠI THIÊNLỘC, TX THỦ DẦU MỘT, TỈNH BÌNH DƯƠNG (QUÝ IV/2011) Ngành : Kế toán LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Người hướng dẫn : LÊ VĂN HOA Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 06/2012 Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học khoa Kinh Tế, Trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “Kế Tốn Doanh Thu – Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Công Ty CP Đại Thiên Lộc , TX Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương Qúy IV/2011” Đinh Thị Ngà, sinh viên khóa 34, nghành Kế Tốn, bảo vệ thành cơng trước hội đồng vào ngày LÊ VĂN HOA Người hướng dẫn Ngày Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo tháng năm Thư ký hội đồng chấm báo cáo (Chữ kí, họ tên) Ngày tháng (Chữ kí, họ tên) năm Ngày tháng năm LỜI CẢM ƠN Trước hết xin gửi lời cảm ơn lòng biết ơn sâu sắc đến ba mẹ sinh thành, nuôi dưỡng dạy dỗ nên người Con xin gửi lời kính trọng biết ơn đến người thân bên ủng hộ suốt thời gian qua Em xin gửi lời cảm ơn đến quý thầy cô khoa Kinh tế - Trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM tận tình dạy dỗ truyền đạt cho em kiến thức quý báu để em có đủ hành trang bước vào đời Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy Lê Văn Hoa nhiệt tình hướng dẫn, giúp đỡ em trình thực tập để em hồn thành tốt luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn Ban giám đốc Công ty CP Đại Thiên Lộc anh chị phòng ban, đặc biệt anh chị phòng Kế Tốn giúp đỡ tơi suốt thời gian thực tập, tạo điều kiện cho hồn thành khóa luận tốt nghiệp Sau cùng, cảm ơn tất bạn bè bên cạnh giúp đỡ ủng hộ tơi lúc khó khăn, chia sẻ vui buồn sống Với lòng tri ân sâu sắc, tơi kính chúc q thầy cô, ban lãnh đạo công ty bạn dồi sức khỏe, hạnh phúc , thành công công việc sống Chân thành cảm ơn ! TP.HCM, ngày tháng Sinh viên Đinh Thị Ngà năm 2012 NỘI DUNG TÓM TẮT ĐINH THỊ NGÀ Tháng 06 Năm 2012 “Kế Tốn Doanh Thu – Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Công Ty CP Đại Thiên Lộc , TX Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương” DINH THỊ NGA JUNE 2011 “Turnover – Expenses And Detrmination Business Result Accounting at Dai Thien Loc Corporation” Khóa luận tìm hiểu KT DT – CP xác định kết kinh doanh năm 2011 công ty CP Đại Thiên Lộc, TX Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương có nội dung sau : - Phương pháp hạch toán doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ - Phương pháp hạch toán doanh thu bán hàng nội - KT khoản giảm trừ doanh thu - KT khoản giá vốn, CPBH, CPQLDN phát sinh thực tế cơng ty phương pháp hạch tốn - KT doanh thu HĐTC chi phí HĐTC - KT thu nhập khác chi phí khác - KT chi phí thuế TNDN - KT xác định kết kinh doanh công ty Dựa sơ lý luận, tiến hành mơ tả, phân tích kết thu từ q trình thực tập cơng ty CP Đại Thiên Lộc Đồng thời, đưa ví dụ nhằm làm bật nội dung khóa luận Đề nghị cơng tác kế tốn cơng ty MỤC LỤC Trang DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC HÌNH viii ix CHƯƠNG 1 MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Cấu trúc khóa luận CHƯƠNG TỔNG QUAN 2.1 Sơ lược công ty CP ĐẠI THIÊN LỘC 2.2 Lịch sử hình thành phát triển 2.2.1 Q trình hình thành cơng ty 2.2.2 Quá trình phát triển 2.2.3 Cơ sở hạ tầng, thiết bị 2.2.4 Lĩnh vực hoạt động 2.3 Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức máy quản lý công ty 2.3.1 Sơ đồ tổ chức máy quản lý 2.3.2 Chức năng, nhiệm vụ phòng ban 2.4 Tổ chức cơng tác kế tốn cơng ty 2.4.1 Sơ đồ tổ chức máy kế tốn cơng ty 2.4.2 Chế độ kế tốn áp dụng cơng ty 2.4.3 Hình thức sổ kế tốn áp dụng doanh nghiệp 2.4.4 Tổ chức lập báo cáo tài 10 2.5 Thuận lợi, khó khăn cơng ty 10 2.5.1 Thuận lợi 10 2.5.2 Khó khăn 10 v CHƯƠNG 11 NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 11 3.1 Cơ sở lý luận 11 3.1.1 Khái niệm ý nghĩa kết kinh doanh 11 3.1.2 Khái niệm, nguyên tắc nhiệm vụ kế toán liên quan đến việc xác định KQKD 11 3.1.3 Kế toán doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 12 3.1.4 KT khoản giảm trừ doanh thu 14 3.1.5 Kế toán giá vốn hàng bán 17 3.1.6 Kế tốn chi phí bán hang 19 3.1.7 Kế tốn chi phí quản lý doanh nghiệp 20 3.1.8 Kế toán doanh thu hoạt động tài 22 3.1.9 Kế tốn chi phí hoạt động tài 23 3.1.10 Kế tốn thu nhập khác 24 3.1.11 Kế tốn chi phí khác 25 3.1.12 Kế tốn chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 26 3.1.13 Kế toán xác định kết kinh doanh 28 3.2 Phương pháp nghiên cứu 30 CHƯƠNG 31 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 31 4.1 Kế toán doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 31 4.1.1 Chứng từ sử dụng 31 4.1.2 Tài khoản sử dụng 31 4.1.3 Luân chuyển chứng từ 31 4.1.4 Phương pháp hạch toán 32 4.2 Kế toán doanh thu bán hàng nội 36 4.2.1 Tài khoản sử dụng 36 4.2.2 Phương pháp hạch toán 36 4.3 Kế toán khoản giảm trừ doanh thu 39 4.3.1 Kế toán hàng bán bị trả lại 39 vi 4.3.2 Kế toán giảm giá hàng bán 41 4.4 Kế toán giá vốn hàng bán 42 4.4.1 Tài khoản sử dụng 42 4.4.2 Chứng từ sử dụng 42 4.4.3 Phương pháp hạch toán 42 4.5 Kế toán chi phí bán hang 45 4.5.1 Chứng từ sổ kế toán sử dụng 45 4.5.2 Tài khoản sử dụng 45 4.5.3 Phương pháp hạch toán 45 4.6 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 49 4.6.1 Chứng từ sổ kế toán sử dụng 49 4.6.2 tài khoản sử dụng 49 4.6.3 phương pháp hạch toán 49 4.7 Kế tốn doanh thu hoạt động tài 55 4.7.1 Chứng từ sổ kế toán sử dụng 55 4.7.2 Tài khoản sử dụng 55 4.7.3 Phương pháp hạch toán 55 4.8 Chi phí hoạt động tài 57 4.8.1 Chứng từ sổ kế toán sử dụng 57 4.8.2 Tài khoản sử dụng 57 4.8.3 Phương pháp hạch toán 57 4.9 Kế toán thu nhập khác 60 4.9.1 Chứng từ sổ KT sử dụng 60 4.9.2 Tài khoản sử dụng 60 4.9.3 Phương pháp hạch toán 60 4.10 Kế tốn chi phí khác 61 4.10.1 Chứng từ sổ kế toán sử dụng 61 4.10.2 Tài khoản sử dụng 61 4.11 Kế tốn chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 63 4.11.1 Chứng từ sổ kế toán sử dụng 63 4.11.2 Tài khoản sử dụng 63 vii 4.11.3 Phương pháp hạch toán 63 4.12 Kế toán xác định kết kinh doanh 65 4.12.1 Chứng từ sử dụng 65 4.12.2 Tài khoản sử dụng 65 4.12.3 Phương pháp hạch toán 65 CHƯƠNG 68 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 68 5.1 Kết luận 68 5.2 Kiến nghị 69 viii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BCTC Báo cáo tài BĐS Bất động sản BHTN Bảo hiểm thất nghiệp BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế CCDC Cơng cụ dụng cụ CP Chi phí DN Doanh nghiệp DT Doanh thu GBC Giấy báo có GTGT Giá trị gia tăng KT Kế toán NH Ngân hàng NSNN Ngân sách nhà nước NVL Nguyên vật liệu TGNN Tiền gửi ngân hàng TK Tài khoản TM Tiền mặt TNDN Thu nhập doanh nghiệp TNHH Trách nhiệm hữu hạn TSCĐ Tài sản cố định XNK Xuất nhập ix KT ghi: Nợ TK 811 2.500.000 Có TK 1111 2.500.000 Cuối tháng 10, kết chuyển: Nợ TK 911 1.012.135.146 Có TK 811 1.012.135.146 Hình 4.10 Sơ Đồ Hạch Tốn Tài Khoản 811 “Chi Phí Khác” 211,111,112 …………… (1) 2.500.000 …………… 811 911 1.012.135.146 k/c tháng 10 900.135.258 k/c tháng 11 1.271.910.988 k/c tháng 12 3.184.181.392 3.184.181.392 Nhận xét : Cơng ty hạch tốn theo chế độ kế tốn khoản chi phí khác phát sinh doanh nghiệp 62 4.11 Kế tốn chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp Chi phí thuế TNDN hành xác định sở thu nhập chịu thuế thuế suất thuế TNDN hành Thuế suất thuế TNDN 25% 4.11.1 Chứng từ sổ kế toán sử dụng + Tờ khai thuế TNDN tạm nộp theo quý + Tờ khai tự toán thuế TNDN + Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước + Sổ cái, sổ chi tiết TK 821 4.11.2 Tài khoản sử dụng KT sử dụng TK 821 “chi phí thuế TNDN” 4.11.3 Phương pháp hạch toán (1) Hàng quý, xác định số thuế TNDN tạm nộp theo quy định luật thuế TNDN, KT phản ánh số thuế TNDN tạm nộp vào chi phí thuế TNDN hành: Nợ TK 821 Có TK 3334 Khi tạm nộp thuế TNDN vào NSNN, KT ghi Nợ TK 3334 Có TK 1111,1121 (2) Cuối năm tài chính, vào số thuế TNDN thực tế phải nộp theo tờ khai tự toán thuế TNDN, KT ghi: + Nếu số thuế TNDN thực tế phải nộp năm lớn số thuế TNDN tạm nộp, KT phản ánh bổ sung số thuế TNDN phải nộp: Nợ TK 821 Có TK 3334 Khi nộp bổ sung số thuế phải nộp : Nợ TK 3334 Có TK 1111,1121 + Nếu số thuế TNDN thực tế phải nộp năm nhỏ số thuế TNDN tạm nộp, KT ghi giảm chi phí thuế TNDN hành : 63 Nợ TK 3334 Có TK 821 (3) Cuối kỳ kế tốn, kết chuyển chi phí thuế thu nhập hành, ghi: + Nếu TK 8211 có số phát sinh Nợ lớn số phát sinh Có ,KT ghi : Nợ TK 911 Có TK 8211 + Nếu TK 8211 có số phát sinh Nợ nhỏ số phát sinh Có ,KT ghi : Nợ TK 8211 Có TK 911 Một số nghiệp vụ thực tế phát sinh : Căn vào tờ khai thuế TNDN tạm tính quý IV năm 2011, lợi nhuận trước thuế CT CP Đại Thiên Lộc âm 911.610.680 đ nên công ty đóng thuế TNDN, KT khơng hạch tốn hết 64 4.12 Kế toán xác định kết kinh doanh 4.12.1 Chứng từ sử dụng Sổ TK : 511,515,632,635,641,642,711,811,821 để kết chuyển vào TK 911 “xác định kết kinh doanh” xác định lãi, lỗ 4.12.2 Tài khoản sử dụng KT sử dụng TK 911 “xác định kết kinh doanh” 4.12.3 Phương pháp hạch toán Cuối tháng, KT thực khóa sổ, máy tính tự động kết chuyển khoản chi phí doanh thu vào TK 911 để xác định kết kinh doanh kỳ Sau đó, máy tính tự động xử lý số chênh lệch kết chuyển số chênh lệch vào TK 421 “lợi nhuận chưa phân phối” + Nếu số phát sinh nợ TK 911 nhỏ số phát sinh có TK 911 (cơng ty có lãi): Nợ TK 911 Có TK 421 + Nếu số phát sinh nợ TK 911 lớn số phát sinh có TK 911 (cơng ty bị lỗ): Nợ TK 421 Có TK 911 Thực tế phát sinh công ty: Số liệu tổng hợp k/c qua tháng sau: Nợ TK 5111 160.643.283.204 Nợ TK 5112 156.123.427.329 Nợ TK 5113 12.354.214 Nợ TK 5115 998.995.627 Nợ TK 5118 67.562.434.902 Có TK 911 385.340.495.276 Nợ TK 5121 6.701.954.504 Nợ TK 5122 6.507.428.369 Có TK 911 Nợ TK 911 13.209.373.873 358.817.262.607 Có TK 6321 160.423.285.204 Có TK 6322 157.276.967.075 65 Có TK 6323 600.105.307 Có TK 6324 40.516.905.021 Nợ TK 911 3.928.588.423 Có TK 6411 800.123.444 Có TK 6412 375.515.766 Có TK 6413 5.200.000 Có TK 6414 28.599.866 Có TK 6416 1.282.660.097 Có TK 6417 696.349.143 Có TK 6418 1.529.800.407 Nợ TK 911 5.568.668.092 Có TK 6421 1.761.578.398 Có TK 6422 5.540.877 Có TK 6423 21.565.906 Có TK 6424 210.849.024 Có TK 6425 16.166.500 Có TK 6427 1.635.264.040 Có TK 6428 1.917.703.349 Nợ TK 515 123.372.412 Có TK 911 Nợ TK 911 123.372.412 29.500.528 Có TK 6351 23.012.563.245 Có TK 6352 1.511.733.371 Có TK 6353 4.976.232.128 Nợ TK 711 Có TK 911 Nợ TK 911 Có TK 811 1.414.377.017 1.414.377.017 3.184.181.392 3.184.181.392 Kế tốn kết chuyển lỗ quý IV năm 2011: Nợ TK 421 Có TK 911 911.610.680 911.610.680 66 Hình 4.11 Sơ Đồ Tổng Hợp Qua Các Tháng Của TK 911 “Xác Định Kết Quả Kinh Doanh” 632 911 358.817.262.607 511 385.340.495.276 635 512 29.500.528.744 13.209.373.873 641 515 3.928.588.423 123.372.412 642 711 5.568.668.092 1.414.377.017 811 421 3.184.181.392 400.999.229.258 911.610.680 400.999.229.258 Nhận xét: Công ty kết chuyển TK chi tiết TK vào TK 911 không với quy định Công ty nên tổng hợp lại TK sau kết chuyển vào TK 911 cho với quy định 67 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Sau thời gian thực tập tìm hiểu công ty CP Đại Thiên Lộc giúp em tiếp cận thực tế hoàn thiện kiến thức chun mơn học, qua học hỏi nhiều kinh nghiệm thực tế công việc kế tốn Qua q trình tìm hiểu cơng ty CP Đại Thiên Lộc em đưa số nhận định chủ quan sau: - Về tổ chức máy kế tốn : nhìn chung, việc tổ chức cơng tác kế tốn cơng ty tương đối tốt hiệu Với mơ hình kế tốn tập trung, người phụ trách cơng việc cụ thể, việc tính tốn, hạch tốn vào bảng, sổ cái,… tiến hành xác, thận trọng kịp thời, đảm bảo tránh sai sót hạch tốn đảm bảo u cầu kiểm tra giám sát ban lãnh đạo công ty - Về hình thức kế tốn : + Cơng ty áp dụng hình thức nhật kí chung kết hợp với sử dụng phần mềm Asia Soft để theo dõi nghiệp vụ kinh tế phát sinh Cùng với hệ thống mạng máy tính giúp phòng ban trao đổi thơng tin, hỗ trợ lẫn giúp kế tốn ln theo dõi, cập nhật thay đổi sách tài để điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện cơng tác kế tốn cơng ty + Cơng tác bảo mật thông tin trọng, nhân viên phòng có tài khoản quản lý riêng với mật mã chịu trách nhiệm trực tiếp liệu mà xử lý - Tuy nhiên, em nhận thấy cơng tác kế tốn cơng ty có vài vấn đề cần thảo luận để có biện pháp hồn thiện tốt Em xin đề xuất số ý kiến nhằm hoàn thiện cơng tác kế tốn cơng ty : + Cần thực tốt công tác quản lý lưu trữ hồ sơ chứng từ Các hồ sơ chứng từ loại phải lưu trữ file hồ sơ, theo thứ tự, trình tự thời gian Hồ sơ chứng từ cơng ty nhiều, nên có kho riêng để lưu trữ hồ sơ, chứng từ người quản lý hồ sơ chứng từ để tránh việc bị chứng từ + Tính tốn xác, chi tiết kết kinh doanh mặt hàng để cung cấp cho ban lãnh đạo nhằm đưa chiến lược kinh doanh hiệu + Theo dõi chặt chẽ tình hình biến động giá cả, số lương hàng hóa, vật tư , giá vốn, doanh thu mặt hàng cụ thể + Thực tốt cơng tác kế tốn cơng ty 5.2 Kiến nghị Trong năm 2011, cơng ty khơng thực sách chiết khấu thương mại Để tăng khả cạnh tranh thị trường mở rộng thị trường tiêu thụ, cơng ty nên thực sách giảm giá bán đồng thời thực hiên sách chiết khấu thương mại Về công tác bán hàng : công ty phải kiểm tra xác nhận kỹ đơn đặt hàng , tình trạng công ty đối tác để đảm bảo việc thu hồi nợ Bên cạnh cơng ty nên thực khoản chiết khấu toán để thu hồi nợ nhanh Công ty nên đẩy mạnh việc quảng cáo phương tiện thông tin đại chúng báo, đài, truyền hình, internet… để tăng tiêu thu sản phẩm Cần có biện pháp hữu hiêu để tăng doanh thu giảm chi phí nhằm tối đa hóa lợi nhuận Ban lãnh đạo công ty nên quan tâm tới sống công nhân viên, người lao động nhiều nữa, nâng cao sách đãi ngộ lao động, tích cực tổ chức thi đua, khen thưởng cá nhân, phận có thành tích tốt nhằm khuyến khích tinh thần làm việc , phát huy tối đa lực nhân viên Công ty nên đề số nghuyên tắc làm việc thống cho phòng ban để đẩy nhanh tiến độ làm việc cơng ty Qua tìm hiểu thưc tế, em đưa số ý kiến đề xuất với mong muốn hồn thiện cơng tác kế tốn cơng ty Song với thời gian khơng nhiều kiến thức hạn chế nên đề tài nhiều thiếu sót định Kính mong nhận đóng góp ý kiến thầy cô, chú, anh , chị công ty để đề tài em hồn thiện có tính ứng dụng cao thực tiễn 69 ... Kinh Doanh Công Ty CP Đại Thi n Lộc , TX Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương” DINH THỊ NGA JUNE 2011 “Turnover – Expenses And Detrmination Business Result Accounting at Dai Thien Loc Corporation” Khóa... doanh công ty CP đại thi n lộc Chương 5: Kết luận kiến nghị Đưa số nhận định sở đưa số kiến nghị nhằm hồn thi n cơng tác kế tốn công ty CHƯƠNG TỔNG QUAN 2.1 Sơ lược công ty CP ĐẠI THI N LỘC - Tên... ĐẠI THI N LỘC - Tên tiếng anh: DAI THIEN LOC CORPORATION - Địa chỉ: Lô A, Đường 22, Khu CN Sóng Thần II, H.Dĩ An, T.Bình Dương - Điện thoại: 0650.732981 – 732982 - Fax: 0650.732980 - Email: daithienloc@hcm.vnn.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: KẾ TOÁN DOANH THU – CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CP ĐẠI THIÊNLỘC, TX. THỦ DẦU MỘT, TỈNH BÌNH DƯƠNG (QUÝ IV2011), KẾ TOÁN DOANH THU – CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CP ĐẠI THIÊNLỘC, TX. THỦ DẦU MỘT, TỈNH BÌNH DƯƠNG (QUÝ IV2011)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay