KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẤM LỢP TẠI NAVI 1 THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

117 22 0
  • Loading ...
1/117 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 11:48

... Đinh Thị Mỹ Dung NỘI DUNG TÓM TẮT ĐINH THỊ MỸ DUNG Tháng 06 năm 2012 “Kế Tốn Tập Hợp Chi Phí Và Tính Giá Thành Sản Phẩm Tấm Lợp Tại Navi Thuộc Công Ty Cổ Phần Nam Việt” ĐINH THI MY DUNG June 2012... Ngành nghề hoạt động: chế tạo máy thi t bị sản xuất lợp công nghệ xeo, hệ thống hút bụi Optiflow, máy móc chế biến gỗ, nhập kinh doanh thi t bị chế biến gỗ, thi cơng lắp đặt hệ thống khí nén,... nhược điểm, sở đề xuất phương án khắc phục góp phần làm hồn thi n cơng tác kế tốn Cơng ty cho phù hợp với quy định CHƯƠNG TỔNG QUAN 2.1 Giới thi u chung công ty - Tên cơng ty : CƠNG TY CỔ PHẦN NAM
- Xem thêm -

Xem thêm: KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẤM LỢP TẠI NAVI 1 THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT, KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẤM LỢP TẠI NAVI 1 THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay