PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH SAN FANG VIỆT NAM

81 5 0
  • Loading ...
1/81 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 11:48

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH ********** ĐINH THỊ LAN PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH SAN FANG VIỆT NAM LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH THƯƠNG MẠI Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 06/2012 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH ********** ĐINH THỊ LAN PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH SAN FANG VIỆT NAM Ngành: Quản Trị Kinh Doanh Thương Mại LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Người hướng dẫn: TRẦN ĐÌNH LÝ Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 06/2012 Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “Phân Tích Thực Trạng Quản Trị Nguồn Nhân Lực Tại Công Ty TNHH San Fang Việt Nam” Đinh Thị Lan, sinh viên khóa K34, ngành Quản Trị Kinh Doanh Thương Mại, bảo vệ thành công trước hội đồng vào ngày _ Trần Đình Lý Giáo viên hướng dẫn Ngày tháng Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo Ngày tháng năm 2012 năm 2012 Thư ký hội đồng chấm báo cáo Ngày tháng năm 2012 LỜI CẢM TẠ Con xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Ba Mẹ - Người nuôi nấng dưỡng dục nên người, bên cạnh ủng hộ suốt năm tháng dài nơi cổng trường đại học Xin chân thành cảm ơn Ban Giám Hiệu toàn thể quý thầy cô, đặc biệt quý thầy cô Khoa Kinh Tế trường đại học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh, người truyền đạt cho em nhiều kiến thức quý báu suốt thời gian học trường Đặc biệt xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy Trần Đình Lý - người tận tình giảng dạy, bảo hướng dẫn suốt q trình học tập hồn thành luận văn tốt nghiệp Tôi xin cám ơn anh chị phòng ban Cơng ty TNHH San Fang tận tình giúp đỡ, hướng dẫn tạo điều kiện thuận lợi cho tiếp cận hoạt động thực tế cơng ty Tơi xin kính chúc cơng ty gặt hái nhiều thành công sản xuất kinh doanh ngày mở rộng hoạt động sản xuất Xin chân thành cảm ơn tất cả, cảm ơn gia đình, người thân, bạn bè hết lòng tơi suốt thời gian tơi học tập hoàn thành luận văn tốt nghiệp Cuối cùng, tơi xin chúc tồn thể q thầy Khoa Kinh Tế dồi sức khỏe gặt hái nhiều thành công nghiệp giáo dục hoạt động nghiên cứu Xin chân thành cảm ơn! TP Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 06 năm 2012 Sinh viên ĐINH THỊ LAN NỘI DUNG TÓM TẮT ĐINH THỊ LAN Tháng năm 2012 “Phân Tích Thực Trạng Quản Trị Nguồn Nhân Lực Công Ty TNHH San Fang Việt Nam” DINH THI LAN June 2012 “Analysis Human Resource Management at San Fang Viet Nam Limited Company” Đề tài áp dụng phương pháp vấn với bảng câu hỏi soạn sẵn, chọn mẫu ngẫu nhiên phân tầng dùng phương pháp thống kê mô tả để phân tích thực trạng quản trị nguồn nhân lực Cơng ty TNHH San Fang Việt Nam qua năm 2010-2011 Nội dung phân tích gồm hoạt động thu hút nguồn nhân lực, hoạt động đào tạo phát triển, hoạt động trì nguồn nhân lực phân tích kết quản trị nguồn nhân lực thông qua tiêu suất lao động Kết nghiên cứu cho thấy, tình hình phân tích cơng việc tốt việc mơ tả cơng việc nhiều hạn chế, chưa cụ thể rõ ràng Điều dễ gây nên lãng phí việc tuyển dụng đầu vào Cơng ty chưa thật có hiệu việc thu hút ứng viên bên ngoài, mặc khác chưa tận dụng hết nguồn tuyển dụng, từ bỏ lỡ nhiều hội việc tìm kiếm lực lượng lao động có trình độ, tay nghề Việc bố trí nhân cơng ty tương đối hợp lý, đa số người lao động hài lòng vị trí mà họ đảm nhận Cơng tác đào tạo phát triển công ty trọng nhiều năm qua, nhiên số người tham gia đào tạo hạn chế…Qua xin đề xuất số giải pháp góp phần hồn thiện cơng tác quản trị nguồn nhân lực Công ty ngày tốt MỤC LỤC Trang DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii  DANH SÁCH CÁC BẢNG ix  DANH SÁCH CÁC HÌNH x DANH MỤC PHỤ LỤC xi CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1  1.1 Đặt vấn đề 1  1.2 Mục đích nghiên cứu 2  1.2.1 Mục tiêu chung 2  1.2.2 Mục tiêu cụ thể 3  1.3 Phạm vi nghiên cứu 3  1.4 Cấu trúc luận văn 3  CHƯƠNG TỔNG QUAN 4  2.1 Giới thiệu khái quát Công ty TNHH SAN FANG VIỆT NAM 4  2.1.1 Lịch sử hình thành 4  2.1.2 Quá trình hình thành phát triển 5  2.2 Chức năng, nhiệm vụ, loại hình lĩnh vực kinh doanh công ty TNHH SANFANG VIỆT NAM 5  2.2.1 Chức công ty 5  2.2.2 Nhiệm vụ cơng ty 6  2.2.3 Loại hình kinh doanh 6  2.2.4 Lĩnh vực kinh doanh công ty 6  2.3 Sơ đồ tổ chức công ty 6  2.4 Thị trường da giày Việt Nam 8  2.5 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh công ty 10  2.6 Vị Thế Cạnh Tranh Của Công Ty San Fang Trên Thương Trường 12  CHƯƠNG NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Cơ sở lý luận 13  13  3.1.1 Khái niệm mục tiêu quản trị nguồn nhân lực v 13  3.1.2 Vai trò ý nghĩa quản trị nguồn nhân lực hoạt động kinh doanh 14  3.1.3 Quá trình phát triển quản trị nguồn nhân lực 15  3.1.4 Phát triển nguồn nhân lực dựa chiến lược kinh tế 17  3.1.5 Các chức quản trị nguồn nhân lực 20  3.2 Phương pháp nghiên cứu 26  3.2.1 Phương pháp chọn mẫu 26  3.2.2 Phương pháp thu thập số liệu 27  3.2.3 Phương pháp phân tích 27  CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 4.1 Đánh giá chung nguồn lao động 28  28  4.1.1 Đặc điểm nguồn nhân lực công ty 28  4.1.2 Kết cấu lao động cơng ty 29  4.2 Qui trình xây dựng bảng mô mô tả công việc mà công ty áp dụng 32  4.3 Thực trạng hoạt động tuyển dụng đào tạo nguồn nhân lực công ty 34  4.3.1 Hoạt động tuyển dụng công ty áp dụng 34  4.3.2 Qui trình đào tạo cơng ty áp dụng 39  4.3.3 Đánh giá công tác tuyển dụng đào tạo nguồn nhân lực công ty 42  4.4 Môi trường ảnh hưởng đến quản trị nguồn nhân lực 47  4.4.1 Ảnh hưởng môi trường bên 47  4.4.2 Ảnh hưởng mơi trường bên ngồi 48  4.5 Các sách trì nguồn nhân lực áp dụng công ty 51  4.5.1 Trả lương, thưởng 51  4.5.2 An toàn lao động, phúc lợi xã hội 54 4.5.3 Một số biện pháp khuyến khích lao động khác mà cơng ty thực 61  4.6 Phân tích kết quản trị nguồn nhân lực công ty 57  4.6.1 Năng suất lao động 57  4.6.2 Mối quan hệ thu nhập bình quân suất lao động bình quân 58  4.7 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực công ty San Fang 59  4.7.1 Về công tác tuyển dụng 59  vi 4.7.2 Về cơng tác đào tạo 59  4.7.3 Kích thích tinh thần 60  4.7.4 Về vấn đề lương, thưởng 61  4.7.5.Phúc lợi xã hội 61  CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 63  5.1 Kết luận 63  5.2 Kiến nghị 64  5.2.1 Đối với công ty 64  5.2.2 Kiến nghị với Nhà nước 65  TÀI LIỆU THAM KHẢO 66  PHỤ LỤC   vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CBCNV Cán công nhân viên TNHH Trách nhiệm hữu hạn HC -NS Hành nhân HRDPC Cơ quan lập kế hoạch phát triển nguồn nhân lực quốc gia (Human Resource Development Planning Center) SXKD Sản xuất kinh doanh P.HC - TC Phòng hành tổ chức ĐVT Đơn vị tính TCSX Tính chất sản xuất LĐPT Lao động phổ thông WTO Tổ chức thương mại giới (World Trade Organization) GĐ Giám đốc DN Doanh nghiệp QTNNL Quản trị nguồn nhân lực HĐLĐ Hợp đồng lao động BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế NV Nhân viên TTTH Thông tin tổng hợp TP.HCM Thành phố Hồ Chí Minh viii DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 2.1 Tình Hình Hoạt Động Sản Xuất Kinh Doanh Qua Các Năm 10  Bảng 2.2 Bảng Các Sản Phẩm Chủ Yếu Công Ty qua Năm 2010-2011 11  Bảng 2.3 Bảng Thị Trường Tiêu Thụ Sản Phẩm Qua Hai Năm 2010-2011 12  Bảng 2.4 Tỷ Trọng Kim Ngạch Xuất Khẩu Giày Của Công Ty TNHH San Fang Trên Tổng Kim Ngạch Xuất Khẩu Giày Của Cả Nước 12  Bảng 3.1 Phương Pháp Chọn Mẫu Điều Tra 26  Bảng 4.1 Cơ Cấu Lao Động Theo Giới Tính 29  Bảng 4.2 Kết Cấu Lao Động Theo Thâm Niên Công Tác 29  Bảng 4.3 So Sánh Trình Độ CBCVN Cơng ty 30  Bảng 4.4 Cơ Cấu Lao Động Theo Độ Tuổi 31  Bảng 4.5 Số Lượng Lao Động Tuyển Mới Năm 2010-2011 37  Bảng 4.6 Chi Phí Đào Tạo Lao Động Qua Năm 42  Bảng 4.7 Đánh Giá Của Nhân Viên Về Công Tác Đào Tạo 45  Bảng 4.8 Đánh Giá Về Khả Năng Thăng Tiến Của Nhân Viên Công Ty 46  Bảng 4.9 Kết Quả Đánh Giá Của Công Nhân Viên Trả Lương, Thưởng 53  Bảng 4.10 Đánh Giá Của Nhân Viên Phúc Lợi Xã Hội 55  Bảng 4.11 Các Chỉ Tiêu Thu Nhập Bình Quân Và Năng Suất Bình Qn 58  ix Trợ cấp hưu trí: Về tuổi đời: Nam đủ 60 tuổi, Nữ 55 tuổi Lương hưu hàng tháng tính theo số năm đóng bảo hiểm tính bình qn tiền lương tháng làm đóng BHXH, mức lương hưu tối đa hàng tháng 75% mức bình quân lương tháng làm đóng BHXH, mức lương hưu thấp mức tiền lương tối thiểu Ngoài lương hưu hàng tháng, NLĐ có thời gian đóng BHXH 30 năm nghĩ hưu trợ cấp lần, từ năm 31 trở lên năm đóng bảo hiểm nhận tháng mức tiền lương tháng làm đóng BHXH tối đa khơng q tháng -Ăn trưa nhà máy đài thọ -Chăm sóc sức khỏe, trợ cấp sức khỏe ốm đau, nghỉ thai sản -Ngồi cơng ty quan tâm đến sức khỏe CNV qua việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ hàng năm để có biện pháp chăm sóc sức khỏe kịp thời cho NV Cơng ty tổ chức phòng y tế riêng thường xuyên theo dõi, khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho NV Bảng 4.10 Đánh Giá Của Nhân Viên Phúc Lợi Xã Hội STT Nhận xét Số người Tỉ lệ % Tích lũy (%) Rất tốt 10,77 10,77 Tốt 26 40 50,77 Trung bình 32 49,23 Khơng tốt Rất tệ Tổng 65 100 100 Nguồn tin: Phòng nhân Qua tìm hiểu đánh giá NV sách trợ cấp phúc lợi đa số cho trung bình 49,23% chiếm tỉ lệ cao nhất, tốt 10,77% 40% cho tốt Chính thế, Nhà máy cần quan tâm đến chế độ phúc lợi, cần có biện pháp để mang lại thỏa mãn cao cho người lao động thúc đẩy CB-CNV làm việc tạo hăng say lao động, gắn bó lâu dài với N/m 55 4.5.3 Một số biện pháp khuyến khích lao động khác mà cơng ty thực Cơng ty ln tìm hội nhân viên phát huy hết khả làm việc cách cử họ làm việc mang tính chất quan trọng giao hẳn trách nhiệm cho họ, để họ cảm thấy cơng ty tin tưởng a) Thưởng theo thâm niên Nếu CN-CNV làm việc năm cộng 40.000 đồng Nếu CB-CNV làm việc năm trở lên năm cộng thêm 20.000 đồng vào năm thứ b) Thưởng chuyên cần tháng Nếu CB-CNV làm việc cơng ty năm cộng 20.000 đồng tháng không nghỉ ngày c) Giới thiệu công nhân Nếu CB-CNV làm công ty giới thiệu công nhân vào làm cơng ty cơng ty thưởng sau: - Công nhân vào làm tháng CB-CNV cơng ty thưởng 50.000đ - Cơng nhân vào làm tháng CB-CNV công ty thưởng 100.000đ d) Thưởng thường xuyên Lễ 30-4; 1-5; 2-9 Tết dương lịch Tết âm lịch Thưởng hoàn thành kế hoạch, tháng, năm theo kết kinh doanh e) Thưởng đột xuất Nếu công nhân khắc phục khó khăn hồn thành tốt nhiệm vụ giao Sáng kiến cải tiến công tác quản lý, chuyên mơn nghiệp vụ hợp lý hóa kinh doanh, đáp ứng yêu cầu phát triển công ty f) Chế độ nâng lương Hàng năm vào nhu cầu công việc, tình hình sản xuất, kinh doanh, sau tham khảo ý kiến Ban chấp hành cơng đồn sở, cơng ty lập kế hoạch tổ chức nâng lương người lao động 56 Người lao động có đủ điều kiện sau người sử dụng lao động xét nâng lương hàng năm: - Có thời gian làm việc cơng ty năm - Thường xun hồn thành cơng việc giao số lượng chất lượng theo hợp đồng ký kết - Không vi phạm thời gian thi hành kỷ luật lao động theo quy định Bộ luật lao động nội quy lao động công ty Chế độ nâng lương thể hợp đồng lao động thỏa ước lao động tập thể Tuy nhiên công ty nâng lương sớm kế hoạch trường hợp lao động tài năng, đóng góp nhiều vào hiệu sản xuất, kinh doanh cơng ty g) Về y tế an tồn lao động Công ty tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán công nhân viên theo tiêu chuẩn quy định Ngồi ra, cơng nhân trang bị phương tiên bảo hộ lao động Các thiết bị máy móc thường kiểm tra thường xuyên nâng cấp để bảo đảm an toàn cho người lao động 4.6 Phân tích kết quản trị nguồn nhân lực công ty 4.6.1 Năng suất lao động Năng suất lao động: biểu khối lượng sản phẩm công nhân làm đơn vị thời gian Trong ý nghĩa rộng hơn, chi phí tổng hợp lao động xã hội, tức bao gồm lao động vật hóa lao động sống đơn vị sản phẩm Ở rõ ràng suất lao động cao chi phí lao động xã hội đơn vị thấp Có thể hiểu suất lao động cách khác: lực người lao động tạo cải vật chất có ích đơn vị thời gian định thời gian hao phí để tạo đơn vị cải vật chất Phần lớn doanh nghiệp, đơn vị sản xuất dạng sản phẩm khác ,sản xuất theo danh mục sản phẩm với chủng loại mặt hàng đa dạng thực tế, có doanh nghiệp khơng sử dụng số lượng sản phẩm tính vật mà sử dụng tiêu suất lao động biểu giá trị 57 4.6.2 Mối quan hệ thu nhập bình quân suất lao động bình quân Mối quan hệ thu nhập bình quân suất bình quân thể mối quan hệ tích lũy tiêu dùng cơng ty Việc tăng tiền lương hợp lý dựa sở suất có ý nghĩa lớn để hạ giá thành sản phẩm tăng hiệu sản xuất Để giải thích việc tăng thu nhập bình qn có phải suất lao động tăng hay lý khác ta vào xem xét mối quan hệ thu nhập bình quân suất bình quân Bảng 4.11 Các Chỉ Tiêu Thu Nhập Bình Quân Và Năng Suất Bình Quân So sánh 11/10 Chỉ tiêu ĐVT Năm 2010 Năm 2011 △ % Tổng DT 1000đ 82.316.763 84.680.875 2.364.112 2,87 Tổng QL năm 1000đ 15.658.792 18.478.392 2.819.600 18,01 LĐBQ DS Người 767 782 15 1,96 TLBQ/người/năm 1000đ 20.415,63 23.629,66 3.214,03 15,74 NSBQ/người/năm 1000đ 107.323,03 108.287,56 964,53 0.90 Nguồn tin: Phòng Kế Tốn Theo bảng 4.11 ta nhận thấy số lao động bình quân danh sách năm 2011 tăng 1,96% so với năm 2010 kéo theo doanh thu năm 2011 tăng lên 2,87% tương đương với 2.364.112 ngàn đồng Do đó, tổng quỹ lương công ty năm 2011 tăng lên 18,01% tương đương với 2.819.600 ngàn đồng điều dẫn đến tiền lương bình qn/ người/ năm cơng ty năm 2011 tăng 3.214,03 ngàn đồng tương đương với 15,74% Tốc độ tăng tiền lương cao nhiều so với tốc độ tăng doanh thu chứng tỏ việc sử dụng chi phí tiền lương năm 2011 chưa hợp lý Năng suất bình quân người năm 2011 108.287,56 ngàn đồng tăng 964,53 ngàn đồng với tỷ lệ tăng 0,90% tỉ lệ tăng khiêm tốn mà công ty cần phải điều chỉnh lại Do Cơng ty cần phải tìm biện pháp nhằm nâng cao suất bình qn nhằm tăng doanh thu cơng ty 58 4.7 Một số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản trị nguồn nhân lực công ty San Fang 4.7.1 Về cơng tác tuyển dụng Với tình hình tuyển dụng nhân viên nay, công ty chưa thực cách hệ thống Khi công tác tuyển dụng mặt hạn chế cần khắc phục, là: mô tả công việc liệt kê đầy đủ, chung chung chức năng, trách nhiệm quyền hạn chức danh Điều làm giới hạn khả tốt mà ứng viên đáp ứng so với yêu cầu mô tả công việc đề Do vậy, để cơng tác tuyển dụng có hiệu quả, cơng ty nên xây dựng bảng mô tả công việc bảng tiêu chuẩn công việc cách thật rõ ràng Việc thu hút nguồn nhân lực thơng qua internet báo chí có kết ấn tượng, Cơng ty cần phải quan tâm đến nguồn tuyển dụng khác để tạo nguồn ứng viên dồi số lượng chất lượng Hiện cơng ty có 02 nguồn tuyển dụng: Nguồn nội nguồn tuyển từ bên ngồi Tuy nhiên tìm kiếm nhân tài từ nội doanh nghiệp cho phép hạn chế việc tuyển nhầm khơng gây xáo trộn văn hố doanh nghiệp, làm nhân viên gắn bó với doanh nghiệp Tuy nhiên, việc đòi hỏi thời gian dài phải biết phát bồi dưỡng, đào tạo, đánh giá, sử dụng Chính sách tuyển dụng từ bên dĩ nhiên với tượng người tài "nhảy việc", kèm theo việc bí mật, tuyển dụng cần phải kiểm tra lòng trung thành họ phải cam kết phải làm việc công ty thời gian Chính lý trên, cơng ty nên kết hợp hài hồ việc tìm kiếm nhân tài từ bên ngồi lẫn bên 4.7.2 Về cơng tác đào tạo Với tình hình đào tạo nguồn nhân lực công ty bước cải thiện khả chuyên môn lực nhân viên lĩnh vực Tuy nhiên, công tác đào tạo gặp nhiều khó khăn nguồn kinh phí cho cơng tác chưa nhiều Do đó, phải dành riêng nguồn kinh phí để thiết lập quỹ đào tạo, phát triển công ty cho phòng ban, đơn vị Cơng ty nên chủ động xây dựng kế hoạch đào tạo dài hạn trước để có điều kiện thuận lợi tiến hành Hiện nay, việc đào tạo dài hạn chưa phổ 59 biến, cơng ty nên đề sách khuyến khích nhân viên học thêm kiến thức chuyên ngành theo cơng việc Ln theo sát thành tích học tập, đào tạo nhân viên để phát cán có lực trọng đầu tư vào cá nhân Đồng thời công ty nên mạnh dạn gắn chặt việc nâng lương, thưởng với kết học tập cá nhân để khuyến khích nhân viên cơng ty khơng ngừng nâng cao trình độ nghiệp vụ Ngồi việc cử nhân viên tham dự khóa đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cơng ty tăng cường cử người tham dự buổi hội thảo, hội nghị chuyên đề…Vì hội nghị này, người tham dự cung cấp thông tin thiết thực nhất, đồng thời qua cơng ty đề chiến lược, định hướng hoạt động tương lai Mục tiêu đào tạo công ty đáp ứng nhu cầu trước mắt, chưa có chiến lược đào tạo lâu dài, đội ngũ kế cận Để phát triển bền vững lâu dài, cần có chiến lược đào tạo nguồn nhân lực lâu dài để thích ứng với tình hình Tạo hội cho người tài gắn bó lâu dài với Cơng ty với nhà máy 4.7.3 Kích thích tinh thần Tổ chức phong trào vui chơi cho NV nhằm mục đích giải tỏa căng thẳng công việc, gắn kết NV với cơng ty sợi dây vơ hình lại với Một số biện pháp xem hữu hiệu nhằm kích thích động viên tinh thần nhân viên công ty: - Hàng năm công ty tổ chức cho NV tham quan du lịch tạo khơng khí vui chơi thoải mái, giải tỏa căng thẳng sau làm việc mệt nhọc, đồng thời tạo điều kiện cho NV gia đình vui chơi sau ngày tháng bận rộn với công việc Và hội để người giao lưu học hỏi, BLĐ hiểu tâm tư nguyện vọng NV - Thiết lập môi trường làm việc thoải mái, khơng q gò bó - Tin tưởng vào nhân viên, quan tâm đến kết hồn thành cơng việc không để ý đến tiểu tiết - Thường xuyên tổ chức hoạt động văn hóa thể thao ngồi để nhân viên tham gia nhằm loại bỏ bớt căng thẳng trình làm việc rèn luyện thân thể 60 - Trong công tác khen thưởng, tiền hết mức giá trị người lao động, hình thức khen thưởng đóng vai trò quan trọng Thay nhận tiền, nhân viên thưởng vài ngày phép (sau chuyến công tác dài ngày) - Các biện pháp kích thích động viên vật chất tinh thần tạo mối liên kết gắn bó nhân viên với cơng ty, góp phần trì ổn định nguồn nhân lực công ty 4.7.4 Về vấn đề lương, thưởng Tại công ty lương bổng nguồn động viên NV làm việc lâu dài Và cách trả lương hợp lý giúp cho công ty khích lệ bù đắp thỏa đáng lực mà nhân viên bỏ để thực nhiệm vụ Tăng lương, phụ cấp phúc lợi phải hài hòa với lương khoản cố định, phụ cấp phúc lợi khoản thay đổi Thiết nghĩ tăng lương hay tăng phụ cấp, phúc lợi tăng thu nhập cho người lao động nên tăng lương nhiều khoản phụ cấp phúc lợi nhằm tạo an tâm cho người lao động Tăng tiền thưởng vào dịp lễ lớn năm cho hay cao công ty bên tạo cho NV cảm giác quan tâm mức, thỏa mãn nhu cầu NV Một biện pháp động viên NV hữu hiệu thăng tiến công việc Công ty nên tạo nhiều hội thăng tiến cho NV phân xưởng cách đưa nhiều tiêu phù hợp với lực NV, giảm bớt tiêu cao góp phần tạo thỏa mãn cao cho NV Đồng thời để giữ chân người tài để người lao động gắn bó lâu dài tận tâm với cơng ty ngồi mức trả cơng áp dụng cần có thêm khoản thưởng cho người gắn bó với cơng ty từ 10 năm trở lên Như khuyến khích họ tận tâm gắn bó lâu dài, cơng ty khơng chi phí thời gian cho việc tuyển dụng đào tạo người 4.7.5 Phúc lợi xã hội Với lao động giỏi, trả lương cao điều đáng quan tâm Chính thế, chiến lược hội nhập nhiều doanh nghiệp nay, vấn đề xây dựng mức lương đủ sức hấp dẫn để thu hút nhân tài yếu tố quan trọng “Mua” nhân tài khó, giữ chân họ khó 61 Thực tế, tình trạng lao động giỏi “nhảy cóc”, ln thay đổi chỗ làm, nơi làm cũ có thu nhập cao, tượng phổ biến Từ thực tế này, việc quan tâm đến đời sống vật chất họ đời sống tinh thần cần quan tâm, tạo môt môi trường làm việc thân thiện cởi mở an toàn sợi ràng buộc người tài Tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp không phần thân thiện cởi mở để cá nhân tự phát huy tính sáng tạo, giải phóng tiềm thân từ tạo khác biệt Nhân viên phải tôn trọng, lắng nghe chia sẻ để nhân viên phải cảm nhận mắc xích quan trọng tập thể đoàn kết vững mạnh Mọi nỗ lực thành nhân viên phải cơng nhận khen thưởng kịp thời - động lực lớn giúp họ tìm thấy hứng khởi sẵn sàng đón nhận thách thức công việc Các hoạt động thể thao, văn nghệ, khiêu vũ dã ngoại …nên tổ chức thường xuyên để giúp nhân viên có khoảnh khắc vui vẻ bổ ích; qua nhân viên có hội hiểu phát huy tinh thần làm việc nhóm hiệu 62 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Công tác quản trị nguồn nhân lực ngày giữ vai trò quan trọng, có tính chất định đến thành công hay thất bại tổ chức bối cảnh giới Việc thiết kế xây dựng qui trình quản trị tuyển dụng nguồn nhân lực hồn thiện, khơng mang lại hiệu kinh tế cao cho tổ chức, doanh nghiệp đó, mà tạo nên nguồn nhân lực đơng đảo có chất lượng cao, tạo nên lợi cạnh tranh nguồn nhân lực thị trường Chính mà tập thể Ban lãnh đạo cán công nhân viên Công ty TNHH San Fang Việt Nam không ngừng nỗ lực phấn đấu đổi phát triển Công ty mặt, đặc biệt công tác quản trị nguồn nhân lực Trong suốt thời gian đó, bên cạnh thành tựu đáng kể đạt khó khăn, thử thách mà công ty cần phải vượt qua đường tự khẳng định đường hội nhập phát triển Công tác quản trị nguồn nhân lực đạt nhiều thành tựu đáng kể Việc quản trị nguồn nhân lực ln bám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty biến động phức tạp kinh tế nước giới Do đó, khác biệt dự báo thực ít, điều giúp Cơng ty giảm thiểu nhiều chi phí dành cho việc quản trị lại xảy sai sót, tạo thuận lợi cho bước tuyển dụng tiếp sau Bên cạnh đó, q trình tuyển dụng nguồn nhân lực thực Công ty thực cách hoàn thiện, đảm bảo nguồn nhân lực đơng đảo, có trình độ, tinh thần làm việc hăng say cống hiến cho phát triển Công ty Tuy nhiên, bên cạnh thành tựu đạt được, trình quản trị cơng ty nhiều vấn đề bất cập cần giải Cụ thể là: ngồi mơ tả công việc chưa 63 xây dựng hồ sơ mẫu cơng vị trí quan trọng cần tuyển dụng; việc thu hút nguồn nhân lực từ nguồn tuyển dụng khác ngồi internet báo chí có hiệu chưa cao; hình thức vấn chỗ gặp nhiều khó khăn ứng viên khơng có điều kiện tiền bạc phương tiện lại; cơng cụ phương tiện kiểm tra trình độ ứng viên hạn chế… Cho nên vấn đề cấp thiết mà Công ty cần sớm khắc phục nhằm tạo dựng vị cạnh tranh nguồn nhân lực thương trường Vì vậy, trọng tâm nhân năm tới hợp lý hố nguồn lực lao động đồng thời bố trí nhân phù hợp với chun mơn nghiệp vụ trình độ tay nghề nhằm tạo động lực thúc đẩy cho công nhân làm việc tốt với môi trường 5.2 Kiến nghị 5.2.1 Đối với công ty Để giữ vững ổn định phát triển việc kinh doanh bối cảnh nay, công ty phải giải nhiều vấn đề khách quan lẫn chủ quan Có nhiều biện pháp đưa để nâng cao hiệu kinh tế, yếu tố nguồn nhân lực quan trọng giải nỗ lực cơng ty Cải thiện cơng tác tuyển dụng, tuyển chọn nhân để thoả mãn nhu cầu trình độ, lực đề Thông báo tuyển dụng phải phổ biến rộng rãi nữa, để tìm người thích hợp cho vị trí cơng việc Sau ký hợp đồng lao động, công ty nên xếp nguồn nhân phòng ban, phù hợp với khả họ Xoá bỏ khoảng cách lãnh đạo nhân viên Xây dựng bầu khơng khí làm việc vui vẻ, thoải mái, động, tin cậy lẫn nhau, tập thể đồn kết cố gắng mục tiêu chung tổ chức Đời sống vật chất người lao động quan trọng Nếu sống đầy đủ, đồng lương giải tốt cho sinh hoạt gia đình tinh thần người lao động thoải mái Tăng lương, phụ cấp lao động điều kiện thúc đẩy người làm việc hăng say hơn.Thực đầy đủ sách lương bổng, đãi ngộ, dịch vụ y tế an tồn lao động Cơng ty cần phải ổn định việc làm, tăng thu nhập, bảo đảm đời sống cho người lao động Phát huy tích cực cơng đồn cơng đồn nơi giải thắc mắc người lao động Bên cạnh đó, có biện pháp 64 khuyến khích tinh thần như: tạo bầu khơng khí vui tươi lành mạnh, tổ chức buổi vui chơi giải trí bổ ích cho người lao động 5.2.2 Kiến nghị với Nhà nước Song song với nỗ lực không ngừng doanh nghiệp, Nhà nước cần phải có chủ trương, sách cụ thể nhằm xây dựng phát triển nguồn nhân lực có chất lượng, có trình độ cao đáp ứng cho nhu cầu phát triển xã hội Cụ thể : - Nhà nước cần hỗ trợ cho doanh nghiệp nhằm tạo nguồn nhân lực có sức mạnh xã hội, cơng ty có đủ điều kiện thu hút nguồn nhân lực, trình độ cao, phù hợp với yêu cầu công ty - Tăng cường lãnh đạo Đảng Nhà nước để đảm bảo an ninh,an toàn cho Nhà máy - Tạo điều kiện thuận lợi mơi trường kinh doanh bình đẳng để nâng cao hiệu kinh doanh doanh nghiệp, có sách ưu đãi thuế, thưởng hạn ngạch,… - Nhà nước cần có biện pháp bình ổn giá hữu hiệu hơn, kiềm chế lạm phát để tránh bất ổn xã hội đình cơng, gây uy tín hình ảnh Nhà máy - Nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, đào tạo theo nhu cầu xã hội, giảm bớt tình trạng “thừa thầy, thiếu thợ” Có hệ công nhân giỏi chuyên môn, vững vàng trình độ nhận thức hình thành vươn lên làm chủ đất nước, đủ sức đối đầu với thách thức Cũng từ mà Cơng ty có nhiều điều kiện hội để tuyển chọn nguồn nhân lực tốt nhất, phù hợp nhất, nhằm đảm bảo cho phát triển bền vững Công ty 65 TÀI LIỆU THAM KHẢO Trần Kim Dung, Quản Trị Nguồn Nhân Lực, NXB Thống Kê TP Hồ Chí Minh, 2003 Lê Nhật Hạnh Giáo Trình Quản Trị Nhân Sự Khoa Kinh Tế, Đại học Nông Lâm Tp.HCM Nguyễn Hữu Thân, 2001 Quản Trị Nhân Sự Nhà Xuất Bản Thống Kê, 493 Trang Lê Thị Hương, Hiện Trạng Quản Trị Nguồn Nhân Lực Công Ty Cổ Phần Đường Biên Hòa Luận Văn tốt nghiệp đại học, Khoa Kinh Tế, Đại Học Nông Lâm TPHCM, 2006 Nguyễn Văn Duyên, Đánh Giá Tổng Quát Và Đề Xuất Một Số Giải Pháp Quản Trị Nguồn Nhân Lực Của Công Ty TNHH Nhựa Texti Luận văn tốt nghiệp đại học, khoa kinh tế, Đại học Nông Lâm TP.HCM, 2008 Trang http: //www.google.com.vn Trang http: //www.Bwportal.com.vn 66 PHỤ LỤC BẢNG THĂM DỊ Ý KIẾN Xin chào Anh (chị), tơi tên Đinh Thị Lan sinh viên năm cuối trường Đại học Nông Lâm TP.HCM Hiện thực tập công ty với đề tài “Phân tích thực trạng quản trị nguồn nhân lực cơng ty TNHH San Fang Việt Nam” Trong trình thực đề tài cần thu thập số thơng tin để dùng cho việc phân tích Xin vui lòng biết ý kiến anh (chị) số lĩnh vực bên dưới, cách điền số thông tin vào phiếu Các thông tin thu thập dùng hồn tồn vào việc thực khóa luận tốt nghiệp cử nhân, ngồi khơng dùng vào mục đích khác Xin Chân Thành Cảm Ơn Anh (chị) Đã Trả Lời Đầy Đủ Các Câu Hỏi! oo0oo Anh Chị cho biết gia nhập Công ty năm? a/ 1-5 năm b/ 5-10 năm d/ 15-20 năm e/ Trên 20 năm c/ 10-15 năm Công việc Anh (Chị) gì? a/ Nhân viên b/ Quản đốc d/ Tổ trưởng e/ Khác c/ Cơng nhân Anh (Chị) có ưa thích cơng việc làm cơng ty hay khơng? a/ Rất thích b/ Thích d/ Khơng thích e/ Hồn tồn khơng thích c/ Tương đối thích Lý Anh (Chị) khơng thích (nếu có) cơng việc mình? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Vị trí làm việc Anh (Chị) Công ty so với lực Anh (Chị) là: a/ Hoàn toàn hợp lý b/ Hợp lý d/ Khơng hợp lý e/ Hồn tồn khơng hợp lý c/Tương đối hợp lý Anh (Chị) có quan tâm đến sách đào tạo công ty không? a/ Rất quan tâm b/ Quan tâm c/ Tương đối quan tâm d/ Không quan tâm e/ Hồn tồn khơng quan tâm Anh (Chị) thấy sách đào tạo Công ty nào? a/ Rất tốt b/ Tốt c/ Tương đối tốt d/ Không tốt e/ Hồn tồn khơng tốt Lý Anh (Chị) khơng thích (nếu có) sách đào tạo Công ty? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Việc đánh giá kết thực công việc công ty anh/chị có cơng khơng? a/ Rất công b/ Công c/ Tương đối công d/ Khơng cơng e/ Hồn tồn khơng cơng 10 Anh (Chị) thấy cách tính lương, cách trả lương, thưởng cho Anh (Chị) công ty nào? a/ Hoàn toàn hợp lý b/ Hợp lý c/ Tương đối hợp lý d/ Khơng hợp lý e/ Hồn tồn khơng hợp lý 11 Lương hàng tháng Anh (Chị) nhận so với mức sống người dân nói chung nào? a/ Rất cao b/ Cao d/ Thấp e/ Rất thấp c/ Tương đối cao 12 Anh (chị) đánh sách trợ cấp, phúc lợi công ty? a/ Rất tốt b/ Tốt d/ Khơng tốt e/ Hồn tồn khơng tốt c/ Tương đối tốt 13 Anh (chị) cảm thấy thỏa mãn với công việc mình? a/ Rất thỏa mãn b/Thỏa mãn c/Tương đối thỏa mãn d/ Khơng thỏa mãn e/ Hồn tồn khơng thỏa mãn 14 Theo anh (chị) công ty cần phải làm để cải thiện sách nhân nay? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… 15 Anh (Chị) có đóng góp ý kiến để giúp Cơng ty ngày hồn thiện hơn? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Ngày….,tháng… ,năm…… Người thực thiện CHÚC ANH (CHỊ) THÀNH CÔNG TRONG CUỘC SỐNG!! ... năm 2012 Sinh viên ĐINH THỊ LAN NỘI DUNG TÓM TẮT ĐINH THỊ LAN Tháng năm 2012 “Phân Tích Thực Trạng Quản Trị Nguồn Nhân Lực Công Ty TNHH San Fang Việt Nam” DINH THI LAN June 2012 “Analysis Human... thi t với tác động qua lại với Những yếu tố như: máy móc thi t bị, cải vật chất, cơng nghệ kỹ thuật mua được, học hỏi được, chép được, người khơng thể Vì khẳng định quản trị nhân có vai trò thi t... Tuy nhiên, phải nhìn nhận thực tế lực xuất ngành da giày Việt Nam thị trường xuất giới yếu thi u khả tự thi t kế mẫu mã, tự đảm bảo vật tư nguyên liệu nước, quy mô sản xuất chưa đủ lớn, điều kiện
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH SAN FANG VIỆT NAM, PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH SAN FANG VIỆT NAM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay