NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PJICO

89 1 0
  • Loading ...
1/89 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 11:48

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH **************** ĐINH THỊ HẰNG NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PJICO LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 06/2012 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH **************** ĐINH THỊ HẰNG NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PJICO Ngành: Quản Trị Kinh Doanh LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Người hướng dẫn: ThS.TRẦN ĐÌNH LÝ Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 06/2012 Hội đồng chấm báo cáo khoá luận tốt nghiệp đại học khoa kinh tế, trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khoá luận “NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PJICO” ĐINH THỊ HẰNG, sinh viên khoá DH08TC, ngành Quản Trị Kinh Doanh, chuyên ngành Quản Trị Tài Chính bảo vệ thành công trước hội đồng vào ngày _ Th.S TRẦN ĐÌNH LÝ Người Hướng Dẫn Ngày…tháng…năm 2012 Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo Ngày…tháng…năm 2012 Thư ký hội đồng chấm báo cáo Ngày…tháng…năm 2012 LỜI CẢM TẠ Trước hết “Cho gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Cha – Mẹ gia đình, người sinh ni dạy khôn lớn, chỗ dựa vật chất lẫn tinh thần cho con, niềm tự hào thân con” Chúc cho gia đình ln khỏe mạnh, hạnh phúc… Tôi xin chân thành cảm ơn quý Thầy – Cơ trường ĐH Nơng Lâm TP.HCM nói chung Khoa Kinh Tế nói riêng, truyền đạt cho tơi kiến thức, kinh nghiệm quý báu giảng đường sống Đặc biệt cho gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Thầy Ths Trần Đình Lý tận tình giúp đỡ, hướng dẫn tơi q trình thực đề tài Thầy tơi cách khắc phục nhược điểm, góp ý kiến để tơi vượt qua khó khăn hồn thành tốt nhiệm vụ Cho gửi lời cảm ơn tới quý Ban Giám Đốc, Cô - chú, Anh – Chị nhân viên Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Pjico Chi Nhánh Gia Định giúp đỡ tơi q trình thực tập Ngồi cho tơi gửi lời cảm ơn tới q anh chị, bạn bè… người quan tâm giúp đỡ tơi q trình làm khóa luận sống hàng ngày Cuối cho gửi lời chúc tốt đẹp tới trường Đại Học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh, Cơng Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Pjico Chi Nhánh Gia Định Chúc quý Thầy, q Cơ, q Anh Chị tồn thể bạn bè mạnh khỏe, hạnh phúc thành đạt Xin chân thành cảm ơn! TP.Hồ Chí Minh, Ngày 04 Tháng 06 Năm 2012 Sinh Viên Đinh Thị Hằng NỘI DUNG TÓM TẮT ĐINH THỊ HẰNG Tháng 06 năm 2012 “Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh Tại Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Pjico” ĐINH THI HANG June, 2012 “Improve Competitive Capacity Of Pjico Insurance Corporation” Trong thời kỳ hội nhập kinh tế sách thắt chặt Chính phủ, không lĩnh vực ngân hàng mà nhiều doanh nghiệp bảo hiểm đứng trước tình trạng có nguy sáp nhập vào doanh nghiệp lớn doanh nghiệp khơng đủ điều kiện hoạt động theo sách nhà nước ban hành Điều thách thức không nhỏ đến doanh nghiệp bảo hiểm nước Đòi hỏi doanh nghiệp cần tăng cường nâng cao lực cạnh tranh để đảm bảo doanh nghiệp khơng bị đánh bật khỏi thị trường ngày đưa doanh nghiệp vươn lên chiếm lĩnh thị trường Vì đề tài tập trung nghiên cứu lực cạnh tranh PJICO thông qua tiêu: tài chính, thị phần, nguồn lực, khách hàng, đối thủ cạnh tranh Qua phản ánh cách khái quát mặt đạt được, điểm hạn chế cơng ty để từ đề xuất số giải pháp góp phần xây dựng PJICO nâng cao lực cạnh tranh ngày lớn mạnh MỤC LỤC Trang DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii DANH MỤC CÁC BẢNG ix DANH MỤC CÁC HÌNH xi DANH MỤC PHỤ LỤC xii CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu tổng quát 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Tầm quan trọng đề tài 1.5 Cấu trúc luận văn CHƯƠNG TỔNG QUAN 2.1 Tổng quan tài liệu nghiên cứu 2.2 Tổng quan Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Pjico 2.2.1 Tên gọi - Trụ sở 2.2.2 Lịch sử hình thành 2.2.3 Sứ mệnh Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Pjico 2.2.4 Các ngành nghề kinh doanh PJICO 2.3 Tổng quan PJICO Chi Nhánh Gia Định 2.3.1 Lịch sử hình thành chi nhánh 2.3.2 Chức nhiệm vụ phòng ban 2.4 Đồng sáng lập PJICO 12 CHƯƠNG NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Cơ sở lí luận 13 13 3.1.1 Cạnh tranh yếu tố định cạnh tranh 13 3.1.2 Năng lực cạnh tranh nhân tố phản ánh lực cạnh tranh 16 3.1.3 Ma trận SWOT 18 3.1.4 Khái niệm thị phần 19 v 3.1.5 Chiến lược Marketing-mix 20 3.2 Phương pháp nghiên cứu 23 3.2.1 Phương pháp xây dựng câu hỏi 23 3.2.2 Phương pháp chọn mẫu 24 3.2.3 Phương pháp thu thập xử lý số liệu 24 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 4.1 Tình hình cạnh tranh thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam 25 25 4.1.1 Số lượng doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ 25 4.1.2 Thị phần doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ năm gần 27 4.1.3 Các sản phẩm bảo hiểm triển khai 29 4.1.4 Hệ thống phân phối doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ 30 4.1.5 Nguồn lực tài doanh nghiệp 31 4.2 Phân tích lực cạnh tranh PJICO 33 4.2.1 Năng lực tài 33 4.2.2 Sản phẩm bảo hiểm PJICO 39 4.2.3 Hệ thống phân phối 42 4.2.4 Khách hàng 43 4.2.5 Nguồn lực người 44 4.2.6 Giá sản phẩm, chất lượng giải bồi thường 46 4.3 Kết hoạt động, vị trí PJICO thị trường 49 4.3.1 Kết hoạt động 49 4.3.2 Thị phần PJICO 56 4.4 Phân tích ma trận SWOT 57 4.5 Phân tích đối thủ cạnh tranh PJICO 60 4.5.1 Bảo Việt Việt Nam: 60 4.5.2 PVI 61 4.5.3 Bảo Minh 62 4.6 Một số giải pháp nâng cao lực cạnh tranh PJICO 64 4.6.1 Giải pháp Marketing-Mix 64 4.6.2 Xây dựng phát triển thương hiệu 65 4.6.3 Đào tạo hồn thiện cơng tác quản trị 66 vi 4.6.4 Tăng tiềm lực tài 68 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận 70 70 5.1.1 Kết đạt 70 5.1.2 Hạn chế khóa luận 70 5.2 Kiến nghị 71 5.2.1 Đối với sách nhà nước 71 5.2.2 Đối với PJICO 71 TÀI LIỆU THAM KHẢO 73 PHỤ LỤC vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BH Bảo hiểm BHPNT Bảo hiểm phi nhân thọ CRM Customer Relationship Management - Quản trị quan hệ khách hàng CTCP Công ty cổ phần DNBH Doanh nghiệp bảo hiểm ĐVT Đơn vị tính HANEL Công Ty Điện Tử Hà Nội KDBH Kinh doanh bảo hiểm KH Khách hàng MATEXIM Công Ty Cổ Phần Vật Tư Thiết Bị Toàn Bộ NLCT Năng lực cạnh tranh PETROLIMEX Tổng Công Ty Xăng Dầu Việt Nam PJICO Pjico Insurance Corporation – Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Pjico PR Public Relations - quan hệ cộng đồng P Phòng PVI Tổng Cơng Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Dầu Khí Việt Nam PTI Tổng Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Bưu Điện USD Đồng đô la VIETCOMBANK Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Ngoại Thương Việt Nam VINARE Tổng Công Ty Cổ Phần Tái Bảo Hiểm Quốc Gia Việt Nam VNSTEEL Tổng Công Ty Thép Việt Nam WTO Word Trade Organization - Tổ chức thương mại giới viii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Cơ Cấu Vốn Cổ Phần Của PJICO Đến Năm 2011 12 Bảng 4.1 Danh Sách Các Doanh Nghiệp BHPNT Đến Năm 2011 26 Bảng 4.2 Doanh Thu Phí BHPNT Qua Các Năm 27 Bảng 4.3 Thị Phần Một Số Doanh Nghiệp BHPNT Đến Năm 2011 28 Bảng 4.4 Cơ Cấu Vốn Của Các Doanh Nghiệp BHPNT Qua Hai Năm 2010-2011 31 Bảng 4.5 Mức Trích Lập Dự Phòng Nghiệp Vụ Của Một Số Doanh Nghiệp BHPNT 32 Bảng 4.6 Góp Vốn Các Cổ Đơng Của PJICO Giai Đoạn Năm 2008-2011 33 Bảng 4.7 Vốn Chủ Sở Hữu Của PJICO Giai Đoạn Năm 2007-2011 34 Bảng 4.8 Quỹ Dự Phòng Nghiệp Vụ Của PJICO Giai Đoạn Năm 2008-2011 35 Bảng 4.9 Các Khoản Phải Thu Của PJICO Giai Đoạn Năm 2008-2011 37 Bảng 4.10 Các Khoản Phải Trả Của PJICO Giai Đoạn Năm 2009-2011 37 Bảng 4.11 Một Số Chỉ Tiêu Đánh Giá Tình Hình Tài Chính Của PJICO Giai Đoạn Năm 2008-2011 38 Bảng 4.12 Cơ Cấu Doanh Thu Các Sản Phẩm Theo Nghiệp Vụ Của PJICO Qua Hai Năm 2010, 2011 39 Bảng 4.13 Thị phần Các Sản Phẩm Bảo Hiểm Chính Của PJICO 41 Bảng 4.14 Cơ Cấu Lao Động Của PJICO Qua Hai Năm 2010-2011 44 Bảng 4.15 Đánh Giá Của Khách Hàng Về Kỹ Năng Bán Hàng Của Nhân Viên 46 Bảng 4.16 Đánh Giá Của Khách Hàng Về Giá Cả, Chất Lượng Sản Phẩm, Khả Năng Bồi Thường Của PJICO 47 Bảng 4.17 Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh Của PJICO Qua Hai Năm 2010-2011 50 Bảng 4.18 Doanh Thu Bảo Hiểm Gốc Của PJICO Giai Đoạn Năm 2008-2011 51 Bảng 4.19 Tỷ lệ Phí Bảo Hiểm Nhượng Tái So Với Phí Gốc Từ Năm 2008-2011 53 Bảng 4.20 Tình Hình Nhận Tái Bảo Hiểm Của PJICO Giai Đoạn Năm 2008-2011 53 Bảng 4.21 Một Số Dự Án Đã Góp Vốn Đầu Tư Đến Năm 2011 54 Bảng 4.22 Hiệu Từ Hoạt Động Tài Chính Của PJICO 54 Bảng 4.23 Chỉ Tiêu Lợi Nhuận Của PJICO Qua Hai Năm 2010-2011 55 ix − Mạng lưới hoạt động hạn chế 4.5.3 Bảo Minh a Điểm mạnh Bảo Minh − Kinh nghiệm 17 năm hoạt động lĩnh vực kinh doanh BHPNT, sẵn sàng thích nghi nhanh chóng với môi trường kinh tế nước quốc tế − Thị phần: DNBH có vị trí thứ ba thị trường BHPNH chiếm 10,5% thị phần − Thương hiệu Bảo Minh đăng ký độc quyền − Công nghệ thông tin đại: Bảo Minh DNBH ứng dụng hệ thống SAP-hệ thống quản lý tài nguyên doanh nghiệp hàng đầu giới Bảo Minh thực thành công việc chuyển đổi quản lý chất lượng ISO 9002-1994 sang phiên ISO 9001-2000 trung tâm chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn Quarcert Việt Nam tổ chức chứng nhận chất lượng quốc tế BVQI cấp giấy chứng nhận, đặt trọng tâm KH − Đội ngũ cán nhân viên trẻ, động có kinh nghiệm lĩnh vực KDBH b Điểm yếu Bảo Minh − Dịch vụ chăm sóc KH sau cung cấp sản phẩm thiếu sót Hệ thống phân phối chưa hồn thiện − Doanh thu tập trung chủ yếu vào số nghiệp vụ BH như: BH hàng không, BH xe giới, BH tai nạn người − Thành lập nhiều công ty thành viên địa phương tỉnh nhỏ NLCT cơng ty thành viên chưa đồng điều, quản lý kém, nhân chưa có kinh nghiệm trình độ chun mơn yếu 62 Bảng 4.27 Ma Trận Hình Ảnh Cạnh Tranh Của PJICO Các Nhân Tố Mức Bảo Việt PVI Bảo Minh PJICO Đánh Giá Hạng Điểm Hạng Điểm Hạng Điểm Hạng Điểm Quan Quan Quan Quan Quan Trọng Trọng Trọng Trọng Trọng Uy tín thương Độ 0,19 0,77 0,77 0,58 0,58 Thị phần 0,12 0,46 0,46 0,35 0,35 Kênh phân 0,12 0,35 0,23 0,23 0,23 0,04 0,15 0,15 0,15 0,08 0,15 0,46 0,62 0,62 0,46 0,19 0,58 0,58 0,38 0,38 Khách hàng 0,08 0,31 0,23 0,15 0,23 Hiệu 0,12 0,35 0,35 0,23 0,23 hiệu phối Khả tài Quản trị quản trị nhân Chất lượng dịch vụ chăm sóc KH quảng cáo Tổng Cộng 3,42 3,38 2,69 2,54 Nguồn: Tính tốn tổng hợp Qua phân tích ma trận cạnh tranh ta thấy Bảo Việt có tổng điểm cao 3,42 Tiếp đến PVI có tổng điểm 3,38 Bảo Minh có tổng điểm 2,29 Đây ba DNBH cạnh tranh lớn PJICO Với bề dày kinh nghiệm lực tài lớn mạnh PJICO sánh kịp với ba DNBH Các nhân tố coi quan trọng tạo nên mạnh PJICO: uy tín thương hiệu, thị phần, quản trị nhân sự, KH Lợi cạnh tranh PJICO chủ yếu tập trung vào số lĩnh vực bán lẻ BH ô tô, xe máy chiếm gần 50% tổng doanh số Tuy nhiên PJICO cần trọng vào dịch vụ chăm sóc KH, giải bồi thường ngày tốt Đạt số 63 điểm 2,54 cao mức điểm trung bình 2,5 khơng nhiều cho thấy PJICO tận dụng tốt điểm mạnh 4.6 Một số giải pháp nâng cao lực cạnh tranh PJICO 4.6.1 Giải pháp Marketing-Mix a Phát triển nâng cao chất lượng sản phẩm − PJICO cần trọng đẩy mạnh tập trung phát triển vào sản phẩm có uy tín sản phẩm mà cơng ty có lợi cạnh tranh: BH xe giới, BH tài sản kỹ thuật, BH hàng hải − Cần phối hợp với công tác nghiên cứu thị trường để đưa sản phẩm phù hợp thị trường, đồng thời cung cấp sản phẩm KH cần sản phẩm mà cơng ty có − Cần nghiên cứu mở rộng phạm vi bảo hiểm sản phẩm mà công ty cung cấp, giảm bớt thủ tục rườm rà không cần thiết cấp đơn để KH cảm thấy hài lòng, thoả mái mua bảo hiểm Bên cạnh cơng ty cần tiếp tục định hướng khai thác mạnh mặt hàng chủ lực ngồi cổ động như: phân bón, thức ăn chăn ni, máy móc thiết bị… b Thực cơng tác thống kê định giá phù hợp Thời gian vừa qua, PJICO thực tốt sách phí bảo hiểm, thỏa mãn mong muốn đa số KH Trong thời gian tới, nhằm nâng cao NLCT công ty, PJICO cần trọng đến giải pháp: − Công ty cần ý đến chiến lược giá đối thủ cạnh tranh để từ có định nhanh chóng phù hợp Cơng ty nên xác định mức phí cạnh tranh hợp lý KH nhạy cảm giá để chào phí cho KH đối thủ cạnh tranh − Công ty cần ý đến việc nghiên cứu, thiết kế sản phẩm với nhiều phạm vi, mức phí phù hợp để thích ứng với nhiều KH Đa số KH nước ta người có thu nhập trung bình cơng ty nên tập trung khai thác sản phẩm có mức phí thấp trung bình Đối với KH có thu nhập cao áp dụng mức phí cao hơn, ứng với sản phẩm có hạn mức trách nhiệm cao 64 c Tăng cường hoạt động quảng cáo, truyền thông − Tăng cường nâng cao hiệu hoạt động PR mà công ty làm thời gian qua: trì thường xuyên quan hệ cộng đồng, tham gia đóng góp vào quỹ từ thiện, quỹ khuyến học, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà đại đồn kết, chăm lo đời sống vật chất tinh thần mẹ Việt Nam anh hùng − Công ty nên dựa vào KH nhận tiền bảo hiểm công ty để tuyên truyền quảng cáo thêm − Tăng mức chiết khấu KH KH lâu năm PJICO nhằm mục đích giữ chân KH - Thường xuyên tổ chức buổi tư vấn trực tiếp truyền hình, Radio để lắng nghe trả lời câu hỏi từ phía KH d Mở rộng kênh phân phối − PJICO cần củng cố mở rộng hệ thống đại lý rộng khắp tỉnh, thành phố để đáp ứng nhu cầu KH nơi miền đất nước Đồng thời phát kịp thời sản phẩm bảo hiểm tốt hay xấu địa phương định để từ có kế hoạch điều chỉnh sản phẩm cho phù hợp − Cơng ty cần mở chương trình đào tạo đại lý thường xuyên để họ hoạt động chuyên nghiệp có trách nhiệm hơn, đồng thời cơng ty cần trọng sách ưu đãi, quan tâm đến quyền lợi đại lý đạt hiệu khai thác cao như: thực chế độ trợ cấp nghề nghiệp, chi hoa hồng,… − Liên kết với tập đồn tài khác, chẳng hạn ngồi việc liên kết với ngân hàng Vietcombank cổ đông lớn PJICO cơng ty nên mở rộng liên kết với ngân hàng lớn khác: Sacombank, Agribank, BIDV… Qua KH trả phí BH rút tiền trả nợ vay hợp đồng bảo hiểm thông qua hệ thống ATM ngân hàng 4.6.2 Xây dựng phát triển thương hiệu - Để nâng cao hình ảnh cơng ty mình, trước hết công ty cần quan tâm đến việc nâng cao hiệu kinh doanh với tất khâu: cung cấp sản phẩm, khai thác hợp đồng bồi thường có cố…Đồng thời cần có thái độ phục vụ KH cách tốt nhất, thường xuyên quan tâm tạo mối quan hệ tốt với KH chẳng hạn như: thường xuyên tổ chức buổi tư vấn dịch vụ bảo hiểm với KH để KH yên tâm 65 mua sản phẩm; Hướng dẫn KH thủ tục nhanh để nhận bồi thường không may có cố xảy ra; Giải thích điều khoản hợp đồng cho KH hiểu mức độ bồi thường bảo hiểm thông qua công tác giám định điều tra để chống trường hợp trục lợi bảo hiểm; Chỉ rõ cho KH thấy lợi ích trước mắt dịch vụ hỗ trợ công ty như: cơng tác cứu hộ, đề phòng hạn chế tổn thất, lập tủ thuốc quan… - Công ty cần trọng tới việc xây dựng văn hóa làm việc cơng ty cách nghiêm túc để có thái độ phục vụ KH cách tốt - Sự phồn thịnh cơng ty u mến KH, phải xem KH trung tâm để phục vụ, để làm đại lý, chi nhánh phải ln lắng nghe, tiếp thu ý kiến đóng góp KH nhân viên, có phục vụ KH ngày tốt hơp 4.6.3 Đào tạo hoàn thiện công tác quản trị a Thiết lập lại cấu phòng kinh doanh Hiện tại, văn phòng chi nhánh PJICO chưa có nhân viên PR, nhân viên nghiên cứu thị trường Việc thành lập phận chuyên nghiên cứu thị trường chi nhánh quan trọng thể tính chuyên nghiệp mang lại hiệu cao Hình 4.13 Cơ Cấu Phòng Kinh Doanh Bảo Hiểm Tại Các Chi Nhánh Giám Đốc Phó Giám Đốc P.BH Phi Hàng Hải P.BH Tài Sản – Kỹ Thuật P.BH Hàng Hải P Khai Thác Nguồn: Phòng tài kế tốn 66 Hình 4.14 Cơ Cấu Phòng Kinh Doanh Sau Khi Điều Chỉnh Giám Đốc Phó Giám Đốc P.BH Phi Hàng Hải P.BH Tài Sản – Kỹ Thuật P.BH Phi Hàng Hải P Khai Thác Bộ Phận PR Bộ Phận Nghiên Cứu Thị Trường Nguồn: Thu thập tổng hợp − Bộ phận phụ trách PR ▪ Chịu trách nhiệm lập kế hoạch triển khai chương trình PR ▪ Tạo điều kiện cho doanh nghiệp xuất trước cơng chúng ▪ Xây dựng kiện đặc biệt việc thông báo báo chí, phát biểu, báo cáo năm, tài liệu khác nhằm xây dựng hình ảnh doanh nghiệp − Bộ phận nghiên cứu thị trường ▪ Nghiên cứu thị trường bảo hiểm nước qua xác định nhu cầu thị trường ▪ Hỗ trợ cho phòng khai thác việc nghiên cứu mở rộng thị trường ▪ Lập kế hoạch xác định mục tiêu thị trường cần nghiên cứu, thu thập thông tin thị trường Phân tích thơng tin thu thập sau trình bày kết nghiên cứu, lập chương trình báo cáo đưa vào ứng dụng cụ thể b.Đối với nhân viên − Cần thực chương trình đào tạo nghiệp vụ ngắn, trung dài hạn đồng thời phân loại chương trình học theo kinh nghiệm trình độ thực tế cán nhân viên để có hiệu hoạt động đào tạo Ngồi cơng ty nên trì mở rộng lớp đào tạo kiến thức bổ trợ như: tiếng Anh, tin học, kỹ giao tiếp, … 67 − Đối với cán lãnh đạo: đơn vị thua lỗ năm đầu bị chuyển cơng tác; Nếu tiếp tục có biểu trì trệ, tiêu cực, khơng hồn thành nhiệm vụ tùy theo mức độ bị khiển trách, trừ lương, thưởng, chuyển công tác cách chức − Đối với nhân viên: năm không đạt mức doanh thu quy định không nâng lương, cắt tiền thưởng; Nếu năm khơng có tiến triển tích cực buộc phải chấm dứt hợp đồng − Bên cạnh khai thác đào tạo nhân viên tiềm năng, có kinh nghiệm lâu năm lĩnh vực bảo hiểm Cơng ty cần có chiến thuật thu hút chất xám, tiềm kiếm nhân tài trẻ tuổi chẳng hạn như: tìm đến trường đại học nước để tuyển chọn sinh viên suất sắc có tiềm lĩnh vực marketing, bảo hiểm… để đào tạo ký hợp đồng lâu dài 4.6.4 Tăng tiềm lực tài Một giải pháp lớn việc tăng tiềm lực tài PJICO cần phải tăng nguồn vốn công ty Theo số liệu thị trường báo cáo tình hình tài PJICO, công ty cần hướng đến tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2012 cụ thể: Bảng 4.28 Dự Kiến Kế Hoạch Lợi Nhuận Và Cổ Tức Của PJICO Năm 2012 Chỉ Tiêu Tổng doanh thu kinh doanh Doanh thu BH gốc Doanh thu từ hoạt động kinh doanh Lợi nhuận trước thuế Năm 2011 Năm 2012 Chênh Lệch ±∆ % 1.733 2.543 810 1.888 1.489 2.135 1,705 247 216 135 140 46,7 13,1 14,5 3,7 Nguồn: Tính tốn tổng hợp - Tập trung đầu tư vào dự án khả thi dịch vụ hỗ trợ hoạt động KDBH, xây dựng lộ trình mở rộng KDBH sang lĩnh vực hàng khơng, dầu khí, vệ tinh… - Thành lập quỹ đầu tư, quỹ tín thác công ty quản lý vốn đầu tư theo qui định pháp luật để tạo cầu nối nguồn vốn ngắn hạn nhu cầu vốn dài hạn thị trường - Tập trung hình thức đầu tư dài hạn: phát hành thêm cổ phiếu, trái phiếu tham gia thị trường chứng khoán, đầu tư vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh xây 68 dựng phát triển sở hạ tầng theo qui định pháp luật, đảm bảo cho công tác quản lý, hạch toán hay việc thực chi trả, thực định đầu tư … 4.6.5 Hiện đại hóa ứng dụng công nghệ thông tin - Công ty nên đưa vào hoạt động hệ thống thông tin quản trị KH điện tử eCMR, hệ thống giao dịch thương mại điện tử B2C (doanh nghiêp-khách hàng) cho sản phẩm BH xe giới, người, hàng hóa hệ thống giao dịch thương mại điện tử B2B (doanh nghiệp-doanh nghiệp) với DNBH, ngân hàng, dịch vụ tài nhà thầu khác - Các giải pháp công nghệ thông tin ảnh hưởng trực tiếp đến hầu hết nhân tố tác động tới hoạt động công ty bao gồm: BH tự động, quản lý liệu, phản ứng giải kiện; Kiểm sốt doanh nghiệp tự động tích hợp thay hệ thống cũ; An ninh, bảo mật…Công ty nên dùng ứng dụng quản lý nhân viên làm việc văn phòng trực thuộc chi nhánh: hệ thống nắp đặt tự động, cần thẻ vào quản lý nhân viên vào văn phòng, đồng thời đảm bảo độ an tồn tài sản công ty Đối với số văn phòng, chi nhánh hệ thống máy vi tính cũ, lỗi thời Cơng ty nên thay vào máy có cài thêm nhiều chương trình hỗ trợ để tạo điều kiện thuận lợi cho nhân viên 69 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận 5.1.1 Kết đạt Trong trình hội nhập kinh tế quốc tế tình trạng khủng hoảng kinh tế tồn cầu NLCT xem tài sản có giá trị cơng ty giống bao loại tài sản khác mà công ty sở hữu Do đó, việc xây dựng, phát triển nâng cao NLCT nhiệm vụ cấp thiết, mang tính sống DNBH Việt Nam bối cảnh Trong năm 2011, PJICO đạt nhiều thành công lĩnh vực KDBH phi nhân thọ Hiện PJICO giữ vị trí thứ tư thị trường BHPNT Việt Nam, lợi PJICO tập trung chủ yếu vào số lĩnh vực bán lẻ BH xe giới (chiếm gần 50% tổng doanh số KDBH hàng năm dẫn đầu thị trường doanh thu BH xe gắn máy) số loại BH khác như: BH người, BH hàng hải, BH tài sản, BH kỹ thuật đạt doanh thu cao Gần đây, PJICO phát triển thêm số nghiệp vụ BH đạt doanh thu cao bầu chọn thương hiệu mạnh Việt Nam Tuy nhiên PJICO chưa thực tạo niềm tin từ phía KH nhiều thiếu sót khâu chăm sóc KH giải bồi thường Hơn nữa, ngày có nhiều DNBH ngồi nước gia nhập vào sân chơi làm cho thị phần ngày bị chia nhỏ Vì việc nâng cao NLCT thị trường BHPNT tâm điểm mà không PJICO mà DNBH khác hướng đến 5.1.2 Hạn chế khóa luận Trụ sở PJICO đặt Hà Nội nhiều mạng lưới chi nhánh đặt nhiều vùng miền khác việc khảo sát thực thành phố Hồ Chí Minh hướng đến số KH Chưa điều tra khai thác hết KH KH sử dụng sản phẩm BH khác: BH hàng hải, BH tàu thủy, BH dầu khí 5.2 Kiến nghị 5.2.1 Đối với sách nhà nước - Cần tạo chế, môi trường pháp lý phù hợp, cạnh tranh bình đẳng, đồng thời tiến hành quản lý giám sát chặt chẽ nhằm đảm bảo cho DNBH hoạt động phát triển ổn định, nâng cao lực tài chính, lực kinh doanh DNBH - Chính phủ cần có chế hỗ trợ doanh nghiệp xuất nhập lựa chọn điều kiện thương mại có hiệu quả, khuyến khích đầu tư xây dựng cảng biển, bảo hiểm, chế thuế - Chính phủ cần tạo điều kiện khuyến khích cho việc phát triển DNBH nước (vốn người việt Nam) nhằm tăng cường sức mạnh DNBH Việt Nam sẵn sàng dành lấy ưu hội nhập Hạn chế mở cửa DNBH nước ngồi Vì lợi người Việt Nam – ngành bảo hiểm cần nhiều chất xám phù hợp với tố chất điều kiện người Việt Nam - Cần đưa biện pháp kỷ luật thị trường cạnh tranh công ty bảo hiểm vi phạm qui định thị trường bị trừng phạt nặng - Sự hợp mua lại tổ chức tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán xảy ngày phổ biến, ranh giới ngành lĩnh vực tài ngày mờ dần đòi hỏi phủ phải có hệ thống luật bao trùm tất phải phát triển - Nhà nước cần tăng cường quản lý mặt hoạt động DNBH, tạo cầu nối liên lạc thường xuyên DNBH Nhà nước 5.2.2 Đối với PJICO - PJICO giữ vị trí thứ tư thị trường BHPNT Việt Nam sau đối thủ mạnh Bảo Việt, Bảo Minh, PVI Để đứng vững nâng cao tính cạnh tranh sản phẩm thị trường, công ty cần tổ chức đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp nghiệp vụ BH - Công ty cần quảng cáo nhiều hình ảnh chất lượng sản phẩm thơng qua hoạt động từ thiện, chương trình hội chợ triễn lãm nhằm tạo thêm tin tưởng sản phẩm công ty 71 - Thường xuyên mở khóa đào tạo nghiệp vụ cho đại lý BH - Hỗ trợ chi nhánh sở vật chất: xây văn phòng, trang thiết bị đại - Theo dõi, kiểm tra chặt chẽ cách làm việc nhân viên từ nhân viên văn phòng đại lý BH để từ có định cắt giảm số vị trí khơng cần thiết xếp lại phạm vi trách nhiệm phù hợp Tránh tình trạng số phòng ban bận rộn số phòng ban khác có cơng việc họ xúc tiến - Thường xun nghiên cứu thị trường để biết thêm thông tin nhu cầu khách hàng xu hướng chung thị trường Đồng thời, công ty cần phải thường xuyên thu thập thông tin ý kiến phản hồi khách hàng để điều chỉnh lại hoạt động công ty cho phù hợp 72 TÀI LIỆU THAM KHẢO Michael E.Porter, 1998, Chiến lược cạnh tranh (Nguyễn Ngọc Tồn dịch) Thành phố Hồ Chí Minh: Nhà Xuất Bản Trẻ 471 trang Trần Văn Chánh, 2004, Những nguyên lý tiếp thị, Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất Bản Thống Kê TS.Nguyễn Hữu Lam, TS Đinh Thái Hoàng, TS Phạm Xuân Lan, 1998 Quản trị chiến lược Hà Nội: Nhà Xuất Bản Thống Kê 350 trang Vũ Thế Phú, 2000 Quản trị Marketing Đại Học Mở TP Hồ Chí Minh, 406 trang Nguyễn Thế Anh, 2012, Thị trường bảo hiểm Việt Nam sau Việt Nam gia nhập WTO ba năm nhìn lại http://thongtinphapluatdansu.wordpress.com/2009/08/27/3695/ Một số Website: www.pjico.com.vn www.baoviet.com.vn www.baominh.com.vn www.pvi.com.vn www.pti.com.vn www.avi.org.vn www.webbaohiem.net 73 PHỤ LỤC BẢNG CÂU HỎI PHỎNG VẤN KHÁCH HÀNG Kính chào quý Anh/Chị Hiện nghiên cứu đề tài: “Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh Tại Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Pjico” tơi cần giúp đỡ quý Anh/Chị để trả lời câu hỏi sau: Câu Anh/Chị mua sản phẩm bảo hiểm doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) nào: □ PJICO □ Bảo Minh □ PTI □ Bảo Việt □ PVI □ DNBH khác (Sau chọn DNBH Anh/Chị mua, Anh/Chị chọn tiếp phần câu hỏi sau cho DNBH đó) Câu Anh/Chị biết đến sản phẩm bảo hiểm (BH) công ty qua kênh thông tin nào: □ Mạng – internet □ Báo – tạp chí □ Người thân – bạn bè □ Tất câu □ Truyền hình Câu Anh/Chị mua sản phẩm BH qua kênh phân phối nào: □ Đại lý □ Cán doanh nghiệp □ Hình thức khác Câu Anh/Chị mua sản phẩm bảo hiểm nào: □ BH xe giới □ BH hàng hóa □ BH tài sản-trách nhiệm □ BH người □ BH tàu thủy □ BH kỹ thuật □ Sản phẩm BH khác Câu Anh/Chị có nhận xét kỹ bán hàng nhân viên? □ Chuyên nghiệp □ Rất chun nghiệp □ Khơng chun nghiệp □ Ít chun nghiệp Câu Khi mua sản phẩm BH công ty Anh/Chị đánh mức độ hài lòng mặt sau: Mức Độ Hài Lòng Rất Khơng Bình Hài Rất hài Khơng Hài Thường Lòng lòng Hài Lòng Lòng 01 Dịch vụ chăm sóc khách hàng □ □ □ □ □ 02 Sản phẩm BH □ □ □ □ □ 03 Giải bồi thường □ □ □ □ □ 04 Tinh thần trách nhiệm nhân □ □ □ □ □ 05 Thủ tục giao dịch □ □ □ □ □ 06 Thái độ phục vụ nhân viên □ □ □ □ □ 07 Giá sản phẩm □ □ □ □ □ 08 Biểu mẫu, giấy bút, hướng □ □ □ □ □ viên dẫn Câu Lí Anh/Chị mua BH: □ Tâm lý an tâm □ Bắt buộc nhà nước □ Đảm bảo nguồn tài □ Lí khác Câu Điều làm Anh/Chị thấy hài lòng mua sản phẩm công ty? Câu Điều làm Anh/Chị khơng hài lòng mua sản phẩm cơng ty? Câu 10 Để “Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh” theo Anh/Chị Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Pjico cần phải làm gì? □ Tăng nguồn vốn □ Đa dạng hóa sản phẩm BH □ Tăng cường nguồn nhân lực □ Mở rộng mạng lưới giao dịch □ Chú trọng việc giải bồi thường □ Tất ý □ Ý kiến khác: Câu 10 Ý kiến đóng góp Anh/Chị cho Cơng Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Pjico Cuối xin Anh/Chị cho biết họ tên: Anh/Chị khách hàng: □ Doanh nghiệp Xin chân thành cảm ơn quý Anh/Chị tận tình giúp đỡ! Người điều tra vấn: ĐINH THỊ HẰNG Sinh viên ngành: Quản Trị Kinh Doanh □ Cá nhân ... HẰNG Tháng 06 năm 2012 “Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh Tại Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Pjico” ĐINH THI HANG June, 2012 “Improve Competitive Capacity Of Pjico Insurance Corporation” Trong thời kỳ hội... mang tính khả thi nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh BHPNT PJICO điều kiện hội nhập kinh tế 1.5 Cấu trúc luận văn Cấu trúc luận văn gồm năm chương: Chương Mở đầu: nêu lên lý tính cấp thi t luận... HANEL Cơng Ty Điện Tử Hà Nội KDBH Kinh doanh bảo hiểm KH Khách hàng MATEXIM Công Ty Cổ Phần Vật Tư Thi t Bị Toàn Bộ NLCT Năng lực cạnh tranh PETROLIMEX Tổng Công Ty Xăng Dầu Việt Nam PJICO Pjico
- Xem thêm -

Xem thêm: NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PJICO, NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PJICO

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay