PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN CHỢ LÁCH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH TỔNG HỢP

80 6 0
  • Loading ...
1/80 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 11:48

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH ĐINH PHÚ ĐIỀN PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN CHỢ LÁCH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH TỔNG HỢP Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 06/2012 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH ĐINH PHÚ ĐIỀN PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN CHỢ LÁCH Ngành: Quản Trị Kinh Doanh Tổng Hợp LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Người hướng dẫn: LÊ VĂN MẾN Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 06/2012 Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN CHỢ LÁCH” ĐINH PHÚ ĐIỀN, sinh viên khóa 34, ngành Quản trị kinh doanh tổng hợp bảo vệ thành công trước hội đồng vào ngày _ Thầy LÊ VĂN MẾN Người hướng dẫn, (Chữ ký) Ngày tháng năm Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo Thư ký hội đồng chấm báo cáo (Chữ ký Họ tên) (Chữ ký Họ tên) Ngày tháng năm Ngày tháng năm LỜI CẢM TẠ Mỗi phút, giây trôi qua thay đổi sống Tôi phần sống đó, sinh ra, lớn lên, đến trường học học nhiều điều Nay, sinh viên năm thứ tư trường Đại học Nơng Lâm TPHCM, khơng phải rời xa mái trường thân thương này, rời xa giảng đường, phấn trắng, bảng đen, khơng nghe lời dạy thầy cô đây, tiếng cười đùa bạn bè nghịch ngợm Và từ đây, chắp thêm đôi cánh để bay đến ước mơ thuyền chở đầy tri thức mà từ lâu trau dồi vun đắp Khóa luận tốt nghiệp thành q trình rèn luyện xin tri ân đến tất lòng chân thành trân trọng Con xin gửi lời ghi ơn sâu sắc đến Cha, Mẹ, người sinh con, nuôi dạy con, bên cạnh lúc khó khăn để có niềm tin động viên kịp thời lúc khó vượt qua Tôi xin trân trọng tri ân đến tất quý Thầy, Cô, đặc biệt giảng viên khoa Kinh tế tận tình dạy, hướng dẫn, truyền đạt cho kiến thức quý giá suốt q trình học tập Xin kính gửi lời biết ơn đặc biệt đến thầy Lê Văn Mến, người dẫn tơi nhiệt tình để tơi hoàn thành tốt đề tài Xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Ban Giám Đốc, anh chị phòng Tín dụng NHNo & PTNT huyện Chợ Lách tạo điều kiện tốt nhất, bảo giúp đỡ tơi nhiều q trình thực tập Cảm ơn người bạn đồng hành, sát cánh bên tôi, cho lời khuyên, sẻ chia chân thành Và cuối cùng, xin dành tặng thành cho tất người mà yêu thương Sinh viên Đinh Phú Điền NỘI DUNG TÓM TẮT ĐINH PHÚ ĐIỀN, Tháng 06 năm 2011 “Phân Tích Hoạt Động Tín Dụng Tại Chi Nhánh Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Huyện Chợ Lách” ĐINH PHÚ ĐIỀN, June 2011 “Credit Analysis Activities At Bank Of Agriculture And Rural Development Branch Cho Lach” Mục đích khóa luận phân tích tiêu nhằm thấy thực trạng hoạt động tín dụng Ngân hàng qua hai năm 2010-2011, đánh giá hiệu quả, điểm mạnh, điểm yếu Chi nhánh, đồng thời qua đề xuất giải pháp nâng cao hiệu hoạt động thời gian tới Trong trình thực hiện, khóa luận tơi sử dụng phương pháp so sánh, phân tích liệu thứ cấp thu thập từ phòng ban tham khảo tài liệu sách báo, internet, thư viện,… Khóa luận tập trung phân tích chủ yếu hoạt động huy động vốn, cho vay, tình hình thu nợ, nợ hạn Chi nhánh, đồng thời đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh qua hai năm 2010-2011 dựa báo cáo tài thơng qua doanh thu, chi phí, lợi nhuận Từ kết trên, khóa luận đưa giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng hoạt động Do khóa luận thực thời gian ngắn trình độ hạn chế nên khơng tránh khỏi thiếu sót Rất mong nhận ý kiến đóng góp q thầy bạn để đề tài hoàn chỉnh MỤC LỤC Trang DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii  DANH MỤC CÁC BẢNG ix  DANH MỤC CÁC HÌNH x  DANH MỤC PHỤ LỤC xi  CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1  1.1 Đặt vấn đề 1  1.2 Mục tiêu nghiên cứu 2  1.2.1 Mục tiêu chung 2  1.2.2 Mục tiêu cụ thể 2  1.3 Phạm vi nghiên cứu khóa luận 3  1.3.1 Không gian nghiên cứu 3  1.3.2 Thời gian nghiên cứu 3  1.4 Cấu trúc khóa luận 3  CHƯƠNG TỔNG QUAN 4  2.1 Tổng quan tài liệu nghiên cứu 4  2.2 Tổng quan sơ lược huyện Chợ Lách 5  2.2.1 Tổng quan 5  2.2.2 Tình hình kinh tế - xã hội 5  2.3 Tổng quan NHNo & PTNT Việt Nam 6  2.4 Tổng quan NHNo & PTNT Chi nhánh Chợ Lách 8  2.4.1 Quá trình hình thành phát triển 8  2.4.2 Cơ cấu máy tổ chức 9  2.4.3 Chức nhiệm vụ phòng ban 10  2.4.4 Các hoạt động kinh doanh NHNo & PTNT Chi nhánh Chợ Lách 12  2.4.5 Những thuận lợi khó khăn 13  2.4.6 Kết hoạt động kinh doanh Chi nhánh năm 2010-2011 14  2.4.7 Phương hướng hoạt động, mục tiêu phát triển năm 2012 14  CHƯƠNG NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 15  3.1 Cơ sở lý luận 15  v 3.1.1 Vài nét hoạt động NHTM 15  3.1.2 Các nghiệp vụ NHTM 15  3.1.3 Những vấn đề chung tín dụng 16  3.1.4 Rủi ro tín dụng 21  3.1.5 Nợ phân loại nợ 23  3.2 Một số tiêu sử dụng 25  3.3 Phương pháp nghiên cứu 26  3.3.1 Phương pháp thu thập số liệu 26  3.3.2 Phương pháp xử lý số liệu 26  3.3.3 Phương pháp so sánh 27  CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 28  4.1 Tình hình nguồn vốn Chi nhánh qua năm 2010-2011 28  4.2 Phân tích hoạt động huy động vốn 29  4.2.1 Nguồn vốn huy động phân theo loại tiền gửi 30  4.2.2 Nguồn vốn huy động phân theo thời hạn 30  4.3 Phân tích hoạt động cho vay 32  4.3.1 Phân tích quy trình cho vay Chi nhánh 32  4.3.2 Phân tích doanh số cho vay 33  4.3.3 Phân tích dư nợ cho vay qua năm 2010-2011 41  4.4 Phân tích tình hình thu nợ nợ hạn 46  4.4.1 Phân tích doanh số thu nợ 46  4.4.2 Tình hình nợ hạn Chi nhánh 50  4.5 Phân tích kết hoạt động kinh doanh Chi nhánh qua năm 2010-2011 53  4.6 Một số tiêu đánh giá hiệu hoạt động tín dụng 57  4.7 Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động tín dụng Chi nhánh 59  4.7.1 Về hoạt động huy động vốn 59  4.7.2 Về hoạt động cho vay 61  4.7.3 Đối với việc xử lý nợ thu hồi nợ 62  4.7.4 Đổi việc tổ chức hồn thiện quy trình tín dụng 63  CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 64  vi 5.1 Kết luận 64  5.2 Kiến nghị 65  5.2.1 Kiến nghị Chi nhánh 65  5.2.2 Kiến nghị Ngân hàng cấp 66  5.2.3 Kiến nghị Nhà nước quyền địa phương 66  TÀI LIỆU THAM KHẢO 68  vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ABIC Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (Agriculture Bank Insurance Joint-Stock Corporation) ATM Automated teller machine- Máy rút tiền tự động CB-CNV Cán bộ-công nhân viên CBTD Cán tín dụng DNNN Doanh nghiệp nhà nước DSTN Doanh số thu nợ GTVT Giao thông vận tải HTX Hợp tác xã IPCAS Hệ thống kế toán toán khách hàng (Intra-Bank Payment and Customer Accounting System) NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng Nhà nước NHNo & PTNT Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn NHTM Ngân hàng thương mại NPL Nợ xấu (Non-performing Loans) NQH Nợ hạn SXKD Sản xuất kinh doanh TM-DV Thương mại-dịch vụ TPHCM Thành phố Hồ Chí Minh TW Trung ương UBND Uỷ ban nhân dân VN Việt Nam viii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Tình Hình Hoạt Động Kinh Doanh Của Ngân Hàng Qua Năm 2010-2011 .14 Bảng 4.1 Tình hình nguồn vốn Chi nhánh qua năm 2010-2011 28 Bảng 4.2 Nguồn Vốn Huy Động Phân Theo Loại Tiền Gửi 30 Bảng 4.3 Nguồn Vốn Huy Động Phân Theo Thời Hạn .31 Bảng 4.4 Doanh Số Cho Vay Theo Theo Thời Hạn Cho Vay .34 Bảng 4.5 Doanh Số Cho Vay Theo Ngành Kinh Tế 35 Bảng 4.6 Doanh Số Cho Vay Theo Thành Phần Kinh Tế 38 Bảng 4.7 Doanh Số Cho Vay Theo Đối Tượng Cho Vay 39 Bảng 4.8 Dư Nợ Cho Vay Theo Thời Hạn Cho Vay 41 Bảng 4.9 Dư Nợ Cho Vay Theo Ngành Kinh Tế 42 Bảng 4.10 Dư Nợ Cho Vay Theo Thành Phần Kinh Tế 44 Bảng 4.11 Dư Nợ Cho Vay Theo Đối Tượng Cho Vay .45 Bảng 4.12 Doanh Số Thu Nợ Theo Thời Hạn Cho Vay 46 Bảng 4.13 Doanh Số Thu Nợ Theo Ngành Kinh Tế 47 Bảng 4.14 Doanh Số Thu Nợ Theo Thành Phần Kinh Tế 48 Bảng 4.15 Doanh Số Thu Nợ Theo Đối Tượng Cho Vay 49 Bảng 4.16 Nợ Quá Hạn Theo Thời Hạn Cho Vay Qua Năm 2010-2011 50 Bảng 4.17 Nợ Quá Hạn Theo Ngành Kinh Tế Qua Năm 2010-2011 .51 Bảng 4.18 Nợ Quá Hạn Theo Thành Phần Kinh Tế Qua Năm 2010-2011 .52 Bảng 4.19 Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh Của Ngân Hàng Qua Năm 2010-2011 .53 Bảng 4.20 Một số tiêu đánh giá hiệu hoạt động tín dụng Chi nhánh 57 ix Hình 4.11 Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh Của Ngân Hàng Qua Năm 20102011 ĐVT: Tỷ đồng 80 71.3 70 60 50 54.1 45.2 43.6 TỔNG DOANH THU TỔNG CHI PHÍ 40 26.1 30 20 LỢI NHUẬN 10.5 10 Năm 2010 Năm 2011 Nguồn: Phòng Tín Dụng Về lợi nhuận Lợi nhuận tiêu hàng đầu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Ngân hàng thương mại loại hình doanh nghiệp khác hướng tới mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận Nhìn chung năm qua, hoạt động kinh doanh Chi nhánh đạt nhiều kết thuận lợi Qua bảng 4.19 hình 4.11, ta thấy năm 2011 tổng lợi nhuận đạt 26,1 tỷ đồng, tăng 15,6 tỷ đồng so với năm 2010, vượt 148,6% Sự tăng vượt bậc lợi nhuận có phần đóng góp lớn từ tổng doanh thu, lẽ năm qua doanh thu Chi nhánh tăng mạnh, đạt 71,3 tỷ đồng, tăng 17,2 tỷ đồng, vượt 31,8% Chi phí hoạt động có tăng khơng nhiều, đạt 45,2 tỷ đồng, tăng 1,6 tỷ đồng, ứng với mức tăng 3,7% Về doanh thu Doanh thu khoản tiền mà ngân hàng thu từ hoạt động kinh doanh bao gồm khoản thu từ hoạt động tín dụng, thu dịch vụ khoản thu khác Thu nhập Chi nhánh năm qua tăng mạnh, cụ thể tăng 17,2 tỷ đồng, 54 đạt 71,3 tỷ đồng Trong tăng nhiều phải kể đến tăng nguồn thu từ hoạt động tín dụng Đây nguồn thu chủ yếu, đóng vai trò sơng Chi nhánh hay ngân hàng Trong năm 2011, thu từ hoạt động tăng 16,2 tỷ đồng, đạt 68,7 tỷ đồng, chiếm 96,3% cấu tổng doanh thu Đạt kết hoạt động tín dụng hoạt động truyền thống ngành ngân hàng, nên Chi nhánh có nhiều kinh nghiệm việc giữ chân khách hàng cũ, thu hút khách hàng mới, khách hàng tiềm năng, nâng cao chất lượng phục vụ, có sách lãi suất hợp lý, chương trình ưu đãi hấp dẫn Bên cạnh đó, nguồn thu từ lãi vay khách hàng chiếm tỷ trọng không nhỏ doanh số dư nợ cho vay qua năm tăng công tác thu hồi nợ Chi nhánh diễn thuận lợi Hình 4.12 Cơ Cấu Tổng Doanh Thu Năm 2011 ĐVT: % Nguồn: Phòng Tín Dụng Thu nhập từ hoạt động dịch vụ chiếm phần nhỏ Năm 2011, thu từ hoạt động đạt 0,9 tỷ đồng, tăng 0,1 tỷ đồng Đây tín hiệu lạc quan hoạt động dịch vụ Chi nhánh, chứng tỏ Chi nhánh biết đầu tư cho hoạt động dịch vụ Điều thể đa dạng dịch vụ mà ngân hàng cung cấp, từ dịch vụ truyền thống bảo lãnh tiền gửi dịch vụ tốn đến Chi nhánh cung cấp dịch vụ ngân hàng đại dịch vụ toán quốc tế, thẻ đa năng, bảo hiểm tín dụng,… Tuy nhiên, tỷ trọng từ nguồn thu q nhỏ, điều nói lên ngân hàng đầu tư dịch vụ cho 55 khách hàng mà chưa có chiến lược Marketing, chăm sóc khách hàng đầu tư phát triển dịch vụ Thu nhập từ hoạt động khác đạt 1,7 tỷ đồng, chiếm 2,4 % cấu tổng doanh thu Về chi phí Hình 4.13 Cơ Cấu Tổng Chi Phí Năm 2011 ĐVT: % Năm 2011 77 Chi phí hoạt động tín dụng Chi phí hoạt động dịch vụ Chi phí nhân viên Chi phí khác 6.4 3.3 13.3 Nguồn: Phòng Tín Dụng Năm 2011, tổng chi phí Chi nhánh đạt 45,2 tỷ đồng, tăng 1,6 tỷ đồng Đây khoản tăng tương đối nhỏ, chủ yếu tăng việc chi trả lương cho nhân viên chiếm tỷ đồng, từ hoạt động dịch vụ, hoạt động tín dụng hoạt động khác Chi phí cho hoạt động tín dụng chiếm tỷ trọng cao cấu tổng chi phí Chi nhánh, đạt 34,8 tỷ đồng chiếm 77% Loại chi phí ngân hàng chủ yếu chi cho việc trả khoản lãi tiền gửi khách hàng, khoản thủ tục hồ sơ hợp đồng, sách ưu đãi, khuyến mãi, chi cho việc trả khoản lãi vay thị trường liên ngân hàng Chi phí tăng 0,1 tỷ đồng phần nguyên cạnh tranh từ xuất ngân hàng thương mại địa bàn, Chi nhánh tăng cường chi phí cho việc huy động vốn 56 Chi phí cho hoạt động dịch vụ 1,5 tỷ đồng, tăng 0,4 tỷ đồng so với năm 2010 Ngoài việc chi cho hoạt động giao dịch với khách hàng, phát hành thẻ ATM, chi phí sữa chữa phòng giao dịch, hoàn thiện hệ thống IPCAS,…, năm vừa qua Chi nhánh mở thêm dịch vụ bảo hiểm xe mô tô, gắn máy với Bảo Minh, bảo hiểm tín dụng hợp đồng với ABIC củng cố dịch vụ chuyển tiền điện tử Western Union nên làm chi phí tăng lên điều hợp lý Cũng qua bảng 4.19, ta thấy chi phí cho nhân viên năm tăng cao, cụ thể tăng tỷ đồng, đạt tỷ đồng, chiếm 13,3% tổng chi phí Nguyên nhân năm 2011, Chi nhánh mở rộng địa bàn hoạt động, thành lập thêm chi nhánh cấp xã Phú Phụng, số lượng nhân viên tăng thêm đồng thời tập thể CB-CNV cố gắng hồn thành tốt nhiệm vụ nên Chi nhánh có sách khen thưởng thành tích Chi phí hoạt động khác đạt 2,9 tỷ đồng, chiếm 6,4% tổng chi phí Chi nhánh 4.6 Một số tiêu đánh giá hiệu hoạt động tín dụng Bảng 4.20 Một số tiêu đánh giá hiệu hoạt động tín dụng Chi nhánh Chỉ tiêu ĐVT Năm 2010 Năm 2011 So sánh Dư nợ/Vốn huy động % 72,1 71,6 -0,5 Hệ số thu nợ % 90,3 96,1 5,8 Tỷ lệ NQH % 5,1 3,2 -1,9 vòng 1,2 1,3 0,1 Lợi nhuận/Tổng chi phí % 24,1 57,7 33,6 Lợi nhuận/Tổng doanh thu % 19,4 36,6 17,2 Vòng quay vốn TD Nguồn: Kết tổng hợp Dư nợ/Vốn huy động Năm 2011, tỷ lệ 71,6%, giảm 0,5% so với năm 2010 Điều cho thấy với 100 đồng vốn huy động được, ngân hàng cho vay 71,6 đồng Đây tỷ lệ tương đối cao chấp nhận tạo nhiều áp lực rủi ro lớn khách hàng tăng nhu cầu rút tiền gửi, đặc biệt loại tiền gửi không kỳ hạn Tuy tỷ lệ có giảm 0,5% tín hiệu đáng mừng công tác huy động vốn ngân hàng lẽ với lượng dư nợ cho vay năm cao năm trước, ngân hàng 57 kịp thời tạo nguồn lực huy động vốn địa phương để đáp ứng nhu cầu vay vốn người dân, đồng thời tạo nên uy tín cho thân ngân hàng, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển Trong thời gian tới, Chi nhánh cần làm tốt công tác huy động vốn nhằm hạ thấp tỷ lệ này, mặt đảm bảo an toàn tránh rủi ro hoạt động kinh doanh, mặt khác tạo động lực vững nhằm nâng cao dư nợ cho vay, đem lại nhiều lợi nhuận Hệ số thu nợ Tỷ lệ hệ số thu nợ năm 2011 Chi nhánh 96,1% tăng 5,6% so với năm 2010 Tỷ lệ cao ngày tăng biểu tốt cơng tác thu hồi nợ Vì với lượng doanh số cho vay cao so với năm trước, Chi nhánh tập trung biện pháp giải tốt nợ đến hạn, thu hồi xử lý nợ hạn, lý phát tài sản khoản vay khơng khả trả nợ Trong thời gian tới, Chi nhánh cần phát huy công tác này, đặc biệt khâu thẩm định trước cho vay Tỷ lệ NQH Đây tiêu việc đánh giá chất lượng tín dụng Giới hạn cho phép tiêu ngân hàng 5% Trong việc kinh doanh tín dụng, ngân hàng khơng muốn tỷ lệ tăng qua năm, tăng đồng nghĩa với việc ngân hàng rơi vào tình trạng yếu cơng tác tín dụng, làm ảnh hưởng đến uy tín, thành cơng hay thất bại hoạt động kinh doanh Trong năm 2011, tỷ lệ 3,2%, giảm 1,9% so với năm 2010 Đây dấu hiệu tốt Chi nhánh Trong năm 2010, kinh tế nước vừa hồi phục sau khủng hoảng, việc SXKD người dân nhiều bấp bênh chưa có lợi nhuận ổn định, chí gặp thất bại, thua lỗ, khoản vay ngân hàng bị chậm trễ, gây khó khăn cho việc xử lý nợ ngân hàng nên tỷ lệ cao, 5,1% Nhưng sang năm 2011, ngành trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản,… dần vào ổn định, người dân hăng hái lao động, sản xuất, đạt suất cao, có lợi nhuận để trả nợ ngân hàng Bên cạnh đó, cơng tác cho vay từ khâu thẩm định, giám sát, nhắc nhở việc thu hồi nợ cán tín dụng ngày nâng cao, góp phần tạo niềm tin uy tín người cấp tín dụng người sử dụng vốn 58 Vòng quay vốn TD Vòng quay vốn tín dụng ngân hàng tiêu đánh giá hiệu đồng vốn tốc độ lưu chuyển vốn phát vay ngân hàng Nếu đồng vốn sử dụng thu hồi với tốc độ nhanh sử dụng vốn cách linh hoạt từ khả tạo lợi nhuận nhiều Năm 2011, số vòng quay vốn tín dụng Chi nhánh 1,3 cao năm 2010 Như đồng vốn cho vay quay vòng tín dụng đồng thu nợ ngân hàng quay nhanh 1,3 vòng, điều có nghĩa ngân hàng nhanh thu nợ tiếp tục cho vay với đồng vòng quay chưa kết thúc, qua lợi nhuận thu cao Kết đạt nhờ tập thể CBCNV Chi nhánh tập trung nỗ lực công tác cho vay thu nợ, hoàn thành tiêu mà kế hoạch đặt Tỷ suất lợi nhuận Lợi nhuận/Tổng chi phí Đây tiêu phản ánh đồng chi phí bỏ thu đồng lợi nhuận Năm 2011, tỷ lệ 57,7% tăng 33,6% so với năm 2010 Đây số cao năm lợi nhuận tăng cao chi phí tăng khơng đáng kể Hoạt động Chi nhánh không ngừng mở rộng quy mô địa bàn, chi phí thời gian tới chắn tăng, với việc cạnh tranh NHTM khác, Chi nhánh phải trọng đến việc cân đối khoản thu chi nhằm giữ vững mức tăng trưởng Lợi nhuận/Tổng doanh thu Đây tiêu phản ánh đồng doanh thu có đồng lợi nhuận Năm 2011, tỷ lệ 36,6% tăng 17,2% so với năm 2010 Như ngân hàng thu 100 đồng ngân hàng có 36,6 đồng lợi nhuận, lại chi phí Kết có doanh thu năm tăng cao, đặc biệt nguồn thu từ hoạt động tín dụng 4.7 Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động tín dụng Chi nhánh 4.7.1 Về hoạt động huy động vốn Vốn yếu tố quan trọng định đến tăng trưởng dư nợ tín dụng, tạo kết kinh doanh chủ yếu ngân hàng Vốn nhàn rỗi dân 59 cư nguồn vốn có tiềm dân chúng có thu nhập ổn định, thói quen dùng tiền mặt giao dịch giữ tiền tiết kiệm nhà tồn tại, ngân hàng phải thấy rõ thu hút tiềm từ nguồn vốn Bên cạnh nguồn vốn dân cư nguồn vốn từ tổ chức kinh tế ln có lượng tồn đọng khơng nhỏ, ngồi huy động vốn từ tổ chức xã hội hướng huy động đầy tiềm Trong thời gian tới, Chi nhánh cần tập trung số vấn đề sau: Năm 2012, tình hình kinh tế ổn định, Nhà nước kiềm chế lạm phát, tỷ giá đồng USD so với VNĐ khơng có nhiều biến động, Chi nhánh cần có lãi suất phù hợp với tình hình, cụ thể tăng lãi suất huy động có kì hạn USD từ 2%/năm lên 2,5%/năm, để thu hút nguồn thu từ ngoại tệ, Chợ Lách vùng nông thôn lượng ngoại tệ dân nhiều, chủ yếu tập trung doanh nghiệp, HTX xuất nông sản thủy sản, phần nhỏ từ lượng kiều hối dự trữ dân Điều chỉnh lãi suất huy động phù hợp, đặc biệt lãi suất huy động tiền gửi dài hạn để người dân an tâm gửi tiền thời gian dài, có biện pháp phòng tránh rủi ro khoản bảo đảm an toàn cho khách hàng Khuyến khích tạo nhiều điều kiện ưu đãi đơn giản hóa thủ tục việc mở tài khoản cá nhân séc cá nhân tốn qua ngân hàng, đem lại lợi ích cho khách hàng giao dịch gửi, rút tiền tiến tới tốn khơng dùng tiền mặt, tạo cho người dân hình thành thói quen Tiếp tục hình thức huy động truyền thống có, đồng thời mở rộng thêm hình thức huy động kết hợp với quan địa phương xúc tiến chương trình trả lương qua tài khoản Việc huy động vốn phải ln gắn liền với hình thức tun truyền quảng bá hình ảnh ngân hàng Ngân hàng nên trọng đầu tư vào sở vật chất, đại hóa trang thiết bị nghiệp vụ, đổi phong cách giao tiếp, sở vững vàng để tạo niềm tin nơi khách hàng Cần hướng dẫn cho cán tín dụng quản lý địa bàn phụ trách công tác nắm bắt tâm lý khách hàng, vận động, khuyến khích người dân tham gia gửi tiết kiệm Bên cạnh đó, tăng cường mở chương trình khuyến mãi, dự thưởng gửi tiền 60 với nhiều ưu đãi hấp dẫn gửi tiết kiệm dự thưởng kỷ niệm 24 năm thành lập Agribank, ưu đãi lãi suất gửi tiết kiệm học đường, chào mừng ngày lễ lớn 30-4, 29, Tết Nhâm Thìn,… Xây dựng quảng bá hình ảnh ngân hàng thơng qua báo chí, truyền thanh, truyền hình địa phương, chương trình hội thảo, xúc tiến, tài trợ,… Đổi phong cách giao tiếp, thói quen ăn mặc, tác phong nhân viên mang đặc trưng riêng ngân hàng, xây dựng văn hóa doanh nghiệp 4.7.2 Về hoạt động cho vay Bên cạnh làm tốt công tác huy động vốn, việc cấp tín dụng hiệu với doanh số cao mối quan tâm hàng đầu ngân hàng Bởi lẽ, nguồn thu chủ yếu tạo lợi nhuận ổn định giúp thân ngân hàng trì hoạt động phát triển, mở rộng quy mô Trước kết đạt năm vừa qua, công tác cho vay, Chi nhánh cần tập trung vào vấn đề sau: Điều chỉnh lãi suất cho vay phù hợp, cho vay trung dài hạn theo hướng hạ thấp lãi suất cho vay từ 18,5%/năm xuống 16%/năm đối tượng phục vụ nơng-lâm-ngư-diêm nghiệp 20,5%/năm xuống 18%/năm đối tượng khác Trong năm qua, tỷ trọng doanh số cho vay trung dài hạn chiếm 1/3 doanh số cho vay ngắn hạn, Chi nhánh cần tìm kiếm khách hàng có nhu cầu loại vốn này, đặc biệt doanh nghiệp kinh doanh, thương mại địa bàn Đồng thời, Chi nhánh phải ý tới việc cân đối đến việc huy động vốn trung, dài hạn với việc cho vay này, tập trung huy động vốn ngắn hạn ngân hàng rơi vào nguy chưa thu hồi nợ khách hàng gửi tiền đến kỳ đáo hạn Cùng với phát triển kinh tế-xã hội, năm gần đây, ngành TM-DV bắt đầu có bước chuyển dịch cấu ngành kinh tế Tỷ lệ người dân tham gia vào loại hình ngành nghề cao, nhu cầu vốn họ lớn Do vậy, bên cạnh phương châm ngân hàng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, Chi nhánh cần tận dụng hội đầu tư vào lĩnh vực không đầy tiềm Đồng thời, thân ngân hàng phải cần trang bị đầy đủ kiến thức, kinh nghiệm, lực cán thẩm định nhằm tránh phải sai sót, rủi ro tham gia đầu tư vào dự án 61 Trước cạnh tranh xuất NHTM khác địa bàn, năm qua, lượng khách hàng vay vốn đến với Chi nhánh có tăng khơng nhiều, thị phần có nguy sụt giảm Chi nhánh cần có sách giữ chân khách hàng quen thuộc, điều chỉnh ưu đãi lãi suất cho vay phù hợp với quy định ngân hàng cấp theo thị trường, đồng thời mở rộng đa dạng đối tượng hình thức cho vay Diện tích huyện Chợ Lách khơng lớn số xã vùng sâu, vùng xa Phú Sơn, Vĩnh Hòa, người dân tiếp cận với nguồn vốn vay từ ngân hàng chưa nhiều Chi nhánh cần tập trung cán tín dụng có lực nhằm tìm hiểu tâm lý người dân, khuyến khích vận động họ tham gia mở rộng sản xuất, mặt giúp Chi nhánh tăng trưởng tín dụng, mặt khác thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển 4.7.3 Đối với việc xử lý nợ thu hồi nợ Nợ nợ hạn tiềm ẩn mối rủi ro ngân hàng dù nợ lớn hay nhỏ Công tác theo dõi xử lý nợ ban lãnh đạo toàn thể cán ngân hàng quan tâm, trọng Trong năm qua, tỷ lệ nợ hạn Chi nhánh kéo giảm, trình thu hồi nợ diễn thuận lợi, số cao, chưa đáp ứng kỳ vọng Chi nhánh cần tập trung vào số giải pháp sau: Trong năm 2011, NQH chủ yếu tập trung đối tượng vay trung dài hạn, doanh nghiệp kinh doanh, vay phục vụ cho xây dựng, giao thông vận tải, tiểu thủ công nghiệp,… Giá nguyên vật liệu đầu vào tăng, cơng trình có liên quan đến kinh doanh bất động sản rơi vào tình trạng đóng băng nên việc xây dựng diễn chậm tiến độ, có nơi ngừng hoạt động thời gian dài Để đối phó với tình trạng này, Chi nhánh cần cử cán thẩm định, kiểm tra, giám sát trực tiếp báo cáo ban lãnh đạo tìm hướng khắc phục Cần có sách hỗ trợ dự án khả tái hoạt động Tìm phương án cấu lại nợ, gia hạn nợ, giảm mức chi trả định kỳ thời gian để giảm bớt áp lực, đồng thời cử cán có chuyên môn hướng dẫn, tư vấn người vay việc tổ chức lại, trì phương thức hoạt động, cải thiện tiến độ Đối với khoản nợ hạn vòng 10 ngày đa phần nguyên nhân khách quan từ phía người dân có việc đột xuất, bị bệnh, làm ăn xa chưa về,… cán 62 tín dụng cần nhanh chóng kiểm tra, nhắc nhở, đơn đốc việc thu nợ Nếu cần thiết, Chi nhánh nên phát giấy thông báo nợ đến hàng đến tận tay khách hàng trước tuần để họ có thời gian chuẩn bị Đối với khoản vay rơi vào nhóm 5, nhóm có khả khơng thu hồi nợ, Chi nhánh phải xiết nợ, xử lý tài sản chấp để thu hồi nợ Tuy nhiên mức giá tài sản chấp cần tính tốn, định giá dựa giá trị thẩm định giá thị trường Cần phải lưu ý thời gian xử lý khoản nợ này, thời gian thu hồi chậm, ngân hàng khó hồn vốn năm Hiện nay, Chi nhánh mở dịch vụ Bảo hiểm bảo an tín dụng với ABIC Đây loại hình bảo hiểm dành cho khách hàng có nhu cầu hạn chế rủi ro tín dụng xảy trường hợp xấu Chi nhánh cần có nhiều biện pháp khuyến khích người dân tham gia vào loại hình bảo hiểm này, mặt bảo đảm an tồn tín dụng cho thân người vay, mặt khác hạn chế thiệt hại cho khoản nợ có khả thu hồi 4.7.4 Đổi việc tổ chức hồn thiện quy trình tín dụng Trong Chi nhánh, cán tín dụng phải đảm nhận hầu hết tất khâu quy trình tín dụng Điều dẫn đến hiệu tín dụng khâu, phận khơng đảm bảo Để khắc phục nhược điểm nên tách rời khâu, bước quy trình tín dụng, giao cho phận khác đảm nhận nhiệm vụ u cầu cụ thể Chun mơn hóa tạo điều kiện cho cán tín dụng dễ dàng giám sát, sát cánh khách hàng vấn đề quản lý vốn đảm bảo chất lượng tín dụng cao hiệu 63 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Nền kinh tế Việt Nam hội nhập với giới, ngành ngân hàng chế hoạt động tín dụng ngân hàng có thay đổi để thích nghi với biến đổi từ mơi trường kinh tế Trong năm vừa qua, tình hình lạm phát, ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế toàn cầu, biến động tỷ giá nội tệ, giá vàng, giá xăng dầu,… có tác động mạnh mẽ trực tiếp đến doanh nghiệp, nhà đầu tư, đời sống người dân tất mặt Các ngân hàng từ trung ương đến chi nhánh địa phương đóng vai trò điều phối luồng tiền kinh tế sức nỗ lực có sách đắn, phương thức điều hành hiệu nhằm hạn chế rủi ro hoạt động tín dụng nói riêng thị trường tài nói chung Chi nhánh NHNo & PTNT huyện Chợ Lách ngân hàng có truyền thống lịch sử hình thành 20 năm địa bàn huyện, đơn vị đạt nhiều thành tích cao cơng tác hoạt động, đóng góp lớn vào q trình phát triển chung xã hội, tạo uy tín cao lòng người dân địa phương Phát huy truyền thống đó, năm qua, tập thể CB-CNV sức khơng ngừng nâng cao chất lượng phục vụ, góp phần với nhân dân vượt qua khó khăn, biến động kinh tế Qua trình nghiên cứu hoạt động kinh doanh năm vừa qua Chi nhánh, đề tài thu số kết nhằm rút nhận xét, đánh giá, qua có đóng góp ý kiến nâng cao hiệu cơng tác tín dụng đơn vị Nhìn chung, hoạt động tín dụng Chi nhánh hiệu quả, doanh thu cuối năm đạt 71,3 tỷ đồng góp phần đem lại lợi nhuận 26,1 tỷ, tăng 148,6% so với năm 2010 Đạt kết năm qua, Chi nhánh lảm tốt công tác huy động vốn, nguồn vốn huy động đạt 542,8 tỷ đồng, tăng 6,7%, doanh số cho vay vượt năm 2010, đạt 511,7 tỷ đồng, tổng dư nợ cho vay đạt 388,8 tỷ đồng Bên cạnh đó, cơng tác thu nợ xử lý nợ hạn thực tốt Doanh số thu nợ đạt 491,5 tỷ đồng, tỷ lệ nợ hạn kéo giảm xuống 12,3 tỷ đồng, giảm 34,6% so với 2010 Chi nhánh cần phát huy công tác thời gian tới Trong năm 2012, mục tiêu Chi nhánh giữ vững tốc độ tăng trưởng tín dụng, tăng cường khai thác nguồn vốn huy động địa phương, bên cạnh trọng cho vay nông nghiệp nông thôn cần mở rộng thêm đối tượng hình thức cho vay, thực có hiệu việc theo dõi, kiểm tra xử lý nợ hạn, nâng cao cơng tác thẩm định hồn thiện quy trình tín dụng 5.2 Kiến nghị 5.2.1 Kiến nghị Chi nhánh Qua năm ta thấy NHNo & PTNT Chi nhánh huyện Chợ Lách hoạt động tốt, góp phần phát triển kinh tế huyện Chợ Lách, ngày có niềm tin vững người dân Tuy nhiên để nâng cao hiệu hoạt động Chi nhánh phục vụ ngày tốt cho khách hàng đề tài có kiến nghị sau: Chi nhánh nên xây dựng website riêng để hỗ trợ cho khách hàng việc tìm kiếm thông tin cần thiết mà không cần đến tận ngân hàng Duy trì mở rộng thêm nhiều khách hàng nhằm làm tăng doanh số cho vay ngân hàng, đồng thời giúp khách hàng có nhu cầu vay vốn mà chưa làm quen với ngân hàng, để khách hàng thấy lợi ích việc vay vốn sử dụng vốn hiệu Tiến hành nghiên cứu thăm dò ý kiến khách hàng thái độ, phong cách phục vụ cán Ngân hàng, sản phẩm Ngân hàng giúp cho Ngân hàng nắm bắt thực tê, từ có biện pháp điều chỉnh hợp lý đáp ứng kịp thời nhu cầu, nâng cao hiệu hoạt động Ngân hàng cần tổ chức thường xuyên họp Ban Giám Đốc, Trưởng phòng với cán tín dụng nhằm trao đổi thơng tin, vấn đề khó khăn, khuyết điểm cán tín dụng Từ giúp cán tín dụng học hỏi kinh nghiệm, khắc phục sai sót q trình cho vay 65 Bố trí xếp lại CBTD phụ trách địa bàn cho phù hợp với khả CBTD Có sách khen thưởng, đãi ngộ để khuyến khích tinh thần làm việc Củng cố phát huy kết đạt thời gian qua, cần bám sát kế hoạch đề ra, để công tác hoạt động đạt mục tiêu mong muốn 5.2.2 Kiến nghị Ngân hàng cấp Ngân hàng NHNo & PTNT Việt Nam cần sớm hoàn thiện chế, quy chế để hạn chế thấp sơ hở cơng tác tín dụng Ngân hàng cấp cần hỗ trợ cho Chi nhánh trang thiết bị Chi nhánh thực dịch vụ toán Đối với việc phát triển dịch vụ Ngân hàng cấp nên trang bị thêm máy rút tiền cho Chi nhánh Thường xuyên tổ chức khóa đào tạo nghiệp vụ mang tính chuyên sâu, phát triển thêm nguồn nhân lực, bồi dưỡng nghiệp vụ cho nhân viên Chi nhánh Những khóa huấn luyện đào tạo nên cho ứng dụng thực tế chương trình giảng dạy Cho phép Chi nhánh tự cân đối, linh hoạt việc áp dụng lãi suất huy động để phù hợp với mặt lãi suất huy động vốn tổ chức tín dụng khác địa bàn Ngân hàng No & PTNT Tỉnh Bến Tre cần quan tâm Chi nhánh, đặc biệt tăng cường mối quan hệ với cấp Ủy, Chính quyền địa phương để nắm bắt thông tin hai chiều thuận lợi đạo điều hành tạo điều kiện giúp đỡ Chi nhánh thuận lợi hoạt động kinh doanh 5.2.3 Kiến nghị Nhà nước quyền địa phương Cần thành lập nhiều trung tâm hỗ trợ kiến thức kỹ thuật chăn, nuôi, trồng xã phường, đảm bảo nông dân dễ dàng tiếp cận với kiến thức kỹ thuật Tạo điều kiện cho nhân dân có nhu cầu vay vốn, đem hồ sơ đến quyền chứng nhận cần giải nhanh, giảm phiền hà lại cho người dân Nhà nước cần xây dựng phát triển tổ chức hỗ trợ thông tin cho thị trường, cho công tác thẩm định vay hoạt động tín dụng Chính quyền địa phương cần thực tốt công tác quản lý địa bàn nhằm hỗ trợ tốt cho Ngân hàng việc cung cấp thông tin khách hàng cách xác đầy đủ Hỗ trợ tích cực với Ngân hàng việc xử lý nợ khó đòi, nợ xấu hộ cố tình khơng trả nợ có đủ khả tài 66 Đối với Huyện cần có kế hoạch cụ thể phù hợp với tình hình khu vực, nhằm phát triển ngành nghề, tránh tình trạng nơng dân đầu tư tự phát, tràn lan 67 TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Quỳnh Đan, 2010 Phân tích thực trạng giải pháp nâng cao hiệu tín dụng Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nông thôn Chi nhánh Mỹ Thành Luận văn tốt nghiệp cử nhân Quản Trị Kinh Doanh, Đại học Nông Lâm TPHCM, Việt Nam Nguyễn Mai Hồng Hạnh, 2011 Phân tích hoạt động tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Việt Chi nhánh Quận (Phòng giao dịch số 5) Luận văn tốt nghiệp cử nhân Quản Trị Kinh Doanh, Đại học Nông Lâm TPHCM, Việt Nam TS Nguyễn Minh Kiều, 2008 Tiền tệ ngân hàng, TPHCM, NXB Thống Kê Nguyễn Viết Sản, 2009 Giáo trình nghiệp vụ tín dụng ngân hàng Đại học Nơng Lâm TPHCM PGS.TS Nguyễn Văn Tiến, 2005 Quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng, TPHCM, NXB Thống Kê Các số liệu, báo cáo thường niên NHNo & PTNT huyện Chợ Lách năm 20102011 Các website http://www.agribank.com.vn http://www.baomoi.com http://laisuat.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN CHỢ LÁCH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH TỔNG HỢP, PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN CHỢ LÁCH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH TỔNG HỢP

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay