Áp dụng ISO 9000 2000 tại đại học kinh tế quốc dân tiểu luận cao học

25 27 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 11:44

LỜI NÓI ĐẦUChúng ta không còn lạ gì về hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000: 2000 áp dụng trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ: còn lĩnh vực khác như áp dụng ISO 9000: 2000 trong hành chính công, trong y tế, trong giáo dục thì sao? Khẳng định rằng đó là vấn đề khá mới mẻ, song đối với các sinh viên chuyên ngành quản trị chất lượng năm thứ 3 thuộc trường Đại học Kinh tế Quốc dân thì đó là những đề tài vô cùng hấp dẫn. Đề tài Áp dụng ISO 9000: 2000 tại Đại học Kinh tế Quốc dân là một trong những đề tài đã làm tôi thích thú và say mê nghiên cứu. Dưới đây là kết quả của cả quá trình tìm tòi và nghiên cứu của tôi. Mong các bạn đọc tham khảo và cho ý kiến. NỘI DUNGI. NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ ÁP DỤNG ISO 9000:2000 TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC.1. Bản chất của bộ tiêu chuẩn ISO 9000:2000ISO 9000 là bộ tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý chất lượng do tổ chức tiêu chuẩn hoá quốc tế (ISO) ban hành lần đầu vào 1987 đã được sửa đổi 2 lần vào 1994 và 2000.ISO 9000 đưa ra các chuẩn mực cho hệ thống quản lý chất lượng không phải là tiêu chuẩn cho sản phẩm.ISO 9000 có thể áp dụng rộng rãi trong mọi lĩnh vực: sản xuất, kinh doanh, dịch vụ... và cho mọi quy mô hoạt động.Tổ chức tiêu chuẩn hoá quốc tế (Internation Organization for starndarzation ISO) được thành lập năm 1947 trụ sở chính đặt tại Giơnevơ Thụy Sĩ.ISO có khoảng 200 ban kỹ thuật (TC) có nhiệmvụ biên soạn và ban hành hơn 160000 tiêu chuẩn bao gồm các tiêu chuẩn kỹ thuật và các tiêu chuẩn về quản lý. Ban kỹ thuật TC 176 chịu trách nhiệm biên soạn và ban hành tiêu chuẩn ISO 9000.2. Nguyên tắc quản lý chất lượng ISO 9000:2000.Nguyên tắc 1: Định hướng vào khách hàng chất lượng là sự thoả mãn khách hàng, chính vì vậy việc quản lý chất lượng ISO 9000 là phải nhằm đáp ứng mục tiêu đó. Quản lý chất lượng là không ngừng tìm hiểu nhu cầu của khách hàng và xây dựng nguồn lực để đáp ứng các nhu cầu đó một cách tốt nhất. Gắn vào trường Đại học KTQD thì khách hàng là những bậc phụ huynh, những học sinh PTTH, những người có mong muốn được đào tạo ở ĐHKTQD vì vậy cần phải tìm hiểu những nhu cầu của khách hàng này.Nguyên tắc 2: Vai trò của lãnh đạo: Lãnh đạo của tổ chức thống nhất mục đích, định hướng vào môi trường nội bộ của tổ chức, huy động toàn bộ nguồn lực để đạt được mục tiêu của tổ chức. ... NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ ÁP DỤNG ISO 9000: 2000 TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC Bản chất tiêu chuẩn ISO 9000: 2000 ISO 9000 tiêu chuẩn quốc tế hệ thống quản lý chất lượng tổ chức tiêu chuẩn hoá quốc tế (ISO) ban hành... Các bước xây dựng áp dụng ISO 9000: 2000 giáo dục phần ta thấy hệ thống ISO 9000: 2000 không áp dụng riêng cho sản phẩm hàng hố, hay dịch vụ áp dụng cho hệ thống quản lý ISO áp dụng tất lĩnh vực... (Anh), Chulalongkom (Thái Lan) Việt Nam trường áp dụng Đại học KTQD trường xây dựng áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng k ISO 9001 :2000 áp dụng ISO 9000: 2000 trường ĐHKTQD khó khăn lớn Với quy mơ
- Xem thêm -

Xem thêm: Áp dụng ISO 9000 2000 tại đại học kinh tế quốc dân tiểu luận cao học, Áp dụng ISO 9000 2000 tại đại học kinh tế quốc dân tiểu luận cao học

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay