ĐỀ CƯƠNG ôn tập Xã Hội Học đại cương

21 43 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 11:36

Đây là đề cương do chính mình soạn ra, kì thi vừa rồi mình đã được 9 điểm thi cuối kì và được điểm A+ môn Xã hội học đại cương. Mình muốn chia sẻ chút tài liệu cho những bạn cần.Đề cương gồm 19 câu, được trả lời kĩ lưỡng. Tài liệu tham khảo dựa vào nhiều nguồn tài liệu học thuật khác nhau. ... động xã hội? Định nghĩa Di động xã hội: Di động xã hội sựu di chuyển cá nhân/ nhóm xã hội từ vị trí xã hội đến vị trí xã hội khác Thực chất di động xã hội thay đổi vị trí hệ thống phân tầng xã hội. .. thay đổi cấu trúc xã hội thiết chế xã hội * Đặc điểm biến đổi xã hội Theo quan điểm John Macionis biến đổi xã hội có đặc điểm: + Biến đổi xã hội diễn liên tục + Biến đổi xã hội đặt kế hoạch trước,... 7: Thế biến đổi xã hội? Đặc điểm nguyên nhân biến đổi xã hội? Phân tích ví dụ làm sáng tỏ khái niệm? Biến đổi xã hội thuộc tính vốn có xã hội Vậy biến đổi xã hội gì? Biến đổi xã hội khái niệm phản
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ CƯƠNG ôn tập Xã Hội Học đại cương, ĐỀ CƯƠNG ôn tập Xã Hội Học đại cương

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay