PHÂN TÍCH LỢI ÍCH – CHI PHÍ CỦA MÔ HÌNH TRỒNG CA CAO CHỨNG NHẬN UTZ TẠI HUYỆN CHÂU ĐỨC TỈNH BÀ RỊAVŨNG TÀU

70 28 0
  • Loading ...
1/70 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 11:36

... Hiếu năm NỘI DUNG TÓM TẮT ĐÀO XUAN HIEU Tháng 06 năm 2012 “Phân Tích Lợi Ích-Chi Phí mơ hình trồng ca cao chứng nhận UTZ huyện Châu Đức, tỉnh Bà RịaVũng Tàu” DAO XUAN HIEU June 2012 “Cost – Benefit
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH LỢI ÍCH – CHI PHÍ CỦA MÔ HÌNH TRỒNG CA CAO CHỨNG NHẬN UTZ TẠI HUYỆN CHÂU ĐỨC TỈNH BÀ RỊAVŨNG TÀU, PHÂN TÍCH LỢI ÍCH – CHI PHÍ CỦA MÔ HÌNH TRỒNG CA CAO CHỨNG NHẬN UTZ TẠI HUYỆN CHÂU ĐỨC TỈNH BÀ RỊAVŨNG TÀU

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay