KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ TIỀN GỬI TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM HDBANK BÌNH THỌ

108 48 0
  • Loading ...
1/108 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 11:35

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH  ĐÀO THỊ QUN KẾ TỐN NGHIỆP VỤ TIỀN GỬI TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM HDBANK BÌNH THỌ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KẾ TỐN Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 06/2012 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH  ĐÀO THỊ QUN KẾ TỐN NGHIỆP VỤ TIỀN GỬI TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM HDBANK BÌNH THỌ Ngành:Kế Tốn LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Người hướng dẫn: HOÀNG OANH THOA Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 06/201 Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “KẾ TỐN NGHIỆP VỤ TIỀN GỬI TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM – HDBANK BÌNH THỌ” ĐÀO THỊ QUYÊN, sinh viên khóa 34, ngành KẾ TỐN bảo vệ thành cơng trước hội đồng vào ngày _ HOÀNG OANH THOA Người hướng dẫn, _ Ngày Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo Ngày tháng năm tháng năm Thư ký hội đồng chấm báo cáo Ngày tháng năm LỜI CẢM TẠ Lời xin cảm ơn gia đình tạo điều kiện cho có điều kiện học tập tốt Em xin chân thành cám ơn quý thầy cô trường Đại học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh tận tình bảo, truyền đạt cho em kiến thức bổ ích, kinh nghiệm quý báo suốt trình học tập làm sở vững để em hoàn thành tốt khóa luận tốt nghiệp Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cô Hồng Oanh Thoa tận tình hướng dẫn, góp ý suốt trình nghiên cứu thực đề tài Em xin cảm ơn Ban Giám Đốc Ngân hàng TMCP Phát Triển TP.HCM HDBank Bình Thọ tạo điều kiện cho em có điều kiện thực tập Ngân hàng, anh, chị nhân viên phòng Kế tốn- Giao dịch- Kho quỹ nhiệt tình giúp đỡ tạo điều kiện cho em tiếp xúc thực tế trình thực tập Cuối xin cám ơn bạn bè giúp đỡ hỗ trợ trình thực đề tài Xin chân thành cảm ơn! Sinh viên thực tập Đào Thị Quyên NỘI DUNG TÓM TẮT ĐÀO THỊ QUYÊN Tháng 06 năm 2012 “Kế Toán Nghiệp Vụ Tiền Gửi Ngân Hàng TMCP Phát Triển TP.HCM Phòng Giao Dịch Bình Thọ” ĐÀO THỊ QUN June 2012 “Account of Capital Mobilization at Ho Chi Minh City Development Bank, Binh Tho Branch” Bằng phương pháp mô tả vấn nhân viên kế toán ngân hàng, đề tài “Kế toán nghiệp vụ tiền gửi ngân hàng TMCP Phát Triển TP.HCM phòng giao dịch Bình Thọ” tìm hiểu quy trình nghiệp vụ tiền gửi, sản phẩm huy động vốn ngân hàng Mơ tả cơng tác kế tốn nghiệp vụ huy động vốn đơn vị, cách hạch toán chứng từ minh họa cho nghiệp vụ phát sinh Từ thấy điểm mạnh điểm hạn chế, đề xuất ý kiến thiết thực góp phần hạn chế điểm yếu tồn MỤC LỤC Trang DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH MỤC CÁC HÌNH viii DANH MỤC CÁC BẢNG ix CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1.1.Đặt vấn đề 1 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Phạm vi nghiên cứu khóa luận 1.4 Cấu trúc khóa luận CHƯƠNG TỔNG QUAN 2.1 Giới thiệu chung HDBank 3 2.1.1 Thông tin chung HDBank 2.1.2 Quá trình hình thành phát triển: 2.1.3 Các dịch vụ, sản phẩm 2.1.4 Mục tiêu, phương hướng chiến lược phát triển HDBank tương lai 2.2 Giới thiệu chung HDBank Bình Thọ 2.2.1 Sự hình thành phát triển HDBank Bình Thọ 2.2.2 Các lĩnh vực kinh doanh chủ yếu HDBank Bình Thọ 2.2.3 Cơ cấu tổ chức chức năng, nhiệm vụ phòng ban 2.3.4 Phương hướng chiến lược phát triển tương lai CHƯƠNG NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Khái quát hoạt động huy động vốn 10 10 3.1.1 Khái niệm 10 3.1.2 Đặc điểm vốn huy động 10 3.1.3 Vai trò hoạt động huy động vốn 11 3.2 Các hình thức huy động vốn 11 3.2.1 Huy động vốn qua tài khoản tiền gửi 11 3.2.2 Huy động vốn qua tài khoản tiết kiệm 13 3.2.3 Huy động vốn vàng: Chứng gửi vàng có kỳ hạn 14 3.2.4 Huy động vốn qua phát hành giấy tờ có giá 15 3.2.5 Huy động vốn từ nguồn vốn khác 15 3.3 Hệ thống tài khoản kế toán Ngân hàng v 15 3.3.1 Cấu trúc phương pháp hạch toán tài khoản 16 3.3.2 Các tài khoản kế toán huy động vốn sử dụng 16 3.4 Kế toán nghiệp vụ huy động vốn 23 3.4.1 Kế toán nghiệp vụ tiền gửi 23 3.4.2 Kế toán nghiệp vụ tiền gửi tiết kiệm 24 3.4.3 Kế toán nghiệp vụ phát hành giấy tờ có giá 26 3.5 Phương pháp nghiên cứu 29 CHƯƠNG KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 4.1 Tình hình huy động vốn qua hai năm 2010-2011 30 30 4.2 Quy trình giao dịch HDBank Bình Thọ 33 4.3 Các hình thức huy động tiền gửi HDBank 34 4.3.1 Tiền gửi không kỳ hạn (TGTT) 34 4.3.2 Tiền gửi có kỳ hạn 36 4.3.3 Huy động vốn qua tài khoản tiết kiệm 41 4.3.4 Chứng gửi vàng ngắn hạn 46 4.4 Đặc điểm cơng tác kế tốn HDBank Bình Thọ 47 4.4.1 Hệ thống thơng tin kế toán 47 4.4.2 Chế độ chứng từ kế toán HDBank Bình Thọ 47 4.4.3 Quy trình giao dịch tiền gửi HDBank 50 4.5 Kế toán nghiệp vụ tiền gửi ngân hàng HDBank Bình Thọ 51 4.5.1 Kế toán nghiệp vụ tiền gửi khách hàng 53 4.5.2 Kế toán tiền gửi tiết kiệm 61 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận 73 73 5.1.1 Ưu điểm 73 5.1.2 Hạn chế 75 5.2 Kiến nghị 76 TÀI LIỆU THAM KHẢO 77 PHỤ LỤC vi DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT CCGV Chứng gửi vàng CMND Chứng minh nhân dân CIF Mã khách hàng GDV Giao dịch viên HDBank Ngân hàng HD KSV Kiểm soát viên KH Khách hàng NHNN Ngân hàng nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại TMCP Thương mại cổ phần TGTK Tiền gửi tiết kiệm TGTT Tiền gửi toán NVKTPS Nghiệp vụ kinh tế phát sinh CDKT Cân đối kế toán BCKQKD Báo cáo kết kinh doanh vii DANH MỤC CÁC HÌNH Trang Hình 2.1 Sơ đồ cấu tổ chức HDBank Bình Thọ Hình 4.1 Biểu Đồ Huy Động Vốn Theo Tính Chất 31 Hình 4.2 Biểu Đồ Huy Động Vốn Theo Kỳ Hạn 32 Hình 4.3 Biểu Đồ Huy Động Vốn Theo Loại Tiền 32 Hình 4.4 Luu Đồ Mở Tài Khoản Tiền Gửi 38 Hình 4.5 Lưu Đồ Luân Chuyển Chứng Từ Gửi Hoặc Rút Tiền Gửi Thanh Toán 40 viii DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 4.1 Tình Hình Huy Động Vốn Tại HDBank Bình Thọ Qua Hai Năm 2010-2011 30 Bảng 4.2 Bảng Kết Hợp Mã Tài Khoản Kế Toán Của HDBank Với Tài Khoản Cấp III Của NHNN 52 ix CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Cùng với xu phát triển thời đại, HDBank ngày khẳng định vị Là ngân hàng thương mại có thâm niên, HDBank Bình Thọ nói riêng hệ thống HDBank nói chung ngày phát triển theo ngân hàng đa Cùng với định hướng phát triển đổi mơ hình tổ chức, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, mở rộng mạng lưới, đa dạng hóa sản phẩm Bước vào giai đoạn đầu trình đổi HDBank hy vọng ngày phát triển địa điểm đáng tin cậy, tên quen thuộc lựa chọn hàng đầu khách hàng 5.1.1 Ưu điểm -Về sản phẩm: Sản phẩm huy động vốn nói HDBank đa dạng Các chương trình đưa sản phẩm huy động giao dịch ln quan tâm đón nhận khách hàng Các sản phẩm ATM, Core Banking, Internet Banking…giúp cho khách hàng tiện lợi giao dịch với ngân hàng Khách hàng giao dịch chủ yếu ngân hàng giao dịch tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn Đặc biệt từ ngày 26/03 đến ngày 20/06 ngân hàng đưa sản phẩm chương trình “Tiết kiệm tỷ phú – Quà liền tay, trúng tiền tỷ”thu hút quan tâm nhiều khách hàng đến giao dịch Ngoài khách hàng đến giao dịch trực tiếp HDBank khách hàng nhận tiện ích như: Dịch vụ giao dịch nhà ưu tiên gọi điện báo trước, thời gian linh hoạt ngồi hành chính, khách hàng gửi tiền nơi giao dịch tồn hệ thống mà khơng phải tốn phí 73 Trường hợp khách hàng khơng có thời gian để thực tốn, khách hàng đăng ký sử dụng tính tự động hệ thống Khách hàng phải đăng ký lần định kỳ hàng tháng hệ thống tự động trích từ tài khoản mở HDBank để toán cho dịch vụ đăng ký với tốc độ cao, tiện lợi tiêu chuẩn bảo mật tiên tiến Trong trường hợp khách hàng quản lý tiêu khách hàng dùng ĐTDĐ (SMS/Mobile Banking) Ebanking dùng để tốn hóa đơn lúc nơi, không phân biệt không gian, thời gian, điều kiện toán Trường hợp khách hàng vãng lai dùng hệ thống tốn quầy giao dịch hệ thống chấp nhận toán HDBank toàn quốc -Về giao dịch cửa: HDBank Bình Thọ áp dụng giao dịch cửa nhằm đem lại hiệu cao, giải nhanh thuận tiện nhu cầu giao dịch khách hàng -Phần mềm sử dụng: Dễ dàng tra sốt thơng tin khách hàng, số CIF, số tài khoản, số dư tài khoản khách hàng Các giao dịch kế toán liên hàng nhanh chóng việc giải nghiệp vụ toán bù trừ ngân hàng thành viên Kiểm soát viên dễ dàng giám sát hoạt động nghiệp vụ GDV, phát sai sót yêu cầu chỉnh sửa trước phê duyệt Chịu kiểm soát chung từ Hội sở nên dễ dàng kiểm tra nghiệp vụ chi nhánh, phòng giao dịch -Nhân sự: HDBank thấu hiểu thành công doanh nghiệp không chất lượng sản phẩm mà có đóng góp chất lượng phục vụ, người góp phần khơng nhỏ cho thành cơng HDBank phối hợp với công ty SKILL GROUP công ty SAMD tổ chức đào tạo cán nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng hướng tới phong cách phục vụ chuyên nghiệp: +Bố trí nhân hợp lý theo quy định chung hệ thống HDBank +Đội ngũ nhân viên có lực chun mơn nghiệp vụ tốt +Có khả đáp ứng yêu cầu khách hàng đến giao dịch chi nhánh 74 +Được phân cơng nhiệm vụ rõ ràng hồn thành nhiệm vụ giao ngày +Tư vấn sẵn sàng giải đáp thắc mắc khách hàng cách rõ ràng +Được nâng cao nghiệp vụ có sản phẩm cần đưa tiếp thị +Xử lý chứng từ theo quy trình +Chịu giám sát chung kiểm sốt viên +Được phân cơng nhiệm vụ ghi nhận ngày sinh nhật khách hàng để tặng quà cho khách hàng Đa phần nhân viên hoàn thành nhiệm vụ giao Các nhân viên hỗ trợ nhanh chóng bắt kịp thao tác làm việc phần mềm Nhân viên có ý thức chia sẻ cơng việc khách hàng đông để tránh trường hợp khách hàng tập trung q đơng quầy Kiểm sốt viên ln kiểm sốt kỹ thao tác nhân viên thơng qua phần mềm nối mạng chung để phát sai sót yêu cầu chỉnh sửa kịp thời -Chăm sóc khách hàng Đối với khách hàng: HDBank phân cơng cho nhân viên chúc mừng sinh nhật khách hàng Các nhân viên đào tạo thường xuyên nghiệp vụ giao tiếp, hướng dẫn để cung cấp cho khách hàng sản phẩm tốt phù hợp với đối tượng khách hàng Trong trình phát triển tồn hệ thống HDBank ln với nghiệp phát triển người Tích cực tham gia chia sẻ với cộng đồng Kết hợp với tổ chức đơn vị: MTTQVN, Hội chữ thập đỏ…Xây dựng nhà tình thương, tặng học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo hiếu học, tặng quà cho trẻ em nghèo, khuyết tật, người già neo đơn…Hướng cộng đồng tâm nguyện, sứ mệnh ban lãnh đạo tập thể nhân viên ngân hàng HD 5.1.2 Hạn chế Bên cạnh nhiều ưu điểm cơng tác kế tốn HDBank Bình Thọ tồn mặt hạn chế sau: Bảng lãi suất cập nhật thường xuyên GDV sai sót 75 Có sản phẩm huy động vốn nhân viên xử lý nghiệp vụ chậm Khách hàng đến giao dịch nhiều, số lượng GDV nên đáp ứng chậm u cầu khách hàng Phần mềm sử dụng hay bị rớt mạng ảnh hưởng nhiều thao tác GDV Các ngân hàng ln đưa chương trình huy động hấp dẫn làm cho khách hàng có tâm lý muốn rút tiền từ ngân hàng chuyển sang ngân hàng khác Thẻ ATM hay gặp cố khách hàng sử dụng giao dịch máy ATM Lượng máy ATM ngân hàng 5.2 Kiến nghị Cần có nhiều chiến dịch quảng bá sản phẩm với ưu điểm bật thu hút tâm lý khách hàng Nâng cao lực chuyên môn nhân viên ngân hàng như: Mở lớp học nâng cao lực chuyên môn nhân viên đặc biệt nhân viên Mở nhiều thi để kiểm tra trình độ thành thạo thao tác nghiệp vụ nhân viên Cần khắc phục cố rút tiền thẻ ATM Cần bố trí máy ATM nhiều tạo điều kiện cho khách hàng lưu tâm nhiều đến dịch vụ thẻ ATM từ HDBank 76 TÀI LIỆU THAM KHẢO TS Nguyễn Minh Kiều, 2009 Nghiệp Vụ Ngân Hàng Thương Mại, tái lần thứ hai Nhà Xuất Bản Thống Kê, 861 trang Thầy Lê Văn Hoa Bài Giảng Kế Toán Ngân Hàng Ngành Kế Toán Khoa Kinh Tế Trường Đại Học Nơng Lâm TP.Hồ Chí Minh Các luận văn tốt nghiệp đại học Chuyên Ngành Kế Toán Khoa Kinh Tế Trường Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh 77 PHỤ LỤC Phụ lục 01: Phụ lục 02: Phụ lục 03: Phụ lục 04: Phụ lục 05: Phụ lục 06: ... hạch toán chứng từ minh họa cho nghiệp vụ phát sinh Từ thấy điểm mạnh điểm hạn chế, đề xuất ý kiến thi t thực góp phần hạn chế điểm yếu tồn MỤC LỤC Trang DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH MỤC CÁC HÌNH... tiêu nghiên cứu 1.3 Phạm vi nghiên cứu khóa luận 1.4 Cấu trúc khóa luận CHƯƠNG TỔNG QUAN 2.1 Giới thi u chung HDBank 3 2.1.1 Thông tin chung HDBank 2.1.2 Quá trình hình thành phát triển: 2.1.3 Các... dịch vụ, sản phẩm 2.1.4 Mục tiêu, phương hướng chiến lược phát triển HDBank tương lai 2.2 Giới thi u chung HDBank Bình Thọ 2.2.1 Sự hình thành phát triển HDBank Bình Thọ 2.2.2 Các lĩnh vực kinh
- Xem thêm -

Xem thêm: KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ TIỀN GỬI TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM HDBANK BÌNH THỌ, KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ TIỀN GỬI TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM HDBANK BÌNH THỌ, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN, KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay