NHẬN ĐỊNH VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC ĐÃI NGỘ NHÂN SỰ CỦA CÔNG TY TNHH SADEV DECOLLETAGE

84 26 0
  • Loading ...
1/84 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 11:35

... tổng hợp áp dụng học thuy t quản trị nhân giúp doanh nghiệp làm tốt cơng tác đãi ngộ nhân Các học thuy t là: Học thuy t F.W.Taylor, học thuy t X học thuy t Y MC.Gregor, học thuy t nhu cầu cấp bậc... động lực làm việc cho nhân viên 19 3.1.4 Một Số Lý Thuy t Về Quản Trị Kinh Doanh : a) Các Luận Thuy t Về Con Người Thuy t X ,Ycủa Mc Grerg Và Thuy t Z Của William Ouchi Tương ứng với quan niệm... Ouchi Tương ứng với quan niệm ngừơi, có mơ hình quản lý người Hình 3.1 Các Luận Thuy t Về Con Người Thuy t X Thuy t Y Thuy t Z Các nhìn nhận , đánh giá người - Con người chất - Con người muốn cảm
- Xem thêm -

Xem thêm: NHẬN ĐỊNH VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC ĐÃI NGỘ NHÂN SỰ CỦA CÔNG TY TNHH SADEV DECOLLETAGE, NHẬN ĐỊNH VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC ĐÃI NGỘ NHÂN SỰ CỦA CÔNG TY TNHH SADEV DECOLLETAGE

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay