MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG MARKETING CHO CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG – CÔNG TRÌNH HÀNG KHÔNG ACC – CHI NHÁNH TP.HCM

99 24 0
  • Loading ...
1/99 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 11:35

... biến áp; Hồn thi n cơng trình xây dựng; Hoạt động xây dựng chuyên dùng; - Tư vấn, khảo sát thi t kế cơng trình hạ tầng kỹ thuật; thi t kế, thi công nội, ngoại thất Tư vấn giám sát thi cơng xây... sát thi t kế Xây dựng cơng trình hàng khơng - Tháng 10/1992, Xí nghiệp Khảo sát thi t kế Xây dựng cơng trình hàng không tách thành hai đơn vị công ty xây dựng cơng trình hàng khơng ACC cơng ty thi t... PCB30, vật liệu xây dựng; - Kinh doanh, dịch vụ kỹ thuật, lắp đặt thi t chế văn hóa, thi t bị khí, điện, điện lạnh, điện tử, thi t bị an tồn phòng cháy, chữa cháy; - Đầu tư phát triển hạ tầng
- Xem thêm -

Xem thêm: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG MARKETING CHO CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG – CÔNG TRÌNH HÀNG KHÔNG ACC – CHI NHÁNH TP.HCM, MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG MARKETING CHO CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG – CÔNG TRÌNH HÀNG KHÔNG ACC – CHI NHÁNH TP.HCM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay