MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG MARKETING CHO CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG – CÔNG TRÌNH HÀNG KHÔNG ACC – CHI NHÁNH TP.HCM

99 5 0
  • Loading ...
1/99 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 11:35

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH  ĐÀO THỊ BÍCH PHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG MARKETING CHO CƠNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG – CƠNG TRÌNH HÀNG KHÔNG ACC – CHI NHÁNH TP.HCM LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH THƯƠNG MẠI Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 06/2012 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH  ĐÀO THỊ BÍCH PHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG MARKETING CHO CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG – CƠNG TRÌNH HÀNG KHƠNG ACC – CHI NHÁNH TP.HCM Ngành: Quản Trị Kinh Doanh Thương Mại LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Người hướng dẫn: Th.S HỒNG THẾ VINH Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 06/2012 Hội đồng chấm báo cáo khoá luận tốt nghiệp đại học khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khố luận: “Một số giải pháp nâng cao hiệu hoạt động Marketing cho cơng ty TNHH MTV Xây dựng Cơng trình Hàng khơng ACC – Chi nhánh TP.HCM” Đào Thị Bích Phương, sinh viên khoá 34, ngành Quản Trị Kinh Doanh Thương Mại thực hiện, bảo vệ thành công trước hội đồng vào ngày Th.S HOÀNG THẾ VINH Giáo viên hướng dẫn, (Chữ ký) _ Ngày Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo tháng năm 2012 Thư ký hội đồng chấm báo cáo (Chữ ký) (Chữ ký) _ Ngày tháng năm 2012 _ Ngày tháng năm 2012 LỜI CẢM TẠ Lời xin gởi lời biết ơn sâu sắc đến bố mẹ sinh thành, nuôi dưỡng, chăm sóc từ lúc thơ bé trưởng thành Bốn năm đại học quãng thời gian bố mẹ phải vất vả làm việc ăn học Dù có khó khăn bố mẹ cố gắng cho có điều kiện tốt nhất, quan tâm động viên hoàn thành tốt q trình học tập Tơi xin cảm ơn q thầy cô, ban giám hiệu trường ĐH Nông Lâm TP.HCM, đặc biệt Khoa Kinh Tế truyền đạt kinh nghiệm, kiến thức cho suốt thời gian học tập trường Đặc biệt, xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy Hoàng Thế Vinh, người tận tình hướng dẫn dạy tơi giúp định hướng đắn đề tài, giúp nhận khuyết điểm kiến thức đưa ý kiến đóng góp để giúp tơi hồn thành tốt khóa luận Tơi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến ban lãnh đạo công ty TNHH MTV Xây dựng Cơng trình Hàng khơng ACC – Chi nhánh TP.HCM anh chị phòng Kinh doanh tạo điều kiện cho tơi hồn thành tốt đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn người thân, bạn bè cạnh tôi, động viên ủng hộ sống Và sau xin gửi lời cảm ơn đến tác giả, tác phẩm, tư liệu sử dụng khóa luận Tơi xin chân thành cảm ơn tất cả! Sinh viên Đào Thị Bích Phương NỘI DUNG TĨM TẮT ĐÀO THỊ BÍCH PHƯƠNG Tháng năm 2012 “Một Số Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Marketing Cho Cơng Ty TNHH MTV Xây Dựng Cơng Trình Hàng Khơng ACC – Chi Nhánh TP.HCM” ĐÀO THỊ BÍCH PHƯƠNG June 2012 “Some Solutions To Improve Operational Efficiency Marketing For Airport Construction One Member Limited Liability Company ACC – Branch In HCM City” Khoá luận tiến hành nghiên cứu mục tiêu sau: Phân tích tổng quan thị trường bê tông xi măng nay, xác định phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động Marketing cơng ty, phân tích kết hoạt động kinh doanh công ty, nghiên cứu điểm mạnh, điểm yếu hội, thách thức tác động đến hoạt động kinh doanh cơng ty, phân tích chiến lược Marketing - Mix thể qua chiến lược sản phẩm, giá, phân phối, chiêu thị cổ động Từ đưa giải pháp đẩy mạnh sản lượng tiêu thụ, nâng cao doanh số, mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao hiệu hoạt động Marketing cho phù hợp với yêu cầu thị trường nay, phân tích ma trận SWOT, điều tra thu thập thông tin từ khách hàng để củng cố thêm sở nhằm hoàn thiện chiến lược Kết nghiên cứu cho thấy: Nâng cao hiệu hoạt động Marketing bước đắn doanh nghiệp bối cảnh cạnh tranh kinh tế suy thoái Để trình xây dựng thương hiệu thực cách thành công, trước hết cần đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng chiến lược Marketing cho cơng ty bao gồm từ việc phân tích tổng quan thị trường nước, xác định khách hàng mục tiêu, xác định phương thức truyền thông quảng bá thương hiệu cách hiệu Đây yếu tố quan trọng việc đưa công ty đến với khách hàng, nâng cao doanh số, chất lượng sản phẩm, khả cạnh tranh MỤC LỤC Trang DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii  DANH MỤC BẢNG ix  DANH MỤC HÌNH x  DANH MỤC PHỤ LỤC xi  CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1  1.1 Đặt vấn đề 1  1.2 Mục tiêu nghiên cứu 2  1.3 Phạm vi nghiên cứu 2  1.4 Cấu trúc khóa luận 3  CHƯƠNG TỔNG QUAN 4  2.1 Tổng quan tài liệu 4  2.2 Tổng quan Công ty TNHH MTV xây dựng - công trình hàng khơng ACC 5  2.2.1 Giới thiệu cơng ty ACC 5  2.2.2 Quá trình hình thành phát triển 7  2.2.3 Ngành nghề kinh doanh Công ty 9  2.2.4 Bộ máy tổ chức 10  2.3 Tổng quan Cơng ty TNHH MTV xây dựng - cơng trình hàng không ACC chi nhánh TP.HCM 14  2.3.1 Giới thiệu 14  2.3.2 Chức năng, nhiệm vụ phòng ban 15  CHƯƠNG NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Cơ sở lý luận 19  19  3.1.1 Khái niệm Marketing 19  3.1.2 Vai trò Marketing 19  3.1.3 Mục tiêu chức Marketing 20  3.1.4 Môi trường Marketing 22  3.1.5 Marketing mix 26  v 3.1.6 Ma trận SWOT 31  3.1.7 Thống kê dự báo phương pháp hồi quy tuyến tính đơn biến tương quan 3.2 Phương pháp nghiên cứu 32  33  3.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 33  3.2.2 Phương pháp xử lý, phân tích số liệu 34  CHƯƠNG KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 4.1 Khái quát thị trường bê tông xi măng từ năm 2009-2011 4.1.1 Nhận xét chung 35  35  35  4.1.2 Tình hình sản xuất tiêu thụ xi măng bê tông thương phẩm năm gần 4.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động Marketing công ty 36  38  4.2.1 Môi trường vĩ mô 39  4.2.2 Môi trường vi mô 43  4.3 Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh cơng ty 51  4.4 Chiến lược Marketing công ty 54  4.4.1 Chiến lược sản phẩm 54  4.4.2 Chiến lược giá 57  4.4.3 Chiến lược phân phối 61  4.4.4 Chiến lược chiêu thị cổ động 63  4.5 Ma trận SWOT 65  4.6 Chiến lược phát triển công ty năm 2012 67  4.6.1 Chiến lược chung 67  4.6.2 Chiến lược cụ thể 67  4.7 Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động Marketing cho công ty ACC 67  4.7.1 Chiến lược sản phẩm 67  4.7.2 Chiến lược giá 68  4.7.3 Chiến lược phân phối 71  4.7.4 Chiến lược chiêu thị cổ động 71  4.7.5 Con người 76 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ vi 79  5.1 Kết luận 79  5.1.1 Kết luận chung 79  5.1.2 Hạn chế khóa luận 80  5.2 Kiến nghị 80  5.2.1 Đối với Nhà nước 80  5.2.2 Đối với công ty 81  TÀI LIỆU THAM KHẢO 83  PHỤ LỤC   vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT 4P Chiến Lược: Giá, Phân phối, Sản phẩm, Chiêu thị cổ động BQP Bộ quốc phòng CBCNV Cán công nhân viên CL Chất lượng CP Chi phí CT Cơng trình CTY Cơng ty ĐT Đầu tư Đvt Đơn vị tính GDP Tổng thu nhập quốc dân (Gross Domestic Product) HĐTV Hội đồng thành viên HK Hàng không ISO Tổ chức tiêu chuẩn quốc tế (International Standard Organization) KĐ Kiểm định MTV Một thành viên PT Phát triển QĐ Quyết định SA Trách nhiệm xã hội (Social Accountability) SWOT Ma trận điểm mạnh, điểm yếu, hội, đe dọa TNHH Trách nhiệm hữu hạn TP Thành phố TP.HCM Thành phố Hồ Chí Minh WTO Tổ Chức Thương Mại Thế Giới (World Trade Organization) XD Xây dựng XN Xí nghiệp viii DANH MỤC BẢNG Trang Bảng 4.1 Tổng Sản Lượng Bê Tông – Xi Măng Cung Ứng từ Năm 2007 - 2011 37  Bảng 4.2 Trình Độ Năng Lực Cán Bộ Công Nhân Viên Công Ty Năm 2011 44  Bảng 4.3 Ma Trận Hình Ảnh Cạnh Tranh 50  Bảng 4.4 Tình Hình Hoạt Động Kinh Doanh Công Ty từ Năm 2009-2011 51  Bảng 4.5 Một Số Chỉ Số Hiệu Quả Kinh Doanh từ Năm 2009-2011 53  Bảng 4.6 Sản Lượng Bê Tông Công Ty Bán Qua Các Năm 2009 – 2011 54  Bảng 4.7 Đánh Giá Khách Hàng Chất Lượng Sản Phẩm Công Ty ACC 56  Bảng 4.8 Giá Mác Bê Tông Thông Thường (Độ Sụt 10+-2) Tại Trạm Qua Các Năm 2009 - 2011 58  Bảng 4.9 Đánh Giá Khách Hàng Giá Cả Công Ty ACC 59  Bảng 4.10 Đánh Giá Khách Hàng Khả Năng Cạnh Tranh Giá Cả Công Ty ACC 60  Bảng 4.11 Đánh Giá Khách Hàng Vấn Đề Giao Hàng 61  Bảng 4.12 Tốc Độ Giải Quyết Khiếu Nại Công Ty ACC 62  Bảng 4.13 Đánh Giá Khách Hàng Nhân Viên Kinh Doanh Công Ty 63  Bảng 4.14 Đánh Giá Khách Hàng Kênh Thông Tin Công Ty ACC 64  Bảng 4.15 Chi Phí Quảng Cáo Dự Kiến Thực Hiện vào Kỳ II/2012 74  Bảng 4.16 Chi Phí Quảng Cáo Doanh Thu Thuần từ Năm 2009 – kỳ I/2012 Dự Kiến cho Kỳ II/2012 75    ix Nhận định thời gian tới với xu vận động thị trường, ngành xây lắp độ tăng trưởng kinh tế nói chung, điều kiện tự hố cho mình, định hướng phát triển chiến lược theo hướng tăng trưởng kinh tế nói chung, điều kiện tự hố thương mại cơng ty TNHH MTV Xây dựng cơng trình Hàng khơng ACC nên lựa chọn cho định hướng phát triển chiến lược theo hướng tăng trưởng cường độ, tăng cường dịch vụ khách hàng Trong hoạt động Marketing công ty dành phần lớn ngân sách Marketing cho hoạt động quảng cáo khuếch trương Bên cạnh cơng ty tăng cường mối liên hệ với công ty khác ngành để liên kết với họ có điều kiện nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng doanh số lợi nhuận tăng cường thị phần giữ nhịp độ phát triển đặn c) Kế hoạch kinh phí cho hoạt động quảng cáo Công tác truyền thông cơng cụ hữu ích giúp cơng ty đến gần với khách hàng Vì cơng ty cần thực nhiều chương trình quảng cáo thơng qua phương tiện truyền thơng báo, quảng cáo ngồi trời, tham gia, hội nghị, hội thảo gởi thư trực tiếp chào hàng mạng để khách hàng biết đến công ty chất lượng, cơng nghệ, uy tín, v.v Thứ hai đẩy mạnh công tác quảng cáo website, công cụ hữu hiệu thời đại Ngồi cơng ty nên tổ chức kiện, mời khách hàng thân thiết đến để chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi ý kiến để phục vụ họ tốt hơn, đồng thời tạo gần gũi với họ, giữ chân họ với công ty Công ty cần đầu tư lại website cho bắt mắt thuận tiện Đồng thời thiết kế thêm khu vực đặt mua hàng để khách hàng dễ dàng đặt hàng  Dự kiến chi phí cho quảng cáo kỳ II/2012 - Quảng cáo website: + Theo thông tin Công ty cổ phần phát triển thương mại điện tử Việt Nam chi phí trọn gói cho dịch vụ như: tối ưu hóa website cho máy chủ tìm kiếm, tư vấn quảng bá chăm sóc website, đặt quảng cáo số danh bạ website, v.v Chi phí cho quảng cáo web tháng là: 13.800.000 đồng + Đăng quảng cáo website Bộ xây dựng: http://baoxaydung.com.vn, kích thước 40 kb, đơn giá: 40.000.000 đồng/6 tháng 73 - Đăng tải báo giới thiệu cơng ty: Báo Tuổi Trẻ: kích thước 60x90mm, đăng màu với giá 3.700.000 đồng/lần, đăng lần: 22.200.000 đồng - Tổ chức hội thảo với khách hàng, tham gia hội thảo, hội nghị chuyên ngành xây dựng: 100.000.000 đồng + Tổ chức hội thảo với khách hàng: 30.000.000 đồng/lần, tổ chức lần/6tháng + Tham gia số hội thảo chuyên ngành xây dựng như: Hội thảo “Ứng dụng cừ bê tông dự ứng lực xây dựng hạ tầng”, hội thảo “Khoa học công nghệ ngành Xây dựng”, Hội thảo “Giới thiệu công nghệ xây dựng Việt Nam”, Hội thảo “Những giải pháp công nghệ nhằm nâng cao hiệu đầu tư dự án xây dựng Việt Nam”: 10.000.000 đồng/lần, tham gia lần/6 tháng Bảng 4.15 Chi Phí Quảng Cáo Dự Kiến Thực Hiện vào Kỳ II/2012 Đvt: nghìn đồng Khoản mục Số tiền Quảng cáo website 53.800 Quảng cáo báo chí 22.200 Tổ chức, tham gia hội thảo 100.000 Tổng chi phí 176.000 Nguồn: Tính tốn tổng hợp 74  Dự kiến chi phí quảng cáo doanh thu cho kỳ II/2012 Thống kê dự báo phương pháp hồi quy tuyến tính đơn biến tương quan có phương trình: Y = ax + b Bảng 4.16 Chi Phí Quảng Cáo Doanh Thu Thuần từ Năm 2009 – kỳ I/2012 Dự Kiến cho Kỳ II/2012 Đvt: triệu đồng Năm 2009 2010 2011 2012 Kỳ Chi phí quảng cáo (X) Doanh thu (Y) I 130 79.550 II 135 83.335 I 138 85.018 II 141 89.506 I 152 95.458 II 157 105.361 I 165 108.945 II 176 ? Nguồn: Phòng kinh doanh tính tốn tổng hợp Ghi chú: Kỳ I: tháng đầu năm, kỳ II: tháng cuối năm Doanh thu Hình 4.12 Biểu Đồ Phân Tán Chi phí quảng cáo Nguồn: Tính tốn tổng hợp 75 Doanh thu Hình 4.13 Biểu Đồ Biểu Diễn Đường Hồi Quy Tuyến Tính Đơn Biến Chi phí quảng cáo Nguồn: Tính tốn tổng hợp - Với R=0,988272054 nằm khoảng tương quan chặt chẽ (gần 1), vào chi phí quảng cáo doanh thu từ 2009 - 2011 kỳ II/2012 Do đề tài sử dụng mơ hình Hồi quy tuyến tính đơn biến tương quan để dự báo doanh thu kì vọng kì II/2012 đưa phương trình y=870,24x – 34.105, với dự kiến chi phí quảng cáo kỳ II/2012 176 triệu đồng doanh thu là: 870,24*176 – 34.105=119.057,24 triệu đồng Như ta thấy đầu tư cho quảng cáo, chi phí 176 triệu đồng doanh thu tăng 10.112,24 triệu đồng ứng với 9,28% so với kỳ I/2012, mức chênh lệch chi phí quảng cáo bỏ doanh thu thu vào 9.936,24 triệu đồng 4.7.5 Con người Con người hay Nhân yếu tố quan trọng hàng đầu việc hoạch định, thực thi quản lý chiến lược doanh nghiệp hướng đến xây dựng trì mối quan hệ với khách hàng bên hữu quan Con người yếu tố vô quan trọng việc thực chiến lược, việc khai thác nguồn nhân lực tận tâm nhân viên cho thay đổi chiến lược thách thức lớn người quản lý Nhân viên phải cảm thấy có động lực với kế hoạch mà họ giao trọng trách thực Nhân viên phải biết thành cơng có ý nghĩa quan trọng 76 Ngồi ra, nhân viên phải nhìn thấy kết việc thực chiến lược có giá trị ý nghĩa để họ nỗ lực làm việc tích cực Vui vẻ lịch sự, nhân viên phận tiếp xúc trực tiếp với khách hàng người xây dựng hình ảnh cơng ty tâm trí khách hàng, ấn tượng quan trọng, thay đổi cách nhìn, suy nghĩ khách hàng công ty Do vậy, lịch vui vẻ giao tiếp giúp cơng ty có thêm khách hàng thân thiết, có thêm khách hàng yêu mến cơng ty Chăm sóc khách hàng, giải đáp thắc mắc cho họ, tạo điều kiện cho khách hàng công ty trở nên gần gũi, xem xét ý kiến mức độ hài lòng khách hàng để điều chỉnh cho phù hợp Gởi thư thăm hỏi, chúc mừng, tặng lịch cho nhân viên khách hàng lễ tết Thường xuyên tập hợp ý kiến khách hàng để hồn thiện cơng tác chăm sóc khách hàng công ty Coi trọng đầu tư đổi công nghệ kết hợp với đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao lực quản lý, trình độ chuyên môn cho người lao động đáp ứng chiến lược phát triển cơng ty Khuyến khích tạo điều kiện cho người động, sáng tạo, có đời sống vật chất, tinh thần ngày tốt hơn, có môi trường làm việc, học tập rèn luyện lành mạnh Không ngừng bồi dưỡng phát huy nguồn lực người, xây dựng mối đoàn kết, phấn đấu thực thắng lơị mục tiêu chất lượng Lãnh đạo công ty cần theo dõi sát việc thực cam kết nhân viên Cần có chế độ khen thưởng xứng đáng với cá nhân khách hàng khen tặng để khuyến khích nhân viên nâng cao tinh thần làm việc Bên cạnh đó, có hình thức kỷ luật nghiêm khắc cá nhân có thái độ, cư xử khơng tốt với khách hàng, làm ảnh hưởng đến uy tín hình ảnh cơng ty Cần bổ sung nhân lực có đầy đủ kiến thức, kinh nghiệm mà cơng việc đòi hỏi Cần có sách đãi ngộ, tiền lương phù hợp cạnh tranh, khen thưởng nhân viên có thành tích tốt để thu hút, giữ khích lệ họ làm việc hiệu Huấn luyện, bổ sung để nâng cao chuyên môn kiến thức, đặc biệt bên Marketing, theo đánh giá đội ngũ nhân viên kinh doanh chuyên nghiệp 77 Thường xuyên tổ chức họp để đánh giá mặt chưa trình làm việc nhân viên Các nhân viên đưa ý kiến đóng góp phê bình vấn đề mà công ty cá nhân gặp phải Nên tạo cảm giác thoải mái thân thiện cho nhân viên làm việc trình bày quan điểm Khen thưởng: tiền thưởng cho nhân viên trích từ quỹ lương lợi nhuận công ty, vào tình hình thực kế hoạch quỹ lương duyệt, Giám đốc xem xét thưởng cho nhân viên có thành tích tốt, làm việc hiệu thưởng vào dịp lễ lớn năm cuối năm 78 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận 5.1.1 Kết luận chung Khoá luận tiến hành nghiên cứu mục tiêu sau: Phân tích tổng quan thị trường bê tông xi măng nay, xác định phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động Marketing cơng ty, phân tích kết hoạt động kinh doanh công ty, nghiên cứu điểm mạnh, điểm yếu hội, thách thức tác động đến hoạt động kinh doanh công ty, phân tích chiến lược Marketing - Mix thể qua chiến lược sản phẩm, giá, phân phối, chiêu thị cổ động Từ đưa giải pháp đẩy mạnh sản lượng tiêu thụ, nâng cao doanh số, mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao hiệu hoạt động Marketing cho phù hợp với yêu cầu thị trường nay, phân tích ma trận SWOT, điều tra thu thập thông tin từ khách hàng để củng cố thêm sở nhằm hoàn thiện chiến lược Kết nghiên cứu cho thấy: Nâng cao hiệu hoạt động Marketing bước đắn doanh nghiệp bối cảnh cạnh tranh kinh tế suy thoái Để trình xây dựng thương hiệu thực cách thành công, trước hết cần đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng chiến lược Marketing cho cơng ty bao gồm từ việc phân tích tổng quan thị trường nước, xác định khách hàng mục tiêu, xác định phương thức truyền thông quảng bá thương hiệu cách hiệu Đây yếu tố quan trọng việc đưa công ty đến với khách hàng, nâng cao doanh số, chất lượng sản phẩm, khả cạnh tranh Các doanh nghiệp Việt Nam nói chung cơng ty ACC nói riêng cần thiết phải quan tâm đầu tư cho công tác xây dựng chiến lược Marketing nhằm phát triển thương hiệu, đồng thời đòi hỏi lãnh đạo doanh nghiệp phải có nhìn tồn diện 79 hơn, thấu hiểu thị trường ngành cách cặn kẽ hơn, có đưa phương án đầu tư cách khả thi, hiệu bền vững 5.1.2 Hạn chế khóa luận - Khóa luận khơng thu thập liệu hoạt động truyền thơng Makerting đối thủ cạnh tranh ngành - Khóa luận tập trung đưa giải pháp, chiến lược Marketing-Mix - Số lượng mẫu nghiên cứu khơng nhiều nên dẫn đến tính xác kết khảo sát chưa cao 5.2 Kiến nghị 5.2.1 Đối với Nhà nước Nền kinh tế nước ta chủ trương phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vận động theo qui luật khách quan thị trường điều tiết nhà nước có thành tựu, bước tiến đáng kể Để phát triển kinh tế loại hình kinh tế đa thành phần, nhà nước Đảng có sách kêu gọi đầu tư phát triển kinh tế công nghệ, tạo lập môi trường kinh doanh, lĩnh mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh cạnh tranh thực trở thành động lực phát triển kinh tế với phát triển kinh tế xã hội Ngồi chủ trương sách thuế, nhà nước cần ban hành văn pháp qui hướng dẫn doanh nghiệp thực pháp luật hệ thống kinh doanh Ngồi sách thuế, nhà nước cần qui định rõ ràng việc thực luật xây dựng, luật thương mại, luật đầu tư luật doanh nghiệp doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh thị trường Việt Nam sở thị trường Việt Nam Cần phải có văn hướng dẫn thực luật, qui chế hợp lý chặt chẽ tạo lập môi trường cạnh tranh bình đẳng quyền pháp luật Mặt khác, nhà nước cần cải tiến qui chế thủ tục hành để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp theo luật định Cần tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh cho doanh nghiệp, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi qua việc giảm bớt hoạt động thủ tục hành rườm rà, phức tạp, tạo mơi trường bình đẳng cho doanh nghiệp thành phần kinh tế Tạo điều kiện hỗ trợ vốn cho cơng ty hồn cảnh khó khăn 80 5.2.2 Đối với cơng ty Marketing lĩnh vực có nhiệm vụ, mục tiêu chiến lược có ý nghĩa quan trọng Mọi công ty cần định kỳ đánh giá lại quan điểm chung thị trường cách sử dụng biện pháp kiểm tra, kiểm soát Marketing, kiểm soát Marketing hiểu việc nghiên cứu, thẩm định cách có chu kỳ độc lập có hệ thống hiểu biết môi trường Marketing, nhiệm vụ chiến lược hoạt động nghiệp vụ công ty với quan điểm xác định vấn đề, lĩnh vực, hội đưa kiến nghị, kế hoạch nhằm cải tiến tăng cường hiệu suất Marketing công ty Các nhân viên kinh doanh phải tiến hành vấn người quản lý, khách hàng, người khác giúp làm sáng tỏ tình trạng hoạt động Marketing công ty nội dung kiểm sốt mơi trường, chiến lược, tổ chức hệ thống, kết hiệu lực Căn vào thông tin thu thập nhờ vào câu hỏi này, kiểm soát viên đưa số kết luận kiến nghị Sau ban lãnh đạo định xem kiến nghị hợp lý cần thực kiến nghị Giảm thiểu chi phí đầu vào để đưa mức giá phù hợp nhất, đồng thời tăng cường nghiên cứu giá đối thủ cạnh tranh, đặc biệt chiết khấu, giảm giá để củng cố giữ chân khách hàng tại, thu hút khách hàng Cần có chiến lược mở rộng tiếp cận thị trường tiềm Mở rộng kênh phân phối số tỉnh thành lân cận Bình Dương, Đồng Nai, v.v Cơng ty cần phải trì ổn định nguồn nguyên liệu đầu vào, tìm kiếm nhà cung cấp đáng tin cậy nhằm giảm thiểu chi phí để đưa mức giá phù hợp cho khách hàng Vui vẻ lịch sự, nhân viên phận tiếp xúc trực tiếp với khách hàng người xây dựng hình ảnh cơng ty tâm trí khách hàng, ấn tượng quan trọng, thay đổi cách nhìn, suy nghĩ khách hàng công ty Do vậy, lịch vui vẻ giao tiếp bạn giúp cơng ty có thêm khách hàng thân thiết, có thêm khách hàng yêu mến công ty Lãnh đạo công ty cần theo dõi sát việc thực cam kết nhân viên Cần có chế độ khen thưởng xứng đáng với cá nhân khách 81 hàng khen tặng để khuyến khích nhân viên nâng cao tinh thần làm việc Bên cạnh đó, có hình thức kỷ luật nghiêm khắc cá nhân có thái độ, cư xử không tốt với khách hàng, làm ảnh hưởng đến uy tín hình ảnh cơng ty Thường xun tập hợp ý kiến khách hàng để hoàn thiện cơng tác chăm sóc khách hàng cơng ty Công ty cần đẩy mạnh công tác bán hàng, tăng cường quảng cáo hình ảnh, thương hiệu cơng ty qua chương trình tự giới thiệu, hội chợ, triển lãm, phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt Internet Cơng ty cần có sách thu hút nhân tài, đào tạo đội ngũ nhân viên nghiên cứu phát triển thị trường, nâng cao kiến thức trình độ nghiệp vụ cho đội ngũ bán hàng nhằm mở rộng mạng lưới phân phối mạnh thị trường Xây dựng cấu quản lý chặt chẽ, hoàn chỉnh, đảm bảo chức phòng ban Cơng ty cần nâng cao thiết bị kĩ thuật, tìm hiểu tiếp thu công nghệ để tăng suất, chất lượng sản phẩm Công ty cần xem xét phân cơng trách nhiệm rõ ràng để tránh tình trạng trách nhiệm chồng chéo lên nhau, kết hợp với lợi ích chung cơng ty Trước đưa chiến lược Marketing hồn chỉnh, phòng kinh doanh nên xem xét thật kỹ lưỡng để tránh tình trạng sai sót làm hao tổn kinh phí cho cơng ty Các phòng ban khác cần có hỗ trợ, phối hợp với để hồn thành cơng việc 82 TÀI LIỆU THAM KHẢO Th.S Quách Thị Bửu Châu, Th.S Đinh Tiên Minh, Th.S Nguyễn Cơng Dũng, Th.S Đào Hồi Nam Nguyễn Văn Trưng, 2009 Marketing Căn Bản Nhà xuất Lao Động Th.S Trần Đình Lý Marketing Căn Bản Khoa Kinh Tế, Trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM GS-TS Đồng Thị Thanh Phương, 2002 Quản trị sản xuất dịch vụ Nhà xuất Thống Kê Nguyễn Mậu Duy Quang, 2008 Phân tích chiến lược Marketing cơng ty cổ phần điện thoại di động Thành Công Mobile Luận văn tốt nghiệp đại học, Khoa Kinh Tế, Đại học Nông Lâm, TP.HCM, Việt Nam PGS.TS Nguyễn Xuân Quang, 2007 Giáo trình Marketing thương mại Nhà xuất Đại học Kinh tế quốc dân Trần Thị Thanh Trà, 2011 Giải pháp hồn thiện chiến lược Marketing-Mix cơng ty TNHH Starprint Việt Nam Luận văn tốt nghiệp đại học, Khoa Kinh Tế, Đại học Nông Lâm, TP.HCM, Việt Nam WEBSITE http://www.acc-qp.com.vn http://www.xaydung.gov.vn http://www.baoxaydung.com.vn http://www.marketingvietnam.net http://www.gos.gov.vn http://www.saga.vn 83 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Bảng kết mơ hình hồi quy tuyến tính đơn biến tương quan SUMMARY OUTPUT Regression Statistics Multiple R 0,988272054 R Square 0,976681653 Adjusted R Square 0,972017984 1884,167542 Standard Error Observations ANOVA df Regression Residual Total Intercept Chi phí QC(X) SS 743471482,8 17750436,64 761221919,4 MS F 743471483 209,423435 3550087,327 Coefficients Standard Error -34104,63766 8774,28788 -3,886883828 870,2411234 60,13495118 t Stat Significance F 0,0000284299 P-value Lower 95% Upper 95% 0,011561237 -56659,6627 -11549,6126 14,47146969 0,0000284299 Lower 95.0% Upper 95.0% -56659,6627 11549,61262 715,6593103 1024,822937 715,6593103 1024,822937 Nguồn: Tính tốn tổng hợp 84 Phụ lục 2: Phiếu thăm dò ý kiến khách hàng PHIẾU THĂM DỊ Ý KIẾN KHÁCH HÀNG Tơi tên Đào Thị Bích Phương sinh viên năm – Khoa Kinh tế, ngành Quản Trị Kinh Doanh Thương Mại – Trường Đại Học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh Hiện nay, tơi nghiên cứu đề tài:“Một số giải pháp nâng cao hiệu hoạt động Marketing cho Công ty TNHH -MTV Xây dựng Công trình Hàng khơng ACC – Chi nhánh TP.HCM” Với mong muốn việc nghiên cứu sát với thực tế, từ đưa giải pháp mang tính khả thi nên mong Anh/chị hồn thành giúp tơi bảng thăm dò ý kiến Ý kiến Anh/ chị giúp tơi nhiều việc hồn thành khóa luận Tơi xin trân trọng cảm ơn giúp đỡ quý Anh/ chị Chúc Anh/ chị vui vẻ, hạnh phúc thành công sống! -PHẦN I THÔNG TIN KHÁCH HÀNG Tên khách hàng :…………………………………………………………………… Địa :…………………………………………………………………………… PHẦN II NỘI DUNG KHẢO SÁT Câu 1: Đơn vị kinh doanh anh/chị thuộc loại hình sau đây? a) Công ty b) Tư nhân Câu 2: Anh/chị đánh chất lượng sản phẩm công ty? a) Rất tốt b) Tốt c) Khá d) Trung bình e) Kém Câu 3: Anh/chị có nhận xét nhân viên kinh doanh công ty? a) Rất chuyên nghiệp b) Chuyên nghiệp c) Khá chuyên nghiệp d) Kém chuyên nghiệp e) Không chuyên nghiệp Câu 4: Anh/chị thấy giá bán công ty nào? a) Đắt b) Hợp lý c) Rẻ Câu : Anh/chị đánh giá khả cạnh tranh giá công ty ? a) Cạnh tranh cao b) Cạnh tranh cao d) Không có khả cạnh tranh c) Có khả cạnh tranh e) Hồn tồn khơng có khả cạnh tranh Câu 6: Anh/chị biết đến công ty nào? a) Quảng cáo b) Tự tìm hiểu d) Website e) Khác c) Người quen giới thiệu Câu 7: Anh/chị đánh giá vấn đề giao hàng công ty nào? Khơng Tiêu chí Đồng ý đồng ý Hồn tồn Khơng ý kiến đồng ý Phương thức tốn phù hợp Công ty giao đầy đủ số lượng Công ty đảm bảo giao hàng hẹn Câu 8: Anh/chị thấy tốc độ giải khiếu nại công ty nào? a) Nhanh (8h) Câu 9: Anh/Chị thường đọc báo ? a) Tuổi trẻ b) Thanh niên c) Người lao động d) Sài Gòn tiếp thị Câu 10: Anh/chị có đề nghị với cơng ty để phục vụ khách hàng tốt hơn? …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Tôi xin chân thành cám ơn ý kiến đóng góp quý báu Quý khách hàng! Phụ lục 3: Hình ảnh vài cơng trình sử dụng sản phẩm bê tơng cơng ty cơng trình cơng ty thi cơng Tòa nhà Hải Âu Building 39 B Trường Sơn Sân bay Tân Sơn Nhất Nhà ga Quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất Chung cư Hà Đô – Z751 Phan Văn Trị - Gò Vấp Tòa nhà South Building 60 Trường Sơn, Tân Bình ... biến áp; Hồn thi n cơng trình xây dựng; Hoạt động xây dựng chuyên dùng; - Tư vấn, khảo sát thi t kế cơng trình hạ tầng kỹ thuật; thi t kế, thi công nội, ngoại thất Tư vấn giám sát thi cơng xây... sát thi t kế Xây dựng cơng trình hàng khơng - Tháng 10/1992, Xí nghiệp Khảo sát thi t kế Xây dựng cơng trình hàng không tách thành hai đơn vị công ty xây dựng cơng trình hàng khơng ACC cơng ty thi t... PCB30, vật liệu xây dựng; - Kinh doanh, dịch vụ kỹ thuật, lắp đặt thi t chế văn hóa, thi t bị khí, điện, điện lạnh, điện tử, thi t bị an tồn phòng cháy, chữa cháy; - Đầu tư phát triển hạ tầng
- Xem thêm -

Xem thêm: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG MARKETING CHO CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG – CÔNG TRÌNH HÀNG KHÔNG ACC – CHI NHÁNH TP.HCM, MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG MARKETING CHO CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG – CÔNG TRÌNH HÀNG KHÔNG ACC – CHI NHÁNH TP.HCM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay