NGHIÊN CỨU ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC

85 9 0
  • Loading ...
1/85 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 11:35

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH ********** ĐẶNG THỊ HỒNG HẢO NGHIÊN CỨU ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH THƯƠNG MẠI Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 05/2012   BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH ********** ĐẶNG THỊ HỒNG HẢO NGHIÊN CỨU ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC Ngành: Quản trị kinh doanh thương mại LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Người hướng dẫn: MBA NGUYỄN ANH NGỌC Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 05/2012   Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “Nghiên Cứu Định Hướng Chiến Lược Kinh Doanh Của Công Ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Thủ Đức” ĐẶNG THỊ HỒNG HẢO sinh viên khóa K34, ngành Quản trị kinh doanh thương mại, bảo vệ thành công trước hội đồng vào ngày _   MBA Nguyễn Anh Ngọc Giáo viên hướng dẫn Ngày tháng Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo Ngày         tháng năm 2012 năm 2012 Thư ký hội đồng chấm báo cáo Ngày tháng năm 2012 LỜI CẢM TẠ Để hồn thành khóa luận hơm nay, khơng nỗ lực riêng tơi mà giúp sức nhiều người Sau xin gửi lời biết ơn sâu sắc tới người giúp đỡ nhiều thời gian qua: Đầu tiên cho gửi lời cảm ơn tới đấng sinh thành Cảm ơn Ba - Má tần tảo nuôi khôn lớn thành người, yêu thương, ủng hộ con, giúp vững bước nẻo đường Ba Má niềm tự hào Tôi xin chân thành cảm ơn quý Thầy - Cơ trường ĐH Nơng Lâm TP.HCM nói chung Khoa Kinh Tế nói riêng, tận tình truyền đạt kiến thức kinh nghiệm cho tôi, hành trang để vào đời Đặc biệt cho gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Thầy MBA Nguyễn Anh Ngọc, người dìu dắt tơi suốt chặng đường làm khóa luận Thầy tận tình giúp đỡ, hướng dẫn học tập làm đề tài Cho gửi lời cảm ơn tới quý Anh – Chị nhân viên Công Ty CP Phát Triển Nhà Thủ Đức giúp đỡ tơi q trình thực tập Đặc biệt Ơng Lê Chí Sỹ - Giám đốc phận quản trị liệu toàn thể anh chị tạo điều kiện tốt để tơi hồn thành đề tài Cám ơn người bạn Những người sát cánh bên tôi, động viên tôi, giúp đỡ học tập sống Đặc biệt bạn thuộc lớp Quản trị kinh doanh thương mại K33 Xin chân thành cám ơn tất người Sinh viên thực ĐẶNG THỊ HỒNG HẢO   NỘI DUNG TÓM TẮT ĐẶNG THỊ HỒNG HẢO Tháng năm 2012 “Nghiên Cứu Định Hướng Chiến Lược Kinh Doanh Của Công Ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Thủ Đức” DANG THI HONG HAO May 2012 “Study On Oriented Strategy Of ThuDuc Housing Development Corporation” Thị trường bất động sản Việt Nam đối mặt với khó khăn diễn biến phức tạp Điều buộc công ty kinh doanh bất động sản muốn trì hoạt động ổn định phải hoạch định cho chiến lược kinh doanh đắn Đề tài “Nghiên Cứu Định Hướng Chiến Lược Kinh Doanh Của Công Ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Thủ Đức” mà thực nhằm vận dụng kiến thức học vào thực tế góp phần định hướng chiến lược kinh doanh cho cơng ty Trong q trình nghiên cứu, sử dụng số liệu thứ cấp từ phòng ban, sách báo, tạp chí số liệu sơ cấp thông qua vấn chun gia cơng ty để đánh giá mơi trường bên trong, bên ngồi làm sở để thiết lập ma trận đánh giá EFE, IFE, SWOT, QPSM từ đề xuất chiến lược Qua kết nghiên cứu, tình hình kinh doanh cơng ty qua năm tốt thể qua tiêu lợi nhuận, hoạt động marketing trọng, sản phẩm có uy tín thương trường Đồng thời, cơng ty có điểm yếu cần khắc phục nguồn vốn chưa đáp ứng đủ nhu cầu đầu tư, chưa xây dựng quỹ đất khu trung tâm thành phố Từ kết phân tích dựa mục tiêu kinh doanh công ty năm tới, đề xuất chiến lược sau: Chiến lược phát triển sản phẩm chiến lược thâm nhập thị trường giải pháp thực thi chiến lược: giải pháp quản trị điều hành, giải pháp phát triển nguồn nhân lực, giải pháp tài chính, giải pháp xây dựng quảng bá thương hiệu nhằm giúp hoàn thiện chiến lược công ty   MỤC LỤC Trang DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH MỤC CÁC BẢNG viii DANH MỤC CÁC HÌNH ix DANH MỤC PHỤ LỤC x CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Cấu trúc khóa luận CHƯƠNG TỔNG QUAN 2.1 Tổng quan công ty 2.1.1 Tên gọi – Trụ sở 2.1.2 Q trình hình thành phát triển Cơng ty 2.1.3 Lĩnh vực hoạt động 2.2 Chức nhiệm vụ công ty 2.2.1 Chức 2.2.2 Nhiệm vụ 2.3 Cơ cấu máy tổ chức công ty 2.3.1 Sơ đồ tổ chức 2.3.2 Chức nhiệm vụ phòng ban 2.2.3 Cơ cấu nhân 2.3.4 Tình hình nguồn vốn hoạt động cơng ty CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 11 3.1 Cơ sở lý luận .11 3.1.1 Một số vấn đề chiến lược, quản trị định hướng chiến lược 11 3.1.2 Môi trường ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh 14   v 3.1.3 Các công cụ hoạch định chiến lược 19 3.1.4 Khái quát TTBĐS 22 3.2 Phương pháp nghiên cứu 23 3.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 23 3.2.2 Phương pháp thống kê mô tả 23 3.2.3 Phương pháp tính tốn xử lý số liệu 23 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN .24 4.1 Tình hình TTBĐS TPHCM 24 4.1.1 Tổng kết TTBĐS Việt Nam .24 4.1.2 Thị trường bất động sản TPHCM .25 4.2 Phân tích kết kinh doanh cơng ty 26 4.3 Môi trường hoạt động Công ty 28 4.3.1 Phân tích mơi trường bên .28 4.3.2 Phân tích mơi trường bên 47 4.3.3 Ma trận đánh giá yếu tố bên (IFE) 55 4.4 Phân tích ma trận chiến lược 55 4.4.2 Ma trận hoạch định chiến lược định lượng (QSPM) 57 4.5 Dự báo thị trường bất động sản thời gian tới 61 4.6 Định hướng phát triển công ty 62 4.6.1 Mục tiêu chiến lược công ty năm tới (2011-2015) .62 4.6.2 Tầm nhìn 62 4.6.3 Sứ mệnh .62 4.7 Các chiến lược áp dụng cho cơng ty 63 4.7.1 Chiến lược phát triển sản phẩm 63 4.7.2 Chiến lược thâm nhập thị trường .64 4.8 Các giải pháp hỗ trợ việc thực thi chiến lược 65 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 68 5.1 Kết luận 68 5.2.2 Đối với Nhà nước .69 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC   vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BP Bộ phận CB-CNV Cán công nhân viên CLKD Chiến lược kinh doanh DA Dự án DN Doanh nghiệp DV Dịch vụ EFE Ma trận đánh giá mơi trường bên ngồi (External Factor Evaluation Matrix) ERP Hệ thống thông tin quản lý (Enterprise Resource Planning) IFE Ma trận đánh giá môi trường bên (Internal Factor Evaluation Matrix) QSPM Ma trận hoạch định chiến lược định lượng (The Quantitative Strategic Planning Matrix) SWOT (Strengths, Weaknessess, Opportunities, Threats) SXKD Sản xuất kinh doanh TCTK Tổng cục thống kê TDH Thuduc House TNHH Trách nhiệm hữu hạn TM Thương mại TPHCM Thành phố Hồ Chí Minh TTBĐS Thị trường bất động sản TTTH Tính toán tổng hợp/ Thu thập tổng hợp   vii DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1 Sơ Đồ Tổ Chức Công Ty Phát Triển Nhà Thủ Đức 8  Bảng 2.2 Cơ Cấu Lao Động ThuDuc House 2010-2011 9  Bảng 2.3 Nguồn Vốn Công Ty Qua Các Năm 2010-2011 10  Bảng 3.1 Mơ Hình Ma Trận SWOT .20  Bảng 4.1 Kết Quả Kinh Doanh Công Ty 2010-2011 27  Bảng 4.2 Tình Hình Kinh Tế TPHCM Qua Các Năm 2009-2011 .29  Bảng 4.3 Tỷ Lệ Lạm Phát Tại Việt Nam Qua Các Năm 2006-2011 30  Bảng 4.4 Biến Động Giá Vàng Qua Các Năm 2007-2011 31  Bảng 4.5 Tỷ Giá USD/VND Các Năm 2007-2011 32  Bảng 4.6 Cơ Cấu Dân Số Thành Thị Nông Thôn TPHCM 2010-2011 36  Bảng 4.7 Ma Trận Hình Ảnh Cạnh Tranh ThuDuc House 42  Bảng 4.8 Đặc Điểm Nhóm Khách Hàng Công Ty 43  Bảng 4.9 Một Số Nhà Cung Cấp Nguyên Vật Liệu Chính cho Cơng Ty 45  Bảng 4.10 Ma Trận Đánh Giá Mơi Trường Bên Ngồi ThuDuc House .46  Bảng 4.11 Phân Tích Khả Năng Thanh Tốn Của Công Ty Năm 2010-2011 .47  Bảng 4.12 Các Dự Án Trọng Điểm Công Ty Năm 2011 51  Bảng 4.13 Phương Thức Thanh Toán Căn Hộ Thuộc Dự Án Phước Bình 52  Bảng 4.14 Ma Trận Đánh Giá Môi Trường Bên Trong ThuDuc House .55  Bảng 4.15 Ma Trận SWOT ThuDuc House 55  Bảng 4.16 Ma Trận QSPM TDH – Nhóm Chiến Lược Chuyên Sâu Kết Hợp 57  Bảng 4.17 Ma Trận QSPM TDH – Nhóm Chiến Lược Mở Rộng Khác 59  Bảng 4.18 Ma Trận QSPM Tổng Hợp TDH 60    viii DANH MỤC CÁC HÌNH Trang Hình 3.1 Sơ Đồ “Mơ Hình Quản Trị Chiến Lược Tồn Diện” 12 Hình 3.2 Mơ Hình Định Hướng Chiến lược .14 Hình 3.3 Mối Quan Hệ Giữa Mơi Trường Vĩ Mơ Đối Với Doanh Nghiệp 16 Hình 3.4 Mơ Hình Áp Lực Cạnh Tranh 16 Hình 3.5 Mối Tương Quan Giữa Các Cấp Độ Môi Trường 18 Hình 4.1 Biểu Đồ Biến Động Doanh Thu Lợi Nhuận Sau Thuế Công Ty .26 Hình 4.2 Biểu Đồ Cơ Cấu Doanh Thu Thuần Năm 2010-2011 28 Hình 4.3 Biểu Đồ Tăng Trưởng Kinh Tế TPHCM 2009-2011 .29 Hình 4.4 Cơ cấu kinh tế Tp HCM năm 2011 30 Hình 4.5 Dân Số TPHCM Từ Năm 2008-2011 35 Hình 4.6 Cơ Cấu Dân Số TPHCM 2010-2011 .36   ix Bảng 4.18 Ma Trận QSPM Tổng Hợp TDH Các chiến lược chọn Yếu tố thành công chủ yếu Phân loại   I Điểm mạnh Hơn 20 năm kinh nghiệm lĩnh vực đầu tư kinh doanh địa ốc Là đơn vị đầu việc hợp tác với nhà đầu tư nước ngồi có kinh nghiệm BĐS Có tiềm lực tài mạnh Thương hiệu vị TDH ngày khẳng định lĩnh vực đầu tư xây dựng kinh doanh địa ốc Đội ngũ nhân trẻ có trình độ kinh nghiệm nghiệp vụ chun mơn Có mối quan hệ tốt với Sở, Ban ngành địa phương II Điểm yếu Nguồn vốn chưa đáp ứng đủ cho đầu tư phát triển 2.Chưa xây dựng quỹ đất khu trung tâm TPHCM 3.Chưa tự thực dự án quy mơ 4.Trình độ cơng nghệ, lực sản xuất chưa cao 5.Nguồn nhân lực thiếu, đặc biệt nhân lực quản trị trung cao cấp Phát triển sản phẩm AS Liên doanh Thâm nhập thị trường TAS AS TAS AS TAS AS TAS 12 9 3 12     12 9 12 12 12     16 12 12 12 3                       6 12     4 2 6 2 III Cơ hội                   TTBĐS có dấu hiệu ấm lên, đặc biệt phân khúc hộ giá trung bình Chính sách pháp luật ngày thơng thống, hiệu ổn định Gia tăng dân số thu nhập dẫn đến nhu cầu nhà lớn 4.Tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam tương đối cao, ổn định 5.Tốc độ thị hóa diễn ngày nhanh 12 4 16 12 12 3 12     12     12     12 12     IV Đe dọa Ngày có nhiều sản phẩm BĐS chất lượng cao tung thị trường => tạo cạnh tranh gay gắt 2.Nghị định pháp luật có liên quan nhiều bất cập 3.Cơng tác đền bù giải tỏa cho dự án khó khăn 4.Biến động kinh tế khó dự đốn, lãi suất cho vay cao 5.Gíá vật liệu xây dựng ngày tăng => chi phí xây dựng lớn Tổng cộng   Thu hẹp hoạt động 3 9 2 2 2 3             141   117   123   130 60 Nguồn: TTTH Dựa vào ma trận QSPM (Bảng 4.16; Bảng 4.17; Bảng 4.18) thấy, chiến lược mà TDH lựa chọn hấp dẫn cao (141 điểm) chiến lược lại: Chiến lược phát triển sản phẩm Tuy nhiên, thực tế TDH, nên chọn thêm chiến lược Thâm nhập thị trường Cả hai chiến lược khái quát sau: Hiện tại, công ty cần đưa nhiều sách bán hàng để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm có nhằm thu hồi vốn tăng doanh thu Từ đó, tận dụng quỹ đất, nhân lực, nguồn vốn, mối quan hệ để đầu tư xây dựng phát triển dòng sản phẩm S-HOME, đáp ứng nhu cầu lớn nhà cho người lao động có thu nhập từ trung bình đến thấp 4.5 Dự báo thị trường bất động sản thời gian tới Năm 2011, TTBĐS chứng kiến tất gọi bất lợi: Giá giảm mạnh, giao dịch đình trệ, cơng trình khởi cơng hay kết thúc chu trình đầu tư Nguồn tiền chảy vào thị trường giảm mạnh Hàng loạt doanh nghiệp, tập đồn lớn nhà nước khơng có chức kinh doanh BĐS phải thối vốn khỏi lĩnh vực Nhiều mảng thị trường tụt dốc sâu, chí xuất số đợt bán tháo hộ Petro Vietnam Landmark với giá bán giảm đến 35% từ 23,8 triệu đồng/m2 xuống 15,5 triệu đồng/m2… Theo ý kiến chuyên gia ngành BĐS “ dường đen tối lại phía sau” TTBĐS chạm đáy chu kỳ khủng hoảng Sau nhiều nỗ lực quan chức năng, tới cuối quý I/2012, tình hình thị trường bắt đầu có chuyển biến Những thơng tin có giá trị như: nới van tín dụng với bất động sản, lãi suất giảm khoảng 10% vào cuối năm 2012 (trung bình quý giảm 1%), Nhà nước bỏ tiền mua bất động sản nỗ lực tái cấu ngành ngân hàng dự báo có tác động tốt tới thị trường nửa cuối năm Đáng ý, theo đề án "Cơ cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng giai đoạn 2011 - 2015", biện pháp nhằm cấu lại tài cho tổ chức tín dụng "xem xét mua lại số loại cơng trình, bất động sản chấp vay ngân hàng hoàn thành hoàn thành chưa bán để phục vụ cho mục đích an sinh xã hội hoạt động quan nhà nước" Biện pháp thực thời điểm giúp cho doanh nghiệp bán hàng, đồng thời   61 tạo điều kiện cho ngân hàng có hội thu hồi vốn, giảm tỷ lệ nợ xấu Về phía người dân có hội thuê mua nhà có chất lượng tương đối tốt với giá hợp lý Như nhìn tương lai tầm nhìn 2015, theo dự báo chuyên gia Trần Kim Chung, đến từ Viện Nghiên Cứu Quản lý kinh tế Trung ương sáng sủa với TTBĐS 4.6 Định hướng phát triển công ty 4.6.1 Mục tiêu chiến lược công ty năm tới (2011-2015) Với phương châm “ Sẵn sàng cho chặn đường với ước mơ, kỳ vọng niềm tin vào tương lai rực rỡ” Với mục tiêu trì tốc độ phát triển bền vững, khẳng định thương hiệu củng cố niềm tin nơi khách hàng TDH cố gắng hạn chế rủi ro đến mức thấp nhất, tận dụng triệt để ưu cơng ty nhằm đối phó với khó khăn thách thức xảy năm 2011-2015 Để đạt kết kinh doanh tốt TDH định hướng mục tiêu sau:  Nỗ lực tiêu thụ sản phẩm hoàn thành nhằm đảm bảo dòng tiền năm 2011 doanh thu cho năm sau  Ứng dụng Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) vào quản trị doanh nghiệp cách hiệu Tiết giảm chi phí mức hợp lý  Triển khai dự án tiến độ chất lượng nhằm đảm bảo lòng tin khách hàng nhà đầu tư  Nghiên cứu xây dựng dòng sản phẩm mới, bình dân với nhãn hiệu SHome Đó hộ giá rẻ đầy đủ tiện ích nhằm phục vụ đa số nhu cầu nhà công nhân viên chức người lao động Trước mắt dự án lô I, lơ H Phường Bình Chiểu, Quận Thủ Đức; dự án Phúc Thịnh Đức, Phường Phước Long B, Quận 4.6.2 Tầm nhìn Ln nhóm cơng ty kinh doanh địa ốc đầu tư phát triển hàng đầu Việt Nam Tạo bước phát triển đột phá năm tới trở thành tập đoàn kinh tế vững mạnh, đóng góp thiết thực cho cộng đồng 4.6.3 Sứ mệnh  Cung cấp sản phẩm dịch vụ bất động sản nhằm thoả mãn nhu cầu   62 khách hàng với hiệu "Cùng bạn nâng cao chất lượng sống"  Tạo hội nghề nghiệp cho người lao động với thu nhập ổn định, môi trường làm việc thân thiện phát triển nghề nghiệp  Gia tăng giá trị cổ đông thông qua việc quản trị doanh nghiệp minh bạch hiệu quả, đảm bảo việc bảo toàn vốn gia tăng lợi nhuận công ty  Tạo giá trị cho cộng đồng thông qua việc phát triển doanh nghiệp sản phẩm, dịch vụ BĐS phù hợp lợi ích chung, gắn kết, san sẻ thành doanh nghiệp với xã hội 4.7 Các chiến lược áp dụng cho công ty 4.7.1 Chiến lược phát triển sản phẩm Theo nhiều chuyên gia, năm 2012 năm TTBĐS Việt Nam phát triển theo hướng đẩy mạnh thị trường nhà cho người có thu nhập thấp trung bình xu hướng tất yếu cho quốc gia có thu nhập quốc dân mức trung bình thấp Việt Nam Đồng thời, q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước kéo theo q trình thị hóa Dẫn đến lượng dân cư nơng thơn thành thị để làm việc sinh sống, làm gia tăng nhu cầu nhà nơi đô thị khu công nghiệp Tuy nhiên, thu nhập người công nhân, người lao động nhập cư, chí phần lớn cán cơng chức nhà nước mức thấp họ chi phí cho việc ở mức thấp Trong đó, thị trường nhà nay, nguồn cung phần lớn biệt thự hộ cao cấp giá cao xa rời thu nhập phần lớn dân cư thành thị Vì vậy, thị trường thiếu sản phẩm nhà cho người có thu nhập thấp trung bình, phân khúc thị trường có nhu cầu cao thực Chiến lược phát triển sản phẩm nhằm tăng doanh thu việc cải tiến sửa đổi sản phẩm Vì thế, với nhu cầu lớn nhà cho người có thu nhấp thấp thị trường nay, bên cạnh dòng sản phẩm cho người có thu nhập trung bình đến cao, Thuduc House cần nghiên cứu triển khai nhiều mô hình nhà ở, chung cư hướng đến đối tượng có thu nhập thấp để phát triển lượng khách hàng Để triển khai mơ hình cơng ty cần: - Tăng cường công tác nghiên cứu phát triển thị trường - Tận dụng nguồn quỹ đất có sẵn gần khu công nghiệp, khu chế xuất dự   63 án Bình Chiểu, dự án Phúc Thịnh Đức Quận 9… tăng cường tìm kiếm quỹ đất cho mục tiêu đầu tư lâu dài - Áp dụng vật liệu thay có chi phí rẻ đảm bảo chất lượng công trình để đáp ứng nhu cầu lớn đại đa số công nhân viên chức người lao động - Tập trung nguồn vốn nhân lực thoái vốn số khoản đầu tư lớn Công ty CP Tài Dệt May, Khu thị Đồng Mai, Khách sạn La Saphinette Đà Lạt và….một số khoản đầu tư danh mục đầu tư tài  để phát triển đầu tư dự án trọng điểm có tính khả thi cao, khả tiêu thụ lớn mang lại nguồn doanh thu cao 4.7.2 Chiến lược thâm nhập thị trường Hiện nay, sản phẩm BĐS cơng ty có mặt tỉnh như: Long An (khu đô thị - dịch vụ - thương mại Long Hội), Thừa thiên Huế (Dự án Chân Mây – Lăng Cô), Hà Nội (Dự án khu đô thị Đông Mai) TPHCM (Dự án chung cư TDH – Phước Bình, Dự án chung cư TDH – Phước Bình nhiều dự án khác) Với uy tín công ty lĩnh vực đầu tư kinh doanh BĐS, công ty mở rộng quy mô kinh doanh khắp tỉnh, khu vực TPHCM chiếm tỷ trọng cao Tuy nhiên, đa phần sản phẩm công ty giành cho người có thu nhập từ trung bình đến cao, nên giá có phần vượt khả chi tiêu người dân Chính vậy, để khuyến khích khách hàng có nhu cầu mua sản phẩm công ty nhằm thực tốt chiến lược thâm nhập thị trường cơng ty cần phải: Đưa nhiều sách bán hàng để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm có như: chung cư TDH-Trường Thọ, TDH Phước Bình, đất Long Hội City nhằm thu hồi vốn tăng doanh thu cụ thể: - Tăng liên kết với số ngân hàng lớn (NH Phát triển nhà Đồng Bằng Sông Cửu Long, NH Công thương Việt Nam, Sacombank…) nhằm mang lại hỗ trợ mạnh mẽ tài cho khách hàng (hỗ trợ 50% lãi suất 12 tháng kể từ ngày giải ngân cho 20 khách hàng đầu tiên) - Thực sách giảm giá, khuyến (Giảm 2% toán lần đầu 50% giá trị hộ, Giảm 3% toán lần đầu 70% giá trị hộ; Miễn phí quản lý chung cư 03 tháng kể từ ngày nhận bàn giao)   64 - Tăng cường sách chăm sóc khách hàng: tư vấn trực tuyến, thực tốt việc tư vấn pháp luật miễn phí cho khách hàng, vận hành quản lý tốt chung cư sau bàn giao cho khách hàng… - Nâng cao kỹ cho nhân viên bán hàng: thực khóa đào tạo ngắn hạn, có sách lương thưởng hợp lý nhằm khuyến khích nhân viên - Tăng cường đầu tư quảng cáo qua internet, tivi,…; PR tổ chức kiện lớn gây ý xã hội 4.8 Các giải pháp hỗ trợ việc thực thi chiến lược a) Giải pháp quản trị điều hành Kiện toàn máy quản trị tăng cường công tác giám sát đạo hoạt động máy giúp việc Công ty Triển khai thành công dự án ERP kết hợp với việc áp dụng phương thức quản lý theo hướng đổi tư duy, động, đại, kịp thời Sử dụng vốn hiệu Chú trọng chất lượng sản phẩm, uy tín khách hàng, giữ vững mạnh thương hiệu b) Giải pháp phát triển nguồn nhân lực - Tuyển dụng: Công ty cần tuyển dụng thêm nhân viên nhằm phục vụ cho nhu cầu phát triển tương lai Các hướng tuyển dụng như: + Quảng cáo tuyển dụng thông qua báo, đài, internet nêu rõ tiêu chí cần tuyển dụng nhân viên, chế độ đãi ngộ cho người lao động + Chuẩn bị trước công tác tuyển dụng, lựa chọn công cụ vấn phù hợp hiệu để tuyển nhân viên có lực phù hợp với yêu cầu công ty - Đào tạo: Nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho nhân viên, đặc biệt lĩnh vực thẩm định giá, tư vấn phong thủy, chăm sóc khách hàng… nhằm tạo mơi trường làm việc chun nghiệp, chăm sóc tốt khách hàng “ vui lòng khách đến, hài lòng khách đi” Tăng cường cơng tác đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu đầu tư, quản lý khóa học như: Nghệ thuật lãnh đạo, Nghệ thuật đàm phán   65 giao tiếp… Chính sách đào tạo cần rõ ràng, có kế hoạch cụ thể Coi việc đào tạo nấc thang phát triển nhân viên thành viên tổ chức - Đãi ngộ: Thực tốt chế độ đãi ngộ nhằm giữ chân nhân viên tránh tình trạng nhân viên nghĩ việc sau đào tạo, nâng cao trình độ nghiệp vụ Đồng thời động lực khuyến khích nhân viên làm việc như: có chế độ lương thưởng hợp lý “làm theo lực, hưởng theo lao động” c) Giải pháp tài Tận dụng ưu thương hiệu để tranh thủ tìm kiếm nguồn tài trợ, vốn vay với chi phí rẻ quỹ, tổ chức tài nước ngồi ngân hàng giới (WB) thông qua Quỹ đầu tư phát triển đô thị TPHCM (HIFU), phát hành cổ phiếu tùy theo diễn biến thị trường thời điểm phát hành để bổ sung nguồn vốn đầu tư trung dài hạn công ty Cơ cấu lại danh mục tài chính, tập trung vào dự án trọng điểm có nhằm thu hồi vốn tăng doanh thu tạo đà phát triển tương lai d) Giải pháp xây dựng phát triển thương hiệu Để quảng bá rộng hình ảnh DN, trước hết DN cần phải chiếm lòng tin khách hàng chất lượng sản phẩm, dịch vụ chăm sóc khách hàng, dịch vụ hậu mãi… Khi tạo dựng thương hiệu thị trường, điều có lợi cho DN công tác bán thu hút khách hàng nhằm tăng doanh thu Đồng thời, giúp DN việc huy động vốn thông qua việc phát hành cổ phiếu, trái phiếu bên ngồi Vì thế, TDH cần đẩy mạnh hoạt động marketing Các biện pháp áp dụng để phát triển thương hiệu công ty: + Thực trọng hoạt động nghiên cứu thị trường, nghiên cứu đối thủ cạnh tranh sở so sánh chất lượng sản phẩm, hoạt động chăm sóc khách hàng, khuyến mãi… cách thường xuyên để tăng lợi cạnh tranh thị trường + Nâng cao chất lượng tiếp thị thông qua việc thay đổi phương cách tiếp cận, bên cạnh hình thức tiếp thị truyền thống, cần đẩy mạnh áp dụng phương thức công nghệ cao internet Thường xuyên tổ chức kiện lớn; tài trợ chương trình phát thanh, phát sóng đề cao tính văn hóa, nhân văn cơng chúng quan tâm nhằm   66 gây ý xã hội Đồng thời, xây dựng mối quan hệ tốt với quan báo đài nhằm giải kịp thời phản ánh, nhận thức, xuyên tạc không công ty + Xây dựng hình ảnh TDH thị trường khơng cách đảm bảo chất lượng sản phẩm hoàn hảo mà cần đảm bảo tiến độ xây dựng, bàn giao sản phẩm hẹn cho khách hàng, toán hẹn đầy đủ cho nhà cung cấp   67 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Trong môi trường kinh doanh đầy biến động cạnh tranh gay gắt nay, xây dựng chiến lược kinh doanh doanh nghiệp nhiệm vụ vô cần thiết Việc định hướng CLKD phù hợp giúp doanh nghiệp phát huy tối đa điểm mạnh, khắc phục điểm yếu để tận dụng hội hạn chế thách thức mơi trường đem lại Có vậy, doanh nghiệp tồn phát triển cách bền vững Đề tài “Nghiên Cứu Định Hướng Chiến Lược Kinh Doanh Của Công Ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Thủ Đức” tìm hiểu sơ lược TTBĐS TPHCM, tình hình hoạt động kinh doanh cơng ty, phân tích mơi trường bên ngoài, bên trong, điểm mạnh, điểm yếu, hội, đe dọa cơng ty Sau đó, dùng phương pháp phân tích-hoạch định ma trận, để đề xuất chiến lược với hy vọng giúp cho Cơng ty hồn thiện chiến lược Qua đó, Cơng ty nâng cao hiệu kinh doanh, hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt mục tiêu mà Công ty đưa Qua phân tích số liệu thu thập cho thấy TDH cơng ty lớn mạnh Mặc dù có hạn chế như: chưa xây dựng quỹ đất trung tâm, chưa tự thực dự án quy mô Nhưng với 20 năm kinh nghiệm hoạt động lĩnh vực địa ốc với việc định hướng đắn Ban lãnh đạo công ty, Công ty tạo uy tín thương trường với sản phẩm uy tín chất lượng Với kinh nghiệm thực tế chưa có thời gian thực luận văn có hạn, khó tránh khỏi sai sót, tơi mong nhận ý kiến đóng góp quý báu   68 Ban lãnh đạo Công ty Quý Thầy Cô để chuyên đề hoàn thiện Xin chân thành cảm ơn 5.2 Kiến nghị 5.2.1 Đối với Công ty Công ty nên tập trung nguồn lực vào thị trường mục tiêu chọn: thị trường nhà ở, nhà cho thuê cho người có thu nhập thấp-trung bình Thực tốt chiến lược phát triển sản phẩm, thâm nhập thị trường Đồng thời nên hoàn thiện máy tổ chức, hoạt động marketing, phận nghiên cứu phát triển Tích cực ứng dụng cơng nghệ xây dựng, sử dụng vật liệu xây dựng công nghệ để giảm bớt giá thành sản phẩm đẩy nhanh tiến độ thi cơng, để nhanh chóng đưa sản phẩm thị trường giúp doanh nghiệp nhanh chóng thu hồi vốn cho dự án Nâng cao công tác chăm sóc khách hàng đẩy mạnh hoạt động quảng cáo, hình thức khuyến mãi, tiếp thị sinh động để quảng bá rộng rãi hình ảnh cơng ty, tạo tin yêu khác hàng nhằm nâng cao vị công ty 5.2.2 Đối với Nhà nước Cần xây dựng hoàn chỉnh hệ thống văn quy phạm pháp luật quản lý đầu tư xây dựng Tránh tình trạng văn luật chồng chéo, khơng rõ ràng gây khó khăn cho doanh nghiệp kinh doanh BĐS Đảm bảo tính quán ổn định pháp luật, theo quan điểm đổi mới, tiếp cận để hội nhập theo thông lệ quốc tế Đảm bảo tính thơng suốt minh bạch hệ thống pháp luật Cần có sách hỗ trợ hiệu cho chương trình nhà xã hội: + Ưu tiên quỹ đất cho dự án nhà thu nhập thấp đẻ giảm thời gian thực đền bù giải tỏa   + Hỗ trợ thuế cho doanh nghiệp BĐS họ phát triển dự án cho người có thu nhập thấp Với sách thuế góp phần giảm mạnh chi phí từ giá thành sản phẩm nhà có điều kiện giảm mạnh phù hợp với thu nhập người có   69 thu nhập thấp + Ưu tiên lãi suất cho vay DN BĐS thực dự án nhà cho người có thu nhập thấp   70 TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT Garry D.Smith, 2003 Chiến Lược Sách Lược Kinh Doanh, NXB Thống Kê Đào Duy Huân, 1996 Chiến Lược Kinh Doanh Doanh Nghiệp Trong Nền Kinh Tế Thị Trường, NXB Hà Nội Lương Thể Mi, 2006 Giáo Trình Quản Trị Chiến Lược, Khoa Kinh tế, Đại học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Nguyễn Anh Ngọc.2010, Giáo Trình Chiến Lược Kinh Doanh, Đại học Nơng Lâm TPHCM Quang Minh Quốc Bình, 2009 Nghiên Cứu Định Hướng Chiến Lược Kinh Doanh Của Công Ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Thủ Đức Luận văn tốt nghiệp Đại Học, Khoa Kinh Tế, Đại Học Nông Lâm TPHCM Huỳnh Thị Lài, 2008 Nghiên Cứu Định Hướng Chiến Lược Kinh Doanh Của Công Ty TNHH Xây Dựng Và Kinh Doanh Nhà Tân Phúc Hưng – Quận 1, TP Hồ Chí Minh Luận văn tốt nghiệp Đại Học, Khoa Kinh Tế, Đại Học Nông Lâm TPHCM WEBSITE http://www.thuduchouse.vn/ http://www.vietbao.vn http://www.gso.gov.vn http://www.thuduchouse.vn/ http://cafeland.vn/ http://diaocvietnam.org.vn/   71 PHỤ LỤC Phụ lục Các Dòng Sản Phẩm Tiêu Biểu ThuDuc House Chung cư cao cấp Chung cư cao cấp Cantavil       Chung cư cao cấp Centum Wealth   ThuDuc House Apartment Chung cư TDH – Phước Long Chung cư TDH – Bình Chiểu   Dòng sản phẩm khác Dự án Long hội City Bến Lức Long An Dự án 378 Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thủ Đô Hà Nội   ... “Nghiên Cứu Định Hướng Chiến Lược Kinh Doanh Của Công Ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Thủ Đức” DANG THI HONG HAO May 2012 “Study On Oriented Strategy Of ThuDuc Housing Development Corporation” Thị trường... lớn người dân   Xuất phát từ tình hình thực tế cơng ty đòi hỏi thi t yếu việc cạnh tranh thị trường – với vai trò cần thi t khơng thể thi u chiến lược kinh doanh – Cty CP Phát Triển Nhà Thủ Đức... b) Môi trường bên trong: bao gồm định quản trị như: phong cách lãnh đạo, nguồn nhân lực, nghiên cứu phát triển…   17 Phong cách lãnh đạo: Phong cách lãnh đạo cá nhân dạng hành vi người thể thực
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC, NGHIÊN CỨU ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay