KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CP BÁCH HÓA MIỀN NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (QUÝ IV – 2011)

120 4 0
  • Loading ...
1/120 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 11:35

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH ****************** ĐẶNG THỊ HỒI AN KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CƠNG TY CP BÁCH HĨA MIỀN NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (QUÝ IV – 2011) LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KẾ TOÁN Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 06/2012 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH ****************** ĐẶNG THỊ HỒI AN KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CP BÁCH HĨA MIỀN NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (Q IV – 2011) Ngành: Kế Toán LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Người hướng dẫn: LÊ VĂN HOA Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 06/2012 Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học khoa Kinh tế, trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “Kế Tốn Doanh Thu, Chi Phí Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Công ty CP Bách Hóa Miền Nam” Đặng Thị Hồi An, sinh viên khóa khóa 34, ngành Kế tốn, bảo vệ thành công trước hội đồng vào ngày _ Lê Văn Hoa Người hướng dẫn, (Chữ ký) Ngày tháng năm Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo Thư ký hội đồng chấm báo cáo (Chữ ký (Chữ ký Họ tên) Họ tên) Ngày tháng năm Ngày tháng năm LỜI CẢM TẠ Trong suốt trình học tập trường Đại Học Nông Lâm Tp.HCM, dạy dỗ tận tình thầy truyền đạt cho em kinh nghiệm thực bổ ích làm hành trang để em bước vào đời Cùng với khoảng thời gian thực tập cơng ty CP Bách Hóa Miền Nam giúp em củng cố lại kiến thức, có thêm kinh nghiệm thực tế, đỡ bở ngỡ với công việc sau Trước hết, xin gửi lời cảm ơn Ba, Mẹ người sinh thành nuôi dưỡng em nên người ngày hôm Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tồn thể q thầy trường Đại Học Nơng Lâm Tp.HCM nói chung q thầy khoa kinh tế nói riêng tận tình truyền cho em kiến thức bổ ích năm tháng học trường Xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới thầy Lê Văn Hoa hết lòng giúp đỡ tận tình bảo em hồn thành luận văn Xin gửi lời cảm ơn tới cô chú, anh chị công ty CP Bách Hóa Miền Nam Trong thời gian thực tập cơng ty chú, anh chị hết lòng giúp đỡ, ủng hộ tạo điều kiện thuận lợi cho em tìm hiểu tiếp cận thực tế, làm sở hồn thành khóa luận Cuối cùng, em xin gửi lời cảm ơn tới người thân, bạn bè động viên ủng hộ giúp đỡ em hoàn thành luận văn Xin chân thành cảm ơn! Sinh viên Đặng Thị Hồi An NỘI DUNG TĨM TẮT ĐẶNG THỊ HỒI AN Tháng 05 năm 2012 “Kế Tốn Doanh Thu, Chi Phí Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Cơng Ty CP Bách Hóa Miền Nam” ĐANG THI HOAI AN May 2012 “Turnover, Expenses and Determined Trading Result Accounting at Department Store Joint Stock Company ” Để cơng ty hoạt động có hiệu cao cần phải có phối hợp đồng phòng ban Phải ln nắm rõ tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình hạch tốn khồn doanh thu, chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh cách hợp lý, hợp lệ tiết kiệm chi phí để tạo lợi nhuận cao cho công ty Từ vấn đề cần thiết nêu nội dung nghiên cứu bao gồm : doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh từ nhận xét cơng tác kế tốn cơng ty, đưa kiến nghị nhằm giúp nâng cao hiệu hoạt động công ty MỤC LỤC Trang DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii  DANH MỤC CÁC HÌNH ix  DANH MỤC PHỤ LỤC xi  CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1  1.1 Đặt vấn đề 1  1.2 Mục tiêu nghiên cứu 2  1.3 Phạm vi nghiên cứu 2  1.4 Cấu trúc luận văn 2  CHƯƠNG TỔNG QUAN 4  2.1 Giới thiệu cơng ty Cổ Phần Bách Hóa Miền Nam 4  2.1.1 Giới thiệu 4  2.1.2 Quá trình hình thành phát triển 4  2.1.3 Loại hình doanh nghiệp, quy mơ 5  2.1.4 Chức 5  2.1.5 Nhiệm vụ 6  2.2.Cơ cấu tổ chức máy quản lý doanh nghiệp 7  2.2.1 Cơ cấu tổ chức 7  2.2.2 Bộ máy quản lý 7  2.3 Tổ chức máy kế tốn hình thức kế tốn 2.3.1 Tổ chức máy kế toán 9  9  2.3.2 Chức 10  2.3.3 Chính sách kế tốn 11  2.3.4 Chế độ hạch tốn 12  2.3.5 Hình thức kế tốn 12  2.4 Định hướng phát triển trước mắt lâu dài doanh nghiệp 13  2.5 Hệ thống tài khoản 13  2.6 Hệ thống sổ kế toán sử dụng 13  v 2.7 Hệ thống báo cáo áp dụng công ty CHƯƠNG NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Cơ sở lí luận 13  14  14  3.1.1 Khái niệm xác định kết kinh doanh 14  3.1.2 Kế toán doanh thu bán hàng 14  3.1.3 Các khoản giảm trừ doanh thu 15  3.14 Kế toán thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất phải nộp 18  3.1.5 Kế toán giá vốn hàng bán 20  3.1.6 Kế tốn chi phí bán hàng 21  3.1.7 Kế tốn chi phí quản lý doanh nghiệp 21  3.1.8 Kế toán xác định kết kinh doanh hoạt động tài 21  3.1.9 Kế tốn xác định kết kinh doanh hoạt động khác 23  3.1.10 Kế toán CP thuế TNDN 25  3.1.111 Xác định kết kinh doanh 26  3.2 Phương pháp nghiên cứu 28  CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 29  4.1 Đặc điểm sản xuất kinh doanh công ty 29  4.2 Thực tế hạch toán kế toán doanh thu cơng ty 29  4.2.1 Kế tốn DT bán hàng cung cấp dịch vụ 30  4.3.Kế toán khoản giảm trừ doanh thu 36  4.4 Kế toán doanh thu hoạt động tài 36  4.4.1 Chứng từ sử dụng 36  4.4.2 Tài khoản sử dụng 36  4.4.3 Phương pháp hạch toán 36  4.5 Kế toán thu nhập khác 39  4.5.1 Tài khoản sử dụng 39  4.5.2 Chứng từ sử dụng 39  4.5.3 Phương pháp hạch toán 39  4.6.Kế toán giá vốn hàng bán 42  4.6.1 Chứng từ sử dụng 42  4.6.2 Tài khoản sử dụng 42  vi 4.6.3 Phương pháp hạch tốn 42  4.7 Kế tốn chi phí bán hàng 45  4.7.1 Chứng từ sử dụng 45  4.7.2 Tài khoản sử dụng 45  4.7.3 Phương pháp hạch toán 45  4.8 Kế tốn chi phí quản lý doanh nghiệp 48  4.8.1 Chứng từ sử dụng 48  4.8.2 Tài khoản sử dụng 48  4.8.3 Phương pháp hạch toán 49  4.9 Kế tốn chi phí hoạt động tài 51  4.9.1 Chứng từ sử dụng 51  4.9.2 Tài khoản sử dụng 51  4.9.3 Phương pháp hạch toán 51  4.10 Kế toán chi phí khác 54  4.10.1 Chứng từ sử dụng 54  4.10.2 Tài khoản sử dụng 54  4.10.3 Phương pháp hạch tốn 54  4.11 Kế tốn chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 56  4.11.1 Chứng từ sử dụng 56  4.11.2 Tài khoản sử dụng 56  4.11.3 Phương pháp hạch toán 57  4.12 Kế Toán Xác Định Kết Quả Hoạt Động Sản Xuất Kinh Doanh CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 58  62  5.1 Kết luận 62  5.2 Kiến nghị 63  TÀI LIỆU THAM KHẢO 65  PHỤ LỤC  vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CP Cổ phần KT Kế toán TK Tài khoản TM Tiền mặt CK Chuyển khoản BTC Bộ tài TNHH Trách nhiệm hữu hạn DT Doanh thu CP Chi phí K/C Kết chuyển LN Lợi nhuận DN Doanh nghiệp SX Sản xuất TSCĐ Tài sản cố định GTGT Giá trị gia tăng TTĐB Tiêu thụ đặc biệt XK xuất TMDV Thương mại dịch vụ TMCP Thương mại cổ phần PXK Phiếu xuất kho KQKD Kết kinh doanh GGHB Giảm giá hàng bán HBBTL Hàng bán bị trả lại QLDN Quản lý doanh nghiệp HĐ Hóa đơn viii DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 2.1 Sơ Đồ Tổ Chức Bộ Máy Quản Lý 7  Hình 2.2 Sơ Đồ Tổ Chức Bộ Máy Kế Toán 9  Hình 2.3 Trình Tự Ghi Sổ Kế Tốn 12  Hình 3.1 Sơ Đồ Hạch Toán Tổng Hợp Doanh Thu Bán Hàng 15  Hinh 3.2 Quy Trình Kế Tốn Chiết Khấu Thương Mại 16  Hình 3.3 Quy Trình Kế Tốn Hàng Bán Bị Trả Lại 17  Hình 3.4 Quy Trình Kế Tốn Giảm Giá Hàng Bán 17  Hình 3.5 Quy Trình Kế Tốn Thuế GTGT Đầu Ra (TK 3331) 18  Hình 3.6 Quy Trình Kế Tốn Thuế GTGT Theo Phương Pháp Trực Tiếp 18  Hình 3.7 Quy Trình Kế Tốn Thuế Tiêu Thụ Đặc Biệt Và Thuế Xuất Khẩu 20  Hình 3.8 Quy Trình Kế Tốn Giá Vốn Hàng Bán 20  Hình 3.9 Quy Trình Kế Tốn Chi Phí Bán Hàng 21  Hình 3.10 Quy Trình Kế Tốn Chi Phí Quản lý Doanh Nghiệp 21  Hình 3.11 Quy Trình Kế Tốn Doanh Thu Hoạt Động Tài Chính 22  Hình 3.12 Quy Trình Kế Tốn Chi Phí Tài Chính 23  Hình 3.13 Quy Trình Kế Tốn Thu Nhập Khác 24  Hình 3.14 Sơ Đồ Hạch Tốn Chi Phí Khác 25  Hình 3.15 Sơ Đồ Hạch Tốn Chi Phí Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp 26  Hình 3.16 Quy Trình Kế Tốn Xác Định Kết Quả Kinh Doanh 27  Hình 4.1 Lưu Đồ Lưu Chuyển Chứng Từ: 32  Hình 4.2 Sơ Đồ Hạch Tốn TK 511 “Doanh Thu Bán Hàng Và Cung Cấp DV” 35  Hình 4.3 Sơ Đồ Hạch Tốn TK 515 “Doanh Thu Hoạt Động Tài Chính” 38  Hình 4.4 Sơ Đồ Hạch Tốn TK 711 “Thu Nhập Khác” 41  Hình 4.5 Sơ Đồ Hạch Toán TK 632 “Giá Vốn Hàng Bán” 44  Hình 4.6 Sơ Đồ Hạch Tốn TK 642.1 “Chi phí bán hàng” 47  Hình 4.7 Sơ Đồ Hạch Tốn TK 642.2 “Chi Phí Quản Lý Doanh Nghiệp” 50  Hình 4.8 Sơ Đồ Hạch Tốn TK 635 “Chi Phí Hoạt Động Tài Chính” 53  Hình 4.9 Sơ Đồ Hạch Tốn TK 811 “Chi Phí Khác” 55  ix Hình 4.11 Sơ Đồ Tổng Hợp TK 911 “Xác Định Kết Quả Kinh Doanh” TK 911 TK 632 86.480.295.28 TK 511 90.683.105.732 TK 635 110.033.387 TK 515 1.159.068.512 TK 811 1.624.483.820 TK 821 TK 711 1.137.769.220 6.878.257.240 TK 642.1 732.262.624 TK 642.2 4.347.238.708 TK 421 4.288.348.441 98.720.431.484 98.720.431.484 Nguồn tin: phòng KT công ty 60 Nhận xét: Theo quy định kế tốn khơng có kết chuyển riêng cho TK cấp II mà tháng kết chuyển bút toán chung cho hai TK 6421 TK 6422 TK 642 “Chi phí quản lý kinh doanh” 61 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Công ty thực tốt nhiệm vụ công tác kế toán từ khâu lập chứng từ đến lập báo cáo tài chính, số liệu ghi chép đầy đủ, xác vào sổ, định khoản rõ ràng, trung thực Hệ thống sổ sách kế tốn cơng ty thiết kế vận dụng theo quy định tài chính, phản ánh đầy đủ nghiệp vụ kinh tế phát sinh tồn tương lai Các số liệu kế toán cập nhật hàng ngày nên việc cung cấp thông tin, số liệu nhanh chóng xác Hệ thống tài khoản công ty mở theo quy định 48 ngày 14/09/2006 BTC phản ánh tình hình thực tế phát sinh công ty Các chứng từ xếp lưu trữ có hệ thống giúp công việc nhập liệu, kiểm tra, đối chiếu thực cách dễ dàng, thuận lợi Chứng từ gốc chi phí, doanh thu kiểm tra chặt chẽ để tiến hành phân loại theo loại hình kinh doanh làm sở cho việc xác định kết kinh doanh lập báo cáo tài Tổ chức cơng tác hạch tốn chặt chẽ, phân cơng, phân nhiệm rõ ràng, tránh chồng chéo công việc, tạo đoàn kết thống nội Mỗi nhân viên kế tốn giao cơng việc cụ thể chịu trách nhiệm phần việc Bên cạnh đó, chi nhánh cửa hàng có tổ chức phận kế tốn để tập hợp, xử lý số liệu chuyển cho kế tốn cơng ty Điều giúp cho tiến độ công việc nhanh hiệu cao, phục vụ kịp thời cho công tác quản lý Cơng ty có chế độ hậu với khách hàng quen cao giúp trì mối quan hệ làm ăn lâu dài, tạo thu nhập ổn định cho cơng ty Bên cạnh sách với khách hàng, cơng ty có sách lương, thưởng, nghỉ lễ, tổ chức tua du lịch hàng năm cho cơng nhân viên, điều kích thích tinh thần làm việc hăng hái, nhiệt 62 tâm với ngành nghề, kích thích khả tìm tòi, sáng tạo động công việc họ, tạo lập mối quan hệ thân thiện hoà đồng, nguồn lực quan trọng giúp công ty ngày ổn định phát triển Tại cơng ty khơng trích lập khoản dự phòng Về TK sử dụng: + công ty, TK 635 “Chi phí tài chính” sử dụng để phản ánh cho chi phí khác liên quan đến việc chuyển nhượng TSCĐ Điều không với quy định hành kế toán Về phương pháp hạch toán: Việc hạch toán nghiệp vụ kế toán DT, CP nhìn chung hợp lý nhiên cần lưu ý: + Khi có nghiệp vụ bán hàng phát sinh, kế tốn vào hóa đơn GTGT để hạch tốn DT Khi KH toán TM, CK hay KH chưa trả tiền, kế toán hạch toán vào TK 131 + Kế toán phản ánh giá vốn hàng bán vào sổ kế toán tháng lần vào cuối tháng, điều không với nguyên tắc phù hợp nguyên tắc kế toán + Đối với TK 156 “Hàng hóa” kế tốn khơng phản ánh rõ giá mua chi phí thu mua hàng hóa 5.2 Kiến nghị Cơng ty nên tinh trích lập khoản dự phòng để bù đắp cho thiệt hại xảy Về TK kế toán sử dụng: + Điều chỉnh lại TK 635, TK 711, TK 6421, TK 6422 cho phù hợp với hệ thống TK kế toán ban hành theo QĐ 48, ngày 14/09/2006 BTC Về phương pháp hạch tốn: + Cơng ty khơng hạch tốn vào TK 131 trường hợp KH toán tiền mặt hay chuyển khoản Nên hạch toán lại sau: Trường hợp KH toán TM, CK kế toán ghi: Nợ TK 111, 112 Có TK 511 Có TK 3331 63 Trường hợp chưa toán, kế toán hạch toán vào TK 131: Nợ TK 131 Có TK 511 Có TK 3331 + Trong kỳ có nghiệp vụ bán hàng phát sinh, kế toán phải ghi nhận khoản giá vốn hàng bán tương ứng đồng thời với việc ghi nhận doanh thu số hàng bán Nợ TK 632 Có TK 1561 Nợ TK 111, 112, 131 Có TK 511 Có TK 3331 Chi phí quản lý doanh nghiệp cần giảm đảm bảo cho máy quản lý công ty hoạt động hiệu quả, cố gắng tận dụng thời gian làm việc nhân viên công ty Tránh trường hợp công việc nhân viên lại nhiều vừa phát sinh thêm chi phí, vừa ảnh hưởng đến khơng khí làm việc cơng ty Ngòai ra, cơng ty cần mở thêm TK cấp III để hạch toán theo dõi chi phí quản lý kinh doanh chi tiết Cơng ty nên sử dụng phần mềm kế tốn việc cập nhật số liệu kế toán nhanh, thuận tiện xác Cần xây dựng phát huy đội ngũ nhân viên giỏi, có lực chuyên môn cao Trong việc kinh doanh thực phương châm “khách hàng thượng đế” Phát huy mạnh mặt hàng truyền thống đơn vị kinh doanh để tạo ổn định mở rộng hoạt động kinh doanh, tạo thêm nguồn hàng, khách hàng bảo đảm tăng hiệu an toàn vốn Chủ động khai thác mặt hàng mới, thị trường Tăng cường quan hệ tốt với bạn hàng, khách hàng truyền thống để tạo điều kiện cho hoạt động kinh doanh phát triển Qua tìm hiểu thực tế em đưa số ý kiến đề xuất với mong muốn góp phần hồn thiện CP xác định kết quả, công tác hạch tốn q trình DT kinh doanh cơng ty 64 TÀI LIỆU THAM KHẢO ThS Bùi Xuân Nhã, 2007 Đề cương giảng tập Nguyên lý kế toán Thầy Lê Văn Hoa Bài giảng mơn Kế Tốn Tài Chính, Giáo trình sổ sách chứng từ Bộ Tài Chính (Vụ Chế Độ Kiểm Toán Kế Toán), 2006 Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ vừa (Ban hành theo định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006) Nhà xuất Thống Kê, Hà Nội PGS TS Võ Văn Nhị, TS Trần Anh Hoa, TS Nguyễn Ngọc Dung, Th.s Trần Thị Dun, 2003 Kế tốn tài chính, Nhà xuất thống kê PGS.TS Võ Văn Nhị, 2006 Hướng Dẫn Thực Hành Chế Độ Kế Toán Hiện Hành, Nhà Xuất Bản Tài Chính Chế độ kế tốn Việt Nam Ban hành theo định 48/QĐ – BTC, ngày 14/09/2006 Một số đề tài chuyên ngành kế toán, khoa Kinh Tế Trường Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh 65 PHỤ LỤC ... Hoài An NỘI DUNG TĨM TẮT ĐẶNG THỊ HỒI AN Tháng 05 năm 2012 “Kế Tốn Doanh Thu, Chi Phí Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Công Ty CP Bách Hóa Miền Nam” ĐANG THI HOAI AN May 2012 “Turnover, Expenses and... doanh yêu cầu quản lý doanh nghiệp Kết kinh doanh kết cuối doanh nghiệp kỳ kế tốn, bao gồm kết kinh doanh chính, kết hoạt động tài chính, kết hoạt động khác 3.1.2 Kế tốn doanh thu bán hàng Doanh... liên quan cho phòng ban đơn vị trực thuộc Liên hệ quan tài chính, ngân hàng việc vay, cho vay Thực thu hồi nợ nhanh, bảo đảm tồn quỹ, tiền gửi hợp lý… Phòng kinh doanh tổng hợp: Kinh doanh trực
- Xem thêm -

Xem thêm: KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CP BÁCH HÓA MIỀN NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (QUÝ IV – 2011), KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CP BÁCH HÓA MIỀN NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (QUÝ IV – 2011)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay