KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CP BÁCH HÓA MIỀN NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (QUÝ IV – 2011)

120 25 0
  • Loading ...
1/120 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 11:35

... Hoài An NỘI DUNG TĨM TẮT ĐẶNG THỊ HỒI AN Tháng 05 năm 2012 “Kế Tốn Doanh Thu, Chi Phí Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Công Ty CP Bách Hóa Miền Nam” ĐANG THI HOAI AN May 2012 “Turnover, Expenses and... doanh yêu cầu quản lý doanh nghiệp Kết kinh doanh kết cuối doanh nghiệp kỳ kế tốn, bao gồm kết kinh doanh chính, kết hoạt động tài chính, kết hoạt động khác 3.1.2 Kế tốn doanh thu bán hàng Doanh... liên quan cho phòng ban đơn vị trực thuộc Liên hệ quan tài chính, ngân hàng việc vay, cho vay Thực thu hồi nợ nhanh, bảo đảm tồn quỹ, tiền gửi hợp lý… Phòng kinh doanh tổng hợp: Kinh doanh trực
- Xem thêm -

Xem thêm: KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CP BÁCH HÓA MIỀN NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (QUÝ IV – 2011), KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CP BÁCH HÓA MIỀN NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (QUÝ IV – 2011)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay