KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH TMDV CHẾ BIẾN GỖ KHOA LÂM TỈNH BÌNH DƯƠNG (THÁNG 122011)

95 8 0
  • Loading ...
1/95 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 11:35

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH  ĐẶNG CAO PHƯƠNG THÙY KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH TM-DV CHẾ BIẾN GỖ KHOA LÂM TỈNH BÌNH DƯƠNG (THÁNG 12/2011) LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KẾ TỐN Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 06/2012 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH  ĐẶNG CAO PHƯƠNG THÙY KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH TM-DV CHẾ BIẾN GỖ KHOA LÂM TỈNH BÌNH DƯƠNG (THÁNG 12/2011) Ngành: Kế Toán LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Người hướng dẫn: LÊ VĂN HOA Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 06/2012 Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học Khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “Kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty TNHH TM DV chế biến gỗ Khoa Lâm” Đặng Cao Phương Thùy, sinh viên khóa 34, nghành Kế toán thực hiện, bảo vệ thành công trước hội đồng vào ngày———————— LÊ VĂN HOA Giáo viên hướng dẫn ————————————————— Ngày tháng năm Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo Thư ký hội đồng chấm báo cáo ———————————— ——————————— Ngày tháng năm Ngày tháng năm NỘI DUNG TÓM TẮT ĐẶNG CAO PHƯƠNG THÙY Tháng 06 năm 2012 “ Kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm cơng ty TNHH TM - DV Chế biến gỗ Khoa Lâm” ĐANG CAO PHUONG THUY June 2012 “Cost accounting and production costs at limited liability company trade in services and wood processing Khoa Lam” Khóa luận thể hình thức tìm hiểu, phân tích đánh giá hoạt động kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty TNHH TM - DV Chế biến gỗ Khoa Lâm Trong trình tìm hiểu phân tích, đề tài nêu lên tình hình thực cơng tác kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm cơng ty, phân tích đánh giá ưu điểm nhược điểm công tác kế tốn, từ đề xuất số giải pháp nhằm hồn thiện nâng cao cơng tác kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm cơng ty góc nhìn sinh viên thực tập LỜI MỞ ĐẦU Để có thành ngày hơm em khơng biết nói gởi đến lời cảm ơn chân thành tới tất người yêu thương, quan tâm giúp đỡ em quãng đường sống Lời đầu tiên, em xin chân thành cảm ơn ba mẹ, người vất vả nuôi em khôn lớn, người thân u gia đình ln hậu thuẫn, dành cho điều kiện tốt để chuyên tâm học tập Xin dành tặng kết luận văn riêng cho gia đình quà tinh thần làm xoa dịu khó khăn, vất vả, dõi theo mong ước cho tháng ngày Tiếp đến, em xin gởi lời cảm ơn chân thành đến quý thầy cô trường Đại học Nông Lâm TP.HCM, quý thầy cô giảng viên Khoa Kinh tế, đặc biệt thầy LÊ VĂN HOA – người trực tiếp hướng dẫn, góp ý, sửa sai định hướng đắng cho việc hoàn thành đề tài Xin gởi lời tri ân đến ban Giám đốc Công ty TNHH TM – DV Chế biến gỗ Khoa Lâm cho em có hội thực tập công ty, xin gởi lời cảm ơn đến Phan Thanh Bình chị Tăng Thị Bích Tường tận tình giúp đỡ em suốt thời gian thực tập công ty Cuối cùng, người bạn, người thân động viên, giúp đỡ em học tập sống Xin gởi đến tất người lời cảm ơn chân thành sâu sắc nhất tận đáy lòng Xin cảm ơn cảm ơn! Sinh viên ĐẶNG CAO PHƯƠNG THÙY MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii  CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1  1.1 Đặt vấn đề 1  1.2 Mục tiêu nghiên cứu 2  1.2.1 Mục tiêu chung 2  1.2.2 Mục tiêu cụ thể 2  1.3 Phạm vi nghiên cứu 3  1.3.1 Địa bàn ,đối tượng nghiên cứu 3  1.3.2 Thời gian nghiên cứu 3  1.4 Cấu trúc luận văn 3  CHƯƠNG TỔNG QUAN 4  2.1 Tổng quan phương pháp nghiên cứu 4  2.2 Tổng quan cơng ty 4  2.2.1 Sự hình hành phát triển công ty 4  2.2.2 Chức nhiệm vụ 5  2.2.3 Thuận lợi, khó khăn phương hướng phát triển 6  2.2.4 Cơ cấu tổ chức 7  2.2.5 Quy trình cơng nghệ 8  2.3 Tổ chức cơng tác kế tốn cơng ty 9  2.3.1 Sơ đồ máy kế toán 9  2.3.2 Chức năng, nhiệm vụ máy kế tốn 9  2.3.3 Các sách kế tốn áp dụng cơng ty 11  2.3.4 Một số nét chung kế tốn tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm cơng ty 12  CHƯƠNG NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Những vấn đề chung chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm 16  16  3.1.1 Chi phí sản xuất 16  3.1.2 Giá thành sản phẩm 17  v 3.1.3 Mối quan hệ chi phí sản xuất giá thành sản phẩm 18  3.1.4 Ý nghĩa, nhiệm vụ việc hoạch tốn chi phí tính giá thành sản phẩm 18  3.2 Kế tốn tập hợp chi phí sản xuất 20  3.2.1 Kế tốn chi phí ngun vật liệu trực tiếp 20  3.2.2 Kế tốn chi phí nhân cơng trực tiếp 24  3.2.3 Chi phí sản xuất chung 25  3.3 Kế toán sản phẩm dở dang 27  3.3.1 Khái niệm sản phẩm dở dang 27  3.3.2 Các phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang 27  3.4 Kế toán thiệt hại sản phẩm hỏng thiệt hại ngừng sản xuất 29  3.4.1 Kế toán thiệt hại sản phẩm hỏng 29  3.4.2 Kế toán thiệt hại ngừng sản xuất 30  3.5 Kế tốn tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm 31  3.5.1 Các phương tính giá thành sản phẩm 31  3.5.2 Tổng hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm: 34  CHƯƠNG KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 4.1 Kế tốn tập hợp chi phí sản xuất 38  38  4.1.2 Kế tốn chi phí ngun vật liệu trực tiếp 38  4.1.2 Kế tốn chi phí nhân cơng trực tiếp 42  4.1.3 Kế tốn chi phí sản xuất chung 47  4.2 Kế toán sản phẩm hỏng thiệt hại ngừng sản xuất: 52  4.3 Kế toán chi phí sản xuất dở dang cuối kì 52  4.3.1 Những vấn đề chung 52  4.3.2 Trình tự hoạch tốn 52  4.3.3 Sổ chi tiết (tham khảo trang sau) 52  4.3.4 Nhận xét 53  4.4 Kế toán giá thành công ty 53  4.4.1 Những vấn đề chung 53  4.4.2 Trình tự hoạch tốn 53  CHƯƠNG KẾT LUẬN 57  vi 5.1 Nhận xét 57  5.1.1 Ưu điểm 57  5.1.2 Nhược điểm 58  5.2 Một số kiến nghị 58  TÀI LIỆU THAM KHẢO 60  vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CPSX Chi phí sản xuất CP NC TT Chi phí nhân cơng trực tiếp CP NVL TT Chi phí nguyên vật liệu trực tiêp CP SXC Chi phí sản xuất chung CP SXDD CK Chi phí sàn xuất dở dang cuối kì CP SXDD ĐK Chi phí sản xuất dở dang đầu kì CP SX PS Chi phí sản xuất phát sinh DV Dịch vụ DT Doanh thu TNHH Trách nhiệm hữu hạn TM Thương mại HSPB Hệ số phân bổ LN Lợi nhuận viii CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Trong thời kì nay, xu hướng chung kinh tế giới nói chung kinh tế Việt Nam nói riêng quốc tế hóa hội nhập hóa Nền kinh tế quốc tế hóa cạnh tranh doanh nghiệp diễn mạnh mẽ liệt nhiêu Một doanh nghiệp muốn đứng vững phát triển quy luật cạnh tranh khắc nghiệt kinh tế thị trường hội nhập quốc tế điều tất yếu doanh nghiệp phải hoạt động có hiệu quả, có lợi nhuận tích lũy đồng thời phải phát huy lợi cạnh tranh Có thể thấy sức cạnh tranh doanh nghiệp không chất lượng sản phẩm hay biện pháp khuếch trương sản phẩm mà phụ thuộc nhiều vào giá sản phẩm Để có mức giá hợp lý đến tay người tiêu dùng hay đối tác doanh nghiệp cần phải có kết hợp tối ưu giá lượng yếu tố đầu vào Mặt khác, doanh nghiệp phải thường xuyên nắm bắt thị trường phải xem sản phẩm mà doanh nghiệp cung cấp thị trường mức chi phí để có lợi nhuận cao Để thực điều đó, doang nghiệp phải thực tổng hòa biện pháp quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh đơn vị mình, đặc biệt phải tổ chức tốt việc việc quản lý yếu tố đầu vào để giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành xuống mức thấp nhằm tối đa hóa lợi nhuận Một cơng cụ quan trọng giúp kiểm sốt tốt chi phí sản xuất giá thành sản phẩm cơng tác hoạch tốn kinh tế nói chung cơng tác kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành nói riêng Chính vậy, việc tập hợp chi phí tính 4.2 Kế tốn sản phẩm hỏng thiệt hại ngừng sản xuất: Do công ty sử dụng phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng nên khơng tính chi phí sản phẩm hỏng (bao gồm sản phẩm hỏng sửa chữa sản phẩm hỏng không sửa chữa được) mà tiến hành tập hợp tồn chi phí phát sinh theo đơn đặt hàng từ tiến hành sản xuất đến hồn thành đơn đặt hành Nếu đơn đặt hàng chưa hồn thành vào cuối tháng cơng ty tập hợp chi phí phát sinh từ ngày đến ngày cuối tháng 4.3 Kế tốn chi phí sản xuất dở dang cuối kì 4.3.1 Những vấn đề chung Chi phí sản xuất dở dang cuối kì cơng ty tổng hợp tồn chi phí sản xuất phát sinh tháng cộng với tiền gia cơng ngồi số loại vật liệu có như: tiền gia cơng uốn cọng, vv… Tài khoản sử dụng 154,00 – Chi phí sản xuất dở dang cuối kì 4.3.2 Trình tự hoạch tốn Ngày 01/12/11 số dư đầu kì : 4.235.671.634 Ngày 31/12/11 kết chuyển chi phí sản dở dang đầu kì Nợ TK 631,00 Có TK 154,00 4.235.671.634 4.235.671.634 Ngày 31/12/11 kết chuyển chi phí sản xuất dở dang cuối kì Nợ TK 154,00 Có TK 631,00 5.550.004.805 5.550.004.805 Ngày 31/12/11chi tiền gia công uốn cọng hợp đồng 128608 Nợ TK 154,00 Có TK 111,00 2.643.040 2.643.040 4.3.3 Sổ chi tiết (tham khảo trang sau) 52 53 4.3.4 Nhận xét Cơng ty tập hợp tồn chi phí phát sinh từ ngày đầu tháng đến ngày cuối tháng làm giá trị sản phẩm dở dang cuối kì dẫn đến tình trạng: Chi phí phát sinh kì = Chi phí sản phẩm dở dang cuối kì Điều cho thấy việc kế tốn chi phí sản phẩm dở dang cuối kì cơng ty chưa phản ảnh xác chi phí sản phẩm dở dang cuối kì 4.4 Kế tốn giá thành cơng ty 4.4.1 Những vấn đề chung Cơng ty tính giá thành theo: + Theo đơn đặt hàng: đơn đặt hàng hồn thành cơng ty tiến hành xác định giá thành đơn đặt hành cách tổng hợp tồn chi phí cho đơn đặt hàng từ tiến hành sản xuất đến hoàn thành + Cuối tháng: đơn đặt hàng chưa hoàn thành vào cuối tháng cơng ty tiến hành tập hợp chi phí phát sinh từ ngày tháng đến ngày cuối tháng tiến hành tính giá thành Ở đề tài ta tính giá thành vào cuối tháng Giá thành sản xuất = CPDD đầu kì + CP phát sinh kì – CPDD cuối kì Tài khoản sử dụng 631 – Giá thành sản xuất 4.4.2 Trình tự hoạch tốn 1) Ngày 31/12/11 kết chuyển chi phí dở dang cuối kì Nợ TK 631,00 Có TK 154,00 4.235.671.634 4.235.671.634 53 2) Ngày 31/12/11 kết chuyển chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Nợ TK 631,00 Có TK 621,00 1.631.049.437 1.631.049.437 3) Ngày 31/12/11 kết chuyển chi phí nhân cơng trực tiếp Nợ TK 631,00 Có TK 622,00 3.140.122.981 3.140.122.981 4) Ngày 31/12/11 kết chuyển chi phí sản xuất chung Nợ TK 631,00 Có TK 627,20 270.249.992 270.249.992 5) Ngày 31/12/11 kết chuyển chi phí sản xuất chung Nợ TK 631,00 Có TK 627,30 56.783.391 56.783.391 6) Ngày 31/12/11 kết chuyển chi phí sản xuất chung Nợ TK 631,00 Có TK 627,40 153.623.751 153.623.751 7) Ngày 31/12/11 kết chuyển chi phí sản xuất chung Nợ TK 631,00 Có TK 627,70 143.257.678 143.257.678 8) Ngày 31/12/11 kết chuyển chi phí sản xuất chung Nợ TK 631,00 Có TK 627,80 154.956.574 154.956.574 9) Ngày 31/12/11 kết chuyển chi phí dở dang cuối kì 54 Chí phí dở dang cuối kì: tập hợp tồn chi phí sản xuất phát sinh ngày đầu tháng đến cuối tháng CPDDCK = 1.631.049.437 + 3.140.122.981 + 270.249.992 + 56.783.391 + 153.623.751 + 143.257.678 + 154.956.575 = 550.004.805 Nợ TK 154,00 5.550.004.805 Có TK 631,00 5.550.004.805 10) Ngày 31/12/11 tính giá thành sản xuất Giá thành sản xuất = CPDD đầu kì + CP phát sinh kì - CPDD cuối kì = 4.235.671.643 + 5.550.004.805 – 5.550.004.805 = 4.235.671.643 Nợ TK 632,00 4.235.671.643 Có TK 631,00 4.235.671.643 Sơ đồ tập hợp chi phí tính giá thành (tham khảo trang sau) 4.2.3 Sổ chi tiết (tham khảo trang sau) 4.2.4 Nhận xét Kí hiệu tài khoản công ty không nên sử dụng dấu phẩy Do chi phí dở dang cuối kì chi phí sản phẩm hỏng tập hợp tồn chi phí phát sinh kì : Chi phí phát sinh kì = Chi phí dở dang cuối kì Mà Giá thành sản xuất = Chi phí dở dang đầu kì + Chi phí phát sinh kì – Chi phí dở dang cuối kì Nên dẫn tới tình trạng: Giá thành kì = Chi phí sản xuất dở dang đầu kì => Vì giá thành phản ảnh chưa xác chưa tính đươc chi phí sản phẩm dở dang cuối kì sản phẩm hỏng 55 Sơ đồ tập hợp chi phí tính giá thành Kết chuyển chi phí DDĐK 621,00 1.631.049.437(2) 622,00 3.140.122.981(3) 631,00 154,00 4.235.671.643 k/c CPDDCK 1.631.049.437 5.550.004.805 5.550.004.805 4.235.671.643(1) 3.140.122.981 4.235.674.643(10) 627,20 270.249.992(4) 270.249.992 627,30 56.783.391(5) 632,00 56.783.391 4.235.674.643 627,40 153.623.751(6) 153.623.751 627,70 143.257.678(7) 143.257.678 627,80 154.956.574(8) 154.956.574 9.785.676.439 9.785.676.439 56 57 58 CHƯƠNG KẾT LUẬN 5.1 Nhận xét Qua q trình thực tập nghiêm cứu cơng ty TNHH TM – DV Chế biến gỗ Khoa Lâm giúp đỡ anh chị phòng kế tốn hướng dẫn tận tình thầy Lê Văn Hoa em có dịp học hỏi, củng cố bổ sung thêm kiến thức Việc thực tập quan trọng cho sinh viên nhằm giúp cho sinh viên tiếp xúc thực tế với cơng việc kế tốn thấy rõ quan hệ mật thiết lý thuyết thực hành Tuy nhiên, với kiến thức hạn hẹp thời gian thực tập công ty không nhiều để nhận thức tất vần đề cơng tác kế tốn công ty em xin đưc vài nhận xét cơng tác kế tốn mà cơng ty thực hiện: 5.1.1 Ưu điểm Bộ máy kế toán công ty tổ chức gọn nhẹ khoa học Đội ngũ làm cơng tác kế tốn có bề dày kinh nghiệm cơng tác kế tốn quản lý Cơng ty áp dụng việc hoạch tốn theo phương pháp kiểm kê định kì giúp cho việc thực cơng tác kế tốn tổ chức sổ sách kế toán gọn nhẹ, phù hợp với khối lượng nghiệp vụ phát sinh công ty Việc áp dụng tiến khoa học kĩ thuật biến máy tính thành cách tay đắc lực cơng tác quản lý nói chung cơng tác kế tốn nói riêng giúp cho 57 máy kế tốn cơng ty ln đáp ứng kịp thời công việc cung cấp, xử lý thơng tin từ tiết kiệm nhiều thới gian sức lực Cơng tác hoạch tốn chi phí tính giá thành cơng ty gọn nhẹ, dễ làm giá thành tháng , quý , năm có biến động vật tư, thiết bị, giá ngày tăng phản ánh giá thành đơn đặt hàng giúp công ty nắm vững chi phí giữ giá bán ổn định 5.1.2 Nhược điểm Theo quy định kí hiệu tài khoản khơng sử dụng dấu phẩy q trình hoạch tốn cơng ty có sử dụng dấu phẩy kí hiệu tài khoản Cơng ty chưa tính chi phí sản phẩm hỏng chi phí sản phẩm dở dang cuối kì mà tập hợp tồn chi phi phát sinh tháng kết chuyển tồn thành chi phí dở dang cuối kì dẫn đến tính trạng : Chi phí dở dang cuối kì = Chi phí phát phát sinh kì = > Chi phí dở dang đầu kì = Gía thành sản phẩm tháng = > chưa phán ánh xác giá thành tháng Vào cuối năm công ty có trả lương cho cơng nhân tháng 13 khoản tiền thưởng tương đối lớn chi phí khơng trích trước làm cho giá thành đơn đặt hàng giá thành thánh 12 cao so với tháng khác năm Trong q trình sản xuất cơng ty khơng có khoản trích cho việc thiệt hại ngừng sản xuất 5.2 Một số kiến nghị Kí hiệu tài khoản cơng ty nên bỏ dấu phẩy Cơng ty nên tính chi phí sản phẩm dở dang theo phương pháp thích hợp (có thể dùng phương pháp đánh giá theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp ) để đánh giá xác giá thành sản phẩm kì tính đánh giá cách cụ thể chi phí dở dang kì Bên cạnh cơng ty nên 58 tính thêm chi phí sản phẩm hỏng để theo dõi chi phí sản phẩm hỏng để từ khắc phục sản phẩm hỏng giảm giá thành sản xuất Để khơng dẫn đến tình trạng giá thành tháng 12 giá thành đơn đặt hàng vào tháng 12 cao tháng năm công ty nên áp dụng việc sử dụng tài khoản 335 – Chi phí phải trả để trích trước khoản tiền lương cho cơng nhân vào tháng 13 dự phòng cho thiệt hại ngừng sản xuất xảy Ngun tắc hoạch tốn sau: - Hàng tháng, trích trước vào chi phí sản xuất, kinh doanh chi phí dự tính thời gian ngừng việc theo thời vụ, ngừng việc theo kế hoạch, ghi: Nợ TK 622 - Chi phí nhân cơng trực tiếp Nợ TK 627 - Chi phí sản xuất chung Có TK 335 - Chi phí phải trả - Khi chi phí thực tế phát sinh ghi: Nợ TK 622, 627 (Nếu số chi lớn số trích trước) Nợ TK 335 - Chi phí phải trả (Số trích trước) Có TK 111 - Tiền mặt Có TK 112 - Tiền gửi ngân hàng Có TK 152 - Ngun liệu, vật liệu Có TK 153 - Cơng cụ, dụng cụ Có TK 331 - Phải trả cho người bán Có TK 334 - Phải trả người lao động Có TK 623, 627 (Nếu số chi nhỏ số trích trước) 59 TÀI LIỆU THAM KHẢO SÁCH: CN Lê Văn Hoa Bài giảng kế tốn tài Th.S Bùi Xn Nhã Bài giảng kế tốn chi phí tính giá thành sản phẩm LUẬN VĂN: Nguyễn Thị Thanh Tiền 2011 Kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Cơng ty TNHH SH Việt Nam Dĩ An Bình Dương (thánh 3/2011), 64 trang Lữ Thị Yến Nhi 2011 Hồn thiện kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty TNHH Bảo Hưng, 77 trang 60 ... năm NỘI DUNG TÓM TẮT ĐẶNG CAO PHƯƠNG THÙY Tháng 06 năm 2012 “ Kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty TNHH TM - DV Chế biến gỗ Khoa Lâm” ĐANG CAO PHUONG THUY June 2012 “Cost accounting... quản lý có trình độ chun mơn cao đa phần tốt nghiệp cao đẳng hay đại học, có tinh thần trách nhiệm cao Thị trường tiêu thụ ổn định, chất lượng sản phẩm ngày nâng cao tạo uy tín khách hàng b)... Chi phí sản xuất chung 25  3.3 Kế toán sản phẩm dở dang 27  3.3.1 Khái niệm sản phẩm dở dang 27  3.3.2 Các phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang 27  3.4 Kế toán thiệt hại sản phẩm hỏng thiệt
- Xem thêm -

Xem thêm: KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH TMDV CHẾ BIẾN GỖ KHOA LÂM TỈNH BÌNH DƯƠNG (THÁNG 122011), KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH TMDV CHẾ BIẾN GỖ KHOA LÂM TỈNH BÌNH DƯƠNG (THÁNG 122011)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay