KẾ TOÁN MUA BÁN HÀNG HÓA VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TM DV SX PHÚ AN PHÁT TP. HCM

142 12 0
  • Loading ...
1/142 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 11:34

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH *********** CUNG THỊ MINH KẾ TỐN MUA BÁN HÀNG HÓA VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TM DV SX PHÚ AN PHÁT TP HCM LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KẾ TỐN Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 06/2012 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH ********** CUNG THỊ MINH KẾ TỐN MUA BÁN HÀNG HÓA VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TM DV SX PHÚ AN PHÁT TP.HCM Ngành: Kế Tốn KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Người hướng dẫn: Th.S Nguyễn Thị Minh Đức Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 06/2012 Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “Kế tốn mua bán hàng hóa xác định kết kinh doanh Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Sản xuất Phú An Phát” Cung Thị Minh, sinh viên khóa 34, ngành Kế tốn, bảo vệ thành công trước hội đồng vào ngày _ NGUYỄN THỊ MINH ĐỨC Người hướng dẫn Ngày.….tháng… năm 2012 Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo Ngày …tháng… năm 2012 Thư ký hội đồng chấm báo cáo Ngày …tháng.….năm 2012 LỜI CẢM ƠN Thời gian vừa qua để lại em nhiều kỷ niệm lượng kiến thức mà em tiếp thu Cho em gửi lời cảm ơn đến người mang lại niềm hạnh phúc lớn lao cho em ngày hôm nay! Lời xin cảm ơn sâu sắc đến cha mẹ, người sinh nuôi dưỡng dạy dỗ con, tạo điều kiện để học tập đến ngày hôm Xin chân thành cảm ơn quý thầy cô trường Đại Học Nông Lâm TP HCM tận tình dạy, yêu thương em bốn năm học cho em nguồn kiến thức chuyên nghành kinh nghiêm bổ ích để em vững tin bước vào đời Em xin cảm ơn cô Nguyễn Thị Minh Đức giảng viên Khoa Kinh Tế, Trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM tận tình bảo, hướng dẫn, góp ý cho em suốt q trình làm khóa luận tốt nghiệp Xin cảm ơn Giám đốc, anh chị Công ty TNHH TM DV SX Phú An Phát tạo điều kiện cho em học hỏi kinh nghiệm hoàn thành tốt đề tài Cảm ơn anh chị em phòng Tài kế tốn bảo, giải đáp thắc mắc, cung cấp tài liệu giúp em học hỏi công việc thực tế thời gian thực tập công ty Và cuối em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất người bạn ln bên cạnh em lúc khó khăn, ln chia sẻ niềm vui nỗi buồn em suốt quãng đời sinh viên Em xin chân thành cảm ơn! TP.HCM, Ngày 07/06/2012 NỘI DUNG TÓM TẮT CUNG THỊ MINH Tháng 06 năm 2012 “Kế Tốn Mua Bán Hàng Hóa Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Phú An Phát TP Hồ Chí Minh” CUNG THI MINH June 2012 “Account to trade in good And Business Result Allocation-Defining The Cost Price Of Products At Phu An Phat Trading Services Producing Co., Ltd” Khóa luận tìm hiểu tình hình thực tế kế tốn mua bán hàng hóa xác định kết kinh doanh công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Phú An Phát có nội dung chính: - Tìm hiểu tình hình thực tế kế tốn mua bán hàng hóa Hạch tốn nghiệp vụ kinh tế phát sinh hoạt động mua bán hàng hóa quý năm 2012 - Phương pháp hạch toán doanh thu - Các khoản mục giá vốn hàng bán, chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh thực tế cơng ty phương pháp hạch tốn - Kế tốn doanh thu hoạt động tài - Kế tốn chi phí thuế TNDN hành - Kế tốn xác định kết kinh doanh công ty Đưa ví dụ nhằm làm rõ tình hình thực tế công ty Nêu nhận xét kiến nghị cơng tác kế tốn hạch tốn chưa hợp lý công ty MỤC LỤC Trang DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii DANH MỤC CÁC BẢNG x DANH MỤC CÁC HÌNH xi DANH MỤC PHỤ LỤC xii CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Cấu trúc khóa luận CHƯƠNG TỔNG QUAN 2.1 Sơ lược công ty 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển công ty 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ công ty 2.2 Thuận lợi, khó khăn phương hướng phát triển 2.2.1 Thuận lợi 2.2.2 Khó khăn 2.3 Cơ cấu tổ chức máy quản lý công ty 2.3.1 Sơ đồ tổ chức máy quản lý 2.3.2 Chức năng, nhiệm vụ phòng ban 2.4 Bộ máy kế tốn cơng ty 2.4.1 Sơ đồ tổ chức máy kế toán 2.4.2 Chức phận phòng kế tốn 2.5 Chế độ kế tốn áp dụng 2.5.1 Chế độ chứng từ kế toán 2.5.2 Hệ thống tài khoản kế toán báo cáo kế tốn 2.5.3 Hình thức sổ kế tốn trình tự ghi sổ kế tốn 2.5.4 Những ngun tắc kế tốn áp dụng cơng ty 10 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Đặc điểm hoạt động kinh doanh thương mại v 11 11 3.2 Kế tốn mua bán hàng hóa 11 3.2.1 Kế tốn q trình mua hàng 11 3.2.1.1 Mua hàng nước 13 3.2.1.2 Mua hàng nhập 16 3.2.2 Kế tốn q trình bán hàng 18 3.3 Q trình tiêu thụ 21 3.3.1 Kế tốn doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 21 3.3.2 Kế toán khoản giảm trừ doanh thu 22 3.3.3 Kế toán giá vốn hàng bán 24 3.3.4 Kế tốn chi phí bán hàng 25 3.3.5 Kế tốn chi phí quản lý doanh nghiệp 26 3.4 Kế toán doanh thu – chi phí hoạt động tài 27 3.4.1 Kế tốn doanh thu hoạt động tài 27 3.4.2 Kế tốn chi phí tài 28 3.5 Kế tốn thu nhập chi phí khác 30 3.5.1 Khái niệm 30 3.5.2 Kế tốn thu nhập khác 30 3.5.3 Kế tốn chi phí khác 32 3.6 Kế tốn chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 32 3.7 Kế toán xác định kết kinh doanh 34 3.8 Phương pháp nghiên cứu 35 3.8.1 Phương pháp thu thập 35 3.8.2 Phương pháp xử lý số liệu 35 3.8.3 Phương pháp vấn 35 CHƯƠNG KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 36 4.1 Đặc điểm hoạt động kinh doanh công ty 36 4.2 Kế tốn q trình mua bán hàng hóa 36 4.2.1 Kế tốn q trình mua hàng 36 4.2.2 Kế tốn q trình bán hàng 46 4.3 Kế tốn xác định kết kinh doanh 56 4.3.1 Kế toán hoạt động kinh doanh 56 vi 4.3.1.1 Kế toán doanh thu 56 4.3.1.2 Kế toán khoản giảm trừ doanh thu 63 4.3.1.3 Kế toán giá vốn hàng bán 63 4.3.1.4 Kế tốn chi phí quản lý kinh doanh 67 4.3.2 Kế tốn doanh thu, chi phí hoạt động tài 70 4.3.2.1 Kế tốn doanh thu hoạt động tài 70 4.3.2.2 Kế tốn chi phí hoạt động tài 72 4.3.3 Kế toán hoạt động khác 74 4.3.3.1 Kế toán thu nhập khác 74 4.3.3.2 Kế tốn chi phí khác 74 4.3.4 Kế tốn chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 76 4.3.5 Kế toán xác định kết kinh doanh 77 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 80 5.1 Kết luận 80 5.2 Kiến nghị 81 TÀI LIỆU THAM KHẢO 83 PHỤ LỤC  vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BC Báo cáo BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế BP Bộ phận CCDC Công cụ dụng cụ CP Chi phí CPBH Chi phí bán hàng CPQLDN Chi phí quản lý DN CPTC Chi phí tài CT Chứng từ DN Doanh nghiệp DT Doanh thu DV Dịch vụ ĐĐH Đơn đặt hàng GBC Giấy báo có GBN Giấy báo nợ GTGT Giá trị gia tăng HĐ Hóa đơn HH Hàng hóa KH Khách hàng KC Kết chuyển KD Kinh doanh KPCĐ Kinh phí cơng đồn KQKD Kết kinh doanh KT Kế tốn LĐ Lao động NCC Nhà cung cấp NH Ngân hàng viii NV Nhân viên PC Phiếu chi PGH Phiếu giao hàng PNK Phiếu nhập kho PS Phát sinh PT Phiếu thu PXK Phiếu xuất kho SP Sản phẩm SXKD Sản xuất kinh doanh TC Tài TK Tài khoản TM Thương mại TNDN Thu nhập doanh nghiệp TNHH Trách nhiệm hữu hạn TSCĐ Tài sản cố định TP Thành phẩm TT Thanh tốn ix PHỤ LỤC GIÁY BÁO CĨ NGÀY 25/01/2012 GIÁY BÁO CÓ NGÀY 25/03/2012 PHIẾU THU DỊCH VỤ – VND NGÀY 28/01/2012 PHIẾU THU DỊCH VỤ - VND NGÀY 24/02/2012 PHỤ LỤC BẢNG KÊ GD – TGTT KHTN (TỔ CHỨC) VND checking 61070319 TỜ KHAI TẠM TÍNH THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP QUÝ 1/2012 PHỤ LỤC BÁO CÁO KẾT QUẢ HĐKD QUÝ 1/2012 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN QUÝ 1/2012 ... DUNG TÓM TẮT CUNG THỊ MINH Tháng 06 năm 2012 “Kế Tốn Mua Bán Hàng Hóa Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Phú An Phát TP Hồ Chí Minh CUNG THI MINH June 2012... dẫn: Th.S Nguyễn Thị Minh Đức Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 06/2012 Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận... Thương mại Dịch vụ Sản xuất Phú An Phát” Cung Thị Minh, sinh viên khóa 34, ngành Kế tốn, bảo vệ thành công trước hội đồng vào ngày _ NGUYỄN THỊ MINH ĐỨC Người hướng dẫn Ngày.….tháng… năm
- Xem thêm -

Xem thêm: KẾ TOÁN MUA BÁN HÀNG HÓA VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TM DV SX PHÚ AN PHÁT TP. HCM, KẾ TOÁN MUA BÁN HÀNG HÓA VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TM DV SX PHÚ AN PHÁT TP. HCM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay