KẾ TOÁN MUA BÁN HÀNG HÓA VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TM DV SX PHÚ AN PHÁT TP. HCM

142 37 0
  • Loading ...
1/142 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 11:34

... DUNG TÓM TẮT CUNG THỊ MINH Tháng 06 năm 2012 “Kế Tốn Mua Bán Hàng Hóa Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Phú An Phát TP Hồ Chí Minh CUNG THI MINH June 2012... dẫn: Th.S Nguyễn Thị Minh Đức Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 06/2012 Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận... Thương mại Dịch vụ Sản xuất Phú An Phát” Cung Thị Minh, sinh viên khóa 34, ngành Kế tốn, bảo vệ thành công trước hội đồng vào ngày _ NGUYỄN THỊ MINH ĐỨC Người hướng dẫn Ngày.….tháng… năm
- Xem thêm -

Xem thêm: KẾ TOÁN MUA BÁN HÀNG HÓA VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TM DV SX PHÚ AN PHÁT TP. HCM, KẾ TOÁN MUA BÁN HÀNG HÓA VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TM DV SX PHÚ AN PHÁT TP. HCM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay