XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TIỀM NĂNG CHO DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SẮT THÉP NGUYỄN THIỆN GIAI ĐOẠN 2012 2015

84 18 0
  • Loading ...
1/84 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 11:34

... Ca Thị Kim Pha NỘI DUNG TÓM TẮT CA THỊ KIM PHA Tháng 07 năm 2012 “Xây dựng chiến lược phát triển thị trường tiềm cho doanh nghiệp tư nhân sắt thép Nguyễn Thi n giai đoạn 2012 - 2015” CA THỊ KIM. .. LƯỢC PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TIỀM NĂNG CHO DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SẮT THÉP NGUYỄN THI N GIAI ĐOẠN 2012 - 2015” Ca Thị Kim Pha, sinh viên khóa 34, ngành Quản Trị Kinh Doanh Thương Mại bảo vệ thành công... ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH ********** CA THỊ KIM PHA XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TIỀM NĂNG CHO DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SẮT THÉP NGUYỄN THI N GIAI ĐOẠN 2012 - 2015 Ngành: Quản Trị
- Xem thêm -

Xem thêm: XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TIỀM NĂNG CHO DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SẮT THÉP NGUYỄN THIỆN GIAI ĐOẠN 2012 2015, XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TIỀM NĂNG CHO DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SẮT THÉP NGUYỄN THIỆN GIAI ĐOẠN 2012 2015

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay