XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TIỀM NĂNG CHO DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SẮT THÉP NGUYỄN THIỆN GIAI ĐOẠN 2012 2015

84 5 0
  • Loading ...
1/84 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 11:34

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH ********** CA THỊ KIM PHA XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TIỀM NĂNG CHO DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SẮT THÉP NGUYỄN THIỆN GIAI ĐOẠN 2012 - 2015 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 7/ 2012 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀOTẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH ********** CA THỊ KIM PHA XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TIỀM NĂNG CHO DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SẮT THÉP NGUYỄN THIỆN GIAI ĐOẠN 2012 - 2015 Ngành: Quản Trị Kinh Doanh LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Người hướng dẫn: Th.S TRẦN MINH HUY Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 7/2012 Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TIỀM NĂNG CHO DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SẮT THÉP NGUYỄN THIỆN GIAI ĐOẠN 2012 - 2015” Ca Thị Kim Pha, sinh viên khóa 34, ngành Quản Trị Kinh Doanh Thương Mại bảo vệ thành công trước hội đồng ngày……………………… ThS TRẦN MINH HUY Người hướng dẫn Ngày….Tháng năm 2012 Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo Thư ký hội đồng chấm báo cáo ….Ngày …tháng năm 2012 ….Ngày……tháng năm 2012 LỜI CẢM TẠ Đề tài “Xây dựng chiến lược phát triển thị trường tiềm cho doanh nghiệp tư nhân sắt thép Nguyễn Thiện giai đoạn 2012 - 2015” đề tài thực với hướng dẫn giúp đỡ tận tình nhiều người Đầu tiên tơi xin bày tỏ lòng biết ơn đến ba mẹ, người sinh thành, dưỡng dục khơng ngại bao khó khăn gian khổ để tạo điều kiện cho đến với môi trường đại học bên bước đời, Cám ơn tất người thân yêu ủng hộ động viên bước Tôi xin gởi lời tri ân sâu sắc đến tất thầy cô, thầy cô khoa Kinh Tế, người tận tâm dạy dỗ, truyền đạt cho tơi nói riêng tất sinh viên nói chung chun mơn lẫn kiến thức làm người, chìa khóa thành công sau Đặc biệt, xin gởi lời cám ơn chân thành đến thầy Trần Minh Huy, người hết lòng hướng dẫn giúp đỡ tơi hồn thành khoá luận Xin chúc tất thầy cô dồi sức khoẻ đạt nhiều thành công Tôi xin gởi lời cám ơn đến tất bạn bè, người ln gắn bó với tơi năm tháng qua nhiệt tình giúp đỡ tơi suốt q tình thực luận văn Cuối cùng, xin gởi lời tri ân chân thành đến ban lãnh đạo, cô chú, anh chị DNTN Nguyễn Thiện, chị Nguyễn Thị Mỹ Hiền hướng dẫn giúp đỡ hết lòng tạo điều kiện thuận lợi để tơi hồn thành tốt luận văn Xin chúc cô chú, anh chị sức khoẻ doanh nghiệp ngày phát triển Xin chân thành cảm ơn! TP.HCM, ngày tháng năm 2012 Sinh viên thực Ca Thị Kim Pha NỘI DUNG TÓM TẮT CA THỊ KIM PHA Tháng 07 năm 2012 “Xây dựng chiến lược phát triển thị trường tiềm cho doanh nghiệp tư nhân sắt thép Nguyễn Thiện giai đoạn 2012 - 2015” CA THỊ KIM PHA July 2012 “Building strategic market development potential for private sector steel Nguyen Thien 2012 - 2015” Khóa luận tìm hiểu chiến lược phát triển thị trường doanh nghiệp tư nhân sắt thép Nguyễn Thiện, đánh giá ưu điểm, khuyết điểm hoạt động Trên sở đưa số ý kiến nhằm hoàn thiện chiến lược phát triển thị trường tiềm công ty giai đoạn Phương pháp thực khóa luận thu thập xử lý số liệu từ sổ sách, chứng từ báo cáo công ty qua năm 2010-2011 (số liệu thứ cấp) Ngồi tham khảo tài liệu sách báo, tạp chí, Internet, luận văn tốt nghiệp khóa trước Các liệu xử lý phần mềm Excel, sau phân tích phương pháp thống kê mơ tả, phương pháp ma trận, so sánh liệu qua năm đưa đánh giá Qua khóa luận, thấy doanh nghiệp Nguyễn Thiện doanh nghiệp có vị tốt thị trường sắt thép nay, hoạt động kinh doanh có mang lại hiệu chưa cao Doanh nghiệp nổ lực trở thành thương hiệu hàng đầu lĩnh vực kinh doanh sắt thép Tây Ninh tỉnh thành khác Tuy nhiên, doanh nghiệp có số hạn chế Vì khóa luận trình bày đề xuất chiến lược để phát triển thị trường tiềm doanh nghiệp ba năm từ 2012 đến 2015 MỤC LỤC Trang DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii  DANH MỤC CÁC BẢNG ix  DANH MỤC CÁC HÌNH x  DANH MỤC PHỤ LỤC xi  CHƯƠNG 1 MỞ ĐẦU 1  1.1 Đặt vấn đề 1  Mục tiêu nghiên cứu 2  1.2.1 Mục tiêu chung 2  1.2.2 Mục tiêu cụ thể 2  1.3 Giả thiết nghiên cứu 3  1.4 Phạm vi nghiên cứu 3  1.5 Tầm quan trọng đề tài 4  1.6 Cấu trúc luận văn 4  CHƯƠNG 2 TỔNG QUAN 6  2.1 Tổng quan Doanh nghiệp tư nhân sắt thép Nguyễn Thiện 6  2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Nguyễn Thiện 6  2.1.2 Quá trình hình thành phát triển 7  2.1.3 Đặc điểm quy mô hoạt động cấu tổ chức doanh nghiệp 7  2.1.4 Nguồn nhân lực 9  2.1.5 Tầm nhìn, sứ mạng, mục tiêu 9  2.1.6 Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn doanh nghiệp 9  2.2 Giới thiệu tổng quan chiến lược đưa để mở rộng thị trường trước thực trạng phát triển thị trường doanh nghiệp 10  2.2.1 Các chiến lược phát triển thị trường đưa trước 10  2.2.2 Thực trạng phát triển thị trường doanh nghiệp Nguyễn Thiện 11  CHƯƠNG 3 NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Cơ sở lý luận 13  13  3.1.1 Các khái niệm 13  v 3.1.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạch định chiến lược phát triển thị trường 17  3.1.3 Các chiến lược mở rộng thị trường chủ yếu 22  3.1.4 Các chiến lược thực tế 25  3.2 Các công cụ để xây dựng lựa chọn chiến lược 25  3.2.1 Các công cụ để xây dựng chiến lược 25  3.2.2 Các công cụ để lựa chọn chiến lược 26  3.3 Phương pháp nghiên cứu 30  3.3.1 Thiết kế nghiên cứu 30  3.3.2 Phương pháp nghiên cứu 30  3.3.3 Phương pháp xử lý số liệu 30  3.3.4 Các công thức sử dụng phân tích 30  CHƯƠNG 4 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 4.1 Phân tích kết hoạt động kinh doanh doanh nghiệp 33  33  4.1.1 Đánh giá mức tăng giảm doanh thu doanh nghiệp qua hai năm 2010 2011 33  4.1.2 Phân tích tình hình tiêu thụ theo địa bàn phân phối 36  4.1.3 Phân tích tình hình tiêu thụ theo phương thức bán hàng 38  4.2 Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến chiến lược 4.2.1 Phân tích mơi trường vĩ mơ bên ngồi ( mơi trường tổng qt) 39  39  4.2.2 Phân tích mơi trường vi mơ bên ngồi (mơi trường cạnh tranh, mơi trường tác nghiệp) 42  4.2.3 Phân tích mơi trường bên 48  4.2.4 Phân tích hoạt động cạnh tranh doanh nghiệp 57  4.3 Công cụ hoạch định chiến lược 57  4.3.1 Ma Trận Bên Trong – Bên Ngoài IE (The Internal – external Matrix) 57  4.3.2 Ma trận SWOT 58  4.3.3 Ma trận SPACE 60  4.4 Định hướng chiến lược 62  4.4.1 Chiến lược cấp doanh nghiệp 62  4.4.2 Chiến lược cấp chức 64  4.3 Nhận xét chung DN 65  vi 4.3.1 Những ưu điểm DN 65  4.3.2 Những khuyết điểm DN 65  4.3.3 Giải pháp cho doanh nghiệp 66  CHƯƠNG 5 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 68  5.1 Kết luận 68  5.2 Kiến nghị 68  5.2.1 Kiến nghị nhà nước 68  5.2.2 Kiến nghị doanh nghiệp 69  TÀI LIỆU THAM KHẢO 71  vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CPI : Chỉ giá tiêu dùng DN : Danh nghiệp DNTN : Doanh Nghiệp Tư Nhân ĐVT : Đơn vị tính KD : Kinh doanh KT : Kinh Tế LĐ : Lao động RC : Chỉ số khả toán thời RI : Tỷ số hoạt động RQ : Chỉ số toán nhanh ROA : Doanh lợi tài sản ROE : Doanh lợi vốn chủ sở hửu SX : Sản xuất TP HCM : Thành phố Hồ Chí Minh VNĐ : Việt Nam đồng WTO : Tổ chức thương mại giới viii DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 4.1 Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh Doanh Nghiệp Năm 2010-2011 34  Bảng 4.2 Hiệu Quả Kinh Doanh Công Ty Năm 2010 2011 35  Bảng 4.3 Cơ Cấu Tỷ Trọng Doanh Thu Theo Địa Bàn Kinh Doanh 38  Bảng 4.4 Kết Cấu Doanh Thu Theo Phương Thức Bán Hàng 38  Bảng 4.5 Ma Trận Đánh Giá Các Yếu Tố Bên Ngoài (EFE) 47  Bảng 4.6 Chỉ Số Khả Năng Thanh Tốn: 53  Bảng 4.7 Các Tỷ Số Đòn Cân Nợ, Hoạt Động Doanh Lợi: 54  Bảng 4.8 Ma Trận Đánh Giá Các Yếu Tố Bên Trong Doanh Nghiệp (Ma trận IFE Internal Factor Evaluation Matrix) 56  Bảng 4.9 Bảng Ma Trận SWOT 59  Bảng 4.10 Bảng Ma Trận SPACE 61  ix ... Ca Thị Kim Pha NỘI DUNG TÓM TẮT CA THỊ KIM PHA Tháng 07 năm 2012 “Xây dựng chiến lược phát triển thị trường tiềm cho doanh nghiệp tư nhân sắt thép Nguyễn Thi n giai đoạn 2012 - 2015” CA THỊ KIM. .. LƯỢC PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TIỀM NĂNG CHO DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SẮT THÉP NGUYỄN THI N GIAI ĐOẠN 2012 - 2015” Ca Thị Kim Pha, sinh viên khóa 34, ngành Quản Trị Kinh Doanh Thương Mại bảo vệ thành công... ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH ********** CA THỊ KIM PHA XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TIỀM NĂNG CHO DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SẮT THÉP NGUYỄN THI N GIAI ĐOẠN 2012 - 2015 Ngành: Quản Trị
- Xem thêm -

Xem thêm: XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TIỀM NĂNG CHO DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SẮT THÉP NGUYỄN THIỆN GIAI ĐOẠN 2012 2015, XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TIỀM NĂNG CHO DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SẮT THÉP NGUYỄN THIỆN GIAI ĐOẠN 2012 2015

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay