XÁC ĐỊNH MỨC SẴN LÒNG TRẢ CHO VIỆC CẢI THIỆN DỊCH VỤ QUẢN LÝ RÁC THẢI HỘ GIA ĐÌNH TẠI HUYỆN TRẢNG BOM , ĐỒNG NAI – ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP MÔ HÌNH HÓA LỰA CHỌN

100 5 0
  • Loading ...
1/100 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 11:34

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH ****************** BÙI THÙY DƯƠNG XÁC ĐỊNH MỨC SẴN LÒNG TRẢ CHO VIỆC CẢI THIỆN DỊCH VỤ QUẢN LÝ RÁC THẢI HỘ GIA ĐÌNH TẠI HUYỆN TRẢNG BOM , ĐỒNG NAI – ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP MÔ HÌNH HĨA LỰA CHỌN KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KINH TẾ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 06/2012 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NƠNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****************** BÙI THÙY DƯƠNG XÁC ĐỊNH MỨC SẴN LÒNG TRẢ CHO VIỆC CẢI THIỆN DỊCH VỤ QUẢN LÝ RÁC THẢI HỘ GIA ĐÌNH TẠI HUYỆN TRẢNG BOM , ĐỒNG NAI – ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP MƠ HÌNH HĨA LỰA CHỌN Nghành: kinh tế tài ngun mơi trường KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Người hướng dẫn: TS NGUYỄN VŨ HUY Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 06/2012 Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “XÁC ĐỊNH MỨC SẴN LỊNG TRẢ CHO VIỆC CẢI THIỆN DỊCH VỤ QUẢN LÝ RÁC THẢI HỘ GIA ĐÌNH TẠI HUYỆN TRẢNG BOM, ĐỒNG NAI - ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP MƠ HÌNH HĨA LỰA CHỌN”, BÙI THÙY DƯƠNG sinh viên khóa 2008-2012, ngành KINH TẾ TÀI NGUN MƠI TRƯỜNG, bảo vệ thành cơng trước hội đồng vào ngày _ TS NGUYỄN VŨ HUY (Chữ ký) Ngày tháng năm Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo Thư ký hội đồng chấm báo cáo (Chữ ký Họ tên) (Chữ ký Họ tên) Ngày tháng năm Ngày tháng năm LỜI CẢM TẠ Để hồn thành luận văn tốt nghiệp ngồi cơng sức học tập bốn năm qua, không kể đến công lao ba mẹ, thầy cô người bạn ln gắn bó với tơi suốt năm giảng đường đại học Lời đầu tiên, xin gởi dòng tri ân đến Ba Mẹ gia đình Bác, người sinh thành, ni nấng tạo điều kiện cho có ngày hôm Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tồn thể q thầy trường ĐHNL TPHCM, đặc biệt quý thầy cô Khoa Kinh Tế, truyền dạy cho em kiến thức quý báu suốt thời gian qua Đặc biệt xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy NGUYỄN VŨ HUY, tận tình hướng dẫn, bảo em suốt thời gian nghiên cứu thực luận văn tốt nghiệp Cảm ơn Chú, Anh Chị cơng tác phòng Kinh Tế Tài Nguyên Môi Trường huyện Trảng Bom cung cấp cho tài liệu giúp đỡ suốt thời gian thực đề tài Cho gửi lời cảm ơn tới tập thể lớp DH08KM giúp đỡ tơi mặt tinh thần, đóng góp ý kiến để tơi hồn thành luận văn Xin chân thành cảm ơn! Sinh viên Bùi Thùy Dương NỘI DUNG TÓM TẮT BÙI THÙY DƯƠNG Tháng năm 2012 “Xác Định Mức Sẵn Lòng Trả Cho Việc Cải Thiện Dịch Vụ Quản Lý Rác Thải Hộ Gia Đình Huyện Trảng Bom, Đồng Nai - Ứng Dụng Phương Pháp Mơ Hình Hóa Lựa Chọn” BUI THUY DUONG June 2012 “Household’s Willingness to Pay for improved Solid Waste Management Services in Trang Bom district, Dong Nai – An application of Choice Modelling Method” Với mục tiêu xác định mức sẵn lòng trả biên cho cải thiện thuộc tính dịch vụ quản lý rác thải, từ xác định tổng lợi ích kịch cải thiện dịch vụ quản lý rác thải huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai Cả hai loại số liệu sơ cấp thứ cấp thu thập sử dụng đề tài Các mức sẵn lòng trả biên gộp hộ gia đình cho cải thiện chất lượng dịch vụ quản lý rác ước tính cách tiếp cận thí nghiệm lựa chọn (Choice Experiment) phương pháp mơ hình hóa lựa chọn (Choice Modeling) Các khoảng tin cậy cho mức sẵn lòng trả xác định phương pháp mơ Krinsky-Robb Kết cho thấy yếu tố ảnh hưởng đến mức sẵn lòng trả người dân thu nhập (TNHA), nhận thức người dân ảnh hởng rác thải môi trường (NTHU), tầm quan trọng dịch vụ quản lý rác thải hợp lý (QLY), mức phí rác thải (GIA) Đồng thời, xác định mức sẵn lòng trả thêm tăng thêm lần thu gom rác/tuần 967 (VNĐ/hộ/tháng), người dân sẵn sàng trả thêm 3,543 (VNĐ/hộ/tháng) thay đổi phương tiện thu gom từ xe thô sơ sang xe chuyên dụng Nếu rác sau thu gom tập kết bãi trung chuyển để đem vào công ty xử lý cách hợp vệ sinh người dân sẵn lòng trả thêm 4,719 (VNĐ/hộ/tháng) Khi thay đổi hồn tồn dịch vụ thu gom rác thải người dân sẵn lòng trả thêm 9,229 (VNĐ/hộ/tháng) Chính quyền địa phương cần có sách thu phí rác thích hợp đảm bảo phúc lợi cho người dân Đồng thời, phải đảm bảo lợi ích doanh nghiệp xử lý rác, tránh tình trạng thua lỗ Từ đó, xác định xem nên nhân rộng nhà máy xử lý rác có dịch vụ tương tự hay không? v MỤC LỤC Trang DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii DANH MỤC CÁC BẢNG ix DANH MỤC CÁC HÌNH x DANH MỤC PHỤ LỤC xi CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Phạm vi không gian 1.3.2 Phạm vi thời gian 1.4 Cấu trúc khóa luận CHƯƠNG TỔNG QUAN 2.1 Tổng quan tài liệu nghiên cứu 2.2 Tổng quan địa bàn nghiên cứu 2.2.1 Điều kiện tự nhiên 2.2.2 Điều kiện kinh tế - xã hội CHƯƠNG CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 10 3.1 Cơ sở lí luận 10 3.1.1 Một số khái niệm 10 3.1.2 Khái niệm độ thỏa dụng (U) 12 3.1.3 Mức sẵn lòng trả (Willingness to pay: WTP) 13 3.1.4 Phương pháp mơ hình lựa chọn 13 3.1.5 Thiết kế nghiên cứu 24 3.1.6 Thiết kế tập hợp lựa chọn 24 3.1.7 Thiết kế bảng câu hỏi 28 3.2 Phương pháp nghiên cứu 30 vi 3.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 30 3.2.2 Phương pháp phân tích 30 3.2.3 Phương pháp xử lí, phân tích số liệu 32 CHƯƠNG KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 33 4.1 Hiện trạng công tác thu gom, vận chuyển xử lý RTSH địa bàn huyện Trảng Bom 33 4.1.1 Đánh giá phương tiện, trang thiết bị nhân lực thu gom RTSH địa bàn huyện Trảng Bom 36 4.1.2 Công tác quản lý RTSH địa bàn huyện Trảng Bom 40 4.1.3 Định hướng cải thiện công tác quản lí rác thải huyện Trảng Bom 41 4.3 Thái độ nhận thức người dân với dịch vụ quản lý rác thải 45 4.4 Kết ước lượng thơng số mơ hình 47 4.4.1 Các biến mơ hình 47 4.4.2 Kỳ vọng dấu 48 4.4.3 Kết ước lượng 49 4.4.4 Nhận xét dấu độ lớn hệ số hồi quy 54 4.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến mức sẵn lòng trả 54 4.6 Ước lượng mức sẵn lòng trả 56 4.7 Khả dự báo mơ hình 58 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 59 5.1 Kết luận 59 5.2 Kiến nghị 60 TÀI LIỆU THAM KHẢO 62 PHỤ LỤC vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ABM Phương pháp dựa thuộc tính CM Mơ hình lựa chọn CTR Chất thải rắn CVM Phương pháp định giá theo điều kiện giả thuyết GDP Tổng sản phẩm nội địa HTX Hợp tác xã IIA Tính độc lập kịch không phù hợp MNL Mô hình logit có điều kiện TTCN Tiểu thủ cơng nghiệp UBND Ủy ban nhân dân RUM Thuyết tối đa thỏa dụng ngẫu nhiên RTSH Rác thải sinh hoạt RPL Mô hình tham số ngẫu nhiên THPT Trung học phổ thơng THCS Trung học sở TC, CĐ-ĐH Trung cấp, cao đẳng, đại học WTP Mức sẵn lòng trả WTA Mức sẵn lòng nhận đền bù viii DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 3.1 Thành Phần Rác Thải Sinh Hoạt 11 Bảng 3.2 Thuộc Tính Và Cấp Độ Thuộc Tính Dịch Vụ Thu Gom Rác Thải 24 Bảng 3.3 Bảng Các Bộ Lựa Chọn 25 Bảng 3.4 Bảng Bộ Lựa Chọn Tối Ưu 25 Bảng 3.5 Mức Sẵn Lòng Trả Thêm Mỗi Tháng Hộ Dân Cho Sự Cải Thiện Dịch Vụ Thu Gom Rác 28 Bảng 3.6 Tần Suất Tích Lũy Mức Sẵn Lòng Trả Thêm Mỗi Tháng Hộ Dân Cho Sự Cải Thiện Dịch Vụ Thu Gom Rác Thải 29 Bảng 4.1 Tỷ lệ thu gom xã địa bàn huyện Trảng Bom 35 Bảng 4.2 Nhân Lực Phương Tiện Thu Gom Rác Xã Điều Tra 38 Bảng 4.3 Mức phí tần suất thu gom 39 Bảng 4.4 Cơ cấu trình độ học vấn chủ hộ 42 Bảng 4.5 Bảng hài lòng hộ gia đình với chất lượng dịch vụ quản lý rác thải 46 Bảng 4.6 Mô Tả Các Biến Trong Mô Hình 47 Bảng 4.7 Kỳ Vọng Dấu Các Hệ Số Của Mô Hình 48 Bảng 4.8 Giá Trị Trung Bình Các Biến Mơ Hình 49 Bảng 4.9 Các Thơng Số Ước Lượng Mơ Hình 50 Bảng 4.10 Các Thông Số Ước Lượng Mơ Hình 51 Bảng 4.11 Các Thông Số Mô Hình Tham Số Ngẫu Nhiên 52 Bảng 4.12 Bảng So Sánh Kết Quả Mơ Hình MNL Mơ Hình RPL 53 Bảng 4.13 Kiểm Tra Về Dấu Kì Vọng Mơ Hình 54 Bảng 4.14 Bảng Các Yếu Tố Ảnh Hưởng đến Mức Sẵn Lòng Trả 55 Bảng 4.15 Bảng Mức Sẵn Lòng Trả Biên Từng Thuộc Tính 56 Bảng 4.16 Bảng Mức Sẵn Lòng Trả Biên Của Các Kịch Bản 57 Bảng 4.17 Bảng Mô Tả Khả Năng Dự Báo Mơ Hình 58 ix DANH MỤC CÁC HÌNH Trang Hình 3.1 Biểu Đồ Thể Hiện Mức Sẵn Lòng Trả Thêm cho Sự Cải Thiện Dịch Vụ Thu Gom Rác Thải Mỗi Hộ Dân 29 Hình 4.1 Sơ đồ trạng thu gom, vận chuyển RTSH 34 Hình 4.2 Quy Trình Thu Gom RTSH Địa Bàn Huyện Trảng Bom 42 Hình 4.3 Biểu Đồ Cơ Cấu Nghề Nghiệp 43 Hình 4.4 Biểu Đồ Cơ Cấu Thu Nhập 44 Hình 4.5 Biểu Đồ Cơ Cấu Giới Tính Mẫu Điều Tra 44 Hình 4.6 Biểu Đồ Nhận Thức Người Dân Tầm Quan Trọng Việc Quản Lý Rác Thải Hợp Lý 45 x Câu hỏi 2-3: Lựa chọn 3: Giả sử có phương án A D lựa chọn Lưu ý: Cột mô tả đặc điểm quan trọng dịch vụ rác, chúng thay đổi mức độ tương xứng với mức phí rác khác Các cột mô tả mức độ cụ thể đặc điểm phương án THUỘC TÍNH PHƯƠNG ÁN A (khơng tăng phí rác) PHƯƠNG ÁN D Không thay đổi– rác tồn đọng nhà nhiều Nhiều thực lần/tuần – rác tồn đọng nhà nhiều Số lần thu gom rác hộ Phương tiện vận chuyển rác Hình thức xử lí rác Xe thơ sơ, khơng nắp đậy, có rỉ Xe thơ sơ, khơng nắp đậy, có rỉ rác, rác, mùi – gây nhiễm môi mùi hôi – gây ô nhiễm môi trường cao trường cao Rác công ty thu gom, phân Rác tập kết bãi rác mở, loại để xử lí phần sử khơng xử lí, đốt số dụng để sản xuất phân compost lượng nhiều gây ô nhiễm môi trường xung quanh Thay đổi phí rác hàng tháng Không thay đổi Tăng 8.000 đồng/tháng Xin cho biết phương án ơng/bà ưa thích hơn? (Chỉ đánh dấu vào ô)  Phương án A  Phương án D Câu hỏi 2-4: Lựa chọn 4: Giả sử có phương án A E lựa chọn Lưu ý: Cột mô tả đặc điểm quan trọng dịch vụ rác, chúng thay đổi mức độ tương xứng với mức phí rác khác Các cột mơ tả mức độ cụ thể đặc điểm phương án THUỘC TÍNH PHƯƠNG ÁN A (khơng tăng phí rác) PHƯƠNG ÁN E Khơng thay đổi– rác tồn đọng nhà nhiều Không thay đổi– rác tồn đọng nhà nhiều Số lần thu gom rác hộ Phương tiện vận chuyển rác Xe thô sơ, không nắp đậy, Xe thô sơ, không nắp đậy, có rỉ rác, có rỉ rác, mùi – gây ô mùi hôi – gây ô nhiễm môi trường cao nhiễm mơi trường cao Hình thức xử lí rác Rác tập kết bãi rác mở, không xử lí, đốt số lượng nhiều gây ô nhiễm môi trường xung quanh Rác công ty thu gom, phân loại để xử lí phần sử dụng để sản xuất phân compost Thay đổi phí rác hàng tháng Khơng thay đổi Tăng 10.000 đồng/tháng Xin cho biết phương án ông/bà ưa thích hơn? (Chỉ đánh dấu vào ơ)  Phương án A  Phương án E Câu hỏi 2-5: Lựa chọn 5: Giả sử có phương án A F lựa chọn Lưu ý: Cột mô tả đặc điểm quan trọng dịch vụ rác, chúng thay đổi mức độ tương xứng với mức phí rác khác Các cột mô tả mức độ cụ thể đặc điểm phương án THUỘC TÍNH PHƯƠNG ÁN A (khơng tăng phí rác) PHƯƠNG ÁN F Không thay đổi– rác tồn đọng nhà nhiều Nhiều thực lần/tuần – rác tồn đọng nhà nhiều Số lần thu gom rác hộ Phương tiện vận chuyển rác Xe thô sơ, không nắp đậy, Xe thô sơ, không nắp đậy, có rỉ rác, có rỉ rác, mùi – gây ô mùi hôi – gây ô nhiễm môi trường cao nhiễm mơi trường cao Hình thức xử lí rác Rác tập kết bãi rác mở, khơng xử lí, đốt số lượng q nhiều gây ô nhiễm môi trường xung quanh Rác cơng ty thu gom, phân loại để xử lí phần sử dụng để sản xuất phân compost Thay đổi phí rác hàng tháng Khơng thay đổi Tăng 2.000 đồng/tháng Xin cho biết phương án ơng/bà ưa thích hơn? (Chỉ đánh dấu vào ô)  Phương án A  Phương án F Câu hỏi 2-6: Lựa chọn 4: Giả sử có phương án A G lựa chọn Lưu ý: Cột mô tả đặc điểm quan trọng dịch vụ rác, chúng thay đổi mức độ tương xứng với mức phí rác khác Các cột mô tả mức độ cụ thể đặc điểm phương án THUỘC TÍNH PHƯƠNG ÁN A (khơng tăng phí rác) PHƯƠNG ÁN G Không thay đổi– rác tồn đọng nhà nhiều Không thay đổi– rác tồn đọng nhà nhiều Số lần thu gom rác hộ Phương tiện vận chuyển rác Xe thô sơ, không nắp đậy, có rỉ Xe thơ sơ, khơng nắp đậy, có rỉ rác, rác, mùi – gây nhiễm môi mùi hôi – gây ô nhiễm môi trường cao trường cao Hình thức xử lí rác Rác tập kết bãi rác mở, khơng xử lí, đốt số lượng nhiều gây ô nhiễm môi trường xung quanh Rác công ty thu gom, phân loại để xử lí phần sử dụng để sản xuất phân compost Không thay đổi Tăng 2.000 đồng/tháng Thay đổi phí rác hàng tháng Xin cho biết phương án ơng/bà ưa thích hơn? (Chỉ đánh dấu vào ô)  Phương án A  Phương án G Khi trả lời cho câu hỏi lựa chọn từ 2-2 đến 2-5, có phải ơng/bà LN CHỌN “Phương án A: khơng thay đổi mức phí rác tại”? Có Không (chuyển đến câu hỏi 2-12) Câu hỏi 2-8: Nếu trả lời ‘Có’, xin cho biết lý phù hợp nhất? (Chỉ đánh dấu vào ô)  Tôi ủng hộ chương trình cải tiến khơng có khả trả phí rác cao  Chất lượng dịch vụ rác nên không muốn trả cao cho (Xin cho biết dịch vụ rác tạo ông/bà không thỏa mãn nó): _ _  Tơi khơng tin chương trình cải tiến mang đến kết tốt mô tả phương án  Tôi phương án tốt nên gắn kết với phương án khơng gia tăng mức phí  Tơi khơng tin số phí thu quản lý theo cách đề nghị sử dụng hợp lý hiệu cho mục tiêu quản lý rác  Tôi nghĩ nhà nước nên chịu phí tổn này, khơng phải nhân dân  Lý khác (Xin mô tả): Câu hỏi 2-9: Câu sau phản ánh việc làm ông/bà trả lời câu hỏi lựa chọn từ 2-2 đến 2-7? (Chỉ đánh dấu ô)  Tôi xem xét đặc điểm phương án  Tôi lựa chọn cách ngẫu nhiên không xem xét đặc điểm  Tôi xem xét vài đặc điểm Câu hỏi 2-7: Nếu chọn (3), ông/bà xem xét đặc điểm nào? Số lần thu gom rác hộ Phương tiện vận chuyển rác Hình thức xử lí rác Thay đổi phí rác Khác (Xin cho biết): Câu hỏi 2-10: Câu sau phản ánh nhận xét ông/bà? Tôi hiểu câu hỏi lựa chọn Tôi không hiểu câu hỏi lựa chọn Tơi khơng tìm phương án Tôi biết thực phù hợp trả thêm Câu hỏi 2-11: Ơng/bà nghĩ lượng thông tin cung cấp để hỗ trợ cho việc lựa chọn phương án phần này? Quá nhiều Vừa phải Quá Xin cảm ơn hợp tác Ông/Bà Phụ lục 10 Phiếu Điều Tra Hộ Gia Đình Quản Lý Rác Thải-Nhóm Hộ Phỏng vấn viên: ……………………………… Số phiếu: ………………/pe_choice_set1 Ngày điều tra: / /2012 PHIẾU ĐIỀU TRA HỘ GIA ĐÌNH VỀ QUẢN LÝ RÁC THẢI GIỚI THIỆU Xin chào ông/ bà sinh viên trường Đại Học Nông Lâm TpHCM, thực điều tra hộ gia đình quản lý rác thải, cụ thể nhằm  khảo sát thái độ đánh giá hộ chất lượng dịch vụ quản lý rác tại,  tìm hiểu sở thích hộ cách quản lý rác khác tương lai Một lần nữa, xin bảo đảm thông tin thu thập sử dụng cho mục đích nghiên cứu thơng tin nhận dạng bảo mật PHẦN 1: THÁI ĐỘ VÀ ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÁC DỊCH VỤ QUẢN LÝ RÁC THẢI Vấn đề giải rác thải sinh hoạt cách hợp lý quan trọng ông/bà nào? Không quan Không Rất Cực kỳ Có quan trọng chút quan quan quan trọng trọng trọng trọng 1 2 3 4 5 Ông/bà đánh chất lượng dịch vụ quản lý rác thải sinh hoạt địa phương nay? (đánh dấu thích hợp cho loại dịch vụ) Rất Dịch vụ quản lý rác Không thỏa Cực kỳ Khơng Có thỏa thỏa mãn chút thỏa thỏa mãn mãn mãn mãn e Số lần thu gom rác hộ 1 2 3 4 5 f Vận chuyển rác đường 1 2 3 4 5 g Thay đổi phí rác 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 h Thải bỏ xử lý rác bãi rác Câu hỏi 1-8: Ông/bà đánh ảnh hưởng rác thải đến môi trường? Không Ảnh Không ảnh ảnh hưởng Có ảnh hưởng hưởng chút hưởng nhiều 2 3 4 1 Câu hỏi 1-7: Nếu có ảnh hưởng xin ơng/bà vui lòng cho biết rác thải ảnh hưởng đến đời sống nào? Câu hỏi 1-9:  Ảnh hưởng đến sức khỏe  Gây ô nhiễm mùi hôi  Ảnh hưởng đến mĩ quan Khác ……………………………………………………………………………………… Câu hỏi 1-10: Đơn vị thu gom rác cho hộ?  Công ty dịch vụ công ích xã  Tư nhân thu gom  Khác (Xin mô tả): Câu hỏi 1-11: Phí thu gom rác phải trả bao nhiêu? _(đồng/tháng) PHẦN 2: LỰA CHỌN CHO CÁC CÁCH QUẢN LÝ RÁC KHÁC NHAU Theo Sở Tài nguyên môi trường tỉnh Đồng Nai, ngày địa bàn huyện Trảng Bom thải gần 400 rác thải sinh hoạt Trong đó, lượng rác thu gom 230 tấn/ngày rác sinh hoạt lại chưa thu gom 170 tấn/ngày (UBND huyện Trảng Bom, 2010) Hiện rác địa bàn toàn huyện thu gom đưa đổ bãi rác Tây Hòa đổ 01 bãi rác tạm thị trấn Trảng Bom Qua giám sát thực tế bãi rác huyện Trảng Bom cho thấy nguy nhiễm khó tránh khỏi, rác đưa đổ tràn lan, số người dân khu vực vào bới rác tìm phế liệu bất chấp mùi bốc lên từ rác bị phân hủy, nước từ rác hàng ngày thấm xuống lòng đất chảy vào đường nước hữu khu vực Trước thực trạng này, tỉnh Đồng Nai định cho phép nhà máy xử lý chất thải Đó nhà máy xử lý rác thải Tài Tiến xã Tây Hòa vào hoạt động Doanh nghiệp tập trung xử lý thí điểm bãi rác tạm xã Tây Hòa cơng nghệ ép-đóng gói, chơn lấp vận chuyển xử lý theo công nghệ rác phân loại trước xử lí, phần rác dùng để sản xuất phân compost lợi ích khơng đủ để nhà máy hoạt động lâu dài Do UBND huyện có chủ trương tăng phí rác để dịch vụ hoạt động nhằm giải tình trạng nhiễm Ngồi ra, số đặc điểm quan trọng khác dịch vụ quản lý rác sinh hoạt số lần thu gom rác tuần hay phương tiện thu gom rác cải thiện hộ gia đình địa phương thực quan tâm Cơ chế thu phí rác cho cải thiện dịch vụ thu gom rác thải  Để hỗ trợ phần cho việc thực mục tiêu kế hoạch, mức phí rác thải đóng góp từ hộ gia đình đề nghị gia tăng cách hợp lý theo nguyên tắc người xả thải phải chịu trách nhiệm với nhiễm gây  Tất hộ yêu cầu nộp phí rác hàng tháng cho công ty TNHH Tài Tiến, công ty chịu trách nhiệm thu gom xử lí rác thải cho hộ  Lưu ý chọn cách quản lý rác ưa thích câu hỏi lựa chọn  Xin lưu ý đến mức thu nhập hộ tất việc cần tiêu khác  Trong lần vấn trước đây, phương án mà số người cho ưa thích đơi phương án họ chọn chương trình cải thiện dịch vụ rác thực Vì vậy, xin nghĩ ơng/bà phải trả thực cho phương án lựa chọn  Hãy xem xét cẩn thận mức đặc điểm phương án trình bày  Hãy xem câu hỏi lựa chọn hoàn toàn độc lập với Bây giờ, xin ông/bà đọc qua câu hỏi để có lựa chọn Câu hỏi 2-12: Lựa chọn 1: Giả sử có phương án A B lựa chọn Lưu ý: Cột mô tả đặc điểm quan trọng dịch vụ rác, chúng thay đổi mức độ tương xứng với mức phí rác khác Các cột mô tả mức độ cụ thể đặc điểm phương án THUỘC TÍNH PHƯƠNG ÁN A (khơng tăng phí rác) PHƯƠNG ÁN B Không thay đổi– rác tồn đọng nhà nhiều Nhiều thực lần/tuần – rác tồn đọng nhà nhiều Số lần thu gom rác hộ Phương tiện vận chuyển rác Xe thơ sơ, khơng nắp đậy, có rỉ rác, Xe thơ sơ, khơng nắp đậy, có rỉ rác, mùi – gây ô nhiễm môi trường cao mùi hôi – gây nhiễm mơi trường cao Hình thức xử lí rác Rác tập lượng kết bãi rác Rác tập lượng kết bãi rác mở, đốt số nhiều gây ô mở, đốt số nhiều gây ô nhiễm môi trường xung quanh nhiễm môi trường xung quanh Thay đổi phí rác hàng tháng Khơng thay đổi Tăng 5.000 đồng/tháng Xin cho biết phương án ông/bà ưa thích hơn? (Chỉ đánh dấu vào ơ)  Phương án A  Phương án B Câu hỏi 2-13: Lựa chọn 2: Giả sử có phương án A C lựa chọn Lưu ý: Cột mô tả đặc điểm quan trọng dịch vụ rác, chúng thay đổi mức độ tương xứng với mức phí rác khác Các cột mô tả mức độ cụ thể đặc điểm phương án THUỘC TÍNH PHƯƠNG ÁN A (khơng tăng phí rác) PHƯƠNG ÁN C Không thay đổi– rác tồn đọng nhà nhiều Không thay đổi– rác tồn đọng nhà nhiều Số lần thu gom rác hộ Phương tiện vận chuyển rác chuyên dụng có nắp đậy, hạn chế Xe thơ sơ, khơng nắp đậy, có rỉ rác, Xe mùi ngồi, khơng có rỉ rác mùi hôi – gây ô nhiễm môi trường cao - gây nhiễm mơi trường thấp Hình thức xử lí rác Rác tập kết bãi rác mở, Rác công ty thu gom, phân loại để không xử lí, đốt số xử lí phần sử dụng để sản lượng nhiều gây ô nhiễm môi xuất phân compost trường xung quanh Thay đổi phí rác hàng tháng Khơng thay đổi Tăng 5.000 đồng/tháng Xin cho biết phương án ơng/bà ưa thích hơn? (Chỉ đánh dấu vào ô)  Phương án A  Phương án C Câu hỏi 2-14: Lựa chọn 3: Giả sử có phương án A D lựa chọn Lưu ý: Cột mô tả đặc điểm quan trọng dịch vụ rác, chúng thay đổi mức độ tương xứng với mức phí rác khác Các cột mô tả mức độ cụ thể đặc điểm phương án THUỘC TÍNH PHƯƠNG ÁN A (khơng tăng phí rác) PHƯƠNG ÁN D Không thay đổi– rác tồn đọng nhà nhiều Nhiều thực lần/tuần – rác tồn đọng nhà nhiều Số lần thu gom rác hộ Phương tiện vận chuyển rác Xe thơ sơ, khơng nắp đậy, có rỉ rác, Xe thơ sơ, khơng nắp đậy, có rỉ rác, mùi hôi – gây ô nhiễm môi trường cao mùi – gây nhiễm mơi trường cao Hình thức xử lí rác Rác tập kết bãi rác mở, khơng xử lí, đốt số lượng nhiều gây ô nhiễm môi trường xung quanh Rác tập kết bãi rác mở, khơng xử lí, đốt số lượng q nhiều gây ô nhiễm môi trường xung quanh Không thay đổi Tăng 8.000 đồng/tháng Thay đổi phí rác hàng tháng Xin cho biết phương án ông/bà ưa thích hơn? (Chỉ đánh dấu vào ơ)  Phương án A  Phương án D Câu hỏi 2-15: Lựa chọn 4: Giả sử có phương án A E lựa chọn Lưu ý: Cột mô tả đặc điểm quan trọng dịch vụ rác, chúng thay đổi mức độ tương xứng với mức phí rác khác Các cột mô tả mức độ cụ thể đặc điểm phương án THUỘC TÍNH PHƯƠNG ÁN A (khơng tăng phí rác) PHƯƠNG ÁN E Không thay đổi– rác tồn đọng nhà nhiều Không thay đổi– rác tồn đọng nhà nhiều Số lần thu gom rác hộ Phương tiện vận chuyển rác chuyên dụng có nắp đậy, hạn chế Xe thơ sơ, khơng nắp đậy, có rỉ rác, Xe mùi ngồi, khơng có rỉ rác mùi hôi – gây ô nhiễm môi trường cao - gây nhiễm mơi trường thấp Hình thức xử lí rác Rác tập kết bãi rác mở, khơng xử lí, đốt số lượng q nhiều gây ô nhiễm môi trường xung quanh Rác tập kết bãi rác mở, không xử lí, đốt số lượng nhiều gây ô nhiễm môi trường xung quanh Không thay đổi Tăng 2.000 đồng/tháng Thay đổi phí rác hàng tháng Xin cho biết phương án ơng/bà ưa thích hơn? (Chỉ đánh dấu vào ô)  Phương án A  Phương án E Câu hỏi 2-16: Lựa chọn 5: Giả sử có phương án A F lựa chọn Lưu ý: Cột mô tả đặc điểm quan trọng dịch vụ rác, chúng thay đổi mức độ tương xứng với mức phí rác khác Các cột mô tả mức độ cụ thể đặc điểm phương án THUỘC TÍNH PHƯƠNG ÁN A (khơng tăng phí rác) PHƯƠNG ÁN F Không thay đổi– rác tồn đọng nhà nhiều Nhiều thực lần/tuần – rác tồn đọng nhà nhiều Số lần thu gom rác hộ Phương tiện vận chuyển rác chuyên dụng có nắp đậy, hạn chế Xe thơ sơ, khơng nắp đậy, có rỉ rác, Xe mùi ngồi, khơng có rỉ rác mùi – gây nhiễm môi trường cao - gây ô nhiễm môi trường thấp Hình thức xử lí rác Rác tập kết bãi rác mở, khơng xử lí, đốt số lượng nhiều gây ô nhiễm môi trường xung quanh Rác tập kết bãi rác mở, khơng xử lí, đốt số lượng nhiều gây ô nhiễm môi trường xung quanh Không thay đổi Tăng 10.000 đồng/tháng Thay đổi phí rác hàng tháng Xin cho biết phương án ơng/bà ưa thích hơn? (Chỉ đánh dấu vào ô)  Phương án A  Phương án F Câu hỏi 2-17: Lựa chọn 6: Giả sử có phương án A G lựa chọn Lưu ý: Cột mô tả đặc điểm quan trọng dịch vụ rác, chúng thay đổi mức độ tương xứng với mức phí rác khác Các cột mô tả mức độ cụ thể đặc điểm phương án THUỘC TÍNH PHƯƠNG ÁN A (khơng tăng phí rác) PHƯƠNG ÁN G Không thay đổi– rác tồn đọng nhà nhiều Không thay đổi– rác tồn đọng nhà nhiều Số lần thu gom rác hộ Phương tiện vận chuyển rác chuyên dụng có nắp đậy, hạn chế Xe thơ sơ, khơng nắp đậy, có rỉ rác, Xe mùi ngồi, khơng có rỉ rác mùi hôi – gây ô nhiễm môi trường cao - gây nhiễm mơi trường thấp Hình thức xử lí rác Rác tập kết bãi rác mở, khơng xử lí, đốt số lượng nhiều gây ô nhiễm môi trường xung quanh Rác công ty thu gom, phân loại để xử lí phần sử dụng để sản xuất phân compost Không thay đổi Tăng 10.000 đồng/tháng Thay đổi phí rác hàng tháng Xin cho biết phương án ơng/bà ưa thích hơn? (Chỉ đánh dấu vào ô)  Phương án A  Phương án G Khi trả lời cho câu hỏi lựa chọn từ 2-2 đến 2-5, có phải ơng/bà LN CHỌN “Phương án A: khơng thay đổi mức phí rác tại”? Có Khơng (chuyển đến câu hỏi 2-12) Câu hỏi 2-18: Câu hỏi 2-19: Nếu trả lời ‘Có’, xin cho biết lý phù hợp nhất? (Chỉ đánh dấu vào ô)  Tôi ủng hộ chương trình cải tiến khơng có khả trả phí rác cao  Chất lượng dịch vụ rác nên không muốn trả cao cho (Xin cho biết dịch vụ rác tạo ông/bà không thỏa mãn nó): _  Tơi khơng tin chương trình cải tiến mang đến kết tốt mô tả phương án  Tôi phương án tốt nên gắn kết với phương án khơng gia tăng mức phí  Tơi khơng tin số phí thu quản lý theo cách đề nghị sử dụng hợp lý hiệu cho mục tiêu quản lý rác  Tơi nghĩ nhà nước nên chịu phí tổn này, nhân dân  Lý khác (Xin mô tả): Câu sau phản ánh việc làm ông/bà trả lời câu hỏi lựa chọn từ 2-2 đến 2-7? (Chỉ đánh dấu ô)  Tôi xem xét đặc điểm phương án  Tôi lựa chọn cách ngẫu nhiên không xem xét đặc điểm  Tôi xem xét vài đặc điểm Nếu chọn (3), ông/bà xem xét đặc điểm nào? Câu hỏi 2-20: Số lần thu gom rác hộ Phương tiện vận chuyển rác Hình thức xử lí rác Thay đổi phí rác Khác (Xin cho biết): Câu hỏi 2-21: Câu sau phản ánh nhận xét ông/bà? Tôi hiểu câu hỏi lựa chọn Tôi không hiểu câu hỏi lựa chọn Tôi biết thực khơng phải Tơi khơng tìm phương án phù hợp trả thêm Câu hỏi 2-22: Ơng/bà nghĩ lượng thông tin cung cấp để hỗ trợ cho việc lựa chọn phương án phần này? Quá nhiều Vừa phải Quá Xin cảm ơn hợp tác Ông/Bà ... Rác Thải Hộ Gia Đình Huyện Trảng Bom, Đồng Nai - Ứng Dụng Phương Pháp Mơ Hình Hóa Lựa Chọn” BUI THUY DUONG June 2012 “Household’s Willingness to Pay for improved Solid Waste Management Services... điều kiện giả thuy t GDP Tổng sản phẩm nội địa HTX Hợp tác xã IIA Tính độc lập kịch khơng phù hợp MNL Mơ hình logit có điều kiện TTCN Tiểu thủ công nghiệp UBND Ủy ban nhân dân RUM Thuy t tối đa... thuộc tính cho việc định giá môi trường nên dựa vào lí thuy t thỏa dụng rõ ràng Theo nhiều nghiên cứu gần việc định giá mơi trường dựa vào thuy t tối đa hóa thỏa dụng ngẫu nhiên (RUM) Mơ hình RUM
- Xem thêm -

Xem thêm: XÁC ĐỊNH MỨC SẴN LÒNG TRẢ CHO VIỆC CẢI THIỆN DỊCH VỤ QUẢN LÝ RÁC THẢI HỘ GIA ĐÌNH TẠI HUYỆN TRẢNG BOM , ĐỒNG NAI – ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP MÔ HÌNH HÓA LỰA CHỌN, XÁC ĐỊNH MỨC SẴN LÒNG TRẢ CHO VIỆC CẢI THIỆN DỊCH VỤ QUẢN LÝ RÁC THẢI HỘ GIA ĐÌNH TẠI HUYỆN TRẢNG BOM , ĐỒNG NAI – ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP MÔ HÌNH HÓA LỰA CHỌN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay