PHÂN TÍCH CÔNG TÁC THU HÚT, TUYỂN DỤNG VÀ DUY TRÌ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN TIẾP VẬN QUỐC TẾ

101 31 0
  • Loading ...
1/101 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 11:29

... cần thi t Sinh viên Bùi Thị Trúc Lan NỘI DUNG TÓM TẮT BÙI THỊ TRÚC LAN Tháng 07 năm 2012 “Phân tích cơng tác thu hút tuyển dụng trì nguồn nhân lực Công ty Cổ Phần Giao Nhận Tiếp Vận Quốc tê” BUI. .. cơng tác thu hút tuyển dụng trì nguồn nhân lực Công ty Cổ Phần Giao Nhận Tiếp Vận Quốc tê” BUI THI TRUC LAN July 2012 “Analysis Recruitment and Retention Employee Task At International Logistics... tin, đào tạo nhân viên, trang thi t bị Trong đó, xe nâng có chiếc, xe bán tải chiếc, xe đầu kéo container chiếc, rơ-mooc (20’ 40’) Thi t bị văn phòng: máy móc trang bị, thi t kế tương đối đầy đủ
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH CÔNG TÁC THU HÚT, TUYỂN DỤNG VÀ DUY TRÌ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN TIẾP VẬN QUỐC TẾ, PHÂN TÍCH CÔNG TÁC THU HÚT, TUYỂN DỤNG VÀ DUY TRÌ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN TIẾP VẬN QUỐC TẾ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay