PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG GIAO NHẬN HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU BẰNG ĐƯỜNG BIỂN CỦA CÔNG TY DACO LOGISTICS

95 48 0
  • Loading ...
1/95 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 11:28

... Thị Tuyết Giang NỘI DUNG TÓM TẮT BÙI THỊ TUYẾT GIANG Tháng năm 2012 “Phân Tích Hoạt Động Giao Nhận Hàng Hóa Xuất Nhập Khẩu Bằng Đường Biển Của Cơng Ty Daco Logistics” BÙI THỊ TUYẾT GIANG June... 65  vi 4.9 Một số giải pháp để hoàn thi n hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập đường biển cơng ty Daco Logistics 67  4.9.1 Giải pháp giảm chi phí để hồn thi n hoạt động giao nhận hàng hóa xuất... 4.9.2 Giải pháp chiến lược marketing để hoàn thi n hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập đường biển 68  4.9.3 Giải pháp nguồn lực cơng ty để hồn thi n hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG GIAO NHẬN HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU BẰNG ĐƯỜNG BIỂN CỦA CÔNG TY DACO LOGISTICS, PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG GIAO NHẬN HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU BẰNG ĐƯỜNG BIỂN CỦA CÔNG TY DACO LOGISTICS

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay