PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG GIAO NHẬN HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU BẰNG ĐƯỜNG BIỂN CỦA CÔNG TY DACO LOGISTICS

95 4 0
  • Loading ...
1/95 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 11:28

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH  BÙI THỊ TUYẾT GIANG PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG GIAO NHẬN HÀNG HĨA XUẤT NHẬP KHẨU BẰNG ĐƯỜNG BIỂN CỦA CÔNG TY DACO LOGISTICS LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH THƯƠNG MẠI Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 06/2012 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH  BÙI THỊ TUYẾT GIANG PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG GIAO NHẬN HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU BẰNG ĐƯỜNG BIỂN CỦA CÔNG TY DACO LOGISTICS Ngành: Quản Trị Kinh Doanh Thương Mại LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Người hướng dẫn: NGUYỄN THỊ BÌNH MINH Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 06/2012 Hội đồng chấm báo cáo luận văn tốt nghiệp đại học Khoa Kinh tế, trường Đại học Nơng Lâm TPHCM xác nhận khóa luận “Phân Tích Hoạt Động Giao Nhận Hàng Hóa Xuất Nhập Khẩu Bằng Đường Biển Của Công Ty Daco Logistics” Bùi Thị Tuyết Giang, sinh viên khóa 34, ngành Quản trị kinh doanh thương mại, bảo vệ thành công trước hội đồng vào ngày Nguyễn Thị Bình Minh Người hướng dẫn Ngày Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo _ Ngày tháng năm tháng năm Thư ký hội đồng chấm báo cáo _ Ngày tháng năm LỜI CẢM TẠ Lời chân thành xin gửi lời biết ơn đến ba mẹ, người bên tơi chăm lo, động viên, khuyến khích, giúp cho tơi bước trưởng thành có ngày hơm Gia đình ln hậu thuẫn vững nhất, niềm tin, chỗ dựa tinh thần cho con, dành cho điều kiện tốt để chuyên tâm vào việc học tập Để có ngày hôm nay, ba mẹ hy sinh nhiều Xin cảm ơn người thân động viên ủng hộ Các thầy cô Khoa Kinh tế trường Đại học Nông Lâm TP.HCM truyền đạt cho kiến thức vơ q báu Đó hành trang cần thiết để tơi bước vào đời cách vững chắc, khơng biết làm ngồi lời cảm ơn tơi cố gắng phấn đấu phát huy mà thầy nhiệt tình giảng dạy Và đặc biệt nữa, xin gửi lòng biết ơn đến Nguyễn Thị Bình Minh, người hướng dẫn tơi thật tận tình suốt q trình thực khóa luận Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến ban lãnh đạo công ty Daco Logistics tạo điều kiện thuận lợi cho học hỏi học thực tiễn hoàn thành luận văn Xin cảm ơn anh chị cơng ty hỗ trợ tơi có hội cọ sát thực tế, cung cấp cho thông tin bổ ích q trình nghiên cứu Cuối cùng, xin chúc thầy cô sức khỏe thật dồi Công ty Daco Logistics ngày hưng thịnh TP.Hồ Chí Minh, tháng 06 năm 2012 Bùi Thị Tuyết Giang NỘI DUNG TÓM TẮT BÙI THỊ TUYẾT GIANG Tháng năm 2012 “Phân Tích Hoạt Động Giao Nhận Hàng Hóa Xuất Nhập Khẩu Bằng Đường Biển Của Công Ty Daco Logistics” BÙI THỊ TUYẾT GIANG June 2012 “Operations Analysis Forwarding Import and Export Goods by Sea of Daco Logistics Company” Xu quốc tế hóa thương mại liên kết quốc gia có chế độ trị khác thành thị trường thống nhất, phát triển kinh tế giới đạt tới mức biên giới quốc gia có ý nghĩa hành Có thể nói, vận tải tàu biển chất xúc tác thúc đẩy kinh tế quốc gia phát triển mở rộng hợp tác kinh tế, quan hệ trị giao lưu văn hóa xã hội Trong đó, hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập vận chuyển đường biển non trẻ song chứng tỏ tầm quan trọng việc thúc đẩy thương mại quốc tế quốc gia Hồn thiện cơng tác giao nhận hàng hóa xuất nhập đường biển yếu tố quan trọng để phát triển kinh tế xã hội, khơng thể tách rời q trình phát triển kinh tế Việt Nam với khu vực giới Vì thế, để cơng ty hoạt động lĩnh vực giao nhận vận tải biển vững mạnh đòi hỏi cơng ty phải nắm bắt thực trạng hoạt động giao nhận vận tải biển, nắm bắt nhu cầu khách hàng thỏa mãn cách tốt nhất, tìm giải pháp để quản lý tốt hoạt động giao nhận vận tải đường biển Vì lý đó, q trình nghiên cứu đề tài tơi có nội dung sau đây: - Tìm hiểu thực trạng trình tổ chức quản lý hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập đường biển cơng ty Daco Logistics - Đánh giá hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập đường biển cơng ty - Phân tích ưu điểm nhược điểm hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập đường biển công ty - Đề số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động giao nhận vận tải công ty MỤC LỤC Danh mục chữ viết tắt viii  Danh mục bảng ix  Danh mục hình x  Danh mục phụ lục xi  CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1  1.1 Đặt vấn đề 1  1.2 Mục tiêu nghiên cứu 2  1.2.1 Mục tiêu chung 2  1.2.2 Mục tiêu cụ thể 2  1.3 Phạm vi nghiên cứu 2  1.4 Cấu trúc khóa luận 3  CHƯƠNG TỔNG QUAN 4  2.1 Tổng quan công ty 4  2.1.1 Giới thiệu khái quát 4  2.1.2 Loại hình doanh nghiệp 5  2.1.3 Mục tiêu nhiệm vụ công ty 6  2.1.4 Cơ cấu tổ chức công ty Daco Logistics 7  2.2 Định hướng chung công ty năm 2011 - 2016 CHƯƠNG NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Cơ sở lý luận 11  14  14  3.1.1 Giới thiệu chung giao nhận 14  3.1.2 Khái quát chung giao nhận hàng hóa đường biển 19  3.1.3 Giao nhận hàng hoá xuất nhập cảng biển 21  3.1.4 Phương pháp phân tích SWOT 24  3.2 Phương pháp nghiên cứu 25  3.2.1 Phương pháp thu thập số liệu xử lý số liệu 25  3.2.2 Phương pháp phân tích số liệu 26  3.2.3 Phương pháp xử lý số liệu 27  v CHƯƠNG KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 4.1 Tổng quan ngành giao nhận Việt Nam 28  28  4.1.1 Thực trạng ngành giao nhận Việt Nam 28  4.1.2 Dự báo tăng trưởng ngành giao nhận Việt Nam 28  4.2 Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh XNK cơng ty Daco Logistics 29  4.3 Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động giao nhận hàng hố xuất nhập đường biển Cơng ty 31  4.3.1 Các yếu tố thuộc mơi trường bên ngồi 31  4.3.2 Các yếu tố thuộc môi trường bên 38  4.4 Phân tích tình hình kinh doanh XNK đường biển công ty Daco Logistics 39  4.4.1 Doanh thu kinh doanh XNK đường biển theo thị trường 39  4.4.2 Doanh thu kinh doanh XNK theo hình thức vận tải 40  4.4.3 Doanh thu kinh doanh XNK đường biển theo mặt hàng 41  4.5 Phân tích quy trình giao nhận hàng hóa XNK đường biển cơng ty Daco Logistics 45  4.5.1 Quy trình hoạt động giao nhận hàng hóa nhập đường biển 45  4.5.2 Quy trình hoạt động giao nhận hàng hóa xuất đường biển 56  4.6 Phân tích mức độ hài lòng khách hàng chất lượng dịch vụ, giá cả, thái độ phục vụ công ty Daco Logistics hoạt động XNK hàng hóa đường biển 61  4.6.1 Mức độ hài lòng khách hàng chất lượng dịch vụ công ty 61  4.6.2 Mức độ hài lòng khách hàng giá dịch vụ giao nhận công ty năm 2011 61  4.6.3 Mức độ hài lòng khách hàng giá dịch vụ giao nhận năm 2011 62  4.7 Phân tích thuận lợi khó khăn hoạt động giao nhận xuất nhập đường biển cơng ty 62  4.7.1 Thuận lợi 62  4.7.2 Khó khăn 63  4.8 Ma trận SWOT 65  vi 4.9 Một số giải pháp để hoàn thiện hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập đường biển cơng ty Daco Logistics 67  4.9.1 Giải pháp giảm chi phí để hồn thiện hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập đường biển 67  4.9.2 Giải pháp chiến lược marketing để hoàn thiện hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập đường biển 68  4.9.3 Giải pháp nguồn lực cơng ty để hồn thiện hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập đường biển 70  4.9.4 Giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng để hoàn thiện hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập đường biển 71  4.9.5 Giải pháp phát triển công nghệ thông tin để hồn thiện hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập đường biển 71  4.9.6 Giải pháp tăng thêm dịch vụ sau bán để hoàn thiện hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập đường biển CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 72  73  5.1 Kết luận 73  5.2 Kiến nghị 74  5.2.1 Đối với Công ty 74  5.2.2 Đối với Nhà nước 74  TÀI LIỆU THAM KHẢO 76  PHỤ LỤC   vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT FIATA Hiệp hội giao nhận kho vận quốc tế AFTA Khu vực mậu dịch tự GATT Hiệp định chung thuế quan thương mại DWT Đơn vị đo lực vận tải an tồn tàu tính TEU TEU tương ứng với container tiêu chuẩn 20 feets VIFFAS Hiệp hội giao nhận kho vận Việt Nam CBCNV Cán công nhân viên NHTW Ngân hàng Trung Ương XNK Xuất nhập TBCN Tư chủ nghĩa CDS Hình thức bảo hiểm nợ TNHH TM DV CNTT Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ Công nghệ thông tin TP.HCM Thành phố Hồ Chí Minh LN Lợi nhuận viii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Bảng Tỷ lệ Trình Độ Học Vấn Nhân Viên 10  Bảng 2.2: Một Số Chỉ Tiêu Hoạt Động Kinh Doanh Công Ty Daco Logistics từ năm 2011 đến năm 2016 13  Bảng 4.1: Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh Dịch Vụ Công Ty 29  Bảng 4.2: Kết Quả Doanh Thu Hoạt Động Dịch Vụ Công Ty 30  Bảng 4.3: Một Số Chỉ Tiêu Kinh Tế Của Việt Nam Giai Đoạn 2009 – 2011 31  Bảng 4.4: Doanh Thu Kinh Doanh XNK Đường Biển theo Thị Trường 39  Bảng 4.5: Doanh Thu Kinh Doanh XNK theo Hình Thức Vận Tải 40  Bảng 4.6: Doanh Thu Mặt Hàng Nhập Khẩu Công Ty 41  Bảng 4.7: Tỷ Lệ Mặt Hàng Nhập Khẩu Công Ty 41  Bảng 4.8: Doanh Thu Mặt Hàng Xuất Khẩu Công Ty 43  Bảng 4.9: Tỷ Lệ Mặt Hàng Xuất Khẩu Công Ty 43  Bảng 4.10: Bảng Đánh Giá Khách Hàng Chất Lượng Dịch Vụ Công ty năm 2011 61  Bảng 4.11: Bảng Đánh Giá Khách Hàng Giá Cả Dịch Vụ Giao Nhận Hàng XNK Đường Biển Công ty năm 2011 61  Bảng 4.12: Bảng Đánh Giá Khách Hàng Thái Độ Phục Vụ Công ty năm 2011 62  ix - Trong tình hình cạnh tranh gay gắt nay, công ty cần tổ chức liên kết, hợp tác với công ty, đơn vị kinh doanh khác để phát triển, mở rộng nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh Ngồi cơng ty thường xuyên đăng quảng cáo lịch trình tuyến giao nhận báo Sài Gòn Giải Phóng, Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn báo nước tiếng Anh Điều đem lại hiệu tích cực hoạt động marketing tuyến Mỹ, Canada, Ý, Anh, Nhật, Trung Quốc, Đài Loan,… - Xây dựng mối quan hệ rộng rãi với hãng tàu, hãng hàng không để kiếm nguồn hàng, nắm bắt thơng tin kịp thời để có hợp đồng giá tốt với hãng tàu - Để thu hút khách hàng ký nhiều hợp đồng với nhiều khách hàng lớn, công ty cân phải tạo điều kiện thuận lợi cho chủ hàng như: lịch trình vận chuyển nhanh, cước phí rẻ, có nhiều ưu đãi…Chẳng hạn thông qua tổ chức thương mại ta ký hợp đồng vận chuyển hàng hoá sau lý hợp đồng nên trích tỷ lệ hoa hồng thoả đáng cho người môi giới - Để cạnh tranh với đối thủ uy tín chất lượng dịch vụ công ty phải đặt lên hàng đầu Trong tình nóng bỏng nhất, tình gây go cơng ty phải đứng phía khách hàng dù có phải chịu thiệt thòi Nhưng bù lại Công ty chiếm niềm tin khách hàng, gây dựng uy tín thị trường ngồi cơng ty tạo dựng uy tín sụ mau lẹ, sác, hợp lý, an tồn hiệu - Sử dụng linh hoạt, hợp lý tối ưu với vận tải đa phương thức: kết hợp với đường biển - đường hàng không, đường - đường biển… - Biết vận dụng tối đa thể tích trọng tải cảu phương tiện vận tải nghiệp vụ gom hàng - Cập nhật, linh hoạt việc áp dụng sách Nhà nước, quy tắc làm thủ tục hải quan trọng lĩnh vực kinh doanh xuất nhập khẩu, kịp thời phục vụ đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng - Tổ chức đào tạo cho nhân viên sale-marketing nhằm cập nhật kiến thức kĩ cho việc tiếp xúc thuyết phục khách hàng Ngoài ra, việc liên kết với doanh nghiệp khách hàng, đối tác, nhà cung ứng tổ chức giao lưu học hỏi trao đổi chuyên môn nhân viên cần 69 thiết Thường xuyên tổ chức giải thể thao, văn nghệ tạo nên sân chơi bổ ích lạnh mạnh với tinh thần tham gia học hỏi đoàn kết cán công nhân viên công ty với nhau, thúc đẩy tinh thần thi đua, hợp tác thành công, tạo thêm mật thiết Daco khách hàng - Đối với khách hàng quen cơng ty nên có sách ưu đãi, giữ vững mối quan hệ kinh doanh uy tín việc đơn giản hoá thủ tục giấy tờ, thực tốt dịch vụ mà khách hàng yêu cầu - Đối với khác hàng cần có sách khuyến mãi, ưu đãi giá cước dịch vụ để thu hút ý khách hàng Đồng thời phải thiết lập mối quan hệ kinh doanh cách trân trọng vững - Để thành công thương trương nay, công ty dù lớn hay nhỏ, sản xuất hay dịch vụ quan tâm đến công tác marketing vai trò chức hoạt động cần thiết hoạt động kinh doanh cơng ty Do Cơng ty cần đẩy mạnh hoàn thiện hoạt động marketing 4.9.3 Giải pháp nguồn lực cơng ty để hồn thiện hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập đường biển Để hồn thiện hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập đường biển, Daco cần có giải pháp nguồn nhân lực sau: - Hiện đội ngũ nhân lực Daco chuyên nghiệp chế thị trường, số nhân viên làm việc khoảng 2,3 năm thường có xu hường chuyển đổi cơng việc để học hỏi thêm Vì Daco Logistics cần phải có giải pháp nguồn nhân lực để công việc trôi chảy chuyên nghiệp Phần lớn nhân viên quản lý nhân viên gắn bó với cơng ty lâu dài ln ln cập nhật kiến thức quản lý để nâng cao trình độ chun mơn, đội ngũ nhân lực chuyên nghiệp để đào tạo cho người quy trình làm việc cơng ty để giúp cho công việc trôi chảy - Căn vào kế hoạch, cơng ty bố trí xử dụng nhân vào chuyên môn, nghiệp vụ, phát huy mặt mạnh nhân viên Tạo đoàn kết nhân viên phòng ban, giúp đỡ công việc sống - Thường xuyên có lớp bồi dưỡng ngắn hạn, chuyên tu, dài hạn, để cố nâng cao kiến thức cho nhân viên nghiệp vụ giao tiếp 70 - Tổ chức họp định kỳ để bàn vấn đề công ty đưa phương hướng phát triển Như vậy, giải pháp nguồn lực cơng ty để hồn thiện hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập đường biển tạo cho khách hàng cảm giác thoải mái chất lượng dịch vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân viên việc xử lý thông tin với khách hàng, tạo trình làm việc chun mơn rõ ràng hơn, minh bạch chuyên nghiệp hơn, tránh áp lực công việc tạo môi trường làm việc tốt cho nhân viên 4.9.4 Giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng để hoàn thiện hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập đường biển Giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng để hồn thiện hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập đường biển sau : - Chủ động hiểu dây chuyền cung ứng khách hàng xác định nhu cầu thật họ - Cập nhật đầy đủ thơng tin tình hình vận tải, kho bãi, giá cả…theo nhu cầu khách hàng đồng thời đưa tư vấn chuyên môn để khách hàng xem xét - Khi khách hàng sử dụng dịch vụ, chứng từ, thông tin liên quan đến hàng hóa phải cập nhật cách xác nhanh chóng nhất, phương trình cập nhật điện tử - Gởi mail định kỳ xin ý kiến khách hàng đánh giá chất lượng dịch vụ xin đóng góp khách hàng cải tiến dịch vụ cơng ty - Khi khách hàng có khiếu nại, cơng ty phải phúc đáp nhanh chóng khách hàng giải - Thường xuyên chăm sóc khách hàng tặng quà, khuyến giảm giá vận tải,… 4.9.5 Giải pháp phát triển cơng nghệ thơng tin để hồn thiện hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập đường biển Hiện nay, số công ty đối thủ cạnh tranh ứng dụng website riêng để khách hàng tham khảo online Giải pháp phát triển cơng nghệ thơng tin để hồn thiện hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập đường biển sau: 71 a)Xây dựng chương trình cập nhật, truy tìm lịch tàu Lịch tàu yếu tố cần thiết để khách hàng tham khảo trước lựa chọn dịch vụ công ty Lịch tàu ln ln thay đổi hàng tuần, hàng tháng chương trình cơng ty ln cập nhật lịch tàu xác khách hàng dễ sử dụng b) Xây dựng chương trình quản lý đơn hàng website Quản lý đơn hàng việc theo dõi, điều phối cập nhật thông số lô hàng mạng để tất chủ thể liên quan biết tình trạng lơ hàng Hệ thống mang lại giá trị gia tăng đáng kể cho công việc kinh doanh khách hàng họ muốn lấy thơng tin hàng hóa để lập kế hoạch kinh doanh cụ thể Để hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập Daco phát triển, Daco cần ý đến chương trình nhanh chóng phát triển chương trình 4.9.6 Giải pháp tăng thêm dịch vụ sau bán để hoàn thiện hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập đường biển Trường hợp sau container nhập Việt Nam hay container xuất nước ngoài, số chủ hàng muốn Daco vận chuyển container đến tận bãi chứa hàng họ hay từ bãi chứa hàng chủ hàng cảng phòng kinh doanh Daco cần mở rộng dịch vụ “door to door”( giao đến tận bãi chủ hàng) Đây hoạt động giao nhận toàn bộ, tức Daco nhận hàng kho người xuất khẩu, lo thủ tục hàng xuất đưa hàng nhập kho người nhập Lúc người xuất người nhập khơng cần biết đến q trình vận chuyển hàng hóa Do phạm vi dịch vụ lớn nên doanh thu từ dịch vụ lớn lợi nhuận cao, công ty Daco Logistics nên tăng cường dịch vụ không với đối tác nước ngồi mà đối tác nước trường hợp không đủ nhân viên giao nhận để đảm trách việc giao nhận hàng Như giải pháp tăng thêm dịch vụ sau bán để hoàn thiện hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập đường biển đem lại thỏa mãn cho khách hàng quảng bá thương hiệu Daco nước nước 72 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Việt Nam nước phát triển thị trường dịch vụ nói chung dịch vụ giao nhận hàng hố xuất nhập nói riêng giai đoạn bắt đầu hình thành nên gặp nhiều khó khăn thách thức chênh lệch trình độ chun mơn, chun mơn hố, tính chun nghiệp trình độ khoa học kỹ thuật….Tuy nhiên thấy rõ xu phát triển giới, Việt Nam không ngừng củng cố phát triển nâng cao nghành dịch vụ nói chung dịch vụ giao nhận nói riêng Giao nhận hàng hố xuất nhập mắt xích nghiệp vụ ngoại thương thiếu dịch vụ tính chuyên nghiệp, tốn thời gian, chi phí doanh nghiệp Thiếu mắt xích kết nối giống máy móc, bị khơ dầu mỡ máy chạy chậm lại hiệu khơng cao Do vận dụng cách hợp lý, khoa học nghiệp vụ chuyên môn ngành dịch vụ mang lại cho doanh nghiệp, cho đất nước nguồn thu lớn góp phần làm giảm chênh lệch cán cân toán Thực tế cho thấy để tiến hành công việc giao nhận cách thuận lợi đỏi hỏi người nhân viên giao nhận phải thực tế, nhanh nhẹn nhiều kinh nghiệm, đặc biệt hiểu rõ sản phẩm nhập xuất Do để trở thành nhân viên giao nhận giỏi người phải không ngừng trau dồi kiến thức lý thuyết lẫn thực tế cho thân Qua trình nghiên cứu, phân tích tình hình hoạt động kinh doanh XNK đường biển công ty Daco Logistics cho thấy điểm mạnh, điểm yếu hoạt động kinh doanh XNK đường biển, đối thủ cạnh tranh 73 ngành công ty Từ đó, khóa luận mạnh dạn đề xuất số giải pháp để nâng cao hoạt động kinh doanh XNK đường biển cơng ty Để ngày chất lượng dịch vụ nâng cao, đáp ứng nhu cầu khách hàng Thời gian thực tập công ty không nhiều nhờ giúp đỡ nhiệt tình anh chị phòng giao nhận hiểu thêm kiến thức giao nhận hàng hóa XNK đường biển cơng ty, có tầm nhìn bao qt hoạt động kinh doanh XNK đường biển Điều giúp nhiều tương lai 5.2 Kiến nghị 5.2.1 Đối với Công ty Tiếp tục đẩy mạnh công tác khai thác thị trường có cơng ty cách hợp lý có hiệu Tìm kiếm thêm thị trường mới, nguồn hàng nhằm mở rộng thị trường tăng lượng hàng hố xuất nhập Tăng cường cơng tác đào tạo nghiệp vụ chuyên môn quản lý chuyên nghiệp Củng cố nâng cao chất lượng dịch vụ giao nhận đặc biệt nâng cao hiệu dịch vụ giao nhận Door to Door Cải thiện nâng cao trang thiết bị phục vụ tốt cho q trình cơng tác cơng nhân viên cơng ty Chính sách lương bổng, cơng ty nên có sách thỏa đáng nhắm khuyến khích nhân viên làm việc cơng việc giao nhận vất vả Ngồi sách hỗ trợ phải linh hoạt tùy vào tình hình cụ thể 5.2.2 Đối với Nhà nước Nhà nước cần phải tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy trình xuất nhập nhiều doanh nghiệp : đơn giản hoá thủ tục hải quan, sách giảm thuế cho nhiều mặt hàng, khuyến khích doanh nghiệp xuất khẩu, cải tạo lại máy quản lý hải quan… Nhà nước cần xem xét lại văn pháp quy ban hành quy định chưa thật chi tiết, đầy đủ, gây cách hiểu khác nhau, dẫn đến khó khăn vướng mắc thực hiện, giá tính thuế, biểu thuế ưu đãi Điều tạo tranh chấp quan Thuế, Hải quan Doanh nghiệp Nhà nước cần xem xét lại 74 Tạo điều kiện thuận lợi sở vật chất, sở hạ tầng cầu cảng, phương tiện, nhằm đẩy mạnh nâng cao hiệu tốc độ chu chuyển hàng hố diễn nhanh chóng Nhà nước cần có sách hỗ trợ, khuyến khích chế giám sát tốt nhằm hạn chế tiêu cực nhũng nhiễu tồn quan Nhà nước Cơng chức cần có thái độ tơn trọng niềm nở với khách hàng đến giao dịch 75 TÀI LIỆU THAM KHẢO Luận văn Lê Ngọc Tiến (2008), Luận văn tốt nghiệp: “Nghiệp vụ giao nhận hàng hóa XNK đường biển xí nghiệp dịch vụ kho vận & giao nhận (Sotrans F&W)” – Đại học Kinh tế TP.HCM Trần Thị Trang (2008), Luận văn thạc sĩ: “Thực trạng giải pháp phát triển dịch vụ giao nhận hàng hóa XNK TP.HCM” – Đại học Kinh Tế TP.HCM Sách ThS Nguyễn Thị Bích Phương (2009), Giáo trình nghiệp vụ ngoại thương – Đại học Nông Lâm Tp.HCM ThS Lê Ánh Tuyết (2010), Giáo trình Quản trị chiến lược - Đại học Nơng Lâm Tp.HCM ThS Cao Ngọc Thành (tháng 3/2011), Phát triển vận tải biển Việt Nam từ kinh nghiệm Đông Á, Viện nghiên cứu phát triển TP.HCM (2011), Phát triển ngành logistics Việt Nam, Báo Công Thương điện tử Website www.dacologistics.com http://xuatnhapkhauvietnam.com/giao-nhan-hang-hoa-xuat-nhap-khau.html http://www.gso.gov.vn http://xuatnhapkhauvietnam.com/giao-nhan-hang-hoa-xuat-nhap-khau-chuyen-chobang-duong-bien.html http://vneconomy.vn http://google.com.vn http://vietship.vn 76 PHỤ LỤC Phụ lục Phiếu thăm dò ý kiến khách hàng PHIẾU THĂM DỊ Ý KIẾN KHÁCH HÀNG Cơng ty Daco Logistics xin trân trọng cảm ơn Quý khách hàng thời gian qua nhiệt tình hợp tác với cơng ty chúng tơi Để trì nâng cao chất lượng phục vụ, Cơng ty chúng tơi kính đề nghị Quý khách hàng vui lòng điền vào phiếu sau: Tên khách hàng……………………………………………………………………… Địa ………………………………………………………………………………… Email………………………………………………………………………… Phần 1: Đánh dấu x vào câu trả lời Quý khách hàng mức độ đánh giá Quý khách hàng tiêu chí sau: Câu Đánh giá Quý khách hàng chất lượng dịch vụ giao nhận hàng hóa XNK đường biển cơng ty o Rất hài lòng o Hài lòng o Trung bình o Chưa hài lòng o Hồn tồn khơng hài lòng Câu Đánh giá giá dịch vụ cạnh tranh công ty với đối thủ cạnh tranh o Rất hài lòng o Hài lòng o Trung bình o Chưa hài lòng o Hồn tồn khơng hài lòng Câu Đánh giá khách hàng thái độ phục vụ nhân viên cơng ty o Rất hài lòng o Hài lòng o Trung bình o Chưa hài lòng o Hồn tồn khơng hài lòng Câu Đánh giá khách hàng hoạt động Marketing nghiên cứu thị trường công ty o Rất tốt o Tốt o Trung bình o Kém o Rất Câu Đánh giá khách hàng thời gian hoàn thành hợp đồng công ty o Rất nhanh o Nhanh o Trung bình o Chậm o Rất chậm Câu Đánh giá khách hàng dịch vụ hậu Daco năm 2011 o Rất hài lòng o Hài lòng o Trung bình o Chưa hài lòng o Hồn tồn khơng hài lòng Phần 2: Q khách hàng xin đóng góp ý kiến khác để giúp cơng ty ngày phát triển Các góp ý khác ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Xin chân thành cảm ơn hợp tác Quý khách hàng! Phụ lục Danh sách số khách hàng chủ yếu công ty STT KHÁCH HÀNG Công ty TNHH ARDA ĐỊA CHỈ Lô A-9A-CN, KCN Bàu Bàng, Bến Cát, Bình Dương Cơng ty TNHH Bình Lợi 101/189 Hồng Hoa Thám, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội Công ty TNHH SX Công Nghệ Khánh Lộc, Khánh Bình, Tân Un, Bình Dương Cơng ty TNHH The Cool Việt Nam 1/15 Đường D3, P25, Quận Bình Thạnh Cơng ty TNHH DE HEUS Lơ G-2-CN, KCN Mỹ Phước, Bến Cát, Bình Dương Chi Nhánh Công ty TNHH DE KCN Dầu Giây, huyện Thống Nhất, HEUS Đồng Nai tỉnh Đồng Nai Công ty TNHH DJS Lô B-2B3-CN, KCN Mỹ Phước 3, Bến Cát, Bình Dương Cơng ty Cổ Phần Dược Phẩm Dược 367 Nguyễn Trãi, Quận 1, TP.HCM Liệu Pharmedic Công ty Cổ Phần Giấy Sài Gòn 60A Hồng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận 10 11 Công ty TNHH Một Thành Viên KCN Mỹ Xuân A, Tân Thành, Bà Rịa, Giấy Sài Gòn – Mỹ Xn Vũng Tàu Cơng ty TNHH Gỗ Đông Dương Lô J1, Đường số 8, KCN Sóng Thần 1, Dĩ An, Bình Dương 12 Cơng ty TNHH Khai Tiến Xã Thuận Giao, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương 13 14 15 16 17 18 19 Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật Hữu 319-B13 Khu Thương Mại Thuận Nghị Việt, Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11 Công ty Cổ Phần SX Tân Việt 36/54 Đường D2, P 25, Q.Bình Xn Thạnh, TP.HCM Cơng ty TNHH XD TM DV Tiến 155 Đường số 79, Khu phố 1, P Tân Thành Phát Quy, Q.7, TP.HCM Công ty TNHH Vật Liệu Xây 50/4F Nguyễn Đình Chiểu, P.3, Q Dựng Tồn Cầu Phú Nhuận, TP.HCM Công ty TNHH Một Thành Viên Lầu 10, Cao ốc văn phòng Central Vận Tải TRANS VAN LINKS Việt Park, số 208 Nguyễn Trãi, P Phạm Nam Ngũ Lão, Q1, TP.HCM Công ty TNHH TM & DV Triển 42 Nguyễn Quyền, P.11, Q.8, Hoa TP.HCM Công ty TNHH TM Vạn An Phát 43B Hòa Bình, P Tân Thới Hòa, Q Tân Phú, TP.HCM 20 Cơng ty TNHH Vĩnh Kiết Kho số 12, Lô 03A, Đường số 10 , KCN Sóng Thần, Dĩ An, Bình Dương 21 Công ty TNHH ZAGRO Việt Nam KCN Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai 22 23 24 Công ty TNHH SING SWEE BEE 31A Nguyễn Đình Chiểu, P Đa Kao, Việt Nam Q.1, TP.HCM Công ty TNHH SUPER POWER Ấp Bình Khánh, Xã Khánh Bình, Việt Nam huyện Tân Uyên, BD Tổng Công ty Nông Nghiệp Sài 189 Điện Biên Phủ, P.15, Gòn Q Bình Thạnh, TP.HCM Phụ lục Một số bảng báo giá dịch vụ xuất nhập hàng hóa đường biển Head office: Hanoi Branch office: Add: Floor 6, No 6-8 Doan Van Bo St., Dist 4, Ho Chi Minh City Tel: 84 - - 62619650 Fax: 84 - - 62619653 Email: info@dacologistics.com Web: dacologistics.com Add.: Floor 2, No 93 Linh Lang, Ba Dinh, Ha Noi, Vietnam Tel.: 84 - - 32115539 Fax: 84 - - 32115540 Email: info@dacologistics.com TO : Import/ Export Dept DATE : 02.01 FROM : Mr Hải H/P : 01639 3838 39 EMAIL : sales03@dacologistics.com TO Attention DATE : 04.16 Head office: Hanoi Branch office: Add: Floor 6, No 6-8 Doan Van Bo St., Dist 4, Ho Chi Minh City Tel: 84 - - 62619650 Fax: 84 - - 62619653 Email: info@dacologistics.com Web: dacologistics.com Add.: Floor 2, No 93 Linh Lang, Ba Dinh, Ha Noi, Vietnam Tel.: 84 - - 32115539 Fax: 84 - - 32115540 Email: info@dacologistics.com : Thu Sports : Ms Hoang My FROM : Mr Hải H/P : 01639 3838 39 EMAIL : sales03@dacologistics.com Head office: Hanoi Branch office: Add: Floor 6, No 6-8 Doan Van Bo St., Dist 4, Ho Chi Minh City Tel: 84 - - 62619650 Fax: 84 - - 62619653 Email: info@dacologistics.com Web: dacologistics.com Add.: Floor 2, No 93 Linh Lang, Ba Dinh, Ha Noi, Vietnam Tel.: 84 - - 32115539 Fax: 84 - - 32115540 Email: info@dacologistics.com TO : PHƯƠNG QUÂN PRODUCTION & TRADING CO.,LTD ATTN : Mr Hiếu / Im- Ex Dept FROM : Ms Phương / Daco Logistics DATE : 21 May, 2012 SEA QUOTATION Thank you very much for your kind interesting in our services We would like to offer your esteemed company our best ocean freight rate from Ho Chi Minh to the Kuching port as follow :  OCEAN FREIGHT: ROUTE HCMKUCHING CARRIE R OCEAN FREIGHT 40’HC (VND) RCL VND 26.087.500 (USD) ~ $1250 TRANSIT TIME (days) FREQUENC Y 12 Days Fri ... Thị Tuyết Giang NỘI DUNG TÓM TẮT BÙI THỊ TUYẾT GIANG Tháng năm 2012 “Phân Tích Hoạt Động Giao Nhận Hàng Hóa Xuất Nhập Khẩu Bằng Đường Biển Của Cơng Ty Daco Logistics” BÙI THỊ TUYẾT GIANG June... 65  vi 4.9 Một số giải pháp để hoàn thi n hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập đường biển cơng ty Daco Logistics 67  4.9.1 Giải pháp giảm chi phí để hồn thi n hoạt động giao nhận hàng hóa xuất... 4.9.2 Giải pháp chiến lược marketing để hoàn thi n hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập đường biển 68  4.9.3 Giải pháp nguồn lực cơng ty để hồn thi n hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG GIAO NHẬN HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU BẰNG ĐƯỜNG BIỂN CỦA CÔNG TY DACO LOGISTICS, PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG GIAO NHẬN HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU BẰNG ĐƯỜNG BIỂN CỦA CÔNG TY DACO LOGISTICS

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay