PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH BÌNH MINH VIỆT

80 11 0
  • Loading ...
1/80 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 11:28

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH ************** BÙI THỊ MỸ Ý     PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CƠNG TY TNHH BÌNH MINH VIỆT KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KINH TẾ NÔNG LÂM Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 06/2012     BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐH NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH ************** BÙI THỊ MỸ Ý     PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CƠNG TY TNHH BÌNH MINH VIỆT Chun ngành: Kinh Tế Nơng Lâm KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Giáo viên hướng dẫn: Đỗ Minh Hồng Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 06/2012     Hội đồng chấm báo cáo luận văn tốt nghiệp đại học khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận luận văn “PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH BÌNH MINH VIỆT”do BÙI THỊ MỸ Ý, sinh viên khóa 34, ngành KINH TẾ NÔNG LÂM, bảo vệ thành công trước hội đồng vào ngày tháng năm 2012 ĐỖ MINH HOÀNG Người hướng dẫn Ngày tháng Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo Thư ký hội đồng chấm báo cáo Ngày tháng năm 2012 Ngày i    năm 2012 tháng năm 2012 LỜI CẢM TẠ Để hồn tất thành cơng đề tài “Phân tích tình hình sản xuất kinh doanh cơng ty TNHH Bình Minh Việt” ngồi nỗ lực thân có giúp đỡ từ gia đình, q thầy Trường Đại Học Nơng Lâm TPHCM, cơng ty TNHH Bình Minh Việt tất người bạn bên cạnh giúp đỡ suốt q trình khó khăn làm đề tài.Tơi xin chân thành cảm ơn: Lời cảm ơn xin gửi đến Ba, Mẹ người thân gia đình sinh thành, dạy dỗ tơi nên người động viên nẻo đường sống Xin cảm ơn tất thầy cô trường Đại học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh đặc biệt giảng viên khoa Kinh Tế truyền đạt kiến thức quý báu bổ ích cho suốt bốn năm đại học để làm hành trang sống Xin cho gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Cơ Đỗ Minh Hồng - người tận tâm hướng dẫn bảo tận tình suốt trình thực hồn thành luận văn tốt nghiệp Tơi xin chân thành cảm ơn Ban Lãnh Đạo toàn thể cán cơng nhân viên Cơng ty TNHH Bình Minh Việt tạo điều kiện thuận lợi nhiệt tình giúp đỡ, hướng dẫn suốt thời gian thực tập hoàn thành tốt luận văn tốt nghiệp Và sau xin gửi lời cảm ơn đến tác giả tác phẩm, tư liệu sử dụng khóa luận Những nghiên cứu tơi chưa hồn tồn xác đầy đủ Do vậy, tơi mong nhận đóng góp nhiệt tình thầy bạn Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn người nhiệt tình giúp đỡ em hồn thành khố luận tốt nghiệp này, đặc biệt cô giáo Đỗ Minh Hồng Cuối tơi xin chúc Q Thầy Cơ lời chúc sức khỏe làm việc tốt; Kính chúc Anh, Chị công tác làm việc Cơng ty TNHH Bình Minh Việt gặt hái nhiều thành công Sinh viên: Bùi Thị Mỹ Ý ii    NỘI DUNG TÓM TẮT Bùi Thị Mỹ Ý Tháng năm 2012 “Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh cơng ty TNHH Bình Minh Việt” Bui Thi My Y June 2012 “Analyzis of business and production activities at Vietnamese Sunshine limited liability company” Cơng ty TNHH Bình Minh Việt công ty chuyên sản xuất xuất mũ nón theo đơn đặt hàng Cơng ty thành lập vào hoạt động năm (kể từ năm 2006) Sau thời gian thực tập công ty, định chọn đề tài “Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh cơng ty TNHH Bình Minh Việt” Phân tích hoạt động kinh doanh cơng ty nhằm đánh giá tồn hoạt động kinh doanh doanh nghiệp nhằm làm rõ chất lượng hoạt động kinh doanh, nguyên nhân ảnh hưởng, nguồn tiềm cần khai thác từ đề biện pháp để nâng cao hiệu kinh doanh doanh nghiệp Từ số liệu phòng kế tốn, phòng kinh doanh cơng ty cung cấp, tơi tiến hành phân tích thơng số thơng qua việc phân tích giá thành sản phẩm, phân tích tiêu thụ lợi nhuận, thơng qua việc phân tích báo cáo tài Qua đánh giá xác kết hoạt động kinh doanh công ty dựa vào tiêu kinh tế xây dựng Đồng thời, nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến thực trạng hoạt động doanh nghiệp Qua đó, tổng hợp kết phân tích đề xuất biện pháp cụ thể phù hợp với tình hình doanh nghiệp nhằm khai thác tiềm doanh nghiệp để nâng cao hiệu kinh doanh iii    MỤC LỤC Trang DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VII  DANH MỤC CÁC BẢNG VIII  DANH MỤC CÁC HÌNH IX  CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU 1  1.1  Lý chọn đề tài 1  1.2  Mục tiêu nghiên cứu 2  1.2.1 Mục tiêu chung .2  1.2.2 Mục tiêu cụ thể 2  1.3  Phạm vi nghiên cứu 2  1.3.1 Không gian 2  1.3.2 Thời gian .2  1.3.3 Đối tượng nghiên cứu 2  1.4  Cấu trúc luận văn 2  CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN 4  2.1  Tình hình chung 4  2.1.1 Sự hình thành phát triển cơng ty TNHH Bình Minh Việt 4  2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn công ty 5  2.2  Điều kiện vật chất - kĩ thuật công ty 6  2.2.1 Điều kiện tự nhiên 6  2.2.2 Công nghệ sản xuất .7  2.2.3  Trang thiết bị chủ yếu 8  2.3  Điều kiện kinh tế- xã hội công ty 9  2.3.1 Tổ chức quản lý, sản xuất lao động .9  2.4  Những điều kiện thuận lợi khó khăn cơng ty 12  2.4.1 Thuận lợi .12  2.4.2 Khó khăn .13  iv    CHƯƠNG 3: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 14  3.1  Cơ sở lý luận 14  3.1.1.Khái niệm phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh .14  3.1.2 Vai trò phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh .14  3.1.3 Đối tượng phân tích hoạt động kinh doanh .15  3.1.4 Nhiệm vụ phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh 15  3.1.5 Ý nghĩa phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh 16  3.1.6 Các tiêu kinh tế phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh .16  3.1.7 Ảnh hưởng tài đến hoạt động kinh doanh 21  3.1.8 Khả toán 21  3.2  Phương pháp phân tích 22  3.2.1 Phương pháp chi tiết 22  3.2.2 Phương pháp so sánh 23  3.2.3 Phương pháp so sánh liên hoàn 25  3.2.4 Phương pháp số chênh lệch 27  3.2.5 Phương pháp liên hệ cân đối .27  CHƯƠNG : KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 28  4.1  Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh công ty 28  4.1.1 Kết hoạt động kinh doanh công ty qua năm 2010-2011 29  4.1.2 Tình hình lợi nhuận công ty qua năm 2010-2011 .31  4.1.3 Phân tích tiêu hiệu kinh tế công ty 33  4.2  Phân tích tình hình sản xuất - tiêu thụ sản phẩm công ty 34  4.2.1 Phân tích tình hình sản xuất 34  4.2.2 Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm 37  4.3  Phân tích tình hình sử dụng tài sản cố định .38  4.3.1 Phân tích kết cấu tài sản cố định 38  4.3.2 Phân tích tình trạng sử dụng tài sản cố định .40  4.4  Phân tích tình hình cung ứng vật tư kĩ thuật 42  4.4.1 Tình hình cung ứng vật tư năm 2010 - 2011 42  4.4.2 Tình hình dự trữ sử dụng vật tư .42  4.5  Phân tích tình hình lao động tiền lương 45  v    4.5.1 Phân tích tình hình sử dụng lao động .45  4.5.2 Phân tích tình hình suất lao động tiền lương năm 2010-2011 48  4.5.3 Đánh giá chung chi phí sản xuất giá thành 50  4.5.4 Phân tích giá thành theo khoản mục chi phí 51  4.6  Phân tích tình hình tài cơng ty .57  4.6.1 Đánh giá tình hình tài công ty 57  4.6.2 Phân tích hiệu kinh doanh khả sinh lợi vốn .59  4.7  Một số biện pháp nâng cao hiệu kinh doanh công ty 62  CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 64  5.1  Kết luận .64  5.2  Kiến nghị: 65  TÀI LIỆU THAM KHẢO 67  PHỤ LỤC 69  vi    DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT WTO: Tổ Chức Thương Mại Thế Giới(World Trade Organization) CPBH: Chi phí bán hàng CPQLDN: Chi phí quản lý doanh nghiệp CSH: Chủ sỡ hữu CP NVL: Chi phí nguyên vật liệu CP KHTSCĐ: Chi phí khấu hao tài sản cố định CBCNV: Cán công nhân viên DCQL: Dụng cụ quản lý DTBH & CCDV: Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ DTT: Doanh thu ĐTDH: Đầu tư dài hạn ĐTTCDH: Đầu tư tài dài hạn ĐVT: Đơn vị tính HĐSXKD: Hoạt động sản xuất kinh doanh HĐTC: Hoạt động tài KL: Khối lượng LNST: Lợi nhuận sau thuế MMTB: Máy móc thiết bị NH: Ngắn hạn PTVT: Phương tiện vận tải TNDN: Thu nhập doanh nghiệp TSLĐ & ĐTNH: Tài sản lưu động đầu tư ngắn hạn TH: Thực TTTH: Tính tốn tổng hợp HSTB: Hệ số trang bị KT-TH: Kế toán-tổng hợp vii    DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 1: Máy Móc Thiết Bị Của Cơng Ty Bảng : Cơ Cấu Lao Động Của Công Ty 10 Bảng : Trình Độ Lao Động Của Cơng Ty 11 Bảng 4: Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh Của Công Ty 29 Bảng 5: Cơ Cấu Lợi Nhuận Trước Thuế Của Công Ty 31 Bảng 6: Hiệu Quả Sản Xuất Kinh Doanh Của Công Ty 33  Bảng 7: Kết Quả Sản Xuất Về Mặt Giá Trị Sản Phẩm 34  Bảng : Phân Tích Sự Biến Động Của Sản Lượng 36 Bảng : Kết Cấu TSCĐ Năm 2010- 2011 39 Bảng 10: Phân Tích Hiệu Quả Sử Dụng TSCĐ Năm 2010-2011 40 Bảng 11: Giá Trị Và Tỷ Lệ Hao Mòn TSCĐ Năm 2011 41 Bảng 12 : Tổng Hợp Xuất- Nhập-Tồn Vật Tư Năm 2011 44 Bảng 13: Kết Cấu Lao Động 46 Bảng 14: Chất Lượng Lao Động 47 Bảng 15: Tổng Hợp Năng Suất Lao Động Và Tiền Lương 49 Bảng 16: Phân Tích Giá Thành Theo Khoản Mục 50  Bảng 17: Phân Tích Chi Phí Nguyên Vật Liệu Năm 2010 – 2011 51 Bảng 18: Phân Tích Khoản Mục Chi Phí Nhân Cơng Trực Tiếp 52  Bảng 19: Phân Tích Khoản Mục Chi Phí Sản Xuất Chung 53  Bảng 20: Phân Tích Chi Phí Bán Hàng 54 Bảng 21: Phân Tích Khoản Mục Chi Phí Quản Lý Doanh Nghiệp 55  Bảng 22: Phân Tích Kết Cấu Giá Thành Theo Khoản Mục 56 Bảng 23: Tình Hình Tài Chính Chung Của Cơng Ty Năm 57  Bảng 24: Hiệu Suất Sử Dụng VLĐ 59  Bảng 25: Phân Tích Hiệu Suất Sử Dụng Vốn Cố Định 60  Bảng 26: Phân Tích Hiệu Quả Sử Dụng Vốn Kinh Doanh(VKD) 61  viii    e) Phân tích khoản mục chi phí quản lý doanh nghiệp Chi phí quản lý doanh nghiệp chi phí bao gồm chi phí quản lý kinh doanh chi phí chung có liên quan đến hoạt động toàn doanh nghiệp tiền lương phận quản lý,vật liệu văn phòng, khấu hao tài sản cố định quản lý, chi phí khác tiền Bảng 21: Phân Tích Khoản Mục Chi Phí Quản Lý Doanh Nghiệp ĐVT : 1,000 đồng Chênh lệch Chỉ tiêu Năm 2010 Năm 2011 ± % Chi phí nhân viên quản lý 1,935,765 1,935,765 0 + Tiền lương PC 1,626,693 1,626,693 0 + BHXH, KPCĐ 309,072 309,072 0 Chi phí vật liệu 93,126 115,103 21,977 23.6 Chi phí đồ dùng văn phòng 14,136 25,954 11,818 83.6 1,376,436 1,706,436 330,000 23.97 Chi phí dịch vụ mua ngồi 83,765 103,565 19,800 23.64 Chi phí khác tiền 105,130 129,556 24,426 23.23 3,608,358 4,016,380 408,022 11.31 Chi phí khấu hao TSCĐ Tổng Nguồn: Phòng Kế Tốn Chi phí quản lý doanh nghiệp năm so với năm 2010 tăng 408,021 ngàn đồng tương ứng với tỷ lệ 11.31% Trong đó, chi phí nhân viên quản lý khơng thay đổi, chi phí vật liệu tăng 21,977 ngàn đồng tương ứng 23.6%, chi phí đồ dùng văn phòng tăng 11,818 ngàn đồng tương ứng tăng 83.6%, chi phí khấu hao tài sản cố định 55    tăng 330,000 ngàn đồng tương ứng tăng 23.97%, chi phí dịch vụ mua ngồi tăng 23.64%, chi phí khác tiền tăng 24,426 ngàn đồng tương ứng tăng 23.23% Nhìn chung, khối lượng sản xuất hàng hoá tăng lên kéo theo tăng lên chi phí cho yếu tố đầu vào cấu thành lên hàng hố Do vậy, để sản xuất có lãi, cơng ty ln phải có biện pháp quản lý chi phí phù hợp f) Phân tích kết cấu giá thành Phân tích kết cấu giá thành để thấy tỷ trọng tổng loại chi phí giá thành để từ tìm ngun nhân làm tăng giá thành tìm cách hạn chế gia tăng đến mức Kết cấu giá thành tính bảng sau: Bảng 22: Phân Tích Kết Cấu Giá Thành Theo Khoản Mục ĐVT: 1,000 đồng Năm 2010 Năm 2011 Tỷ Khoản mục Số tiền (đ) trọng Chênh lệch Tỷ Số tiền (%) trọng Tỷ ± (%) trọng (%) 1.CPNVLTT 824,788 5.4 954,127 5.9 129,339 0.5 2.CP NCTT 7,265,757 47.59 7,760,095 47.98 494,338 0.39 3.CP SXC 2,956,791 19.37 3,010,587 18.61 53,796 -0.76 4.CP BH 612,986 4.01 640,892 3.96 27,906 -0.05 5.CP QLDN 3,608,358 23.63 3,807,983 23.54 199,625 -0.09 GT toàn 15,268,679 100 16,173,683 100 905,004 Nguồn: Phòng Kế Tốn Qua bảng kết cấu giá thành cho thấy, tổng giá thành chi phí nhân công trực tiếp chiếm tỷ trọng lớn hai năm 2010 năm 2011 (tương ứng chiếm 47.59% 47.98%) Chiếm tỷ trọng lớn thứ hai chi phí QLDN (năm 2011là 23.54%, năm 2010 23.63%), chi phí sản xuất chung năm 2011 giảm tỷ trọng so với năm 2010 từ 19.37% năm 2010 xuống 18.61% Chi phí nhân cơng trực tiếp chi phí 56    sản xuất chung chiếm tỷ trọng lớn loại hình sản xuất cơng ty gia cơng mũ nón Chi phí ngun vật liệu trực tiếp, chi phí bán hàng chiếm tỷ trọng nhỏ tổng giá thành tồn 4.6 Phân tích tình hình tài cơng ty Trong kinh tế thị trường vốn yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến tồn phát triển doanh nghiệp, ảnh hưởng đến khả cạnh tranh doanh nghiệp thị trường Phân tích tài việc tổng hợp,đánh giá hoạt động kinh doanh doanh nghiệp tiêu giá trị sở báo cáo tài doanh nghiệp Việc phân tích tình hình tài giúp cho người sử dụng thơng tin nắm thực trạng hoạt động tài chính, xác định rõ nguyên nhân mức độ ảnh hưởng tổng nhân tố đến tình hình tài hoạt động kinh doanh Trên sở đề xuất biện pháp hữu hiệu định cần thiết để nâng cao chất lượng công tác quản lý kinh doanh nâng cao hiệu kinh doanh 4.6.1 Đánh giá tình hình tài cơng ty Bảng 23: Tình Hình Tài Chính Chung Của Cơng Ty Năm 2010-2011 Chênh lệch Chỉ tiêu ĐVT Năm 2010 Năm 2011 ± % Tài sản 1,000 đồng 13,891,492 15,890,549 1,999,056 14.39 Tài sản ngắn hạn 1,000 đồng 6,390,087 6,356,220 (-33,867) (-0.53) Tài sản dài hạn 1,000 đồng 7,501,406 9,534,329 2,032,923 27.1 Nguồn vốn 1,000 đồng 13,891,492 15,890,549 1,999,056 14.39 Nợ phải trả 1,000 đồng 7,676,238 8,755,489 1,079,251 14.06 Nguồn vốn CSH 1,000 đồng 6,215,254 7,135,060 919,805 14.8 Hệ số nợ Lần 55.26 55.10 (-0.16) Hệ số tự tài trợ Lần 44.74 44.90 0.16 HS đảm bảo nợ Lần 80.97 81.49 0.52 Nguồn: Phòng kế tốn 57    Qua bảng cân đối kế toán năm 2011, tổng tài sản (hay tổng nguồn vốn) công ty năm 2011 15,890,549 ngàn đồng tăng 1,999,056 ngàn đồng tương ứng với tỷ lệ 14.39% so với năm 2010 (13,891,492 ngàn đồng) * Tài sản: Tài sản ngắn hạn năm 2011 giảm 33,867 ngàn đồng tương ứng với mức giảm 0.53% so với năm 2010, Tài sản dài hạn năm 2011 tăng 2,032,923 ngàn đồng tương ứng tăng 27.1% so với năm 2010, tài sản cố định tăng công ty trọng đầu tư vào tài sản cố định, tăng cường việc đổi kỹ thuật, công nghệ tạo tiền đề cho việc tăng lực sản xuất tương lai * Nguồn vốn: Nợ phải trả tăng 1,079,251 ngàn đồngtương ứng với mức tăng 14.06% Khoản mục tăng khoản vay nợ ngắn, dài hạn tăng nhiều Công ty vay nợ nhiều để mở rộng quy mô sản xuất Nguồn vốn chủ sở hữu tăng 14.8% tương ứng tăng 919,805 ngàn đồng Nguồn vốn chủ sở hữu tăng thể tình hình tài cơng ty vào năm 2011 tốt năm 2010 * Hệ số nợ công ty giảm 0.16; hệ số nợ năm 2011 55.1 nghĩa 100 đồng vốn kinh doanh sử dụng có 55.1 đồng hình thành từ khoản nợ Trong năm 2011 nguồn vốn nợ phải trả công ty tăng tốc độ tăng nguồn vốn cao tốc độ tăng nợ phải trả Chứng tỏ công ty sử dụng hiệu nguồn vốn Tuy nhiên, hệ số nợ cao so với mức trung bình ngành, cơng ty gặp rủi ro tốn khơng có biện pháp quản lý nợ kiểm soát rủi ro * Hệ số đảm bảo nợ tăng từ 80.97 lên 81.49 (tăng 0.52) tốc độ tăng nguồn vốn chủ sở hữu lớn tốc độ tăng nợ phải trả Trong năm 2011, 100 đồng nợ phải trả đảm bảo 81.49 đồng nguồn vốn chủ sở hữu Đây tín hiệu khả quan tình hình tài cơng ty 58    * Hệ số tài trợ công ty tăng chứng tỏ khả độc lập mặt tài cơng ty năm 2011 cao năm 2010 Năm 2011, 100 đồng nguồn vốn doanh nghiệp có 44.9 đồng vốn chủ sở hữu 4.6.2 Phân tích hiệu kinh doanh khả sinh lợi vốn a) Phân tích hiệu sử dụng vốn lưu động (VLĐ) Việc quản lý sử dụng vốn hợp lý, tiết kiệm có hiệu vừa yêu cầu, vừa mục tiêu nhà quản lý công ty Hiệu sử dụng vốn công ty thể qua lực tạo giá trị sản xuất, doanh thu khả sinh lời vốn Bảng 24: Hiệu Suất Sử Dụng VLĐ Chỉ tiêu ĐVT Năm 2010 Năm 2011 Doanh thu 1,000đ 16,355,343 VLĐ bình quân 1,000đ Lợi nhuận Chênh lệch ± % 18,458,875 2,103,533 12.86 6,390,087 6,356,220 (-33,867) (-0.53) 1,000đ 1,014,395 1,316,201 301,805 29.75 TG kỳ phân tích Ngày 360 360 SSX VLĐ Lần 2.56 2.9 0.34 13.28 SSl VLĐ Lần 0.16 0.21 0.05 31.25 KLC VLĐ Vòng 2.56 2.9 0.34 13.28 TLC KLC Ngày 140.63 124.14 (-16.49) (-11.73) KĐN VLĐ Lần 0.39 0.34 (-0.05) (-12.82) Nguồn: Phòng kinh doanh Qua bảng hiệu suất sử dụng vốn lưu động cho thấy, sức sản xuất năm 2011 2.9 phản ánh đồng vốn lưu động bỏ mang lại 2.9 đồng doanh thu thuần, sức sản xuất VLĐ năm 2011 có hiệu năm 2010 Sức sinh lời VLĐ tăng lên, năm 2011 đồng VLĐ sinh 0.21 đồng lợi nhuận Số vòng luân chuyển vốn lưu động kỳ 2.9 vòng, so với năm 2010 vựơt 13.28%, tình hình sử dụng vốn lưu động năm 2011 tốt so với năm 2010 59    Thời gian vòng luân chuyển vốn lưu động năm 2011 140.63 ngày, năm 2010 124.14 ngày rút ngắn 16.49 ngày Qua thể tốc độ luân chuyển vốn lưu động tăng Hệ số đảm nhiệm năm 2011 0.34 giảm 0.05 so với năm 2010 Hệ số đảm nhiệm nhỏ tốt b) Phân tích hiệu sử dụng vốn cố định(VCĐ) Vốn cố định biểu tiền toàn tài sản cố định doanh nghiệp Bảng 25: Phân Tích Hiệu Suất Sử Dụng Vốn Cố Định Chỉ tiêu ĐVT Năm 2010 Năm 2011 LNT 1,000đ 1,014,395 VCĐ bình quân 1,000đ Lần Sức sinh lời VCĐ Chênh lệch ± % 1,316,201 301,806 29.75 7,501,406 9,534,329 2,032,923 27.1 0.14 0.14 0 Nguồn: Phòng Kinh doanh Qua bảng cho thấy sức sinh lợi vốn cố định 0,14 nghĩa đồng VCĐ kỳ đem lại 0,14 đồng lợi nhuận Hiệu sử dụng VCĐ cơng ty thấp, Vì cơng ty cần cố gắng sử dụng tốt VCĐ 60    c) Phân tích hiệu sử dụng vốn kinh doanh(VKD) Bảng 26: Phân Tích Hiệu Quả Sử Dụng Vốn Kinh Doanh(VKD) Chênh lệch Chỉ tiêu ĐVT Năm 2010 Năm 2011 ± % Doanh thu 1,000đ 16,355,343 18,458,875 2,103,533 12.86 VKD bình quân 1,000đ 13,891,493 15,890,549 1,999,056 14.39 VCSH bình quân 1,000đ 5,982,165 6,615,157 632,993 10.58 Lợi nhuận 1,000đ 1,014,395 1,316,201 301,805 29.75 SSX VKD Lần 1.18 1.16 -0.02 -1.69 Suất hao phí Lần 0.85 0.86 0.01 1.18 SSL VKD Lần 0.07 0.08 0.01 14.29 SSL VCSH Lần 0.17 0.2 0.03 17.65 Nguồn: Phòng Kinh doanh Qua bảng số liệu cho thấy, sức sản xuất VKD năm 2011 1.16 tức đồng VKD bỏ đem lại 1.16 đồng doanh thu so với năm 2010 tỉ lệ giảm 0.02 tương ứng giảm 1.69% Chứng tỏ đồng vốn sử dụng cho sản xuất năm mang lại doanh thu năm 2010 Sức sản xuất giảm nhẹ nên suất hao phí năm vừa qua tăng nhỏ 0.01 Sức sinh lời vốn kinh doanh năm 2011 0.08 tức năm 2011 đồng vốn kinh doanh sử dụng tạo 0.08 đồng lợi nhuận Và năm 2011 sức sinh lời vốn kinh doanh có mức tăng nhẹ 0.01 so với năm 2010 Do lợi nhuận công ty năm tăng lên Sức sinh lời vốn chủ sở hữu năm 2011 0.2 tăng lên 0.03 so với năm 2010 Như công ty sử dụng nguồn vốn chủ sở hữu hiệu năm 2010 61    4.7 Một số biện pháp nâng cao hiệu kinh doanh cơng ty Qua q trình phân tích đánh giá tiêu tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh công ty TNHH Bình Minh Việt qua năm 2010-2011, ta nhận thấy bên cạnh điểm mạnh, cơng ty điểm yếu cần khắc phục Vì tơi xin đề xuất số ý kiến nhằm khắc phục điểm yếu  Về lao động: Cơng ty nên nâng cao hiệu công tác quản trị nguồn nhân lực cách xây dựng quy trình đánh giá hiệu làm việc công nhân viên, biện pháp khuyến khích động viên để ngày nâng cao suất làm việc mức độ thỏa mãn công việc người lao động nguồn nhân lực yếu tố quan trọng hoạt động sản xuất kinh doanh công ty Về việc sử dụng lao động nên có biện pháp tinh giảm nhân viên hoạt động hiệu để tránh tình trạng lãng phí lao động phân tích, nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm  Về tài sản cố định: Qua phân tích ta thấy năm 2006 công ty đầu tư thêm số máy móc thiết bị nhìn chung hệ số hao mòn cao Tuy sử dụng để tạo sản phẩm điều kiện để cạnh tranh với đối thủ ngành để khẳng định vị trí thị trường cơng ty cần phải cố gắng đầu tư thêm nhiều máy móc thiết bị dây chuyền sản xuất đại Ngoài việc đầu tư thêm cơng ty phải có sách quản lý sử dụng có hiệu tài sản cố định như: Tăng cường cơng tác kiểm tra, bảo dưỡng máy móc công tác kiểm tra, đôn đốc công nhân sản xuất để tận dụng hết công suất máy móc thiết bị Một số máy móc cũ lạc hậu, công ty nên mạnh dạn bán để giải phóng kho có thêm kinh phí vào việc tu bổ, bảo dưỡng máy móc thiết bị khác Ban hành quy chế sử dụng máy móc, dán phòng ban phân xưởng biện pháp nhắc nhở thường xuyên; có chế độ thưởng phạt đích đáng cá nhân, đơn vị bảo quản sử dụng tốt không tốt tài sản cố định 62    Tài sản cố định doanh nghiệp chiếm tỷ trọng lớn tổng tài sản, hiệu suất sử dụng năm 2011 cao năm 2010 song thấp cơng ty phải sử dụng tài sản cố định có hiệu  Về giá thành trình sản xuất Công ty phải tổ chức sản xuất quản lý vật tư phù hợp để làm giảm mức tiêu hao vật tư, từ góp phần hạ giá thành sản xuất Giá thành tiêu quan trọng song khơng chịu quản lý cơng ty nhiều mà chịu tác động thị trường Nên công ty phải nghiên cứu kỹ khâu, công đoạn sản xuất để sử dụng chi phí có hiệu Qua phân tích cân đối lý thuyết cho thấy nguồn vốn cơng ty thiếu để trang trải nhu cầu tài sản ngắn hạn tài sản dài hạn, công ty phải vay chiếm dụng vốn nhiều, song khoản vay ngắn hạn nên rủi ro cao Trong thời gian tới, công ty nên giảm mạnh khoản vay nợ ngắn hạn tăng khoản vay dài hạn để tài trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh công ty Để tiếp tực phát triển lớn mạnh cơng ty cần mở rộng quy mơ, tìm kiếm thị trường, đẩy mạnh tiêu thụ, nâng cao trình độ sản xuất – quản lý, cải thiện tình hình tài chính, nâng cao hiệu kinh doanh 63      CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Trong hai năm 2010 -2011, hoạt động sản xuất cơng ty mở rộng gặp khơng khó khăn Về việc kiểm sốt chi phí năm 2011 công ty thực tốt thể qua việc lợi nhuận tăng so với năm 2010 Tuy doanh thu tăng 12.86 % so với năm 2010 chi phí tài phát sinh lớn nên làm cho tổng lợi nhuận trước thuế tăng không nhiều so với năm 2010 Tuy tài sản cố định đầu tư thêm nên hiệu suất hiệu sử dụng cao năm 2010 Về việc sử dụng lao động cơng ty nhiều hạn chế, thay đổi nhân phận phần ảnh hưởng đến hoat động sản xuất kinh doanh công ty năm 2011 Về tình hình tài chính: Hệ số sinh lời tồn khơng đổi so với năm 2010 Cơng ty cần có biện pháp tốt để sử dụng tài sản có hiệu thời gian tới Khả toán nợ ngắn hạn năm 2011 công ty tăng so với năm 2010 tài sản lưu động tăng nợ ngắn hạn giảm xuống Khả tốn nhanh cơng ty tăng lên so với năm 2010 Công ty cần tăng lượng tiền mặt quỹ để nâng cao khả tốn nhanh tăng uy tín cơng ty Tuy nhiên năm vừa qua công ty cố gắng giảm lượng nợ ngắn hạn xuống tăng uy tín cơng ty thơng qua khả tốn nợ ngắn hạn tăng lên Trong năm 2011, hệ số khái quát công nợ công ty giảm so với năm 2010 0.16 Điều cho thấy năm 2011 vốn cơng ty bị chiếm dụng năm 2010 Đây tín hiệu đáng mừng cho cơng ty 64    Về khả cạnh tranh cơng ty có sức cạnh tranh tốt so với đối thủ ngành Tuy nhiên công ty phải cố gáng nổ lực để tăng sức cạnh tranh để khẳng định nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh Tóm lại, năm 2011 công ty hoạt động hiệu so với năm 2010 tình trạng máy móc tốt, ngồi lý phân tích trên, có ngun nhân khách quan thời tiết thất thường Trong thời gian tới, công ty phải nổ lực nhiều để nâng cao hiệu hoạt động 5.2 Kiến nghị: Để nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh công ty, xin đưa kiến nghị sau đây:  Đối với nhà nước: Nhà nước cần có nhiều sách để giúp cơng ty hoạt động dễ dàng Nhà nước cần có sách bảo hộ ngành May mặc, bảo hộ cho công tác sản xuất thiết lập sách hỗ trợ giá Thêm vào đó, nhà nước cần quan tâm nhiều đến doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực này, trung tâm khuyến nông, viện nghiện cứu Nhà nước cần mở rộng hợp tác đầu tư với nước bạn để giúp doanh nghiệp tìm kiếm thêm thị trường  Đối với công ty: Sử dụng hợp lý hiệu nguồn nhân lực: Tránh lãng phí lao động điều cần làm cơng ty Đầu tư thêm tài sản cố định: muốn giữ vững thị phần thị trường mà có nhiều cơng ty cạnh tranh lĩnh vực này, đặc biệt cơng ty có vốn đầu tư nước ngồi gia nhập việc nâng cao chất lượng sản phẩm, hạ giá thành tăng khả cạnh tranh điều cấp thiết mà công ty phải làm Do vậy, công ty cần phải đầu tư thêm nhiều máy móc thiết bị dây chuyền sản xuất đại hiệu hoạt động công ty nâng lên Tăng khả tốn nhanh sử dụng có hiệu nguồn vốn 65    Để tránh không bị lãng phí nguồn vốn cơng ty cần phải xem xét tình hình sử dụng nguồn vốn cho hiệu phát huy hết tiềm có; cần có giải pháp thu hồi nợ tốt hơn, đẩy nhanh tốc độ luân chuyển vốn Tăng cường hoạt động marketing: Cơng ty cần gấp rút xây dựng phòng marketing phòng kinh doanh kiêm ln nhiệm vụ marketing Thêm vào cơng ty cần xây dựng đội ngũ chun viên marketing có trình độ để giúp cơng ty hoạch định chiến lược marketing nhằm phát triển thị phần Ngồi cơng ty cần phải tăng cường chi phí cho hoạt động marketing để mở rộng thị trường Khắc phục điểm yếu quản lý sản xuất: cán kĩ thuật quản lý lỏng lẽo; bố trí thời vụ khơng đúng; thiếu kiểm tra, đạo; không đủ nhân lực để hướng dẫn quy trình sản xuất chuẩn giúp nhà cung ứng tăng suất trồng, giảm giá thành; chưa khai thác, đánh giá hiệu khai thác lợi vùng địa lý Đứng trước tình hình khủng hoảng kinh tế làm giá nông sản tăng cao, cơng ty cần có chiến lược kinh doanh thích hợp để ứng phó với tình hình 66    TÀI LIỆU THAM KHẢO Sách  Nguyễn Tấn Bình, 2000 Phân Tích Hoạt Động Doanh Nghiệp Nhà Xuất Bản Đại Học Quốc Gia TP.HCM  Nguyễn Thị Mỵ Phan Đức Dũng, 2009 Phân tích hoạt động kinh doanh Nhà xuất thống kê, 499 trang  Phạm Văn Dược, Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh Nhà Xuất Bản Thống Kê, 2008 Tài liệu công ty  Báo cáo tài kiểm tốn năm 2010 cơng ty TNHH Bình Minh Việt  Báo cáo tài kiểm tốn năm 2011 cơng ty cơng ty TNHH Bình Minh Việt  Bảng cân đối kế tốn cơng ty 2010 - 2011của cơng ty cơng ty TNHH Bình Minh Việt  Bảng báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010, 2011 cơng ty TNHH Bình Minh Việt Luận văn khóa trước  Đặng Hồng Vũ, 2006 Phân tích hoạt động kinh doanh đề xuất số giải pháp cho cơng ty vật tư xây dựng TP.Hồ Chí Minh Luận văn tốt nghiệp Cử nhân Quản trị kinh doanh, Đại học Nơng Lâm, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam  Phan Nguyễn Hồng Quyên, Tháng 07 năm 2008 Phân Tích Hoạt Động Sản Xuất Kinh Doanh Tại Cơng Ty Cổ Phần Giống Cây Trồng Miền Nam Luận văn tốt nghiệp cử nhân Quản trị kinh doanh, Đại học Nông Lâm, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam 67    Một số trang Web Http://download.easyvn.net/giao-trinh-phan-tich-hoat-dong-kinhdoanh.vn#axzz1xDN68GGi Http://tailieu.vn/xem-tai-lieu/giao-trinh-phan-tich-hoat-dong-kinh-doanh.586713.html Http://thuvien247.net/Phan-tich-hoat-dong-kinh-doanh-Giao-trinht7313.html 68    PHỤ LỤC Một Số Sản Phẩm Của Cơng Ty Hình: Logo cơng ty Hình: Nón theo đơn đặt hàng KFC Hình: Nón theo đơn đặt hàng khách hàng người Nhật Hình: Nón theo đơn dặt hàng nước 69    ... M y thêu 12 đầu 130 M y đóng nút nhựa 10 M y đóng nút sắt 10 M y bọc nút nhựa 10 M y bọc nút sắt 10 M y đánh sò 15 M y ép két 15 M y ủi 18 10 Đầu ủi 15 11 M y may 280 12 M y vắt sổ 40 13 M y. .. cơng ty TNHH Bình Minh Việt” Bui Thi My Y June 2012 “Analyzis of business and production activities at Vietnamese Sunshine limited liability company” Công ty TNHH Bình Minh Việt cơng ty chun... hầu hết m y móc có hệ số sử dụng cao khoảng 60% ÷ 90% Hàng năm cơng ty bỏ quỹ để trì bảo dưỡng loại m y móc chuyên dùng Bảng 1: M y Móc Thi t Bị Của Công Ty Số thứ tự Tên m y Số lượng M y thêu đầu
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH BÌNH MINH VIỆT, PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH BÌNH MINH VIỆT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay