PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH BÌNH MINH VIỆT

80 31 0
  • Loading ...
1/80 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 11:28

... M y thêu 12 đầu 130 M y đóng nút nhựa 10 M y đóng nút sắt 10 M y bọc nút nhựa 10 M y bọc nút sắt 10 M y đánh sò 15 M y ép két 15 M y ủi 18 10 Đầu ủi 15 11 M y may 280 12 M y vắt sổ 40 13 M y. .. cơng ty TNHH Bình Minh Việt” Bui Thi My Y June 2012 “Analyzis of business and production activities at Vietnamese Sunshine limited liability company” Công ty TNHH Bình Minh Việt cơng ty chun... hầu hết m y móc có hệ số sử dụng cao khoảng 60% ÷ 90% Hàng năm cơng ty bỏ quỹ để trì bảo dưỡng loại m y móc chuyên dùng Bảng 1: M y Móc Thi t Bị Của Công Ty Số thứ tự Tên m y Số lượng M y thêu đầu
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH BÌNH MINH VIỆT, PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH BÌNH MINH VIỆT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay