PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CUNG ỨNG VÀ QUẢN TRỊ NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH ĐỒ GỖ NỘI THẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

89 3 0
  • Loading ...
1/89 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 11:28

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH BÙI THỊ HẠNH PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CUNG ỨNG VÀ QUẢN TRỊ NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH ĐỒ GỖ NỘI THẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 2/2012 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH BÙI THỊ HẠNH PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CUNG ỨNG VÀ QUẢN TRỊ NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH ĐỒ GỖ NỘI THẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT Ngành Quản Trị Kinh Doanh Tổng Hợp LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Người hướng dẫn: Th.S Lê Thành Hưng Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 2/2012 Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học Khoa Kinh Tế, Trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CUNG ỨNG VÀ QUẢN TRỊ NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH ĐỒ GỖ NỘI THẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT”, BÙI THỊ HẠNH, sinh viên khóa 34, ngành QUẢN TRỊ KINH DOANH, bảo vệ thành công trước hội đồng vào ngày _ Th.S LÊ THÀNH HƯNG Giáo viên hướng dẫn Ngày Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo tháng năm 2012 Thư ký hội đồng chấm báo cáo (chữ ký, họ tên) Ngày   tháng năm 2012 (chữ ký, họ tên) Ngày tháng năm 2012 LỜI CẢM TẠ Người mà muốn gửi lời cảm ơn đến Ba,mẹ Cảm ơn Ba, mẹ sinh con, cho hình hài, dưỡng dục nuôi khôn lớn Con không qn cơng ơn to lớn, gian lao vất vả theo ba, mẹ suốt đời hi sinh cao mà ba, mẹ dành cho Con nhớ Cảm ơn quý thầy, quý cô Người cho em kiến thức, cho em ước mơ giúp em nuôi dưỡng Đồng cảm ơn đến Ban Giám Hiệu trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh tất thầy cô khoa Kinh tế tận tình giúp đỡ, dạy cho em kiến thức quý báu suốt thời gian học trường Một lần cho phép em gửi lời tri ân đến quý thầy cô, chúc thầy cô mạnh khỏe công tác tốt Qua thời gian thực tập Công ty Cổ phần Nam Việt hạn chế thời gian kiến thức thực tế em nhận giúp đỡ quan tâm tận tình Ban lãnh đạo toàn thể nhân viên công ty, đặc biệt Bác, Chú, anh chị Phòng Hành chánh nhân Quản trị sản xuất tận tình dẫn, giúp đỡ chia sẻ kinh nghiệm quý báu để em hồn thành đề tài Cảm ơn người bạn bên tôi, động viên, an ủi tơi lúc khó khăn, quan tâm góp ý sát cánh tơi q trình làm đề tài chia sẻ niềm vui, nỗi buồn với suốt quãng đời sinh viên đại học Xin cảm ơn bạn Em không quên cảm ơn thầy Lê Thành Hưng, người tận tình dạy, hướng dẫn để em hồn thành khóa luận tốt nghiệp Khơng biết nói ngồi lời cảm ơn chân thành em muốn gửi đến thầy Lời cuối cho phép em gửi lời cảm ơn đến người yêu thương, ủng hộ giúp đỡ em suốt thời gian vừa qua Xin cảm ơn tất tất cả! Xin chân thành cảm ơn! Sinh viên Bùi Thị Hạnh   NỘI DUNG TÓM TẮT BÙI THỊ HẠNH Tháng năm 2012 “Phân tích thực trạng cung ứng quản trị nguyên vật liệu hoạt động sản xuất kinh doanh đồ gỗ nội thất công ty Cổ phần Nam Việt” BÙI THỊ HẠNH February 2012 “Supply situation analysis and management of raw materials in production activities and business furniture at Nam Viet Joint Stock Company” Đề tài thực từ tháng năm 2011 đến tháng 11 năm 2011 nhằm tìm hiểu thực trạng cung ứng nguyên vật liệu hoạt động sản xuất kinh doanh sản phẩm gỗ nội thất công ty Cổ phần Nam Việt Đồng thời phân tích, đánh giá cơng tác quản trị NVL cơng ty Từ đề xuất số giải pháp nhằm cải thiện nâng cao hiệu hoạt động chiến lược tìm nguồn cung ứng quản trị NVL thị trường có nhiều biến động giúp cơng ty nâng cao vị cạnh tranh trường quốc tế phát triển ngày bền vững thị trường nội địa Khóa luận sử dụng phương pháp như: - Thu thập xử lý số liệu thứ cấp công ty - Tham khảo tài liệu, sách báo, tạp chí, internet… - Phương pháp so sánh tương đối tuyệt đối, phương pháp phân tích ma trận SWOT để đạt mục tiêu đề Trong trình thực đề tài hạn chế kiến thức, thời gian, kinh nghiệm, kinh phí… việc nghiên cứu khơng tránh khỏi sai sót Rất mong nhận đóng góp tất quý Thầy Cô, Ban lãnh đạo tồn thể anh chị em nhân viên Cơng ty Cổ phần Nam Việt Xin chân thành cảm ơn!   MỤC LỤC Trang LỜI CẢM TẠ NỘI DUNG TÓM TẮT DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH DANH MỤC PHỤ LỤC CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Phạm vi không gian 1.3.2 Phạm vi thời gian 1.4 Cấu trúc khóa luận CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN 2.1 Sơ lược công ty- lịch sử hình thành phát triển 2.2 Chức nhiệm vụ công ty 2.2.1 Chức 2.2.2 Nhiệm vụ 2.3 Mơ hình máy tổ chức 2.3.1 Cơ cấu sơ đồ máy tổ chức 2.3.2 Cơ cấu chức quản lý 2.3.3 Các phòng ban chức 2.3.4 Các đơn vị trực thuộc 2.4 Hoạt động sản xuất kinh doanh 2.5 Cơ sở vật chất kỹ thuật 10 2.6 Tình hình lao động 11 v 2.7 Kết HĐSX kinh doanh giai đoạn từ 2006-2010 CHƯƠNG 3: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Cơ sở lý luận 12 14 14 3.1.1 Khái niệm nguyên vật liệu 14 3.1.2 Phân loại nguyên vật liệu 14 3.1.3 Vai trò nguyên vật liệu 15 3.1.4 Cung ứng NVL quản trị cung ứng NVL 16 3.1.5 Tầm quan trọng cung ứng NVL tác động đến HĐSXKD 17 3.1.6 Cơng tác bảo đảm, quản lý nguyên vật liệu 18 3.1.7 Mục tiêu quản trị nguyên vật liệu 21 3.2 Phương pháp nghiên cứu 21 3.2.1 Phương pháp thu thập xử lý số liệu 21 3.5.2 Phương pháp phân tích liệu 21 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 24 4.1 Tổng quan thị trường nguyên liệu gỗ 24 4.2 Kết hoạt động SXKD đồ gỗ nội thất Cơng ty Nam Việt 27 4.3 Tình hình HĐSXKD sản phẩm gỗ nội thất công ty 32 4.3.1 Chi phí cung ứng NVL cho HĐSXKD đồ gỗ qua năm 32 4.3.2 Lợi nhuận đạt từ hoạt động kinh doanh đồ gỗ Nam Việt 33 4.4 Phân tích tình hình cung ứng NVL cơng ty Nam Việt 34 4.5 Phân tích hoạt động quản trị NVL công ty Cổ phần Nam Việt 41 4.5.1 Công tác xây dựng kế hoạch cung ứng nguyên vật liệu 41 4.5.2 Công tác xây dựng quản lý định mức tiêu dùng NVL 44 4.5.3 Công tác tổ chức tiếp nhận NVL 45 4.5.4 Công tác cấp phát NVL 47 4.5.5 Tình hình dự trữ nguyên vật liệu công ty cổ phần Nam Việt 48 4.5.6 Tổ chức thu hồi phế liệu, phế phẩm công ty Nam Việt 50 4.6 Ma trận SWOT đánh giá thực trạng cung ứng quản trị NVL công ty 51 4.7 Một số giải pháp nâng cao hiệu cung ứng quản trị NVL công ty cổ phần Nam Việt 52 4.7.1 Giải pháp nâng cao hiệu cung ứng NVL 52 4.7.2 Giải pháp góp phần hồn thiện cơng tác quản trị NVL 55 vi CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 59 5.1 Kết luận 59 5.2 Kiến nghị 60 5.2.1 Đối với công ty 60 5.1.2 Đối với nhà nước 62 TÀI LIỆU THAM KHẢO 64    vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BKS Ban kiểm soát CBG Chế biến gỗ CP Chi phí CPNVL Chi phí nguyên vật liệu DNCBG Doanh nghiệp chế biến gỗ ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông ĐVT Đơn vị tính FLEGT Tăng cường luật pháp, quản lý thương mại lâm sản FSC Hội đồng quản lý rừng (Forest stewardship council) HĐQT Hội đồng quản trị HĐSXKD Hoạt động sản xuất kinh doanh LĐ Lao động LACEY Đạo luật Hoa Kỳ quy định vấn đề khai thác gỗ trái phép MRP Hoạch định nguồn lực sản xuất MRP II Hệ thống hoạch định nhu cầu NVL NAVIFICO-NAV Công ty Cổ phần Nam Việt NN&PTNT Nông nghiệp phát triển nông thôn NVL Nguyên vật liệu SP Sản phẩm SXKD Sản xuất kinh doanh TCNS&QTSX Tổ chức nhân quản trị sản xuất TQM Quản lý chất lượng toàn diện (Total quality management) TT Thị trường VIFORES Hiệp hội gỗ lâm sản Việt Nam VL Vật liệu XK Xuất XNK Xuất nhập viii DANH MỤC CÁC BẢNG   Bảng 2.1: Tình hình lao động cơng ty năm vừa qua 11 Bảng 2.2: Kết hoạt động SXKD giai đoạn 2006-2010 12 Bảng 4.1: Kim ngạch xuất gỗ sản phẩm gỗ 24 Bảng 4.2: Kim ngạch xuất sp gỗ giai đoạn từ 2006-2010 27 Bảng 4.3: Tình hình XK sản phẩm gỗ theo TT cơng ty Cổ phần Nam Việt 28 Bảng 4.4: Tình hình ký kết hợp đồng xuất đồ gỗ công ty năm 2011 29 Bảng 4.5: Một số cơng trình tiêu biểu nước 30 Bảng 4.6: Doanh thu TT nước từ HĐKD đồ gỗ 31 Bảng 4.7: Chi phí cung ứng NVL từ năm 2008-2010 32 Bảng 4.8: Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh đồ gỗ 33 Bảng 4.9: Sản lượng gỗ cung ứng hàng năm Navifico 35 Bảng 4.10: Danh sách số nhà cung cấp NL gỗ tiêu biểu cho công ty 38 Bảng 4.11: Nhu cầu gỗ SX khả đáp ứng TT nội địa 2003-2020 40 Bảng 4.12: Tình hình dự trữ nguyên liệu gỗ công ty Nam Việt 49 Bảng 4.13: Một số phế liệu, phế phẩm chủ yếu biện pháp xử lý công ty 50 Bảng 4.14: Ma trận SWOT đánh giá thực trạng cung ứng quản trị NVL 51       ix - Bên cạnh đó, quan chức cần có biện pháp kiểm soát cách chặt chẽ nguồn gỗ chuyển tải từ cơng ty mẹ nước ngồi vào DN có vốn đầu tư nước ngồi Việt Nam để ngăn ngừa việc trốn thuế lẩn tránh xuất xứ gỗ - Ðối với việc tăng giá bán điện cho sản xuất cần có lộ trình cụ thể để DN biết xây dựng kế hoạch thích ứng, việc cắt điện luân phiên cần quy định rõ thời lượng cụ thể thời gian cắt điện để DN chủ động bố trí sản xuất, kinh doanh 63 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bài giảng Quản lý chuỗi cung ứng, Biên soạn Th.S Nguyễn Kim Anh, Giảng viên Khoa Kinh Tế, Đại học Mở TP HCM Bài giảng Quản Trị Học Cơ Bản, TS Phạm Thanh Bình, Giảng viên Khoa Kinh Tế, Đại học Nông Lâm TP HCM Lê Hải Đăng, 2011 Quản Trị Cung Ứng Nguyên Vật Liệu Luận văn tốt nghiệp Đại học, Khoa Kinh Tế Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM Nguyễn Thu Hương, 2004 Một Số Vấn Đề Về Công Tác Quản Trị Vật Tư Tại Công Ty Z179 Luận văn tốt nghiệp Đại học, Khoa Kinh tế Đại học Kinh Tế Quốc Dân Hà Nội Nguyễn Viết Sản, 2003 Giáo trình Quản Trị Sản Xuất, Giảng viên Khoa Kinh Tế, Đại học Nông Lâm TP.HCM Trương Đồn Thể, 2007 Giáo trình quản trị sản xuất tác nghiệp, Nhà xuất Đại học Kinh Tế Quốc Dân Hà Nội Quyết định phê duyệt Chiến lược Phát triển Lâm Nghiệp Việt Nam giai đoạn 20062020, Thủ tướng Chính Phủ Các Website tham khảo: http://www.navifico.vn http://www.vietfores.org http://www.tailieu.vn http://www.saga.vn 64 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Bảng định mức chi tiết NVL     Phụ lục 2:Phiếu kiểm tra chất lượng   Phụ lục 3: Phiếu kiểm tra chất lượng   Phụ lục 4: Phiếu đề nghị nhập kho   Phụ lục 5: Phiếu đề nghị cấp vật tư- nguyên liệu   Phụ lục 6: Phiếu xuất kho   Phụ lục 7: Phiếu phản hồi thông tin   Phụ lục 8: Phiếu đề nghị cấp nguyên liệu- vật tư định mức   Phụ lục 9: Phiếu đề nghị triển khai sản xuất   Phụ lục 10: Lệnh sản xuất   Phụ lục 11: Kế hoạch cung ứng NVL HYATT Đà Nẵng   ... vật liệu cần thi t tối thi u để đảm bảo cho sản xuất tiến hành bình thường hai lần mua sắm nguyên vật liệu  Lượng nguyên vật liệu dự trữ bảo hiểm: lượng nguyên vật liệu cần thi t tối thi u để đảm... khí chế tạo (NAVI 2): chế tạo máy thi t bị sản xuất lợp công nghệ xeo, hệ thống hút bụi Optiflow, máy móc chế biến gỗ, nhập kinh doanh thi t bị chế biến gỗ, thi công lắp đặt hệ thống khí nén,... phụ tùng, chi tiết sử dụng để thay thế, sửa chữa máy móc, thi t bị sản xuất, phương tiện vận tải  Thi t bị xây dựng bản: bao gồm loại thi t bị cần lắp, không cần lắp, vật kết cấu dùng cho công
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CUNG ỨNG VÀ QUẢN TRỊ NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH ĐỒ GỖ NỘI THẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT, PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CUNG ỨNG VÀ QUẢN TRỊ NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH ĐỒ GỖ NỘI THẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay