PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CUNG ỨNG VÀ QUẢN TRỊ NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH ĐỒ GỖ NỘI THẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

89 33 0
  • Loading ...
1/89 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 11:28

... vật liệu cần thi t tối thi u để đảm bảo cho sản xuất tiến hành bình thường hai lần mua sắm nguyên vật liệu  Lượng nguyên vật liệu dự trữ bảo hiểm: lượng nguyên vật liệu cần thi t tối thi u để đảm... khí chế tạo (NAVI 2): chế tạo máy thi t bị sản xuất lợp công nghệ xeo, hệ thống hút bụi Optiflow, máy móc chế biến gỗ, nhập kinh doanh thi t bị chế biến gỗ, thi công lắp đặt hệ thống khí nén,... phụ tùng, chi tiết sử dụng để thay thế, sửa chữa máy móc, thi t bị sản xuất, phương tiện vận tải  Thi t bị xây dựng bản: bao gồm loại thi t bị cần lắp, không cần lắp, vật kết cấu dùng cho công
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CUNG ỨNG VÀ QUẢN TRỊ NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH ĐỒ GỖ NỘI THẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT, PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CUNG ỨNG VÀ QUẢN TRỊ NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH ĐỒ GỖ NỘI THẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay