NGHIÊN CỨU VỀ VẤN ĐỀ TUYỂN DỤNG VÀ ĐÀO TẠO NHÂN SỰ TẠI XÍ NGHIỆP GIÀY I THUỘC TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THANH BÌNH

84 17 0
  • Loading ...
1/84 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 11:28

... vụ cho công nhân Tổ điện - Theo dõi thi t bị, hệ thống diện toàn xí nghiệp - Sửa chữa, bảo trì thi t bị - Tham mưu việc mua sắm thi t bị - Theo dõi an toàn thi bị, an toàn điện Tổ kiểm phẩm -... Cứu Vấn Đề Tuyển Dụng Đào Tạo Nhân Sự Xí Nghiệp Giày I thuộc Tổng Cơng Ty Cổ Phần Thanh Bình” BUI THI HANG June 2012 “Researching About Recruitment And Training Employees At Shoes Enterprise No.1... tài liệu nghiên cứu 4  2.2 Tổng quan địa bàn nghiên cứu 5  2.2.1 Giới thi u tổng quan Cơng ty Cổ Phần Thanh Bình 5  2.2.2 Giới thi u tổng quan Xí nghiệp Giày I 6  CHƯƠNG 3 NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU VỀ VẤN ĐỀ TUYỂN DỤNG VÀ ĐÀO TẠO NHÂN SỰ TẠI XÍ NGHIỆP GIÀY I THUỘC TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THANH BÌNH, NGHIÊN CỨU VỀ VẤN ĐỀ TUYỂN DỤNG VÀ ĐÀO TẠO NHÂN SỰ TẠI XÍ NGHIỆP GIÀY I THUỘC TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THANH BÌNH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay