GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG MARKETING – MIX CỦA CÔNG TY HỮU HẠN VMEP VIỆT NAM

101 26 0
  • Loading ...
1/101 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 11:28

... ƠN! Sinh viên thực Bùi Huy Thắng   NỘI DUNG TÓM TẮT BÙI HUY THẮNG Tháng năm 2012 “Giải Pháp Hoàn Thiện Hoạt Động Marketing – Mix Của Công Ty Hữu Hạn VMEP Việt Nam” BUI HUY THANG May 2010 “Solutions... đầu tư 120 triệu USD vốn pháp định 42 triệu USD Ngày 26/05/2000 đánh dấu bước chuyển mạnh mẽ công ty cổ phần VMEP chuyển từ Tập đoàn Chinfon sang Tập đoàn Sanyang Bốn đặc trưng lớn Công ty công... để; phát huy tinh thần yêu nghề, lực chun mơn, sức mạnh đồn kết 16   CHƯƠNG NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Cơ sở lý luận 3.1.1 Khái niệm chung Marketing Các nhà tiếp thị phải chuyển từ
- Xem thêm -

Xem thêm: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG MARKETING – MIX CỦA CÔNG TY HỮU HẠN VMEP VIỆT NAM, GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG MARKETING – MIX CỦA CÔNG TY HỮU HẠN VMEP VIỆT NAM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay