GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG MARKETING – MIX CỦA CÔNG TY HỮU HẠN VMEP VIỆT NAM

101 4 0
  • Loading ...
1/101 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 11:28

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH ********** BÙI HUY THẮNG GIẢI PHÁP HỒN THIỆN HOẠT ĐỘNG MARKETING – MIX CỦA CƠNG TY HỮU HẠN VMEP VIỆT NAM LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH THƯƠNG MẠI Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 06/2012     BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH ********** BÙI HUY THẮNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG MARKETING – MIX CỦA CÔNG TY HỮU HẠN VMEP VIỆT NAM Ngành: Quản Trị Kinh Doanh Thương Mại LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Người hướng dẫn: TRẦN ĐÌNH LÝ Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 06/2012   Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “GIẢI PHÁP HỒN THIỆN HOẠT ĐỘNG MARKETING – MIX CỦA CÔNG TY HỮU HẠN VMEP VIỆT NAM” BÙI HUY THẮNG, sinh viên khóa 34, ngành Quản Trị Kinh Doanh Thương Mại, bảo vệ thành công trước hội đồng vào ngày TRẦN ĐÌNH LÝ Người hướng dẫn Ngày Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo Ngày   tháng năm 2012 tháng năm 2012 Thư ký hội đồng chấm báo cáo Ngày tháng năm 2012 LỜI CẢM TẠ Lời đầu tiên, xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến với cha mẹ Cảm ơn cha mẹ nuôi dưỡng khôn lớn, bên con, động viên an ủi, giúp đỡ suốt chặng đường chinh phục tri thức Gia đình nguồn động lực vô to lớn bên cạnh hỗ trợ cho lúc cần Tôi xin chân thành cảm ơn quý thầy cô Khoa Kinh Tế tồn thể q thầy trường Đại Học Nơng Lâm Thành phố Hồ Chí Minh tận tình truyền đạt cho kiến thức quý báu suốt năm đại học Đặc biệt xin chân thành cảm ơn thầy Trần Đình Lý – Người tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tơi hồn thành Khóa luận Tốt nghiệp Tạo cho tơi cách nhìn rộng phương pháp thực đề tài nghiên cứu mà tơi mang theo đường nghiệp Và để có kinh nghiệm thực tế góp phần hồn thiện chun đề thực tập mình, tơi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới anh Trương Duy Nghĩa – Phó trưởng phòng Văn Phòng Tổng Giám Đốc, người trực tiếp hướng dẫn bảo suốt q trình tơi thực tập Công ty Đồng thời, xin gửi lời cảm ơn tới anh chị Phòng TCHC anh chị Cơng ty ln nhiệt tình giúp đỡ tạo cho môi trường thực tập với điều kiện tâm lý thoải mái Cuối xin gửi lời chúc sức khỏe tới quý Thầy cô trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh tồn thể anh chị Cơng ty Hữu Hạn Chế Tạo Công nghiệp Gia công Chế biến hàng xuất Việt Nam Chúc người sức khỏe, thành công đường nghiệp XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN! Sinh viên thực Bùi Huy Thắng   NỘI DUNG TÓM TẮT BÙI HUY THẮNG Tháng năm 2012 “Giải Pháp Hoàn Thiện Hoạt Động Marketing – Mix Của Công Ty Hữu Hạn VMEP Việt Nam” BUI HUY THANG May 2010 “Solutions For Perfecting Marketing – Mix Activities Of VMEP Vietnam Co., Ltd” Hoạt động Marketing ngày trở thành công cụ vô hữu hiệu giúp cho doanh nghiệp quảng bá sản phẩm, dịch vụ hình ảnh công ty đến với người tiêu dùng Hơn nữa, nhân tố vơ quan trọng việc nâng cao doanh thu lợi nhuận công ty Khoá luận nghiên cứu chiến lược Marketing – Mix cơng ty, phân tích thực trạng thị trường xe gắn máy Việt Nam nhằm tìm hội, thách thức cho VMEP Bên cạnh cố gắng thu thập thông tin đối thủ cạnh tranh để làm sở đề xuất chiến lược hợp lý Sau nghiên cứu thực trạng chiến lược Marketing – Mix, khoá luận tiến hành khảo sát người tiêu dùng sản phẩm hoạt động Marketing cho sản phẩm để nhận biết phản hồi khách quan từ phía thị trường Qua phân tích SWOT, khố luận mạnh dạn đề xuất số giải pháp nhằm cải thiện hoat động Marketing – Mix cơng ty Xun suốt khóa luận thấy VMEP cơng ty có vị tốt thị trường xe gắn máy Việt Nam, hoạt động Markeing – Mix công ty tốt mang lại iệu cao Công ty nỗ lực việc gia tăng thị phần thị trường nâng cao niềm tin khách hàng sản phẩm, dịch vụ công ty Tuy nhiên, số hạn chế hoạt động khóa luận trình bày số hạn chế Hy vọng với nỗ lực tìm hiểu nghiên cứu, khố luận mang đến phần đóng góp nhỏ thiết thực cho cơng ty cho có mối quan tâm nghiên cứu lĩnh vực   MỤC LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG x  DANH MỤC CÁC HÌNH xi  DANH MỤC PHỤ LỤC xiii  CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1  1.1 Đặt vấn đề 1  1.2 Mục tiêu đề tài 2  1.3 Phạm vi nghiên cứu 2  1.3.1 Không gian nghiên cứu 2  1.3.2 Thời gian nghiên cứu 2  1.4 Cấu trúc khóa luận 2  CHƯƠNG 4  TỔNG QUAN 4  2.1 Lịch sử hình thành phát triển cơng ty Hữu hạn VMEP 4  2.1.1 Giới thiệu chung cơng ty 4  2.1.2 Lịch sử hình thành phát triển công ty VMEP 5  2.1.3 Lĩnh vực hoạt động sản xuất 6  2.1.4 Quá trình phát triển 9  2.1.5 Thành tựu đạt 10  2.2 Cơ cấu tổ chức tình hình lao động cơng ty 11  2.2.1 Cơ cấu tổ chức tình hình nhân VMEP 11  2.2.2 Chức năng, mục tiêu nhiệm vụ công ty 12  2.2.3 Chức năng, nhiệm vụ chủ quản phận 13  2.3 Trụ sở chi nhánh 15  2.4 Triết lý kinh doanh 16  CHƯƠNG 17  NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 17  3.1 Cơ sở lý luận 17  v   3.1.1 Khái niệm chung Marketing 17  3.1.2 Marketing truyền thống Marketing đại 18  3.1.2 Tầm quan trọng Marketing doanh nghiệp 19  3.1.3 Mục tiêu chức Marketing 19  3.1.4 Marketing – Mix 20  3.1.4.1 Định nghĩa 20  3.1.4.2 Cơ cấu Marketing – Mix 20  3.1.4.3 Các thành phần Marketing – Mix 21  3.2 Phương pháp nghiên cứu 30  CHƯƠNG 31  KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 31  4.1 Nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động Marketing công ty 4.1.1 Mơi trường bên ngồi 31  31  4.1.1.1 Kinh tế 31  4.1.1.2 Chính trị, pháp luật 34  4.1.1.3 Văn hóa, xã hội 34  4.1.2 Mơi trường bên 35  4.1.2.1 Công tác hoạch định quản trị công ty 35  4.1.2.2 Công tác quản trị nguồn nhân lực 36  4.1.2.3 Chính sách Marketing 39  4.2 Thực trạng ngành xe gắn máy Việt Nam chân dung đối thủ cạnh tranh công ty 39  4.2.1 Đối thủ trực tiếp 40  4.2.2 Đối thủ gián tiếp 42  4.3 Tổng quan hoạt động công ty từ năm 2008 – 2011 4.3.1 Thị trường công ty 45  4.3.2 Doanh Thu 48  4.3.3 Lợi nhuận 49  4.4 Chiến lược Marketing – Mix công ty 4.4.1 Chiến lược sản phẩm 50  50  vi   45  4.4.2 Chiến lược giá 57  4.4.3 Chiến Lược Phân Phối 59  4.4.4 Chiến lược chiêu thị cổ động 60  4.5 Đánh giá chiến lược Marketing – Mix công ty 68  4.5.1 Chiến lược sản phẩm 68  4.5.2 Chiến lược giá 69  4.5.3 Chiến lược phân phối 69  4.5.4 Chiến lược chiêu thị cổ động 70  4.5.4.1 Khuyến (Sales Promotion) 70  4.5.4.2 PR (Public relations) 70  4.5.4.3 Bán hàng trực tiếp 71  4.5.4.4 Các chương trình quảng cáo 72  4.6 Phân tích ma trận SWOT 72  4.7 Đề xuất giải pháp hoàn thiện hoạt động Marketing – Mix công ty SYM 74  4.7.1 Chính sách sản phẩm 74  4.7.2 Chính sách giá 75  4.7.3 Chính sách phân phối 76  4.7.4 Chính sách chiêu thị cổ động 76  4.7.5 Dự kiến ngân sách cho hoạt động Marketing 77  CHƯƠNG 79  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 79  5.1 Kết luận 79  5.2 Kiến nghị 79  5.2.1 Đối với nhà nước 79  5.2.2 Đối với công ty 80  TÀI LIỆU THAM KHẢO 82  PHỤ LỤC v  vii   DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CFG : Chinfon Group CPI : Chỉ số giá tiêu dùng (Customer Price Index) CH XHCN : Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa DN : Doanh nghiệp DT : Doanh thu ĐVT : Đơn vị tính FDI : Đầu tư trực tiếp nước (Foreign Direct Investment) GDP : Tổng thu nhập quốc dân (Gross Domestic Product) HĐQT : Hội đồng quản trị KCN : Khu công nghiệp KD : Kinh doanh KH : Khách hàng LN : Lợi Nhuận MKT : Marketing NSX : Nhà sản xuất NTD : Người tiêu dùng PR : Quan hệ công chúng (Public Relation) SP : Sản phẩm SX : Sản xuất SWOT : Điểm mạnh – Điểm yếu – Cơ hội – Đe dọa (Strengths – Weaknesses – Opportunities – Threats) SYM : Sanyang Motor TCHC : Tổ chức hành chánh TGĐ : Tổng giám đốc TP HCM : Thành phố Hồ Chí Minh USD : Đơ la VMEP : Viet Nam Manufacturing Import & Export processing Co, Ltd viii   (Công ty Hữu Hạn Chế Tạo Công nghiệp Gia công Chế biến hàng xuất Việt Nam) VN : Việt Nam VNĐ : Việt Nam đồng ix   Công nghệ sản xuất xe máy môi trường công nghệ phát triể VN Lạm phát kéo dài bất ổn chinh trị nước dầu mỏ trung đông Những điểm mạnh ( S ) Phối hợp S/O Phối hợp S/T SP có thuế suất thấp tỷ lệ Phối hợp S/O1: Tăng sản lượng 1.Phối hợp S1/T1: Tận dụng ưu nội địa hoá linh kiện cao bán, tăng doanh thu từ tăng lợi giá, nâng cao khả DN ngành nhuận cạnh tranh SP công ty Có trang thiết bị đại, dây 2.Phối hợp S2/O4 - S5/O2: Mở DN ngành chuyền sản xuất tiên tiến rộng quy mô SX KD, giảm giá Phối S5/T3: Lấy phương châm với hệ thống quản lý tốt thành xuất xưởng “ Sự hài lòng KH số 1”, Hệ thống phân phối hoàn Phối hợp S3/O3: Hoàn thiện nghiên cứu đưa thị trường chỉnh cộng thêm việc KH tin mở rộng kênh phân phối nhiều chủng loại xe chất dùng SP SYM hướng thị trường nước lượng cao, mẫu mã kiểu dáng phù Đội ngũ nhà quản lý, kỹ sư, Phối hợp S4/O5: Nâng cao chất hợp với thị hiếu NTD nhân viên động, sáng tạo lượng SP, kiên trì tạo niềm tin với 3.Phối hợp S4/T2 - S2/T4: Tăng có trình độ tay nghề cao nhiệt KH thể qua tính chun cường khả ứng phó với thị tình với cơng việc nghiệp nhân viên chất trường, chủ động khắc phục khó Hệ thống quản lý chất lượng lượng cao SP khăn đưa cơng ty ngày phát chặt chẽ, có phòng nghiên cứu triển phát triển thuộc loại đại Phối hợp S3/T5: Tăng cường VN hoạt động Marketing, nâng cao nghiệp vụ cho hệ thống đại lý nhân viên bán hàng, tổ chức chương trình khuyến cho KH Những điểm yếu ( W ) Phối hợp W/O Phối hợp W/T Giá trị linh kiện nguyên vật Phối hợp Ư1/O1: Nâng cao sản Phối hợp W1/T1 - W4/T5 - liệu tồn kho cao lượng bán tăng nhanh vòng quay W2/T4: Có sách phù hợp Chi phí KD cao dẫn đến giá hàng tồn kho thời kỳ để khắc phục thành SP xuất xưởng cao Phối hợp W4/O2: Nâng cao tỷ ảnh hưởng từ bên giảm Tỷ lệ nợ phải trả cao lệ nội địa hoá SP giảm tỷ lệ hàng thiểu thiệt hại Thị phần chưa cao, chưa nhập Phối hợp W5/T1: Nâng cao chiếm ưu cạnh trạnh Phối hợp W5/O3: Hoàn thiện chất lượng, giảm giá bán, gia tăng với đối thủ ngành nâng cao phương pháp quản lý lòng tin cho khách hàng nhằm để giảm bớt chi phí hoạt nâng cao thị phần động KD Phối hợp W3/T3: Lắng nghe ý kiến KH, cải tiến thích NTD 73   SP theo sở 4.7 Đề xuất giải pháp hoàn thiện hoạt động Marketing – Mix công ty SYM 4.7.1 Chính sách sản phẩm a Chính sách sản phẩm - Trong vài năm gần đây, SYM tung thị trường mẫu xe theo đánh giá khách quan khách hàng, mẫu xe chép lại mẫu xe hãng khác, không mang nhiều nét mới, nét riêng biệt mang thương hiệu SYM Điều làm cho khách hàng cảm thấy nhàm chán lựa chọn loại xe SYM để mua - Sự khác biệt mạnh mẽ từ mẫu xe SYM điều mà khách hàng chưa thấy năm gần Bộ phận nghiên cứu phát triển sản phẩm công ty cần đầu tư, nghiên cứu sáng tạo để đưa sản phẩm xe số, đặc biệt dòng xe tay ga với mẫu mã, kiểu dáng bắt mắt, thu hút đánh vào đối tượng nam nữ hay độ tuổi cụ thể b Chính sách đặc tính sản phẩm - Ngày nay, xu hướng chuyển từ xe số sang sử dụng xe tay ga ngày tăng cao, nhiều tính ưu việt, thuận tiện: cốp để đồ rộng, sang số đi, mẫu mã đẹp sang trọng Nhưng ảnh hưởng chung kinh tế toàn cầu, thiên tai lũ lụt bất ổn trị nước trung đông làm cho giá xăng mức cao, điều khiến cho người tiêu dùng muốn sử dụng xe tay ga họ cảm thấy e ngại tốn nhiều chi phí cho nhiên liệu sử dụng loại phương tiện - Đây khơng tốn khó cho SYM mà vấn đề nan giải cho hãng xe khác Vì từ xuất Việt Nam chưa có loại xe tay ga có khả tiết kiệm xăng xe số Đây đặc tính tác động lớn đến định mua xe tay ga khách hàng Vì thế, ban lãnh đạo cơng ty đặc biệt phận phát triển sản phẩm cần nghiên cứu, sáng tạo cho đời dòng xe tay ga tiết kiệm xăng cách tối ưu - Dịch vụ hậu mãi: dịch vụ hậu chưa thực thu hút Công ty nên thành lập câu lạc thành viên SYM Song song việc tổ chức, xây dựng chương trình để thành viên cảm thấy kích thích việc mua hàng Ngồi 74   cơng ty nên thường xuyên tổ chức buổi tiệc để tri ân khách hàng thân thiết khách hàng lớn công ty Điều tạo mối quan hệ mật thiết người tiêu dùng nhà sản xuất - Cải tiến dịch vụ: ta biết, SYM có hệ thống trạm bảo hành rộng rãi toàn quốc Việc cần làm xây dựng thêm đội ngũ nhân viên, kỹ thuật viên có trình độ cao Bên cạnh cần thúc đẩy sản xuất sản phẩm hỗ trợ, đặc biệt phận thường cần thay dầu nhớt, má phanh, săm 4.7.2 Chính sách giá - Ngày giá khơng nắm giữ vai trò số việc lựa chọn mua sản phẩm khách hàng Tuy nhiên, người dân Việt Nam với mức sống chưa cao giá xe tác ln có tác động lớn đến việc lựa chọn mua sản phẩm phù hợp với túi tiền người dân Bên cạnh đó, giá xe tay ga hãng xe khác mềm, cạnh tranh liệt với giá SYM Còn nhớ thời gian đầu xe tay ga bắt đầu ưa chuộng Việt Nam giá xe tay ga đắt, có khách hàng thuộc tầng lớp giả có khả mua cho xe tay ga Tuy nhiên, giá xe tay ga dao động khoảng 20 đến 30 triệu, số mà có nhiều khách hàng có khả mua - Trong thời điểm tại, với lạm phát cao đồng tiền giá so với ngoại tệ mạnh.Vì để bình ổn giữ giá bán hồn tồn khơng đơn giản Tuy vậy, với sức mạnh thương hiệu quy mô nhân lực lẫn vật lực, SYM nên trì giá bán - Ngồi ra, vào dịp trước tết nguyên đán hay bắt đầu năm học mới, khoảng thời gian mà nhu cầu mua sắm xe gắn máy người dân tăng cao, song song với doanh số bán xe hãng xe tăng Tuy nhiên để kích thích khách hàng đến chọn mua sản phẩm nhiều hãng xe khác SYM cần có chương trình giảm giá đặc biệt, nhằm thu hút số lượng đông đảo khách hàng đến mua sản phẩm Có SYM tăng thị phần thị trường xe gắn máy Việt Nam, qua bước xây 75   dựng trì mối quan hệ SYM với lượng khách hàng trung thành nhiều qua năm 4.7.3 Chính sách phân phối Cơng ty cần mở rộng thêm đại lý tỉnh thành phố nhỏ, để hình ảnh đại lý sản phẩm khách hàng tiếp cận biết đến cách cụ thể Qua sản phẩm đến tay người tiêu dùng nhanh Bên cạnh cơng ty cần thiết lập mạng lưới đường dây nóng tư vấn, hay tổng đài số đại lý để trực tiếp cung cấp thông tin sản phẩm, chương trình khuyến mãi, bảo hành sửa chữa hay giải đáp nhanh thắc mắc khách hàng sản phẩm dịch vụ cơng ty 4.7.4 Chính sách chiêu thị cổ động Thực tế sách chiêu thị cổ động SYM chưa thật sắc sảo chưa gây nhiều ấn tượng mạnh mẽ tâm trí người tiêu dùng Thử nhìn sang đối thủ cạnh tranh trực tiếp Honda hay Yamaha, hãng xe khai thác thành công chiến lược chiêu thị cổ động truyền thơng quảng cáo để đánh bóng tên tuổi thương hiệu, tạo lên hình ảnh đẹp cho người tiêu dùng, nói đến chương trình "Be U With Honda" hãng Honda, "Vì Tương Lai Bóng Đá Việt Nam" hay chương trình "Hành Trình Xuyên Việt – Yamaha Foto Tour 2012" hãng Yamaha gặt hái nhiều thành công, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp đến khách hàng Vì bên cạnh việc trì tài trợ cho chương trình giáo dục, hoạt động từ thiện SYM cần có kế hoạch tài trợ cho chương trình dài xuyên suốt năm kết hợp tổ chức tài trợ chuyến khám phá khắp miền tổ quốc với phương tiện di chuyển dòng xe SYM, xun suốt chuyến hành trình thi dành cho người tham gia kết hợp hoạt động từ thiện, tặng quà, học bổng chương trình qua tỉnh thành phố nước, nơi mà chương trình qua để lại ấn tượng tốt đẹp lòng người dân Việt Bên cạnh đó, SYM cần tài trợ cho giải đấu bóng đá, chương trình ca nhạc lứa tuổi nhỏ nhằm tìm kiếm, ươm mầm phát triển tài nhí Việt Nam 76   Truyền thơng, báo chí kênh mà SYM sử dụng thành cơng, nhiên đoạn quảng cáo phát sóng ti vi ít, nội dung chưa thật sắc sảo, hút người xem Vì phận Marketing cơng ty cần có ý tưởng sáng tạo mắt đoạn quảng cáo xe SYM chất lượng, độc đáo nhằm gửi đến cho khách hàng thông điệp tốt đẹp dòng xe SYM Những hoạt động quảng cáo ngồi trời đặt áp phích trục đường trì, bên cạnh SYM cần khai thác thêm việc dán băng rôn quảng cáo xe buýt hoạt động lưu thông tuyến đường Điều tạo nên tương tác cao người dân Việt Nam với sản phẩm dịch vụ SYM 4.7.5 Dự kiến ngân sách cho hoạt động Marketing Hiện mức kinh phí dành cho hoạt động Marketing công ty 2,4% doanh thu, số không nhỏ, nhiên, dựa vào nguồn ngân sách công ty cần đề kế hoạch cụ thể cho việc sử dụng nguồn ngân sách sau: a Phân chia ngân sách theo nhóm khách hàng - 40% ngân sách Marketing cơng ty nên tập trung cho nhóm khách hàng khứ - 30% ngân sách Marketing công ty nên dành cho khách hàng tiềm - 20% ngân sách Marketing công ty nên dành cho chương trình quảng cáo, truyền thông, PR… - 10% ngân sách Marketing công ty dành cho hoạt động Marketing chung Vì tất chi tiêu Marketing nên diễn lúc cần cố gắng giữ lượng lớn khách hàng tiềm liên tục chuyển khách hàng tiềm thành khách hàng thực b Phân chia ngân sách Marketing cho phận Nghiên cứu sản phẩm mới: nhiệm vụ yếu quan trọng công ty thời gian tới Công ty cần đầu tư nhiều sáng tạo, đưa sản phẩm lạ, độc đáo, thời trang mang nhiều nét riêng biệt 77   SYM Bên cạnh cơng ty cập nhật cải tiến công nghệ mới, tiết kiệm chi phí, tăng chất lượng, mặt khác để phù hợp cho khách hàng, đảm bảo lực cạnh tranh với sản phẩm loại, đánh vào cung thị trường mục tiêu Vì nên dành khoảng 50% ngân sách Marketing cho mục đích Nghiên cứu Marketing: nghiên cứu Marketing khâu quan trọng trước nghiên cứu sản phẩm, tung sản phẩm thị trường đánh giá thái độ khách hàng sau sản phẩm tung để có biện pháp Marketing phù hợp Tuy nhiên, việc tốt thời gian chi phí hơn, nên dành khoảng 10% ngân sách Marketing cho mục đích Chi phí bán hàng: bán hàng q trình thúc đẩy dòng hàng hóa từ doanh nghiệp tới khách hàng dòng tiền theo chiều ngược lại Nó định doanh số, doanh thu lợi nhuận công ty, đồng thời yếu tố để đánh giá hiệu chương trình Marketing, từ định ngân sách dành cho chương trình Marketing cụ thể Mặt khác, xe máy loại hàng hóa có giá trị lớn, yếu tố bán hàng trực tiếp có vai trò ý nghĩa quan trọng q trình định mua khách hàng Vì nên dành khoảng 20% ngân sách Marketing cho mục đích Các chi phí cho quảng cáo, Marketing trực tiếp, xúc tiến PR: phần quan trọng giúp khách hàng biết đến gắn bó với thương hiệu cơng ty Tạo niềm tin cho khách hàng định lựa chọn mua xe Đồng thời ngành xe gắn máy sức mạnh truyền thơng lớn Vì thế, 20% ngân sách Marketing lại phân bổ hết vào chương trình 78   CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Trong xu hội nhập quốc tế việc đứng yên vị đồng nghĩa với việc bị thụt hậu phía sau Do đó, doanh nghiệp cần thiết phải biết vận động thích hợp sử dụng chiến lược cho riêng có chiến lược marketing để tiếp tục đứng vững phát triển Năm 2011 năm phát triển thuận lợi cơng ty, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu cao thông qua mối quan hệ thị trường ngày mở rộng, lợi nhuận tăng qua năm tin cậy ngày cao khách hàng Thương hiệu SYM ngày nhắc đến nhiều thị trường ngồi nước Thành có nhờ vào toàn thể đội ngũ nhân viên ban lãnh đạo công ty nỗ lực góp sức phát huy, sáng tạo tận dụng triệt để lợi hội Trong năm vừa qua, công ty không ngừng đào tạo đội ngũ nhân viên để làm hài lòng khách hàng không ngừng mở rộng hệ thống siêu thị để đáp ứng nhu cầu ngày cao khách hàng 5.2 Kiến nghị 5.2.1 Đối với nhà nước Tạo điều kiện thuân lợi để công ty hoạt động tốt Xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát huy hết tiềm Tinh gọn thủ tục hành rườm rà, kiên loại trừ cán phẩm chất gây phiền hà, nhũng nhiễu, lợi dụng chức quyền làm tính bình đẳng trình cạnh tranh Quản lý chặt chẽ phương tiện truyền thông, kiên xử lý đối tượng cố tình tạo thơng tin giả làm hoang mang thị trường, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh uy tín thương hiệu cơng ty Cần có sách để khuyến khích doanh nghiệp nỗ lực xây dựng hình ảnh thương hiệu quốc gia 5.2.2 Đối với cơng ty Qua phân tích ta thấy năm qua cơng ty có tăng trưởng nhanh doanh thu lợi nhuận Đặc biệt công ty quan tâm đến việc mở rộng hệ thống đại lý kênh phân phối nước để nâng cao khả cạnh tranh, phát triển đối thủ khác Tuy nhiên, với tốc độ phát triển nhanh chóng tầm vóc nâng cao việc thiếu nguồn nhân lực điều khó tránh khỏi Qua thời gian thực tập cơng ty, tơi xin có số kiến nghị sau: - Cần nâng cao chất lượng sản phẩm, đặc biệt độ tiêu hao nhiên liệu xe tay ga, mẫu xe mà người tiêu dùng ưa chuộng nay.Tuy nhiên không tốn tốn khó cho SYM mà vấn đề nan giải hãng xe khác Vì SYM cần nghiên cứu, sáng tạo mẫu xe tiết kiệm nhiều nhiên liệu tốt, tiên phong vấn đề sản lượng xe tiêu thụ SYM ngày tăng cao mang lại nhiều lợi nhuận uy tín cho cơng ty - Ban lãnh đạo công ty cần thúc đẩy việc sáng tạo mẫu xe đẹp mắt, trẻ trung nhằm thu hút quan tâm yêu thích giới trẻ, lục lượng đông đảo người ưu chuộng loại xe tay ga - Cần xây dựng cấu quản lý chặt chẽ hoàn chỉnh đảm bảo chức chun mơn cho phòng ban Tạo điều kiện cho nhân viên công ty học hỏi, cập nhật kiến thúc chuyên môn, tạo đội ngũ nhân viên có trình độ Có lực sẵn sàng đáp ứng nhiệm vụ công ty - Thường xuyên có khóa đào tạo ngắn hạn giải vấn đề cho trưởng, phó đại lý, nhân viên đại lý hay cơng ty có phàn nàn khách hàng sản phẩm thái độ phục vụ nhân viên bán hàng 80   - Công ty nên tăng thêm kinh phí cho phòng Marketing để hoạt động Marketing thục có hiệu phòng ban khác nên thực hợp tác với phòng Marketing - Trước đưa chiến lược Marketing hồn chỉnh, phòng Marketing nên xem xét thật kỹ lưỡng để tránh tình trạng sai sót làm tốn kinh phí công ty - Trong thời gian ngắn thực tập công ty, cố gắng nghiên cứu hoạt động Marketing công ty Do hạn chế thời gian trình độ, hy vọng đề xuất giải pháp tơi khắc phục nhũng hạn chế tồn phát huy mạnh vốn có cơng ty để làm thị phần công ty ngày tăng cao, thương hiệu SYM ngày thấm sâu vào tiềm thức người tiêu dùng 81   TÀI LIỆU THAM KHẢO Ths Trần Đình Lý, 2006 Marketing Căn Bản Đại học Nơng Lâm TP.HCM, Lưu hành nội Philip Kotler, 2005 Thấu Hiểu Tiếp Thị Từ A Đến Z (Lê Hoàng Anh dịch) Tái lần thứ Nhà xuất trẻ Tp.Hồ Chí Minh Philip Kotler, 2007 Kotler Bàn Về Tiếp Thị (Vũ Tiến Phúc dịch) Nhà xuất trẻ Tp.Hồ Chí Minh Trần Thị Hà Phương, 2009 Nghiên cứu chiến lược truyền thông quảng bá thương hiệu cho công ty cổ phần dịch vụ du lịch thương mại TST Luận văn tốt nghiệp đại học, Khoa Kinh Tế, Đại Học Nơng Lâm, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam Hồng Trần Anh Tuấn, 2008 Nghiên cứu đề xuất ý kiến nhằm hồn thiện hoạt động Marketing – Mix Cơng Ty Cổ Phần Thế Giới Di Động Luận văn tốt nghiệp đại học, Khoa Kinh Tế, Đại Học Nông Lâm, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam WEBSITE http://www.marketingchienluoc.com/ http://vneconomy.vn/ http://www.thuonghieuviet.com.vn/ http://sym.com.vn/  http://honda.com.vn/  http://yamaha-motor.com.vn/  http://suzuki.com.vn/  http://piaggio.com.vn/ http://www.vnexpress.net/ http://www.24h.com.vn/ 82   PHỤ LỤC Phụ lục 1: Bảng câu hỏi khảo sát khách hàng đến đại lý SYM BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT KHÁCH HÀNG ĐẾN ĐẠI LÝ CỦA SYM Tôi tên Bùi Huy Thắng, sinh viên năm chuyên ngành Quản trị Kinh doanh Thương mại – trường Đại học Nông Lâm TP.HCM Hiện thực đề tài “Giải Pháp Hoàn Thiện Hoạt Động Marketing – Mix Của Cơng Ty Hữu Hạn VMEP Việt Nam” Vì thông tin mà quý khách hàng cung cấp góp phần quan trọng việc hồn thiện đề tài Tôi xin cam đoan thông tin bảng khảo sát hồn tồn phục vụ cho mục đích học tập nghiên cứu đảm bảo bí mật quý khách cung cấp Rất mong nhận cộng tác giúp đỡ quý khách hàng! Xin quý khách vui lòng cho biết số thơng tin cá nhân: Quốc tịch ………………………………………………………………………… Độ tuổi …………………………………………………………………………… Trình độ văn hóa ………………………………………………………………… Anh/chị có sử dụng xe gắn máy khơng? A Có B Khơng (chấm dứt) Anh/chị thường mua xe gắn máy hãng xe nào? A Honda C SYM B Yamaha D Piaggio E Suzuki F Khác Anh/chị có biết đại lý SYM khơng? A Có   B Không Anh/ chị biết đến xe gắn máy SYM qua kênh nhiều nhất? A Internet C Bạn bè B Báo chí D Tivi E Khác ………………………… Trong tương lai anh/chị có muốn thử sản phẩm SYM khơng? A Có B Khơng Anh/chị thường đến đại lý SYM với mục đích gì? A Mua xe C Sửa xe B Bảo hành, bảo dưỡng D Tham quan Anh/chị đánh giá xe SYM so với hãng xe khác? A Cao B Tương đương C Thấp Mức độ hài lòng anh/chị thái độ phục vụ nhân viên đại lý SYM: A Rất hài lòng C Bình thường B Hài lòng D Khơng hài lòng Mức độ hài lòng anh/chị dịch vụ sửa chữa, bảo hành đại lý SYM? A Rất hài lòng C Bình thường B Hài lòng D Khơng hài lòng 10 Anh/chị thấy hình thức khuyến SYM so với hãng xe khác? A Hấp dẫn, thu hút người mua B Bình thường C Khơng hấp dẫn 11 Mức thu nhập anh/chị bao nhiêu? A Dưới triệu C – 10 triệu B – triệu D Trên 10 triệu XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN!   Phụ lục 2: Bảng thống kê khảo sát khách hàng đến đại lý SYM Số phiếu phát ra: 100 Số phiếu thu về: 100 Số phiếu hợp lệ: 100 STT Nội dung Có sử dụng xe gắn máy không   Mua xe hãng xe Có biết đại lý SYM không Biết đến xe SYM qua kênh nhiều Trong tương lai có muốn xe SYM khơng Mục đích đến đại lý SYM Đánh giá giá xe SYM so với hãng xe khác Mức độ hài lòng thái độ phục Trả lời Số lượng % 100 100 Không 0 Honda 36 36 Yamaha 26 26 SYM 19 19 Suzuki 7 Piaggio 10 10 Khác 2 100 100 Không 0 Internet 14 14 Báo chí 19 19 Bạn bè 31 31 Tivi 35 35 Khác 1 Có 96 96 Không 4 Mua xe 18 18 Bảo hành, bảo dưỡng 24 24 Sửa xe 23 23 Tham quan 35 35 Cao 21 21 Tương đương 42 42 Thấp 37 37 Rất hài lòng 24 24 Có Có vụ 10 11   Mức độ hài lòng dịch vụ sửa chữa, bảo hành Hình thức khuyến SYM Hài lòng 53 53 Bình thường 21 21 Khơng hài lòng 2 Hấp dẫn, thu hút 19 19 Bình thường 64 64 Rất hài lòng 17 17 Hài lòng 9 Bình thường 58 58 32 32 Rất hài lòng 1 Dưới triệu 23 23 – triệu 48 48 – 10 triệu 19 19 Trên 10 triệu 10 10 so với hãng khác Khơng hài lòng Mức thu nhập Phụ lục 3: Giá Bán Loại Xe Số Tay Ga SYM (ĐVT: 1.000đ) STT Loại xe Giá bán Sanda Boss 11.000 Elegant SR thắng 12.700 Elegant SR thắng đĩa 13.700 EZ thắng 14.000 EZ thắng đĩa 15.200 Angela thắng 15.800 Angela thắng đĩa 16.800 Attila Victoria thắng 25.500 Attila Victoria thắng đĩa 26.500 10 Attila Elizabeth thắng 29.000 11 Attila Elizabeth thắng đĩa 31.000 12 Attila Elizabeth EFI 36.000 13 Enjoy 15.900 14 Joyride phun xăng điện tử EFI 31.000 15 Shark 125 47.000 16 Shark 170 60.000 Nguồn: http://sym.com.vn/     ... ƠN! Sinh viên thực Bùi Huy Thắng   NỘI DUNG TÓM TẮT BÙI HUY THẮNG Tháng năm 2012 “Giải Pháp Hoàn Thiện Hoạt Động Marketing – Mix Của Công Ty Hữu Hạn VMEP Việt Nam” BUI HUY THANG May 2010 “Solutions... đầu tư 120 triệu USD vốn pháp định 42 triệu USD Ngày 26/05/2000 đánh dấu bước chuyển mạnh mẽ công ty cổ phần VMEP chuyển từ Tập đoàn Chinfon sang Tập đoàn Sanyang Bốn đặc trưng lớn Công ty công... để; phát huy tinh thần yêu nghề, lực chun mơn, sức mạnh đồn kết 16   CHƯƠNG NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Cơ sở lý luận 3.1.1 Khái niệm chung Marketing Các nhà tiếp thị phải chuyển từ
- Xem thêm -

Xem thêm: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG MARKETING – MIX CỦA CÔNG TY HỮU HẠN VMEP VIỆT NAM, GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG MARKETING – MIX CỦA CÔNG TY HỮU HẠN VMEP VIỆT NAM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay