KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN IBS

150 0 0
  • Loading ...
1/150 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 11:28

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH **************** BÁ THỊ HUẾ KẾ TỐN NGUN VẬT LIỆU TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN IBS KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KẾ TOÁN Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 06/2012 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH **************** BÁ THỊ HUẾ KẾ TỐN NGUN VẬT LIỆU TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN IBS KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KẾ TỐN Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 06/2012 ii Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “ Kế tốn ngun vật liệu cơng ty cổ phần IBS” Bá Thị Huế, sinh viên khóa 34, ngành kế tốn, bảo vệ thành cơng trước hội đồng vào ngày Th.S Đàm Thị Hải Âu Người hướng dẫn Ngày Tháng Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo Ngày Tháng Năm Thư ký hội đồng chấm báo cáo Năm Ngày iii Tháng Năm LỜI CẢM ƠN Con xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc gia đình, mẹ, Người sinh nuôi khôn lớn, bên cạnh giúp đỡ con, hỗ trợ vật chất lẫn tinh thần Cho ăn học đến ngày hơm nay, khơng biết nói ngồi lời biết ơn sâu sắc mẹ Em xin cảm ơn q thầy trường Đại Học Nơng Lâm nói chung, q thầy Khoa Kinh tế nói riêng tận tình dạy em suốt bốn năm học Thầy cô cung cấp cho em kiến thức để làm hành trang bước vào đời, khơng kiến thức mà thầy dạy em biết nhiều cách đối nhân xử thế, giúp em trưởng thành hơn, không nhiều bỡ ngỡ bước vào môi trường Em xin cảm ơn Cơ Đàm Thị Hải Âu tận tình hướng dẫn em suốt q trình thực đề tài Cơ nhiệt tình giúp đỡ em, hướng dẫn em hồn thành tốt đề tài Tôi xin cảm ơn Ban Lãnh Đạo Công Ty Cổ Phần IBS Anh Chị phòng kế tốn, phòng điều hành sản xuất, phòng cung ứng vật tư…đã hết lòng dẫn tạo điều kiện cho tơi học hỏi kinh nghiệm hồn thành tốt đề tài Đặc biệt xin gửi lời cảm ơn đến Chị Nguyễn Thị Hoàng Yến - kế tốn trưởng Cơng Ty chị nhân viên kế tốn giúp tơi hồn thành luận văn Và xin cảm ơn tất bạn bè - người giúp suốt thời gian qua Xin chân thành cảm ơn! Sinh viên BÁ THỊ HUẾ iv NỘI DUNG TÓM TẮT BÁ THỊ HUẾ Tháng 06 năm 2012 “Kế Tốn Ngun Vật Liệu Tại Cơng Ty CỔ PHẦN IBS” BA THI HUE June 2012 “Accounting material in IBS Joint Stock Corporation” Khóa luận tìm hiểu cơng tác kế tốn Ngun vật liệu cơng ty: - Quá trình Nhập xuất tồn Nguyên Vật Liệu - Qui trình ln chuyển chứng từ - Cách hạch tốn cơng ty - Tổ chức cơng tác kế tốn cơng ty - Hình thức sổ kế tốn áp dụng v MỤC LỤC Trang DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ix DANH MỤC CÁC HÌNH x DANH MỤC PHỤ LỤC xii CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1.1 Sự cần thiết đề tài 1.2 Mục đích nghiên cứu 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Bố cục đề tài CHƯƠNG TỔNG QUAN 2.1 Giới thiệu tổng quan công ty 2.1.1 Sơ lược công ty cổ phần IBS 2.1.3 Định hướng phát triển công ty tương lai 2.2 Chức Năng Và Nhiệm Vụ Của Công Ty 2.2.1 Chức 2.2.2 Nhiệm vụ 2.3 Một số khó khăn thuận lợi công ty 2.3.1 Thuận lợi 2.3.2 Khó khăn 2.3.3 Định hướng phát triển 2.3.4 Tổ Chức Bộ Máy Quản Lý 2.4 Tổ chức cơng tác kế tốn doanh nghiệp 10 2.4.1 Tổ chức máy kế toán 10 2.4.2 Sơ đồ máy kế toán 10 2.4.3 Chức nhiệm vụ thành viên kế toán 11 2.5 Bộ máy kế toán 12 2.5.1 Chế độ kế toán áp dụng 12 2.5.2 Hình thức kế tốn máy vi tính 14 2.6 Tình Hình Sản Xuất Tại Cơng Ty 15 2.6.1 Quy trình sản xuất sản phẩm cơng ty 15 2.6.2 Các sản phẩm cơng ty 17 2.6.3 Thị trường tiêu thụ sản phẩm 17 vi 2.6.4 Tình hình sản xuất kinh doanh 17 CHƯƠNG NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Khái Niệm, Đặc Điểm, Nhiệm Vụ Của Kế Toán Nguyên Vật Liệu 19 19 3.1.1 Khái niệm 19 3.1.2 Đặc điểm 19 3.1.3 Nhiệm vụ 19 3.2 Phân Loại Và Tính Giá Vật Liệu 20 3.2.1 Phân loại vật liệu 20 3.2.2 Tính giá ngun vật liệu 20 3.3 Kế Tốn Tình Hình Nhập Xuất Vật Liệu 23 3.3.1 Chứng từ kế tốn 23 3.3.2 Kế tốn chi tiết tình hình nhập xuất vật liệu 24 3.4 Kế Toán Tổng Hợp Tình Hình Nhập Xuất Vật Liệu 29 3.4.1 Kế tốn tổng hợp vật liệu theo phương pháp kê khai thường xuyên 29 3.4.2 Kế toán tổng hợp vật liệu theo phương pháp kiểm kê định kỳ 34 3.5 Kế Toán Một Số Trường Hợp Khác Về Vật Liệu 35 3.5.1 Kế toán kiểm kê nguyên vật liệu 35 3.5.2 Kế toán đánh giá lại nguyên vật liệu 36 3.5.3 Kế tốn dự phòng giảm giá hàng tồn kho 36 3.6 Phương Pháp Nghiên Cứu 37 CHƯƠNG KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 4.1 Đặc điểm kế toán NVL Cty 38 38 4.1.1 Đặc điểm 38 4.1.2 Tình hình quản lý sử dụng NVL công ty 39 4.1.3 Nguồn cung cấp NVL cho công ty 40 4.2 Tài khoản phương pháp kế tốn cơng ty 41 4.2.1 Tài khoản sử dụng 41 4.2.2 Chứng từ sử dụng 42 4.2.3 Phương pháp hạch toán 42 4.3 Kế Toán Tổng Hợp Các Trường Hợp Nhập Xuất NVL Tại Cơng Ty 43 4.3.1 Ngun vật liệu mua ngồi nhập kho 44 4.3.2 Trường hợp mua NVL nhập kho tiền tạm ứng 61 4.3.3 NVL sử dụng không hết nhập lại kho 67 4.3.4 Phế liệu thu hồi nhập kho sau xuất bán 67 4.3.5 Xuất NVL sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh 71 4.3.6 Xuất NVL th ngồi gia cơng sau nhập kho 73 4.3.7 Xuất NVL trả lại nhà cung cấp 79 vii 4.3.8 Xuất bán NVL 79 4.4 Kiểm kê NVL cuối q 83 4.5 Kế Tốn Dự Phòng Giảm Giá Hàng Tồn Kho 85 4.5.1 Nội dung nguyên tắc 85 4.5.2 Phương pháp lập dự phòng 86 4.5.3 Tài khoản sử dụng 86 4.5.4 Phương pháp hạch toán 86 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 88 5.1 Kết luận 88 5.2 Đề nghị 89 TÀI LIỆU THAM KHẢO 91 viii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT KHSX Kế hoạch sản xuất TNHH Trách nhiệm hữu hạn NVL Nguyên vật liệu GTGT Giá trị gia tăng KT Kế toán VT Vật tư Cty Cơng ty MMTB Máy móc thiết bị CCDC Cơng cụ dụng cụ HĐ Hóa đơn PNK Phiếu nhập kho PXK Phiếu xuất kho TM Tiền mặt CP Chi phí NKC Nhật ký chung SX Sản xuất ix DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 2.1 Sơ đồ tổ chức máy quản lý cơng ty Hình 2.2 : Sơ đồ máy kế tốn cơng ty 10 Hình 2.3 Sơ đồ kế tốn máy vi tính 14 Hình 2.4 Quy trình sản xuất tiêu biểu 16 Hình 2.5 Mơ hình 16 Hình 2.6 Mơ hình 17 Hình 2.7 Bảng doanh thu năm qua 18 Hình 3.1 Sơ đồ Phương pháp thẻ song song 26 Hình 3.3 Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển 29 Hình 4.1 Sơ đồ phương pháp thẻ song song 43 Hình 4.2 Sơ đồ quy trình nhập kho đá 44 Hình 4.3 Lưu đồ luân chuyển chứng từ hàng hóa mua nước 45 Hình 4.4 Sơ đồ chữ T mua hàng nước 48 Hình 4.5 Lưu đồ luân chuyển hàng hóa nhập nhập kho 52 Hình 4.6 Sơ Đồ Hạch Tốn Nhập Kho NVL Nhập Khẩu 55 Hình 4.7 Sơ đồ hạch tốn NVL mua tiền tạm ứng nhà máy 62 Hình 4.8 Sơ đồ quy trình NVL xuất kho dùng SX tháng 71 Hình 4.9 Sơ đồ hạch tốn kế tốn xuất kho NVL cho sản xuất 72 Hình 4.10 Sơ đồ hạch tốn khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho 86 x 124 125 126 Phụ lục : xuất NVL th ngồi gia cơng sau xuất bán Phiếu xuất kho Bảng kê chi tiết đá gia công 127 128 129 130 131 132 Phụ lục : Kiểm kê NVL cuối quý 133 134 135 136 137 138 ... thác đá thi n nhiên đá khối nguyên liệu  Sản xuất loại đá từ thi n nhiên, Chế biến cắt tạo dáng hoàn thi n đá (granite,marble)  Bán bn máy móc thi t bị phụ tùng ngành khai thác chế biến đá thi n... viên Hội đồng quản trị Ban kiểm soát Là Cơ quan giám sát của Đại hội cổ đông, Đại hội cổ đông bầu Ban kiểm sốt có quyền tra giám sát tất hoạt động công ty Ban giám đốc Ban Giám đốc công ty gồm... cơng ty chun khai thác sản xuất, cung cấp, thi công lắp đặt đá Granit & Marble Với trang thi t bị, máy móc đại đội ngũ kỹ sư, công nhân lành nghề công ty thi cơng nhiều dự án có quy mô lớn phạm
- Xem thêm -

Xem thêm: KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN IBS, KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN IBS

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay