KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN IBS

150 13 0
  • Loading ...
1/150 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 11:28

... thác đá thi n nhiên đá khối nguyên liệu  Sản xuất loại đá từ thi n nhiên, Chế biến cắt tạo dáng hoàn thi n đá (granite,marble)  Bán bn máy móc thi t bị phụ tùng ngành khai thác chế biến đá thi n... viên Hội đồng quản trị Ban kiểm soát Là Cơ quan giám sát của Đại hội cổ đông, Đại hội cổ đông bầu Ban kiểm sốt có quyền tra giám sát tất hoạt động công ty Ban giám đốc Ban Giám đốc công ty gồm... cơng ty chun khai thác sản xuất, cung cấp, thi công lắp đặt đá Granit & Marble Với trang thi t bị, máy móc đại đội ngũ kỹ sư, công nhân lành nghề công ty thi cơng nhiều dự án có quy mô lớn phạm
- Xem thêm -

Xem thêm: KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN IBS, KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN IBS

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay