Sinh hoạt Ca trù ở Hà Nội hiện nay (Luận án tiến sĩ)

267 9 0
  • Loading ...
1/267 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 11:23

Sinh hoạt Ca trù ở Hà Nội hiện nay (Luận án tiến sĩ)Sinh hoạt Ca trù ở Hà Nội hiện nay (Luận án tiến sĩ)Sinh hoạt Ca trù ở Hà Nội hiện nay (Luận án tiến sĩ)Sinh hoạt Ca trù ở Hà Nội hiện nay (Luận án tiến sĩ)Sinh hoạt Ca trù ở Hà Nội hiện nay (Luận án tiến sĩ)Sinh hoạt Ca trù ở Hà Nội hiện nay (Luận án tiến sĩ)Sinh hoạt Ca trù ở Hà Nội hiện nay (Luận án tiến sĩ)Sinh hoạt Ca trù ở Hà Nội hiện nay (Luận án tiến sĩ)Sinh hoạt Ca trù ở Hà Nội hiện nay (Luận án tiến sĩ)Sinh hoạt Ca trù ở Hà Nội hiện nay (Luận án tiến sĩ)Sinh hoạt Ca trù ở Hà Nội hiện nay (Luận án tiến sĩ)Sinh hoạt Ca trù ở Hà Nội hiện nay (Luận án tiến sĩ)Sinh hoạt Ca trù ở Hà Nội hiện nay (Luận án tiến sĩ)Sinh hoạt Ca trù ở Hà Nội hiện nay (Luận án tiến sĩ) VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI PHAN THỊ DUYÊN SINH HOẠT CA TRÙ NỘI HIỆN NAY LUẬN ÁN TIẾN SĨ VĂN HÓA HỌC Nội - 2018 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI PHAN THỊ DUYÊN SINH HOẠT CA TRÙ NỘI HIỆN NAY Chuyên ngành: Văn hóa học Mã số: 9229040 LUẬN ÁN TIẾN SĨ VĂN HÓA HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN QUANG LÊ Nội - 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài luận án “Sinh hoạt Ca trù Nội nay” cơng trình nghiên cứu khoa học nhân Những nguồn tư liệu sử dụng luận án đề dẫn nguồn đầy đủ Nội, ngày tháng 02 năm 2018 Tác giả luận án Phan Thị Duyên ii LỜI CẢM ƠN Sau trình học tập, nghiên cứu với giúp đỡ tận tình thầy giáo, giáo khoa Văn hóa - Học viện Khoa học Xã hội giúp tơi hồn thành luận án Với tình cảm chân thành lòng biết ơn sâu sắc, tơi xin trân trọng cảm ơn: Thầy giáo hướng dẫn PGS.TS Nguyễn Quang Lê quan tâm giúp đỡ suốt trình học tập nghiên cứu khoa học để hồn thành luận án Tiến sĩ Văn hóa học Tơi vơ cảm ơn nhiệt tình giúp đỡ nhà khoa học, chuyên gia nghiên cứu, người thân, bạn bè, đồng nghiệp động viên, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi đóng góp ý kiến giúp tơi hồn thành luận án Mặc dù có nhiều cố gắng, song chắn khơng thể tránh khỏi thiếu sót, kính mong nhận giáo, góp ý nhà khoa học, bạn đồng nghiệp, để tơi hồn thành tốt luận án Xin trân trọng cảm ơn! Nội, tháng 02 năm 2018 Tác giả luận án Phan Thị Duyên iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỞ ĐẦU Chương 1: TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU, CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu 1.2 Cơ sở lý luận 23 1.3 Khái quát thủ đô Nội 32 Tiểu kết chương 37 Chương 2: SINH HOẠT CA TRÙ NỘI TRƯỚC NĂM 1986 39 2.1 Sinh hoạt Ca trù ở Hà Nội trước năm 1945 39 2.2 Sinh hoạt Ca trù giai đoạn 1946 - 1954 61 2.3 Sinh hoạt Ca trù giai đoạn 1954 - 1986 67 Tiểu kết chương 77 Chương 3: SINH HOẠT CA TRÙ NỘI TỪ ĐỔI MỚI (1986) ĐẾN NAY 79 3.1 Tình hình Đổi Việt Nam 79 3.2 Thực trạng sinh hoạt Ca trù Nội sau năm 1986 đến 84 3.3 Những nét tương đồng, khác biệt cạnh tranh sinh hoạt Ca trù Nội 112 Tiểu kết chương 120 Chương 4: NHỮNG TÁC ĐỘNG CHỦ YẾU LÀM BIẾN ĐỔI SINH HOẠT CA TRÙ NỘI VÀ VẤN ĐỀ ĐẶT RA HIỆN NAY 122 4.1 Những tác động đến sinh hoạt Ca trù Nội 122 4.2 Những vấn đề đặt với sinh hoạt Ca trù Nội hiện 144 Tiểu kết chương 151 KẾT LUẬN 152 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ 157 TÀI LIỆU THAM KHẢO 158 PHỤ LỤC 168 iv BẢNG CHỮ VIẾT TẮT CLB: Câu lạc CNH: Công nghiệp hóa DSVH: Di sản văn hóa H: Hình (ảnh) HĐH: Hiện đại hóa NSND: Nghệ sỹ nhân dân NSƯT: Nghệ sỹ ưu tú Nxb: Nhà xuất PL: Phụ lục St: Sưu tầm TCN: Trước Công nguyên TLPV: Tư liệu vấn TP: Thành phố Tr: Trang UNDP: United Nations Development Programme (Chương trình phát triển Liên hợp quốc) UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Tổ chức Giáo dục, Khoa học Văn hóa) VH,TT&DL: Văn hóa, Thể thao Du lịch WTO: World Trade Organization (Tổ chức Thương mại Thế giới) MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Ca trù loại hình văn hố nghệ thuật truyền thống đặc sắc người Việt, có lịch sử hình thành phát triển từ kỷ XIV đến Trải qua nhiều thăng trầm lịch sử, Ca trù có nhiều thay đổi mơ hình sinh hoạt khơng gian diễn xướng thích ứng với khơng gian văn hố đối tượng người nghe Ngày 1-10-2009 Ca trù thức UNESCO cơng nhận Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp Với việc Ca trù cần bảo tồn theo khuyến nghị quốc tế, Việt Nam có nhiều hình thức tơn vinh, trân trọng mơn loại hình nghệ thuật hấp dẫn Hơn nữa, Ca trù với tư cách loại hình nghệ thuật truyền thớng lâu đời, độc đáo có ý nghĩa đặc biệt kho tàng âm nhạc Việt Nam, gắn liền với lễ hội, phong tục, tín ngưỡng, văn chương, âm nhạc, với tư tưởng triết lý sống sâu sắc người Việt Thực tế cho thấy, Ca trù có chức văn hóa xã hội dùng để hát thờ thần, hát thi, hát chơi, hát mừng thọ, đón tiếp sứ giả nước ngồi… Trải qua bao biến cố thăng trầm lịch sử đất nước, định kiến xã hội, Ca trù ẩn vào dòng chảy đời sống xã hội, vào sống đời thường nghệ nhân để tồn cách lặng lẽ Ca trù thịnh hành khắp tỉnh thành thuộc Bắc Bộ Bắc Trung Bộ Việt Nam như: Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng n, Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Tĩnh Quảng Bình Hiện nay, việc phục hưng Ca trù thúc đẩy mạnh mẽ với đầu tư mạnh cho việc gìn giữ, phát triển Ca trù, cho đời CLB Ca trù nhiều tỉnh thành vùng châu thổ Bắc Bộ Hiện nay, Nội có nhiều CLB Ca trù khác nơi lại có phong cách bật như: CLB Ca trù Nội, CLB Ca trù Thăng Long, CLB Ca trù Thái Hà, CLB Ca trù Chanh Thôn, Đồng Trữ, Thượng Mỗ… Các người nghệ nhân CLB Ca trù Nội đau đáu trăn trở làm để nghệ thuật Ca trù hình thức sinh hoạt phục hồi phát triển đời sống xã hội Cho đến nay, Ca trù thể loại văn chương âm nhạc chưa thu hút đông đảo công chúng Trong lịch sử, Ca trù sinh hoạt âm nhạc trước hết gắn với nghi lễ ơng hồng bà chúa hay miếu đền, sau thú ăn chơi dinh quan, ca quán Do đó, Ca trù giới khép kín bậc vương giả, người có tiền, người có chức sắc hay bậc quân tử hào hoa Theo tài liệu Bách khoa toàn thư mở cho biết: năm 2010, nước có khoảng 63 Câu lạc (CLB) Ca trù với khoảng 769 người (bao gồm 513 đào nương, 256 kép đàn người đánh trống chầu) thuộc 14 tỉnh, thành phố từ Bắc Nam Các CLB hoạt động tương đối liên tục có kế hoạch luyện tập, truyền nghề cho hệ sau [114] Nội có số CLB Ca trù thành lập hoạt động tốt như: CLB Ca trù Thái Hà, CLB Ca trù Nội, CLB Ca trù Thăng Long, CLB Ca trù Lỗ Khê (Đông Anh), CLB Ca trù Chanh Thôn (Phú Xuyên), CLB Ca trù Thượng Mỗ (Đan Phượng), CLB Ca trù Đồng Trữ (Chương Mỹ) Hiện nay, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam lưu trữ 07 điệu múa Ca trù, 42 Ca trù, 26 văn Hán Nôm Ca trù khoảng 25 sách viết Ca trù Để tiếp tục nghiên cứu biểu sinh hoạt Ca trù đời sống văn hóa xã hội đương đại, làm rõ thêm số vấn đề khoa học xoay quanh việc phục hồi sinh hoạt Ca trù Nội nay, NCS chọn đề tài: “Sinh hoạt Ca trù Nội nay” làm luận án Tiến sĩ, chuyên ngành Văn hóa học, Học viện Khoa học xã hội Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu 2.1 Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu luận án nhận diện thực trạng sinh hoạt Ca trù Nội nay, qua số CLB Ca trù nội thành ngoại thành, xem xét hình thành phát triển sinh hoạt Ca trù Nội lịch sử biến đổi xã hội đương đại Từ đặt vấn đề liên quan đến việc bảo tồn, phát huy giá trị sinh hoạt Ca trù đời sống cộng đồng cư dân Nội 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu tư liệu lịch sử, hệ thống hóa cơng trình sưu tầm, nghiên cứu Ca trù Việt Nam Ca trù Nội… để có nhìn tổng quan tình hình nghiên cứu - Nghiên cứu sở lý luận có liên quan đến vấn đề sinh hoạt Ca trù Nội - Giới thiệu nét khái quát Nội với tư cách không gian bảo tồn phát huy sinh hoạt Ca trù - Nghiên cứu sinh hoạt Ca trù qua thời kỳ trước năm 1945, 1945 1954, 1954 - 1986, 1986 đến nay, từ làm rõ q trình đời, thực trạng tồn sinh hoạt Ca trù Nội - Chỉ nét tương đồng, khác biệt cạnh tranh sinh hoạt Ca trù nội ngoại thành Nội - Nghiên cứu sách bảo tồn DSVH phi vật thể dân tộc, sở nhận diện tác động đa chiều đến sinh hoạt Ca trù - Nghiên cứu biến đổi sinh hoạt Ca trù Nội xã hội đương đại - Đưa vấn đề bàn luận có liên quan đến sinh hoạt Ca trù Nội Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận án nghiên cứu thực trạng sinh hoạt Ca trù Nội thông qua CLB, nghệ nhân, truyền dạy, hoạt động biểu diễn, khán giả… 3.2 Phạm vi nghiên cứu * Phạm vi không gian - Không gian nội thành Nội gồm: Giáo phường Ca trù Thái (dòng Ca trù Thái Hà), CLB Ca trù Nội, CLB Ca trù Thăng Long - Không gian ngoại thành Nội gồm: CLB Ca trù Lỗ Khê (Đông Anh), CLB Thượng Mỗ (Đan Phượng), CLB Chanh Thôn (Phú Xuyên), CLB Đồng Trữ (Chương Mỹ) * Phạm vi thời gian - Luận án tập trung nghiên cứu sinh hoạt Ca trù Nội qua giai đoạn: Trước năm 1986; từ năm 1986 đến nay, sở nhận diện thực trạng sinh hoạt Ca trù Nội Phương pháp nghiên cứu - Để giải vấn đề nghiên cứu, luận án vận dụng phương pháp nghiên cứu liên ngành: Văn hóa học, Lịch sử, Dân tộc học giúp cho tác giả tiếp cận tư liệu từ nhiều phương diện khác nhau, để nghiên cứu sâu vấn đề lịch sử, văn hóa truyền thống đại cộng đồng cư dân, mà họ người thực hành sinh hoạt Ca trù công chúng thưởng thức… Việc tiếp cận nghiên cứu liên ngành giúp cho luận án có tồn diện vị trí, vai trò hoạt động thực tế CLB Ca trù đời sống người dân Nội - Phương pháp khảo sát điền dã CLB Ca trù nội ngoại thành Nội để tập hợp, sưu tầm tư liệu sinh hoạt Ca trù; vận dụng kỹ quan ... YẾU LÀM BIẾN ĐỔI SINH HOẠT CA TRÙ Ở HÀ NỘI VÀ VẤN ĐỀ ĐẶT RA HIỆN NAY 122 4.1 Những tác động đến sinh hoạt Ca trù Hà Nội 122 4.2 Những vấn đề đặt với sinh hoạt Ca trù Hà Nội hiện 144... nghiên cứu Mục tiêu luận án nhận diện thực trạng sinh hoạt Ca trù Hà Nội nay, qua số CLB Ca trù nội thành ngoại thành, xem xét hình thành phát triển sinh hoạt Ca trù Hà Nội lịch sử biến đổi xã... nhiều tỉnh thành vùng châu thổ Bắc Bộ Hiện nay, Hà Nội có nhiều CLB Ca trù khác nơi lại có phong cách bật như: CLB Ca trù Hà Nội, CLB Ca trù Thăng Long, CLB Ca trù Thái Hà, CLB Ca trù Chanh Thôn,
- Xem thêm -

Xem thêm: Sinh hoạt Ca trù ở Hà Nội hiện nay (Luận án tiến sĩ), Sinh hoạt Ca trù ở Hà Nội hiện nay (Luận án tiến sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay