Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH Ô tô Phúc Lâm (Luận văn thạc sĩ)

95 45 0
  • Loading ...
1/95 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 10:54

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH Ô tô Phúc LâmMột số giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH Ô tô Phúc LâmMột số giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH Ô tô Phúc LâmMột số giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH Ô tô Phúc LâmMột số giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH Ô tô Phúc LâmMột số giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH Ô tô Phúc LâmMột số giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH Ô tô Phúc LâmMột số giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH Ô tô Phúc LâmMột số giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH Ô tô Phúc Lâm ... mô 70 C TR NG QU N TR NHÂN S T I CÔNG TY TNHH Ô TÔ PHÚC LÂM 73 2.1 GI 73 73 TNHH ô tô Phúc Lâm 74 37 TNHH Ô TÔ PHÚC LÂM 35 2.2.1 35 a Công ty. .. cho công nhân m i (công nhân ng s a ch a ô tô) t i công ty Phúc Lâm 56 B ng 2.6: B ng th ng kê k t qu a ng gián ti p t i công ty Phúc Lâm 58 B a công nhân tr c ti p t i công ty Phúc. .. ng thông tin c công b : Công ty TNHH ô tô Phúc Lâm Công ty TNHH ô tô Phúc Lâm Các Công ty TNHH ô tô Phúc Lâm 1.1.1 Khái ni m nhân nhân Nhân s hay g i nhân l c tr kh c tiên v trí tu , s c l
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH Ô tô Phúc Lâm (Luận văn thạc sĩ), Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH Ô tô Phúc Lâm (Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay